Morgunblaðið - 30.10.1987, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 30.10.1987, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 30. OKTÓBER 1987 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINQAR 21. okt Lenda- ut»»a«- Búneðar- l&naaar- Varzt.- 8amv.- Alþýou- Spari- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn ejóAir Sparísjóðsbœkur 19,00% 19,00% 1 9,00% 1 9,00% 17,00% 16,00% 17,00% 17,00% Sparísjóðsreikningar 3ja mán. uppsögn 20.00% 22,00% 19,00% — 18,00% 18,00% 20,00% 18,00% 6 mán. uppsögn — 23,00% 20,00% — 21,00% 19,00% 20,50% 19,00% 12 mán. uppsögn 21,00% 26,25% — — — — 21,50% 26,50% Spj.vél. 18 mán. uppsögn ~ — 28.50% 31,00% — — — 25,50% SPRON Verðtr. reikningar m.v. lánskjaravísitölu 3ja mán. uppsögn 2,00% 2,00% 2,00% — 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 3.50% 3,50% 4,00% 3,50% AVISANA- OQ TEKKAREIKNINQAR') 21. okt. Land.- Utvega- BúneAar- lAnaAar- Varxl.- Samv.- Alþýou- Spari- banklnn bankinn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn Ávísanareikningar Hlaupareikningar Vextir yfirdráttar- vextir tékkareikninga Þar af grunnvextir21 8,00% 8,00% 8.00% 8,00% 8,00% 8,00% 11,00% 11,00% 8,00% 6,00% 8,00% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 32,00% 32,50% 33.00% 34,50% 32,00% 32.00% 32,00% 31,50% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 14,00% 12,00% Serstakir 13,50% tókkar.o 17,00% - 17,00% 13-20% 8-18% 10-17% 17,00% - 1) Vextir eru reiknaðir út af lægstu innistæðu á hverju 10 daga timabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðir út mánaðarlega fyrírfram af yfirdráttarhoimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mismunurinn (vextir yfirdráttarlána - grunnvextir) er reiknaður af yfirdrætti manaðariega eftir á. 3) Vextir eru reiknaðir út daglega. QJALDEYRISREIKNINQAR 21. okt. Landa-banklnn Utvags-banklnn BúnaAar-banklnn lonaoar-banklnn Varzl.-banklnn Samv,-banklnn AlþýOu-banklnn Spari-ejoeir Bandaríkjadoliar Storlingspi.nd V-Þýsk mörk Danskar krónur 7.25% 8,50% 3,25% 8,50% 7,50% 9,00% 3,75% 8,75% 7.00% 8.75% 3,00% 8.75% 7,75% 8,75% 3,75% 8,75% 6,50% 9,00% 3,50% 10.00% 6.00% 9,00% 3,00% 9,00% 6,50% 9,00% 3,50% 10,00% 6,25% 8,75% 3,00% 9.00% ÚTLÁN 21. okt. Alm. vfxlar(forvextir) Viðskiptavíxlar1' Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Afurða- og rokstrarlán í íslenskum krónum iSDR í bandarikjadollurum í V-Þýskum mörkum í sterlingsp'jndum Landa- Utvege- BúneAar- lonaoar- Vanl,- Samv.- Alþýou- Spari- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn bankinn banklnn ajóAlr 30,00% 30,50% 23,00% 32,50% 30,00% 30,00% 30,00% 29,50% - - 31,00% — - 33,00 - - 31,00% 31,00« 33,00% 34,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00%a 9,00% 9,00% 9,50% 9.50% 9,00% 9,00% 8,50% 9,00%:» 30.00% 8,25% 10,50% 6,75% 11,75% 31,00% 9,00% 10,75% 6,25% 12,00% 30,00% 9,00% 10.50% 6.50% 11.50% - 29,00% 29,50% - 9,00%» 9,25% -<> 10,60%a 10.75% - 6,50% 6,75% - 11,50% 11.75% 31,00% 8,25% 9,25% 5,75% 11,75% Vanskilavextir fyrir hvern byrjaoan mánuð eru 3,60% samkvœmt ákvörðun Seðlabanka Islands. Meðalvextir 21.08.87 sem Seðlabankinn mælir með að gildi i október 1987: Almenn skuldabréf 30,50%, öll verðtryggð lán 8,7%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavixla sem liggur frammi I afgreiðslusölum þeirra. 2) Útvegsbankinn: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 3) Sparisjóðir: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að rasða. 4) Iðnaðarpankinn: Vextir af útlánum f orlondri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverium tima af teknu eriendu lánsfé að viðbættu 1,50% álagi. 5) Verzlunarbankinn: Vextir lána i erlendri mynt bera LIBOR vexti að viðbættu 1,55% álagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 205- 29 október 1987 Kr. Kr. Toll- Eln.KJ.0S.1B Kaup Sala gangl Dollari 37,71000 37,83000 39,01000 Steríp. 65,01200 65.21900 63,99000 Kan. dollari 28,62200 28,71300 29,71600 Dönsk kr. 5,64080 5,65870 5.56530 Norsk kr. 5,79400 5,81240 5.84990 Sænsk kr. 6,08620 6.10560 6,09480 Fi. mark 8,91590 8,94430 8.88510 Fr. franki 6,48360 6,50420 6.41510 Belg. franki 1,04040 1,04370 1,03040 Sv. franki 26,33380 26.41760 25.76620 Holl. gyllini 19,30880 19.37020 19,99820 V-þ. mark 21,73610 21,80530 21,38300 ft. líra 0,02991 0,03000 0,02963 Austurr. sch. 3,08720 3,09700 3,03790 Port. escudo 0,27330 0,27410 0,27180 Sp. peseti 0,32930 0,33040 0,32070 Jap.yen 0,27400 0,27487 0,27063 frskt pund 57,81100 57,99500 57,33700 SDR (Sérst.) 50,18420 50,34270 50,21830 ECU, evr. m. 45.03330 45,17660 44,41290 Tollgengi fyrir október er sölugengi 28. sept. Sjálfvirkur símsvarí gengisskráningar er 62 32 70. VÍXLAR OQ SKULDABRÉF Vextir miðað við ákveðin tímabil Vbdar SkuldabnH Vaxta- •ftlragr. afUragr. tfmabll forvaxtlr vaxtlr forvaxtlr vaxtlr 30 dagar 2,25% 2,36% 2,16% 2,21% 45 dagar 3,38% 3,56% 3,22% 3,33% 60 dagar 3,50% 4,77% 4,27% 4,47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5,31% 5,61% 90 dagar 5,75% 7,24% 6,43% 6,77% lOSdagar 7,83% 8,49% 7,36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9.77% 8,36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180 dagar 13,05% 15,00% 12,28% 14,00% 210dagar 15,08% 17,75% 14,21% 16,37% 240 dagar 17,00% 20,49% 16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17,89% 21.05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19,62% 23,33% 330 dagar 26,88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24,39% 32,25% 23,05% 28,00% Miðaö er við að ársvextir séu 27,00% á víxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum Ef for- vextirnir eru teknir af víxlum til lengri tíma en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveðið þann- ig að raunveruleg árieg ávöxtunar er ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef urr eftirá- greidda vexti er að ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig að árleg ávöxtun sé ekki hærri en forvext- ir fyrir þrjá mánuði. QENQI DOLLARS Lundúnum 29. október, Reutar. Dollarinn hefur ekki verið lægri i verði gagnvart japanska yeninu frá lokum seinni heimstyrjaldar. Gjaldeyriskaupmenn eru vondaufir um að seðlabönkum takist að koma í veg fyrir frekara fall og þess vegna eykst þrýstingur hlutabréfa- markaðinn. Sterlingspunds er 1,7195 dollara. Kaupgengi Bandarikjadollars: 1,3155 1,7350 1.9545 1,4360 36,2000 5,8400 kanadfska dali vestur-þýsk mörk hollensk gyllini svissneska franka belgíska franka franska franka 1265,0000 138,3800 6,2150 6,2150 6,6975 Gullúnsan italskar lírur japönsk yen sænskar krónur norskar krónur danskarkrónur kostaöi 470,50 dali QENQISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag í mánuði, (sölugengi) DoHar Starip. DAnakkr. Norakkr. Samakkr. V-þ.mark Y.n SDR ÁGÚST 40.7400 60,2140 5.2475 5,5553 5;8903 19,8393 0.26115 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5.2941 5.5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5.2767 5,4486 5,8265 19,8552 0.2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 5,4225 5,3937 5,8891 20,4750 0,25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5,4867 5,4496 5,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1590 5,7870 5.6536 6,0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6335 6,0840 21,5489 0,25681 49,7206 MARS 38,980 62.514 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0,26690 50,0894 APRfL 38,640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MAf 38,990 63,398 5,6839 5,7699 6,1377 21.3996 0,27058 50,1640 JÚNl 39,100 62,9120 5,6322 5.8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLl 39,3100 62,6290 5.5898 5,7984 6,0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA Óbundlofé Landsbanki: Útvegsbanki: Búnaðarb.: Verzlunarb.: Samvinnub.: Samvinnub.: Alþýðubanki: Sparisjóðir: Kjörbók" Abot Gullbók" Kaskóreikn. Hávaxtabók" Hávaxtareikn. Sér-bok Trompreikn. Óvarotr. k|ðr 27-29,00% 19-29,97% 7-27,00% 17-21,00% 7-26,00% 15-27,00% 16-26,00% 17-23,60% Verfttr. kjor Vaxta- VarA- vaxta trygg. Vaxta VarAb. 4.0% 6 mán. 3 mán. 2,0% 1-12 mán. 1 mán. 3.5% 3,5% 3,5% 3,5% 2.0% 3,5% BundlAM Iðnaðarb.: Bónusreikn. Búnaðarb.: Metbók Sparisjóður vélstjóra: Nokkrir sparisjóðir:2' 30,00% 3,0% 28,50% 3.5% 26,50% 3,5% 25,50% 3,5% 6 mán. 3 mán. 3 mán. 3 mán. 6mán. 6mán. 6 mán. 6 mán. 3mán. 3 mán. 6 mán. 1 mán. 6 mán. 6 mán. 6 mán. 6 mán. 12mán. 6mán. 6 mán. 6 mán. 2 1-12 2 4 2 2 4 2 alltað 2 alltað 12 alltað 2 alltað 4 alltað 2 alltað 2 alltað 4 12 2 alltað 2 2 alltað 2 1 alltað 1 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,8% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka. 2) Sparisjóðirnir eru: SPRON, Sp. Akureyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kópa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjarðar, Ólafsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari- sjóður og Sp. í Keflavik. LÁNSKJARAVÍSITALA 1079 1980 18*1 19*2 1083 1984 1986 19S6 1987 1988 JAN. _ 135 206 304 483 846 1006 1364 1565 - FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 - MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 — APRlL — 147 232 335 569 856 1106 1425 1643 - MAl — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 JÚNÍ 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 — JÚU 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 - ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 - SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 - OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 — — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 — — BYQQINQARVÍSITALA 1883 1984 198S 1988 1987 1987 JAN. 100 155 185 250 293 _ FEB. 100 155 185 250 293 — MARS 100 155 185 250 293 — APRlL 120 158 200 265 305 — MAf 120 158 200 265 305 — JÚNÍ 120 158 200 265 305 — JÚLf 140 164 216 270 320 100 ÁGÚST 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 — — DES. 149 168 229 281 — — HLUTABREF Hlutabréfa- Fjárfostingar- markaðurlnn hf. félag islands hf. Kaupg. SAJugengl Kaupg. SAIugangl AlmennarTryggingarhf. 1,12 1,18 Eimskipafelag fslands hf. 3,33 3,50 Flugleiöirhf. 2,38 2,50 Hampiðjenhf. 1,16 1,21 Iðnaðarbankinn hf. 1.40 1,48 Verzlunarbankinn hf. 1,28 1,33 Hlutabréfasjóðurinn — — Skagstrendingurhf. 1,77 1,86 Útgerðarf. Akureyringa hf. 1,55 1,64 3,36 2.38 1,41 1,29 3,52 2,50 1.49 1,34 1,20 Gengi hlutabrefanna eru margfeldisstuðull á nafnverð að lokinni ákvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabráfa. Kaupgengi er þeð verð sem Hlutabréfamarkaðurinn og Fjárfestingarfé- lagið eru tilbúin aö greiöa fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu- gengi er það verð sem kaupandi hlutabréfs verður að greiða. KAUPQENQI VIÐSKIPTAVIXLA 21. okt. Landa- Útvega- lAnaAar- Verzl.- Albýðu- Spari- banklnn «]óolr banklnn banklnn banklnn banklnn 30 dagar 45 dagar 60dagar 75 dagar 90 dagar - 0.96590 - 0,95079 - 0,93592 - 0,92128 - 0,90686 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptevixla. Búnaöarbankinn kaupir víxla miðað við 30,00% vexti og Samvinnubankinn 33,5%. Stimpilgjeld er ekki innifelið í Kaupgengi vixla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskiptavixla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn í gengið vegur mjög þungt i ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef víxlinn er til skamms tíma. RAUNAVOXTUN HELSTU TEQUNDA VERÐBREFA Jan. April M.r Júnl Sapt. 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,2-8,5% 7,5-8,8% 7,5-7.8% 7.5-7.8% 7,5-7.8% 7,5-9,0% 7,5-9.0% 8,9-10,4% 8,8-9.5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 8,5-9,5% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10.8-11,1% 10,5-11.1% 12-15,0% 12,5-14,5 12,5-14,5% 12,5-14,5% 12,5-14,6% 10.8-16% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% 12-17,0% Avöxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er meiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbráf, þvi traustari sem skuldarinn er því lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskirteina rikissjóös lægst þar sem ríkissjóður er talinn traustasti skuldarinn á markaðin- um. Ný spariskírteini Eldri spariskfrteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtækt Veðskuldabréf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbréfasjóðir Fiskverð á uppboðsmörkuðum 29. október FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfirði Hæsta Lœgsta Meðal- Þorskur Ýsa Karfi Ufsi Langa Keila Samtals verð 48,50 70,00 23,00 28.00 31,50 15,50 verð 43,50 40,00 20,50 25,00 20,00 12,00 verð 46,51 58,25 22,53 26,81 24,71 12,40 30,02 Magn (lestir) 12,9 3.1 16,4 43,7 1.3 3,2 81,712 Hoildar- verA(kr.) 602.519 18.3,627 370.589 1.172.381 32.510 39.985 2.453.308 í gær var selt úr Þorsteini GK, Júlíusi ÁR og fleiri bátum. i dag verður selt úr Karlsefni og bátum, 110 tonn af karfa, 12 af ufsa, 10 af þorski og fl.. FAXAMARKAÐUR hf. í Reykjavík Ekki var boðið upp í gær. I dag verða seld 40 tonn af karfa og 15 af ufsa úr Ottó Þorlákssyni, og 12 tonn af ýsu úr Jóni Vidalín. FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA í Njarðvík Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar- verð verð verA (lestir) vorð (kr. Þorskur 48,00 37,00 46,48 11,5 533.150 Ysa 55,00 40,00 49,77 19,5 970.930 Langa 35,50 23,00 32,36 1,8 55.660 Lúða 131,00 87,00 112,71 0,126 14.202 Skarkoli 45,00 45,00 45,00 1,5 67.500 Keila 20,50 12,00 14,17 5.0 71.420 Samtals 43,61 39,5 1.711.862 Allur aflinn var óslægður úr línubátum. f dag verður selt úr dagróðrabátum. FISKMARKAÐUR NORÐURLANDS Hæsta Lægsta Me&al- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð(kr.) Þorskur(ósl.) 37,50 6,0 225.000 I gær var selt úr Sjöfn ÞH. I dag verða seld um 25 tonn úr Hafbjörg EA. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500.000 kr. og er lánið visitölubundið með lánskjaravísitölu, en árs- vextir eru 5,00%. Lánstimi er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski lántakandi þess. Ef eign sú sem veð er í er litilfjörleg getur sjóðurinn stytt lánstímann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lífuyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til sjóðsins (2 ár og sex manuoi miðað við fullt starf. Biðtími eftir láni er fjðrir mán- uðir frá þvi umr.ókn berst sjóðnum. Lífeyrissjóöur verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lífeyrissjóðnum og fjórum árum eftir siðustu lántöku, 350.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er vísitölubundinn með lán skjaravisitólu og ársvextir eru nú 8%. Lánstiminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I öllum tilfellum er um nafnvexti að ræða i yfirim' yfir vexti banka og sparisjóða. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reiknaðir út á ári. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðir út einu sinni á ári og færðir á höfuðstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þeir hins vegar reiknaðir út tvisvar sinnum og lagðir á höfuðstól verður ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. í sex mánuði eru 500 kr. (10.000 ¦ 0,10 • 'h ). þessir vextir eru lagðir við höfuðstól. inni- stæða er þvi 10.500 kr. og 10% vextir af henni í sex mánuði eru 525 krónur. Þannig fær reikningseigandi samtals 1.025 kr. f vexti á einu ári, en ekki 1.000 kr. eins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færðir á höfuðstól einu sinni á ári (10.000 -0,10 = 1.000 kr.). VERÐBRÉFASJÓÐIR 19. okt. • AvAxtun I.okt. umfram varAbolgu afAuatu: SAIugangl 3mán. 6mán. 12man. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbréf 1,2768 14.0% 14.00% — Fjárfestingarfélag íslands hf. Kjarabréf 2,367 13,2% 13,3% 13,2% Tekjubréf 1.249 16.4% 16,1% 18,2% Markbréf 1,206 24,1% — — Kaupþing hf. Einingabréf 1 — 13,8% 13,4% 13,7% Einingabréf 2 — 10,2% 9,9% 9.9% Einingabréf 3 — 16,7% 15,7% 13,6% Lifeyrisbréf — 13,8% 13.4 _ Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1,154 — ._ — Sjóðsbréf 2 1,117 — — _ Hagskipti hf. Genqisbrél 1,0807 — — — VERÐBREFAÞINQ ISLANDS') Jan. Júlf Aoútt Sept. Raunávöxtun Spariskirteina21 Hæstaávöxtun 9,4% 10,2 Lægsta ávöxtun 8,2% 8,0 Vegið meðallal 8,8% 8.7 Önnur verðbróf SlS - Heildarviðskipti ímilljc'mumkr. 18,6 2,3 4,3 19,9 10,4 9,4 8.2 8,2 8,4 8,7 1) Hægt er að kaupa eldri spariskírtoini rikissjóðs í gegnum Verðbréfaþing islands hjá þlngaðilum sem oru: Fjárfestingarfélag Islands hf., Kaupþing hf., Verðbréfamaricaður Iðnaðarbankans hf., Lands- bankinn Samvinnubankinn og Sparisjóður Hafnar- fjarðar. v 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupondi fær ef hann holdur bréfunum til hagstæöasta innlausnar- dags. Miðað er við verðlagsforsendur á við- QkiptaHnni Fkki nr takiA tillit til þrtknnnnr_______ VERÐTRYQQÐ VEÐSKULDABREF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstima og 2 afborganir á árí 0% nafnvaxtir, ávðxtunarfcrafa 6% nafnvaxtlr, ivðxtunarkrafa 7% nafnvaxtir, ávAxlunarfcrafa 12% 14% 1«% 18% 12% 14% 16% 18% 12% 14% 1«% 18% Lan«- líml 1 ár 2ár 3ár 4ár 5ár 6ár 7ár 8ár 9ár 10 ár 91,89 86,97 82.39 78.15 74,20 70,52 67,10 63,91 60,93 58,13 90,69 85,12 80.01 75,31 70.99 67,01 63,34 '59,95 56,82 53,93 89,53 83,35 77.75 72.65 68.01 63,78 59,92 56,39 53,16 50,19 88,40 81,66 75,60 70,15 65,24 60,81 56,80 53,17 49.87 46,88 95,37 92,56 89,94 87.52 85,26 83,16 81,21 79,38 77.68 76,10 14% 94.13 90,61 87,39 84,43 81,70 79,19 76,87 74,74 72,76 70,94 16% 92.93 88,76 84,97 81,53 78.39 75,53 72,92 70,54 68,36 66,36 91.76 86,97 82.67 78.80 75.31 72,16 69,32 66,74 64.40 62,27 96,76 94,79 92.96 91,27 89,69 88,22 86,85 85,57 84,38 83,27 95.50 92,81 90.34 88,07 85,98 84,06 82.29 80,65 79,14 77,74 94.29 90,92 87,86 85,08 82,54 80,24 78,13 76,20 74,44 72,82 93.11 89,10 85.50 82,26 79,34 76,71 74,32 72,17 70,21 68,43 Gengi verðbrefa ræðst af kröfu kaupanda til ávöxtunar, nafnvbxtum. DÆMI: Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram verðbólgu á skuldabréfi til 2ja ára með 4% nefnvöxtum er tilbúinn aö greiöa 89,52 krónur fyrir hvorjar 100 krónur, þ.e. ef nafnverð skuldabréfsins or 10.000 kr. greiðir hann 8.952 krðnur. Ef um 16% évöxtunarkröfu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabrof.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.