Morgunblaðið - 06.09.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.09.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 6. SEPTEMBER 1988 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSON sölustjóri LÁRUS BJARNASON HDL. LÖGG. FASTEIGNASALI ( hagkvs^'im eignaskiptum getum við boöiö m.a. Helst í Vesturborginni eða nágr. óskast 5-6 herb. íb. Má þarfnast endurbóta. Skiptl mögul. á 4ra herb. íb. á 1. hœö í suöurenda á úrvalsst. á Melunum m/sérhita. Einbýlishús í borginni eða nágr. óskast til kaups. Æskil. stærð 120-180 fm. Gott raðh. kemur til gr. Margskonar eignaskipti t.d. sérh. eða 3ja herb. úrvalsíb. m/bilsk. Helst í Kópavogi óskast tll kaups 4-5 herb. góð hæð, raðh. eða einbhús. Skipti mögul. á úrvalsgóðri efri hæð 3ja herb. í tvíbhúsi. Bílsk. fylgir. Sérhæð eða einbýli óskast til kaups mlðsvœðis í borginnl. Má vera í byggingu eða þarfn- ast endurbóta. Margskonar elgnaskipti mögul. Mikil útb. fyrir rótta elgn. Til kaups óskast lítiö einbhús á stórri lóð. í borginni eða nágr. ALMENNA FASTEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Barna- og kvenfafaverslun Til sölu er af sérstökum ástæðum fataverslun, sú eina í verslunarsamstæðu í þéttbýlu hverfi. Selst á mjög góðu verði og kjörum. Mikill sölutími framundan. Upplýsingar aöeins á skrifstofu. Fyrirtœkjasalan Suðurveri, sími 82040. Háaleitisbraut 118 fm mjög góð 4ra-5 herb. íbúð vel staðsett með bílskúr. íbúðin er mikið endurnýjuð, m.a. nýtt eldhús, nýtt á gólfum o.fl. Sórþyottahús. Snyrtileg sameign. Getur losnað fljótlega. Ákveðin sala. Verð 6,5 millj. I^ Húsafell ffl FAST&GNASALA Langhottsvegi 115 Þorlákur Einarsson |pjBjjB)jBjjSjjaj| IBaeianetöahusmu) Simi:68 10 66 Bergur Guðnason n HUSVANGUR S*í BORGARTÚNI 29, 2. HÆÐ. ! tí 62-17-17 3ja herb. n i i i i i i i i i i i i i i i Stærri eignir Tvíb./þríb. - Seljahv. Ca 160 fm sórhæð er skiptist 14 svafn- herb., sjónvhol, stofu m. arni, borðstofu o.fl. Sólarvorönd. Tvöf. bílsk. Auk þess sérfb. í kj. Einb. - Mosfellsbæ Ca 180 fm einb. með bflsk. við Reykja- byggð. Fokh. að innan fullb. að utan. Teikn. á skrifst. Verð 5,5 mlllj. Einb. - Digranesvegi K. Ca 260 fm gott steinhús. Fallegur rækt- aður garður. Vönduð eign. Bílskréttur. Einb. - Sogavegi Ca 110 fm fallegt einb. Bilskróttur. Smekklega endurn. eign. Verð 7,5 millj. Parhús - Skeggjagötu Ca 175 fm gott steinhús. Má nýta sem tvær fb. Góð lán ihv. Verð 7,6 millj. íbúðarhæð - Bugðulæk Ca 130 fm falleg ib. é 2. hœð f fjórb. Nýl. eldhúsinnr. Suðvestursv. Bflskrétt- ur. Verð 7.5 millj. 4ra-5 herb. Bræðraborgarstígur Ca 130 fm ib. á 2. hæð. Ib. skiptist I 3-4 svef nherb., stofu o.fl. Verð 4,6 millj. Álfheimar - laus strax Ca 120 fm ib. i tvoimur hæðum f tvlb. raðhúsi. Parket á stofu. Gott útsýni yfir Laugardalinn. Verð 5,7-5,9 mlllj. Sérh. - Langholtsvegi Ca 170 fm, haeð og ris, í tvíbhúsi. Sór suðurgarður f rækt. Bflskréttur. Verð 7,5 millj. Skerjafjörður Ca 95 fm rish. f þrfb. Verð 4,5 millj. Bræðraborgarstígur Ca 130 fm fb. é 2 hœð. Ib. skiptist f 3-4 svefnherb., stofu o.fl. Verð 4,5 millj. Framnesv. - 3ja-4ra Ca 75 fm falleg ib. á 1. haeð + kj. f tvfb. Verð 4 millj. Hraunbær Ca 90 fm rúmgóð ib. á 2. hœð. Vest- ursv. Verö 4,4 millj. Hofteigur Ca 80 fm falleg björt kjib. Sérínng. Verð 4,2 millj. Frakkastígur Ca 90 fm falleg fb. i 2. hœð. Sárinng. Verð 3.8 millj. Dalsel m. bílgeymsiu Ca 80 fm vönduð fb. Aukah. f kj. Suð- ursv. Verð 4,6 millj. Hagamelur - lúxusíb. Ca 90 fm glæsil. ib. á 2. hæð. Vönduð eikarínnr. 1 eldhúsi. Vestursv. Verð 5,2 m. Bergþórugata Ca 80 fm góð fb. ó 1. hæð. V. 3,6-3,7 m. 2ja herb. Furugrund - Kóp. Ca 65 fm gullfalleg ib. á 2. hœð. Vest- ursv. Verö 3,8 millj. Skúlagata - laus strax Ca 60 fm góð ib. á 2. hæö. Verð 2950 þús. Kirkjuteigur Ca 70 fm björt og fallog kjíb. Verð 3,5 m. Skipholt Ca 50 fm björt og falleg kjíb. Verð 3,1 m. Rauðalækur Ca 53 f m göð jarðhœð. Þvherb. og búr. Melar m. bflsk. Ca 65 fm kjib. Mikið endum. Verð 3,6 m. Maríubakki Ca 74 fm nettó gullfalleg fb. i 1. hæð. Suðursv. Verð 3,6-3,8 millj. Flyðrugrandi Ca 70 fm glæsil. ib. á 3. hæð. Stórar suð-austursv. Ákv. sala. Verð4,4 millj. Samtún Falleg ib. á 1. hœð. Sérínng. Parkot. Í^T15^ Guðmundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, Kristin Pétursdóttir, ¦1 B Viðar Böðvarsson, viðskiptafr. - fasteignasali. HM BB EinbýTi raðhús Vesturberg: 160fmendaraöh. á tvelmur hæðum auk 30 fm bflsk. 40 fm suðursv. Glæsil. útsýni. Vesturborgin: Til sölu húseign með tveimur íbúðum. Annarsvegar 4ra herb. 136 fm fb. og hinsvegar 2ja herb. 64 fm fb. Kj. undir húsinu m. sameig- inl. þvottaaðst. o.fl. Laust strax. Hvassaleiti: Mjtíg gott 276 fm raðh. á tveimur hæðum og kj. auk bflsk. 4 svefnherb. Góð eign. Lauot strax. Laugarásvegur: 280fmglæsil. tvfl. parhús m. innb. bflsk. Gott útsýni. Afh. ffjótl. Hörgatún — Gbea: I80fmeinl. einb. með bflsk. 4 svefnherb. Bein sala eða skipti i minna sórbýli f Gbæ. Við Landakotstún: 330 fm eldra virðulegt steinhús á eftlrsóttum stað. Séríb. i kj. Stór og falleg lóð. Laust strax. Mögul. á 50% útb. Eftirst. 6-8 ár. Markarflöt: 230 fm einlyft einb. auk 30 fm bilsk. Stórar saml. stofur, 4 svefnherb. Fallegur garður. Góð grkjör. Engjasel: 206 fm pallaraðhús ésamt stæði I bílhýsi. Góð eign. Laust atrax. Sklptl á 3ja-4ra herb. íb. koma vel til greina. Vallarbarð Hf. m. bílsk.: 170 fm tvfl. einbhús auk bflsk. Selst fokh. að innan, tllb. að utan. Stendur innst ( götu. Fallegt útsýni. < 4ra oq 5 herb. Sórhaoð vlo Gnooarvog: 160 fm neðri hæð f fjórb. ásamt góðum bflsk. Suðursv. Töluv. endurn. hús. Eioistorg: 150 f m mjög vönduð Ib. á tveimur hæðum. Þrennar svalir. Stór- kostl. útsýni. Stæði I bflhýsl. Skipti á minni eign koma vel til greina. Hvassaleltl m. bílsk.: Mjög góð 4ra herb. fb. á 3. hæð. Suðursv. Laus fljótl. Hortsgata: 4ra herb. 120 fm vönduð ib. á 2. hæð f nýt. húsi. Suðursv. Sérbfla- stæði. Laus strax. ÁhThelmar: 4ra-5 herb. góö Ib. á 2. hæð ásamt aukaherb. f kj. Sklpti á góðrí 3ja herb. ib. koma til greina. Ægisfða: 110 fm mjög góð ib. á 1. hæð f þríb. 3 svefnherb. Falleg fb. Mikið endum. Garðabœr: 75 fm sérbýli (raðhús). 2 svefnherb. Laust fljótl. Verð 4,8-5,0 millj. Hraunbœr: MJög falleg 4ra-S herb. fb. á 1. hæð auk herb. f kj. Getur losnað fljótl. Alagrandl: Glæsil. 115 fm 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Parket i allrí fb. Skaftahlio: 120 fm ágæt fb. i 2. hæð. 3 svefnhorb. Laus atrax. Hjarðarhagl: Agæt 4ra herb. fb. i 1. hæð. Suðvsv. Parket. Akv. sala. Vfðihlið: Til sölu mjög falleg fb. i tveimur hæðum, um 200 fm. Vesturberg: Mjög góð 96 fm fb. i 2. hæð. 3 svefnherb. Suðursv. Getur losn- að fljótl. Varð 6 mlllj. Hamraborg: 110 fm Ib. i 3. hæð isamt stæði! bilhýsi. 3 svefnherb. Suð- ursv. Verö 5,3 millj. 3ja herb. Ugluhólar: Góð 3ja herb. fb. i 1. hæð f 3ja hæða blokk. Verð 4,0-4,2 millj. Vesturbær: 3ja herb. 90 fm Ib. i 2. hæð. Stœði f bílhýsi. Til afh. nú þeg- ar tilb. u. triv. og miln. Nýtt hús- næðisstjlán ihv. 3 millj. í Smáíbúöahverfl: 85fmmjög glæsil. ríslb. I þrfb. m. sirinng. Laus strax. Ibúð I toppstandi. Álfhólsvegur. 75 fm góð fb. i 1. hæð. Sórlóð. Bflskplata. Framnesvegur: 3ja herb. 80fm parhús. Njálsgata: 3ja herb. mjög falleg nýstandsett ríslb. Sérlnng. Braaoraborgaretfgur: Mjög rúmg. 3ja herb. Ib. i 2. hæð, töluv. mikið endurn. Svalir f suðaustur. Hjarðarhagi: Mjög góö 80 fm fb. i jarðh. Ifjórb. Parket. Hagst. ihv. lin. Llndargata m. bílsk.: 3ja herb. Ib. i 1. hæð I fjórb. Mjög mikið endurn. Vorð 3,9 mlllj. Melgerði - Kóp.: Góð 3Ja herb. ríslb. Laus atrax. Verð 3,8-4 mlllj. 2ia herb. Kleppevegur: Góð 2ja herb. Ib. i 5. hæð. Laua atrax. Verð 3,6 mlllj. Meðalbraut Kóp.: 60 fm góð fb. i neðri hæð f nýl. tvfb. Allt sór. Laus strax. Verð 3,6-3,7 mlllj. Englhjalli: 60 fm mjog góð fb. i 2. hæð f lyftuhúsi. Þvottaherb. i hæð- inrii. Vorö 3,7-3,8 mlllj. Hringbraut: 2ja herb. fb. i 3. hæð ásamt herb. f rísi. Álagrandl: 65 fm nýl. vönduð fb. i 1. hæð. Svalir f suðvestur. Verð 3,8-4,0 mlllj. Laua strax. Sólvallagata: 2Ja herb. 65 fm kjíb. Laus strax. Langholtsvegur: 60 fm kjfb. Sirinng. Laus fljótl. Vorð 3,0 mlllj. f^> FASTEIGNA Jjjl MARKAÐURINN í . ' Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölustj., Loó E. Löve lögfr., Olafur Stefánsson viðskiptafr. © 25099 VIÐIMELUR - SERHÆÐ Falleg 120 fm sérh. i besta stað I Vest- urbæ isamt 40 fm bilsk. Sirinng. Stórar stofur. Verð 6,7 millj. Árni Stefáns. viðekfr. Bárður Tryggvason Elfar Ólason Hauknr Sigurðnrson Magnea Sva var sdótti r. Raðhús og einbýli VANTAR - MOS. Höfum ikv. kaupanda að góðu raðh. eða einb. í Mosfellsbæ. SUÐURGATA Fallegt 270 fm timburh. isamt 40 fm bflsk. Mögul. i söríb. i kj. Ninarí uppl. i skrífst. FRAMNESVEGUR 188 fm raðh. i þromur hæöum. 5 svefnhorb. Tvær stofur. Mögul. skipti i minni ib. Verð 7,6 mlllj. ESJUGRUND - tXJAL. Gullfallogt 300 fm raðh. i tveimur hæðum ásamt bflskretti. 35 fm garðst. Húsið er i dag notað æm tvær ib. Ákv. sala. Vorð 7,3 millj. KÓP. - EiNBÝLI Fallegt 250 fm oinb. i frib. stsð neðst i suöurhlíðum Kópavogs. Innb. 35 fm bflak. Húsið er i tveimur hæðum. Mögul. i tveimur íb. Glæsil. útsýni. Akv. sala. LANGHOLTSVEGUR Gott ca 216 fm raðhús i tveimur hæðum. Innb. bflsk. Blómaskáli. Skipti mögul. i minni eign. Verð 8,5 mlllj. VESTURBERG Ca 200 fm fallegt endaraðhús i tveimur hæðum ásamt 40 fm bílsk. i fallegum útsýnlsst. Glæsil. rækt- aður garður. Verð 9,0 mlllj. BERGSTAÐASTR. 160 fm ib. i tvoimur hæðum. Ib. skiptist i 4 ra herb. (b. ásamt 5 glstl- herb. Eignin hefur veríð notuð sem gistiheimili. Eignin er f góðu standi. Verð ca 8 mlllj. ASBUÐ - GARÐABÆR Fallegt 255 fm parh. i tveimur hæðum m. innb. tvöf. bflsk. 5 svefnherb. Stðrar stofur. Sauna. Fallogur suðurgarður. Akv. sala. Mögul. skipti i minni eign. Verð 8,6 m. BREIÐÁS - GARÐABÆR 180 fm einbhús i tveimur hæðum isamt 30 fm bflsk. 6 svofnhorb. Nýl. eldh. Verð: Tllboð. I smíðum FANNAFOLD - PARHUS 112 fm parh. i tveimur hæðum isamt 25 fm bílsk. Húsið er fokh. að innan fullb. að utan til afh. strax. Vorð 4,7 mlllj. VIÐARÁS - RAÐHÚS Glæsil. 112 fm ondaraðh. ásamt 30 fm bflsk. Húsið afh. fljótl. frig. að utan in útihurða, fokh. að innan. Ath. bést staðs. húsið með stærstu lóðinni. FANNAFOLD - PARHÚS Til sölu ca 135 fm parh. i einni hæð ásamt 25 fm bflsk. Húsið skilast tilb. u. trðv. að innan fulKrig. að utan. Tll afh. fljótl. Vorö 6,3 millj. BÆJARGIL - GBÆ 190 fm einb. i tveimur hæðum ósomt 32 fm bilsk. Séri. skemmtil. teikn. Uppl. i skrifst. 5-7 herb. íbúðir SIGTUN Gullfalleg 125 fm sérh. i þrfbhúsi isamt bilskritti. 3 svefnherb. 2 stórar stofur. Verð 7,6 millj. ÁLFATÚN - KÓP. Ca 130 fm serti. i foliegu þríbhúsl. 3-4 svof nhorb. Frib. staðsetn. Verð 6,9 mlllj. KLEPPSVEGUR Falleg 135 fm 6 herb. fb. i 1. hæð I lyftu- húsi. 5 svefnherb. Parkot. Húsvörður. Verð 5,8 millj. FELLSMÚLi Guilfall. 120 fm ondaíb. i 1. hæð. 4 svefn- herb. Verð 6,0 mlllj. 4ra herb. íbúðir LEIFSGATA Falleg ríslb. ca 100 fm að grunnfl. 3 svefn- herb. Geymslurís fylgir. Laus fljótl. STÓRAGERÐI - LAUS GulKalleg nýstands. 4ra herb. endalb. isamt goðum bflsk. Ný teppi. Nýtt verk- smiðjuglor. Stórar suðursv. Ákv. sala. Verð 6 millj. VESTURBERG Falleg 110 fm ib. i 4. hæð. Ný teppi. Fríbært útsýni yfir bæinn. Varð 4860 þús. GRUNDARSTÍGUR Gullfalleg 4ra horb. ib. i 3. hæð i góðu steinh. íb. er mikið endurn. m.a. nýtt eldh.. baðherb. skipar og gler. Fallegt útsýni yfir mtðb. Verð 4,7 millj. FURUGERÐI Gullfalleg ca 110 fm (b. i 2. hæð I vönd- uðu fjölbhúsi i oinum eftirsóttasta stað I borginni. I fb. er stórt sórþvottah. og búr. Rúmg. stofa m. suðursv. 3 svefn- herb. Fribært útsýni. Vorð 6,3 mlllj. VESTURBÆR - KÓP. Glæsil. 110 fm (b. f fallegu þrfbhúsi. Sir- inng. Ib. er með glæsil. innr. MJög vönduð ialla staði. Suðurgarður. Mjög ikv. sala. 3ja herb. íbúðir LANGHOLTSVEGUR Falleg ca 75 fm (b. í kj. i tvíbhúsi. Ib. er mikið endum. Parket ð gúlfum. Góður garður. Mögul. skipti i stærri eign. Verð 3,6 mlllj. IRABAKKI - AKV. Gullfalleg 3ja herb. ib. ð 3. hæð. Nýjar hurðir. Nýtt gler. Ný gólfefni. Mystandsett samoign og Iðð. Akv. sala. Verð 4,3 mMj. FALKAGATA Glæsil. 90 fm 3ja-4ra herb. ib. i 2. hæð. Öll endurn. Laus strax. Lyklar i skrifst. Verð 4,6 mlllj. GARÐASTRÆTI Glæsil. 90 fm rísíb. Nýtt rís. Allar innr. nýjar. Varð 4,2 millj. VESTURBÆR Höfum i einkas. gullfallega 3ja-4ra herb. rúml. 90 fm íb. i tveimur hæðum. Mikil lofth. Allar innr. nýjar. Parket. Bflskýli. Akv. sala. HJARÐARHAGI Góð 3ja herb. Ib. i 1. hæð. Suð- ursv. Akv. sala. Ekkert ihv. Verö 4,4 millj. SOLHEIMAR Glæsil. ca 95 fm ib. i 6. hæð i vönduðu lyftuhúsi. Fráb. útsýni. Vönduð og end- urn. eign. Akv. sala. NÝI MIÐBÆRINN - SÉRHÆÐ í SÉRFL. Stórgl. ca lOOfm íb. ðjarðhæð. Ib. er fullb. og með glæsil. innr. Sér- inng. Gœti vel hontað fötluðum. Akv. saia. Verð 6,9 milli. TYSGATA Falleg 3ja herb. Ib. ð 1. hæð f gððu steinh. fb. er I goðu standi. Mikið endurn. BALDURSGATA Falleg 3ja herb. ib. i 1. naað. Nýtt parket. Ahv. ca 2 millj. við húsnæðisstj. Ákv. sala. UÓSHEIMAR Nýstandsett 85 fm fb. i 3. hæð I goðu lyf tuhúsi. Gæti losnað fljótl. Varð 4,3 mlllj. HAGAMELUR - 3JA - LÚXUSÍBÚÐ Gullfolleg og mmg. 90 fm fb. i 2. hæð i nýl. fjöTbhúsi rðtt við Sundlaug Vesturbæj- ar. fb. skiptist í 2 rúmg. svefnhorb., goða stofu, vandað oldhús, flisal. bað. öll þjðn- usta er við hendina. Mjög ðkv. sala. GRETTISGATA Glæsil. 3ja herb. ib. i 3. hæð (efstu) við Grettisgötu. fb. er ÖTI endum., innr., lagn- ir, gler, gluggar o.fl. Ahv. 1670 þús. fri veðdeild. 2ja herb. íbúðir HRAUNBÆR-LAUS Gullfalleg 70 fm fb. i 2. hæð. fb. er ÖTI nýstands. Stórar suðursv. Ákv. sala. Laus strax. Lyklar ð ekrifst GRÆNAHLIÐ - LAUS Gullfalleg 60 fm fb. i jarðhæð i vönduðu hiisi. Mögul. i 2 svefnherb. Verð 3,6 mlllj. BÚSTAÐAHVERFI Stórgl. 65 fm serhæð. fb. or öll endurn. Eign i sérfl. Varð 3,8-3,9 mlllj. LAUGARNESVEGUR + BÍLSKÚR Follog 2ja-3ja herb. sirhæð isamt nýl. 32 fm bilsk. Arínn i stofu. Endurn. raf- magn og lagnir. Verð 3860 þús. HVERFISGATA - HF. Glæsil. nýstandsett 2Ja-3ja horb. miðhæð í þrib. Laus strax Allt nýtt. ASPARFELL Falleg 50 fm (b. i 5. hæð. fb. I topp- standi. Þvhús ð hæðínni. Varð 2960 þúa.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.