Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 13
vsei liui .sr fluoA<5rarv"GiM .GiGAjavraojioM MORGUNBLAÐIÐ, MÐVTKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 £1 13 VITASTÍGB 26020-26065 VITASTÍGt3 26020-26065 26020-26065 Sumarbústaður v. Vatnaskóg Til sölu er þessi glæsilegi sumarbústaður. Bústaðurinn er 41,5 fm á einni hæð. Allar innréttingar fylgja. Stór sólverönd + grillverönd, sem sagt einn með öllu. Einnig höfum við fjórar sumarbústaðalóðir norðan megin í Skorradal. Mikið kjarr, frábær staður. Einnig getum við útvegað sumarbústaði eftir óskum kaupenda. Upplýsingar, myndir og teikningar á skrifstofu. Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson hs: 77410. Valur J. Ólafsson hs: 73869. Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 simi 26555 2ja-3ja herb. Miðbær Ca 85 fm íb. á 3. hæð. Aðeins tvær íb. í húsinu. íb. er nýmáluð og -teppa- Iðgð. Laus nú þegar. Verð 2,9 millj. Vesturbær Stórglæsil. ca 112 fm íb. á 2. hæð í sambýli. Einstakl. smekk- legar og vandaðar innr. Eitt svefnherb. Ákv. sala. Verð 4,2 millj. Langholtsvegur . Ca 96 fm jarðhæð í nýlegu par- húsi. íb. er björt og skemmtil. Nánari uppl. á skrifst. Hraunbær Ca 60 fm stórgl. ib. á jarðhæð. ib. er öll parketlögö. Björt og skemmtil. Verð 2,4 millj. 4-5 herb. Stóragerði Ca 110 fm ib. á 4. hæð ásamt bílsk. Suðursv. íb. er laus. Verð 4,2 millj. Einbýli — raðhús Einbýli — Garðabær Ca 125 fm einbýli á einni hæð (timbur) ásamt 40 fm bílsk. 3 stór svefnherb. Húsið er allt parketlagt. Saunabaö. Gróin falleg lóð. Útsýni. Verð 6,2 millj. Seijahverfi Ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. Bilskýli. Mjög góð eign. Ákv. sala. Nánari uppl. á skrifst. Bollagarðar Ca 240 fm raðhús á tveim- ur hæðum asamt 30 fm bilsk. 4 svefnherb. Góð eign. Verð 6,5 millj. Ljósheimar Ca 100 fm íb. á 8. hæð. Fráb. útsýni. Stórar suðursv. Nánari uppl. á skrifst. Njörvasund Ca 100 fm efri hæð í þribhúsl. 3 svefnherb., 2 saml. stofur, ath. nýtt bað- herb. og eldhús. Mjög góð og skemmtil. eign. Nánari uppl. á skrifst. Skerjafjörður Einstakt einbýli meö sál, kj., hæð og ris (timbur). Á 1. hæð eru stofur, eldhús og hol. Á efri hæð eru 4 svefnherb. ásamt baðherb. með suöursv. Stór- kostl. útsýni. í kjallara eru 2 herb. ásamt geymslum og þvottahúsi. 30 fm bílsk. Einstök lóð með miklum trjágróðri. Ein sérstaðasta eign i Reykjavík. Nánarí uppl. á skrifst. Neðra-Breiðholt Ca 110 fm íb. á 1. hæð. Snyrtil. og góð eign. Suöursv. Hentar vel fyrir barnafjölsk. Uppl. á skrífst. Þverás Vorum að fá i einkasölu mjög skemmtil. raðhús á einni hæð ca 145 fm ásamt bílsk. 4 svefnherb. Húsin afh. fullb. að utan en fokh. að innan. Ath. má semja um frekari frá- gang. Verð 3,9 millj. Hraunbær Ca 115 fm íb. á 4. hæð. Suðursv. Parket á gólfum. Mjög góð eign. Uppl. á skrifst. Annað Sjávarlóð Sjávarlóð í Kópavogi. Mjög góð staösetning. Verð 1500 þús. Nýlenduvöruverslun ásamt söluturn ÞINGIIOIÍI - FASTEIGNASALAN • BANKASTRÆTI S 29455 EINBYLISHUS ARNARNES Gott ca 340 fm einbhús. Húsið er svo til fullb. Séríb. á jarðhæð. Innb. 50 fm bflsk. Skipti æskil. ó ca 200 fm húsi í Garðabæ eða Kópavogi. ÁLFABERG-HF. Glœsil. ca 380 fm einbhús ó tveimur hæðum. Gert ráð fyrir sérfb. á jarðhæð. 60 fm bflsk. Efri hæð svo til fullb. Neðri hæð ófrág. Hagst. éhv. lán. VALLARBRAUT Mjög skemmtil. efrí sérh., ca 200 fm ásamt bflsk. i lokuðum botn- ianga á góðum stað ð Seltjnesi. Suðursv. Góöur garður. Litið éhv. Útsýni út ð sjó. Ákv. sala. Verft 6,5-6,7 millj. MELABRAUT Falleg ca 100 fm Ib. á jarðhæö m. sér- inng. Iþríbhúsi. fb. eröllendurn. Parket. Suðursv. og tröppur niður i góðan garð. Verð 3,8 millj. ÁLFAHEIÐI - KÓP. - í BYGGINGU xr írTl fa± iviTáM.jwTi rf~n -- Vorum að fá I sölu tvö einbhús í byggingu sem hvort um sig er um 200 fm á tveímur hæðum með innb. bílsk.. i Suðurhlíðum Kópavogs. Möguleiki er að hafa séríb. á jarðhæð. Gróðurskáli. Húsin afh. fokh. að innan en tilb. u. máln. að utan. Verð 4,3 millj. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. KLYFJASEL Glæsil. ca 300 fm einbhús m. goðum innb. bflsk. Húsið er fullb. Verð 8,2 millj. SUÐURGATA-HF. AUSTURSTRÖND Vorum að fá I sölu ca 120 fm ib. é efstu hæð auk bilskýlis. Ib. skilast fullb. nema gólfefni og sólbekki vantar. Sólskýli. Gert ráð fyrir arni. Nýtt lán fró Hús- næðisstofnun til 40 ára fylgir að upphæð 2,5 miltj. Verð 5 millj. Gott jámkl. timburh. á steyptum kj. Húsið er endurb. að stórum hluta. Mögul. á bilsk. Gott útsýni. Verð 5 millj. • Höfum fjársterkan kaupanda að hæð ósamt risi eða húsi með 2 ib. mið- svæðis {Rvik. MIÐVANGUR Höfum til sölu mjög góða efri sérhæð ca 150 fm auk góðs bflsk. 4 svefnherb. Gott sjónvarpshol. saml. stofur. Þvottah. og búr innaf eldh. Arinn í stofu. Ákv. sala. 4RA-5 HERB. GRETTISGATA Övenju góð ca 100 fm ib. á 3. hæð. Ib. er mjög mikið endurn. Verð 3,6 millj. KRÍUHÓLAR Góð ca 127 fm íb. ð 4. hæð ásamt bilsk. Vestursv. Verð 3,8 millj. SÓLVALLAGATA Um 105 fm íb. á efstu hæð i þríbhúsi. Þrjú svefnh., geymsluris yfir íb. Verð 3,5-3,7 millj. IBYGGINGU VIÐ FANNAFOLD Vorum að fá (einkasölu tvær sérhæðlr i sama húsinu. fb. eru 166 fm og 110 fm auk ca 30 fm bilskúra. Húsið skilast fullb. að utan m. glori og hurðum en fokh. að innan. Verð stærri ib. 3,9-4,0 millj. Verð minnl ib. 2,8-2,9 millj. Beðið eftlr tánum frá húsnmálastj. Núnari uppl. ð skrifst. ásamt teikn. YRSUFELL Fallegt ca 140 fm endaraðhús ð uinni hæð. Goðar innr. Fallegur garður. Nýtt gler. Bflsk. Verð 5,9 millj. VESTURBÆR Mjög góð ca 117 fm kjib. i nýtegu húsi við Framnesveg. Litið nið- urgr. Björt. Sérþvhús innaf eldhúsi. Ekkert áhv. Ákv. sala. HAAGERÐI Vorum að fá í sölu ca 155 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb., stofa, boröstofa, þvottah. Ekkert áhv. Verð 5,0 millj. MIKLABRAUT Falleg ca 110 fm sðrhæð á 1. hæð. Fallegur garður. Bflskréttur. Lftið áhv. Verð 3,9 millj. FURUGRUND -LAUS Mjög góð ca 80 fm íb. á 2. hæð i 2ja hæða fjölbhúsi. Goðar suð- ursv. fb. er laus nú þegar. Litið ðhv. Verð 3,3 millj. Mögul. að um 30 fm einstaklíb. á jarðhæð i sama húsi fylgi. LOKASTIGUR Góð ca 85 fm risib. i þríbhúsi. fb. er endurn. að hluta. Vnrð 3,1 millj. ÚTHLÍÐ Björt og góð ca 80 fm rislb. Suðursv. Frðbært útsýni. Verð 3,0 millj. SKIPASUND Góð ca 75 fm íb. i kj. I tvíbhúsi. Stór lóð. Sérinng. fb. er mlkið endum. og getur losnað ftjótl. HALLVEIGARSTÍGUR Um 70 fm íb. ð 1. hæð með sðrinng. Verð 2,4 millj. ÆGISIÐA Falleg risíb. sem öll er endurn. Litið ðhv. Góður garður. Ib. er laus ftjótl. Verð 3-3,1 millj. BERGSTAÐASTRÆTI Ca 70 fm ib. ð 1. hæð með sðrinng. i timburhúsi. Verð 2,4 millj. LINDARGATA Goð ca 75 fm ib. ð 2. fiæð. Sðrinng. Ib. er mikið endurn. Verð 2,2-2,3 millj. SKEUANES Skemmtil. ca 85 fm risib. I göðu timburhúsi. Mikið endum. Stðrar vestursv. Gott útsýni. Talsvert áhv. við veðdeild. Verð 2,3-2,4 miNj, 2JA HERB. ENGIHJALLI Mjög goð ca 70 fm íb. ð 5. hæð i góðu fjölbhúsi. Svalir meðfram atlri ib. Verð 2,5 millj. VESTURBERG Goð ca 65 fm ib. ð 4. hasð. Stór- ar svalir. Gott útsýni. Sameign öll tekln i gegn. Mikíð ðhv. af langtima Iðnum. Laus fljótl. Verð 2,4-2,5 mlllj. GRETTISGATA Góð ca 90 fm risib. sem er talsvert endum. Mikið ðhv. Verð 2,7-2,8 millj. 3JA HERB. SKULAGATA Snotur ca 70 fm íb. ð 4. hæð. Norður- hlið undir súð. Suðurhlið portbyggð. Laus fljótl. Litiö ðhv. Verð 2,3 millj. ÆGISÍÐA Goð ca 60 fm kjib. i þribhúsi, litið nlð- urgr. Björt ib. Góður garður. Verð 2,0 millj. SKEGGJAGATA Góð ca 50 fm kjib. i þribhúsi. Lftið nið- urgr. Verð 1850 þús. VALLARTRÖÐ Góð ca 60 fm kjtb. i raðhúsi. Goður garður. Verð 2 millj. GRETTISGATA Snotur ca 70 fm risib. í þribhúsi ðsamt manngengu risi. Mögul. að útb. sól- skýli og herb. i risi. Stór garður. Verð 2-2,1 millj. SOGAVEGUR Goð ca 50 fm ib. ð jarðhæð. Öll ný standsett. Verð 1,6 millj. HÖFÐATÚN ' Góð, mikið endurn. ca 75 fm ib. ð 2. hæð. Verð 2 millj. HRÍSATEIGUR Um 50 fm snotur en ósamþ. kjib. Verð 1,6 millj. ASPARFELL Goð ca 50 fm ib. ð 5. hæð. Verð 1,8 millj. SKÚLAGATA Ca 55 fm (b. ð 3. hæð. Verð 1800-1900 þús. GRUNDARSTÍGUR Ca 50 fm ib. ð 2. hæð. Verð 1200 þús. Vegna mikillar sölu og eftirspurnar vantar allar tegundir eigna á söluskrá. ÓlafurÖmheimasími667177,1 Lögmaður Sigurberg Guðjónsson. 29455 ÞPjTnilfnííŒjIL|IJlM*
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.