Alþýðublaðið - 13.06.1932, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 13.06.1932, Blaðsíða 1
MUn OafOl m «f iúfrý&Mmm&kmmm 1932. Fyrra blað Mánudaginn 13. júní. 139, tölublað. Deilur milli Knattspyrnuráðsins og í. S. í. annars vegar og K.R. hins vegar. Eins og £168111 íþröttafóM og íþróttavinum er kunnugt hófust deilur milli K. R. annars vegar og fyrverandi Knattspyrnuráðs í Reykjavík og 1. S. í. hins vegar. Mál þetta hefir þegar vakið mikla eftírtekt og umtal hér í hæ og ví'ðar, bæði meðal íþróttafólfcs og annara, en fáir vita á því full slkil. Þess vegna og til þess að allir, sem áhuga hafa fyrir íþróttamál- um, fái sem greiniilegastar upp- lýsingar um þessar árásir ogmála- rekstur allan á hendur K. R., þá viljum vér hér með skýra frá öllum atriðum málsins frá upp- hafi/. Hver og einn getur svo dreg- ið ályktanir og myndað sér skoð- anir um málefnán eítir þeim gtögnum, er tiil gneina korna og sem hér me'ð eru lögð á borðið. Tilefni þessarar dieilú var það, áð ungur piiltur, sem hafði verið jum 3 ár í K. R., var vailinn í II. flokks kapplið félagsins og kepti með því þann eina leik, er fé- lagið tók þátt í á haustmótinu. KnattspymuráðiiJð kvað þennan pilt ekki hafa verJð löglega til- kyntan til sín, en slíkt var til- efnislaust, því eins og áður er sagt, þá var pilturinn búinn að vera um 3 ár í K. R. Það, siem fhann kann í toattleik, hefir hann numið í K. R. Auk þess var hann einnig löglega tilkyntur til KnattspyrnuráSsins, eims og siðar skal sýnt fram á. Það fyrsta, sem stjórn K. R. fær að vita í þessu máli, var éftirfarandi dómur, er henni barst frá Knattspyrnuráðinu daginn eftir úmræddan kappleik. Knattspyrnufélaig Reykjavíkur, Reykjavík. Vér leyfum oss hér með að til- kynna stjórn Knattspyrnufé'lags Reykjavíkur, að á fundi Knatt- spyrnuráðs Reykjavíkur, siem haldinn var í gær, tiikynti gjald- keri ráðsins, Axel Gunnarsision, sem fyrir hönd ráðsins. skai gæta þess, a'ð allk þieir keppendur, er K. R. sendír til leiks á knatt- spyrnumótum, séu á félagsskrá þess félags, er geymd er hjá Knatfspyrnurábi Reykjavíkur, og að öðru leyti hafi fullan rétt til að keppa fyrir félagið, <áð. M. J., sem kepti fyrir K. R. isunnudaginn 30. ágúst sið- astl. á haustmóti 2. flokks gegn Víking, sé ekki á félagsskrá Ki R. innan lögákveðins tíma, og þvi ólöglegur kieppandi á mótinu. Axel Gunnarsson gat þess einnig, áð hann hefði tilkynt herra Guom. Ólafssyni, þjálfkennara K. R., þetta áður en nefndur kappleikur hófst. Af framan nefndum ástæðum úrskurðast: «tð NM. J. er eigi heilmilt að keppa á haustmóti 2. aldursfiiokks, er nú stendur yfir, og - að[ kappleikur sá í 2. aldurs- flokki, er há'ður var 30. ág. sið- astliðinn milli K. R. og Víkings, skaí ógildur yera, og íélögin keppa að nýju sunnud. 6. sept. n. k. K. R. skal greiða 10 krónur í sekt, er rennur til Knattspyrnu- ráðs Reykjavíkur, og er K. R. eigi heiimilt að keppa á haust- móti 2. flokks, sem nú stendur yf- %, né öðrum mótum, fyr en sekt^ in er greidd. Reykjavík, 3. sept. 1931. Knattspyrnuráð Reykjavíkur. Stjórn K. R. varð forviða, er hún las þetta bréf, og gat heldur ekki séð eftir hverju dæmt var, þvi dómnum fylgdi engin lagagrein úr leikreglum í. S. í. honum. til skýringar. Spurðumst við frekar fyrir um tilefni dómsins og feng- um þá afrit af fundaiigerð þess fundar, siem'. í ter vitnað í funldar- gerð K. R. R. Afoifs af, fundargerð, Kmtí&pymu- ráiðs Reykjauíkw 1. sept. 1931. Árið 1931 þriðjudaginn 1. sept. var fundur haldinn í Knatt- spyrnuráði Reykjavíkur kl. 8V2 e. h. á Sameinaða. Tekið var fyrir að kvneða upp úrskurð um það, hvort pilt- ur, aö nafni M. J., seim af- formanni ráðsins, Erlendi Péturs- syni, ekki hafði verið tilkynitur til slkráningar í K. R. bók Knatt- spyrnuráðsins fyr en rúmri vilku fyrir mót, væri löglegur eða eigi. Formaður ráðsins gaf þá skýrslu í.málinu, að sér hefði verilð af- hentur listi frá stjórn K. R. sáðast í júlí, og heíði þá umræddur pilt- ur verið á þeim lista. Kveðst hann hafa vhað þaö, ao saankvæmt margra ára hefð hefði það við- gengist í ráðinu, að menn væru ekki löglegir fyr en þeir væru tilkyntÍT þeitn manni, sem hefði hlutaðeigandi félagsskrá. Hins vegar færi hann fram á það, að þessum manni væri veitt undan- i þága, þar sem hann hafði ætlað ! a'ð afhenda Jóni Sigurðssyni', sem hefði haft K. R. bókina, en þar sem Jón þá hefði verið erlendis, hefði hann ekki hugsað út Í það frekar, því a'ð hann hefði ekki snuna'ð í svipinn, að K. R. bókin jvar í höndum Axels Gunnarssion- ar í forföllum Jðns. Eftir að formaður ráðsins hafði gefið skýrslu sína, tóku allir hin- ir fulltrúarnir til máis og voru á eitt sáttir me'ð það, að ekki væri tiltækilegt að veita undanþágu í þessu efni, pó suo að pein allir sem einn legðu trúndðt á ord. for- marnis ráðsins, enda jafnan vanist drenglyndi úr þieirri átt. Bæði væri það, að eitt félag í vor (Vík- imgur) hefði orðið að sæta fyrir slíkt, og að ef að slíkt væri látiS viðgangast í ráðinu, þá brygðist það því trausti og þeirri tiltrú, sem knattspyrnufélögin hér í bæ bæru til þess. Samkvæmt 27. grein alanienraa reglna 1. S. I. iim knattspyrnu- mót væri því öefndur pötur, M. J., ólöglegur á 2. fl. haustmótinu, sarnkv. 3. gr. sömu laga væri K. R. úrsfcurðað í 10 kr. sekt fyrir að láta piltinn spila þrátt fyrir bann rá&sins og siamikv. 19. gr. sömu laga væri leiikurinn milli K. R. og Víkings á 2. fl. haust- mótinu úrskur'ðaður ógildur. Fleira ekki teki'ð fyrir, fundi slitið. Af fundarger'ðinni sjáuim vér, að talað er um hefð, sem vio- gengist 1 ráðinu uim a'ð menn væru ekki löglegir fyr en þeir yæru tilkyntir þeim> manni, er héldi hlutaðieigandi félagsskrá. Þessi venja er ekki samkvæm œglum í. S. 1. um knattspyrnu- mót, og því ólögleg, því K. R. R. hefir að eins tillögurétt um þreyt- iingar áákvæðum reglnanria, en ekki vald til að breyta þeim. Af fundargerðinm" sjáum vér einnig, að formaður ráðsiins við- ' urikennjfr að hafa tekið á móti til- kynningu K. R. með nægum lyr- irvara og að alllir aðrÍT fulltrúar K. R. R. sjálft hafði ekki fært hann Samt sem áður verðúr mieiri hluta ráðsins það á, að dæma umrædd- an pilt óleikhæfan fyrisr það, að K. R. R. sjálft hefi ekki fært hann |'nn í bækur sínar, og brýtur þar með 27. gr. leikreglna 1. S. 1. un\ knattsipyrnumót, einmitt þá gneirai, er þed'r þykjast daama eftir. Én sú grein segir svo meðal annars: „Með'limir eru menin taldir frá þeim degi, sem viðkomandi knatt- spyrnuráði er tilikynt iinntaka þeirra." Skrásietjari K. R. afhenti nafn piltsins ásamt nöf|ium fleiri ungra mainna meira en máinuði fyrir haustmót 2. flokks. Hvefnig var hægt að afhenda það á fu'll- komnari hátt en þann, að afhenda þa'ð formanni Knatt&pyrnuráðs- iml Hver var ástæðan ti'l' þessar- ar mieinbægni? Lögum samkvæant var hún hvergi finnanleg. Enn fremur sjáum vér af fundargerðínni og dómi K. R. R., að gjaldkeri þess hefir ekki gef- ið réttar upplýsingar á fundi- K. R. R. Hann segist siem sé hafa til- kynt K. R., að M. J. værí ðlög- legur á mótinu. En á þessari í- mynduðu tilkynningu byggir Knattspyrnuráðið seikt sína. Sann- lfeikurinn er sá, að stjórn K. R. fékk enga tilkynningu um þetta niál og vissi efckert um það eins og að ofan segir, fyr en rnieð hinum undraverða dómi. Hins vegar' hafði gjaldkeri ráðsins minst á það við æfiingaxstjóra félagsins, 'sem var einn úr 7 manna stjórn K. R. að hann findi ekki nafn umTædds pilts á skrá í ráðinu. Benti þá æfiingarstjóri honum, á, að nefndur piltur hafi verið tiíkyntur K. R. R. í júlálmláin- uði, og lét hann það gott heita. Þessu til staðfestingar birtuim vér hér með vottorð þeirra tveggja manna, er á hlýddu: Við undirritaðir, sem heyrðum samtal þeirra hr. Axels Gunn- arssonar og hr. Guðimundar Ól- afssionar út af innritun hr. M. J. í Knattepyrnuráðiinu, viiljusm hér með gefa f. S. 1. þiessar upp- lýsingar: 1. Hr. Axel Gunnarsson tjáði hr. Guðm. ólafssyni, að um getinn pfltur, M. J., hefði ekki fundist á slkrá í K. R. R. 2. Eftir að G. Ó. hafði uppiýst A. G. um, að umræddur pilt- ur hafi verið tilkyntur K. R. R. mieir en mánxiði fyrÍT mót, og að formaður K. R. R. hafi móttekið tiikynning- una, lét A. G. það gott heita og kvaðst mundu fá það upplýst hjá form. K. R. R. 3. ¦Um bann eða aðvörun við þátttöku M. J. í 2. fl. haust- mótinu var því, eins og að framan segir, alls ekki a& xæða. Sigúrðtir Halldórsson. Guðjón Þórðarson. Sáum við nú að ekki myndi þýða að eiga frekari orðastað við- K. R. R., og sendum við því 1. S. h málið til leiðréttmgar. Sendum við þeim bréf þa'ð, sem hér fer á eftir: '

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.