Alþýðublaðið - 03.09.1932, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 03.09.1932, Blaðsíða 2
M£?ÐUBKAÐIÐ Atvinnobétamálið á bæjarstjórnarfundinum Úr umræðuto á .síðasta bæjar- stjórnarfundi, aufc þess, er áður hefif veríð sagt' frá: Sigurðm; Jórtfmon vakti athygli á því, a'ð víist er uim það, að tnafgt atvittrtulawst kvenfólfc er írier I bænum, þótt sarfáar koniuf hafi komið till' skrániingar,. Ekki tóegi bæjárstjórnin gileytóa að letta þeihi eirtstæðum konum iífs- baráttuna, sem erti í vandræð^ utm vegna aMrtrtttlteysis:, Samþykt á tiMögu Stefáns Jóh. Stefáns- stínar uta ýtósar ráðstafandr vegná' atvinnUleysisihs (að andvixði gass og raftóagns yfði ekki innheitot af átvin'nuliausu og bjáTgarþrötá fólkl hé. helduf útisvöí; og að því yrði úthlutað koksi, útvegun húsftæðis og stofnuh altotehnings- toötuneyta) kætói þesisutó kótíutó áð gagni, svo sem öðrur attvirtttu- lausu og eignalausu fólki. Skoraði hann á bæ]"arst]"órnitía áð sam- þyfckja bæði þá ttílögu og tifiögu Sfefáns um fjölguh mahna í at- vinnubótavinnunhi' þegar ísttaið.' — Eh íháldsmenn voru á öðru máli ög feldu þær aiaf, niétoa stofnun mötuneyta, RagnhödOT Péturs- 'dorfif reyndist áfvinnulausu kon- uriutó ekki meiri bjargvætljuf en svo, að tíún greiddi atkvæði gegn ölluto þeitó bjafgfáðatlÍiögútó, sém íhaldskaTÍtaennirniT greiddö atkvæði á móti. Kjar&aA Ólttfssoh skýrði frá því. é'ð allls' háfá 1320 atvinnulausár toenn komið tii skráningar, að fíieðtöldutó þeiihi, sem atvinniu- botanefndin hféfif skráðí. Þar af tíafa að eins 90 komiiist í vinnú sfðari þeif voru skráðdr, -- þeir efu fyrif norðari við síldveiðaf. Éftir era 1230 atvinmtausir men% smt hafa, látip skrjá sig. Sumir gamlir mienn höfðh enga vinmi ftaft síðjan í atvihhubótáyirinúnhi JB 1. vetur. , Þsð hefir þött sjálfsagt, að fjöl- skyldutoerih, séta hafá tóörgum börnum fyrir að sjá, gengju fyritr í atvíhnubótevinttuftni, en auk þeirra eru eiminig fjöldatmargir aðrir atvinnuiáösir, sem hafa ekk- ert til að Mfa af. Meðal skráðra atvinnuleysingja eru um 200 Ilusatoeritií, Þeií getá ekki Keld- ur lifað á engu, þótt þeir hafi ígkkí fjölákylduta fyrír að sjá- Þdf veíðal nú má»gdr að liggja tiþpi á foreídrum síhum eðía öðr- úari varidamönnum. Margar ekkjur berjast nú fyrlr því að fæða upp komna syni sfna, séan ehga at- vihriu hafá, og svelta jafnvel ijálfáS til þéss. Ekki eru ástæð- uruar betti tíjá toörgurri ungum ' hjónuári, siörii átviSnuÍeysíð svérf- ur aði, Kelauf én latísatóörinuniufri. Víðia hafa unig hjón- orðið .að flýja til foreldra annaws hv&rs þefrra til þtess áð íá fæði hjá þeito og sum með 1—2 bðrn með •séf« Mhijtg háfá íhargír éínstak- Bhgar tekið á sig þær skyldur. sem bæiarféíagiíð tíéfir tffl þess að sjá atvinnulausu fölki fyrir lífsbjöiig, og sanharOega mlargir, sem alls ekki haflá ástá;ðOT tilí að geta bætt þvi á sig. Og þó að því sé slegið frato, að þetta fólk verði ekki látið hungra, ef það' segi síg tiíl sveitar, þá verði, menn að gera sér ljódt, að þessir ungu toienh feka það át,afíéga næfrí sér áð leita til sveitarsjóðsdins. Og i síðjUstU/ lög segja foreldrar þeirra þá tái sveitar, þótt þeir verði að fá fæði og aðnar nauð- synjar hjá þeito. Ólafw, FrJiðriksston kvaðst held- ur ekki vita til þess, að það vgefi til neins fyrLr einhleypa taenn a'ð leita styrks úr bæjarsjóði, og vist sé uto ei'nn mariw, austah úr.Löni, að hann dó hér í fyrra beinlínis úr sulti, svo sem þá var skýrt <frá i Alþýðublaðinu. Það var ein- Meypur tííaður heilisulítill. Áuivaldsblöðín erti alt af að kenna, að taeriri eigi að spara til eÉíáíanna; en nú vilja bæjarfull- tfúar auðvaldsihs láta þessa tolehn, sem hafa komið upp böín- uto, þurfa að eyða þvi, sem þeir hafa safttað sataan til þess .að, lifa af í elli'tíni, til þess að frahlfæra bðfh síri úppkotaihv í stað þess að bæjairfélagið sjai s;vo uto, að þau geti fengið að viinna fyrif sér splf. En nú er svo komlð, að mjög fáif af vandataönnum atvinnu'leysingj- anna gete hjálpáð þeiim -lengur. Þei'rra Mtlu efni eru gengin tiil þurðar. Mörg hundruo1 verka- mienni stem sjálfir eiga engar eiignir, hafa tekið mijög'hærri sér tijl þtess áð hjMpa atvinnulausu fólki, mar,gir kaupmenn hafa láh- að atvinnuílausutm viiðskiftamönn- uín sínum taikið |- vörum^ og margir húseigendur veigra séf Við1 (því í lengstu lög áð neka atvinnu- lausa menn út, þótt þeir geti ekki staðið' í skiluto með húsa- leiguna. En við., því ef ekki að búast, áð verkatoenn, sem hafa næstúm aíia, æfi sina verið að strita fyrir hús'kofa, sem þeir hafa komið sér upp, geti fórnað hon- um, svo að„hanin verði tekimn af þeim, áf því að leigjandi gefcur ekki greitt-þeim húsale^u. Nú er atvinnubótavinnian þann- ig, að fyrst er vininudagurinh styttur þannig, að flestir fá vinn- una að eins við og viið, þeir, sem' (koma'st i haha á annað borð. Það stafaf af því, hvte fáir mehh eru teknir í haha. En! nú ætti ekki að vera erfitt að Sikija, að þó að imenn fái slika atvininubótaviptihu;, þa hftekkuí' káUpið fyfif hana ekki til þess, að fjöiskyida; geti Efað af iþví. 1 atihah stað ef tojög narið- synilegt, að ffleiri geti komiist í vlnhuna, hélduf eh terih hafe feng- i'ð harra. Áuk þeiffira, sem hafa stærstar fjöSakyldurnar, þurfa þeif, sem háfa t. d. 1—2 börn fyfir að sjá, Hkiá að geta fengið vtnnU, Þáð er því í aiila sitaði sjáifsagt, aíð vihtíah sé aukln að imun, bæði tl þess, að þeir, seto í herini eru„ fM lehgur vinrtu, og til þess að fleiri gefi liomist að, Loks sfconaðl Öl. Fr. á bæjarfullr trúa íhaldsmanrta að-gefa gaum að þvi, hve hörmulegt ástandiíð er hjá fjölda mianns. Ágúst Jósefssion lagði áherzlu á, a'ð róttækar aðgefðir þarf til að bjarga fólkihu frá neyð og höfniuhgum. Jöfnframt því áð koma á atviinrtubótum og auka þær verða forráðatoienn bæjar- irts að gera sitt til að knýja frata. að atvihnuvegárnir séu starfræktir. Skoraði hann á bæjarráöið að gera gangskör a'ð þvi að ýta uhdir það, að fískiflotitth fafi, af stað1 tii veiða. — Jón Ólafsson hélit nierki íhiailtís- irts hæst á þtessiuto fundi. Kaífeði hann það þjóðaiitskaða, að togarar færu á ísfiskveiðar, ef útgerðaf- menn gfædd'u ekki á þeirri ut- gerð, iEinhleypa atviínnuleysingja sagði hann að bezt væri að senda ítipp í sveit, svo að þeir væru ekki að dnagast uto göturnar „og æpa um atvinnubætur"(!). Slík er hin óskrifaða stefriuskrá íhalds-„sjálfstæðiisins", eins og hún er böðuð af allþirtgiismianni þess og bæjarfulltrua, Jóni Ólafs- syni. Kanpfélag alpýðn. f d»sf opnar Kanplélan iÉlpýða ný|a bað áð NJálsgötn 23. Kaupfélag alþýðu, §em var stofnað síðast laðfð haust, hóf opinberia starfsetai síma ram leið og það opnaði búð sina í Vlerkd- mannabústöðunuto í maítaátauði síðast liðnuto. Á því þetta kaup- félag verkaiýðisins her í Reykja- vík ekki Iahgá sögu að hafci, en þó mun maga fullyfða, að árang- urinn af þessum samtökum hans hafi orðið betri en búiist var við i fyrstu, þegaf íitið var á állar aðstæður, Mrta afar-erfiðu ttea er nú eru, og andúð vissira mantta gegn öllum slíkum saimtöfcum neytendannai. •_ > \ Kaupfélagið: selur alls konar vörur, yfírteitt alar ttauðlsiynjar ! toartmia. Það hóf í raun og veru starfsetai sí'na rmeð mjólfcursöliu | óg hefif haria enri, og mjólkiina mun það selrja 5 aurum ódýrama literirtn en hann er seldur annc ars staðar hér í borginni. í dag opniar Kaupféllagaið aðra búð á Niálsgötu 28, þar sem áð- uf Var „Kjotbúðiri"- Hefir búðín sítaa 1417 .og er hún opnuð til að geca kaupfélagis-mteðlitoulm', seta heitoias eiga í Austurbættuto, hægana fyrif með að verzla við félagið. Er og þess að vænta, að verkalrnienn \ Austurbænuœ setji í það metnað sinn, að búðin þeirra beri "sig eigi sííður én búð verkaiýðsiins í Vesturbænuto. i Féktgi. Á ísfiskveiðar fer „Max Pembeíton" í kvöld. Slokknar á Halarrif s- rita. Lff fjðlda sjómanna í veði. Sú fregn barst út um borgina í gærkveldi, að slokknað væri á Maiarrifsvi'tianuto, sem ef lahd'- tökuvitinn þegar farið er vestur yfir Faxaflóa. Sagt' vaf einnig' að orsökih tíil þess að slöfckn*-- áð hefði á hortuta væri gaslteysi, dg var „Magni" sendur í miorgun vestttr með tvö gashylkii eri' ó- víst hvort viténn getur komist £ lag í kvöW. . Þetta mun vefa einn árangur- intt af sparriaðárþólitik íhaldsins,, iseto lætur Hermóð, skipið, er flyt- ur til vitanna, liggja hér yör þá. toánnði, sem bezt er að athafna sig við ströndina, til þtess sva áö láta það fara af stað aftur þegar veðuu versna, Á hvéfju áfi er stórgróðii á vita- gjaldinu, þanttig að ekki er not- aður mema nokkur hluti af þvf t!l vitanna, en mestur Mteti þess rennur semi áðnar tekjui beint i lahd'Ssjóðinrt. og Bafa Fnamsókn og íhald bæði verið samdóma um. þetta. En nú lítur út fyrir að'- enn eigi að draga af því, sem till vitanna er varið, og stofna þar með fjölda miahinlsílíSa í hiæt'ÉUí LsBiige Koeh i Félagi Dana. Lauge Koch hélt í gærkveldi fyrirlestur í Félagi Patta (formað- ur Sv. A. Johansen), og var hús- fyllir, eins og vænta toátti, þegar von var á að heyra þenniain fræga landkönnuð tala. Bjuggust vist flestif við að heyna eitthvað uifi hið æfirttýralega ferðaliag hans, er hattn kom fljúgandi frá Gh>æn- landi, eða Um hinar sjö stóf- flugferðir hans og félaga hans, yfir GrænlandsjökuS i sutoaf, ef hver urn sig var eins hættuleg og flugferðiin tiil íslánds, en um þetta fengu , raenn ekktert að heyra, og ekki neitt heldur urrt náttúmfræðirarinsókniir, er Koch hefir haft rnfið höndum¦ "i Græn- landi. Vár fyrirlesturihn nær ein- göngu um viðskifti Dana og (Nofðtoattna i Gfænlaridi, og isiagði Koch mjög ítarlega frá þeim, og var fyriflestur hans mjög fróð- legur. Ekki var hægt að heyra áð hann afflytti Norðimienn, ert heldur fanist honuto peaf eiga lít- ið erindi í AustOT-Græniandi. enda séu svoniefndar Grær^an^Sp veiðar þeirra úti á regdrthafi, við' ísröndina, og sé ven]'u.legai mátt- áðaffefð þfloah gegn um ísinn inin áð ströndirtni, en viku þegar bezt lætur, isvö þeifra vegrta þurfi Norðirienn ekki á Austur-Græri-• landi að hálda. , ,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.