Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. OKTÓBER 1987 Þú svalar lestrarþörf dagsins ásíðum Moggans! Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 E687633 $ Lögfræðingur Þórhildur Sandholt • Jonas ÞorváTdsson Gisli Sigurbiqrnsson J Opið 1-3 JAÐARSEL - IÐNAÐARHUSNÆÐI 600 fm iönaöarhúsnæöi ásamt 200 fm skrifstofuhúsnæði á efri hæö. Þrjár góðar innkeyrsludyr. EIRHÖFÐI - IÐNAÐARHÚSNÆÐI 400 fm nýbyggíng m. 7 m lofthæð. Góðar innkdyr 7 x 5 Vj og 4 x 3 m auk þess 150 fm skemma m. stórum innkeyrsludyrum HÖFÐATÚN 130 fm íðnaðarhúsn. á jarðh. m. innkdyrum. 30 fm á efri hæð. Verð 4,6 millj. SELTJARNARNES - AUSTURSTRÖND Nýtt skrifsthúsnæði. Tilb. u. tréverk. 125 fm og 136 fm á 2. hæð í sama húsi. 400 fm skrifsthæð á 2. hæð. Skilast tilb. u. tréverk. Verslunarhúsnæði, 160 fm, á jarðh. og 170 fm i kj. Tilb. u. tróverk. Einbýlishús STUÐLASEL Mjög gott hús á tveimur hæðum 324 fm auk garðsk. Húsiö er einbhús m. samþ. iðnaðarpl. á neðri hæö. Einnig gotur húsið verið 2 sérh. m. bílsk. I garðsk. er heitur pottur. Arinn I stofu. Góður garfiur m. skjólv. Teikn. á skrifst. Ákv. sala. Verð 11 millj. BREIÐABLIK Til sölu 127 fm ib. i Efstaleiti 12. Tilb. u. trév. og máln. Til afh. strax. Sameign að mestu frág. Öll eignin er sérstakl. vönduö m. sundlaug, heitum pottum, gufubaði, bílskýli og m.fl. FRAMNESVEGUR Steinh. á tveimur hæðum 80-90 fm. Efrí hæð: herb., stofa og eldh. Neðri hæð: 2 herb., þvottaherb. og baðherb. Húsið þarfn. standsetn. Verð 2,8 millj. HESTHAMRAR Skemmtil. 150 fm einbhús á einni hæð. 32 fm bílsk. Skilast fullb. aö utan, fok- helt að innan. LÆKJARFIT - GBÆ 200 fm vandað einbhús á tveimur hæð- um. Húsið er vel byggt og allt endurn. Verð 7,2 millj. Raðhús REYNIGRUND - KOP. Endaraöh. úr timbri á tveimur hæöum, 130 fm. Bilskréttur. 3-4 svefnherb. Suð- urgarður. Vönduð eign. Verð 6,0 millj. KÚRLAND - FOSSVOGUR Mjög vandað og fallegt 200 fm raðhús með fallegum garði. Húsinu fylgir 25,6 fm bilsk. Góð eign á góðum stað. Verð 8,5 millj. FÁLKAGATA 115 fm parhús á tveimur hæðum. Skil- ast fullb. að utan, fokhelt að innan. Hæðir og sérhæðir BLONDUHLIÐ Falleg 130 fm sérh. m. 35 fm bilsk. 2 stofur, 3 rúmg. svefnh., flisal. baðh., nýl. tvöf. gler, fallegur garður i suður. Góð eign laus strax. Verð 6,1 millj. LAUGARNESVEGUR 130 fm efrí sérh. í þríbhúsi. 2 saml. stofur, 3 rúmg. herb., sérþvhús I kj., geymsluris. Laus jan. '88. Verð 5,1 millj. LYNGHAGI Góð efri sórh. og ris i tvíb húsi. Falleg- ar stofur með suðursvölum. 4 svefn- herb. Auk þess eru í kjallara 2 herbergi annað með eldhúskrók, snyrting o.fl. 4ra og 5 herb. HRAUNBÆR Falleg endaíb. á 2. hæð ífjólbhúsi, 126 fm brúttó. Stórar stofur, 3 svefnherb., mögul. á 4 svefnherb. Vostursv. Góð sameign og lóð. Verð 4,5 millj. SEUABRAUT Falleg 110 fm endaib. á 3. hæð. 3-4 svefnh., suðursv., bflskýli, vandaðar innr. Gott útsýni. Verð 4,1 millj. GARÐASTRÆTI 120 fm íb. á 3. hæð í steinh. Stofa, borðst., 3-4 svefnherb. Svalir í vest. 22 fm bílsk. Sérst. eign. Verð 5,1 millj. ÁLFATÚN - KÓP. Mjög falleg ib. á 1. hæð f 3ja hæða f jölb- húsi, 102 fm nettó. Ib. fylgir 26 fm innb. bílsk. Parket á herb., nýstandsett bað. Verð 5,3 millj. 3ja herb. HRAUNBÆR 80 fm íb. á 2. hæö í fjólbhúsi. Sérinng. frá svölum. Stofa, stúdióeldh., boröst., 2 svefnh. Stórar vestursv. Góö sam- eign. Verð 3,4 millj. HVERFISGATA Til sölu I góðu steinh. Fimm 95 fnrí íb. Tvær ib. eru á 3. hæð i toppstandi m. glæsil. útsýni. Verð 3,2 og 3,3 millj. Þrjár íb. á 1. og 2. hæð þarfn. stand- setn. Verð 2950 þús. HRAUNBÆR Góð 90 fm fb. á 2. hæð. Stofa, rúmg. herb., eldh. og flfsal. baö. Suðursv. Verð 3,6 mlllj. LAUGAVEGUR Þrjár 3ja herb. ibúðir i 3ja hæða steinh. við innanverðan Laugaveg. Hver Ib. er 77 fm nettó. Gætu nýst vel sem skrifst- húsn. Verð 2,7-3,1 millj. pr. íb. 2ja herb. HAALEITISBRAUT Góð 70 fm ib. í kj. fjölbhúss. Sérinng. Sértiiti. Parket á holi og stofu, nýstand- sett bað. Verð 2,8 millj. BERGÞÓRUGATA 2ja herb. íb. á 3. hæð I fjölbhúsi. Laus fljótl. Verð 2,4 millj. Hveragerði HEIÐMÖRK. 84 fm parhús. Frág. aö utan, fokh. Verft 1850 þús. ARNARHEIÐI. Raðhús + bilsk. FulKrag. utan. Verft 2,1 mlllj. BORGARHEIÐI. 90 fm raðhús. Verft 2,8 millj. HEIÐARBRÚN. Vandað 124 fm einb. Tvöf. bilsk. Verft 6,7 mtllj. DYNSKÓGAR. Vandað 148 fm einb. + bílsk. Verð 4,8 millj. Hófum sínníg oinbýli é Stokkseyrl, Þorlákshöfn, Hollu og v/ðar. Allar nánari upplýslngar veitlr umboðsmaður okkar f Hveragerði, Kristinn Kristjéns- son, allan daginn og um helgar í síma nn <nn/> GIMLE — © 25099 — Þórsgötu 26. Árni Stefánsson viöskiptafreeðingur. FASTEIGNA HÖLLIN MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR: 35300 - 35522 - 35301 Opið kl. 1-3 Seljendur ath.! Vantar 3ja herb. íbúð í Vesturbæ eða Þingholtunrt fyrir mjög traustan kaupanda. Okkur vantar allar tegundir eigna á skrá. Fífusel - einstaklíb. Góð íb. á jarðh. Mikið áhv. Hagst. kjör. Bólsthl. - einstaklíb. Mjög snotur íb. á jarðh. í blokk. Ekkert áhv. Laus fljótl. Snæland - einstaklíb. Mjög góð ib. á jaröhæð. Lítið áhv. Ákv. bein sala. Skúlagata - 2ja Góð íb. á 2. hæð. Laus strax. Skuldlaus. Nýlendugata - 2ja + 3ja Vorum að fá I sölu heila húseign m. tveim- ur ib. Grunnfl. ca 60 fm. Ekkert áhvílandi. Eigninni fytgir ca 30 fm bakhús. 3ja herb. + bíisk. Mikið endurn. og góð neðri hæð í tvíb. við Goðatún í Gbæ. Eigninni fylgir rúmg. bílsk. Sérinng. Lítið áhv. Lindargata - 3ja Mjög góð risfb. Sérinng. Nýtt eldhús. Góðar svalir. Gott útsýni. Hraunbær — 3ja Glæsil. íb. á 3. hæð. Skiptist m.a. í tvö góð svefnherb., gott eldh., flísal. ad- dyri, stofu og flisal. bað. Góðar sv. Vönduð íb. Stóragerði — 3ja Vorum að fá í sölu stórglæsil. 3ja herb. fb. á 4. hæð við Stórageröi. Ib. skipist í tvö stór svefnherb., góða stofu, njmg. eldh., flísal. baðherb. m. nýjum tækjum og innr. Gott flísal. hol. Suðursv. Lftið áhv. Rauðarárstígur - 3ja Mjög góð íb. á 1. hæð. Lítið áhv. Laugavegur - 3ja Mjög góð ib. á hæð vel staðsett við Laugaveg. Ekkert áhv. Hverfisgata - 4ra Mjög góð ca 90 fm íb. á 3. hæö: Skiptist m.a. í 3 svefnherb., góða stofu og eldh. Hnotuberg — einb. Glæsil. nýtt ca 200 fm einnar hæðar SG-einingarhús í Setbergslandi, Hafn- arf. Skiptist m.a. i 3-4 svefnherb., fallega stofu, gott eldh. og tvö baö- herb. Húsið er allt hið vandaðasta. Mosfellsbær - einb. Glæsil. ca 140 fm einnar hæöar einb. auk rúmg. bilsk. við Hagaland. Eignin er að mestu fullfrág. Mögul. að taka 3ja-4ra herb. ib. uppí kaupv. í smíðum Hlaðhamrar — raðh. Glæsil. raðh. á einni og hálfri hæð, samt. ca 145 fm. Til afh. strax fokh. innan en fullfrág. utan m. gleri og úti- hurðum. Hverafold - raðhús Glæsil. einnar hæðar ca 150 fm raðh. auk bilsk. Skilast fullfrág. utan m. gleri og útihurðum, en fokh. innan. Til afh. fljótl. Teikn. á skrifst. Pingás - raðhús Glæsil. einnar hæðar ca 160 fm raðhús auk bílsk. Skilast fullfrág. utan með glori og útihuröum en fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Fannafold - parh. Vorum að fá i sölu glæsil. parh. með tveimur 4ra herb. fb. auk bilsk. Irjúsiö skilast fullfrág. að utan, með gleri, úti- huröum og bílskúrshurö en fokh. að innan. Afh. í mars-april '88. Hesthamrar - einb. Glæsil. 150 fm einb. með 30 fm bílsk. á mjög góöum stað I Grafarv. Húsið skilast fullfrág. utan m. gleri, útihurðum og bílskhurð. Fokh. innan eða lengra komiö eftir samkomul. Atvhúsn. og fyrirt. Bíldshöfði 300 fm Glæsil. iðnhúsn á tveimur hæðum. Á neðri hæð eru góðar innkdyr. Á efri hentar vel fyrir skrifst o.fl. Krummahólar - 4ra-5 Súðarvogur Mjög góð endaíb. á 3. hæð i lyftuh. Skiptist m.a í 3-4 svefnherb., stóra stofu, gott eldhús og bað. Þvottaherb. á hæð. Mjög stórar suöursv. Sæviðarsund - raðh. Glæsil. raðhús. Grfl. ca 150 fm. Skiptist m.a. í: 4 svefnherb., nýstands. bað- herb., 2 stofur, gott eldh. þvotta- og vinnuherb. Arinn í stofu. Kj. undir öllu húsinu sem gæti hentað sem sérfb. Fallegur ræktaöur garður. Seljahverfi — raðh. Glæsil. ca 200 fm raðh. Skiptist I tvær hæðir og kj. i húsinu eru m.a. 6 herb., mjög góð stofa, tvö baðherb. o.fl. Allar innr. og frág. hússins hið vandaöasta. Fallegur suðurgarður. Bflskýli. Glæsil. iðnaðarhúsn. á jarðhæð. Sam- tals ca 380 fm. Mikið áhv. af langtíma- lánum. Skeifan Gott ca 500 fm iönaðar- og/eöa lager- húsnæði. Vel staðsett í Skeifunni. Nánari uppl. á skrifst. Bygggarðar - Seltjnes Vorum að fá í sölu glæsil. 365 fm iönað- arhúsn. með 6 metra lofthæö. Mögu- leikar á millilofti. Skilast fullfrág. utan með gleri og inngönguhurðum, fokh. innan. Gæti selst í tvennu lagi. Teikn. á skrifst. Bíldshöfði Mjög gott iðnaðar- og skrifsthúsn., samt. um 300 fm á tveimur hæðum. Fullfrág. m Bonodikt Slgurbjörnsson, lögg. fasteignasall, Agnar Agnarss. vlftskfr., Arnar Slgurftsson, Haraldur Arngrlmsson. HRAUNHAMARhf a ^fasteigna-og ¦ skipasala aé Reykjavíkurvegi 72, ¦ Hafnarfirði. S-54511 Opið 1-4 Seljendur athugið! Hafn- firðingar í fasteignaleit koma fyrst til okkar. Skráið því eign ykkar hjá okkur og tryggið með þvi skjóta og góða sölu. Vantar allar gerðir eigna. Lækjarfit — Gbæ. i Mjög fallegt mikið endurn. 200 fm einb- hús á tveimur hæðum. Bílskréttur. Mögul. á tveim íb. 1150 fm lóð. Verð 7,2 millj. Suðurgata — Hafnarf. Mjög fallegt eldra steinhús 70 fm að grfl. Rishæð er alveg endurn. Auk þess fylgir 60 fm bilsk. og 40 fm geymsla. Skipti mögul. Verð: Tilboð. Mosabarð. Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 150 fm einbhús á einni hæð. 5 svefn- herb. Mjög góður ca 40 fm bílsk. Ekkert áhv. Laust i feb. nk. Verð 7,5 millj. Suðurgata — Hf. Höfum i einkasölu ca 150 fm timburhús, kj., hæö og ris. Húsiö er mjög skemmtil. end- urn. en ekki fullklárað. Bílskréttur. Sk/pt/ mögul. á minni eign. Verð 5 millj. VítaStígur Hf. 120fmsteinhús á tveimur hæðum i góðu standi. 4 svefnherb. Verð 4,3 millj. Smyrlahraun. Mjög gott iso fm raðh. Nýtt þak. Bflskréttur. Verð 5,8 millj. Skipti mögul. á 4ra herb. ib. KvÍStaberg.150 fm parh. á einni hæð auk bílsk. Afh. fokh. innan, frág. utan eftir ca 4 mán. Verð 4,2 millj. Hverfisgata Hf. mím endum. 4ra herb. íb. á 1. hæð. Auk þess fylgir sérþvhús, herb. og geymsla I kj. Verö 3.0 millj. Hjallabraut — 2 íb. Mjög falleg 90 fm 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð. Verð 3,5 millj. Einnig 3ja-4ra herb. 90 fm ósamþ. íb. i kj. Verð 2,2 millj. Ekk- ert áhv. Ath: Seljast eingöngu saman. Norðurbær - skipti. míö0 falleg 110 fm 3ja-4ra herb. Ib. Eln- göngu aklptl á litlu elnb. efta sérhæft m. bflsk. Krosseyrarvegur. Mikið endurn. 65 fm 3ja herb. efri hæð. Nýl. 35 fm bilsk. með mikilli lofthæð. Verð 3.1 millj Goðatún - Gbæ. 90 fm 3ja herb. jarðhæð i góöu standi. 24 fm bílsk. Verð 3,5 millj. Reynihvammur Hf. Nýkom- in 71 fm 2ja-3ja herb. íb. á jarðh. f tvíb. Sérinng. Fallogur garður. Ekkert áhv. Smyrlahraun. Mjog faiieg 60 fm 3ja herb. íb. á jarðh. Nýtt: Lagnir, gler og gluggar, eldhús og á baði. Einka- sala. Verð 2,5 millj. AstÚn - KÓp. Glæsil. 64 fm 2ja herb. íb. á 2 hæð. 12 fm suðvsvalir. Áhv. hagst. langtlán. Laus i jan. nk. Verð 3,0 millj. HiíðarþÚfur. Mjög gott hest- hús. Stapahraun. 800 fm iönaðar- og skrifsthúsn. Hluti hússins er fullb. en annað styttra á veg komið. Skipti mögul. á minna iðnaðarhúsn. Hafnarbraut - Kóp. 4oofm iðnaðarhúsn. á tvoimur hæðuni. Trönuhraun - Hf. ca 240 tm iðnaðarhúsn. Góð grkjör. Laust strax. Dalshraun. Nýkomið 240 fm fullfrág. iðnaðarhúsn. Einkasala. Verð 6,3 millj. Steinullarhúsið við Lækjargötu í Hf. er tn söiu. Húsið er 1020 fm brúttó. 4500 fm lóð. Kleppsmýrarvegur. versi- unar-, skrifstofu- og iðnhúsn. á tveimur hæðum að grfl. 500 fm hvor. 270 fm kj. og 840 fm lagerhúsn. Vantar 3ja-4ra herb. ib. f Norður- bæ. Góðar greiðslur. Vantar 4ra-5 herb. íb. á jarðhæð eða 1. hæð. Fyrirtæki sem selur bakkamat ásamt mötuneytl. SölumaAur: Magnús Emilsson, hs. 53274. Lögmenn: GuAmundur Kristjánsson hdl., Hlöðver Kjartansson hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.