Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, PIMMTUDAGUR 21. JANUAR 1988 •3 i 14120-20424 ^622030 SIMATIMI KJL. 13-15 Sýaishorn úrsöluskrá ! Bólstaðarhlíð/sérh. Mjög góð scrhæð ca 120 fm ásamt góðum 35 fm bílsk. Suð- ursv. Ekkert áhv. Ákv. sala. Bergþórugata Vorum" að fá í sölu ágæta 3ja hcrb. íb. á 1. hæð í steinhúsi. Vcrð 3 millj. V/Skólavörðuholt Glæsileg ca 100 fm cndaíb. Allt ný endurn. a smckkl. hátt. Park- ct og marmari á gólfum. Grandav. - nýtt Clæsileg ca 125 fm 4ra hcrb. cndaíb. i lyftubl. Suðursv. Afh. tilb. u. trév. Ásbúð - Gb. Glæsil. ca 250 parhús á tvcimur hæðum. Mjög vcl staðsctt. Mikið útsýni. Tvöf. innb. bilsk. Mögul. á sérib. á neðri hæð. HEIMASÍMAR: 622825 - 667030 miöstööm HATUNI 2B • STOFNSETT 1958 EMMSMigmmi ® 68-55 Bræðraborgarstígur - 2j> Góð 2ja-3ja herb. íb. á n.h. í tvíbh. Stór lóö. Byggingaréttur. Kárastígur - 2ja Þokkal. risib. Litið undlr súð. Hverfisgata - 3ja 3ja herb. 95 fm íb. i góðu steinh. v/ Hverfisg. Til afh. fljótl. í smíðum Vesturbær 3ja og 4ra herb. glæsil. íb. tilb. u. trév. Góð grkjör. Aðeins fáar íb. eftir. Raðhús Stórgl. raðhús við Jöklafold i Grafar- vogi. íb. ca 142 fm. Bilsk. innb. ca 35 fm. Afh. fokheld eða lengra komin. Aðeins eitt hús eftir. Kársnesbraut - parh'. Glæsil., rúmg. og vel staðsett parhús á tveimur hæðum ca 178 f m og 33 f m bílsk. Húsinu verður skilað fokh. að inn- an en frég. að utan i mars/april '88. Hveragerði - raðhús Glæsil. raðh. á einni hæð m. innb. bflsk. Húsin verða afh. fullfrág. aö utan en fokh. að innan. Mjög göð staðsetn. og hagstætt verð. Til afh. fljótlega. Grafarvogur - einbýli 175 fm hús m. 35 fm bílsk. Fallegt og vel staðsett hús. Afh. fokh. Skrifstofuhúsnæði 70 og 135 fm skrifsthúsn. til sölu á 3. hœð við Bildshöfðo. Til afh. nú þegar. I/J^FASTEIGNASALAN ^ J/FJÁRFESTINGHF Ármiils 38 - 108 Rvk. - S: »8-55-80 Lög)TB«ingjtr.Pétur Þór Sigur&uon tidl., Jinlna Bjartman Ml. SIMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VAL0IMARS L0GM J0H Þ0ROARS0N HDL Erum aö fá I sölu m.a. annarra eigna: Góð íbúð við Vesturberg 4ra herb. á 3. hæö, 99 fm nettó. Góö sameign. Svalir. Ákveöin sala. Laus 1. Júlf nk. Með útsýni og slglingaaðstöðu Steinhús, vel byggt og vandað, ein hæð 155,5 fm nettó auk bílsk. 42,7 fm nettó. Stór sjávarlóð ó einum fegursta stað á Álftanesi. Fní- bœr siglingaaðstaða. Mlklð útsýni. Skuldlaus eign. í vesturbænum í Kópavogi í tvlbýllshúsl 4ra herb. neðri hæð, 100,1 fm nettó. fVlikið endurbsett. Hítí og þvhús sór. Sökklar að bílsk. fylgja. Nýtt 40 ára húsn. lán kr. 1750 þús. fylgja. Verð aðeins kr. 4,1 millj. 2ja herbergja einstaklingsíbúð i Túnunum I kj. 44,3 fm nettó. Samþ. Sturtubað Nýtt verksmiðjugler. Garðabær - Hafnarfjörður 3]a-4ra herb. íbúö óskast til kaups fyrir fjársterkan kaupanda. í Vesturborginni óskast 3ja herb. íb. á 1. hæð eöa I lyftuhúsi. Skipti mögul. á 2ja-3ja herb. íb. á 4. hæð é úrvals stað í Vesturborginni. Góð mllligjöf í peningum. Viðskiptum hjá okkur fylgja ráðgjöf og traustar upplýsingar. AIMENNA FASTEIGNASAtftW LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 I a | I I I I I I I I I I I flÍSÍtiÍMlÍjfil y*& FASTEIGNASALA ^m jJ^ BORGARTÚNI 29, 2. HÆÐ. 1 #f 62-17-17 J Stærri eignir Einb. - Þverási Ca 210 fm einb. með bílsk., hœð og ris. Húsið er timburhús, klætt dönskum múrsteini. Traustur byggaðili. Raðh. - Fossvogi Ca 200 fm vandað raðh. Góður garður. 5 svefnh. mögul. Ákv. sala. Verð 8,5 m. Parhús - Ásbúð Ca 260 fm vandað hús. Tvöf. bílsk. Verð 9 millj. Brattabrekka Ca 305 fm raðh. á fráb. stað í Suður- hlíðum Kóp. Ný eldhinnr., stórar sólsv. Verð 7,5 millj. Sérhæð - Látraseli Ca 80 fm nettó neðri sérhæð í tvib. 30 fm bilsk. Selst fullfrág. að utan og fokh. að innan. Afh. I april 1988. Verö 3,7 m. 4ra-5 herb. Seljabraut - endaíb. Ca 110 fm falleg ib. á 2. hæð. Suð- ursv. Bílgeymsla. 3ja herb. Bræðraborgarst. - 3ja Ca 60 fm falleg ib. á 1. hæð i tvibhúsi. Sérinng. Sérhiti. Verð 2650 þús. Ljósvallagata - 3ja-4ra Ca 82 fm góð risib. Fráb. útsýni. Ægisíða við sjóinn Ca 70 fm björt og falleg kjib. Sórinng. Parket og ný teppi. Útsýni. Laus. Verð 3,4 millj. Leifsgata Ca 80 f m góð ib. Ekkert áhv. Verð 3,3 m. Engihjalli Ca 80 fm gullfalleg ib. á 2. hæð. Suð- ursv. Verð 3,8-3,9 millj. I I I I I I I Skógarás - 5 herb. Ca 180 fm hæð og ris. Þvottaherb. inn- an íb. (b. er ekki fullb. en ibhæf. Verð 5,6 millj. , Skipholt m. bflsk. Ca 115 fm góð ib. á 3. hæð. Aukaherb. fylgir i kj. Ákv. sala. Af h. 15. mai. V. 5,1 m. Laugarnesvegur Ca 125 fm glæsil. Ib. á 3. hæð. Suö- ursv. Þvottaherb. og búr innan Ib. Parket á allri ib. Ákv. sala. 2ja herb. Hraunbær - ákv. sala. Ca65fmfallegíb. ájarðh.Verð3,1 m. Vesturborgin Ca 50 fm ný íb. með risi yfir. 17 fm einstaklíb. fylgír með. Verð 3,5 míllj. Krummahólar/m. bflag. Ca 50 fm falleg ib. á 4. hæð i lyft' blokk. Verð 3 millj. MIKIL EFTIRSPURN - VAiMTAR EIGNIR! Guðmundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, ^^^ ¦¦ ¦ Viðar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. I ¦*¦ fiD PIOIMEER " KASSETTUTÆKI Vantar einbýli - Grafarvogur Höfum fjársterka kaupendur að 150-350 fm einbýli í Grafarvogi. Má vera á byggingarstigi. Varitar einnig hús með mögul. á tveimur íbúðum. Vantar 4ra-5 herb. - Grandar Vantar 2ja foerb. - Grandar - Staðgreiðsla - Axni Stefáns. viðskf r. ílárður Trygsvason Elfar Ólason Haukur Sigurðarson Raðhús og einbýli VIÐARAS - KEÐJUHUS Glæsil. 112 fm keöjuhús á einni hæð ásamt 30 fm bílsk. Skilast fullb. aö utan með lituðu stáli á þaki, fokh. að innan. Afh. í apnl-maí. Mjög skemmtil. teikn. Verð 4-4,1 millj. TUNGATA-ALFTAN. Faitegt futlb. 135 fm steypt einb. á einni hæð ásamt jullb. 40 fm'bHsk. 4 svefnherb. Upphltað fcsilastæði. Stór ræktuð lóð. Akv. sala. Verð 6,2 millj. VÍÐIGRUNO Vandað 270 fm einb., hæö og kj. Arin-stofa. Góðar Innr. Saunaklefi. Góður garður. BRATTABREKKA Ca 300 fm raðhús á tveimur hæðum með góöum innb. bilsk. Nýtt eldhús. Sérib. á neðri hæð. Fallegt útsýni. Skipti mögul. Verð 7,5 inillj. GRUNDIR - KÓP. Glæsil. 210 fm endaraðhús ásamt nýjum rúmg. bilsk. Verð 8-8,2 millj. BIRKIGRUND - KÓP. Glæsil. 220 fm raðhús á þremur hæðum meö vönduðum innr. Sérib. í kj. með sérinng. Góður garður, Húsið er í mjög ákv. sölu. Mjög ákv. sala. Verð 7,6 millj. KLAPPARBERG Fallegt 165 fm nýtt Siglufjarðarhús ásamt 40 fm fullb. bilsk. Eignin er ekki fullb. en vel íbhæf. Frág. lóð. Ákv. sala. 5-7 herb. íbúðir HLIÐAR - 6 HERB. Gullfalleg 130 fm íb. á 3. hæð i fjölbhúsi. Ný eldhúsinnr. 4 svefnherb. Endurn. sam- eign. Eign i toppstandi. Ákv. sala. Verð 5,1-5,2 millj. MOSFELLSBÆR Ný stórgl. 145 fm efri hæð. Beyki-innr. Stórgl. útsýni. Eign i sérfl. Arinn í stofu. GRÆNAHLIÐ Falleg 130 fm sérhæð á 1. hæð f steinhúsi. 27 fm bilsk. 3 svemherb. Suðursv. Nýl. gler. Vsrð 6,4 mill). 4ra herb. íbúðir ASTUN - KOP. Glœsil. 120 fm íb. á 3. haeö. Vandaöar innr. Sérþvhús. VESTURBERG - 4RA - VERÐLAUNABLOKK Glæsil. 110 fm íb. á 3. hæö. Parket. Suö- ursv. Nýtt gler. Fallegt útsýni. Verð 4,B m. HRAFNHÓLAR Falleg 127 fm íb. á 2. hæð ásamt 26 fm bifsk. Suðursv. Stór stofa. Hagstæð lán ákv. Vefð 4,8-4,9 m. UOSVALLAGATA Falleg 90 fm íb. á 3. hæð i steinh. Endurn. baðh. Vestursv. Ekkert áhv. Verð 3,7 millj. VESTURGATA Falleg 90 fm nýstandsett ib. á efstu hæð í steinhúsi. Nýtt rafmagn, lagnir, gler og innr. Fallegt útsýni. Suöursv. Akv. ca 1200 þús. frá veðdeild. Verð 4 millj. AUSTURBERG Vönduð 110 fm íb. á jarðhæð ásamt bilsk. Sérþvhús og búr. Rúmgóö og vel umgeng- in eign. Verð 4,3 millj. 3ja herb. íbúðir BOÐAGRANDi Glæsil. rúml. 90 fm ib. á 2. hœð. Vandaðar innr. Rúmg. stofa, parket. KRIUHOLAR Falleg 80 fm ib. á 3. hæð i lyftuhúsi. Suð- ursv. Ákv. sala. Verð 3,6 millj. KRUMMAHÓLAR Glæsil. 100 fm íb. á 2. hæð í lyftuhúsi. Parket. Ný beykinnr. i eldhúsi. Þvhús á hæð. Verð 3,9 millj. REYNIMELUR Falleg 80 fm fb. á 4. hseö f plb- húsl. Nýl. teppl. fallegt útsýni. Suðursv. Verð 4-4,1 mBI). FURUGRUND Falleg 80 fm ib. á 2. hæð i vðnduðu stigahúsi. Stðrar suðursv. Mjög ákv. sala. VerS 3,7-3,8 millj. NYBYLAVEGUR Falleg 80 fm 2ja-3ja herb. ib. á jarðh. Öll endurn. Ákv. sala. Áhv. húsnmlán. 1600 þús. Laus i mai. Verð 3,6-3,7 millj. KLEPPSVEGUR Góð 90 fm ib. á 4. hæð í vönduðu lyftu- húsi. Stór stofa. Suöursv. Glæsil. útsýni. Ekkert áhv. EYJABAKKI Falleg 90 fm íb. á 1. hæð. Nýl. parket. Endurn. baðh. Ákv. sala. Verð 3,7 mill). SÉRHÆÐ - KÓP. Glæsil. 100 fm neðri sérhæð í nýju tvibhúsi. Afh. tilb. u. trév. Teikn. á skrif st. HÓLMGARÐUR Falleg 3ja herb.íb. á 1. hæð í nýl. vönd- uðu fjölbhúsi. 2 svefnh. Fráb. staðs. Ákv. sala. Verð 4,5 mill). 2ja herb. HJARÐARHAGI Falleg 65 fm ib. á 3. hæð. Góðar innr. Suðursv. Verð 3,2 mlll). SPÓAHÓLAR Glæsil. 85 fm ib. á jarðhæð. Mögul. á tveimur svefnherb., vandað eldhús. Verð 3,4 mill). ENGIHJALLI - 2 ÍB. Fallegar 65 fm íb. á 1. og 7. hæð í lyftu- húsi. Suðursv. Þvhús á hæðinni. Glæsil. útsýni. Mjög ákv. sala. SAMTÚN Falleg 55-60 fm íb. í kj. Nýl. gler. Ákv. sala. Verð 2,8 millj. KLEIFARSEL Falleg 76 f m ib. á 1. hæð. Suðursv. Vönd- uð nýl. eign. Verð 3,3 millj. HRAUNBÆR Falleg 70 fm íb. 4t. haeð. Gott gler. Parket. Mjög ákv. sala. V«r* 3,1 miHi. JL LC TOLVUPRENTARAR -----:-------------------v ¦- ¦ ¦-------—---------------,------,—;--------------------- ll solu sláturhús og frystihús á Svalbarðseyri við Eyjafjörð. Nánari upplýsingar veitir bankastjórn Samvinnubankans, Bankastræti 7, Reykjavík.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.