Morgunblaðið - 16.09.1988, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 16.09.1988, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ, PÖSTUDAGUR 16. SEPTEMBER 1988 21 „Það er um að gera að vera bjartsýnn" - segir Ottó A. Michelsen, sem á hálfrar aldar starfsafmæli í dag „Ég held að mér sé efst í huga hvað það er skemmtilegt Iífshlaup að hafa verið í þessu fagi og hafa átt þátt í að byggja upp það sem við höfum í skrif- stofuvélum, sem síðar urðu gagnavinnslu- eða gatspjalda- vélar og nú tölvur. Þetta er vítt svið og framfarir verið geysi- legar, sennilega meiri breyting- ar en á nokkru öðru starfs- sviði," sagði Ottó A. Michelsen, sem í dag á hálfrar aldar starfs- afmæli, en 16. september 1938 hóf hann nám i skrifvélaiðn í bænum Zella-Mehlís í Thiiring- en í Þýskalandi. Ottó er fæddur á Sauðárkróki 10. júní árið 1920 og lærði iðn sína í Þýskalandi og Danmörku á árunum 1938 til 1946. Hann stofnsetti Skrifstofuvélar eftir að hann kom heim til íslands í febrú- ar 1946. Mikil breyting varð á fyrirtækinu 1967, þegar helming- ur þess var seldur til IBM, en áður hafði Ottó haft umboð fyrir það. Hann gerðist þá forstjóri IBM og stjórnarformaður Skrifstofu- véla. Ottó segir að fyrirtækið hafi hægt og rólega vaxið upp í það að hafa 60 starfsmenn innan sinna vébanda. „Á síðasta ári seldi ég fyrirtækið til Gísla J. Johnsen, en eigendur þess eru fyrrum starfs- menn mínir og mér því að góðu kunnir. Ég sit áfram í stjórn þess og starfa við það," segir hann eg bætir við að sér lítist mjög vel á framtíðina. Það væri engan veginn séð fyrir endann á þeim breyting- um, sem vænta mætti. Tæki framtíðarinnar á þessum vettvangi yrðu þægilegri í notkun, minni og ódýrari, og betur við hæfi hvers. einstaklings. „Nei, ég hef átt því láni að fagna að hafa haft góða heilsu, mikið starfsþrek og gott fjölskyldulíf," segir hann aðspurður um hvort hann sé nokkuð að hugsa um að hætta vinnu. „Meðan það er, fagna ég hverjum deginum sem Guð gefur. Vonandi getum við hist í smáblaðaviðtali um aldamótin. Það er um að gera að vera bjart- sýnn." Þeir sem vilja samfagna Ottó með þennan áfanga er boðið í af- mæliskaffi í verslun Skrifstofuvéla við Hverfisgötuna milli klukkan 15 og 17. Michelsen Morgunblaðifl/KGA Ný útgáfa af ÍST 30 staðlinum; Betri grundvöllur verksamninga IST 30 staðallinn, sem lýtur að almennum útboðs- og samnings- skilmálum um verktakafram- kvæmdir, hefur litið dagsins ljós í nýrri og endurbættri útgáfu. Þessi staðall var síðast endur- skoðaður árið 1979, og hefur vinna við þessa nýju útgafu stað- ið undanfarin tvö ár. Staðallinn tók gildi 15. þessa mánaðar. Staðlinum er ætlað að skapa þeim aðilum sem tengjast verkta- kastarfsemi grundvöll til að byggja verksamninga á, og á hann að minnka hættu á árekstrum á milli samningsaðila. Notkun hans er ekki lögbundin að neinu leyti, þó svo að ýmis ákvæði hans tengist að mjög lagalegu umhverfi verk- samninga. Nokkuð miklar breytingar voru gerðar á staðlinum í endurskoðun- inni, og koma sumar þeirra til með' að hafa töluverð áhrif á samskipti verktaka og verkkaupa. Til dæmis um breytingarnar er nú gert ráð fyrir að verktaka, sem vinnur tilboð samkvæmt útboðsgögnum sé heim- ilt að gera frávikstilboð, þar sem hann setur fram tillögur frá eigin brjósti um hagkvæmari leiðir til framkvæmda. Einnig er nú kveðið á um að verkkaupandinn eignist verkið jafnóðum og hann borgar það, en ekki jafnóðum og því miðar áfram, og einnig eru ákvæði um tímabundna stöðvun, vanefndir og riftun nú mun ítarlegri en áður var. Þá er í staðlinum nýr kafli um samskipti yfir- og undirverktaka. Meginþungi þessarar útgáfu staðalsins hefur verið á herðum fjögurra manna, sem hófu vinnu við gerð hennar árið 1986. Þetta eru þeir Gunnar S. Björnsson form- aður meistara- og verktakasam- bandsins, Stanley Pálsson verk- fræðingur og Jónas Frímannsson yfirverkfræðingur hjá ístaki hf. sem skipa vinnunefnd um staðal- inn, auk ritara og umsjónarmanns nefndarinnar Jóhannesar Þor- steinssonar deildarstjóra staðla- deildar Iðntæknistofnunar íslands. Starf þetta hófst á vegum ITÍ, en eftir að Staðlaráð fslands var stofn- að í lok ársins 1987 færðist yfirum- sjón verksins að mes'tu leyti til þess. Við gerð þessarar nýju útgáfu var reynt að taka á öllum þeim vafaþáttum sem fundist höfðu á þeirri eldri, auk þess sem leitað var til fjölmargra hagsmunaaðila, og þeir ynntir álits. Þar að auki voru frumdrög staðalsins sett í svo- nefnda opna gagnrýni, það er hver sem er gat fengið þau til umsagnar og gert við þau athugasemdir. Þeim svaraði nefndin síðan skriflega, greindi frá viðbrögðum sínum við gagnrýninni, og rökstuddi þau. Þeir sem stóðu að endurgerð þessa staðals þykja hafa unnið mikið og fórnfúst starf, en það skal tekið fram að staðallinn var unninn í sjálfboðavinnu. Hann verður svo kynntur á opnum fundi þann 22. þessa mánaðar. að það $é alltafgott veður íKringl- unni, finnur maður það best á veturna. ný bílastœði og nýr opnunartími verslana eykur enn á þœgindin. Frá 1. september veröur opnunartími versl- ana f Kringlunni sem hér seg'm Mánudaga- föstudaga ..kl. 10-19 Matvöruversl. föstud.......kl. 10-19:30 Laugardaga...............kl. 10-16 Ath! Veltlngastaðlrnlr eru opnir a.m.k. til kl. 21:00 alla daga vikunnar. Nœg ókeypis bílastœði! " I ....., l I»W