Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 10
10 Hll {¦'¦ •• ¦ MORGUNBLAÐIÐMIÐVIKUDAGUR-22. NOVEMBER 1989 tsa 29077 I smiðum aa Grandavegur -UJU-T------------------------U.lll—— 5 fbúðir eftir Nú eru aðeins 5 íbúðir eftir á Granda- vegi 7. Tvær 4ra herb. ib. Ein 3ja herb. íb. Ein 2ja herb. ib. Einnig ein 4ra herb. íb. á Grandavegi 5 sem afh. í júlí '90. Óvenju glæsil. og eftirsóttar íb. Bygg- ingaraðili Óskar og Bragi sf. SKÓLAVÖRÐUSTÍG 38A, VIÐAR FRIÐRIKSSON H.S. 27072, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI. k FASTEIGNASALAN USTUR Hrafnhólar: Mjög falleg 2ja herb. íb. á efstu hæð í lyftuh. Frábært út- sýni. Suðvestursv. Verð 3,4 millj. Austurberg: Mjög snyrtil. 75 fm nettó 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Bílsk. með rafmagni og hita. Góðar suðursv. Verð 5,4 m. Boðagrandi: Falleg 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölbhúsi ásamt bílskýli. Húsvörður sér um þrif á sam- eign. Talsvert áhv. Verð: Tiiboð. Tjarnarból — Seltjnesi: Vorum að fá í einkasölu mjög rúmg. 5-6 herb. íb. sem skiptist f 4 svefnherb., stofu, sjónvhol, baö- herb., eldh. og búr. Verð 7,5 millj. Tjarnarmýri: Tii afh. nú þegar mjög glæsil. 250 fm parh. Tvær hæðir og kj. 4 svefnherb. og baðherb. á efri hæð. Stofa, garðstofa, sjónvarpshol, eldh., þvottaherþ. og gestasnyrting á neðri hæð. Afh. fokh. að innan. fullb. að utan. j£* HEIMIRDA\TDSON,sölustjóri. KRISTJÁN V. KRISTjANSSON, vidsk.fr. í\ ¦©621600 <f HÚSAKAUP Þar sem eignirnar seljast Borgartúni 29 Okkur bráðvantar eignir á skrá, m.a. íbúðir með áhvílandi veð- deildarlánum og skuldlausar 3ja og 4ra herb. íbúðir. Hraunbær - létt fyrir pyngjuna Einstakl. íb. á 1. hæð, tilvalin íb. fyrir fyrstu kaup. Verð 2,9 millj. Áhvíl 1200 þús. veðdeild. Flúðasel - hentug fyrir barnafólk 2-3 herb. 65 fm íb á jarðhæð. Hægt að ganga út í garð. Verð 4,5 millj. Áhvíl. 1200 bús. veðdeild. Gautland - ertu með lánsloforð? Hér er vel staðsett og björt 3ja herb. íb. á 1. hæð. Nýtt parket á stofu. Ekkert áhvíl. Blöndubakki - ertu með lánsloforð? Hér er önnur fyrir handhafa lánsloforðs: Glæsileg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Verð 5,8 millj. Áhvíl. 500 þús lífeyrssjóður. Reykás - íbúð ísérflokki Glæsil. 104 fm íb. á 3. hæð, 42 fm ris. Einstakl. fallegar innr. Áhvíl. 2,2 m. veðdeild. Verð 7,5 millj. . í smíðum - raðhús á einni næð Skemmtileg 142-167 fm raðhús við Fannafold. Þetta er eftir- sóttasta húsnæðið á Reykjavíkursvæðinu í dag. Húsin afh. frágengin að utan og fokheld að innan. Verð frá 6,6 millj. Ragnar Tómasson hdl. Brynjar Harðarson viðskfr. Guðrún Árnad. viðskfr. 21150-21370 LARUS Þ, VALDIMARSSON framkvæmdastjóri KRISTINN SIGURJÓNSSON, HRL LÖGG. FASTEIGNSSt Til sýnis og sölu auk annarra eigna: A útsýnisstað við Norðurbrún Rúmgott og velbyggt parhús á tveimur hæðum. Innb. bílsk. 2 auka- herb. með sérsnyrtingu. Eignaskipti möguleg. í Fossvogi - öll eins og ný Stór og glæsileg 2ja herb. íb. 62,3 fm á 1. hæð við Kelduland. Sér- hiti. Útsýni. Sérlóð. Sólverönd. Ennfremur góðar 2ja herb. íbúðir við Hringbraut, Laugaveg og Álftamýri. Sérþvottahús - bílhýsi - útsýni Stór og góð 4ra herb. íb. á 3. hæö við Dalsel 109,5 fm. Sérþvhús. Ágæt sameign endumýjuð. - 4ra herb. íbúðir við: Dalaland, Sporhamra, Langholtsveg, Hraunrjæ og Hverfisgötu. Vinsam- legast leitið nánari upplýsinga. Rif á Hellissandi Til sölu einbýlishúsið nr. 45 við Háarif 122,4 fm nettó auk bílsk 41,5 fm. Byggt árið 1974. Leigulóð 760 fm. Tilboð óskast íeignina.. í Hlíðunum norðan Miklubrautar óskast góð 5-6 herb. íb. Má þarfnast nokkurrar lagfæringar. Skpti mögul. á mjög góðri 3ja herb. íb. í hverfinu. Miðsvæðis í borginni óskast Góðar íbúðir 2ja-6 herb. Ennfremur sérhæðir, rað- og einbhús. Margir bjóða útb. fyrir rétta eign. Opið á laugardaginn. Kynnið ykkur laugardags- auglýsinguna. Fjöldi fjársterkra kaupenda. ALMENNA FASUIGNASaUH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 FASTEIGNAMIÐLUN lilllHlilil IIIIMIilil FASTEIGNAMIÐLUN Raðhús/einbýli KOP. - AUSTURBÆR Gott raðhús sem er kj. og tvær hæöir um 180 fm ásamt bilsk. 2 saml. stofur, 5 svefn- herb. Garðskáli. Rólegur og góður staður. Verð 9,9 millj. GARÐABÆR - RAÐH. Nýtt raðh. sem er jarðh. og tvær hæðir um 300 fm m/innb. bílskúr. Húsið er nær fullb. Ákv. sala. Verð 11,7 millj. UNNARSTÍGUR - HAFN. Fallegt einb. á einni hæð ásamt bílsk. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb. Allt endurn. Einstök staðs. Verð 7,5 millj. NORÐURMÝRI Gott parh. á tveimur hæðum um 120 fm. Nýtt þak, gluggar og gler. Góður garður. Rólegur staður. Áhv. 2,6 millj. veðd. og 600 þús. lífsjl. Verð 7,8 millj. SMÁÍBÚÐAHVERFI Gott parh. á tveimur hæðum um 110 fm. Mikið endurn.'m.a. eldh., gler og gluggar. Bílskréttur. Ákv. sala. Verð 6,7-6,8 millj. VESTURBÆNUM Glæsileg húseign á 2 hæðum, 220 fm með rúmg. bílsk. Á efri hæð tvær stofur, arinn, 3 svefnherb. eldh. og bað. Á neöri hasð snotur 2ja herb. íb. Innb. bílsk. Frábær stað- setn. Ákv. sala. LAUGARÁS Nýtt parh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. um 280 fm. Fráb. útsýni. Langtímalán. FLATIR - GARÐABÆR Vandað ca 225 fm einbhús á einni hæð ásamt tvöf. bílsk. Stofa, borðstofa, 5-6 svefnherb. Arinn. Fallegur garður. Mögul. að taka minni eign f Garðabæ uppf. GARÐABÆR Glæsil. húseign á tveimur hæðum ca 230 fm auk tvöf. bílsk. Mögul. á góðri séríb. á jarðh. Glæsil. ræktuð lóð. Fráb. útsýni. í LAUGARÁSNUM Vandað einb. ca 430 fm sem er jarðh. og tvær hæðir. Garðskáli. Frábært útsýnl. Mögul. á tvíb. Nánari uppl. á skrifst. HEIÐNABERG Fallegt raðh. á tveimur hæðum 140 fm ásamt bílskúr. Góð staðsetn. Vönduð eign. Skipti mögul. Verð 9,2 millj. GRETTISGATA Snoturt járnklætt timburhús, hæð og kj. ca 140 fm. Húsið sem er bakhús á rólegum staö er laust strax. Verð 5,2 millj. 5-6 herb. LAUGARNESHVERFI Til sölu glæsil. 160 fm efri hæð í þríb. auk rishæðar og 35 fm bílsk. íb. er öll endurn. m.a. glæsil. eldh. Suðursv. Ákv. sala. GAUKSHÓLAR Glæsil. ca 140 fm íb. ofarl. í lyftuh. Stofa, 4 svefnherb. Þvottah. á hæðinni. Bilskúr. Fráb. útsýni. VESTURBÆR Glæsil. hæð og ris ca 150 fm ásamt bílskrétti. Ib. er öll endurn. Parket. Verð 7,1-7,2 millj. LAUGARNESHVERFI Falleg ca 130 fm sérh. í þríb. Nokkuð endurn. 2 stórar stofur, 3 svefnherb. Ákv. saia. Verð 7,1 milli. 4ra herb. HATEIGSVEGUR Góð ca 105 fm ib. i kj. i þríb. Sérinng. og hitl. Nýjar innr. Parket. Rólegur og góður staður. Verð 6,0-6,1 millj. HULDUBRAUT - KOP. Ný og glæsil. 120 fm sérh. á 2. hæð í þríb. ásamt 40 fm risi og 38 fm bílsk. Fallegt útsýni. Verð 8,4 millj. VESTURBERG Sérl. falleg 117 fm ib. á 3. hæð. Nýjar eld hinnr. Þvottaherb. i íb. Verð 5,9 millj. ENGJASEL Góð ca 110 fm endaíb. á 2. hæð. Þvottah í ib. BiTskýli. Verð 6,3 millj. HÆÐARGARÐUR - TVÍB. Góð ca 4ra herb. efri sérh. í tvíb. ásam baðstofurisi, samtals um 100 fm. Nýtt gler Gott útsýni. V. 5,9 m. VIÐ SKIPHOLT Góð ca 90 fm ib. á 2. hæð. 2 saml. stofur 2 svefnherb.. S-svalir. Þó nokkuð endurn. ib Skuldlaus. Laus strax. Verð 5,3-5,4 rnillj. KLEPPSVEGUR Góð 110 fm íb. á 3. hæð. 2 saml. stofu, í svefnherb. Stórar suðursv. Skuldlaus. Afh fljótl. Ákv. sala. Verð 5,5-5,6 millj. SEUAHVERFI Falleg 110 fm íb. á 2. hæð með bílskýli. Þvottah. og búr innaf eld- húsí. Suð-austursv. Afh. fljótl. Verð 6,2-6,4 millj. KRUMMAHOLAR Falleg 107 fm endaíb. á 1. hæð ásamt bílskýli. Stofa, 2-3 svefnherb. Nýtt í sam- eign. Verð 6,2 millj. Á HÖGUNUM Góð ca 110 fm endaíb. á 3. hæð i fjölb. 2 stofur og 2 svefnh. auk herb. i risi. Áhv. 2,6 millj. langtlán. Ákv. sala. Verð 6,8 millj. STÓRAGERÐI Falleg 117 fm endaíb. á 3. hæð. Suðursv. Frábært útsýni. Bilskréttur. Verð 7,3 millj. ENGIHJALLI Falleg 110 fm endaíb'. ofarlega í lyftu- húsi. Stórar suðursv. Frábært útsýni. Vönduð eign. Verð 6 millj. ÆSUFELL Falleg 110 fm ib. á 3. hæð. Suð-vestursv. Mikið útsýni. Ákv. sala. Áhv. langtlán. Verð 5,9 millj. FURUGRUND Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt bílskýll. Suðursv. Góð eign. Verð 6,5 millj. EGILSGATA Falleg 100 fm íb. á 1. hæð í þrlb. Öll endurn. 2 saml. stofur og 2 góð herb. Suðursv. Skuldlaus. Afh. strax. Verð 6,8 millj. HRAUNBÆR - NÝTT LÁN 'Falleg 110 fm íb. á 2. hæð. Björt og rúmgóð ib. Suðursv. Áhv. 2,3 millj. langtl. Verð 6 millj. ENGIHJALLI - KÓP. Glæsil. 117 fm ib. á 1. hæö. Tvennar sval- ir. Ný teppi og parket. Þvottaherb. á hæð- inni. Verð 5,8 millj. 3ja herb. JOKLASEL - SÉRINNG. Sérlega glæsil. 104 fm nettó ib. á jarðhæð í litilli blokk. Vandaðar innr. Parket. Þvherb. í íb. Sérgarður. Skipti mögul. á dýrari eign. Verð 6,1 millj. f SUNDUNUM Góð ca 90 fm íb. i kj. i þríb. Sér- mng , hiti og rafm. Nyjar innr. Nýl. þak. Ákv. sala. Verð 5,0-5,1 m Ilj. LAUGATEIGUR Falleg endurn. ca 100 fm íb. í kj. i tvíb. Nýjar innr., gler og gluggar. Sérinng. Laus strax. Verð 5,4 millj. MIÐBORGIN Góð 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð i steinh. ca 80 fm. Þó nokkuð endurn. m.a. hiti og rafm. Sérinng. Verð 4,8 millj. RAUÐALÆKUR Falleg 2ja-3ja herb. íb. á 3. hæð um 80 fm. Sjónvarpsherb., stofa og svefnherb. Suð- ursv. Mikið útsýni. Verð 5,0 millj. KÓPAVOGUR - BÍLSKÚR Góð 75 fm íb. á 1. hæð i fjórb. ásamt bílskúr. Þvottaherb. í íb. Áhv. ca 2 millj. langtl. Verð 4,8-4,9 millj. LANGHOLTSVEGUR Góð neðri sérh. í tvib. Mikið endurn. m.a. eldh. og gluggar. Sérinng. og hiti. Langtfma- lán ca 2,2 millj. Laus fljótl. Verð 5,5 millj. HRAUNBÆR Falleg 90 fm íb. á 3ju hæö ásamt stóru herb. á jarðh. Skipti mögul. á minni íb. Verð 5,4 millj. GARÐASTRÆTI Gullfalleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Endurn. Parket. Sérinng. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. VINDÁS Gullfalleg 90 fm ib. á 4. hæð. Stórt hol, stofa m/suðursv. 2 svefnherb. Parket. Akv. sala. Verð 5,5 millj. MAVAHLIÐ Góð ca 70 fm risíb. í fjórb. Nýtt gler. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. KRUMMAHOLAR Falleg ca 90 fm endaíb. ofarl. í lyftuh. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. Gervi- hnattasjónvarp. Bilskýli. Laus strax. Ákv. sala. I MIÐBORGINNI Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Útiskúr. Ákv. sala. Verð 3,8 millj. MIÐBÆRINN Falleg ca 70 fm rishæð i tvíb. Þó nokkuð endurn. Nýtt eldhús. Áhv. veðdeild 1,4 millj. Verð 3,7 millj. 2ja herb. NYUPPGERÐ I MIÐB. Nýuppgerð ca 45 fm á jaröhæð í fjórbýli. Sérinng. og -hiti. Nýtt þak, gler o.fl. Góð staðsetn. Verð 2,9 millj. HVASSALEITI Góð ca 70 fm endaíb. á jarðh. í fjölb. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 4,5 millj. ENGIHJALLI - KÓP. Glæsil. 65 fm íb. ofari. í lyftuh. Vandaðar innr. Fráb. útsýni. Laus strax. Verð 4,5 millj. SELTJARNARNES Ágæt ca 55 fm íb. í kj. í þríb. Sérinng. og hiti. Laus strax. Verð 2,3 millj. FRAKKASTÍGUR Glæsil. 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýju húsi með bílskýli. Parket. Sérinng. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. VESTURBERG Falleg ca 70 fm íb. í lyftuh. Stórar suðvestursv. Fallegt útsýni Afh. strax. Skuldlaus. Verð 4,2-4,3 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Góð ca 55 fm íb. á 3. hæð. Nýl. gler. Ákv. sala. Verð 3,2-3,3 millj. HJALLAVEGUR Góð endurn. íb. á jarðhæð í þríb. Sérinng.-, -rafm. og -hiti. Nýjar innr., gler, rafmagn, lagnir o.fl. Ákv. saía. Verð 3,8 mlllj. NOKKVAVOGUR Falleg ca 60 fm íb. í kj. i tvíb. Sér- inng. og -hiti. Nýtt þak. Góður garð- ur. Laus fljótl. Verð 3,7-3,8 millj. HRAUNBÆR Falleg ca 65 fm íb. á 1. hæð i góðri blokk. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. Áhv. veðd. ca 1,4 millj. Verð 4,3 millj. » ÞINGHOLTIN Góð ca 60 fm íb. á 1. hæð í steinhúsi. Nýj- ar innr. o.fl. Laus strax. Ákv. sala. KRUMMAHOLAR Falleg ca. 55 fm ib. ofarl. í lyftuh. Bílskýli. Frábært útsýni. Áhv. ca. 1,7 millj. langlán. Verð 3,9-4,0 millj. I MIÐBORGINNI Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í tvib. ásamt góðu herb. í kj. íb. er mikið endurn. Góður garður. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. GRETTISGATA Falleg ca 45 fm einstaklíb. Öll endurn. Sér- inng. og -hiti. Verð 2,4 millj. I smiöum ÞINGAS - EINB. Fallegt einb. á tveimur hæðum 2 x 96 fm ásamt bílsk. og kj. Til afh. strax fokh. að innan og frág. að utan. Teikn. á skrifst. Verð 8,2 millj. SELTJNES - RAÐHÚS Vorum að fá í sölu 2 glæsil. raðh. á tveimur hæðum ca 170 fm auk bílskúrs. Til afh. strax. Fokh. innan, frág. utan. Verð 7,5 millj. KOPAVOGUR - SKIPTI Neðri sérhæð i tvíb. um 150 fm ásamt bílskúr. Til afh. straxtilb. u. trév., frág. að utan. Skipti mögul á 2ja-3ja herb. íb. Verð 7,9 mlllj. GARÐABÆR - RAÐHUS Glæsil. endaraðhús á tveimur hæðum 170 fm ásamt bílskrétti. Til afh. fokh. að innan en frág. að utan. Telkn. á skrifst. GRAFARV. - PARHÚS Parh. á tveimur hæðum um 185 fm m. innb. bílsk. Afh. fokh. innan og frág. utan. Teikn. á skrifst. Verð 7,2 millj. ÞVERÁS - PARHÚS Parhús sem er tvær hæðir og ris um 170 fm ásamt bílsk. Afh. fokh. innan, frág. utan. MIÐBÆR - BÍLSKÚR 4ra herb. íb. á 1. hæð í fjórb. í nýju húsi ásamt innb. bílsk. Til afh. fljótl. tilb. u. trév. og frág; utan. Verð aðeins 6,2 millj. NÝTT HÚSNSTJLÁN í nýju húsi í Austurb. 108 fm íb. á 2. hæð í þríb. m. bílskrétti. Afh. tilb. u. trév., frág. að utan. Lóö tyrfð. Fráb. útsýni. Afh. fljótl. Áhv. nýtt húsnstj- lán 2,9 millj. Teikn. á skrifst. GRAFARVOGUR Glæsil. 2ja, 3ja, 3ja-4ra og 5-7 herb. ibúðir m. innb. bilsk. í lítilli 3ja hæða blokk. fb. verða afh. tilb. u. trév. og máln. Framkv. eru vel á veg komnar. HAFNARFJÖRÐUR 2ja, 3ja og 4ra herb. ib. i nýju fjölbhúsi v/Lækjargötu. Teikn. á skrifst. VESTURBÆR - 3JA Glæsil. 3ja herb. íb. á 1. hæð í nýju þríbhúsi. Afh. tilb. u. trév. að innan og frág. að utan. Verð 5,5 millj. Teikn. á skrifst. SKÓLAVÖRÐUHOLT ( sexbýli, 2ja herb. íb. á 2. hæð ásamt bilskýli. Afh. tilb. u. trév. að innan og frág. að ulan. Áhv. veðdeild 2 millj. Landsbygqöin A AUSTURLANDI Nýl. glæsil. og vel staðsett einbhús á tveim- ur hæðum 240 fm. Stór bilsk. Vönduð eign. Skipti mögul. AKUREYRI - SKIPTI Einb. á tveimur hæðum viö Þórunnarstræti ca 150 fm ásamt bílskrétti. Mikið endurn. Stór ræktuð lóð. Áhv. veðdeild um 3 millj. Skipti mögul. á sérbýll á Reykjavfkursvæð- iiiu, má vera eldra timburhús. POSTHUSSTRÆT117 (1. HÆÐ) S (Fyrir austan Dómkirkjuna) SÍMI25722(4línur) Óskar Mikaelsson löggirtur fasteignasali POSTHUSSTRÆT117 (1. HÆÐ) 5 (Fyrir austan Dómkirkjuna) SÍMI25722 (4 línur) Óskar Mikaelsson löggiltur fasteignasali

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.