Morgunblaðið - 27.10.1989, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 27.10.1989, Blaðsíða 2
8 gÓTHO JS"flUOACfiJ ¦ lAA/-) I MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 27. OKTÓBER 1989 Síldarkaup Sovétmanna: Full gjaldeyrisheimild hefiir ekki enn fengist FYRIRTÆKBD Sovrybflot, sem sér um saltsfldarkaup Sovétmanna, heftir einungis fengið gjaldeyrisheimild til kaupa á hluta þeirrar salt- síldar sem viðskiptabókun íslendinga og Sovétmanna frá árinu 1985 gerir ráð fyrir, eða 200-250 þúsund tunnúr á ári. Verið er að vinna að því að gjald- und tunnur af hausskorinni og slóg- eyrisheimild Sovrybflot verði aukin dreginni saltsíld fyrir 16,6 milljónir óg því er fyrirsjáanlegt að samn- ingaviðræður um þessi kaup, sem nú fara fram í Moskvu, dragist á langinn. Sovésku fjáriögin eru af- greidd í nóvember og því þarf Sovrybflot að fá undanþágu til kau- panna. Sovrybflot keypti héðan 150 þús- Atlantslax fær greiðslu- stöðvun Laxeldisstöðinni Atlantslaxi hf. í Grindavík hefur verið veitt greiðslustöðvun til allt að þriggja mánaða. Fyrirtækið er að byggja stóra strandeldisstöð á Stað vest- an við Grindavik. Atlantslax hf. er þriðja strandeldisstððin á Reykjanesi sem fær greiðslu- stöðvun. Hinar eru íslandslax og Lindalax. Sigurgeir Þorgilsson, stjórnar- formaður Atlantslax, segir að ekki hafi tekist að ljúka uppbyggingu stöðvarinnar, þannig að hún gæti skilað eðlilegum tekjum. Því hafi orðið örðugleikar með að standa í skilum með kostnað og lán"vegna uppbyggingar og rekstrar. Greiðslustöðvunartíminn yrði not- aður til að bæta úr þessu, meðal annars með því að fá aukið hlutafé innanlands og utan. Hann tók það fram að stöðin hefði verið tiltölulega ódýr í byggingu, kostaði nú 230 milljónir, og að félagið ætti vel fyr- ir skuldum. Atlantslax er með seiðaeldi í Sandgerði og er einnig með fisk í stöðinni í Grindavik, þó að fram- kvæmdum sé hvergi nærri lokið. Sjö einstaklingar eiga hlutafélagið. Bandaríkjadala (1,03 milljarða króna á núvirði) árið 1988. Eldey hf. var veitt greiðslu- stöðvun í gær ELDEY HF. fékk í gær greiðslu- stöðvun til þriggja mánaða, en félagið á skipin Eldeyjar-Boða og Eldeyjar-Hjalta. Jón Norðfjörð, stjórnarformaður Eldeyjar hf., sagði í samtali við Morgunblaðið að 40 milljóna króna hlutafé Eldeyjar hf. væri uppurið. Hann sagði að Keflavíkurbær væri stærsti hluthafmn í fyrirtækinu en bærinn hefði lagt fram 10 milljóna króna hlutafé. Undirþungu fargi Morgunblaðið/Ágúst Blöndal Mesta_ mildi var að enginn slasaðist þegar krani valt á fólksbíl á bryggjunni á Neskaupstað á miðviku- dag. Óhappið varð þegar verið var að lyfta loðnudælu. Bílnum hafði verið lagt á bryggjunni og var hann mannlaus. Kranastjóranum tókst að stökkva út úr krananum þegar hann valt og sleppa ómeiddur. Eins og sjá má er fólksbíllinn gjörónýtur og kraninn er töluvert skemmdur. Frumvarp til lánsfjárlaga 1990: Heildarlántökur 1990 / t fjörutíu milljarðar króna Skuldir í árslok 1990 53% af landsframleiðslu þess árs Samkvæmt frumvarpi til láns- fjárlaga fyrir árið 1990, sem lagt var fram á Alþingi í gær, verða heildarlántökur opinberra aðila, opinberra lánastofnana og at- vinnufyrirtækja 39,7 miHjarðar króna á næsta ári. í lánsfjáráætlun og lánsfjárlögum 1989 voru sam- svarandi lántökur áætlaðar 36,8 milljarðar króna, en stefna hins- vegar í um 50 miUjarða. Frumvarpið gerir ráð fyrir að er- lendar lántökur ríkissjóðs, opinberra aðila og fyrirtækja verði 21,4 millj- arðar króna 1990, en innlendar lán- tökur 18,3 milljarðar. Greiðslur af löngum erlendum lánum eru áætlað- ar 24,4 milljarðar (afborganir 10,4 milljarðar og vextir 14,0 milljarðar). Hreinar erlendar lántökur til langs Jón Baldvin ánægður með viðbrögð franska utanríkisráðherrans við sjónarmiðum EFTA: Bauð Islendingum samstarf um undirbúning ráðherrafundar JÓN Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra og formaður EFTA- ráðsins, sagði að loknum fundi sínum með Ronald Dumas, utanríkis- ráðherra Frakka, í París í gær, að hann væri afar ánægður með viðbrögð Frakka við sjónarmiðum EFTA. Dumas hefði ekki séð neitt því til fyrirstöðu að í árslok yrði hægt að taka ákvðrðun um að efna til eiginlegra samningaviðræðna bandalaganna snemma á næsta ári. Franski utanríkisráðherrann bauð íslendingum samstarf milli landanna, sem fara með formennsku í EB og EFTA, þ.e. Frakklands og íslands, um undirbúning sameiginlegrar yfirlýsingar ráðherra- fundar EB og EFTA í desember. Dumas lagði til að Jón Baldvin kæmi til Parísar í byrjun desember til að hefja það verk, og þekkt- ist Jón boðið. „Fundurinn var haldinn í fram- haldi af fundi okkar með Andriessen, varaforseta framkvæmdastjórnar EB, og hafði sama tilgang; að gera Dumas rækilega grein fyrir mati EFTA á stöðú könnunarviðræðna við EB eins og þær standa nú," sagði Jón Baldvin í samtali við Morgun- blaðið. Hann sagðist hafa rætt við Dumas um tengslin milli þeirrar útvíkkunar á sameiginlegu efnahags- svæði, sem að væri stefnt með þess- um viðræðum, og þeirrar hraðfara þróunar, sem ætti sér stað í Mið- og Austur-Evrópu. „Við lítum svo á að raunar megi líta á viðræður EFTA og EB sem þátt í samrunaþróun í Vestur-Evrópu og að Vestur-Evrópu- ríkin verði betur í stakk búin að leggja lið þeirri þróun í átt til vald- dreifingar í efnahags- og atvinnu- málum og lýðræðis í stjórnmálum, sem nú vex fiskur um hrygg með degi hverjum í Ungverjalandi, Póll- andi og jafnvel Austur-Þýzkalandi," sagði Jón Baldvin. Að sögn Jóns Baldvins lét Dumas það skýrt í ljósi á fundinum að sá árangur, sem náðst hefði í könnunar- viðræðum EFTA og Evrópubanda- lagsins, væri tvímælalaust yfirgrips- meiri og víðtækari en menn hefðu almennt gert sér vonir um fyrirfram. Ráðherrarnir ræddu einnig vænt- anlega heimsókn Mitterrands Frakk- landsforseta hingað til lands 7. nóv- ember. Enn er nokkur óvissa um það hvort Dumas kemur til Reykjavíkur til viðræðna við íslenzka ráðamenn, þar sem umræður um utanríkisþjón- ustuna verða í franska þinginu á sama tíma. Dumas mun þó reyna af fremsta megni að koma. Fundinn í París sátu, auk ráð- herranna, þeir Albert Guðmundsson, sendiherra í París, Einar Benedikts- tíma eru því áætlaðar 11 milljarðar króna. Áætluð innlend Iánsfjáröflun 1990 er í meginatriðum þessi: 1) Sala spariskírteina 6 milljarðar króna, 2) Verðbréfakaup Iífeyrissjóða 10.985 milljónir króna, 3) Önnur lánsfjáröflun 1.340 m.kr. Innlendar afborganir lána eru áætlaðar 8.775 milljónir króna. Aætluð erlend lánsfjáröflun skipt- ist þannig: 1) A- og B-hluti ríkis- sjóðs 1.370 m.kr., 2) Fyrirtæki með eignaraðild ríkissjóðs 3.400 m.kr., 3) Sveitarfélög 400 m.kr., 4) Opin- berir lánasjóðir 4.000 m.kr., 5) At- vinnufyrirtæki 12.200 m.kr. (skip og flugyélar 9.500 m.kr., annað 2.700 milljónir). Érlendar langtímaskuldir jukust um 12% á árinu 1989 í erlendri mynt. A sama tíma minnkaði lands- framleiðslan um 2,8%. Hlutfall er- Iendra lána hækkar úr 41,3% af landsframleiðslu í 50,4% á líðandi árij eða tæp 9%. I forsendum Iánsfjáráætlunar 1990 er gert ráð fyrir 13% hækkun á meðalgengi erlendra gjaldmiðla og um 6% aukningu erlendra lána. Skuldahlutfallið í árslok 1990 er áætlað 53,1% af vergri landsfram- Ieiðslu ársins. Reuter Ronald Dumas býður Jón Baldvin Hannibalsson velkominn í franska utanríkisráðuneytinu í gær. son, sendiherra hjá EB, og Georg Reisch, aðalframkvæmdastjóri EFTA. í dag er óformlegur ráðherrafund- ur EFTA-ríkjanna í Genf, þar sem rætt verður um stöðu viðræðnanna við EB og fjallað um framhaldið. Þar mun Hannes Hafstein, ráðuneytis- stjóri í utanríkisráðuneytinu og for- maður stjórnarnefndar EFTA, flytja inngangsræðuna um niðurstöður starfshópa EFTA og starfslok stjórn- arnefndarinnar. Utanríkisráðherra mun;skýra frá viðræðum sínum við Dumas og Andriessen. Jón Baldvin sagði að búast mætti við að í fundar- hléi yrðu ræddar orðsendingar, sem borizt hefðu frá ríkjum í Mið- og Austur-Evrópu, sem sýnt hefðu áhuga á samstarfi við EFTA. Þannig hefði ungversk sendinefnd þegar komið á sinn fund og óskað eftir nánara samstarfi. í gærkvöldi átti Jón Baldvin að hitta sendinefnd frá Júgóslaviu, sem einnig vill koma orð- sendingu á framfæri. Blönduvirkjun: Kjarasamn- ingur felldur STJÓRN og trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélags Austur-Húna- vatnssýslu felldi í gær með öllum greiddum atkvæðum kjarasamn- ing virkjunarstarfsmanna, sem félagið er aðili að. Áður höfðu samningarnir verið felldir í alls- herjaratkvæðagreiðslu meðal starfsmanna við Blönduvirkjun. Váldimar Guðmannsson, formað- ur verkalýðsfélags Austur-Húna- vatnssýslu, sagði að næsta skref í deilunni væri að boða fund trúnað- armanna verkalýðsfélaga á svæðinu á mánudag. Enn hefðu ekki komið nein viðbrögð frá vinnuveitendum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.