Alþýðublaðið - 28.09.1932, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 28.09.1932, Blaðsíða 3
ALfSÝÐUBLAÐlÐ —m ií i.i mmin« i'ii n 11 il—Mil ij \ ''"' i í m, Halió! BiMMipr, fialló! Haustverðiið á kjötfnu er komið og hefir læfckað yfir 20«/o frá í fyroia, 'eh ég hefi læfekað meira. 1. fl. kjötið sel ég því nú á að éins 73 aura pr. kg. Smáísóiuvef ðið aö eins 80 aura pr. kg. Slátur stórkekkaiðí. Alt gégn staðgreiðslíu. Slátrað verður nú og hæstu daga 500 dilkum úr, Grímsnesi, Laugáfdai og Giiámihgi. Kjötið er ein 'ódýrasta og tiez'tá,' fæðíutegund, sem ' völ ' er "á','en þá!ð be'zta'er ætíð'ó^ dýralst. Munið að Laugardalskjötið er viðnrkehí* fyrár 'géeði o|f mælir, því nieð sér sjSIft. Ég' tek' á'ð mé'r'ílat'til söltunarj ef þess ier' ósfcað. Ódýrastá "og bezta kjötið er hjá'mér eins'ög ájður. Spariið peninga og pantið kjötiðhjá mér. Það boTgaf' sig bezt. Nýir og gamlir viðskiftavinir. Verið ávalt velkomnár. Vifðingarfyllst. Irejrzlunln Framtioin. Gudnmndur Magnússon, Sími 91. Kirkjuveg 10, Sími 91. hættulegt og einmitt á kneppu- tímuim. Svipaðar hugtóðingaf yaktí.hjá. mér önnur grein, sem birtiist í ?>,VíiSi" í súmar ög' á'tff "áð "féla' 'i'" sér andsvar við þeirri skoðun minni, isem kpm fraíifa'hei.i 'blaðí- intt á öhdveröli" sumfí," áð íhaldíð!. hefði sterkan hug á því 'áð koiria hpf' upp r%is.Iðgreglu, ef.því gær-T ist tækifæri tál þess. „Vísjis."-grein- in fjalláði að vísu efckert um •þettia'3 álvarlegá áfbrm ihalds-' miainpa. og sneyddi gersamlega lnam hjá öllu, sem méli sliftir i" þessiii efhi. 1 stað þesis var greinin yfirfull af vansmíð'uðum luppnefntum, sem sömidu sér svo eihistaklegai vel í ,»Vísi",' er ætíð' stendur opinn fyrir ölhim úrgangi ^r'uhidi^álasktífffcnu.'m, setií önnur blöði, að iiMdM.. s'^j?í?]í., „MgbL", teljai sér vansæmd í að ílytja lesendum sínum. Ekkert wemia: ást íhaldsins á ííkislögreglr wnni gat knhð það til að neíta o'pintierlega; staðleynduim. 'öllum Mndslýð er það Ijóst, að" íhalds- menn á alþingi hafa fcomið fram róeð frumvarp tii laga nm ríkis- lögneglu, og hefði flokkur þeirra tísát bolmiagn og áræði til þess aíh boma henni á, væri nú árlega veitt stórfé úr ríkissjóði til vopn- aðlSar' Iðgreglusveitar, sem erigán' áfahgur*' Héfðií5"" borið annan en þann, aið spilla fiiðnuni í iliáíhlðínu.'" Pa!ð er því ^hgln flrfa éðá' bléfck-" ing.áð halda því fham, 'að íháldið bijðt;'tæfcifæriB, til þess að koma þessu fóstri ; sín-u á , framfæri. Ríkiisiögreglan er eitt af hugsjóna- málum íhaldsflofcksins, sem" hon- wm er svo eiginlegt áð'berjast fyrir, a'ð engính'!þarf^að j%d.a> að , þvi vefði fórnað af maláiriu a saina hátt og kjördæmamálinu. lafayel þðtt Friðgeir Framisóknar- flofck^ins setti, ,það (sem skiilyj?ði fyrir Mðarsamnangum^ yið, átoærða íhajldsmenn. Andúð almennings á 7---n ?S3Jlðt<|IÍO\" -' aiíkiislögreglu hefif að vísu haldið íhaldinu svo ív skefjum, áð það ;hefír;:ekki þor^ð: áð, eíjáurflytja frumvarpið á alþingi, og óttinn "við^'almenhingsáíltíð^éf ehn "svö ríkur/ hjá íhaldinu, að það kipp- ist við, þegar mihsi'er á þennan fc]'öitur%ka þes$ íijopinbeilu b'jaðí. En andinn lifif æ höbn sami. ofí t ö. t'i-0' 'Tá' - í'". ;"j ' > ui. x viljínn til þess að framkvæma þetta álvarlega frj'ðíspiíllisáform hefir íhaldið í" iafnríkum mæli, .:r- y, :,xaWl) .- J :..! : ií-.Ii... og aður. Er vert fynr alþyðu jaip minnast þesis nú, þegar engin forsmán í opinberu lífi virðist Vefa' "of stór til þess áð gefca dulist bak við friðarhjúp rang- nefndax þjóðstjórnar. — Vel má iþað líka hugsast, að Framsóknar- .flokkurinn yrði með þvi að sam- iþykkja rikislögreglu, ef íhaldið bqrgaði greiðann með þyi a^ fresta kröfunni um réttláta kjör- dæmaskipun í nokkur ár. Ef svo færi, myndi trauðla standa á i- baldinu, því að ;þótt hinn „skuld- ugi þjónn" þjóðarinniar, Magnús 'Guðmundsson, sé trút og tryggur ;stotím llofcki,. þá væri þó vel- ¦vopnuð lögTeglu.sveit &llu, liklegri til, varnar hagsmunum auðvaids- ins gegn yfirgangi, alþýðunnar. Kiördæmaimáiið er líka ékki orðið |anna,ð í höndum íhaldsins en eins "könar "pólltískur gialdeyrir, sem það notar til þess a8 "kauþa þjóna «íhá uhdian ópinberum ákærum. Ög er þettai'efcki fulisæmilegt af ítiáídsflokkhum, ""áð' fórna rétt- lætiniu- fyfir hugsiónir sínar? . 3»dT0í8öV ,'¦ ¦• l ^ ¦ 'I, :.-,.: - -: ¦ .-~ " NœiwlfBknln er i nótt Daníel Pjeldsted, A'ðalstmæti 9, sími 272. t7|wrjoi9 | dlag: Kl, .16 og ,19,30: Veðluríregnir. KÍ. 19,40; Tónieikar, (Útvafpsfefspiliði). Kl. 20: Söng- iot-utsaIa ' ¦'; Kaupfélags Borgíirðipga, sem, undanfarin ha^st hefir verið.á Nqrð- urstíg_ 4, er nu opnuð.í Ha|narstr8eti 2Q (kjallaranum). Verður þar' s§if gegn staðgreiðslu, úrvals dijkakjðt úr Borgarfirði, í heiium kroppum, rhör og svið, og flutt heim til kaupenda innanbæjar, ef.þesser óskað* í',.. .. ¦ -;:';:, 5 ¦¦:'¦'¦ ¦'% , ) , '•¦¦'¦ Kjötverðið hefir lækkað yfir 20°/o frá þyí sepvar í fyrra.. Dilkakjöt í heilum kropp^m á 10—12V2 kg. er, nú kr. 0,65p^kgf Dilkakjöt í heilum kroppum (þyngrUjer n,ú kr., 0,75 pr, kg. Kjöt af geldum ám í heilum kroppum Q,i?Q pu kg, | kJ|salan rr^un enn fiem^útvega spaðsaltað,, dUkakJöt í lieilum og fháífumjunnurrji^o^g taka íl^t t^isðltunar af.þeim, er, þe§s óskjij Hagkya^mas|Jer, vegia^liJninga, fr^ Borgarne,si, að aliar, pantan.| l!!i ty&í. eMi sfc eftj W&Rt. á.°Uf- en v.ararA.óskast,afg^idd, t»að tryggir kaupendum að varan sé til, ný-og ferskj pegar bezt hen,tarua& veita henni viðtöku, — - Mun útsalan gera:. sér far um j að, uppfylla óskr ir viðskiftavina sinna um vörugæð,i og vöruvönduhi og afgreiða allaf pantanir svö nákvæmlega, sem kostuf ér á. Kjötið ér nú ein ó'dýí- asta neyzluvaran, sém völ er á, en það bezta er ætið ódýrast^ inhan sömu tegundar. Borgárfjarðarkjötið er viðurkent fyrir gæði og mælif þvi með sér sjálft. x?»»sni«ll N^ýir, pg g9i|ilir viðskiftavirijr: Veri^ velkomnir. Sími útsölunnar er 1433- w Utsala. Á morgun og næstu tvo daga sel ég fyrír lítið verð . ýmsar karl- mannavörur, svo sem: Manchettskyrtur, Regnfrakka,, - Regnkápur, Háfur, Hatta o. m. fl. Sumar þessar vörur eru lítið eitt gallaðar vegna þess að þær hafa verið sýndar i gluggum o. þ. u. 1. Goðstei™ Eyjólfsson. Laugavegi 34, vél. Kl,. 20,30: Fréttir. — Hljóm- leijfcar, e Millifetfktskipin. „Gullfqss" er á leið til isafjarðaf. „Goðafoss" kemur tíl Leiith í kvöld. „Brúar- foss" fer,, fcl,, 10 í ^kyöld ;i hrlng- feriðog, til.. útlanda.. „Dettifass" fe;r J kyölíl tii 'út|anda. „Lagar- folSs', er "á Áustfjörðum, „Isiland- ið" er yæntanlegt hiingað. í tótt' éða fyrra, ..málið.. „Lyra" bom tij Bergen kl. 5,í gæwnorguni. „No- va" f ór friá Akureyrí kl, 12 á hádegi' í gæf, áleíðöis hin|gað. „Es,j:a" var á , Skagaströnd í mjorgun. „Súðín;" er j Véstmanna- eyjum,., ^ DrátfúwexW faila á þliðia., hluta útsvafa (ágústgrleiðsliuná)* frá 3. okt n. k. :Jáöofl Veðrjfö. VqÖurútlit:..Vesteingq.la. Sums staðar simál&kúrir., Heldur kaldara. fujf-itvg ¦ . ¦ Heð sfðostu ískipum hefi.ég fengiði talsvert mikiðatnýjum- *íog nauðsynlegum vör- um til klæðnaðar fyrir konur, karla og börn t. d. Vetrarkápar og Frakka, Kjóla fyr- ir konur og telpur. Kápu- og Kjólatan. ialls konarj. Regn- llf^kkat og. Kápur Qúœíkáp-ar. Pijóna- vaiöing rna^rgs. koníuy jSyq sem: Tr^yji|T» aVesti í og Barnaföt. Nærfatnaður alls kon- ar þar á meðal hin þektu Hánés nærföt. 'Einnig mikið af sokk- nin. Lérept og fl'óh'el og m. m. fl. Fjölbreytt úrval. Lágt ver^., (fi- ri .•; .'<[¦¦ n i í I ííf flatafdaiflifjaícji • : . Taflfélög Eskifjarðar og Hafnar- fjarðar höfðUi.^ kappskákir aðferanótt: sunnudags. Éskfiíðiingar xmivt 8 töfl, en' HalnfirðingaT: 3, en eiim, varð ekki... lofcið.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.