Morgunblaðið - 17.09.1991, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 17.09.1991, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 17. SEPTEMBER 1991 Sægreifar verða að aðlaga sig að raunveruleikanum eftír Svein Rúnar Valgeirsson Er sú stund runnin aftur upp, að atvinnurekendur séu komnir í þá aðstöðu að geta sagt við sína launa- menn: „Ef þú gerir ekki eins og ég vil, þá skalt þú bara hypja þig, án þess að það sé tekið tillit til gildandi samninga"? Hér áður fyrr höfðu atvinnurek- endur þetta vald, en það er liðin tíð og ég skora á launafólk til sjós og lands að bregðast hart við, ef ein- hver viðleitni er höfð í frammi til að endurvekja þann draug. Því miður hafa nokkrir útgerðar- menn sýnt tilburði í þessa átt og einn þeirra látið til skarar skríða. En ekki er gengið hreint til verks, heldur eru menn beittir þrýstingi á marga vegu. T.d. með því að segja mönnum upp á fölskum forsendum ch^ pv Ý* CB FORHITARAR MIÐSTÖÐVARHITARAR og NEYSLUVATNSHITARAR Mest seldu FORHITARAR landsins eða mönnum er boðið að taka sér frí á meðan úterðarmaðurinn fær sér ódýrara vinnuafl og þá í leiðinni veit viðkomandi að hann hefur orðið af starfinu, ef hann lætur ekki til leiðast. Ekki er við þá sjómenn að sak- ast, sem hafa gengist undir þá nauðasamninga að kaupa kvóta með útgerðinn. Einstakir skipverjar eða skips- hafnir hafa ekki alltaf þá aðstöðu að standa upp í hárinu á útgerðar- manni sínum, enda ekki til þess ætlast. Sjómenn eiga að snúa sér til síns stéttarfélags með öll svona mál. Síðan er það stjórnar viðkom- andi stéttarfélags að ákveða aðgerð- ir og í fíamhaldi af því getur reynt á samtakamátt sjómanna. Ég skora því á alla þá sjómenn sem hafa látið til leiðast að kaupa kvóta með útgerðinni, að gera sér grein fyrir alvöru þessa máls og snúa sér til síns stéttarfélags. Ábyrgð ykkar er mikil. Ef ekki verður tekið strax á þessu máli og það látið kyrrt liggja, eruð þið að brjóta niður og eyðileggja öll þau réttindi og þá samninga sem ykkar stéttarfélög hafa náð með áralangri „Ég skora því á alla þá sjómenn sem hafa látið tíl leiðast að kaupa kvóta með útgerðinni, að gera sér grein fyrir alvöru þessa máls og snúa sér til síns stéttar- félags." baráttu og ósérhlífni, sem kostað hefur t.d. mörg verkföll og ýmiskon- ar harðræði sem svo langri vinnu- stöðvun gjarnan fylgir. Það yrði of langt mál að telja upp allt sem áunnist hefur, en ég get þó ekki látið hjá líða að minna á t.d. ákvæði um uppsagnarfrest, Vökulögin, ákvæði um frídaga, rétt- indi er slys eða veikindi ber að, ákvæði um uppgjör og kauptrygg- ingu, hafnarfrí og svona mætti lengi telja. Félagar, í sama hvaða stéttarfé- lagi þið eruð! Látið af þessari ósvinnu og snúið ykkur til stéttarfélags. Sveinn Rúnar Valgeirsson Höldum áfram að styrkja og standa vörð um rétt okkar til vinnu og mannsæmandi lífskjara. Látið ekki blekkingarhjal útgerðarmanna villa ykkur sýn. Helstu rökin sem ég hef heyrt fyrir þátttöku sjómanna í þessum kvótakaupum eru þau að ef ekki er um þátttöku að ræða verði skipinu lagt. En hvers vegna? Það er vegna þess að kvóti sá sem falur er, er svo dýr að útgerðin hef- ur ekki efni á að kaupa hann, án þátttöku áhafnar. Sjómenn! Leyfum þeim að stoppa skipin. Ef enginn hefur efni á að kaupa kvóta ,,þá verður heldur eng- inn kvóti seldur". Sem þýðir - að kvótasölumenn (sægreifar) verða að aðlaga sig að raunveruleikanum og lækka verðið til samræmis við mark- aðinn ef þeir ætla að selja! Sjómenn! Við þurfum að efla stétt- arvitund okkar og standa saman ef skipverjar eða skipverji verður af plássi vegna þess að þeir vilja ekki taka aukinn þátt í rekstri útgerðar- innar, umfram umsamda kostnaðar- hlutdeild. Skora ég á alla sjómenn að taka sér til fyrirmyndar sjómennina á Akureyri og á Austfjörðum, sem svo tryggiíega stóðu saman við ákvörðun á fiskverði sl. vetur. Sjáum til þess að það fari enginn sjómaður í þau skipsrúm sem menn hafa verið rekn- ir úr vegna þessara hluta. Sem fyrrverandi formaður í Skip- stjóra- og stýrimannafélaginu Verð- andi vil ég benda á að margir forver- ar okkar, sér í lagi í S/s Verðandi og Útvegsbændafélagi Vestmanna- eyja hafa í gegnum tíðina verið for- göngúmenn ýmissa góðra. mála, sjó- mönnum og aðstandendum þeirra til handa. Setjum ekki ljótan blett á minn- ingu og verk þessara góðu manna, með því að vera forgöngumenn í því að brjóta niður réttindi launamanna til að fara eftir löglegum kjarasamn- ingum sinna stéttarfélaga. Höfundur er stýrimaður og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum. Hagkvæmt heilbrigðiskerfi ÁVALLT TIL ÁLAGER LANDSSMIÐJAN HF. Verslun: Sölvhólsgötu 13 Sími (91)20680 eftir ÁrnaM. Mathiesen Undanfarna daga hefur farið fram mikil umræða um heilbrigðis- kerfi þjóðarinnar og hugmyndir heil- brigðisráðuneytisins um sparnað og hagræðingu í rekstri þess. Umræðan hefur snúist um niðurskurð á ein- stökum stofnunum og afstöðu ein- stakra manna og hópa til þessa. Það er mjög miður að umræðan skuli einungis hafa fjailað um málið á þennan hátt, en ástæðan er einföld — umræðan verður betra fjölmiðla- efni ef þessi hliðin snýr upp. Vandinn í ríkisí járniálununi Rót þessarar umræðu er vandinn í ríkisfjármálunum og rekstri heil- brigðiskerfisins. Þessi vandi er svo mikill að hann krefst þess að á hon- um sé tekið og því er frekari um- ræða þar sem litið er til heildarinnar fremur en einstakra stofnana bráð- nauðsynleg. Heilbrigðis- og trygginganefnd Sjálfstæðisflokksins hefur á undan- fófnum árum unnið mikið og gott starf. Niðurstöður þessa starfs má sjá í ályktun síðasta landsfundar Sjálfstæðisflokksins um heilbrigðis- °g tryggingamál. Þar koma fram tillögur um rekstur heilbrigðiskerfis- ins til aukinnar hagræðingar og sparnaðar. Tillögur Sjálfstæðisflokksins I ályktun landsfundarins er lagt til að breyta því heilbrigðiskerfi sem við nú rekum og þróast nú í átt til sífellt meiri miðstýringar. Lagt er til að það skuli gert m.a. með því að greina á milli ábyrgðar á greiðsl- um fyrir þjónustu í heilbrigðiskerfinu og ábyrgðar á rekstri þeirra stofn- ana sem þjónustuna veita án þess að minnka þjónustuna eða á nokk- urn hátt að draga úr öryggi þegn- anna sem hið opinbera tryggir. Þetta verði gert með því að koma á fót .sjúkrasamlögum (mun stærri en áð- ur þekktust) sem hafí rekstrarlegt sjálfstæði og ábyrgist greiðslur fyrir skilgreinda þjónustu óháð afkomu ríkissjóðs hverju sinni. Sjúkrasam- lögin eigi síðan viðskipti við þær rekstrarlega sjálfstæðu stofnanir sem besta og hagkvæmasta heil- brigðisþjónustu geta boðið á hverjum tíma. Áhrif breytinganna Þessar breytingar munu auka ábyrgð og sjálfstæði þeirra sem „En þessi stefna Sjálf- stæðisflokksins er þvert á þá stefnu að auka miðstýringu og fækka heilbrigðisstofn- unum þar sem aðgerðir eru framkvæmdar, þannig að þær séu nær einungis framkvæmdar á ríkisspítölum í Reykjavík." stjóma heilbrigðisstofnunum, auka fj'ölbreytni í rekstrarformum, auka samstarf og sérhæfíngu stofnana og þar með auka hagkvæmni og sparn- að í rekstri. Þessar breytingar munu styrkja heilbrigðiskerfið og auka þannig öryggi þegnanna. En þessi stefna Sjálfstæðisflokksins er þvert á þá stefnu að auka miðstýringu og fækka heilbrigðisstofnunum þar sem aðgerðir eru framkvæmdar, þannig að þær séu nær einungis fram- kvæmdar á ríkisspítölum í Reykjavík. Ef þessi þróun til mið- stýringar og samþjöppunar heldur Árni M. Mathiesen áfram mun það torvelda og jafvel koma í veg fyrir að stefna og hug- myndir Sjálfstæðisflokksins nái fram að ganga til hagsbóta fyrir heilbrigðiskerfið og þjóðina. Höfundur er 3. þingmaður Reykjaneskjördæmis. | i « i < Vetrartíminn hjá SJÓVÁ-ALMENNUM er frá níu til fímm Haustið er komið og veturinn nálgast óðum. Hjá SJÓVÁ-ALMENNUM skiptum við yfir í vetrarafgreiðslutíma sem er frá klukkan níu til fimm. Vetrartíminn gildir frá 15. september til 1. maí. SJOVAaCTALMENNAR 4 i « _ji
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.