Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 22. NOVEMBER 1989 'i i i i 11 84433 SKULAGATA Eigum til sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. ib. á þessum vinsæla byggingareit. Stæði i bílskýli. Tenging við gervihnattasjón- varp fyrir þá sem vilja. Sameign fullfrág. HAGALAND - MOSBÆ Fallegt einb. 147 fm ásamt 36 fm bílsk. Fullb. hús að utan sem innan ásamt ræktaðri lóð. VESTURBÆR - RAÐH. Raðh. alls um 140 fm. Stofa, borðstofa, eldh. m. nýjum innr. og tækjum. Sjónv- hol, 3 svefnherb., flísal. bað. í kj. eru einnig 2 herb. m. sérinng., þvottah. og geymsla. Verð 9,5 millj. GARÐABÆR - SÉRH. 7 herb. sérh. alls um 283 fm ásamt tvöf. bílsk. Verð 10,5 millj. í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR Raðhús alls um 164 fm. Mögul. á 5 svefnherb. 2 stofur, sérinng. FOSSVOGUR - EINB. Ljómandi fallegt hús á einni hæð ásamt tvöf. bilsk. M.a. stofur, 4 svefnherb. o.fl. Fallegur garður. DALTÚN - EINB. Einbhús alls um 272 fm með séríb. í kj. Nánast fullb. eign. Ákv. sala. MOSFELLSBÆR - EINB. Einbhús á einni hæð um 126 fm ásamt rúmg. bílsk. 35 fm. Fullb. hús, utan jafnt sem innan, ræktaður garður. Góð stað- setn. Ákv. sala. Teikn. á skrifst. ÁLFHÓLSVEGUR - EINB. Ca 300 fm einbhús mikið endurn. m/mögul. á tveimur íb. 60 fm bflsk. Vel ræktaðurgarðuro.fl.Skiptiáminnieign. RAÐHÚS - VOGAR Raðh., tvær hæðir og kj. alls 206 fm. Séríb. í kj. m/sérinng. Bílsk. 25 fm. RÉTTARBAKKI - RAÐH. Raðhús með bílsk., alls um 210 fm ásamt 20 fm bílsk. Vönduð eign. Verð 10,8 millj. BIRKIHLÍÐ - 5 HERB. Falleg 5 herb. íb. alls um 180 fm á tveimur hæðum. SKAFTAHLÍÐ - 4RA Snyrtil. 4ra herb. 105 fm íb. í kj, 3 svefnh., stofa, eldh. m/borðkrok. Verð 5,9 millj. SEUABRAUT - 4RA 102 fm lb.fi. hæð. Parket á stofu, eldh. og holi. Vönduð ib. Stæði í bílskýli fylgir. Verð 6,5 m. Áhv. veðd. 900 þús. LINDARGATA - PARHÚS 110 fm parh. Mögul. á tveimur íb. Verð 6.8 millj. SKIPHOLT - 4RA HERB. Glæsil. 4ra-5 herb. 105 fm íb. i fjölb- húsi. Góð sameign. Sérhiti. Fallegt út- sýni. Verð 6,5 millj. ÁLFHEIMAR - 4RA HERB. Rúmg. íb. 101 fm á 3. hæð. Nýl. eld- húsinnr. Parket á stofu og borðstofu. Góðar suðursv. Verð 6,5 millj. FANNBORG - KÓP. - 3JA Góð 3ja herb. íb. i þessum vinsæla þjón- kjarna. Yfirbyggðar svalir m/garðhúsi. (b. er laus strax. ENGJASEL - RAÐHÚS Fallegt raðhús um 140 fm á tveimur hæðum. Vandaðar innr., blómaskáli. Sérmerkt stæði í bilgeymslu. VIÐ SUND - 3JA-4RA Rúmg. 102 fm endaíb. m/fallegu út- sýni. Vandaðar innr. Þvottah. innaf eldh. Mjög góð aðstaða f. börn í næsta nágr. REKAGRANDI Glæsil. íb. 126 fm á 3. og 4. hæð. Fullfrág. falleg fb. Laus fljótl. VESTURBERG - 3JA HERB. 3ja herb. fb. 78 fm á 4. hæð. Ákv. sala. HÁTÚN - 2JA HERB. 2ja herb. 55 fm íb. á 1. hæð. Laus strax. KLEPPSVEGUR - 2JA HERB. ágæt 2ja herb. íb. í kj. Sér inng. ENGIHJALLI - 2JA HERB. Snyrtil. 2ja herb. 63 fm íb. á 7. hæð i fjölbhúsi. Frábært útsýni. Ákv. sala. Verð 4,4 millj. FRAMNESVEGUR - 3JA Ágæt 56 fm ib. i kj. Sérinng. Verð 2,8 m. FREYJUGATA 2ja herb. 48 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. Verð 3,6 millj. Áhv. veðd. 900 þ. ÓÐINSGATA - 2JA HERB. 2ja herb. íb. í kj. Mikið endurn. íb. í góðu standi. Verð 3,1 millj. TÝSGATA - EINSTAKLÍB. 40 fm íb. á jarðhæð. Nýstandsett. Verð 2.9 millj. Góð greiðslukjör. SEUENDUR Óskum eftir 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. fyrir fjársterka kaupendur. SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS SUCU%AN0S6RAUTia Wr\\jH \ JÓNSSON iJÖGFRÆÐINGUR ATU VAGNSSON SIMi 84433 26600 allir þurfa þak yttr Mtuúiú Opið mánud. - föstud. kl. 9-5 Raöhus — einbyli Sólheimar 901 Ca 170 fm endaraðh. Á 1. hæð er for- stofuherb., snyrting, andyri, þvottah. og bílsk. Stofur, borðstofa og eldh. á miðhæð. 4 svefnherb. og bað á efstu hæð. Seltjarnames sunnanvert Einbhús með innb. bílsk. Skiptist í góða stofu, borðstofu, 4 stór svefnherb., sjónvarpshol o.fl. Víðáttumikið útsýni. Falleg eign. Skipti æskil. á 4ra herb. Upphituð aðkeyrsla, gestabílast. Seljahverfi 911 Ca 300 fm einbhús. 6 svefnherb., stofa með arni. Ræktuð lóð. Verð 16,5 millj. Lindarbraut 909 Einbýlish. allt á einni hæð. 4 svefnherb. Arinn i holi. Tvöf. bílsk. Þvottah. og gufubað innaf eldh. Verö 14 millj. 4ra-6 herb. Hæð við Hagamel Vönduð og vel umgengin ca 135 fm hæð í fjórb. íb. er 2 stórar stofur, inn af þeim er húsbóndaherb. (eða svefn- herb.). Á sérgangi eru 2 svefnherb. og bað, rúmg. hol og eldh. með stórum borðkrók. Suður- og vestursv. Nýtt par- ket á flestum gólfum. Viðarklæðning í stofum. f kj. eru 3 geymslur. 36 fm bílsk. Sérhiti og Danfosskerfi. Ræktuð lóð. Fallegt útsýni. Verð 9,0 millj. Öldugata 907 Efri hæð í tveggja hæða húsi. Hefur verið notuð fyrir skrifst. Verð 10,5 millj. Karfavogur 908 5 herb. hæð. 3 svefnherb. Bílsk. Húsið er kj., hæð og ris. Æsufell 851 5-6 herb. íb. á 2. hæð. Verð 6,2 m. Holtsgata 903 3-4ra herb. risíb. Svalir. 44 fm bílsk. 3ia herb. Álfhólsvegur 912 3ja herb. ib. á 1. hæð. Góð lán áhv. Sérþvottah. Laus. Grensásvegur 858 3ja herb. skuldlaus íb. Verð 5,2 millj. Dalsel — bílskýli 652 Mjög rúmg. ca. 80 fm 2]a herb. íb. Út- sýni. Parket. Herb. á jarðh. Bræðraborgarstígur 850 Stórglæsil., nýl. 3ja herb. á 3. hæð í lyftuh. 93 fm nettó. Glæsil. útsýni. Par- ket. Laus fljótl. Ákv. sala. Hraunbær 894 3ja herb. ib. á jarðh. Áhv. 1,7 millj. húsnstjlán. Verð 5,9 millj. Laus. Rauðarárstígur 629 3ja herb. íb. á 1. hæð. Öll nýstandsett. Áhv. 1,4 millj. Iffeyrissj. Verð 4,4 millj. Trjágarður við húsið. Svalir. Vesturberg 853 3ja herb. íb. í lyftuh. Skuldlaus. Verð 5 m. Álfaskeið — Haf narf. 832 Mjög góð 3ja herb. Ib. á 3. hæð m/bílsk. Góðar suðursvalir. Þvottah. á hæðinni. Ákv. sala. Verð 5,6 millj. 2ja herb. Nálægt Hlemmi 891 2ja herb. íb. tilb. u. trév. Áhv. 2,8 millj. hússtjl. Verð 4,2 millj. Kópavogur 825 2ja herb. í tvíbhúsi. Verð 2,9 millj. Laugavegur 889 2ja herb. risíb. Verð 2,7 millj. Laus. Dúfnahólar 900 Falleg 2ja herb. íb. Áhv. 1,3 við veðd. Verð 4,8 millj. Atvmnuhusnæði Hraunberg — Breiðholt 899 240 fm á efri hæð. Laus. Brautarholt 777 270 fm fokheld efsta hæð. Verð 6 millj. Bræðraborgarst. 776 250 fm á götuhæð. 200 fm kj. með inn- keyrsludyrum má skipta. ^ kushntrmtin.s. Þorsteinn Steingrfmsson, lögglltur fasteignasall. Kristján Kristjánsson, sölum. heimasfmi 40396. ^ SÓLBEKKIR^V fyrirliggjandi> w SENDUM i PÓSTKRÖFU Þ.ÞORGRfMSSON&GO Armúla 16 • Reykjavlk • sími 38640 Í®I11540 r * fi' Veghús: 2ja-7 herb. íbúðir sem afh. fullb. haustið 1990. Mögul. á bílsk. Byggaðili Byggðaverk hf. getur lánað allt að 40% af andvirði íb. til 4ra ára. Teikn. og skilalýsing á skrifst. I smiðum Kolbeinsstaðamýri: 190 fm raðh. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. 3-4 svefnherb. Garðstofa. Afh. fokh. innan tilb. utan fljótl. Verð 7,5 millj. Fagrihjalli: 170 fm mjög skemmtil. parh. auk 30 fm bilsk. Afh. tilb. utan fokh. innan strax. Teikn. á-skrifst. Bæjargil: 180 fm timbureinbh. á tveimur hæðum. Afh. í fokh. ástandi sem afh. fullb. utan, glerjað m. útihurð- um, Klætt Steniklæðningu. Lóð grófj. Bauganes: 190 fm efri sérh. i fjórbhúsi. íb. afh. fokh. að innan tilb. að utan. Mikið áhv. m.a. 4,1 millj. byggsj. Einbylis og raðhus Kringlan: Glæsil. I70fm endarað- hús á tveimur hæðum. Vandaðar innr. 3 svefnherb. 25 fm bílsk. Áhv. 2,6 millj. frá byggsjóði. Súlunes: Glæsil. næstum fullb. 360 fm tvil. einbhús. Glœsil. stofur, 4 svefnherb., sjónvarpsherb. Á neðri hæð er falleg 2ja herb. íb. með sérinng. Nuddpottur á svölum og uppsteypt sundlaug í garði. Tvöf. innb. bílsk. Laugarásvegur: Skemmtii. 280 fm tvíl. parhús. 3-4 svefnherb. 30 fm bílsk. Húsið er ekki fullb. en fbhæft. Áhv. 2,4 millj. frá byggsjóði. Tjaldanes: 380 fm glæsil. nýl. einbhús á tveimur hæðum. Stórar stof- ur, 5 svefnherb. Tvöf. innb. bílsk. Fal- legt útsýni. Næstum fullb. eign. Fossvogur: Fallegt 200 fm einl. einbhús. Stór innb. bílsk. 4 svefnherb. Gróinn garður. Heiðarsel: Gott 216 fm tvíl. timbureinbhús. 5 svefnherb. Parket. 30 fm bílsk. Miðstræti: Virðul. 280fmtimbur- einbh. sem hefur allt verið endurn. Geta verið 2 íb. Selst í einu eða tvennu lagi. Fallegur gróinn garður. Markarflöt: 250 fm fallegt einl. einbhús. 4svefnherb. Vandaðar innr. Falleg ræktuð lóð. Mikið áhv. 4ra og 5 herb. Fellsmúli: 105 fm björt og sólrík íb. á 4. hæð auk 15 fm íbherb. í kj. með aðgangi að snyrtingu. Mikil sameign. Fallegt útsýni. Verð 7 millj. Rauðalækur: Glæsil. 120 fm neðri sérhæð. Saml. stofur, 3 svefnherb. Suðursv. Bilskréttur. Gróinn garður. Hraunbær: Góð 120 fm Ib. á 3. hæð. 4 svefnherb. Verð 7,B millj. Nálægt Háskólanum: Vor- um að fá i sölu 95 fm íb. á 3. hæð. Saml. stofur. 2 svefnherb. Suðursv. Frábært útsýni. Verð 6 millj. Vesturberg: Góð 100 fm íb. á 4. hæð (3. hæð). 3 svefnh. Glæsil. út- sýni. Laus fljótl. Sigtún: Glæsil. 110 fm efri sérh. 2-3 svefnh. Geymsluris yfir íb. Nýtt þak, gler og gluggar. 30 fm bílsk. Asparfell: Glæsil. 6 herb. 165 fm „Penthouse". 4 svefnh. Ný eldhinnr. og parket á allri íb. Arinn. Útsýni. 25 fm bílsk. Laust strax. Bræðraborgarstfgur: Mjög góð 115 fm íb. é 1. hæð. Saml. stofur, 3 svefnherb. Sérhiti. Suðaustursv. Verð 6,5 millj. Fífusel: Góð 3ja-4ra herb. 90 fm íb. á tveimur hæðum. 2 svefnherb. Glæsil. útsýni. Verð 5,5 millj. Hjallabraut: 103 fm mjöggóðíb. á 1. hæð. 3 svefnherb. Þvottah. og búr í íb. Verð 6,5 millj. Hávallagata: 90 fm neðri hæð í tvíbhúsi ásamt rúmg. herb. i kj. Verð 6,8 millj. 3ja herb. Garðastræti: Falleg mikið end- urn. 60 fm íb. á 1. hæð með sérinng. Parket. Vsrð 5,3 millj. Þórsgata: Mjög falleg mikið endurn. 75 fm íb. á 2. hæð. Hús- ið er mikið endurn. Verð 5,8 millj. Holtsgata: 3ja-4ra herb. 85 fm risíb. Saml. stofur, 2 svefnherb. Bílsk. Verð 5,5 millj. Laugavegur: 3ja herb. töluvert endurn. íb. á 2. hæð. Laus strax. Hagst. grkjör í boði. 2ia herb. Þórsgata: 50 fm íb. á 2. hæð. Verð 3,5 millj. Kóngsbakki: Mjög góð 65 fm ib. á 3. hæð. Þvottaherb. innaf eldh. Hús og sameign nýendurn. Verð 4,4 m. Skipasund: 65 fm mjög góð, töluv. endurn. íb. á jarðh. Verð 4,5 millj. f<5^, FASTEIGNA jTyi MARKAÐURINN f ,-------' ÓAinsgötu 4 f 11540 - 21700 Jón Guðmundsson sölusti., . Leó E. Lövo lögfr., Olafur Stefánsson viðskiptafr. 2ia herb. Hraunbær: Rumg. og bjort 70 fm íb. á jarðhæð. Suðursv. Laus strax. Verð 4,4 millj. Njálsgata: 2ja herb. mjög falleg íb. sem hefur öll verið endurn. m.a. all- ar lagnir, einangrun, gólfefni, innr. og hreinlætistæki. Sérinng. Laus strax. Verð 4,1-4,2 millj. 3ia herb. Boðagrandí: 3ja herb. glæsil. íb. á 3. hæð. Stæði í bílgeymslu. Laufvangur: 3ja-4ra herb. glæsil. íb. í þriggja íb. stigagangi. Ný eldhinnr. Sérþvottaherb. Mikil sameign m.a. séribherb. Verð 6,5 millj. 4ra-6 herb. Bergstaðastræti: vomm að fá til sölu góða 4ra herb. íb. á 1. hæð í góðu steinhúsi. íb. er m.a. 2 herb., saml. stofa og borðst. Verð 6,2 millj. í kjallara f sama húsi er einnig til sölu 100 fm gott atvinnu- og lagerpláss. Lundarbrekka: 4ra herb. vönduð endaíb. á 3. hæð ásamt herb. í kj. Verð 6,3-6,5 millj. TjamarbÓI: Glæsil., rúmg. 4ra-6 herb. íb. á 2. hæð. Massíft eikarparket og flísar. Tvennar svalir. Mjög fallegt útsýni. Glæsil. íb. Toppsameign. EÍðÍStOrg: Glæsil. 4ra-5 herb. „penthouseíb." á tveimur hæðum. Glæsil. útsýni. Stæði í bílageymslu. Gervihnattasjónv. Eign í sérfl. Breiðvangur: 4ra herb. notm góð íb. á 1. hæð. Suðursvalir. Sér- þvottah. á hæð. Verð 6,5-6,8 millj. Við miðborgina: 5 herb. um 150 fm góð íb. á 2. hæð í steinh. íb. er m.a. 2 saml. stofur, -3 herb. o.fl. Laus fljólt. Verð 8,5 millj. Bergþórugata: 4ra herb. rúmg. íb. á 1. hæð í fjórbhúsi. Laus fljótl. Verð 5,3 millj. Birkimelur: um 95 fm góð endaíb. á 3. hæð í eftirsóttri blokk. Suðursv. Verð 6,0 millj. Espigerðí: Glæsil. 175 fm íb. á 2. og 3. hæð í eftirsóttu háhýsi. Þrenn- ar svalir. Gott útsýni. Laus fljótl. Hús- vörður. Verð 10,0 millj. Einbýli - raðhús Selbraut - Seltjnesi: Gott raðhús á tveimur hæðum 176,7 fm auk 41 fm bílsk. 4 svefnherb. Verð 12 millj. Garðabær: vorum að fá í saiu 4ra-5 herb. 130 fm gott einbhús á einni hæð. Bílskúr (40 fm). Góð lóð. Verð 10,5 millj. SunnuflÖt: TJI sölu gott einbhús á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Falleg lóð. Auk aðalíb. hefur einstaklíb. og 2ja herb. íb. verið innr. á jarðh. Verð 16,0 millj. Laufbrekka: am raðh. á tveim- ur hæðum u.þ.b. 187 fm. Ófrág. að hluta. Verð 9,8 millj. Laugarás: tu söiu giæsii. 330 fm parhús á 2 hæðum v. Noröurbrún. innb. bílskúr. Góð lóð. Fallegt útsýni. Verð 14 millj. Mosfellsbær: th seiu eim. einbhús m/stórum bílsk. samt. um 215 fm. Húsið afh. tilb. u. trév. fljótl. EIGNA MIÐIHNIN 27711 ÞÍSCHOLTSSTRÍTI 3 Sicníl KmtiflíWll. wlustjori - Þorleilur Guðmundssoíi iolum. ÞocoKur Halldorsson, loo,fr. - Uns'einn Bed hrl M«j 12320 Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! EIGNASALAN .REYKJAVIK Yfir 30 ára reynsla tryggir öryggi þjónustunnar ÓDÝR EINSTAKLÍB. i MIÐBORGINNI Lítil risíb. rétt við miðborgina. Mj'ög snyrtil. eign. Verð 2,3 millj. Áhv. um 1,2 millj. FRAKKASTI'GUR 2JA 2ja herb: risíb. í tvíbýlish. Samþ. Verð 2950 þús. í NÁGR. V/HLEMM HAGST. VERÐ OG KJÖR 3ja herb. rúml. 80 fm íb. á 2. hæð í eldra steinh. Ágæt eign. Verð 3,8 millj. sem er vægast sagt mjög hagst. verð. FRAKKASTÍGUR 3JA 3ja herb. íb. á 1. hæð i tvíbilish. íb. er 2 stofur og eitt svefnherb. m.m. Verð 3,7 millj. HRAUNBÆR - 4RA - HAGST. ÁHV. LÁN Sérl. góð 4ra herb. ib. á 3. hæð i fjölb. miðsvæðis v. Hraunbæ. 3 góð svefn- herb. Sérþvherb. innaf eldhúsi. Suð- ursv. Mikið útsýni. Áhv. um 2 m. veö- deild. KJARRHÓLMI 4RA TIL AFH. STRAX Góð 4ra herb. íb. á hæð í fjölb. 3 svefn- herb. m.m. Sérþvottah. i ib. Búr innaf eldh. Mjög mikið útsýni. Suðursv. Ákv. sala. Til afh. strax ef óskað er. EIGNASALArM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Fróðleikur og skemmtun fyrir háa sem lága! Fasteignasaian EIGNABORG sf. - 641500 - Seijendur ath. Vegna mikiilar sölu undanfarið óskum viö eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá. Þverbrekka — 2ja 50 fm á 5. hæð og á 8. hæð. . Vestur- svalir. Lausar eftir samkomul. Þangbakki — 3ja 86 fm glæsil. íb. á 5. hæð. Stórar suður- svalir. Ákv. sala. Fannborg - 3ja 100 fm á efstu hæð, endaíb. Sólskýli. Vestursvalir. Mikið út- sýni. Lfiið áhv. Einkasala. Laus í des. Kjarrhólmi — 4ra 98 fm nettó á 4. hæð. Suðursvalir, Þvottah. innan íb. Vandaðar innr. Drápuhlíð — 4ra 100 fm jarðh. í þríb. Nýtt gler. Sérhiti. Sérinng. Laus nóv./des. Ekkert áhv. Hh'ðarhjalli — nýbygg. 2ja-3ja og 4ra herb. íb. Afh. tilb. u. trév. Öll sameign fullfrág. utan sem ínnan. Byggaðílí: Markholt hf. Kársnesbraut — raðh. 160 fm fokh. raðh. á tveímur hæðum. 3 svefnherb. Bílsk. Afh. strax. Fffuhjalli - einb. Hús meö tveimur íb. Tvöf. bílsk. Afh. tilb. að utan fokh. að innan. Marbakkabraut — einb. Ný endurb. einbhús, hæð og ris. Vand- aðar Ijósar innr. Bílskréttur. Þlnghólsbraut — einb. 190 fm pallahús. 5 svefnh. Heitur pottur. Hellul. bilastæði. 24 fm bílsk. Ákv. saia. Skútahraun — iðnaðarh. 80 fm. Til afh. strax. Verð 2,4 millj. EFasteignosalan EIGNABORG sf Hamraborg12,s.641500 Sölumenn: Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190, Johann Hálfdánarson, lögg. | f asteigna- og skipasali, s. 72057

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.