Morgunblaðið - 17.10.1987, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 17.10.1987, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 17. OKTÓBER 1987 nirnwt'iJ PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINGAR 11. okl Land.- Útvege- Bún.öer- lonaAar- V.nl.- 8amv,- Alþýðu- Sparl- banklnn bmnklnn benklnn benklnn bmnkinn bmnkjnn banklnn ajVJAIr Sparisjóð8bækur 19,00% 17,00% 17,00% 16,00% 17,00% 16,00% 15,00% 17,00% Sparisjóðsreikningar 3ja mán. uppsögn 20,00% 19,00% 18,00% — 18.00% 18,00% 18,00% 18,00% 6 mán. uppsögn — 20,00% 17,00% — 21,00% 19,00% 19,00% 19,00% 12 mán.uppsögn 21,00% 23,50% — — ~ — 20,00% 26,50% Spj.vél. 18 mán. uppsögn — — 27,00% 27,00% — — — 25,50% SPRON Verðtr. reikningar m.v. tánskjaravísitölu 3ja mán. uppsögn 2.00% 2,00% 2,00% — 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 3,50% ÁVÍSANA- OG TÉKKAREIKNINGAR'* 11. okt. Landa- Utvags- Búnaoar- lön.ö.r- Vorzl.- Samv,- Alþýðu- Sperí- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn sfoolr Ávisanareikningar Hlaupareikningar Vextir yf irdráttar- lána tékkareikninga Þar af grunnvextir2' Sérstak'irtékkar.* 8,00% 8.00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8.00% 32,00% 31,60% 31,00% 31,50% 32,00% 31,50% 31,00% 31,50% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 14,00% 12,00% 17,00% - 16,00% 10-17% 8-18% 10-17% 15,00% - 1) Vextir eru reiknaðir út af lægstu innistæðu á hverju 10 daga timabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðir út mánaðarlega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mismunurinn (vextir yfirdráttarlána - grunnvextir) er reiknaður af yfirdrætti mánaðarlega eftir á. 3) Vextir eru reiknaðir út daglega. GENQISSKRÁNING Nr. 195- 15 . október 1987 Kr. Kr. Toff- Eln.KI.0fl.1S Kaup Sala oangl Dollari 38,50800 38,70000 39,01000 Sterlp. 64.16800 64,36800 63,99000 Kan. dollari 29,59200 29,68400 29,71600 Dönsk kr. 5,58120 5,59860 5,56530 Norsk kr. 5,85120 5,86940 5,84990 Sænsk kr. 6,08950 6,10840 6,09480 Fi. mark 8,88840 8,91600 8,88510 Fr. franki 6,42040 6,44030 6,41510 Belg. franki 1,02890 1,03210 1,03040 Sv. franki 25,86140 25,94180 25,76620 Holl. gyllini 10,03160 19,09080 19,99820 V-þ. mark 21,41550 21,48210 21,38300 (t. líra 0.02967 0,02977 0,02963 Austurr. sch. 3,04320 3,05270 3,03790 Port. escudo 0,27070 0,27160 0,27180 Sp. peseti 0,32450 0.32550 0,32070 Jap. yen 0,27160 0,27244 0,27053 írskt pund 57,47800 57,65700 57,33700 SDR (Sérst.) 50,08690 50.24150 50,21830 ECU, evr. m. 44,48660 44.62500 44,41290 Tollgengi fyrir október er sölugengi 28. sept. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 62 32 70. GENQI DOLLARS Lundúnum 16. október, Reuter. Allt getur haft áhrif á alþjóðlega peningamakaði.f gœr var várviðri í Suður- Engiandi og það lamaði nœr alveg starfsemi fjármagnsmarkaða. Dollarinn hélst stöðugur. Kaupgongi Sterlingspunds er 1,6612 dollara. Kaupgengi Bandaríkja- dollars: — kanadíska dali _ ítalskarlírur 1,8023 vestur-þýsk mörk — japönskyen — hollenskgyllini — sænskar krónur — svissneska franka — norskar krónur — belgíska franka — danskar krónur — franska franka Gullúnsan kostaði464,10dali GJALDEYRISREIKNINGAR 11. okt. Landa-banklnn Útvege-banklnn Bún.ð.r-bankinn Iðn.ð.r-bankinn V.rzl.-banklnn S.mv.-banklnn Alþýou-banklnn Sp.rl-ejósir Bandarikjadollar Sterlingspund V-Þýsk mörk Danskar krónur 6,25% 8,75% 2,75% 9,00% 6,00% 9,00% 3,00% 9,25% 6,25% 8,75% 2.75% 8,75% 6,25% 9.00% 2.75% 9,25% 6,50% 9,00% 3,50% 10,00% 6,00% 8,00% 3,00% 9,00% 6,50% 9.00% 3,50% 10,00% 6,25% 8,75% 3,00% 9,00% UTLAN 11. okt. Lands- Útv*g«- Búnaoar- lAnaoar- Varzl.- Samv,- Alþýou- 8part- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn sjóðfr 30,00% 29,50% 29,00% 29,50% 30,00% 29,50% 29.6 0% 29,50% — — 31,00% — — 33,00 — — 31,00% 31,00« 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00%3> 9.00% 9,00% 8,50% 9,00% 9,00% 9,00% 8,50% 9,00%:» 29,00% 29,00% 29,00% _ 29,00% 29,00% - 29,00% 8,25% 8.25% 8,25% —*) 8,00%»' 8,25% - 8,25% 9,25% 9.25% 9,00% —<} 9,00%« 9,25% - 8,75% 5,75% 5,75% 5,50% — 5,50% 5,75% - 5,50% 11,75% 11.75% 11.75% — 11,75% 12.00% - 11,25% Alm. víxlar (forvextir) Viðskiptavixlar" Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Af urða- og rekstrarlán í islenskum krónum ÍSDR i bandarikjadollurum í V-Þýskum mörkum í sterlingspundum Vanskilavoxtir fyrlr hvern byrjaðan mánuð eru 3,60% samkvæmt ákvórðun Seðlabanka fslands. Meðalvextir 21.08.87 sem Seðlabankinn mælir með að gildi í október 1987: Almenn skuldabréf 30,50%, öll verðtryggð lán 8,7%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavixla sem liggur frammi í afgreiðslusölum þeirra. 2) Útvogsbankinn: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 3) Sparisjóðir: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 4) Iðnaðarbankinn: Vextir af útlánum í erlendri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverjum tima af teknu erlendu lánsfé að viðbættu 1,50% álagi. 5) Verzlunarbankinn: Vextir lána í erlendri mynt bera LIBOR vexti að viðbættu 1,55% álagi. VÍXLAR OG SKULDABRÉF Vextir miöað viö ákveöin tímabil Vbdar SkukJabref Vaxta- oftlr.gr. eftlrágr. tlmabil forvextir vaxtir forvextir vextlr 30 dagar 2.25% 2,36% 2,16% 2,21% 45 dagar 3,38% 3,56% 3,22% 3,33% 60 dagar 3.50% 4,77% 4,27% 4.47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5,31% 5,61% 90 dagar 5.75% 7.24% 6,43% 6,77% 105 dagar 7,83% 8,49% 7,36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9,77% 8,36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180 dagar 13,05% 15,00% 12,28% 14,00% 210dagar 15,08% 17,75% 14.21% 16,37% 240 dagar 17,00% 20,49% 16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17,89% 21,05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19.62% 23,33% 330 dagar 26,88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24,39% 32,25% 23,05% 28,00% Miðað er við að ársvextir séu 27,00% í víxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum Ef for- vextirnir eru teknir af víxlum til lengri ima en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveðið þann- jg að raunveruleg árleg gávöxtunarbri ekki hærri en forvexti fyrir þriá mánuði. Ef urr eftirá- greidda vexti er að ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig að árleg ávöxtun só ekki hærri en forvext- ir fyrir þrjá mánuði. GENGISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag f mánuði, (sölugengi) Doll.r Sterlp. Donekkr. Norekkr. Batnakkr. V-þ.mark Y.n SDR ÁGÚST 40,7400 60,2140 5,2475 5,5553 5,8903 19,8393 0,26115 49,1685 SEPT. 40.460 58,392 5,2941 5,5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5.4486 5,8265 19.8552 0,2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 5,4225 5.3937 5,8891 20,4750 0.25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5,4867 5,4496 5.9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1590 5,7870 5,6536 6.0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6335 6,0840 21,5489 0,25681 49,7206 MARS 38.980 62,514 5,7145 5.7151 6,1604 21,5836 0,26690 50.0894 APRfL 38,640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MAf 38,990 63.398 5,6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50.1640 JÚNf 39,100 62,9120 5,6322 5,8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLf 39,3100 62,6290 5,5898 5,7984 6,0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA Hofuoetob- Nafnvextlr Tlm.bll fav.luríárl Óv.rðtr. l/erðtr. Vaxta- V.rð- Óbundlðfe kjor k|ör vexta trygg. Vaxta Varðb. Landsbanki: Kjörbók" 27-29,00% 4.0% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Útvegsbanki: Abót 15-24,88% 2.0% -12 mán. 1 mán. 1-12 alltað12 Búnaðarb.: Gullbók" 7-24,00% 3.5% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Verzlunarb.: Kaskóreikn. 14-20,00% 3,5% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hávaxtabók" 7-26,00% 3.5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvinnub.: Hávaxtareikn. 15-27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Alþýðubanki: Sér-bók 15-21,00% 2,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Sparisjóðir: Trompreikn. 15-23,50% 3,5% 6 mán. 1 mán. 2 12 Bundlðfe Iðnaðarb.: Bónusreikn. 24,00% 3,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Búnaðarb.: Metbok 27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 26,50% 3,5% 12mán. 6mán. 1 alltað 1 Nokkrir sparisjóðir:2' 25,50% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltaö 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,8% hjá Landsbanka og Búnaöarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka 2) Sparisjóðirnir eru: SPRON, Sp. Akureyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kópa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjarðar, Olafsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari- sjóður og Sp. i Keflavik. LÁNSKJARAVÍSITALA 1S7S 1080 1881 1882 1883 1884 1886 1888 1887 1888 JAN. — 135 206 304 483 846 1006 1364 1565 - FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 - MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 - APRfL — 147 232 335 569 856 1106 1425 1643 - MAf — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 - JÚNf 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 - JÚLf 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 - ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 - SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 - OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 - NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 — — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 — — BYGQINGARVÍSITALA 1883 1884 1886 1888 1887 1887 JAN. 100 155 185 250 293 - FEB. 100 155 185 250 293 - MARS 100 155 185 250 293 - APRfL 120 158 200 265 305 - MAÍ 120 158 200 265 305 - JÚNl 120 158 200 265 305 - JÚLf 140 164 216 270 320 100 ÁGÚST 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 — — DES. 149 168 229 281 — — HLUTABREF Hlutabrófa- Fjárfestingar- markaðurinn hf. fólag Islando hf. Kaupg. Solugengl Kaupg. Sðlugeng! Almennar Tryggingar hf. 1,12 1,18 Eimskipafélag islands hf. 3.33 3.50 Flugleiðir hf. 2,38 2,60 Hampiöjanhf. 1,16 1,81 Iðnaðarbankinn hf. 1,40 1,48 Verzlunarbankinn hf. 1,28 1,33 Hlutabréfasjóðurinn — — Skagstrendingurhf. 1J7 1.86 Útgerðarf. Akureyringa hf. 1.55 1,64 2,70 2.02 1,38 1,22 2,83 2,12 1,46 1,28 1,20 Gengi hlutabréfanna eru margfeldisstuðull á nafnverö að lokinni ákvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaðurinn og Fjárfestingarfé- lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu- gengí er það verð sem kaupandí hlutabréfs verður að greiða. KAUPGENGI VIÐSKIPTAVIXLA 11. sept. Lande- Útvege- lonaoer- Verzl.- Alþýðu- Sport- b.nklnn benkinn b.nklnn bankinn bankinn .Jóölr 30dagar 0,96750 0,96963 0,97402 0,96710 0,96963 0,97030 45dagar 0,95307 0,95613 0.96244 0,95250 0.95613 0,95700 60dagar 0,93887 0.94282 0,95099 0.93820 0,94282 0,94400 75dagar 0,92487 0,92969 0,93968 0,92400 0,92969 0,93110 90dagar 0,91108 0,91675 0,92851 0,91010 0,91675 0,91840 Allir bankar utan Búnaöarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptavíxla. Búnaðarbankinn kaupir víxla miðað við 30,00% vexti og Samvinnubankinn 30,5%. Stimpilgjald er ekki innifalið i Kaupgengi víxla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjatd ekki reiknað með. Gengi viðskiptavíxla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn i gengið vegur mjög þungt í ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef víxlinn er til skamms tima. RAUNAVOXTUN HELSTU TEGUNDA VERÐBREFA J.n. Mare Aprll Maf Júnl Sept. 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,5-8,8% 7,5-7,9% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-9.0% 8,9-10,4% 8,8-9,8% 8,8-9,5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 9,8-11,4% 9,8-10.8% 9,8-11,4% 9.8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11,1% 12-15,0% 12,5-14,5 12,5-14,5 12,5-14,5% 12,5-14,5% 12,5-14,5% 14-16.0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16.0% 14-16,0% 13-16,0% 12-14,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% Ávöxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er meiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbréf, því traustari sem skuldarinn er þvl lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskírteina ríkissjóðs lægst þar sem riklssjóður er talinn traustasti skuldarinn á markaðin- um. Ný spariskírteini Eldri spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtæki Veðskuldabróf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbréfasjóðir Fiskverð á uppboðsmörkuðurr 16. október LÍFEYRISSJOÐSLÁN FISKMARKAÐUR hf í Hafnarfirði Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500.000 kr. og er lánið Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar- vísitölubundið með lánskjaravísitölu, en árs- verð verð verð (lestir) verð(kr.) vextir eru 5,00%. Lánstími er allt að 25 ár. Þorskur 50,00 47,00 49,28 5,0 246.638 en getur verið skemmri óski lántakandi Ysa 70,00 Karfi 30,00 30,00 27,50 66,05 28,71 5,1 140,3 336,155 4.029.367 þess. Ef eign sú sem veö er í er lítilfjörleg getur sjóðurinn stytt lánstímann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán Ufsi 37,00 35,00 35,30 14,6 514.910 úr lífeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iön- Koli 51,00 48,00 49,22 1,4 70.807 gjöld til sjóðsins í 2 ár og sex mánuði miðað Steinbítur 34,00 34.00 34,00 0,9 30.979 við fullt starf. Biðtími eftir láni er fjórir mán- Lúða 152,00 106,00 138,42 0,8 106.452 uðir frá þvi umsókn berst sjóðnum. Langa 36,50 22,00 34,07 6,6 '224.135 Keila 17,00 10,00 14,29 6,9 98.245 Lífeyrissjóður verslunarmanna: Skata/sk.sel. 200,00 62,00 195,59 0,031 6.161 Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára Samtals 31,19 181,6 5.663.849 aöild aö lífeyrissjóðnum og fjórum árum eftir siöustu lántöku, 350.000 kr. Höfuð- í gær voru seld 149 tonn úr Karlsefni og bátum. Nœst verð- stóll lánsins er vísitölubundinn með lán- ur boðið upp á mánudag kl. 9 um 150 tonn úr Gjafari VE, skjaravísitölu og ársvextir eru nú 8%. Eini HF og Stakkavík AR. Lánstíminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. FAXAMARKAÐUR h* '" Raulrinuflr Ekki var boðiö upp í gær. Mœst verður boðið upp á mánudag, úr Jóni Baldvins RE, 40 tonn af þorski, 20 NAFNVEXTIR tonn af Grálúðu og 7 tonn af öðru. ( öilum tilfellum er um nafnvexti að ræöa í yfirliti yfir vexti banka og sparisjóða. Hins FISKMARKAÐUR SUÐ vegar er mismunandi hversu oft þeir eru Haasta Lœgsta Meftal- Magn Heildar- reiknaöir út einu sinni á ári og færðir á verð verð verð (lostir) verð (kr.) höfuðstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- Þorskur 56,00 39,50 52,64 45,5 2.395.120 vöxtum. Séu þeir hins vegar reiknaðir út Þorskur(ósl.) 48,50 33,00 46,85 4,0 185.800 tvisvar sinnum og lagöir á höfuðstól verður Ýsa 70,00 55,00 65,73 6,3 414.099 ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. í sex Ýsafósl.) 65,00 Karfi 25,50 59,00 18,00 61,71 24,72 4,0 4,1 246.840 101.352 mánuði eru 500 kr. (10.000 • 0,10 ¦ '/« ). þessir vextir eru lagöír viö höfuðstól. Inni-stæða er því 10.500 kr. og 10% vextir af Langa 31,00 25,50 30,55 3,0 91.650 henni í sex mánuði eru 525 krónur. Þannig Lúða 120,00 113,00 114,00 0,5 57.000 fær reikningseigandi samtals 1.025 kr. f Keila 16,40 14,00 15,18 13,5 204.930 vöxti á einu ári, en ekki 1.000 kr. eins og Annað 19,00 6,0 99.350 af rsikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færöir á höfuðstól einu sinni á ári Samtals 44,96 85,8 3.810.341 (10.000 0,10 = 1.000 kr.). VERÐBRÉFASJÓDIR 12. okt. Avöxtun . eept. umfrem veröbólgu efðuetu: Sölugengi 3man. 6 mán. 12man. Ávöxtun sf. Avöxtunarbréf 1,2642 14,0% 14,00% — Fjárfestingarfélag Isiands hf. Kjarabréf 2,331 12,3% 13.1% 13,1% Tekjubréf 1,227 15,0% 15,4% — Markbréf 1,185 — — — Kaupþing hf. Einingabréf 1 — 12,9% 13,4% 13.1% Einingabrél 2 — 9.2% 8,5% 9.0% Einingabréf 3 — 11,7% 13.8% 12.8% Liíeyrisbréf — 12,9% — — Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1.140 — — — Sjóðsbréf 2 1,102 — — — Hagskipti Gengisbréf 1,0672 — — — VERÐBREFAÞING ISLANDS') Jen. Júnf Júlf Agúet Raunávöxtun Spariskirteina2' Hæstaávöxtun a.4% 8.9 10,2 Lægsta ávöxtun 8,2% 7,7 8,0 Vegið meðaltal 8,8% 8,3 8,7 Önnurverðbréf SÍS - - - Heildarviðskipti i milljónum kr. 18,6 3,2 2,3 10,4 8,2 8,4 4,3 1) Hægt er að kaupa eldri spariskírteini ríkissjöðs i gegnum Veröbréfaþing íslands hjó þingaðilum sem eru: Fjárfestingarfélag islands hf., Kaupþing hf., Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans hf., og Lands- bankinn.. 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupandi fær ef hann heldur bréfunum til hagstæðasta innlausnar- dags. Miöað er viö verðlagsforsendur á við- skiptadegi. Ekki er tekið tillit til þóknunar. VERÐTRYGGÐ VEÐSKULDABRÉF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstíma og 2 dfborganir á ári Uns- 0% nefnvextlr, ávöxtunerkrafa 5% nefnvextlr, ávöxtunarkrafa 7% nefnvextlr, ávöxtunarkrafa tfml 12% 14% i«* 10% 12* 14% 16<fc 18% 12% 14% 16* 18% 1 ár 91,89 90,69 89,53 88,40 95,37 94,13 92,93 91,76 96,76 95.50 94,29 93,11 2ár 86,97 85,12 83,35 81,66 92,56 90,61 88,76 86,97 94,79 92.81 90.92 89,10 3ár 82,39 80,01 77,75 75.60 89,94 87,39 84,97 82.67 92,96 90,34 87,86 85,50 4ár 78,15 75,31 72,65 70,15 87,52 84,43 81,53 78,80 91,27 88,07 85,08 82,26 5 ár 74,20 70,99 68,01 65,24 85,26 81,70 78,39 75,31 89.69 85,98 82,54 79,34 6 ár 70,52 67,01 63.78 60,81 83,16 79,19 75,53 72,16 88,22 84,06 80,24 76.71 7ár 67,10 63,34 59.92 56,80 81,21 76,87 72.92 69,32 86.85 82,29 78,13 74,32 8ár 63,91 59,95 56.39 53,17 79,38 74,74 70,54 66,74 85,57 80,65 76,20 72,17 9 ár 60,93 56,82 53,16 49,87 77.68 72.76 68,36 64,40 84,38 79,14 74,44 70,21 10 ár 58713 53,93 50,19 46,88 76,10 70.94 66,36 62,27 83,27 77,74 72,82 68,43 Gengi verðbréfa ræðst af kröfu kaupanda til ávöxtunar, nafnvöxtum. DÆMI. Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram verðbólgu á skuldabrófi til 2ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúlnn að greiöa 89,52 krónur fyrir hverjar 100 krónur. Ö.e. ef nafnverð skuldabrefsins er 10.000 kr. greiðir hann 8.952 krónur. Ef um 16% ávöxtunarkröfu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabréf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.