Morgunblaðið - 07.05.1991, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 07.05.1991, Blaðsíða 10
10 IflOM MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 7. MAÍ 1991 [ MIKIL SALA - VANTAR EIGNIR Höfum fjölmarga kaupendur að 3ja-4ra herb. íbúðum. Ef þið eruð í söluhugleiðingum vinsamlega hafið sam- band við sölumenn okkar. 2« 25099 Einbýli - raðhús VANTAR 2JA - BREIÐHOLTI Höfum fjölmarga góða kaupendur að 2ja herb. ibúðum í Breiðholti. Ef þið eruð í söluhugleiðingum þá hafið samband. LOGAFOLD - EINB. Mjög fallegt ca 365 fm timbur einb. á steyptum kj. Innb. bílsk. Húsíð er að mestu leiti frág. Hitalögn í stéttu. Stutt í skóla og aðra þjónustu. V. 14,7-14,8 m. ÁLFTAMÝRI - RAÐH. - EIGN í SÉRFL. Glæsil. 277,8 fm endaraðhús með innb. bílsk. Húsið er mjög mikið endurn. Hita- lögn í plani og stéttum. Arinn i stofu. Ákv. sala. SMYRLAHRAUN - HF. Ca 150 fm gott raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. 30 fm bílsk. Parket á herb. Verð 11,4 millj. BAUGHÚS - EINB. Falleg 202 fm einbhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. ásamt ca 45 fm glugga- lausu rými sem gefur ýmsa mögul. Ahv. ca 3,3 millj. við húsnstjórn. V. 13,5 m. REYNIGRUND - RAÐH. Fallegt ca 130 fm raðh. á tveimur hæð- um. 4 svefnherb. Parket. Hús í góðu standi. Bílskréttur. Suðurgarður. Verð 10,0 millj. FUNAFOLD - PARH. HAGST. LÁN Nýtt glæsil. 172,3 fm parh. á tveim- ur hæðum. Innb. bílsk. 4 svefnh. Glæsíl. útsýni. Áhv. 4,1 millj. lang- tímalán. Verð 13,2 millj. LAUGALÆKUR - RAÐHÚS Mjög gott 174 fm radh. á góðum stað. 5 svefnherb. Nýtt þak. Garður mót suðri. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. á 1. hæð eða i lyftuh. Verð 10,9 millj. VANTAR RAÐHUS - SELJAHVERFI Höfum traustann kaupanda að góöu raö- húsi í Seljahverfi. Allar nánari uppl. veitir Bárður Tryggvason, sölustjóri á skrifst. I smíðum HRISRIMI - SERH. Skemmtil. 140 fm neðri sérhæð ásamt bilsk. i glæsil. tvíbhúsi. Mögul. að fá hæðina keypta tilb. u. trév. Eign í sérfl. Verð 7,4 millj. HÁTÚN6B-LYFTUHÚS Glæsil. 124,5 fm íb. á 3. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi. ib. afh. tilb. u. trév. að innan með fullfrág. sameign, bilastæðum og húsið málað að utan. Til afh. strax. EIÐISMÝRI - RAÐHÚS Glæsil. ca 202 fm raðhús á eftirsóttum stað i Kolbeinsstaðamýri. Til afh. fljótl. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifst. 5-7 herb. íbúðir MELABRAUT - SELTJN. - FALLEG SÉRHÆÐ Mjög falleg 111 fm nettó 4ra-5 herb. sérh. á miðhæð i góöu steinh. Húsíð er allt nýviðg. að utan og veröur málað í maí. Endurn. bað. Parket. Gott gler. Suðursv. Ákv. sala. HVERFISGATA - HF. - HAGSTÆTT VERÐ Falleg ca 174 fm íb. á tveímur hæðum. íb. er ca 80% hússins. Nýt: gler. Endurn. rafm. Stutt í skólann. Verð 8,5 mill). SIGTÚN - BÍLSK. Falleg 115,5 fm efri hæð ásamt 30,5 fm nýjum bílsk. 3 svefnherb., 2 skiptanl. stof- ur. Endurn. gler, -ofnar og -rafl. Parket á stofu. Hús nýsprunguviðg. að utan. Suð- ursv. Áhv. ca 5,3 míllj. húsbr. m/5,75% vöxtum. og ca 1,0 millj. húsnstj, Verð 10,3 millj. MELABRAUT - BÍLSK. Falleg og mikið endurn. ca 130 fm neðri hæð í tvíbhúsi ásamt 45 fm bílsk. Parket. 4 svefnherb. Verð 10,0 mlllj. 4ra herb. íbúðir BLONDUBAKKI Glæsil. 4ra herb. (b. á 2. hæð. Endurn. gólfefni. Glæsil. útsýni. Ahv. 2,4 millj. langtímalán. Verð 7 millj. VANTAR 4RA HERB. - VESTURBERGI Höfum traustan kaupanda að góðri 4ra herb. íb. í Austurbergi. Bakkar, Hóia- eða Seljahverfi koma einnig til greina. Þarf að vera laus fyrír 1. júlí 1991. BOÐAGRANDI - NÝL. Glæsil. 4ra herb. endaib. á 2. hæð. Stæði í bílskýli fylgir. Hús nýviðgert og málað að utan. Verð 8,3-8,5 millj. UOSHEIMAR Falleg 105 nettó 4ra herb. ib. á 1. hæð. Hús er nýviðg. að utan og málað. Suðursv. Sérþvottahús. Skuldlaus. Húsvörður. V. 6,7 m. HRAUNBÆR - 4RA - ÁHV. 2,2 MILLJ. Falleg mikið endurn. 4ra herb. endaíb. á 4. hæð ásamt aukaherb. i kj. með aðg. að snyrtingu. Nýl. gler. Hús nýtekið í gegn að utan og málað. Áhv. 2,2 millj. v/húsnstj. Verð 7,2 millj. STELKSHÓLAR - BÍLSK. Glæsil. 4ra herb. ib. á 2. hæð ásamt góð- um innb. bílsk. í 3ja hæða fjölbhúsi. Park- et. Suðursv. Áhv. hagst. lán ca 2,2 millj. EYJABAKKI - BILSK. Mjög falleg 4ra herb. endaíb. á 3. hæð. Góður innb. bilsk. (b. er mik- ið endurn. m.a. nýtt eldhús, nýl. teppi, nýbúiö að gera við hús að utan. Fallegt útsýni. Verð 7,5 millj. 3ia herb. íbúðir EIRIKSGATA - 3JA - ÁV. 3140 ÞÚS. Góð 3ja herb. ib. á jarðhæð. Nýtt raf- magn, endurn. gler, bað o.fl. Góð stað- setn. Verð 5,5 mlllj. LUNDARBREKKA - 3JA - HÚSNSTJÓRN 3 MILU. Mjög falleg 86,5 fm 3ja herb. íb. Endurn. eldhús, parket. Mikil sameígn. Áhv. 3 millj. við húsnstjórn. VESTURBERG - 3JA Falleg 3ja herb. íb. í góðu lyftuh. Endurn. eldhús. Suðursv. Verð 5,2 millj. KÓNGSBAKKI Falleg ca 80,7^m íb. á 2. hæð í 3ja hæða fjölbh. Hús nýstands. að utan og málað. Sameign að innan endurn. Parket á gólf- um. Suðursv. Sérþvottah. Verð 5950 þús. BERGÞORUG.-LAUS Góð 3ja herb. þakhæð. Nýtt gler. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 4,8 millj. HAAGERÐI - 3JA - HAGST. LÁN Góð 3ja herb. risíb. í steinhúsi. Nýi. ofna- lagnir. Endurn. þak. Parket á holi og stofu. Ahv. ca 2,2 millj. hagst. lán. Verð 4950 þús. HÁTÚN - 3JA Góð mikiö endurn. 3ja herb. 83 fm íb. í kj. í grónu hverfi. Endurn. eldhús. Laus strax. Lyklar á skrifst. VANTAR 3JA HERB. Á SÖLUSKRÁ Vegna mikillar eftirspurnar og sölu á góðum 3ja herb. fb. vantar okkur þær tilfinnanlega á söluskrá. Skoð- um og verðmetum samdægurs. 2ja herb. íbúðir HRISATEIGUR HÚSNSTJ. 2,7 MILLJ. Falleg og míkið endurn. 2ja-3ja herb. lítið niðurgr. ib. i kj. Mjög góð staðs. Áhv. veðd. ca 2,7 millj. KAMBSVEGUR Falleg ca 65 fm íb. í kj. í fallegu tvibh. Sérinng. Endurn. gler og gluggar, rafm., baðh. o.fl. Faliegur garður. Verð 4,7 millj. GRANDAVEGUR-2JA - ÁHV. 4,0 MILU. Falleg 2ja herb. Ib. á 3. hæð i nýju lyftuh. Suðursv. öll sameign frág. Ahv. ca 4,0 millj. húsnstj. til 42 ára. Verð 6,4 millj. FIFUHJALLI - 2JA - ÁHV. 5,6 MILU. Ný 72 fm ib. é neðri hæð i tvíbhúsi. Sér- inng. Áhv. 5,6 millj. þar af ca 4,6 millj. húsnstj. HRINGBRAUT - BÍLSK. Mjög falleg ca 50 fm nt. 2ja herh. íb. á 4. hæð i endurbyggðu fjölbh. Stæði í nýju bílskýli fylgir. Parket. Verð 4,7 millj. Árnl Stefánsson, viðskiptafr. Tilsölu eða leigu Vorum að fá þessa glæsílegu eign við Öldugötu til sölu eða leigu. Hæð og ris samtals að grunnfleti 214 fm. í kjallara er 3ja herb. séríbúð með sérinng. 40 fm bílskúr. Eignin hentar sérlega vel fyrir lögfræðinga, endurskoð- endur eða sem skrifstofur. - Lúxusíbúð - Vorum að fá í sölu 130 fm nýlega lúxusíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í hjarta borgarinnar. Allur frágangur og inn- réttingar í hæsta gæðaflokki. Bein sala eða skipti á einbýlishúsi í Þingholtunum eða Laugarási æskileg. Fasteignasalan Framtíðin, sími 622424. 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSON framkvæmdastjóri KRISTIMN SIGURJÓNSSON, HRL löggiltur fasteignasali Til sölu á fasteignamarkaðinn eru að koma m.a. eigna: Rétt við Álftamýraskóla á besta stað v/Safamýri 3ja herb. mjög góð ib. á 2. hæð 88,4 fm auk sameignar og rúmg. geymslu. Tvennár svalir. Sérhiti. Nýmál. sameign utanhúss. Laus fljótlega. Fyrir smið eða laghentan efri hæð í þrfbhúsi um 80 fm m/3ja herb. íb. v/Bergþórugötu. Rúmg. geymsluris fylgir. Laus strax. Skammt frá „Fjölbraut" í Breiðholti mjög góö 4ra herb. ib. um 100 fm á 1. hæð. Sérlóð - sólverönd. Mjog gott verð. Skammt frá Hótel Sögu 3ja herb. íb. á 3. hæð 75 fm nt. Nokkuð endurbætt. Risherb. m/snyrt- ingu. Rúmg. geymsla. Laus strax. Steinhús við Barðavog Vel byggt einnar hæöar einbhús 165 fm. Bílsk. 23,3 fm. 5 svefnherb., 2 stofur. Sólverönd. Skrúðgarður. Ódýr íbúð - frábær kjör 3ja herb. kjíb. í reisul. steinh. í gamla austurbænum um 70 fm. Sam- þykkt. Skuldlaus. Nánari uppl. aðeins á skrifst. Miklar og örar peningagreiðslur (Vantar á söluskrá meðal annars: Sérhæð 120-130 fm auk bílsk. í Vesturborginni eða á Nesinu. 3ja-4ro herb. íb. m/bílsk. eða bilskrétti miðsvæðis i borginni. Mikil útborgun þar af kr. 4,0 millj. strax. Sérhæð miðsvæðis í borginni 6-8 herb. Eignaskipti möguleg. • • • Viðskiptum hjá okkur fylgja ráögjöf og taustar uppl. Almenna fasteignasalan sf. varstofnuð 14.JÚIÍ1944. ALMENNA FASTEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Viltu víkka sjóndeildar- hringinn? SETBERGSHLIÐ í HafnarfírOi Til sölu þessar vönduðu séríbúöir i hásæti Hafnarfjarðar með útsýni til allra átta svo langt sem augað eygir. Sérinngangur í allar íbúðir, engin sameign, þvottaaðstaöa inni í íbúð, ævintýraleg útivistarsvæði allt um kring. Dæmi um verð á íbúðum: 2 herb. 60 m2 á 1 hæð m. sérgarði: tilb. u. tréverk: kr. 5.405.000.- fullbúin: kr. 6.525.000.- 3 herb. 75 m2 á I hæð m. sérgarði: tilb. u. tréverk: kr. 6.525.000.- fullbúin: kr. 7.850.000.- 4-5 herb. á 2 og 3 hæð með garð- skála og svólum: tilb. u. tréverk: kr. 7.950.000.- fullbúin: kr. 9.583.000.- Viltu vita meira? Komdu á skrifstofuna til okkar og fáðu ýtarlega upplýsinga- möppu um allt sem máli skiptir eða hringdu og við sendum þér möppuna um hæl. SH VERKTAKAR STAPAHRAUNI 4, HAFNARFIRÐI, SÍMI 652221 opið Mán. - Föstd. frá 9 til 18. Sunnudaga frá 13 til 16. Höfóar til .fólksíöllum starfsgreinum! UOSRITUNARVÉLAR * Heimsþekkt framleiðsla á lægra verði. * Sérþjálfaðir tæknimenn. * Lægra verð á rekstrarvörum tryggir ódýrari Ijósrit EINKAUMBOÐ Dvergshöfða 27, sími 673737 TÖLVUTÆKI Bókval, Akureyri, sími 96-26100
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.