Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 14. SEPTEMBER 1988 100 - 90 - 80 - 70 -• 60 - 50- 40 - 30 "' 20- 10 » MEÐALVERÐ - 10 - 20 . 30 •• 40 - 50 - 60 ••¦ 70 - 80 - 90 - 100 -i- Verð fyrir neðan og ofan meðalverð HLUTFALLSLEGUR FJÖLDI VÖRUTEGUNDA f HVERRI VERSLUN FYRIR OFAN MEÐALVERÐ m iwil ^-4unitBij«4 «!< E' 21 4* 3| CQl \ 11111 J \ HLUTFALLSLEGUR FJÖLDI VÖRUTEGUNDA í HVERRI VERSLUN FYRIR NEÐAN MEÐALVERÐ Verðkönnun Verðlagsstofnunar: Verð í stórmörkuðum í Hafnarf irði og Garðabæ oftast fyrir neðan meðalverð VERÐLAGSSTOFNUN gerði 29. ágúst sl., á fyrsta virka degi eftir að verðstöðvun var ákveð- in, verðkönnun á um 350 vöru- tegundum í matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu og í nokkrum kaupstöðum úti á landi. Verðlagsstofun birti í gær niður- stöður úr verðkönnun í 19 stórum matvöruverslunum á höfuðborgar- svæðinu. í fréttatilkynningu Verðlags- stofhunar segir: „Athugað var hve oft vöruverð í hverri verslun var fyrir neðan meðalverð í könnuninni og hve oft fyrir ofan meðalverð. Nokkra athygli vekur að þær versl- anir sem oftast voru með verð á sínum vörum fyrir neðan meðal- verð eru stórmarkaðir í Hafnarfirði og Garðabæ. Bendir það til mikill- ar verðsamkeppni á því svæði. — I Fjarðarkaupum, Hafnarfirði, voru 299 vörutegundir eða 94% af vörunum sem kannað- ar voru í versluninni fyrir neð- an meðalverð. — í Kjötmiðstöðinni í Garðabæ voru tæplega 78% af vörunum sem kannaðar voru fyrir neðan meðalverð og í Kaupfélagi Hafnfirðinga í Miðvangi voru 74% af vörunum fyrir neðan meðalverð. — Vöruverð í Matvörubúðinni Grímsbæ og versluninni Ás- geiri, Tindaseli, var í 85% til- vika fyrir ofan meðalverð. I könnun Verðlagsstofnunar kemur einnig fram hversu oft hver verslun var með lægsta verð á þeim vörum sem kannaðar voru og hversu oft hæsta verð á þeim vörum var í hverri verslun. í versluninni Fjarðarkaupum í Hafnarfirði voru til 318 af þeim 349 vörutegundum sem kannaðar voru. Þar var lægsta verð á 113 vörutegundum. Sú verslun sem kom næst Fjarðarkaupum var Hagabúð- in með lægsta verð á 35 vöru- tegundum. Verslunin Austurstræti 17 var oftast með hæsta verð á vör- unum í kðnnuninni eða á 105 af 276 vörutegundum sem þar voru kannaðar." Vestfjarðavegur í Dalasýslu: Lægsta tilboðið tæpar 20 millj. Á mánudag voru opnuð tilboð i lagningu 4,3 km vegarkafla Vestfjarðavegar í Dalasýslu. Jóhann Bjarnason á Hellu átti lægsta tilboð, kr. 19.933.300, en næst lægsta tilboð var frá Suð- urverki hf upp á kr. 19.950.000. Kostnaðaráætlun Vegagerðar ríkisins hh'óðaði upp á 19.787.000 kr. Alls bárust 10 tilboð í verkið og átti Vörubílstjórafélag Dala- sýslu hæsta tilboðið, kr. 27.670.900. Aðrir sem gerðu til- boð í verkið voru: Jörfi hf, Hvann- eyri 20.245.500 kr., Ingileifur Jónsson, Svínavatni 22.942.000 kr., Sigurður Vigfússon, Bjarnar- fossi 22.983.000 kr., Hagvirki hf 23.000.000 kr., Hagvon hf 24.414.800 kr., Ræktunarsam- band Flóa og Skeiða 24.614.500 kr., og Tak hf, Búðardal 26.370.940 kr. Ráðgert er að verkinu verði lok- ið 15. júlí 1989. ¦> WMm m ^ I/fffffflfi w* M* M HAPPDRÆTTI Irfflfffffi Æái ff f HÁSKÓLA ÍSLANDS mMMMMMMMmw 1* ÍM m vænlegast til vinnings VINNINGAR I 9. FLOKf.I '88 UTDRATTUR 13. 9. '88 KR. 1.000.000 KR. 7. 500 16 4125 8830 13333 17509 21889 27288 30B99 34324 39087 43541 4B115 31933 55873 18486 331 4171 8833 13426 17556 21895 27414 30907 34334 39108 43590 48169 51944 53900 376 4235 8B6B 13455 17578 21998 27446 3095B 34613 39134 43683 48184 52000 33924 475 4299 8885 13477 176B3 22101 27518 30975 34618 39190 43707 48284 52010 53982 485 4476 8908 13495 17795 22213 27569 30988 34629 39203 43892 4B292 52013 56033 _ 504 4517 S92S 13496 17805 22243 27672 31015 34639 39270 43B93 48302 52076 36124 Al 11/AUTMMTMOAD UD 3R fii Ifi 617 4674 B930 13532 17855 22282 27/06 31077 34715 39298 44027 48311 52119 36134 7 nUftnv llMNIlMörArí IM\ tJ U' JU 655 4B10 8936 13599 17928 22352 27/25 31176 34718 39324 44071 48386 52191 56252 f 1 W 1 U 1 V *l*l**l* W »11* 1 Mli fc— W ¦ W w w 679 4912 B963 13670 18109 22357 27781 31331 34742 39347 44222 48413 52207 56266 6B5 4993 9014 13707 18166 22361 27784 31451 34764 39367 44229 48334 32210 56356 18485 18487 715 5020 9097 13735 18229 22442 278 5B 31518 34773 39409 44270 4B5B8 S22B6 36391 762 5181 9132 13758 18273 22497 27901 31336 34811 39446 44329 48630 52313 36413 BOO 51B3 9166 13783 18302 22311 27922 313B6 34983 39491 44371 48655 52323 56422 B40 5212 9170 13908 18379 22724 27932 31393 ' 33066 39543 44399 48664 52357 56430 B61 5320 9225 14026 18407 22969 28029 31649 35093 39717 44420 48744 52466 5644B i/n cflrt nAn 944 5322 9295 14095 18420 22997 28119 31691 35103 39815 44485 48762 52534 56509 \kn hllll Ilílll 1117 5337 9298 14135 18495 23000 28123 31704 35252 39B40 44499 48777 52610 56538 rm. J\J\J. \J\J\J 1213 5370 9333 14145 18545 23214 28130 31747 35238 39898 44518 48782 52618 56617 12B7 5376 9462 14234 18575 23230 28165 31813 352B9 39976 44576 48801 52619 56649 1328 5386 9533 142S3 1B628 23303 28378 31836 35295 40112 44591 48B1B 52696 56772 9169 1345 5414 9559 14297 18798 23495 28112 31903 35362 40116 44626 48867 52762 56831 1346 5586 9618 14327 181)06 23562 28414 32049 35367 40190 44654 4B9B5 S2792 56849 1529 5599 9634 14383 18833 23594 28433 32056 35532 40223 44714 49217 S2802 56905 1540 5632 9686 14494 18840 23B85 28448 3205B 35534. 40253 44724 49233 52S40 56923 w rt á r\ r\ r\ r\ n * 1560 5784 9707 14628 18880 24019 28480 320B0 35536 40360 44779 49261 52885 S69B0 \íu 1 fiíi fififi 1620 5872 9731 14673 18933 24028 28489 32133 35534 40407 44793 49352 52951 57118 r\r( ÍUU. UUU 1622 5907 9872 14691 19074 24148 28512 32130 3SS8B 40429 44843 4941S 32981 57121 V \ • » ¦ -4W vpr »•» Tar **# ^«r 1639 5959 10008 1469B 19076 24164 28332 32190 35610 40432 44898 49385 33080 57228 1670 6045 10120 14B74 19160 24249 28562 32346 33662 40435 44916 49642 33152 S72S4 9748 44759 46880 1679 1699 6063 6206 10171 10220 14909 14965 19204 24252 19224 24302 28592 28690 32421 3243B 33697 33809 40440 40511 44946 45027 49648 49694 33244 33322 57261 57291 1737 6209 10320 14993 19349 24312 28702 32471 33B13 40619 45151 49705 53332 57292 1923 6263 103B6 14997 19403 24342 28706 32474 33862 40714 45193 49713 53580 37335 1974 6266 10465 15021 19575 24366 28792 32498 33933 40718 45224 49882 53629 57380 2061 6380 10468 15038 19609 24370 28S39 32623 35998 40746 45230 49897 53636 57399 2114 6393 10560 15073 19622 24457 28888 32629 36030 40841 45255 49942 53703 S7655 2165 6397 10610 15171 19633 24839 28963 326B9 36083 40882 4528S 49952 53910 57733 2170 •6412 10615 15220 19653 24917 29030 32793 36087 40971 45309 50066 53932 57796 2344 6440 10652 15224 19738 24969 29060 32797 36101 40973 45334 50090 53959 57813 KR.25.000 2401 6518 10742 15255 19B08 25026 29077 32B00 36210 41019 45415 30260 53973 57B16 2442 6535 10798 15307 19816 25038 29118 32845 36234 41091 45492 50269 54030 57845 2444 6609 10BB9 15322 19818 25070 29139 32864 36472 41229 45547 50315 54040 57968 2586 6649 10985 13407 20044 25134 29245 32893 36552 41279 45633 50346 54082 57976 2616 6679 11020 15492 20049 23173 29323 32911 36581 41314 45699 50349 54118 58095 2653 6735 11029 155O0 20152 25401 29341 32952 36759 41403 45702 50356 54120 58176 2815 6777 11137 15534 20239 25429 29431 33020 36922 41429 4S726 S0496 54136 381B7 694 18663 29433 44674 50556 57402 2B76 2925 6787 6S30 U18B 11204 15559 15363 20293 23466 20322 25556 29456 29477 33097 33186 37008 37055 41683 41769 45783 45798 50498 30302 5416B 34227 5B27B S8279 8959 21752 36504 44995 55274 59472 2930 2974 6901 6905 11291 11350 15569 15628 20332 25367 20431 25593 294B6 294B7 33249 33286 37071 37079 41845 41899 46030 46078 50539 50581 54242 54360 58309 58412 3012 6914 11374 15791 20433 23642 29491 332B7 37218 41951 46204 503B9 54416 58457 13855 25325 36597 49444 56327 3037 3100 6933 6971 11373 11673 15830 15938 20456 2567B 20488 25688 29567 29636 33302 33365 37492 37499 42018 42102 46274 46565 5061B 50661' 5448B 54525 58590 58591 , 3207 7046 11674 16027 20573 25751 29665 33377 37592 42137 46632 50667 34650 5B62B 3211 7048 11713 16038 20594 257/S 29720 33434 37648 42183 46668 50704 54651 38704 3248 7061 11942 16033 206S1 257B6 29741 33509 37656 42381 46803 50908 54698 5872B 32B8 7325 11947 16095 206B2 25914 29756 33636 37736 42565 46B6B 50972 34742 38743 3312 7337 11971 16152 20797 25924 29B34 33773 37920 42597 46B93 51106 54801 58806 3451 7359 12126 16156 20S90 25927 29968 33777 37933 42609 46966 51132 54899 5B83B „ 3479 7495 12194 16393 20906 23933 30028 33792 37945 42612 46988 31149 34905 S8903 3557 7630 12204 16417 20916 2S971 30030 33854 37946 42613 47054 51204 54947 58981 KR 15 000 3560 7670 12224 16457 20957 26305 30388 33887 37961 42640 47152 5129B 54955 39178 3595 7690 12519 16501 20971 26342 30434 33917 384B7 42706 47161 51328 55053 59181 3627 7B45 12626 1677B 20982 26413 30445 33933 38502 42707 47302 51374 55171 59200 3640 7922 12721 16835 21015 26440 30451 33969 38349 42994 47462 51477 55218 59234 873 3722 5771 18268 22881 27701 30407 36266 41164 49630 55897 3670 B135 12748 16891 21040 26543 30456 33970 3S554 43044 47568 51542 S5231 59245 3678 8166 12B40 16897 2I1B4 26737 30482 33987 38592 4306B 47599 51615 55305 59299 983 4349 6142 18697 23021 28039 31646 36346 41671 50057 56633 3710 8176 129S4 17045 212B9 26770 3057B 34081 3S&B1 43125 47680 51642 55381 59406 1958 4625 6508 20370 23762 28416 32887 36430 42665 50562 56697 3726 8310 129B8 17149 21349 26902 30672 34085 38745 43144 47703 51750 55390 59492 2398 4820 8445 20967 23875 28435 35063 38635 44352 50892 56962 3873 8460 13022 17301 21524 26974 30688 34126 38762 43242 47733 51770 55502 59516 2762 5066 11977 21354 25045 29728 35172 38811 45042 51841 57163 3969 4048 B503 8508 13093 13123 17333 17358 21531 269B7 21765 27056 30715 30740 34143 34156 3B774 3BB81 432B0 43434 47798 47844 51794 5184B 55558 55797 59597 59666 2906 5263 11991 22241 25661 29950 35751 39083 45272 52590 57428 4058 8653 13262 17425 21B40 27150 30794 34188 38925 43443 47986 51859 55809 5971B 2981 5618 16947 22390 26685 30078 36211 40414 47970 52963 5B8B4 4062 8752 13266 17440 21864 27243 30869 34272 39040 43474 48047 51B91 55B55 59801
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.