Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 14
m 14 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. OKTÓBER 1987 Veitingastaður Til sölu, af sérstökum ástæðum þekktur veitingastað- ur. Einstaklega vel staðsettur. Staður þessi er rómaður fyrir matargerð og þjónustu og hefur vínveitingaleyfi. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Opið kl. 1-3 29077 SKÓLAVÖRÐUSTÍG 38A SÍMI: 29077 VIÐAR FRIÐRIKSSON SÖLUSTJ., H.S. 27072 SIGFÚS EYSTEINSSON, H.S. 16737 EINAR S. SIGURJÓNSSON, VIÐSKIPTAFR. Akranes Gott einbýlishús ásamt bifreiðargeymslu í Jörundar- holti til sölu. Upplýsingar veittar á Fasteigna- og skipasölu Vesturlands, símar 93-12770,12990. VITASTIG 13 26020-26065 Opið 1-3 FREYJUGATA. 50 fm 2ja herb. 50 fm jarðh. V. 1,6 millj. MÁVAHLÍÐ. 2ja herb. íb. á jarðh. V. 2,2 millj. NJÁLSGATA. 3ja herb. íb., 80 fm á 1. hæð. Góð íb. V. 2,6 millj. BERGÞÓRUGATA. 3ja herb. íb., 55 fm. Sér hiti. V. 2 millj. HVERFISGATA. 3ja herb. risíb. Laus. V. 2,1 millj. ÆSUFELL. 4ra-5 herb. íb. 115 fm. Mikil sameign og mikið út- sýni. ENGJASEL 2ja herb. góð íb., 75 fm. Vandaðar innr. Þvhús í íb. AUSTURBERG. 4ra herb. góð íb. 110 fm auk bílsk. Suðursv. V. 4,3 millj. STÓRAGERÐI. 4ra herb. góð íb. 80 fm á jarðhæð. Sérinng. V. 4 millj. FLÚÐASEL. 225 fm raðh. Vönd- uð eign. Góðar innr. V. 6,5 millj. KÁRSNESBRAUT. 220 fm par- hús á tveimur hæöum auk 35 fm bílsk. Frág. að utan en fokh. að innan. Verð 5,2 millj. VIÐARÁS. Raðhús 115 fm auk 30 fm bílsk. DIGRANESVEGUR. 110 fm jarðhæð. Allt sér. Fæst í maka- skiptum fyrir einb. HRINGBRAUT. Parhús, 160 fm, bílskréttur, hornlóð. BLEIKJUKVÍSL. Einbhús á tveimur hæðum 302 fm. Friðað svæði sunnan við húsið. Teikn. á skrifst. ÞORLÁKSHÖFN - EGILS- BRAUT. 110 fm efri hæö auk bílsk. V. 2 6-2,7 millj. GRINDAVIK - TÚNGATA. 110 fm einb. auk 50 fm bílsk. Fæst í makaskiptum fyrir 3ja herb. íb. á Stór-Rvíksvæðinu. SÍÐUMÚLI. Til sölu góð skrifst- hæð, 300 fm á 2. hæð. Uppl. á skrifst. HEILDSFYRIRTÆKI í matvöru. Góð umboð. Uppl. aðeins á skrifst. VANTAR - VANTAR Vantar 2ja herb. góða íb., helst í Vesturbæ, með bílsk. Skoðum og verðmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson, s. 77410, Valur J. Ólafsson, s. 73869. ® 68-55-80 Opið 1-3 Hverfisgata - 3ja herb. Stór ib. i góðu steinh. Laus i okt. Ákv. sala. Álfheimar - 4ra herb. Endaib. á 4. hæð með glæsil. útsýni yfir Laugardalinn. Álfheimar — 4ra herb. Mjög falleg og rúmg. íb. á 1. hæð. Góð staðs. Austurberg — 4ra herb. Mjög vönduð ib. með góðum bílsk. Sameign nýstands. Hraunbær - 4ra herb. Falleg íb. á 1. hæð. Suöursv. Þvhús á hæð. Sjónvhol. Ákv. sala. Vesturbær — 4ra herb. Stór og björt íb. með góðu út- sýni. Afh. tilb. u. trév. Yrsufell - raðh. 135 fm hús á einni hæð m. góð- um bílsk. og garði. Rauðalækur - sérh. 1. hæð með rúmg. bflsk. Þó nokkuð endurn. Hvassaleiti — sérhæð 150 fm efri sérhæð með stórum bllsk. Laus fljótl. Vesturbær 2ja, 3ja og 4ra herb. glæsil. ib. Tilb. trév. Göð greiðslukjör. Jöklafold Rað- og parhús til sölu. Tilb. u. trév. eða fokh. Góðar toikn. ©FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. Ánraila 38-108 Rvk.-S: 685580 Lögf r.: Pétur Þór Sigurðss. hdl., Jónfna Bjartmorz hdl. Opið kl. 1-3 Vegna mikillar solu und- anfarið vantar okkur allar . gerðir eigna á sóluskrá. Miðborgin - 3ja 3ja herb. rúmg. ib. á 2. hæö í steinh. v. Njálsg. Sérhiti. Bílsk. fylgir. Ekkort áhv. Einkasala. Vesturbær - 3ja 3ja herb. 92 fm mjög falleg íb. á 2. hæð i þríbhúsi v. Hringbraut. Tvöf. gler. Fal- legur garður. Einkasala. Ekkert áhv. Verð ca 3,8 millj. Raðhús - Mosfbæ 180 fm mjög fallegt raðhús v/Byggðar- holt. 4 svefnherb. Lítið áhv. Einkasala. Verö ca 5,5 millj. Einbýlishús - Hf. Einbýlishús á tveimur hæðum við Álfa- berg. Efri hæð sem er 238 fm er að miklu leyti fullgerö. Á neðri hæð (sem er ekki fullgerð) er tvöf. bilsk. o.fl. amwij! 108 fm 3ja-4ra herb. sérhæð i tvibhúsi við Hlíðahjalla. 28 fm bílsk. fylgir. fb. selst fokh. með tvöf. gíeri og fullfrág. að utan. Einkasala. Verð 3,4 millj. Heildverslun Heildverslun í fullum rekstri og í eigin húsnæði. Fyrirtækið flytur inn ýmiss- konar fatnað. Góð viðskiptasambönd og mikil velta. Kjörið tækifæri. Nánari uppl. á skrifst. Iðnhúsn. - Bíldshöfða Ca 410 fm iönhúsn. á jarðhæð. Stórar innkdyr. Getur selst í tvennu lagi. Laust strax. Einbýlishús óskast Höfum kaupanda aö góðu einbhúsi i Rvik, helst í Fossvogi. Skipti á fallegu einbhúsi i Kóp. mögul. L Agnar Gústafsson hrl.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteígnastofa 43307 641400 Opið kl. 1-3 Gnoðarvogur — 2ja 60 fm íb. á 3. hæð. Ekkert áhv. Ákv. sala. Álfhólsvegur - 3ja Snotur 85 fm íb. á 2. hæð ásamt 23 fm bílsk. Bergstaðastræti — 3ja 3ja neðri sérh. V. 3,1 millj. Dragavegur — parhús 118 fm 3ja-4ra herb. íb. á tveim- ur hæðum. Afh. tilb. u. trév. Borgarholtsbr. — sér Falleg 130 fm efri hæð ásamt 50 fm bílsk. Fallegt útsýni. Ekkert áhv. V. 5,5 m. Kambsvegur - sérh. 116 fm neðri hæð í tvíbýli. Mik- ið endurn. V. 4,5 millj. Hraunsholtsv. — einb. 200 fm á tveimur hæðum ásamt 54 fm innb. bílsk. Afh. fokh. eða tilb. u. trév. og frág. að utan. Álfhólsvegur - einb. Snoturt 75 fm hús á einni hæð. Tæplega 1000 f m lóð. Ákv. sala. Kópavogur — parh. Höfum fengiö til sölu nokkur parhús í smiöum á góðum stað. Afh. fokheld eða tilb. undir trév. Hafnarbraut — iðnaðarh. 400 fm á tveimur hæðum. Loft- hæð 4 metrar. Góð kjör. Funahöfði - atvhúsn. 3 x ca 560 fm á þremur hæð- um. Má skipta í minni einingar. Afh. eftir 5-7 mán. KjörByli FASTEIGNASALA Nýbýlavegi 14, 3. hæð Rafn H. Skúlason lögfr. T ar FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábvrgð — Rcynala — Öryggi Opið í dag kl. 1-3 Einbýli LEIFSGATA V. 7,3 Er með í sölu ca 210 fm parhús á þremur hæðum sem skiptist þann- ig Kj.: bvhúa,. tvö herb. og baðherb. m. gufuklefa. Neðri hæð: Foret., ekfh., m. borðkrok, dagst. og borðst, litið sjónvhol. Efri hæð: 3 góð svef nherb. og stórt baðherb. 35 fm bflsk. Ræktuð lóð. SÆBÓLSBRAUT Sérl. vandað nýbyggt ca 260 fm hús á tveimur hæðum. Húsið er byggt á innfl. kjörvið. Stór og ræktuð sjávarl. sem gefur rnikla mögul. HAGALAND V.6,5 Er með i sölu óvenju skemmtil. hús i Mosfollsbæ, ca 140 fm, 30 fm bflsk. Gott fyrirkomulag. HRAUNBÆR V. 6,5 Gott raðh. 5-6 herb. Fallegur garður. Bflsk. HAGAMELUR V. 5,2 Vorum aö fá i sölu sérl. vandaða sér- hæð ca 112 fm. Parket á stofum. Suðursv. Hentar vel eldra fólki sem vildi minnka viö sig. HÁALEITISBR. V. 4,5 Ca 120 fm á 4. hæð- 3 svefn- herb. Mogul. á 4. svefnherb. Mikiö útsýni. Bflsk. KLEPPSVEGUR V. 3,2 Vorum að fá í sólu ca 100 fm kjib. 3 svefnherb. Aukaherb. I risi. KAMBSVEGUR V. 4,5 Erum meö í sölu ca 115 fm neöri hæð i tvíbhúsi. Ákv. sala. 3ia herb. FURUGRUND V. 3,6 Vorum að fá í sölu ca 90 fm fb. á 3. hæð. Laus nú þegar. Mybyggingar SUÐURHLÍÐAR - KÓP. ]nr ¦¦ i Vorum að fá í só'lu sérl. vel hannaðar sérh. Afh. tilb. u. trév. og máln., fullfrág. að utan. Stæði I bilskýti fylgir. Hönnuður er Kjartan Sveinsson. HLÍÐARHJALLI - KÓP. • n«ia:wna>if« ¦"fBiu* i «n»«rt-mi ¦r*i« Erum með f sölu sérl. vel hannaðar 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. tilb. u. tróv. og máln. Sérþvhús i fb. Suðursv. Bilsk. Hönnuður er Kjartan Sveinsson. Afh. 1. áfanga er í júli 1988. Atvinnuhúsnæði SMIÐJUVEGUR Frágengið skrifst.- og verslhús 880 fm hús á þremur hæðum. Mögul. á að selja eignina i ein. Búiörð Vorum að fá I sölu stóra bújörð á Suð- urlandi. Uppl. helst oiriungis á skrifst. Seljendur - bráðvantar allar stærðlr og goröir fastoigna 4 söluskrá. Vorðmotum oomdœgurs. Hilmar Valdimarsaon s. 687226, Geir Sígurðsson s. 641667, Rúnar Aatvaldsson s. 641496, Sigmundur Böðvarsson hdl. Höfdar til .fólksíöllum starfsgreinum! 28611 2ja-3ja herb. Njálsgata. 2ja herb. 60 fm fb. Endurn. Verð 2,6 millj. Þingholtsstræti. 40 fm 0 2. hæð. Getur hentað sem skrifstofuhúsn. eða íb. með smá breytingum. Verð 1,3 millj. Baldursgata. 50 fm & 2. hæð í steinhúsi. Verð 1,8 millj. Kleppsvegur. 3ja harb. 85 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi. Skipti fyrir 2ja herb. íb. æskileg. Laugavegur. 55 fm é 4. hæð 1 steinhúsi. Mikið endurn. Laus strax. 4ra-6 herb. Bræðraborgarstígur. 140 fm 5 herb. i'b. á 2. hæð f tvíb. Bollagata. 100 fm 4ra herb. á 2. hæð + hálft geymsluris I þrfb. Bilskréttur. Verð: Tilboð. Sérhæðir AuStUrbrÚn. 140 fm neðri sér- hæð. 2 stofur, 3-4 svefnherb. Bilsk. Fæst aöeins í skiptum fyrir raðhús ca 200 fm vestan Elliðaáa. Laugateígur. 160fmneðrisér- hæð m.a. 4 svefnherb. og 2 stofur. Bílsk. 40 fm. Fæst aöeins i skiptum fyrir stærra sérbýli meö góöri og bjartri vinnuaðstööu, helst útsýni. Tómasarhagi. i30fmefrisér- hæð. 2 stofur, 3 svefnherb. Auk þess 40 fm einstaklíb. á götuhæð með sór- inng. Bllsk. 24 fm. Fæst aðeins í skiptum fyrir einbhús í Vesturbænum. Heimarnir Ca 150-160 fm sérhæð. Gæti verið í skiptum fyrir stærra eða ákv. sala og taka litla fb. uppi kaupverð. Háteigsvegur. wofmefri sérh. m. 4 stórum svefnherb., 10 fm baðherb. og eldh. m. bestu tækjum, borðst. 16 fm, stofa 45 fm. Góðar suðursv. Nýtt gler í allri ib. Auk þess 70 fm risíb. m. kvist- um. Bilsk. 32 fm. ib. er í ékveðinni sölu og mogul. að taka minni sérh. uppí kaupverö. Raðhús - parhús Sæviðarsund. 150 fm sem er stofa og borðst., 3 svefn- herb. i sér svef nálmu ásamt góðu baðherb. m. sér sturtuklefa. Ar- inn skiptir stofunum. I kj. eru tvö svefnherb. m. snyrtingu og mætti nýta hann betur. Bilsk. er innb. á hæð m. gryfju. Húsið er i ákv. sölu og möguleikar að taka 5 herb. (b. uppf kaupverð helst á jarðh. m. sérinng. FoSSVOgur. 200 fm á pöllum. Bílsk. Fæst aðeins f skiptum fyrir ca 130 fm sérhæð. Einbýlishús Verslunarhúsnæði. iAr- túnsholti. Ca 220 fm tilb. u. trév. -Skrifstofuhúsn. í Ár- túnsholti. Ca 440 fm á 2. hæð tilb.u. trév. Atvinnuhúsnæði Kóp. 400 fm á einni hæð. Atvinnuhúsn. ca 500-1000 fm I sórbýfi með minnst 3000-4000 fm lóð óskast strax. ÞÍngáS. 170fmfokh. einbhússem er hæð með háu risi auk þess bflsk. 34 fm. Uppl. og teikn. á skrifst. Óskum eftir 4ra herb. fb. meðbnsk. íSelási. 4ra-5 herb. ib. i Bokkunum, Kóp. og Gbæ. I skiptum getur vorið 3ja herb. íb. f Bökkunum. ParhÚSÍ meðtveimur íb. eöa4ra-6 herb. íb. f Norðurmýri og niður i Þing- holtin. Einbýlishúsi 120-150 fm & einni hæð f Rvík, Mosf ellsbæ eða Kóp. RaðhÚSÍ Seljahverfi, helst með innb. bllsk. Verð ca 7,0 millj. Rýming I maf '88. Sérhæð 110-130 fmVerð6,0mlllj. Sérhæð Háaleltissvæöi eða Heimahverfi I sklptum fyrir 4ra herb. fb. f Espigerði. RaðhÚSÍ Kópavogi ca 150 fm I skiptum fyrir 130 fm sérhæð með bilsk. í Kóp. 4ra herb. Leitunum (Kringlunnl) i skiptum gæti vorið 130 f m fb. á 1. hæð við Háaleitisbraut með m.a. 4 svefn- herb. og bflsk. RaðhÚSÍ Fossvogi, I skiptum gæti verið 130 fm (b. 5 herb. á 2. hæð f Fossvogi. Bflsk. fylgír. Hús og Eignir Bankastræti 6, s. 28611. Uiðvft GHuranon mt, s. 17677. g
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.