Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐH), FIMMTUDAGUR 21. JANÚAR 1988 11 ÍH t_l__ m Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688-123 Hverfisgata - gam- alt. 3ja ib. hús auk riss og kj. Grunnfl. 85 fm. Húsiö er byggt 1928 og er í upprunalegu formi. Til greina kemur að selja hverja íb. fyrir sig eða allt húsið í einu. Risi mætti t.d. bæta við efstu hæð. Ótal mögul. Tilv. fyrir lag- henta menn. Teikn. á skrifst. 2ja-3ja herb. Njálsgata 50 fm. pokkaieg 2ja herb. íb. á 2. hæö. Mögul. að innr. ris og bæta við einu herb. Laus 1. maí. Verð 2,3 mlllj. Efstasund 55 fm a>. á 2. hæð. Mikiö endurn. Verð 2650 þús. Skúlagata 50 fm. góö 2ia herb. ib. á jarðh. Verð 2,4 millj. Kleifarsei. 95 fm bjort it>. m. mikilli lofthæö. Afh. tilb. u. trév. í apríl- mai. Valkostir m. teikn. Vsrð 3,8 millj. HverfÍSgata. 80 fm 3ja herb. falleg ib. á 3. hæð. Mikið endurn. Mikið áhv. Verð 2,8 millj. 4ra-5 herb. AUStUrberg. HOIm 4ra herb. rúmg. ib. á 4. hæð. Suðursv. Bilsk. Góður staður. Skipti. Verð 4,4 millj. Kleifarsel. 130 fm björt íb. m. mik- illi lofth. Tilv. listam. eða fólki m. smáiðnað. Stór vinnust. m. 20 fm þakglugga í 5 m hæð. Afh. tilb. u. trév. í aprfl-mai. Valkost- ir m. teikn. Verð 4,9 millj. Safamýri 145 fm. Giæsii. sérh. á 2. hæö i þrib. Mjög vandaðar innr. Tvennar svalir. Arinn í stofu. Rúmg. bilsk. Eign i sérflokkí. Fæst að- eins í skiptum f. minni 4ra herb. ib. Verð 7,5 millj. Raðhús - einbýli VÍðaráS. 3 glæsil. raðh. (á einni hæð). 4ra-5 herb. 112 fm auk 30 fm bflsk. Afh. fullb. utan, fokh. innan i í feb.-júni '88. Teikn. á skrífst. Verð 4,0 millj. StUðlaSel. Glæsil. 330 fm einb- hús á tveimur hæöum m. innb. tvöf. bílsk. Mjög vandaðar innr. þ.ám. arinn i stofu. Mögul. á 6 svefnherb. Einnig mögul. á að breyta í tvær ib. Gróinn garður m. 30 fm g8rðst. og heitum potti. Ath. tvð lán frá húsnn&lsmál- ast. fást á þessa elgn. Teikn. á skrifst. Verð 12 mlllj. Fornaströnd Seltjn. Mjtig fallegt 330 fm einbhús. Tvöf. bílsk. I kj. er 2ja herb. íb. m. sérinng. Laust strax. Grafarv. - Fannafold. Glæsil. parhús m. tveimur 3ja herb. lúxusíb. 113 fm hvor m. bílsk. Afh. fullb. utan, fokh. innan í feb. '88. Teikn. á skrifst. Verð 3,6-3,7 millj. SeljabraUt. 200 fm glæsil. innr. raðhús á þremur hæðum. Tvennar sval- ir. Bílskýli. Rúmg. eign. Verð 7,7 mlllj. Vantar 5 herb. í skiptum. Brattabrekka Kóp. 300 tm raðh. á tveimur hæðum i Suðurhlíðum. Innb. bílsk. 50 fm suðursv. Nýi. eldhinnr. Gott útsýni. Mikil eign. Verð 7,5 mill). Laugarásvegur: 280 im t stórglæsil. mikið endurn. hús á tveimur hæðum auk kj. Svalir á báðum hæðum. Skemmtil. hannað hús. Bílsk. Upphitað stæði. Verð 17,5 mlllj. ÞveráS. 3 glæsil. einbhús 110 fm + 39 fm bílsk. Afh. í apríl-maí '88 alveg fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Elnkasala. Verð 4,4 millj. Fyrirtæki Leikfangaverslun i miðbæ. Blóma- og gjafavöru- verslun í Garðabœ Biljardstofa Breiðh. TÍSkUVerslun v/Laugaveg. Söluturn f Gbæ og ýmsum stöðum í borginni. Matvöruversl. i góðu nýi. gsi. mennu hvérfi. Vaxandi velta. Myndbandaleigur. Vantar allar gerðir góðra eigna á skrá Höf um fjölda fjársterkra kaupenda á skrá Ath. vantar á skrá allar gorðir íyrirtækja. 2ja herb. Miðvangur: Ca 65 fm góð ib. á 7. hæð í eftirsóttri lyftubl. Gengið inn af svölum. Laus strax. Verö 3,0 millj. Miðborgin: Samþ. ca 45 fm björt ib. á 2. hæð i steinh.viö Bjarnarstig. Laus fljótl. Fálkagata einstaklib.: Litil falleg ósamþ. einstaklib. í nýju húsi. Gengið beint út i garð. Verð 2,0 mlllj. Fiyðrugrandi — skipti: Góð 2ja-3ja herb. u.þ.b. 80 fm íb. á 2. hæð. Fæst ein. í skiptum fyrir 4ra-5 herb. hæð eða lítið raðhús. Seilugrandi: Um 50 fm ný vön- duð ib. á 4. hæð. Laus nú þegar. Verð 3,5 millj. Kristjcn V. Kristjánsson viðskfr. Sigurður Öm Sigurðarson viðskfr. Eyþór Eðvarðsson sölum. 3ia herb. Hverfisgata: Góð íb. á 1. hæð i steinh. Laus 15.2. nk. Verð 3,0 millj. Vesturbaer: 3ja herb. glæsilegar íbúöir í smiðum við Álagranda. Stæöi í bilageymsiu. Teikn. á skrifst. til afh. i des. nk. Álftahólar - bílsk.: Um 95 fm rúmg. íb. á 4. hæð. Suðursv. 28 fm bílsk. Verð 4,3 millj. Furugerði — skipti: 3ja herb. góð ib. Fæst eing. i skiptum fyrir 4ra herb. íb. við Stóragerði eða nágr. Hverfisgata — einb.: Um 71 fm fallegt einb. Húsið hefur veriö mikiö stands. að utan og innan. Verð 2,9-3,0 millj. Krummahólar: Ca 80 fm góð ib. á 2. hæð. Verð 3,5 mlllj. Hrafnhólar — bflsk.: Ca 90 fm góð íb. á 3. hæð í lyftuh. Góður 24 fm bilsk. m. tafm. og hita. Verð 4,2-4,4 millj. Háagerði: Neöri hæð i tvibhúsi. 'Mikið endurn. Krfuhólar: 90 fm mjög falleg ib. á 3. hæö. Verð 3,6 millj. Lítið einb. í Kóp.: Um 90 fm 3ja herb. fallegt einbh. við Borgarholts- braut. Verð 4,0 millj. 4ra-6 herb. Nesvegur — hæð og ris: Um 140 fm hæð og ris samtals um 7-8 herb. ásamt 25 fm bílsk. Gróðurhús. Bergstaöastrasti: loofmbjört ib. á 3. hæð i steinh. Glæsil. útsýni. Verð 3,9 millj. Seljabraut: Um 116 fm Ib. á 1. hæð ásamt aukaherb. i kj. Stæði i bila- geymslu fylgir. Verð 4,3 millj. Efstaland: Glæsil. íb. á 3. hæð (efsta). Fallegt útsýni. Vesturbær: Glæsilegar 4ra herb. ibúðir í smíðum við Álagranda. Stæöi i bílageymslu. Teikn. á skrifst. Til afh. i des. nk. Bræðraborgarstígur: 140 fm góð íb. á 2. hæð. Verð 3,8 millj. Vesturgata: Um 90 fm nýstands. rish. á 4. hæð i steinh. Verð 4,0 millj. Sólheimar: Um 140 fm góð ib. á 2. hæð. Ib. er m.a. 4 herb., saml. stof- ur o.fl. Suðursv. Bilsk. Sérhiti. Verð 6,8 millj. Góð grkj. Laus 1. júní nk. Á gleesil. útsýnisstað f Vesturb.: Vorum að fá i einkasölu hæð og ris samtals um 200 fm á einum besta útsýnisstað i Vesturb. Verð 9,8-10 millj. Nýbýlavegur: Góð efri sérhæð ásamt bílsk. Verð 4,6-4,8 millj. Laugarnesvegur: 149 fm glæsil. hæð (miðhæð) i þribhúsi ásamt 28 fm bilsk. Ib. er öll endurn., skápar, hurðir, eldhúsinnr., gler o.fl. Verð 7,0 millj. Hjallavegur: Um 190 fm 10 ára raðh. sem er kj., hæð og ris. Sérib. í kj. Verð 6,0 millj. Birkigrund : Glæsil. 210fmraðh. Mögul. á sérib. i kj. Verð 7,8 millj. Skeiðarvogur: Ca ico fm gott raðh. Laust strax. Verð 6,6 millj. Arbœr: Vorum að fá í sölu glæsil. 285 fm raðh. ásamt 25 fm bilsk. við Brekkubæ. Músið er með vönduöum beykiinnr. [ kj. er m.a. nuddpottur o.fl. og er mögul. á 'aö hafa séríb. Einbýli Laugarás: Til sölu glæsil. 400 fm einbhús á tvoimur hæðum. Tvöf. bflsk. innb. Falleg gróin lóö. Glæsil. útsýni. Verð 18,0 millj. Haukshólar: Ca 255 fm. Glæsil. einbhús ásamt 30 fm bílsk. Sór 2ja-3ja herb. fb. á 1. hæð. Fallegt útsýni. Teikn. á skrifst. Seljahverfi: Um 325 fm vandað einbhús við Stafnasel ásamt 35 fm bílsk. Verð 11,5 millj. EIGNA MIDIDMN „27711 Þ I N C H 0 L T S S T R Æ T Í 3 Su'irii Kristinsson, solustjóri - Meilut Cuvmundsson, solum. Þorollw Halldoisson, lögli. - Unnsfcinn Bcc k. nri.. simi 12320 Í^)11540| smíðum Raðh. f Vesturbœ: Til sölu rúml. 200 fm glæsil. raðhús á eftirs. stað. Innb. bilsk. Afh. i sumar tilb. u. trév. Teikn. á skrifst. Glæsil. fb. f Vesturbæ: Vor- um að fá til sölu þrjár 2ja, eina 3ja og tvær 4ra herb. íb. i nýju vönduðu sex fb. húsi. Bilskýli fylgir. öllum íb. Afh. tilb. u. trév. i sept. nk. Sameign fullfróg. Hörgshlíö: 85 fm ib. í nýju glæsil. húsi. Afh. tilb. u. trév. i apríl. Bilskýli. Sameign og lóð fullfrág. Jöklafold: Tæpl. 180 fm endaraðh. Innb. bilsk. Afh. fljótl. Einbýhs- og raöhus Á Seltnesi: Til sölu glæsil. 210 fm einbhús á sunnanv. Seltjnesi. 4 svefnherb. Sauna. 40 fm sundlaug. Tvöf. bilsk. Fallegur garður. Elgn (sérfl. Fornaströnd — Seltjnesl: 335 fm mjög gott einbhús. Tvöf. bilsk. i kj. er 2jo herb. ib. m. sérlnng. Laust strax. Glæsií. útsýni. Á Ártúnsholti: Höfum fengið til sölu rúml. 300 fm stórglæsil. tvíl. hús. Innb. bilsk. Útsýni. Eign ( sórfl. * f Seljahverfi: 240 fm vandað einbhús. Stórar stofur. 4 svefnh. Innb. bflslQ Á Seltjnesi: 220 fm óvenju vand- að og smekkl. endaraðhús. Innb. bilsk. 4-5 svefnherb. Eign I sérfl. Fjárst. kaup. Staðgr. 150-200 fm einb.- eða raöh. óskast i Rvik eða Gbæ. Rétt eign staðgr. í Seljahverfi: Glæsil. 188fmtvíl. endaraðh. Innb. bilsk. Eign f sórfl. Grettisgata: 80 fm snoturt einb- hús á baklóð. Boðagrandi: 5 herb. mjóg góð íb. á 2. hæð i 3ja hæða húsi. Góðar suðursv. Bllsk. Kleppsvegur: 120 fm glæsil. ib. á 2. hæð. 3 svofnh., þvottah. og búr innaf eldh. Vandaö baðh. Tvenner sv. Eign ( sarfl. Eiðistorg: Ca 115 fm glæsil. ib. á 4. hæð (efstu) f lyftuh. Stórar suðursv. Mikið útsýni. . í Vesturbæ: Vönduð 130 fm ib. m. 8érinng. Stórar suðursv. Sérhæð óskast: Höfum kaup- anda að góðri sérh. m. bílsk. Skipti mögul. á tveimur 2ja herb. ib., önnur m. bilsk. á góðum stað i Vesturbæ. Brœðraborgarstfgur: 114 fm góð ib. á 1. hæð. Suðursv. Dúfnahólar: 4ra herb. góð íb. á 7. hæð í tyftuh. Utsýni. Bflsk. 3ja herb. Fannafold: 80 fm parh. ásamt 20 fm bilsk. Verð 3,8-4 millj. Ahv. 2,5 miilj. húsnmálalén. Fannafold: Ca 80 fm parh. Afh. strax fokh. í Hlíöunum: 3ja herb. nýstands. góð risfb. I miðborginni: Til sölu efri hæð og ris í steinh. Laust. Blöndubakki: 90 fm góð fb. á 1. haeö. Suðursv. Laus 1. mars. 2ia herb. Kleppsvegur: 70 fm glæsil. ib. á 4. hæð. fb. i sérfl. Suðursv. Hraunbær: 60 fm vönduð ib. á 1. hæð. Vestursv. Sauna i sameign. H raunbær: 60 fm góð ib. á jarðh. Baldursgata: 2ja herb. góð ib. á 2. hæð i steinhúsi. Balduragata: Verð 1,7 mlllj. Glaðheimar: falleg ib. á jarðh. Sérinng. Krummahólar: 60 fm falleg ib. á 4. hæð. Bilsk. Hagst. áhv. lan. Á Seltjarnarnesi: 70 fm fb. á jarðh. 40 fm ósamþ. kjíb. J| 50 fm nýstands. Atvinnuhúsn. - fyrirt. ! Kringlan: Til sölu glæsil. versl.- og skrifstofuhtisri. Afh. í okt. nk. Bfldshöfði. Rúml. 500 fm fullb. húsn. á götuhæð. Afh. strax. Engjateigur: 1600 fm nýtt glœsil. versl- og skrifsthúsn. Getur selst i hlutum. Krókháls: Ca 730 fm verslhæð á eftirsóttum stað. Mögul. að skipta I rúml. 100 fm ein. Verslanir: Höfum til sölu fjölda verslana viðs vegar i borginni. Nánarí uppl. á skrífst. í^ „FASTEIGNA ÍJLfl MARKAÐURINN [ .------' Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Olafur Stefánsson vicskiptafr. 26600 "Uir þurfa þak yfír höfuðið 2ja og 3ja herb. Hraunbær 549 2ja herb. ca 60 fm ib. á jaröhæð. Mávahlíð 545 2ja herb. kjib. ca 40 fm. Verð 1600 þús. Seltjarnarnes 486 2ja herb. ca 75 fm ib. á 2. hæð. Verð 2,7 millj. Álftahólar 439 3ja herb. ca 80 fm íb. með bilsk. Verð 4,3 millj. Hamraborg 484 3ja herb. ca 90 fm íb. á 1. hæð. Verð 3,7 millj. Miðstræti 464 3ja herb. ca 70 fm ib. Verð 2,9 millj. 4ra-6 herb. Asparfell 536 4ra herb. íb. ca 110 fm. Ákv. sala. Verð 4,7 millj. Ljósvallagata 546 4ra horb. ca 100 fm ib. Laus fljótl. Verð 4,2 millj. Stóragerði 51 4ra herb. ca 110 fm íb. á 3. hæð. Bilsk. Verð 5 millj. Mosfellsbær 424 4ra herb. ca 150 fm ib. tilb. u. trév. Bílskýli. Verð 4,7 millj. Laugalækur 419 170 fm raöhús, kj. og tvær hæðir. 4 svefnherb. Verð 7 millj. Seljabraut 304 200 fm raöhús á þremur hæðum. 4 svefnherb. Fallegar innr. 2ja herb. ib. ó jarðhæð, geturverið sér. Verð 7,6 millj. Sérhæðir Bólstaðarhlíð 548 Sérhæð ca 120 fm. 4 svefnherb. Auka- herb. i kj. 35 fm bilsk. Verð 6,6 millj. Ákv. sala. Hraunteigur 521 Sérhæð ca 140 fm á 1. hæð. 4 svefn- herb. Bílskréttur. Verö 5,2 millj. Kópavogur 4so Sérhæðri ca 164 fm tilb. u. trév. Bllgeymsla. Útsýni. Verð frá 5250-5600 þús. Einbýlishús Seltjarnarnes 494 Glæsil. 335 fm einbhús á tveimur hæð- um. Á efri hæö eru stofur, húsbherb., 4 svefnh., eldh. og bað. Á neðri hæð eru 2 herb., eldunaraðst., þvottah., geymsla og bilsk. Fossvogur 517 300 fm einbhús. Á efri hæð: Stofur, eldhús, borðstofa, bað og 3 svefnherb. Góð sérib. meö sérinng. Á neðri hæð: Tómstundaherb., stórt herb., þvottah. baðo.fl. Verð 13,0 millj. Sæbraut 489 Glæsil. einbhús á einni hæð 150 fm + 60 fm bilsk. Álftanes 534 Glæsil. 200 fm einb. 2 hæðir og 50 fm bilsk. Verð 8,0 millj: íxT^O Fasteignaþjónustan Auttuntrmti 17, e. 2U00. Þorsteinn Steingrimsson, lögg. fasteignasali. .ÍT^* FL/SAR Kársnesbraut 103. Simi 46Q44 Cö PIOMeiER HUÓMTÆKI FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 •í hvrgð — Rcynnla — Örygg' - Seljendur - brádvantar allar stœrðir og gerðir fasteigna á söluskrá. Verflmetum samdægurs. HLÍÐARHJALLI - KÓP. Erum með í sölu sérl. vel hannaö- ar 2ja og 3ja herb. Ib. tilb. u. trév. og máln. Sérþvhús i íb. Suðursv. Bilsk. Hönnuður er Kjartan Sveinsson. Afh. 1. áfanga er í júlí 1988. FJÁRST. KAUPANDI Höfum mjög fjárst. kaupanda að einb- húsi i Rvik. VANTAR Vantar 100-150 fm íb. á 1. hæð ásamt bilsk. Helst i Grafarvogi. 2ja herb. AUSTURSTRÖND V. 3,8-4 Mjög góö 2ja herb. íb. á 4. hæð ásamt bilskýli. SKIPHOLT V.2,7 Ca 50 fm jarðhæð. Parket á stofu. VESTURBERG V. 2,7 Góð íb. á 3. hæð. ca 60 f m. Húsvörður. KRUMMAHÓLAR V. 3,0 Góð ,studio"-ib. á 4. hæð ásamt bilgeymslu. Góð sameign. NJÖRVASUND V. 2,4 Skemmtil. 40 fm ib. með sérinng. á jarð- hæð. Áhv. ca 900 þús. 3ja herb. HRAUNBÆR V. 3,5 Mikið endurn. ca 80 fm ib. á 2. hæð. FURUGRUND V. 4,3 Góð 3ja herb. (b. með aukaherb. i kj. i.itið áhv. LEIFSGATA V. 3,3 Erum með i sölu ca 85 fm ib. á 2. hæð. Mögul. skipti á stærri ib. KRfUHÓLAR V. 3,6 Góð ib. á 3. hæð i lyftubl. Mjög góð sameign. Nýir skápar i herb. 4ra herb. HÁALBRAUT. V. 5,2 4ra-5 herb. ca 115 fm ib. á 3. hæð. Góð eign. AUSTURBERG V. 4,3 Falleg 4ra hert). ib. á 1. hæð. Ljós teppi á stofu. Part<et á hert). Sérgarður. Vand- aðar innr. HVASSALEITI V. 5,5 5 herb. íb. á 1. hæð. Stórar stofur. Bilsk. Serhæðir SUÐURHLÍÐAR - KÓP. Erum með i sölu stórglæsitegar sér- hæðir við Hliðarhjalla Kóp. (Suðurhti- ðar). Afh. tilb. u. trev. og máln., fullfrág. að utan. Stæði i bilskýli fylgir. Hönnuð- ur Kjartan Sveinsson Teikn. á skrifst. LAUGARNESVEGUR V. 7 Mjög góð sérh. m. vönduöum innr. og garðst. Bilsk. LAGHOLTSVEGUR V. 6,2 Skemmtil. hús á tveimur hæðum. 3 svefnh. Laufskáli. SMÁRATÚN V. 6,8 5 herb. fb. á tveimur hæðum. Ca 190 fm + 30 fm bílsk. Mikið áhv. HEIÐARBRÚN HVERAGERÐI Erum með í sölu skemmtil. 4ra herb. raðhús á einni hæð með bilsk. V. 4,2 millj. Æskil. skipti á íb. á Reykjavikur- svæðinu. Einbýlishús DIGRANESVEGUR 200 fm hÚ3 á tveimur hæðum. 5 svefnh. Glæsil. útsýni. ÞINGÁS V. 5 Einb., hæð og ris. Skilast fullb. að utan með lituðu garðastáli á þaki. Folch. að innan. Lóð grófjöfnuð. Fyrirtaeki SÓLABAOSSTOFA í VESTURBÆ MATVÆLAFRAM- LEIÐSLA OG VEISLUELDHÚS Gott eldhú3 og veitingasala. FATAVERSLUN í BREIÐH. FATAVERSLUN I KÓP. SÖLUTURN í KÓPAVOGI sem hefur bensinafgreiðslu. Góö velta og lagerpláss. SÖLUTURN í KÓPAVOGI Góð velta. Iðnaðarhusnaeði LYNGHALSI - KRÓKHÁLSMEGIN Jarðhæð sem er 730 fm sem skiptist i sjo einingar. Hver eining selst stök ef vill. Lofthæð 4,70 m. Afh. fljótlega tilb. undir trév. Skilast með grófjafnaðri lóð, hitaveita komin. LYNGÁS 2300 fm iðnaðarl. Stór skemma fylgir á ióð. f Hllmar Valdimarsson s. 687226, Hörður Harðarson s. 36976, Rúnar Ástvaldsson s. 641496, Sigmundur Böðvarsson hdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.