Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 21.01.1988, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 21. JANÚAR 1988 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁN8REIKNINGAR 11.jan UnaV Útvaoo- BúnaAar- lonsosr- Vanri.- Simv.- AiþýSu- Spari- banklnn banklnn bankktn banklnn bankinn banklnn bankkin ajóolr Sparísjóðsbækur 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22.00% 21.00% 22,00% 22,00% Sparisjóösreikningar 3ja mán. uppsögn 23,00% 24,00% 22.00% — 24.00% 23,00% 25,00% 23.00% 6 mán. uppsögn — 26,00% 23,00% — 23,00% 25,00% 27,00% 24,00% 12 mán. uppsögn 24,00% 30,50% — — — — 29,00% 34,00% Spj.vél. 18 mán.uppsögn —* — 34,50% 34.00% — — — 34,00% SPRON Verðtr. reikningar m.v. lánskjaravfsitölu 3ja mán. uppsögn 2,00% 2,00% 2,00% — 2,00% 2,00% 2.00% 2,00% 6 mán. uppsögn 4,00% 4,00% 3.50% 3,00% 4,00% 3,50% 4.00% 3,50% ÁVÍSANA- OQ TÉKKAREIKNINGARO 11. jan. Landa- Útvags- Bunatar- ISnaoar- Varzl.- Samv.- Alþyou- banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn Spart- .(Ö41r Tðkkareikningar Yfirdráttar- vextir tékkareikninga Þar af grunnvextir" Sórstakirtékkar.a 11,00% 11,00% 11,00% 12.00% 12,00% 8/10% 12,00% 12,00% 36,00% 39,00% 37.00% 36,00% 38,00% 37,00% 36,00% 36.00% 14,00% 13.00% 14,00% 14.00% 14,00% 14,00% 14.00% 14.00% 20,00% - 20,00% 16-23% 12-24% 12-20% 22,00% 21,0 1) Vextir eru relknaðir út af lœgstu innistæðu á hverju 10 daga timabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðlr út mánaðarlega fyrirfram af yfirdrðttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mismunurinn (vextir yfirdráttarlána - gruhnvextir) er reiknaður af yflrdrætti mánaðarlega eftir á. QJALDEYRISREIKNINGAR 11. jan. Landa- Útvaaa-bankinn banklnn Búnaðar-bankbtn lonassr-bankinn Vand.-bankinn 8amv.-banklnn AlþýSu-banklnn Sparl-ajoolr Bandarikjadollar Sterlingspund V-Þýsk mörk Danskar krónur 7,00% 7,00% 7.50% 7.75% 2,50% 2.75% 8.50% 9,25% 7,00% 7,50% 2,75% 8,75% 7,25% 7.25% 2,75% 8.75% 6.25% 8.00% 3.00% 9.00% 7,25% 9,00% 3,25% 9.00% 7.25% 8.00% 3,25% 9,00% 7.25% 7,25% 3,25% 8.75% ÚTLÁN 11. jan. Alm. vixlar (forvextir) Viðskiptavíxlar" Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Afurða- og rekstrarlán f Í8lenskum krónum ÍSDR I bandaríkjadollurum í V-Þýskum mörkum í steriing8pundum Landa- banklnn Utvaoa- Bdnsoar- banklnn banklnn V.nl.- bankinn Samv.- Alþýou- Spsri- 34.00% 34,00% 34,00% - - 36,00% 36,00% 37,00» 36,00% 9.50% 9,75% 9,50% 34,00% 34,50% 36,00% 9.50% 36,50% 9.50% 33,00% 8,50% 10,25% 5.75% 10,50% 33.00% 8.75% 10,50% 5.60% 10.25% 33,00% 8,50% 10,25% 5,75% 10,25% - 34,0% - 9,00%« -«) 10.75%a - 6,25% - 10,75% 35,00% 39,00 37,00% 9,50% 34,00% 8,50% 10,25% 5,75% 10.25% 35,00% 34,00% 37,00% 36,00%:» 9,50% 9,50%3> - 36,00% - 8,75% - 10,25% - 5,75% - 10,25% Vanakilavaxtir fyrlr hvern byrJaAan mánuA aru 4,3% aða 61,6% á ári samkvæmt ékvörðun Ssðlabanka islands. Meðatvextir 21.12.87 sem Seðlabankinn mælir með að gildi i janúar 1988: Almenn skuldabréf 36,20%, öll verðtryggð lán 9,6%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sórstakt kaupgengi viðsklptavíxla sem liggur frammi i afgreiðslusölum þelrra. 2) Útvegsbankinn: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 4) Iðnaðarbankinn: Vextir af útlánum f erlendri mynt eru að jafnaði þeir sðmu og bankinn greiðir á hverjum tfma af teknu erlendu lánsfó að viðbættu 1,50% álagi. 6) Verzlunarbankinn: Vextir lána í erlendrj mynt bera LIBOR vexti að viðbættu 1,55% álagi. QENQISSKRÁNING Nr. 12. 20. janúar 1988 Kr. Kr. Tou- Eln. Kl. 09.16 Kaup Sala osngl Dollarí 36,77000 36,89000 35,99000 Sterlp. 65,65300 65.86700 66,79700 Kan. dollari 28,61600 28,70900 27,56800 Dönsk kr. 5.75030 5,76900 5,82360 Norsk kr. 5,77460 5.79350 5,72220 Sænsk kr. 6,13140 6.15140 6.14430 Fi. mark 9.08800 9,11760 9,03250 Fr. franki 6,53980 6,56110 6,62490 Belg. franki 1,05630 1,05980 1,07400 Sv. franki 27,14250 27,23110 27,66330 Holl. gyllini 19,65260 19.71670 19,95560 V-þ. mark 22,07750 22.14950 22,45870 (t. Ifra 0,03008 0.03018 0,03051 Austurr. sch. 3,13800 3.14830 3,18780 Port. escudo 0,26970 0,27060 0,27470 Sp. peseti 0.32510 0.32620 0,33000 Jap. yen 0,28788 0,28882 0,29095 (rskt pund 58,55600 58,7470 59,83300 SDR (Sérst.) 50.40360 50,56810 50,54330 ECU, evr. m. 46.73340 45.78230 46,29390 Tollgengi fyrir janúar er sölugengi 28 . des. Sjálfvirkur simsvarí gengisskráningar er 62 32 70. VIXLAR OQ SKULDABREF Vextir miðað við ákveðin tímabil Vbdar Skuldabréí sftlragr. forvaxtlr vaxtlr Vaxta- tfmabil forvaxtlr vaxtlr 30 dagar 45 dagar 60 dagar 75 dagar 90 dagar 105 dagar 120 dagar 150 dagar 180 dagar 210dagar 240 dagar 270 dagar 300 dagar 330 dagar 360 dagar 2,25% 3,38% 3,50% 5,63% 5,75% 7,83% 8,90% 11,00% 13,05% 15,08% 17.00% 18,96% 20,78% 26,88% 24.39% 2,36% 3,56% 4,77% 6,00% 7.24% 8,49% 9,77% 12,35% 15,00% 17,75% 20.49% 23.38% 26,23% 29,23% 32,25% 2,16% 3,22% 4,27% 5,31% 6,43% 7,36% 8,36% 10,35% 12,28% 14,21% 16.03% 17.89% 19,62% 21,38% 23,05% 2,21% 3.33% 4.47% 5.61% 6,77% 7,94% 9.13% 11,54% 14,00% 16,37% 18,67% 21,05% 23,33% 25,69% 28,00% Mioað er vfð að ðrsvextir séu 27,00% á víxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum. Ef for- vextirnir eru teknir af vfxium til lengri tlma en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ókveðið þann- ig að raunveruleg árfeg ávöxtunar er ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef um eftiró- greidda vextl er að ræða eru naf nvextir ðkveðnir þannig að árlog ávöxtun só ekki hærri en forvoxt ir fyrír þrjá mánuði. QENGI DOLLARS Lundúnum 20. Januar. Reuter Dollarinn lœkkaði aðeins og sömuieiðis verð á hlutabréfum i Vestur-Evrópu i gaar. Talið er, að þessu hafi ráðið nokkuð almenn skoðun um, að dollarinn hafi hækkað of mikið i siðustu viku i kjöffar minnkandi viðskiptahalla Banda- rikjanna við útlönd. Kaupgengi sterlingspunds var 1,7920 dollarar. Kaupgengi dollars: 1.2855 kanadiskirdalir 1221 italskar lírur 1,6620 vestur-þýsk mörk 127,5500 japönskyen 1,8686 hollenskgyllini 5,9870 sænskar krónur 1,3517 svissneska franka 6,3500 norskarkrónur 34,7100 belgíska franka 6,3850 danskar krónur 5,6110 franska franka Gullúnsan kostaði 477,75 dali GENGISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag í mánuði, (sölugengi) Doilar Starip. Dönakkr. Norakkr. Satnakkr. V-þ.mark Yan 8DR ÁGÚST 40.7400 60,2140 5,2475 5,5553 5.8903 19.8393 0,26115 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5:2941 5,5006 5.8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5,4486 5.8265 19,8552 0,2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 5,4225 5,3937 5,8891 20,4750 0,25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5.4867 5,4496 5,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60.1590 5.7870 5,6536 6,0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6335 6.0840 21.5489 0.26681 49,7206 MAR8 38,980 62,514 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0,26690 50,0894 APRlL 38,640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MA( 38.990 63,398 5,6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50,1640 JÚNl 39.100 62.9120 5,6322 5.8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLÍ 39,3100 62.6290 5,5898 5,7984 6.0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA HMu6et6h>- Nafnvaxtir Timabil fawmluráárl Övarfltr. Varfttr. Vaxta- Varft- Óbundlofa fcjar kjor vaxta trygg. Vaxta Varftb. Landsbanki: Kjörbók" 33-35.00% 4,0% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Útvegsbanki: Ábót 32,83% 2,0% 1 -12mán. 1 mán. 1-12 alltað 12 Búnaðarb.: Gullbok" 7-33,00% 4,0% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Verzlunarb.: Kaskóreikn. 22-31% 4,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hðvaxtabók" 7-34,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvinnub.: Hávaxtareikn. 21-35,00% 3,5% 6mán. 6mán. 2 alltað 2 Alþýðubanki: Sér-bök 18-27.00% 2.0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Sparisjóðir: Trompreikn. 22-30% 3,5% 6 mán. 1 mán. 2 12 BundloM Iðnaðarb.: Bónusreikn. 34,00% 3,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Búnaðarb.: Metbók 34,50% 4,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 34,00% 5,0% 12mán. 6mán. 1 alltað 1 Sparisjóöir: Toppbók:2' 32,00% 5,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,85% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka. 2) Sparísjóðimir eru: SPRON Sp. Akureyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kópa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjaröar, Olatsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, íyraspari- sjóður og Sp. f Keflavfk. LÁNSKJARAVÍSITALA 1978 1880 1881 1882 1883 188« 188G 1888 1887 1888 JAN. _ 135 206 304 488 846 1006 1364 1565 1912 FEB. _ 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 — MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 — APRlL — 147 232 335 569 865 H06 1425 1643 — MAl — 153 239 346 606 879 1119 1432 1662 — JÚNl 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 — JÚLl 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 — ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 — SEPT. 113 178 266 '402 786 920 1239 1486 1778 — OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 1841 — DES. 130" 197 292 471 836 959 1337 1542 1886 — BYQGINGARVÍSITALA 1883 1884 1885 1888 1887 1887 1888 JAN. 100 155 185 250 293 - 107,9 FEB. 100 155 185 250 293 — MARS 100 155 185 250 293 — APRÍL 120 158 200 265 305 _ MAl 120 158 200 265 305 —. JÚNl 120 158 200 265 305 — JÚLl 140 164 216 270 320 100 ÁG. 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101.3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 341 106,5 DES. 149 168 229 281 345 107.5 HLUTABREF Hlutabrsfa- FJárfaatlngar- markaðurlnn hf. félag lalands hf. Kaupg. Soluoanbl Ksupg. SfthJgsngl 3.61 2,43 1.50 1,30 3,80 2,55 1,67 1,35 1,44 Almennar Trygginger hf. 1,24 1,30 Eimskipafólag íálands hf. 3.61 3,80 Fluglelðirhf. 2.43 2.55 Hampiðjan hf. 1,32 1,38 Iðnaðarbankinn hf. 1,48 1,55 iVerzlunarbankinn hf. 1,29 1,35 Hlutabrefasjóðurlnn — — Skagstrendingurhf. 1,80 1,89 Útgerðarf. Akureyrínga hf. 1,65 1,74 Tolh/örugeymslan 1,05 1,10 — — Gengi hlutabrófanna eru margfeldisstuðull á nafnverð að lokinni ákvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaöurinn og Fjérfestingarfó- lagiö eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabróf. Sölu- gengi er það verð sem kaupandi hlutabrefs verður að greiða. KAUPQENGI VIDSKIPTAVIXLA 11. jan. Landa- Útvaga- Iftnaftar- Vanl.- Alþýtu- Spari- banklnn banklnn banklnn bankinn banklnn ajóftlr 30 dagar 45 dagar 60 dagar 75 dagar 90 dagar 0.9650 0.96006 0,9494 0,94243 0,9342 0,92513 0,9191 0,90815 - 0.89148 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptavfxla. Búnaðarbankinn kaupir víxla miðað viö 30,00% vexti og Samvinnubankinn 33,5%. Stimpilgjald er ekki innifalið f Kaupgengi víxla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskíptavíxla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn f gengið vegur mjög þungt í ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef vixlinn er til skamms tíma. RAUNÁVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERÐBRÉFA Jan. April Maf Júnf Sspt. Ný spariskírteini Etdri spariskírtoini Bankatn/ggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrírtæki Veðskuldabréf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbrófasjóðir 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,2-8,5% 7,5-8.8% 7.5-7,8% 7.5-7.8% 7.5-7,8% 7,5-9,0% 7,5-9,0% 8,9-10,4% 8,8-9.5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 8,5-9,5% 9.8-11.4% 9.8-11.4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11.1% 10,5-11,1% 12-15,0% 12,5-11,5 12,5-14,5% 12,5-14,5% 12,5-14,5% 10,8-16% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% 12-17,0% Ávöxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er meiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbrðf, þvi traustari sem skuldarínn er því lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskírteina rfkissjóðs lægst þar sem ríkissjóður er talinn traustasti skuldarínn ð markaðin- um. Aðallega var selt úr Skfrni AK og Stakkavík ÁR. f dag verður aðallega selt úr Gneista HU og Sígurjóni Arnljótssyni. FISKMARKAÐUR Suðurnesja hf. Njarðvík Þorskur Fiskyerð á uppboosmörkuðum 20. janúar. FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfiröi Hassta Lœgsta Meðai verð Þorskur 49,50 Ýsa 60,00 Ýsa(ósl.) 48.00 verð 41,00 40,00 45,00 verð 46,96 48,56 46,67 Magn (lestir) 25,8 6,0 3.5 Heildar- verð(kr.) 1.212.557 292.535 167.160 Samtals 47,29 40,6 1.920.632 Þorskur 48,50 39.50 43,92 36,0 1.581.000 Ysa 47,00 40,00 43,33 12,0 1.519.960 Ufsi 24.00 15,00 20,63 7.0 144.410 Steinbítur 26,00 18,00 23,18 3,0 69.540 Annað 28,79 8,3 238.950 Samtals 38,88 66,3 2.555.960 Selt var úr Bergvik,' Eldeyjarboða og linubátum. I dag verður m.a. selt úr Skarfi GK og Unu í Garði GK. FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA hf. Þorskur Þorskur 47,00 47,00 47,00 4,0 188.000 .Ufsi(ósl.) 23,00 22,00 22,50 7,5 168.750 Samtals 32,60 10,5 426.250 Selt var úr Suðurey VE og Dala-Rafni VE. f dag verður selt úr Álsey VE klukkan 10 og netabátum klukkan 16.30. LÍFEYRISSJÓOSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 700.000 kr. og er lánið visitöiubundið með lánskjaravísitölu, en árs- vextir eru 7,00%. Lðnstími er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski iántakandi þess. Ef eign sú sem veð er f er Iftilfjörleg getur sjóðurinn stytt lánstfmann. Greiðandi sjóðsfálagar geta sótt um lán úr Iifeyrí8sjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til 8Jóðslns í 2 ár og sex mánuði miðað við fullt starf. Biðtimi eftir láni er þrfr mánuð- ir frá því umsókn berst sjóönum. Lifeyrissjóður verslunarmanna: Lðnsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lifeyrissjóðnum og fjórum árum eftir síðustu lántöku, 400.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er visitölubundinn með lán- skiaravísitölu og ársvextir eru nú 8%. Lánstiminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I öllum tilfellum er um nafnvexti að ræða í yfirliti yfír vexti banka og sparisjóoa. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reikneðir út á ári. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðlr út oinu sinni á ári og færðir ð höfuöstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þeir hins vegar reiknaðir út tvisvar sinnum og lagöir á höfuðstól verður ávöxtun hærrí: Vextir af 10.000 kr. i sex mánuði eru 500 kr. (10.000 - 0,10 • 'A ). þessir vextir eru lagðir við höfuðstól. Inni- stæða er því 10.500 kr. og 10% vextir af henni I sex mánuði eru 525 krónur. Þannig fær roikningsoigandi samtals 1.025 kr. f vexti á einu ári, en ekki 1.000 kr. eins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðtr út og færðir é höfuðstól einu sinni ð ári (10.000 0,10 = 1.000 kr.). VERÐBRÉFASJÓDIR 20. jan. Avöxtun 1. Jsn. umfram Sohigsnoi vsrobólgu stoust 3 man. 8 mari. u: tZmsn. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbréf 1,3975 14,0% 14.00% — Fjárfestingarfélag Islands hf. Kjarabréf 2,590 13.3 13.2 13,7 Tekjubréf 1,320 12,7 14,5 15,7 Markbréf 1,336 16,3 20,1 — Kaupþing hf. Einingabréf 1 1,577 12.3% 13.1% 13,3% Einingabréf 2 1,503 8,2% 9,3% 8,9% Einingabréf 3 1.611 12,6% 14.6% 13.7% Lífeyrisbréf 1,296 12,3% 13,1% — Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóösbréf 1 1,258 — 11.9% — Sjóðsbréf2 1.178 — 11.9% — Hagskipti hf. Genqisbréf 1,189 15,8% — — VERÐBRÉFAMNG ISLANDS') Jan. Júll Aguat Sspt. Raunðvöxtun Spariskírteina2! Hœsta ávöxtun Lægsta ávöxtun Vegiö meðaltal önnurverðbréf SlS Heildarvlðskipti í milljónum kr. 9.4% 8,2% 8,8% 10,2 8,0 8,7 2.3 10,4 8.2 8,4 9,4 8.2 8.7 1) Hægt er að kaupa eldri spariskfrteíni ríkissjóðs f gegnum Verðbrðfaþing Islands hjð þingaðilum sem eru: Fjðrfestingsrfelag Islands hf., Kaupþlng hf., Verðbrðfamarkaður Iðnaðarbankans hf., Lands- bankinn Samvinnubankinn og Sparisjóður Hafnar- fjarðar. 2) Raunðvöxtun er sú ðvöxtun sem kaupandi fær ef hann heldur brðfunum til hagstæðasta innlausnar- dags. Miðað er við verðlagsforsendur ð við- sklptadegl. Ekki er tekið tlllit til þóknunar. VERÐTRYQQÐ VEÐSKULDABRÉF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lénstfma og 2 bfborganir á ári 0^>nafnvaxtir,áv6xtunarkrafa B*Jinafnvsxtlr,évöxtunarkrafa T^b nafnvaxtir, ávoxtunarkrafa > 18% Lána- tíml Iðr 2ðr 3ár 4ðr 5ðr 6ðr 7ðr 8ár 9ðr 10 ðr 12* 91,89 86,97 82,39 78,15 74,20 70,52 67,10 63.91 60.93 58,13 14% 90,69 85.12 80,01 75,31 70.99 67.01 63,34 59,95 56,82 53,93 18* 89,53 83,35 77,75 72,65 68,01 63,78 59,92 56,39 53,16 50,19 ts% 88,40 81,66 75,60 70,15 65,24 60,81 56,80 53,17 49,87 46,88 12% 95,37 92,56 89,94 87.52 85.26 83.16 81,21 79,38 77.68 76,10 14% 94,13 90,61 87,39 84,43 81,70 79,19 76,87 74,74 72,76 70,94 18% 92,93 88,76 84,97 81,53 78.39 75,53. 72,92 70.54 68,36 66,36 18% 91,76 86,97 82,67 78,80 75.31 72,16 69,32 66,74 64,40 62,27 12% 96,76 94,79 92,96 91,27 89,69 88.22 86,85 85,57 84,38 83,27 14% 95,50 92,81 90,34 88,07 85,98 84,06 82,29 80.65 79,14 77.74 94,29 90,92 87,86 85,08 82,54 80,24 78,13 76,20 74,44 72,82 93,11 89,10 85,50 82,26 79,34 76,71 74,32 72,17 70,21 68,43 Gengi verðbrðfa ræðst af kröfu kaupanda til ðvöxtunar, nafnvöxtum. ' DÆMI: Kaupandi sem gerír kröfu um 14% ðvöxtun umfram verðbólgu ð skuldabrðfi til 2Ja ðra með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,52 krónur fyrír hverjar 100 krónur, þ.e. ef nafnverð skuldabrðfsins er 10.000 kr. greiðir hann 8.952 krónur. Ef um 16% avöxtunar kröfu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabróf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.