Alþýðublaðið - 26.07.1932, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 26.07.1932, Blaðsíða 2
4LÞÝÐUBLAÐI© Alþýðusamtökin og starf þeirra. Höfuðskilyrðið fyrir pví að al- pýðan geti bætt kjör sín, er að hún eigi sterk og öflug sanntök, sem hún geti beitt sem vopni log hlif í baráttu sinni, en fyrsta skilyrðift tíl þess, að hún geti eignast petta vopn, samtökin, og rieitt þvd, er að hún hafi rétt, lagalegan reÚ, Hil að stofna tii þeirra og starfa í peiim. Það er alvég óþatft að benda á þá staðreynd, að vinnukaup- endur og yfirleitt öll sú stétt, sem Iifir á alþýðunni og er um leið í andstoðu við hana, batar álþýðusarntökin og viil pau feig, fyrir hvern aníun. Þetta &aninar |önn stöðugi rógur íhaldsblað- anna um verklýðisfélögin, Alþýðu- sambandið 'og þá menn, sem kjörndr hafa verið til að hafa Sramkvæmdastjórn hinna ýmsu .gfédtíá -sanitakanna á bendi. En hvers vegna eru þá alþýðiusamtök til, þar sem yfirráðastéttin er pað öflug, að hún hefði getað á bernskuárum þeiffa komið peim á kné að fullti? — Vegna pess, að hið svonefnda lýðræði ríkis í stjórnarháttum og pólitík — og að þeir, sem mynda yfirráðastétt- ina, hafa á sínum tíma stoínað petta skipukag. Ihaldið á pví ó- greitt um að banna alþýounni með lögum að ,efna til samtaka eða takmarka starfssvið hennar að\ ástœðulaum. Lýðræ'ðiistilfinn- ingin er svo samitvinnuð frelsis-, hvöt hvers manns, að ef alpýðan væri svift pví lýðfrelsi, sem hún þegar hefir, og það án þess að hægt væri að færa „rök" fyrir hvers vegna það væri gert, þá jmyndi verða þröngt fyrir dyr- um hjá valdhöfunum. Réttlætis- tdlfinningin myndi efla her manns gegn peim, sem lýðírelsiB- ránið fremdu, og í peim her myndu peir ekki verða eingöngu, sem sviftir höfðu verið frelsi, heldur líka aðrir, sem heíðu frelsi sitt óskert. . Fyrsta skilyrðið fyrir þvi að alpýðan geti átt samtök og gert pau öflug er pví hið póliitiska lýðræði. II. Hlutverk alpýðusamtakaniia er tvenns konar: öð auka pólitískt lýðrœði og oð skapa lýðr,œði í cávimvii- og fjárhags-málwn. Hið síðara er ekki til eins og kunnugt er. En með baráttu verk- lýffisfélaganna fyrir ¦hækkuðu ¦ kaupi, myndun samvinnufélaga bæði i verzlun og framleiðislu vinna pau að pví aö skapa það, eins og pau vinna a!ð pví að; auka hið pólitíska lýðræði með pví að berjast fyrir afnámi, rétt- indamissisákvæðisiins (vegna styrkpágu) úr stjórnarskránni, niðurfærslu aldurstakmarks til kprgengis og kosningarréttar og réttlátri kjöfdæmaskipun, panmig að m&tyúrhir, sem landið byggja, ráði skipun löggjafarsamkomunn- ar, en ekki öræfi og landaltnörk eins og nú er. Og eftir pví sem ánin liða og vald verklýðsfélaganna nær fast- ari tökum á pjóðlífinu, harðnar baráttan milli peirra og sérrétt- indastéttarinnar. Alpýðusamtök- unum hefir tekist að ná npkkr- um áhrifimi' í qpinberum miálum,, á alpingi, í bæjarstjórnum og á atvinnu- og fjármála-svioinu. Yf- irráðastéftin sér, ab pessi sam- tök eru að skapa nýja ccmenn- ingu, ný viðhorf, en gairáa í- haldsmenningin hrörnar jafnt pví sem hin breioist út. Þess ve^na vakir sérréttindasitéttin yfir pví eins og fálki í veiðiíhug, að alpýðusalntökin gefi tifefni tid „varúðarráðstafana pióðfélagsins gegn óheillastefnum", eins og pað er svo fagurlega kallað á Vísis- og M'orgunblaðs-máli. Fyrsta tilefnið er svo gripiið til að banna verkföll, banna aí- pýðublöð, banna fundahöld, banna verklýðsfélög og til hinna lýðræðiselskandi borgara er svo snúið sér með miklum fjálgleik og sagt: „Þetta eru vafúðarráð- stafanir pjóðfélagsins gegn ó- heillastefnunum, sundrungar- mönnunum innan pjóðfélagsins, sem biása í glæður stéttahaturs og öfundar." Skylda aipýðusamtakanna er pví að gera hvort tveggja4 Isenin, vinna að bættum kjörum alpýð- unnar, lýðræoi í stjórnmálum og atvinnumálum, og gefa yfirráða- stéttinni ekki pað tilefni,, sem hún bí'ður ópolinmóð eftir. Alpýðu- samtökin eiga að vimta sitt hlut- verk með ábyrgðartilfinningu fyrir alpýðustéttiinini, en engum öðrum. Þau 'eiga að skapa sína menningu, sitt almenningsálit, og pau hafa gert pað og gera pað. Það, sem gat gefið íhaldinu tilefni fyrir nokkrum árum tii að banna verklýðsfélög- in, getuí pað ekki í dag., Það, sem nægir til að réttlœía Iýð- frelsisrán íhaldsins í dag hjá fjöldanumi er ef tii vilíl orðið hlægilegt að ám Sá verklýðsMItrúi, siem ieiiðif samtök pau, sem honum er fal- ið að hafa framkvæmdarstjórn á hendi fyrir, út í óparfa upp- hlaup, tilgangslausar óeirðir, vit- laust verkfall, er miklu hættu- legri frelsisbaráttu alpýðunnar en alpýðuböðullinn, sem bíður pess eins að sundra • samtökum henn- ar. Þetta skilur auðvaldsstéttin, og pví .kaupir hún stundum efni- lega lýöskrumara og sendir, pá inn í, alpý'ðufélögin til að leiða pau út í pær öfgar, sem auð- valdið æskir eftir til pess að til- efnið til „varúðarráðstafananna" skapist. Þessdr keyptu menn pekkjast úr sögu verklýðsfélag- anna um allan heiim og eru á út- lendu máli nefndir „próvokatörar" — petta er svívirðilegasta" orðið í peim orðaforða, ef alpýðan á um fjandmenn sínia. Starf pessara manfla er að vinha innan áipýðusamtakannia, gaspra um „látlausa baráttu", gagnrýna skoðanir og stefnur peirra, seni kjörnir hafa verið til forystu, hampa róttækum skoð- unum og nota stór orð til að vinna hug alpýðunnar frá hdn- um skipulögðu samtökum, koma inn hjá henná tortryggni og sundrung, óstéttvísi ög hatri — pví peir vita pað, að hcctum getuf ekM skapað annað en vitiausar og hættulegar framkvæmdir. Þessir menn eru jafn hættulegir frelsisbaráttu alpýðunnar, hvort scni peir erU keyptir til pess áf au'övaldir.u, é'nsog Gapon prest- ur hinn rússnesM1 árið 1905, eða peir taka pa'ð upp hjá sjálfumi sér og hafa-ekki betrd' sk&ning á starfsviðhorfum samtakanna en svo, að peir álíta að t. d. atvinnu- bætur fáist fyrstog fremst með pví að syngja níðsönigva, liemja hús utan, brjöta rúður og hrópa hel- víti 'og diöfúll framan í hvern mann. III. Ég býst við að einhverjiT muni halda pví fram, að sú starfsað- ferð verklýðsfélaganna, sem ég hefi hér gert að umtalsefni, að pau eigi ekki að gefa íhaidinu pað tilefni, er pað bíður eftir, til að banna pau, muni lieiða tiil kyr- stöðu og lágra eða jafnvel engra krafa, en petta er hinn hrapalleg- asti missMlningur. AðalatTÍðið fyrir verklý'ðsfélögin er að pekkja aöstöðu sína, pekkja styrkleika sinn, vita hvað pau mega bjóða sér. — Verklýðsfélögin hafa skap- að pað almenningsálit, áð pað að vera verkfallsbrjótur sé sví- virðilegt, og petta • er ekki ein- göngu álit hinna sMpuIagsbundnu verkamanna, heldur allra, jafn- vel líka andstæðdniga alpýðunnar. Þannig skapa alpý'ðufélögin sjáif- áðstöðu sína ínuan auðvaldspiöð- félagsins. Meðan alpýðusamtökin eru ekki megnug pess að brjóta auð- vaJdspjóðfélagið á bak aftur með valdi, og pó pað væri hægt, pá væri pa'ð vafasamur gróði fyr- ir alpýðUstéttina sjálfa án undan- genginnar eðlilegrar próunar, er pað skylda pieirra og eina leiðin, sem pau eiga völ og eina leiðin, sem pau eiga völ á, að vinna eim vel og pcax getu dð pví að styrkja aðstöðu sémz, bcetia kjör alfýðiinwtr, með tinygg- ingum, hœkkuðu kawpi og lœkk- iiðu ntmðsyniavertði, með auhnu lýðrœði og verndun á pví lýð- rœði, sem fyrm er. < Líf sbarátta alþýðusamtiaíkaana er eins og lífsbarátta hvers ein- staklings, eiinslaklingurinn m,á til að fikra sig áfram, undirbúa æfi- starf sitt, sækja smátt og smátt, en jafnt og pétt að marMnu. Að gefa auðvaildinu'ti'lefni með bjánalegum óeirðum, sem ailic sæmilegir menn hafa andstygð á, til áð sfcerða rétt alþýðunnar' og samtaka hennar, eða banna iþau alveg, er \úo sama og að. gefa brennuvarginum, sém ætlar að brenna mann inni, olíu og eldspýtur. V. S. V. Fltig von Gronaus. Lundúnium,, 25. júlí. U. P. FB.. von Gronau lagðii af stað frá Ivigtut í Grænlandi W. 11,25 árd^ (GBeenwich tími). St. Johnsi, lýýfutídnalandi. 26.. |úlí. U. P. FB. von Groinau lenti skamt frá Cartwright á Labra- dor kl. 11 og 8 míni. í gærkveldi. (Austur-Bandaflkjátími). Cart- wright er lítið 'fisMmannaporp. — von Gronau býst við að halda áfram ferð sinni í dag og kemst, ef alt gengur að óskum, alla leiið til , Montreal í kveld. linnisvarði Leifs Sieppni vestan hafs. Chioago í júlí. U. P. FB. Minn- isvarði verður reistur hér áð sumri, til minningar um íslenzka víkinginn Leif Eiríksison, er fyrst- ur fann Vesturálfu. Verður minn- isvarðinn afhjúpaður skömmu eft- ir að heimssýningin verður opn- uð í Chicago. — Minnisvarðinn' verður réistur í Gríants Pafk/ Drukknun. FB. 26. júlí. Aðfaranótt 25. p.. m. drukknaði Jón Vigfússon frá Geiflandi í Skáftárósi. Var hann þar að silungsviði við þriðja mann. Jön var að eins 23 ára að aldri. »Hann var systursonur Lárusar alþm. í Kirkjubæjar- klaustri. Grænlandsdeilan. Osló, 25. júlí. NRP.—FB. Kæra: Norðlmanina verður teMn til með- ferðar af alpjóðadómstólnum l Haag á fimtudaginn. Þjóðasáttmálí. Beriín, 25. júlí. U. P. FB. Rík- isstjórnin í Þýzkalandi befir til- kynt Bretla'ndsstjórni að hún fall- ist á brezk-frakkneska sáttmál- ann, sem nýlega var gerður, Þær þjóðir, sem fallast á sáttmála þenna, gangast undir áð ræða samieiginilega um vandamál sín og deilumál, tii úrlausnar á þeim. Aþenuborg, 25. júlí.' RíMsistjórn- in í Grikklandi hefir að boði frakknesku st]'órnarinnar fallist á fr'akknesk-brezka sáttmáliann og gengist undir ákvæði hans.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.