Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. SEPTEMBER 1987 11 FASTEIGNASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábyrgð — ReyiMaia — öryggi HLÍÐARHJALLI — KÓP. !¦!!?¦ ¦>.Hti;ii«t» í-')f«i ¦fWn V n" ™" Vorum aö fá í sölu sérlega vel hannaö- ar 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. tilb. undir trév. og málningu. Sérþvhús i ib. Suo- ursv. Bílsk. Hönnuöur er Kjartan Sveinsson. Afh. 1. áfanga er í júlí 1988. HVERAFOLD Til söiu sérl. skcmmtil. 2ja og 3ja herb. ib. m. suðursv. við Hverafold 27, sem er á einum fallegasta stað viö Grafar- vog. íb. seljast tilb. undir trév. og málningu. Sameign úti oc, inni fullfrág. þar með lóö og bílastæði. Einbyli BJARGARTANGI — MOS. V. 8,3 Glæsil. einb. á tveimur hæðum, ca 300 fm. Falleg lóð. Á efri hæð eru 2 stór svefnherb., baðstofu- loft, stór stofa, eldh. og sólstofa. Stór bilsk. Á neðri hæð er 3ja herb. góð íb. EFSTASUND Nýbyggt og mjög fallegt hús ca 260 fm. Mögul. á sex svefnherb. Gert er ráð fyrir blómask. 40 fm bilsk. Verð 8,5-9 mjllj. SÆBÓLSBRAUT Sérl. vandað nýb. ca 260 fm hús á tveimur hæöum. Húsio er byggt á jnnfl. kjörvið. Stór og ræktuö sjávarl. sem gefur mikla mögui. Verð 9,5-10 millj. HRAUNBÆR V. 6,5 Gott raðh. 5-6 herb. Fallegur garður. Bilsk. SKIPHOLT V. 5,0 Góð 5 herb. ca 132 fm á 1. hæð. Bilsk. Hugsanl. skipti á góðri 3ja herb. íb. miðsvæðis. HAGAMELUR V. 5,2 Vorum að fa i sölu sérl. vandaoa sér- hæð ca 100 fm. Parket á stofum. Suðursv. 4ra herb. NJORVASUND V. 3,9 Falleg íb. ca 110 fm á sórh. m. góðu útsýni. Bílskréttur. Ákv. sala. 3ja herb. LAUGAVEGUR V.2.0 Ca 70 fm íb. sem telst hæð og ris. 2ja herb. STÓRAGERÐ V. 2,3 Ca 60 fm snotur íb. i kj. MIÐTUN V. 1,9 Gullfalleg litil en snotur ib. i tvíb. Ákv. sala. FRAKKASTIGUR V. 2,7 50 fm vönduö íb. á jarðhæð. FLÚÐASEL V. 1,6 Ca 50 fm snotur ib. i kj. Atvinnuhúsnæði SMIÐJUVEGUR Frágengið skrifst.- og verslhús 880 fm hús á þremur hæöum. Mögul. á að selja eignina i ein. EIRHÖFÐI 600 fm að grfl. Lofthæö 7-8 m. Tvenn ar innkdyr. VÆNTANLEGIR SEUENDUR ATH! Vegna mikillar sölu vantar allar stærðir og gerðir fasteigna. I Hllmar Valdlmarsson s. 687226, ' Qelr Sigurðsson s. 641667, Rúnar Astvaldsson s. 641496, Slgmundur Böovarsson hdl. Höföartil .fólksíöllum starfsgreinum! Vegna mikillar söli undanfarid vantar okkur allar gerdir eigna á skrá EIIMBYLISHÚS SÉRBÝLI ÁSELTJNESIÓSKAST Leitum að góðu einbhúsi eöa raðhúsi á Seltjnesi fyrir fjársterkan kaupanda. Æskilegt að um sé að ræöa a.m.k. 170 fm eign. SEUAHVEFI Um 200 fm nýl. mjög vandað steinsteypt einingahús á 1. hæð eru saml. stofur, gestasnyrt., stórt eldhús m. góðri innr. og þvottah. innaf eldh. Á 2. hæð eru 3-4 rúmg. herb. og baðherb. f risi sem er óinnr. geta verið 2 herb. Bilskplata. Hagst. áhv. lán. Verð 6,9 millj. ALFHOLSVEGUR Snoturt ca 80 tm einbhús sem er ein hæð og geymsluris. Stór og góð lóð. Húsið er talsv. ondurn. og mjög snyrtil. Ekkert áhv. RAÐHUS YRSUFELL Fallegt ca 140 fm endaraðhús á einni I hæð. Góðar innr. Fallegur garður. Nýtt [ gler. Bilsk. Verð 5,9 millj. HÆÐIR. FANNAFOLD Vorum að fá í sölu Ib. sem er ca 166 fm ásamt 30 fm bftsk. Húsið skilast fullb. utan m. gleri á hurðum en fokh. tnnan. Verð 3,9-4 millj. 4RA-5 HERB. FLUÐASEL Mjög góð ca 110 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskýli. Góðar suðursv. Góð sameign. Verð 4,1 millj. ENGJASEL Mjög skemmtil. ca 105 fm íb. á tveimur hæðum. Sólrikar svallr. Vönduð eldhúsinnr. Bilskýli. Verð 4,0 millj. KRUMMAHOLAR Mjög göð ca 120 fm ib. á 3. hæð. Nú 3 svefnherb. (geta verið 4). Mjög stórar suðursv. Þvottahús á hæö. Sameign nýl. tekin í gegn. Lítiö éhv. Ver64,0millj, 3JAHERB. FURUGRUND Vorum aö fá i einkasölu mjög góða ca 85-90 fm íb. á 2. hæö ásamt aukaherb. í kj. Góðar suðursv. Öll sameign nýl. tekin i gegn og húsið nýl. málað að utan. Lítið áhv. Verð 3,8-3,9 millj. ENGIHJALLI Mjijg gó6 ca 95 fm ib. á 2. hæo i litlu fjölbhúsi. Vandaðai innr. Búr innaf eldhúsi. Góðar suð- ursv. Gott útsýnl í suður. Verð 3,7-3,8 millj. BRÆÐRABORGARST. Góö ca 100 fm íb. á 3. hæð i uppg. lyftuh. Góðar sv-svalir. Stór stofa. 2 herb., eldh. og bað. Verð 3,6-3,7 millj. SEUAVEGUR Vorum að fá í einkasölu mjög fallega ca 70 fm íb. á 1. haeð í nýl. fjölbhúsi. Góðar svalir. Litið áhv. Verð 3,0-3,1 millj. 2JA HERB. HJARÐARHAGI - LAUS Til sölu ný stands. ca 55-60 litið nið- urgr. kjfb. m. sér inng. i fjölbhúsi. Sór hiti, ný eldhinnr. parket á gólfum. Ekk- ert áhv. íb. er laus nú þegar. © 29455 Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur Skeiðarvogur — 2ja Litil samþykkt glæsil. ib. I kj. i fjórb- húsi. íb. hefur öll verið standsett. Sérínng. VerA 2,1 millj. Tjarnarból — 3ja Góð ca. 73 fm íb. á 2. hæö. Laus í jan. 1988. Reynimelur — 5 herb. Björt og falleg 5 horb. ib. á jarðhæð í nýl. húsi. Allt sér. Verð 5,0-6,2 millj. Mosfellsbær — 3ja 84 fm raðhús á einni hæð tilb. u. trév. Verð 3,5-3,6 millj. Blikahólar — 4ra 117 fm falleg íb. á 3. hæð. Glæsil. út- sýni yfir borgina. Verð 3,9-4,0 mlllj. Kópavogur — einb. Fallegt ca. 135 fm einb. á einni hæð v/Hjallabrekku með glæsil. útsýni og 48 fm bílsk. Gróinn garður. Verð 6,6 millj. Mosfellsbær — einb. Vorum aö fá í einkasölu vandað einlyft einbhús um 146 fm auk 22 fm blómaskála, og gróður- húss. Fallegur garöur, 40 fm bílsk. ofl. Vcrð 7,0-7,2 millj. Byggingarlóð — Stigahlíð Til sölu um 890 fm byggingarlóð á góð- um stað v/Stigahlið. Uppdráttur og allar nánari uppl. á skrifst.fekki i sima). Miðtún — einbýli (tvíbýli) Til sölu einbhús, hæö, kj. og ris, samt. um 120 fm. Möguleiki á litillri ib. i kj. Húsið þarfnast standsetn. og getur losnað nú þegar. Góð lóð. Verð 4,7 mlllf. Kópavogur — einb. Ca. 200 fm tvil. mikiö endurn. einb. v/Þinghólsbraut ásamt 90 fm bílsk.(at- vinnuhúsnæði). Verð 6,6 millj. Digranesvegur — einb. U.þ.b. 200 fm hús á tveimur hæðum, m.a. með 5 svefnherb. 1300 fm falleg lóð og mjög gott útsýni. Verð 6,6 millj. Grafarvogur — einb. 150 fm einl. vel staðsett einb. v/Hest- hamra. Til afh. i ágúst n.k. tilb. að utan en fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Selás — raðhús Vorum að fó i einkas. einl. 135 fm raö- hús ásamt 36 fm bilsk. Húsin skilast frág. að utan en fokh. að innan. Húsin afh. í mars/apríl nk. Verö 3,8-3,9 millj. Skriðustekkur — einb. Gott hús á fallegum úsýnisstað, u.þ.b. 290 fm auk tvöf. bilsk. I kj. má innr. 2ja herb. ib. Verð 8,9 mlllj. Mosfellsbær — einb./tvíb. Tæpl. 300 fm glæsil. einbhús á tveimur hæðum v/Bjargartanga. 55 fm bílsk. Fallegt úsýni. Klyfjasei — einb. Glæsil. 234 fm steinsteypt einb./tvíb. ásamt 50 fm bíUk. Húsið er mjög vand- að og fullb. Mosfellsbær — einb. 280 fm vandaö einb. ásamt séríb. á jarðh. Gróðurhús. Verð 8,2-8,3 millj. Bugðutangi — einb. Glæsil. hús á fallegri endalóð. Ib. er 212 fm á einni hæð, m.a. meö 4 herb., 4 baðherb. og stórum stofum. Að auki eru 50 fm í kj. og tvöf. bílsk. með kj. Verð 7,8-8,0 mlllj. Einb. — Garðabæ 200 fm 6-7 herb. nýlegt einbhús úr timbrí. Bílsksökklar. Húsio er vel skipul., íbhæft en ekki fullb. Verð 7,0 millj. Langamýri — Garðabæ Glæsil. endaraðhús, tæpl. tilb. u. trév. m. innb. tvöf. bilsk., samt. 304 fm. Teikn. á skrifst. Garðsendi — einb. 227 fm gott einbhús ásamt 25 fm bílsk. Falleg lóð. Mögul. á sör fb. ! kj. Verð 7,8 mlllj. Skipti á 3-4ra herb. ib. koma til greina. Sundin — einb. Nýtt glæsit. 260 fm tvil. einbhús ásamt 40 fm bflsk. Mögul. á 60 fm gróðurhúsi. Húseign í Seljahverfi Höfum til sölu 400 fm fallegt einbhús á tveimur hæðum. Mögul. á tveimur i'b. Laust strax. EIGNA MIÐIIMN 27711 ÍStl MNGHOLTSSTRÆTI 3 Svcrrir Kiisf insson, wlustjori - Þorleifur Cuðmundsson, solum. I'niollui 11úlldmsson. IikjIi. - Unnsleinn Bcik, htl.. simí 12320 Einbýlis- og raðhús Hverfisgata Hf.: Gott rimbur- hús sem skiptist i kj., hæð og ris. Samtals um 150 fm. Laus strax. I Miðborginni: th söiu gamait og gott einbhús við Njálsgötu. Samtals ca 130 fm á þremur hæðum. 2 íb. í húsinu i dag. Raðhús í Hraunbæ: 145 fm einlyft fallegt raöhús auk bilsk. Verð 6,5 millj. í Seljahverfí: Mjog gott raðh. á þremur pöllum. 5 svefnherb. Bilskýli. Verð 5,8-6,0 millj. Árbæjarhverfi: Gott einbhús við Hlaðbæ á einni hæð ca 160 fm auk bilsk. Verð 7,5-8,0 mlllj. 5 herb. og stærri Kársnesbraut sérh.: Góð íb. á 2. hæð í fjórb. Ca 130 fm auk bilsk. 4 svefnherb. Arinn í stofu. Tvennar suðursv. í HÓIahverfÍ: 140 fm falleg ib. á 6. hæð. (íb. á tveimur hæðum). 3 svefnherb. Stórar stofur. Bilskýli. Laust strax. Goðheimar: Mjög góö 6 herb. séhæð ca 170 fm. 4 svefnherb. og 2 stórar stofur. Bflsk. Verð ca 7,0 millj. 4ra herb. Smáragata: 3ja-4ra herb. ib. á efri hæð i þríb. Sérinng. Mjög falleg og sérstök eign. Borgarholtsbraut: ca 115 fm íb. á 1. hæð i tvíb. Sérinng. 3 svefn- herb. Bilsk. I Seljahverfi: Mjog goð fb. a 1. hæð ásamt góðri einstaklib. i kj. Æskil. skipti á raðh. í sama hverfi. Hrísateigur: 4ra herb. hsib. f þríb. 3 svefnherb. bilsk. Verð 3,4 millj. 3ja herb. Vantar: góða 2ja-3ja herb. fb. miðsv. fyrii mjög traustan kaupanda. Fannborg: ca 95 fm giæsii. fbv. á 3. hæö ásamt stði í bílhýsi. Beikipark- et á allri íb. Fráb. útsýni. Meðalholt: góö ik a 1. hæð í tvíb. 2 stofur, 1 svefnherb. Laust strax. Vert'. ca 3,2 millj. í Miðborginni: 70 tm a>. i Hsi sem þarfn. ýmissa lagf. Laus strax. Verð aðeins 1,8-1,9 millj. Hofteigur: Rúmg.tæpl. lOOfmkjlb. i fjórb. með sérinng. Nýtt þak og raf- magn. Sérhiti. 2 svefnherb. Verð 3,5 millj. 2ja herb. Kleppsvegur: góö íb. á 1. hæð í þriggja hæða blokk. Laus fljótl. Laugateigur: góö einstaki.íb. i kj. í fjórb. Sérinng. Furugrund Kóp.: Mjog goð íb. ca 50 fm nettó i kj. Laus strax. Verð 1,8 millj. Annað Sælgætisversl. í Miðb. i mjog glæsil. húsn. Hlíðarás — Mosfbæ: Bygg- lóð ásamt samþ. tefkn. af mjög glæsil. parhúsi. 1 Seljahverfi: versi- og »n- húsn. sem afh. tilb. u. trév. Tilvalið fyrir t.d. heflsuræktarstað. Bygglóðir við Fáfnisnes: 2 saml. lóoir hvor um sig ca 630 fm. FÍSkbÚð: til sölu á góöum stað. Til afh. strax. Myndbandaleiga: fAusturb. HÖfum til SÖlu: nokkra góða söluturna á ýmsum stöðum í borginni. (^ fasteigna Qmarkaðurinn fj—J OSinsgötu 4 11540 - 21700 „ J6nGuémund»ion»olu»t|., L*o E. Löv« logfr.. ÓUftJr Stafánuon vlo»klpt»fr. EIGIMASALAIM REYKJAVIK 19540 — 19191 FREYJUGATA - 2JA Ca 75 fm 2ja herb. íb. íb. getur losnað fljótl. IMJÁLSGATA - 2JA Ósamþ. 63 fm 2ja herb. íb í kj. íb. er í góðu standi. V. 1600 þús. MIÐTÚN - 2JA Snyrtil. 2ja herb. ib. í kj. í tbvíb. húsi. Sérinng. íb. endurn. að hluta. V. 1950 þús. ÁLFHÓLSVEGUR - 3JA Sérlega vel umgengin íb. í kj. í tvíbh. Nýl. eldhinnr. Sérinng. Garður. Ekkert áhv. V. 2,5 millj. AUSTURBORGIN - EINBÝLI Ca 160 fm einbhús á tveimur hæðum í grónu hverfi í Austur- borginni. 40 fm bílsk. fylgir. Gott lán áhv. V. 7,5 millj. JÖKLAFOLD - EINBH. 180 fm einbhús í smíðum m. 30 fm bílsk. Selst fokh. Tilb að utan en fokh. að innan. með járni á þaki, gleri í gluggum. utihurðir komnar. Afh. i byrjun okt. '87. Teikn. á skrifst. AUSTURBORGIN - SÉRHÆÐ Mjög rúmgóð og glæsil. efri sérhæð. 4 herb. m.m. Arinn í stofu. Bílskúr fylgir. Laus nú þegar. EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 (Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Flnnbogason. 43307 641400 Gnoðarvogur — 2ja 60 fm íb. á 4. hæð. Laus nú þegar. V. 2,5 millj. Þinghólsbr. — 3ja Falleg, nýl. 86 fm íb. á 1. hæð. Stórar suðursv. V. 3,7 millj. Engihjalli — 3ja Falleg, nýl. 95 fm íb. á 2. hæð (efstu) í litlu fjölb. Fannafold — parh./tvíb. 3ja herb. 80 fm. Afh. nóv.-des. Bergstaðastræti — 3ja 3ja neðri sérh. V. 3,1 millj. Dvergabakki — 4ra Falleg ib. á 2. hæð ásamt auka- herb. í kj. Grenigrund — sérh. Falleg 4ra-5 herb. 130 fm neðri hæð ásamt 30 fm bilsk. Ákv. sala. V. 5,3 m. Reynihvammur — parh. 150 f m á tveimur hæðum ásamt 30 fm bílsk. Afh. tilb. u. trév. Dragavegur — parhús Ca 118 fm afh. tilb. u. trév. og tilb. að utan. V. 4,5 millj. Hjallabrekka — einb. 145 fm efri hæð, ca 100 fm neðri hæð. Mögul. á 2 ib. KjörBýli FASTEIGNASALA Nýbýlavegi 14, 3. hæð Rafn H. Skúlason lögfr. Vantar þíg fiskiðnaðarhús í Haf narf irði? Höfum til sölu 1400 fm lóð undir 400 fm fiskiðnaðarhús við Eyrartröð. Öll gjöld greidd. Einkasala. Verð: Tilboð. HRAUNHAMARhf Sími54511 Sölumaður: Magnús Emilsson, hs. S3274. Lögmenn: Guðmundur Kristjánsson, Hlöðver Kjartansson. A ^FASTEIGNA-OG SKTPASALA IQ|IQ| Reykjavikurvegi 72. Hafnarfirðl. S-54511
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.