Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 15.07.1987, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 15. JÚLÍ 1987 ' Friður er inn- anseilingar eftír Sigurð Inga Asgeirsson Nú er nýliðið alþjóðlegt ár friðar- ins, sem Sameinuðu þjóðirnar stóðu að. Allsherjarhús réttvísinnar, æðsta stjórnstofnun Bahá'í-trúar- innar, sem hefur aðsetur sitt á Karmel-fjalli í Haifa, ísrael, samdi og gaf út ávarp til þjóða heimsins í tilefni af friðarárinu, er ber titilinn „Fyrirheit um heimsfrið". Þetta ávarp var fyrst afhent aðalritara Sameinuðu þjóðanna Javier Perez de Cuellar í október 1985 og sfðan hafa meira en 70 þjóðhöfðingjar fengið það afhent, annaðhvort beint eða í gegnum fulltrúa þeirra. Hér á landi hefur ávarpið verið afhent forsetanum, frú Vigdísi Finnboga- dóttur, biskupi íslands, herra Pétri Sigurgeirssyni, ríkisstjórn, alþingis- mönnum, bæjarstjórum og ýmsum öðrum embættismönnum. Nú í sum- ar verður gert sérstakt átak til að kynna ávarpið allri íslensku þjóð- inni, því landskennslunefnd Bahá'ía gengst fyrir kynningarvikum um allt land í samvinnu ^ við andleg svæðisráð Bahá'ía á íslandi, sem eru nú orðin 12 talsins. Megininntakið í ávarpinu „Fyrir- heit um heimsfrið" er það að þjóðhöfðingjar heimsins eru hvattir til að koma saman á heimsfund til að leggja grunninn að varanlegum friði. Það er vonast til að Samein- uðu þjóðirnar hrindi þessu í framkvæmd, en allt fólk jarðarinn- ar, menn, konur, unglingar og börn, er beðið um að Ijá þessu máli lið. í ávarpinu er bent á, að það er ekki nægjanlegt að banna notkun kjarnavopna eða annarra vigvéla. Mennirnir geta ávallt fundið upp nýja tegund vopna til að seilast eftir völdum. Það sem vantar er ósvikinn alþjóðlegur rammi. Hugar- farsbreyting þarf að eiga sér stað meðal þorra manna til að friðurinn verði tryggður. Kynþáttafordómar, þjóðernishroki, trúarofstæki, mis- rétti kynjanna, gífurleg misskipting jarðargasða og menntunarskortur eru allt atriði sem standa í vegi fyrir friði. Heimsborgaraþegnrétt ætti að kenna í öllum skólum, sem útilokar á engan hátt heilbrigða ættjarðarást og nauðsyn ber til að taka upp alþjóðlegt hjálpartungu- mál, auk móðurmálsins. Þegar Bahá'far ræða um einingu mannkynsins eiga þeir ekki við að steypa skuli alla f sama mót, eða að útrýma eigi menningu og sérein- kennum þjóðanna. Þvert á móti. Bent er á að forðast verði hættur öfgafullrar miðstýringar og virða verður sjálfsforræði þjóðanna, sögu þeirra, tungu og þjóðareinkenni. Kjörorðið verður að vera: Eining í fjölbreytileika. Bahá'u'lláh, höfundur Bahá'í- trúarinnar, benti á það í ritum sfnum fyrir rúmri öld að nauðsyn beri til að koma á fót alheimsstjórn til að tryggja sameiginlegt öryggi allra jarðarbúa. Hann hvatti kon- unga og ráðamenn jarðarinnar á þeim tíma til að koma saman til fundar til að leysa deilumál sín og koma á friði. Þeir létu orð hans sem vind um eyru þjóta, en í dag sjá menn orðið brýna nauðsyn þess að koma á slfkum fundi, þó enn virðist vanta nægilegan pólitískan vilja til að ná bindandi samkomulagi. Við, sem höfum tekið þátt í því að afhenda ráðamönnum friðar- ávarpið, höfum orðið þess vðr að margir efast um að friður sé mögu- legur, því „það hafa alltaf verið stríð og það munu alltaf verða stríð", eins og einn viðmælanda okkar sagði. Þetta viðhorf hefur mjög lamandi áhrif á alla friðarvið- leitni og felur í sér þversögn, því annars vegar þrá allir frið, en hins vegar er því haldið fram að friður sé óhugsandi, því maðurinn sé í eðli áinu árásargjarn. í ávarpi alls- herjarhússins er því hins vegar haldið fram að þetta sé aðeins skrumskæling á sönnu eðli manns- ins. Þar með er ekki verið að afneita fortíð mannkynsins, sem hefur oft- ast nær verið blóði drifin allt fram á okkar daga, heldur er leitast við að skilja þá þróun sem átt hefur sér stað í gegnum aldirnar. Lífi mannkynsins á jörðunni er líkt við stigbundna þróun í lífi hvers ein- staklings: „Stig bernskunnar er að baki og við erum nú stödd í miðjum þeim umbyltingum og umróti, sem einkenna unglingsárin. Framundan er aftur á móti manndóms- og þroskatími mannkynsins." Bahá'íar eru því bjartsýnir, þrátt fyrir að dökkt sé framundan, á endanlegan sigur hins góða og göf- uga í manninum og að heimsfriði verði komið á. Allherjarhús réttvís- a^ew' mmt' Setur allsherjarhúss réttvísinnar á Karmel-fjalli. „ Allherjarhús réttvís- innar bendir á marga heillavænlega f orboða friðar og einingar með- al manna, eins og- t.d. aukna alþjóðleg-a sam- vinnu á ýmsum svið- um." innar bendir á marga heillavænlega forboða friðar og einingar meðal manna, eins og t.d. aukna alþjóð- lega samvinnu á ýmsum sviðum, stofnun Sameinuðu þjóðanna, al- þjóðlegar mannúðar- og friðar- hreyfingar og geysilegar vísinda- legar framfarir sem gera einingu mannkynsins mögulega. Ef grannt er skoðað má sjá að meginþráður mannkynssögunnar stefnir í átt til sameiningar allrar jarðarkringlunnar. Fyrir óralöngu urðu fyrstu fjölskyldurnar til, síðar sameinuðust þær í ættblka, borgríki og loks þjóðir. Heimseining og frið- ur hlýtur því að vera næsta skrefið í þróunarferlinu. Reyndar á mann- kynið ekki nema um tvo kosti að velja, eins og bent er á í ávarpinu: „Að þessi friður verði fyrst að veru- leika eftir óumræðilegar skelfingar, sem þrákelknisleg fastheldni mann- kynsins við gamalt hegðunarmynst- ur hrindir af stað, eða honum verði komið á núna á grundvelli vilja til samráðs." Eins og titill ávarpsins „Fyrirheit um heimsfrið" gefur til kynna trúa Bahá'íar því statt og stöðugt að „friður sé ekki aðeins mögulegur, heldur óhjákvæmilegur" og ekki nóg með það heldur lýsir allsherjar- hús réttvísinnar því yfir að friðurinn mikli sé nú innan seilingar þjóð- anna. Unga fólkið í dag, og ef til vill einhver okkar hinna sem eldri erum, er sú kynslóð sem mun verða vitni að því er pólitískur friður kemst á og styrjaldarátökum linnir á þessari hrjáðu jörð. Vafalítið munu risaveldin ekki geta komið sér saman um gagnkvæma friðar- samninga að svo stöddu. Það verður ekki fyrr er óttinn við gerðeyðingu er orðinn svo yfirþyrmandi, að þjóð- arleiðtogarnir sjá sig tilneydda að brjóta odd af oflæti sínu og koma á pólitfskum friði. Kjarnorkuslysið í Tjernobil í Sovétríkjunum opnaði augu margra háttsettra ráðamanna fyrir nauðsyn alþjóðlegrar sam- vinnu og sátta, en það þarf eflaust meira til, því miður. I síðasta kafla ávarpsins víkur allsherjarhúsið nokkrum orðum að Bahá'í-alheimssamfélaginu og þeim þjáningum, sem trúsystkini okkar líða enn í Iran, en þar hafa Bahá'í- ar verið sviptir öllum réttindum, verið fangelsaðir án dóms og laga, pyntaðir og líflátnir. Eins og komið hefur fram í fréttum beitir Amnesty International sér nú fyrir því, að vekja athygli umheimsins á þeim hörmungum, sem eiga sér stað í íran, og í því sambandi hafa Bahá'í- ar sérstaklega verið nefndir á nafn. í friðarávarpinu er Bahá'í í sam- félaginu lýst sem samfélagi „3-4 milljóna manna frá mörgum þjóð- um, menningarsvæðum, stéttum og trúarbrögðum, sem tekur þátt í efn- islegum þörfum fólks í mörgum löndum. Það er ein, félagsleg lífræn heild, fulltrúi fyrir fjölbreytileika hinnar mannlegu fjölskyldu og stjórnar málefnum sínum með kerfi meginreglna er lúta að samráði og eru viðteknar af öllum og það nýtur í jöfnum mæli allra hinna miklu úthellinga guðlegrar leiðsagnar í sögu mannsins. Tilvera þess er enn einn vitnisburðurinn um það, hve raunhæf sýn stofhanda þess var í sameinuðum heimi; enn ein sönnun þess, að mannkynið getur lifað sam- an, sem eitt hnattrænt samfélag, er geti staðist allar þær þolraunir sem ferill þess á þroskabraut kann að færa því." Það sakar ekki að geta þess að hér á landi er einnig starfandi þróttmikið Bahá'í-sam- félag, sem samanstendur af fóki af ýmsu þjóðerni, þó íslendingar séu þar að sjálfsögðu í miklum meiri- hluta. Ég vil ljúka þessari umfjöllun minni um ávarp allsherjarhúss réttvísinnar með því ótvíræða fyrir- heiti sem Bahá'u'lláh gaf og vitnað er til í niðurlagi þess: „Þessar til- gangslausu deilur, þessi eyðileggj- andi stríð, munu líða undir lok og friðurinn mesti komast á." Höf undur er Bahá'í-trúar og er kennari í grunnskóla. smáauglýsingar — smáauglýsingar — smáauglýsingar — smáauglýsingar UTIVISTARFERÐIR Símar: 14606 og 23732 Helgarferðir 17.-19. júlí. 1. Þórsmörk — Goðaland. Gist i skálum Útivistar i Básum, ein- um friðsælasta stað Þórsmerk- ur. Gistiaðstaða eins og best gerist i óbyggðum. Skipulagðar gönguferöir. 2. Landmannalaugar — Eldgjá, nýtt. Skemmtileg og fjölbreytt hringferö um Fjallabaksleið nyrðri. Gengið um Eldgjá, (Ófærufoss), og Landmanna- laugasvæðið. Fararstjóri: Ingi- björg S. Asgeirsdóttir. Brottför föstud. kl. 20.00. 3. Skógar — Fimmvörðuháls — Básar. Brottför laugard. kl. 8.00. Uppl. og farm. á skrifst., Gróf- inni 1, símar: 14606 og 23732. Sjáumst. Útivist. UTIVISTARFERÐIR Sumarleyf isf erð á '. Hornstrandir 17.-24. júlí, 8 dagar Ekið á föstud. um Strandir i Noröurfjörð og siglt í Reykjafjörð á Hornströndum. Dvalið þar til fimmtudags og siglt fyrir Horn til fsafjarðar. Frábærar göngu- leiðir til allra átta frá tjaldstað. Tilvalin fjölskylduferð. Góð farar- stjórn. Sundlaug. Uppl. og farm. á skrífst. Grófinni 1, símar: 14606 og 23732. Sjáumst. Útivist, ferðafélag. UTIVISTARFERÐIR Miðvikudagur 15. júlí Kl. 20.00 Engey. Brottför frá kornhlööunni Sundahöfn. Verð kr. 400.- frítt fyrir börn m. full- orðnum. Ef veður aftrar landtöku veður farið i Viðey. Gengið verð- ur um eyjuna. Upplýsingar og farm., skrifst., Grófínni 1. Sjáumst. Útivist. 1927 60 ára 1987 FERÐAFÉLAG ÍSLANDS ÖLDUGÖTU3 SÍMAR11798 og 19533. Helgarferð17.-19.júlí: 1) Kjölur — gönguferð f Korling- arfjöllum Ekið til Hveravalla og gist þar í sæluhúsi Ferðafólagsins. A laugardegi er farið i Kerlingar- fjöll og gengið þar. 2) Landmannalaugar — Eldgjá Ekið til Landmannalauga og gist þar í sæluhúsi Ferðafélagsins. Farið í Eldgjá ef fært verður, annars farnar gönguferðir á Laugasvæðinu. 3) Þórsmörk — gist f Skag- fjörðsskála/Langadal Gönguferðir um Mðrkina. Missið ekki af sumrinu i Þórsmörk. Notfærið ykkur frábæra aöstööu Ferðafélagsins i Langadal og dveljið lengri tima. Brottför i allar ferðirnar er frá Umferðamiðstöðinni, austan- megin, kl. 20.00 föstudag. Upplýsingar og farmiðasala á skrifstofu Ferðafélagsins, öldu- götu 3. Ferðafélag islands. 1927 60 ára 1987 FERÐAFÉLAG ÍSLANDS ÖLDUGÖTU3 SÍMAR11798 og 19533. Miö vikudagur 15. júlí — kvöldferð. kl. 20. Bláfjöll - farlð upp moð stólalyftunni. Farið með stólalyftunni frá þjón- ustumiðstöðinni upp á Bláfjalla- hrygginn og gengið síöan niður að sama stað. Verð kr. 500.00. Brottför frá Umferöamlðstöö- inni, austanmegin. Farmiðar við bíl. Frítt fyrir börn í fylgd fullorð- inna. Ferðafélag fslands. 1927 60 ára 1987 FERDAFÉLAG ÍSLANDS ÖLDUGÖTU3 SÍMAR11798 og 19533. Sumarleyfisferðir Ferðafélagsins 17-24. júlf (8 dogar): Lónsöræfi. Flug eða rúta til Hafnar I Horna- firði. Jeppar flytja farþega inn á lllakamb. Gist í tjöldum. Farar- stjóri: Egill Benediktsson. 17.-22. júlí (6 dagar): Land- mannalaugar — Þórsmörk. Gongið milli gönguhúsa frá Landmannalaugum til Þórs- merkur. Fararstjóri: Arnar Jónsson. 22.-26. júlf (5 dagar): Land- mannalaugar — Þórsmörk. 23.-26. júlf (4 dagar): Strandir, fsafjarðardjúp. Gist tvær nætur á Laugarhóli í Bjarnarfirði og eina nótt á Reykjanesi. Ekið norður i Trókyll- isvík, farið yfir í Djúp um Steingrímsfjarðarheiði og suður til Reykjavikur um Þorskafjarðar- heiði. Fararstjóri: Sigurður Kristinsson. Farmiðasala og upplýsingar á skrifstofu F.I., Oldugötu 3. Ferðafélag íslands. Hvítasunnukirkjan Ffladelfía Almennur biblíulestur kl. 20.30. Hörgshlíð12 Samkoma í kvöld, miðvikudags- kvöld, kl. 20.00. Kallkorfi 2Ja, 3ja, 4ra stöðva. RAFBORG SF. Rauðarárstig 1. simí 11141. Dyrasímaþjónusta Gestur rafvirkjam. — S. 19637. Gistiheimilið Mjóuhlíö 2. S. 24030.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.