Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JULI 1987 4- Morgunblaðið/Emilía Hraunflóðavarnir við Kröflu Ýmsir möguleikar til að verja stöðvarhús Kröflustöðvar gegn hugsanlegu hraunflóði hafa verið kannaðir, en fram til þessa hefur lítið verið aðhafst vegna óvissu um uppkomu og framvindan hugsanlegs goss. Frá því um áramótin 1975-76 hefur alls orðið 21 umbrotahrina á Kröflusvæðinu, þar af 8 eldgos. Orkuverinu stafar mest hætta af hraunrennsli niður í Leirbotna norðan við stöðv- arhúsið og hefur Landsvirkjun nú ráðist í gerð hraunflóðavarna á því svæði. Á myndinni sést hluti þess varnargarðs, en fyrirhugað er að byggja fleiri varnargarða ofan Kröflustöðvar. Norðurverk hf á Akureyri sér um framkvæmdirnar. Soffanías Cecilsson f ormaður Félags f iskvinnslustöðva: Frestun endurgreiðslu söluskatts í lagi ef vel er farið með f éð „EF ÞEIR fara vel með þetta fé og skila því aftur mega þeir halda því í smá tíma, ég tala nú ekki um ef þeir setja vexti á það," sagði Soffanías Cecils- son, formaður Félags fisk- vinnslustöðva þegar Morgun- blaðið spurði hann hvernig honum litist á þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fresta endurgreiðslu söluskatts til sjávarútvegsins um eitt ár. „Þetta hefur að vissu marki bætandi áhrif þar sem það hægir á fjárfestingu. Það er af því góða að draga úr á öllum sviðum til þess að minnka þenslu. Þetta eru ekki það stórar upphæðir, 1,8% af útflutningi hvers fyrirtækis, að það skipti stórmáli í rekstri fyrir- tækjanna en ætti að hafa jákvæð þjóðhagsleg áhrif. Það er allt of mikið sem hillir undir sprengingu í þjóðfélaginu. Besta dæmið um það er að fískvinnslan fær ekki nægt og gott fólk til þess að gera fiskinn að verðmætri vöru. Það er komin fram krafa um hækkuð laun frá fiskvinnslufólki og ég sé ekki annað en að við verðum að láta undan kröfunni, því launin eru skammarleg, og þá stefnir í gengisfellingu um ára- mótin." Konur fá •• Jurtaolía í samkeppni við lýsi: Óheyrilegar niðurgreiðsl- ur Evrópubandalagsins í NÝJASTA hefti fagritsins Oil World er birtur fyrirlestur rit- stjóra blaðsins, Tómasar Mielke, sem hann hélt á ráðstefnu um jurtaolíu- og lýsisiðnaðinn í lok júní. Oil World er gefið út í Vest- ur-Þýskalandi og fjallar um markað og vinnslu á jurtaolíu, lýsi og þessháttar vðrum. I fyrir- lestri sínum bendir Mielke á gifurlegar niðurgreiðslur Evr- ópubandalagsins til framleið- enda jurtaolíu sem ýti undir aukna framleiðslu þeirra fyrir markað sem þegar sé of mikið framboð á og setji framleiðendur í öðrum löndum í klemmu. Sam- kvæmt upplýsingum Jóns Reynis Magnússonar framkvæmda- stjóra Síldarverksmiðja ríkisins fara meira en 90% af lýsisfram- leiðslu íslendinga til landa Dómkórinn i Reykjavík. Dómkórinn og Skólakór Kárs- ness á kóramót íBelgiu DÓMKÓRINN í Reykjavík og Skólakór Kársness úr Kópavogi munu taka þátt í kóramóti í Nam- ur í Belgíu dagana 18.—26. júlí nk. Þar verða saman komnir um 500 kórsöngvarar frá mörgum löndum og munu þeir æfa ný verk- efni undir leiðsögn úrvals stjórn- enda. Auk þess halda kórarnir sjálfstæða tónleika. Stjórnandi Dómkórsins er Marteinn H. Frið- riksson og stjórnandi Skólakórs Kársness Þórunn Björnsdóttir, söngvarar kóranna eru rúmlega 70 talsins. Áður en haldið verður af landi brott munu kórarnir halda sameiginlega lokaæfingu í Skál- holtskirkju miðvikudaginn 15. júlí kl. 21.00. Evrópubandalagsins svo hrær- ingar á þessum markaði skipta íslendinga verulegu máli. Mielke tekur dæmi af repjuolíu (rapeseed oil) sem framleidd er í mörgum löndum Evrópubandalags- ins. Segir Mielke að rannsóknir háskóla og fleiri ábyggilegra aðila bendi til að tonnið af repjuolíu kosti um 750 dollara í framleiðslu. Olían sé hins vegar seld fyrir 298 dollara tonnið sem sýni hversu óheyrilegra niðurgreiðslna framleiðendur innan bandalagsins njóti, en þær séu eina leiðin til að aðildarlönd Evrópu- bandalagsins séu samkeppnisfær á heimsmarkaðnum. Hafi niður- greiðslurnar aukist mjög mikið síðustu þrjú ár og séu nú þrisvar sinnum meiri en almennt gerist á heimsmarkaðnum. Til að geta greitt enn frekar nið- ur landbúnaðarafurðir voru uppi áætlanir innan Evrópubandalagsins um að leggja háan skatt á alla jurta- olíu, fitu og lýsi að sögn Jóns Reynis Magnússonar. Þessi skattur hefði skilað sér til framleiðenda innan bandalagsins og gott betur með auknum niðurgreiðslum sagði hann. Jurtaolía væri samkeppnis- vara við lýsið okkar, en lýsið væri meðal annars eftir herðingu notað í smjðrlíki og bökunarfeiti eins og jurtaolía. Þar sem yfir 90% af rúm- lega 100 þúsund tonna lýsisfram- leiðslu íslendinga á ári færu til landa Evrópubandalagsins væri hér um mikið hagsmunamál að ræða. Jón Reynir sagði það einkum hafa verið fyrir andstöðu Margrétar Thatcher forsætisráðherra Bret- lands sem fallið var frá því að leggja þennan skatt á. En á fundi leiðtoga Evrópubandalagsins í október gæti skattheimtan orðið ofan á. Þá gæti syrt í álinn fyrir íslenska lýsis- framleiðendur. Eins og stendur seldist tonnið af lýsi á 230 til 240 dollara cif. ^ Mætti það ekki vera lægra til þess að það borgaði sig að vinna lýsið. Skatturinn sem ráð- gerður hafi verið hjá Evrópubanda- laginu hafi verið 330 evrópueining- ar á tonnið eða um 370 dollarar. Hefði sú upphæð bæst við söluverð íslenskra lýsisframleiðenda hefði verið útséð um þennan útflutning okkar íslendinga. mngongu í Lions „Höf um beðið eftir þessu í mörg ár," segir Svavar Gests Á ALÞJÓÐAÞINGI Lions-hreyf- ingarinnar í Tapei í Taiwan fyrir skömmu var samþykkt að veita framvegis konum jafnan rétt til þátttöku í starfi hennar og körl- um. Þessari breyting tók gildi 5. júlí siðastliðinn en mun ekki hafa teljandi áhrif á starfsemi hreyfingarinnar hér á landi fyrr en í september þegar vetrar- starfið hefst, að sögn Svavars Gests framkvæmdastjóra Lions- hreyfingarinnar á íslandi. Á þinginu var hann kosinn í al- þjóðastjórn Lions, fyrir hönd Norðurlandanna. „Við höfum beðið eftir þessari breytingu um margra ára skeið. Að veita konum jafnrétti innan Li- ons hefur lengi verið baráttumál íslendinga, enda gætum við ekki verið þekktir fyrir annað með konu sem forseta landsins. Sérstaklega mun þetta styrkja starfsemi klúbba í fámennnum byggðarlögum þar sem breyttir búsetuhættir gætu valdið því að þeir leggðust af ella," sagði Svavar. Lions-klúbbarnir starfa á þeim grundvelli að ekki er hægt að æskja inngöngu heldur verður hún að vera boðin. Karlar í þessum klúbbum verða því að hafa frumkvæði að því að bjóða konum þátttöku svo breyt- ingin nái fram að ganga. Eiginkon- ur Lions-manna hafa myndað með sér 18 klúbba víðsvegar um land og nefna sig Lionessur. Svavar sagði að hugsanlegt væri að konur tækju sig saman og stofnuðu form- lega Lions-klúbba, en byðu síðan körlum inngöngu. Þannig mynduð- ust örugglega fljótlega blandaðir klúbbar. Lára V. Júlíusdóttir aðstoðar- maður félagsmálaráðherra LARA V. Júlíusdóttir, lögfræð- ingur, hefur verið ráðin aðstoð- armaður Jóhönnu Sigurðardótt- ur, félagsmálaráðherra, og mun hún hefja störf í félagsmálaráðu- neytinu þann 20. jv'ilí næstkom- andi. Lára, sem er fædd árið 1951, er stúdent frá Verslunarskóla Islands árið 1972 og lauk lögfræðiprófi frá Háskóla íslands árið 1977. Hún starfaði sem kennari við Verslunar- skóla íslands 1977-82 og vann þá jafnframt á lögfræðistofu. Hún varð héraðsdómslögmaður árið 1980. Lára hefur starfað sem lögfræðing- ur Alþýðusambands íslands frá 1982 og var kjörin formaður Kven- réttindafélags íslands vorið 1986. LáraV.Júliusdóttir Eiginmaður Láru er Þorsteinn Haraldsson, löggiltur endurskoð- andi. I iðnaðarráðuneytinu mun Jónas Elíasson halda áfram fyrst um sinn sem aðstoðarmaður ráðherra eða þar til Friðrik Sophusson, iðnaðar- ráðherra, sem nú er í viku fríi, hefur valið sér aðstoðarmann. Jónas hefur starfað sem aðstoðarmaður ráð- herra í iðnaðarráðherratíð þeirra Alberts Guðmundssonar og Þor- steins Pálssonar. Guðmundur Bjarnason, heil- brigðisráðherra, sagði í samtali við Morgunblaðið að hann hefði ekki enn valið sér aðstoðarmann en hefði í hyggju að gera það. Hann bjóst við að taka ákvörðun í málinu um helgina. +
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.