Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 Húseign óskast Vil kaupa 2ja-3ja herb. íbúð, miðsvæðis í Reykjavík. Upplýsingar sendist auglýsingadeild Mbl. fyrir 20. júlí merktar: „íbúð - 1542". Vesturbær — í smíðum Höfum til sölu nokkrar úrvals 3ja herb. íbúðir sem afh. tilbúnar undir tréverk og málningu í haust. Sérinngangur í hverja íbúð. Lóð og sameign fullfrág. íbúðirnar seljast með eða án bílskúra. VAGNJÓNSSONŒ FASTEIGNASALA SUÐURLANDSBRAUT18 SÍMÞ84433 LÖGFRÆeiNGURATUVAGNSSON _________________ mm______^M^^ \m*^0 ^0^0 %0 ^0 GREIÐSLUTRYGGING KAUPSAMNINGA Einbýli og raðhús Fossvogur Endaraðhús 220 fm ásamt bílsk. Nýl. eldhús, arinn í stofu. Vérð 8300 þús. Ystasel Glæsil. einb. á tveimur hæðum (2 x 150) ásamt tvöf. bflsk. (ca 50 fm). Fal- leg lóð. Á efri hæð eru 4 svefnherb., stofa, eldhús og bað. Á neðri hæð eru stofur, herb., sauna o.fl. Mögul. á einstaklíb. Góð staösetn. Fallegt útsýni. Þjóttusei Glæsil. einb. á tveimur hæðum með tvöf. bílsk. samt. um 300 fm. Á efri hæð eru 4 svefn- herb., 3 stofur, eldhús m.m. Á neðri hæð eru 3 svefnherb. m.m. Vönduð eign. Verð 9000 þús. Efstasund Vandað einb. á tveimur hæð- um. 5-6 herb. m.m. Glæsil. eign. Verð 9000 þús. Sogavegur Ca 170 fm einb. 2 hæðir, kj. og bílsk. Allt húsið er i góöu standi og mikið endurn. Smekk- leg eign. Verð 6250 þús. 4ra herb. íb. og stærri Laugarnesvegur 4ra herb. 110 fm íb. á 4. hæð. Gott útsýni. Verð 3800 þús. Mávahlíð Ca 120 fm 5 herb. á 2. hæð í fjórbhúsi. Parket á gólfum, end- urn. eldhús. Suðursv. Bílskrétt- ur. Verð 4600 þús. Kríuhólar Ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð (efstu). Laus 1. nóv. Verð 3500 þús. • 3ja herb. íbúðir Mánagata 3ja herb. 100 fm + óinnr. ris. Bflsk. Verð 4000 þús. Norðurás Glæsil. tæplega fullb. 3ja-4ra herb. ib. 120 f m á tveimur hæð- um ásamt bflsk. Verð 4800 þús. Grensásvegur 70 fm íb. á 4. hæð. Parket. Nýjar eldhúsinnr. Nýtt rafmagn. Gott útsýni. Verð 3400 þús. Krummahólar Falleg 90 fm íb. á 2. hæð. Verð 3150 þús. Kleppsvegur Ca 97 fm íb. á 3. hæð í lyftu- blokk. Suðursv. Laus 1. sept. Næfurás 3ja herb. 114 fm íb. á 2. hæð. Tilb. u. trév. Til afh. strax. Verð 3223 þús. 2ja herb. íbúðir Háaleitisbraut 65 fm íb. á 2. hæð. Verð 2600 þús. Eikjuvogur Falleg ca 70 fm á jarðhæð. Góður garður. Ofanlem' — 4ra herb. með bflskúr Ný og falleg 4ra herb. ib. 117 fm á 4. hæö (suður- endi. Tvennar svalir. Bílskúr. Uppl. einungis veittar á skrifst., ekki i síma. Lyngmóar — Gb. Falleg 60 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Verð 2500 þús. Vesturberg — 4ra herb. 4ra herb. 105 fm góð íb. á 3. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Verð 3700 þús. Kleppsvegur — 4ra herb. Ca 110 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð. Nýleg eldhúsinnr., sérþv- herb. Góð eign. Verð 3800 þús. Frostafold — í smíðum S herb. 166 fm (137 fm nt) með bilskýli. Verð 4120 þús. 4ra herb. 123 fm (101 fm nt). Verð 3360 þús. 4ra herb. 135 fm (112 fm nt). Verð 3470 þús. Afh. í nóvember 1987. Hraunbær 4ra herb. íb. á 1. hæð með aukaherb. í kj. Laus 15. ágúst. Verð 3600 þús. PEKKING OG ÖRYGGI í FYRIRRÚMI Næfurás 2ja herb. 86 fm íb. á 1. hæð. Til afh. strax tilb. u. trév. Verð 2435 þús. Seljabraut Ca 60 fm íb. á jaröhæð. Smekk- leg eign. Verð 2200 þús. Æsufell Ca 60 fm íb. á 7. hæð. Laus strax. Verö 2300 þús. Barmahlíð Góð 60 fm íb. í kj. Mikið end- urn. Verð 2100 þús. Skeggjagata Ca 50 fm falleg íb. í kj. Sérinng. Verð 1850 þús. Nýbyggingar Egilsborgir Til sölu tilb. u. trév. 1. áfangi afh. f sept. nk. 2ja herb. V. 2780 þ. m. bílskýli. 2. afangi við Þverholt 2ja herb. V. 2780 þ. m. bílskýli. 3ja herb. V. 3400 þ. m. bílskýli. 5 herb. V. 4300 þ. m. bílskýli. Afh. í júní-júlí 1988. Kirkjubæjarklaustur: Hver einasti dagur er mikið bókaður - segir Margrét fsleifsdóttir, hótel- stjóri Hótel Eddu Kirkjubæjarkhiustri. Á Kirkjubæjarklaustri hefur Ferðaskrifstofa ríkisins rekið Edduhótel um árabil og er það opið allan ársins hring. Þar hef ur verið hótelstjóri í meira en ára- tug- Margrét ísleifsdóttir og við inntiim hana eftir því hvort mik- ið væri farið að bera á f erðaf ólki. „Það er nú rólegt ennþá, en má segja að ferðamannastraumurinn sé kominn, þó held ég að hann sé heldur seinna á ferðinni en áður, þó undarlegt megi virðast miðað við veðurfarið undanfarið." — Hvernig er útlitið fyrir sumar- ið? Opift: Mánudag.-fimmtud. 9-18 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. Sölumenn: Sigurður Dagbjartsson, Hallur Páll Jónsson, Ingvar Guðmundsson, Hilmar Baldursson hdl. Jmarkaöurinn Hatnarstr. 20. *. 26933 (Nýja húnnu viA Latkiarlorg) Brynjar Fransson, sími: 39558. 26933 Einbýli IGARÐABÆR. einbhús á tveim-l ur hæðum samtals 200 fm. 5| svefnherb. Góðar innr. IÁRBÆJARHVERFI. Glæsil. einbhús 160 fm auk 40 fm bílsk.l Sólstofa. Fallegur garður. 4ra og stærri BLIKAHÓLAR. 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 5. hæð. Góður bílsk. Fráb. útsýni. Bein sala. KLEPPSVEGUR. 4ra herb. 127 Ifm íb. í lyftuhúsi. Skipti æskil.| |á 3ja herb. ib. FELLSMÚLI. 130 fm endaíb. á 13. hæð. Vel skipulögð og góð, ib. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. mögul. Ákv. sala. I smíðum IGRAFARVOGUR. 5 herb. 1201 fm íb. með bílsk. í tvíbhúsi.l Selst fokh. en tilb. að utan. GRAFARVOGUR - GOTT VERÐ FANNAFOLD. 3ja herb. 75 fm íb. m. bflsk. í tvíbhúsi. Selst tilb. u. trév., frág. að utan. VESTURBÆR. 5 herb. 132 fm Iíb. Selst tilb. u. trév. og máln.| Til afh. fljótl. 3ja herb. KAPLASKJÓLSVEGUR. Falleg 3ja herb. 95 fm íb. á 4. hæð. Mikið endurn. Stækkunarmögul. í risi. Skuldlaus íb. Laus fljótl. SIGTÚN. Góð 2ja-3ja herb. íb. í kj. íb. er öll ný- máluð með nýjum tepp- um. Laus nú þegar. 2ja herb. DIGRANESVEGUR. Góð 2ja Iherb. 60 fm íb. á jarðhæð. Sér-| inng. LANGHOLTSVEGUR. 2ja herb. 60 fm íb. á 1. hæð. Jón Ólafsson hrl. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! „Útlitið er gott. Hver einasti dag- ur er mikið bókaður. Þar eru hópar í meirihluta en þó auðvitað einnig einstaklingar." — Er svipuð aðstaða hér og und- anfarin ár? „Já, að öðru leyti en því að við höfum aukið gistirýmið. Þann 1. júlí voru tekin í notkun 14 mjög góð tveggja manna herbergi. Þar með erum við með 670 herbergi, og yfir 60 af þeim eru tveggja manna." — Hvernig verja svo hótelgestir tíma sínum yfir daginn? „Við hótelið er sundlaug sem er heilmikið notuð, þar er líka Mini- golf. Svo eru hér margar áhuga- verðar gönguleiðir, bæði stuttar og langar. Fyrir þá sem eru á bílum eru mjög þægilegar dagleiðir í Skaftafell, Eldgjá, að Laka og á fleiri athyglisverða staði. Veiðiferð- ir eru alltaf jafn vinsælar og hér um slóðir eru bæði vötn og ár sem hægt er að fá veiðileyfi í. Það eru ótal möguleikar til dægrastytting- ar." HFH Raöhus/einbyli VIÐ EFSTASUND Nýtt glæsil. einb. ca 260 fm ásamt 40 fm bilsk. Tvær stofur. og sjónvarpsst. 5 svefnherb. Byggréttur fyrir 60 fm garðskála. Fallegur garður. Verð 9,0 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. VESTURBÆR Parhús á þremur hæðum 3 * 50 fm. Nokkuð endurn. Nýir gluggar og gler. Laust nú þegar. Stór og fallegur suð- urg. Verö 4,7 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI Fallegt 220 fm einb. á fallegum stað. Vandað steinhús. 2ja herb. ib. á jaröhæð. Bilsk. Fallegur garður. Verð 7,8 millj. ÞINGÁS Nýtt einb. 150 fm á einni hæð. 4 svefn- herb., vandaöar innr. Bilsk. V. 6,1 millj. AUSTURGATA — HAFN. Fallegt einb., kj., hæð og ris, ca 135 fm. Allt endurn. innan. Bílskréttur. Akv. sala. Verö 4,2 millj. HJALLAVEGUR Snoturt einb. á tveimur hæðum ca 140 fm ásamt 50 fm bílsk. Mikio ondurn. Góðurgarður. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. ÞINGHÓLSBRAUT Fallegt einb. kj., hæð og ris 240 fm auk 90 fm bilsk. Húsið er mikið endurn. Glæsil. garður. Verð 6,5 millj. 5-6 herb. BARMAHLÍÐ Falleg 145 fm efri hæð í þríbýli. Suð- ursv. Bilsk. Verð 5,9 millj. Kt-EPPSVEGUR Góð 5 herb. 127 fm ib. ofarl. I lyftu- Wokk. Suöursv. Frábært útsýni. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. Verð 4,2 millj. HRAUNBÆR Göð 5 herb. fb. ca 125 fm. 4 svefn- herb. Tvennar sv. Verð 4,2 millj. AUSTURBÆR — KÓP. Falleg 5 herb. ib. á 2. hæð í blokk. Stór- ar suðursv. Mikið útsýni. Verð 4,2 millj. 4ra herb. OFANLEITI Glæsil. 4ra herb. ib. m. vönduðum innr. og bílsk. Verð 5,5 millj. FAGRAKINN — HF. Glæsil. 115 fm neðri sérh. I tvib. í nýl. húsi. Rúmg. bílsk. Fallegur garður. Allt sér. Verð 4,5 millj. BUGÐULÆKUR Glæsil. 95 fm ib. á jarðh. í fjórb. Sór inng. Mikið endurn. íb. Nýtteldh., skáp- ar. Góður garður. Verð 3,6 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 112 fm Ib. á 2. hæð. Stofa m. suðursv. 3 rúmg. svefnherb. Þvherb. og búr innaf eldh. Góð eign. Verð 4 millj. ÁLFHEIMAR Falleg 110 fm fb. á 4. hæð. Vandaðar innr. Suðursv. Verð 3,9 millj. SEUABRAUT Góð 120 fm íb. á tveimur hæðum ásamt bílskýli. Suðursv. Verð 3650 þús. KRÍUHÓLAR M. BÍLSK. Falleg 117 fm 4ra-5 herb. á 2. hæð f 3ja hæða blokk. Suð-vestursv. Stðr og góður bilsk. Verð 3,8-3,9 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 110 fm Ib. á 3. hæð. Vönduð og falleg Ib. Suð-vestursv. Fallegt út- sýni. Afh. ( okt. nk. Verð 3,7 millj. VÍÐIMELUR Falleg 90 fm fb. á 1. hæð (þrfb. Stofa, borðst. og 2 herb. Góður garður. Verð 3,5 millj. 3ja herb. í MIÐBORGINNI Ný innr. glæsil. 3ja herb. íb. á 4. hæð í steinh. Allt nýtt, gluggar, gler, innr. og lagnir. Laus strax. Verð 2,7 millj. VESTURBÆR Góð 85 fm ib. á 2. hæð við Hring- braut. íb. er laus nú þegar. Verö 3 millj. NJÁLSGATA Góð 70 fm íb. á 1. hæð. Verð 2,6 millj. FRAMNESVEGUR Snotur 70 fm rish. í þríb. í góðu steinh. Laus strax. Verð 2-2,2 millj. NORÐURMÝRI M/BÍLSK. Falleg efri hæð i þríb., ca 100 fm. Suð- ursv. Mikið endum. Stór bilsk. Verð 3,9 m. NÝLENDUGATA Snotur 75 fm íb. á 1. hæð í járnkl. timb- urhúsi. Akv. sala. Verð 2,2 millj. GRETTISGATA Snotnr 80 fm íb. i kj. (litið niðurgr.) í fjölbhúsi. Tvær saml. stofur og stórt svefnherb. Verð 2-2,1 millj. 2ia herb ROFABÆR Falleg 65 fm ib. á 1. hæö. Ib. er öll endurn. Nýjar innr. og hreinltæki. Sv- svalir. Verð 2450 þús. HRAUNBÆR Góð 65 fm ib. á 2. hæð. Laus fljótl. Suðursv. Verð 2,4 millj. GRETTISGATA Snotur 65 fm efri hæð í steinh. Mikiö endurn. Góður garður. Verð 2,1 millj. HRAUNBÆR Góð 60 fm íb. á 3. hæð. Suðursv. Gott útsýni. Verð 2,3-2,4 millj. VALLARTRÖÐ Góð 60 fm ib. i kj. í raðh. Rólegur stað- ur. Góður garður. Verð 1,9-2 millj. ALFHÓLSVEGUR Góð 60 fm íb. á jaröh. i fjórb. Sérinng. og hiti. Verð 1,9 millj. REYNIMELUR Falleg 60 fm ib. í fjórb. Ib. í góðu ásig- komul. Sérinng. Verð 2,3-2,4 millj. BRAGAGATA Falleg 45 fm risib., m. sórinng. Öll end- urn. Ný raflögn. Verð 1,6 millj. I smiðum ÁLFHÓLSVEGUR Glæsil. parhús á tveimur hæðum með bílsk. Frábært útáyni. Vandaðar teikn. Selst fokh. Verð 4,5 millj. FANNAFOLD Glæsileg 130 fm einb. auk bílsk. Húsin seljast fokh. Verð 3,8 millj. Atvmnuhúsnæði AUÐBREKKA — KÓP Til sölu við Auðbrekku 2x670 fm (Skodahúsið). Tilv. fyrir bifreiðaumboð eða sýningaraðstöðu. Lofth. 4,5 m. Mögul. að skipta húsn. I smærri einlng- ar. Laust strax. Þægil. grskilmálar. LAUGAVEGUR Til leigu ca 400 fm skrifsthúsn. ( nýju húsi. Laust. Mætti skipta í smæm' eining. Fyrirtæki SÖLUTURNAR Höfum til sölu nokkra góða söluturna m. yfir 1,5 millj. i veltu f Brelðholti, Garðabœ, Hafnarflrðlr og f Vestur- borginni, vel staðsettir söluturnar. TfSKUVÖRUVERSLUN á Laugavegi meö mjög góð vöruumboð. Til afh. strax. Góð grkjör. MATSÖLUFYRIRTÆKI Rótgróið matsölufyrirtæki I Rvk. Miklir mögul. Má greiðast á skuldabréfum. BARNAFATAVERSLUN i goðu húsn. Miklir mögul. Góð grkj. ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI í Ijósritunar- og skrifstþjón. við mlð- borgína. Til afh. strax. Góðar vélar. SÉRVERSLUN i miðborginni i mjög góðu húsn. meö fatnað o. fl. Grkj. eftir samkomul. MATVÖRUVERSLUN í góöu húsn. m. Jafnri veftu. Verð 1,2 millj. POSTHÚSSTRÆT117(1. HÆÐ) i=i (Fyrir austan Dómkirkjuna) LM SÍMI 25722 (4 línur) Öskar Mikaelsson löggirtur fasteignasali
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.