Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 14. SEPTEMBER 1988 -H VölundarlóÖin HEILLAR SOLARLAGIÐ ÞIG? FAÐU ÞER ÞAIBUÐI GLÆSILEGU NÝBYGGINGUNUM VÐ SKÚLAGÖTU. GÓÐ FJÁRFESTING. VÖNDUÐ VINNA OG HÖNNUN Á HÚSUN- UM. SENDUM TEIKNINGAR OG UPPLÝSINGAR EF ÓSK- AÐER. Allar íbúðirnar njóta sólar úr suðri eða vestri og stór útsýnisgluggi er á hverri íbúð. Öllum íbúðunum fylgir sér merkt bílastæði í bílageymslu. Gert er ráð fyrir 770 fm húsnæði undir verslun og þjónustu. Fyrstu íbúð- irnar verða afhentar síðari hluta árs 1989 og framkvæmdum að fullu lokið 1990. %*,. «IK. %*v * Lt ^ - VAGN JÓNSSONÆ FASTEIGN^SALA SUÐURLANDSBRAUT18 SÍM|:84433 LÖGFRÆ€3INGUR-ATU VAGNSSON hi^ y- O 68 69 88 Einbýli og raðhús Víöilundur - Gb. Einb. meö samb. bilsk. Alls 250 fm. Stofa, boröst. 4 svenfherb., vinnuherb.; baö- herb., eldhús og þvhús. Stór falleg lóð. V. 12,3 m. Unufell Fallegt endraðh. á einni hæö ca 140 fm ásamt ca 24 fm bílsk. V. 7,7 m. Hjallabrekka - Kóp. Glæsil. einb. á tveimur hæöum, alls um 235 fm. Innb. bílsk. Gott útsýni. Verðlaunagarður. V. 12,7 m. Sogavegur Ca 140 f m einb. á tveimur hæðum ásamt 35 fm bílsk. V. 8,3 m. Grettisgata - eldra einb. Gamalt timburh. á eignarl. tvær hæðir og kj. alls 177,6 f m. V. 4,5 m. 4ra herb. íb. og stærri Laugavegur Rúmg. 80 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. 2 svefnherb. og 2 saml. stofur. Sérþvottaaðst. Snyrtil. íb. Getur losnað strax. V. 4,1 m. Sólvallagata 6 herb. ca 160 fm íb. á 3. hæð. Tvennar svalir. V. 6,2 m. 3ja herb. íbúðir Miðvangur - Hafn. 3ja -4ra herb. góið íb. ca 110 fm á 1. hæð ofan jarðh. f 3ja hæða fjólbhúsi. Suðursv. V. 4,6 millj. Grenimelur Ca 80 fm risib. (ósamþykkt). V. 3 m. Boðagrandi Ca 85 fm góð íb. á 1. hæð meö stæði í bílskýli. V. 5,3 m. Úthlíð Ca 80 fm ib. á jarðhæð. Lftið nið- urgr. Nýtt gler, gott hús. V. 4,1 m. Sigtún Björt íb. í kj. ca 85 fm á góðum stað. V. 3,7 m. Hrísateigur Miðh. ca 100 fm nettó í þríbh. Hús og íb. mikið end- urn. Bílskréttur. V. 6,2 m. Blönduhlið Sórl. skemmtil. og velinnr. neðri sérh. í þribhúsi. Eignin er mikið endum. s.s. gler, rafl. o.fl. V. 7,4 m. Við miðb. - „loft" Einstakl. skemmtil. íb. í nýl. húsi ca 125 fm. fb. er að hluta til á tveimur hæöum, en í stofu er u.þ.b. 5 m. lofth. Úts. yfir höfnina. Verð 7,5 m. Ljósheimar 4ra herb. íb. á 7. hæð í iyftu- blokk. Húsvörður. V. 5 m. 2ja herb. Lyngmóar m/bflsk. Tæpl. 70 fm á 3. hæð Parket á gólfum. Stórar svalir. Innb. bilsk. V. 4,2 m. Efstaland Ca 50 fm ib. á jarðh. Sérgarður. Góð sameign. Laus strax. V. 3250 þ. Sólvallagata Björt og snyrtil. 60 fm br. á 1. hæð (ekki jarðh.). V. 3,5 m. Hringbraut Ca 45 fm íb. á 2. hæð. Laus fljótl. ,V. 2,5 m. Engihlíð Ca 60 fm björt íb. i kj. V. 3,1 m. Kríuhólar Ca 50 fm íb. á 3. hæö. Laus strax. V. 2850 þ. Vesturgata Ca 55 fm nt. góð íb. á 3. hæð. Suðursv. V. 3,1 m. ÞEKKING OG ÖRYGGI í FYRIRRUMI I Opið: Mánudag.-fimmtud. 9-18 föstud.9-17 oq sunnud. 13-15 V 1 "" I Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688-123 Sýnishorn úr söluskrá: Austurströnd. Glæsil. 66 fm 2ja herb. nýl. fb. á 5. hæð. Bflskýli. Fráb. útsýni yfir Sundin. Áhv. 1550 þús. húsn- stjórn. Verð 4,1 millj. Hrafnhólar. 90 fm 3ja herb. fb. á 6. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður. Ekkort áhv. Verð 4,3 millj. Laugateigur. Vorumaðfá i sölu á þessum eftireótta stað 140 fm glæsil. hannaða sérh. á 1. hæð. Þrjár saml. stofur. Mikil lofth. 40 fm bflsk. Skemmtll. garftur'm. stórum trjám. Ekkert áhv. Verð 7,3 millj. Efstaland. 105 fm glæsil. 4ra herb. fb. á 3. hæð. Útsýni. Suðurev. Góðar innr. Litið áhv. Verð 5,9 millj. Skorjafjörður. 170 fm 6-7 herb. lúxusíb. á tvoimur hæðum. Allt sór. Eignaiióð. Garðhýsi og tvennar svallr. Afh. tilb. u. trév. fyrir áramót. Verð 7,8 millj. Blikahólar. 120 fm fb. á 4. hæð i lyftuhúsi. Ekkert áhv. Laus strax. Verð 5,4 rnillj. FlySrugrandi. 4ra-5 herb. storglæsil. 150 fm fb. á 1. hœð. 28 fm suðursv. Sérinng. Sauna i sameign. 1. f lokks eign. Jöklafold. 150 fm sórhæð auk 20 fm bilsk. Skilast tilb. u. trév. i des.-jan. Verö 7,3 millj. Fffumýri — Gbœ. Nýt. 150 fm timbhús á tveimur hæðum í endabotnlanga. Bilsksökklar. Áhv. 2,5 millj. Skipti ath. Verð 8,9 milij. Höfum einnig fjölda annarra eigna á skrá ! Kristján V. Kristjánsson viðskfr., ' Skjurður Öm Skjurðarson viðskfr., Eyþór Eðvarðsson sölustjóri. iðurinn Hafnarttr. 20. •. 2W33 iHjim hutmu vio Lakiartofa) Brynjar Fransson, sími: 39558. 2JA-3JA HERB. Hverfisgata. Góö 2ja herb. 50 fm íb. á 4. hæð f steinhúsi. Laus strax. Frábært Útsýni. t k Hringbraut. Falleg 2ja herb. 65 fm nýl. íb. á 3. hæð. Bilskýli. Góð langtima- lán áhv. Laus nú þegar. Haf narfjöröur. Giæsfi. ný 2ja herb. 70 fm fb. á 3. hæð. Grettisgata. 3ja herb. 90 fm íb. ó 2. hæð f steinhúsi. Nýtt parket. Nýir gluggar. Laus fljótl. 4RA OG STÆRRI Vesturberg. Mjög góð 4ra herb. fb. á 1. hæð. Sérþvottah. f fb. Ákv. sala. Kleppsvegur v/Sundin. Göö 4ra herb. fb. á 1. hæð f lyftuh. Laus fljótl. Hilmar Baldursson hdl HlíAarvegur. Mjög góð 4ra herb. 117 fm fb. á jarðhæð f þrfbhúsi. Allt sér. EINBYLI-RAÐHUS Garðabær. Nýtt einl. parh. m. bílsk. samt. 150. fm. Logafold. Nýtt og fallegt oinbhús um 212 fm m. bflsk. 4 svefnherb. Sól- stofa m. hitapotti. I SMIÐUM Fannafold. 3ja herb. fb. m. bflsk. f parh. Til afh. strax. Grafarvogur. Parh. m. bflsk. um 170 fm. Tilb. u. tróv. Lyngbrekka. 2 sárti. » fráb. útsýn- isstað f grónu hverfi. Seljast fokh. Hús- iö frág. að utan. Atvinnuhúsnæði Vantar allar gerðir eigna á söluskrá. Jón Ólafsson hrl. LAUFAS FASTEIGNASALA SÍÐUMÚLA 17 82744 ÞARFTU AÐ SEUA? HJÁ OKKUR ER EFTIRSPURNI 2ja herb. HAFNARFJORÐUR 2ja herb. séríb. við Unnarstíg. Laus fljótl. Verð 3,0 millj: og 50% útb. RAUÐALÆKUR 2ja herb. ósamþ. ib. f kj. Sérinng. Laus strax. SELÁS Ný 2ja herb. íb. á efstu hæð í blokk. Þvottahús á hæðinni. Verð 3,4 millj. VESTURBÆR 2ja herb. steinhús f gamla Vesturbæn- um. Allt nýstandsett. Laust strax. Verð 4000 þús. EFTIRSPURNI Okkur vantar 2ja herb. íb. í Hliðunum. 3ja-4ra herb. AUSTURBÆR 4ra herb. rúmg. íb. á 1. hæð i góðu steinh. 1,5 millj. áhv. Verð 4700 þús. EYJABAKKI 3ja herb. fb. á 3. hæð oa 90 fm. Áhv. ca 650 þús. Ákv. sala. HAFNARFJÖRÐUR 3ja herb. mikið endurn. aðalhæð i járnkl. timburhúsi. Laus strax. Verö 3300 þús. HJALLAVEGUR 3ja herb. sérhæð. Verð 4,4 millj. HRAUNBÆR - SKIPTI 3ja herb. ó 3. hæð. Fœst í skiptum fyr- ir stærri eign. KARFAVOGUR 3ja herb. ca 80 fm íb.! kj. Verð4,0 millj. MIÐBÆR Risíb. f járnkl. timburhúsi ásamt geymslulofti. 4-5 herb. 3ja Ibúða hús. Húsið er nylega endurn. að utan, en ib. þarínast lagfæringa að innan. RAUÐAGERÐI Ca 100 fm 3ja herb. ib. é jarðhæð. Sérinng. Verð 4,5 millj. SEUAHVERFI 4ra herb. ib. á 2. hæð. Suðursv. Ahv. ca 170 þús. Verð 5 m. "Ákv. sala. VESTURBÆR 3ja herb. á 3. hæð, ca 70 fm. Ahv. 360 þús. Laus strax. VESTURBÆR - KÓP. 3ja herb. ib. á jarðhæð. Sérinng. Ekk- ert áhv. Verð 3,8 millj. 5 herb. og stærra. HOLTAGERÐI - KOP. Efri sérh. 130fm. Bílsksökkull. Verð 5,9 m. Einbýli/raðhús GRAFARVOGUR Fullb. parti. úr timbri við Logafold. 1,0 millj. áhv. Gott og vandað hús. Atvinnuhúsnæði AUSTURBÆR Ca 125 fm skrifstofuh. ( rrýju húsi við Hvorfisgötu. Laus til afh. strax. KÁRSNESBRAUT 350 fm i nýju húsi. Goð lofth. Til afh. strax. ínnk.dyr. KÓPAV. - VESTURBÆR Ca 80 fm til leigu. Innkdyr og gryfja. Mikil lofth. Hentar mjög vei undir bfla- og vinnuvélaverkst. I smíðum AÐALTUN - MOSFBÆ Vorum að fá glæsil. raðh. við Aðattún. Fullb. að utan, fokh. að innan. VESTURBÆR 2ja og 3ja herb. ib. á góðum stað. Tilb. u. trév. VIÐARÁS 145 fm endarsðh. með bflsk. Verð 4,9 millj. ÞVERÁS 3ja herb. fb. og sérhæðir f tvfb. Tilb. að utan og fokh. aö innan. Til sölu jörð f nágr. Rvfkur. Uppl. á skrifst. Magnús Axelsson fasteignasali /<V< Stakfetl Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 Einbýlishús ARNARTANGI - MOSBÆ Vel staðs. einbhús á einni hæð 140 fm. 45 fm bílsk. 5 svefnherb. Góðar stofur. Akv. sala. Verð 8,5 millj. KÁRSNESBRAUT Einbhús hæð og ris 140 fm. 5 svefn- herb. 48 fm bílsk. Verð 7,8 millj. Raðhús og parhús MOSFELLSBÆR Til sölu við Aðaltún 5 rað- og parhús 182 og 183 fm að meðt. bilsk. Skilast fokh. i nóv. '88, fullkl. aö utan næsta sumar. Teikn. á skrifst. HÁTÚN - ÁLFTANESI 174 fm parh. á einni hæð m. innb. bílr.k. Húsin eru steypt og skilast fokh. að innan tilb. að utan. Garðst. i miðju húsi. Teikn. á skrifst. KAMBASEL 200 f m raðh. á tveimur hæðum. 5 svefn- herb. Vandaðar innr. 28 fm innb. bilsk. Verð 8,2 millj. Sérhæðir ÁLFHEIMAR lb. á 1. hæð í fjórbhúsi 120 fm. 4 svef n- herb., 2 saml. stofur. Bllskréttur. Nýtt járn á þaki. BARMAHLÍÐ Góð fb.á 1. hæð 108 fm. Góoar stofur. 2-3 svefnherb. 21 fm aukaherb. f kj. Bilskréttur. Akv. sala. Verð 6,1 millj. 5 herb. FÝLSHOLAR Vönduð 126 fm íb. á jarðh. i þríbhúsi. 3 svefnherb., sjónvhol, þvottaherb. Allt sér. Glæsil. útsýni. Akv. sala. Verð 5,8 millj. ÆSUFELL 105 fm endaib. á 6. hæð f lyftuhúsi. Goðar stofur. 4 svefnherb. Glæsil. út- sýni yfir borgina. Mjög góð og mikil sameign. Húsvörður. Æskll. skipti á 3ja herb. íb. í sama hverfi. Verð 5,5 millj. 4ra herb. FLUÐASEL Gullfalleg 112 fm endaib. á 2. hæð. Mjög vandaðar innr. Suöursv. Gott bilskýli. Aukaherb. í kj. 10-12 fm. Laus fljótl. Verð 6,1 millj. ENGJASEL Falleg 111,4 fm íb. á 2. hæð i 3ja hæða fjölbhúsi. Glæsil. útsýni yfir borgina. Gott bílskýlf. Verð 5,5 millj. FLÚÐASEL Góð fb.á 2. hæð 101,4 fm. Þvottaherb. i íb. 10 fm aukaherb. í kj. Ákv. sala. Verö 5,0 millj. HJARÐARHAGI Útsýnisíb. á 5. hæð 95,1 fm. Hentug íb. með tilllti til staðs. nál. Háskólanum. Verð 4,6 millj. GRUNDARSTÍGUR Vönduð 115 fm íb. á 2. hæð f góðu steinhúsi. Suðursv. Stór og falleg stofa, borðstofa og 3 svefnherb. 3ja herb. ÞINGHOLTSSTRÆTI lb. á 1. hæð í tvíbhú8i 60 fm. Sérinng. Laus strax. Verð 2,7 millj. STÓRAGERÐI ib. á 2. hæð í fjölbhúsi 83 fm noltó. Bílskréttur. Akv. sala. Verð 4,5 millj. VESTURBÆR Mjög góð fb. á 1. hæð f fjórbhúsi. Akv. sala. Verð 4,6 millj. SKIPASUND 63 fm risíb. I fjórbhúsi. Verð 3,2 millj. 2ja herb. SKAFTAHLIÐ Björt nýstands. lítið niðurgr. kjib. 47 fm. Nýtt gler. Góð eign. Ákv. sala. Áhv. frá byggsjóði ca 1,8 millj. Verð 3,9 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI Falleg ib. á 1. hæð f Skálagerði. 60 fm. Goð samoign. Verð 3,8 mlllj. HÁALEITISBRAUT Falleg kjib. 69,5 fm m. sárínng. Parket á gólfum. Sérhiti. Góð eign. Verð 3,9 millj. FÍFUHVAMMSVEGUR - KÓP. Snotur kjfb. 50 fm i þrfbhúsi. Sérinng. Fallegur suðurgarður. Sérhiti. Áhv. byggsjöður 1,4 millj. Verð 3,4 millj. SÓLHEIMAR Björt 71,8 fm fb. é jarðh. i þríbhúsi. Goð sameign. Verð 3,6 millj. ÁSVALLAGATA ib. á 1. hæð i fjórbhúsl 44,3 fm. Góð sameign. Laus strax. Verö 3,5 millj. ÞANGBAKKI Nýleg ib. á 3. hæð i lyftuhúsi. Stórar svalir. Stutt í alla þjónustu. Gott lan frá Byggsjóði. Verð 4,0 millj. SÓLHEIMAR lb. á 10. hæð i lyftuhúsi 86,8 fm. Mikiö útsýni. Húsvörður. Lsus 1. okt. Verð 4,0 millj. i-------, Jónas Þorvaldsson, /JJJ-.I Gísli Sigurbjörnsson, / Fl Þórhildur Sandholt, lögfr. 4
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.