Morgunblaðið - 29.10.1991, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 29.10.1991, Blaðsíða 29
liuiltunii rtiTummillxiKtTtWli MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 29. OKTÓBER 1991 29 eyrissjóða ; í framtíðinni tugurinn hefði eínkennst af óstöðug- leika og óðaverðbólgu og eignir sjóð- anna hefðu brunnið upp, þar sem verðtrygging var nánast alveg óheimil. Þetta hefði breytst með upptöku lánskjaravísitölunnar og að hans mati kæmi ekki til greina að aflétta henni og lífeyrissjóðirnir ættu að ávaxta fé sitt með bestu mögulegu kjörum. Hann sagði að eignir íslensku líf- eyrissjóðanna hefðu verið taldar um 133,4 milljarðar króna í árslok 1990. Þar af ættu lífeyrissjóðirnir um 2,1 milljarð króna í hlutabréfum miðað við markaðsverð eða um 1,6% af heildareign. Vöxtur og viðgangur íslensks hlutabréfamarkaðar myndi að verulegu leyti ráðast af því hvað lífeyrissjóðirnir fjárfestu mikið á þessum markaði og það væri sér- staklega mikilvægt að lífeyrissjóð- irnir byggju við hlutlausa ráðgjöf varðandi hlutabréfakaup. Fram til aldamóta gætu komið á markað hlutabréf að verðmæti 100-150 milljarðar króna til viðbótar við þá 35 milljarða sem nú væru fyrir hendi. Til samanburðar væru 70% af eignum lífeyrissjóða í Bretlandi í hlutabréfum, þar af 19% í hluta- :öðum larráðs ásökun sveitarstjórnarinnar um fölsun alls ekki standast. „Þetta eru einfaldlega mál sem menn vilja hafa á hreinu hvort þetta er áhyggjuefni eða ekki. Ef það kemur ekki fram í sér- fræðinganefndinni, þá stafar það af því að sú skýrsla sem um er að ræða kom fram á allra síðustu dögum nefndarinnar, og menn eru kannski ekki búnir að melta það. Það er margt af þessum niðurstöð- um sem eru mjög nýjar, þannig að fullkomin túlkun kemur ekki fram fyrr en menn fara að velta sér upp úr þessu, en mælingarnar standa fyrir sínu. Ég vísa því al- gjörlega á bug að þetta sé vísvit- andi fölsun. Hins vegar er þetta alltaf svo að þegar þú styttir vísind- alegan texta og mælingar og reyn- ir að túlka það yfir í eitthvað sem skiptir þig máli á annan hátt, þá ertu alltaf í þessari hættu að þú ert að túlka og þú fjarlægist upp- runalegu upplýsingarnar," sagði hann. Varðandi þá fullyrðingu sveitar- stjórnarinnar að Náttúruverndar- ráð gæfi sér hver áhrif af breyttum setflutningum væru og kæmu til með að verða, sagði Arnþór að hann teldi svo ekki vera. „Þegar talað er um 10-15% [af heildarset- myndun Syðriflóa] þá er það í raun og veru lág tala. Það eru núver- andi áhrif. Við sjáum fram á það að ef farið er suður fyrir Teigasund inn á svokallaða Strandaboli, sem er næsta vinnslusvæði ef Kísiliðjan heldur áfram, þá er komin tvöföld- un á þessu á mjög stuttum tíma og það er það sem við höfum áhyggjur af, og það er það sem skiptir rnáli. Það er hins vegar allt- af hægt að segja að það eigi eftir að rannsaka meira," sagði hann bréfum erlendis, og bandarískar fjárfestingarstofnanir, einkum líf- eyrissjóðir, ættu um 40% af hluta- bréfum í stórum og meðalstórum félögum. Þá væri árangur Lífeyris- sjóðs verslunarmanna athyglisverð- ur en raunávöxtun á hlutabréfaeign hans frá 1980 til 1991 væri 16,1%. Hrafn sagði að það væri spurning hvort lífeyrissjóðirnir ættu að vinna meira saman til að ná aukinni ávöxt- un. Raunávöxtun SAL-sjóðanna hefði verið 7,3% árið 1990. Ef hún hefði náð 7,8% hefði hún staðið undir öllum rekstrarkostnaði sjóð- anna sem sýndi hvað hvert brot úr prósenti skipti miklu máli og það gæti verið fljótt að borga sig til baka að leggja aukna vinnu í að kanna fjárfestingarmöguleika. Ráð- stöfunarfé SAL-sjóðanna í heild væri áætlað 25 milljarðar í ár. Þar af færu 9,6 milljarðar til Húsnæðis- stofnunar, 7 milljarðar að líkindum til kaupa á húsbréfum, 3,8 milljarð- ar í beinar lánveitingar til sjóðfé- laga, 650 milljónir til félagslegs húsnæðis og eftir stæðu um 4 millj- arðar sem færu til ýmislegs, meðal annars hlutabréfakaupa. Það væri spurning hvort sjóðirnir ættu ekki að setja á stofn sérstaka verðbréfa- deild sem samræmdi kaup á stöðl- uðum verðbréfum og freistaði þess þannig að ná fram betri kjörum. Þá benti hann á að í ársbyrjun 1993 falla alveg niður hömlur á fjárfest- ingum eriendis og þá gætu sjóðirnir keypt örugg erlend verðbréf. ís- lenskir og erlendir. verðbréfasalar væru þegar byrjaðir að leita eftir viðskiptum vegna þessa. Það væri mikilvægt að lífeyrissjóðirnir stæðu saman þegar þessar frjálsu fjár- magnshreyfingar tækju gildi og hann vonaði að þeir hefðu frum- kvæði til að móta framtíðina í þess- um efnum. Morgunblaðið/Kristján Mannfjöldi fylgdist með hátíðardagskránni á Lækjartorgi á laugardag. „Tónlistardagurínn hefur sjaldan tekist eins vel og nú" Islensk tónlist vinsæl í útvarpi ÞAÐ ER óhætt að segja að Ar söngsins hafi byrjað vel s.l. laugardag er íslenskur tónlistardagur var haldinn hátíðlegur ura allt land. Símon H. ívarsson er sæti átti í „Tónlistardagsnefnd" segir að skipuleggjendur dagsins séu ánægðir og hissa með hinar góðu undirtektir en vissulega hafi þeir notið þess að Ár söngsins var að hefjast. „Að mínu viti hefur tónlistardagur- inn sjaldan tekist svo vel til sem nú og við erum ánægðir með hve góðar undirtektir dagurinn fékk hjá tónlist- arfólki," segir Símon H. ívarsson. „Það sem kom okkur einna mest á óvart var hve söngiðkun stendur fólki nærri og hve margir fundu þörf hjá sér til að taka virkan þátt í því starfí og skemmtan sem boðið var upp á þennan dag." Sem fyrr segir var Tónlistardagur- inn haldinn hátíðlegur um land allt en hér í Reykjavík hófst hann með því að lúðrasveitir óku um borgina og léku fyrir fólk. Klukkan þrjú var síðan skrúðganga frá Hlemmi og nið- ur á Lækjartorg þar sem hátíðdag- skrá var flutt. Einnig var opið hús í mörgum tónlistarskólum þennan dag. Félag tónskálda og textahöfunda hefur látið Félagsvísindastofnun gera könnun um viðhorf til tónlistarflutn- ings í útvarpi. Könnunin var gerð í október en niðurstöður hennar voru kynntar . á tónlistardaginn. Fram kemur að rúmlega 56% aðspurðra vilja að hlutfall íslenskrar og erlendr- ar tónlistar sé hið sama en 27% vildu að íslensk tónlist væri leikin meir en erlend og aðeins rúm 10% voru á þeirri skoðun að erlendri tónlist ætti að gera hærra undir höfði en ís- lenskri í dagskrá útvarps. Félag tónskálda og textahöfunda veitti tvær viðurkenningar á Tónlist- ardaginn. Svavar Gests fékk viður- kenningu fyrir framlag sitt til ís- lenskrar tónlistar og Rás 2 fékk viðurkenningu fyrir að stuðla að flutningi íslenskrar tónlistar í út- varpi. Það var Stefán Jón Hafstein Stefán Jón Hafstein tekur á móti viðurkenningunni til Rásar 2 úr hendi Maguúsar Kjartanssonar frá Félagi tónskálda og textahöf- unda. sem veitti viðurkenningu þessari móttöku fyrir hönd Rásar 2. 50. Fiskiþing sett í gær: Endanlegt framsal á afla- kvótum orðið að þjóðarslysi - sagði fiskimálastjóri í setningarræðu FIMMTUGASTA Fiskiþing var sett í gær en þingið stendur til nk. föstudags. Þorsteinn Gíslason fiskimálastjóri sagði m.a. í setningar- ræðu að meðan ekki fyndist betri leið við stjórn fiskveiða væri kvóta- kerfið komið til að vera. „En við verðum að vinna okkur til baka út úr þeirri blindgötu, sem leikreglur kvótakerfisins hafa leitt okkur í. Afleiðing þeirrar reglu að leyfa endanlegt framsal gegn gjaldi á áunn- um og úthlutuðum afnotarétti úr aðalauðlind þjóðarinnar er orðin að þjóðarslysi." þessari sköttun og möguleika til ann- árra hluta." Þórður Friðjónsson, forstjóri Þjóð- hagsstofnunar, sagði í ræðu á Fiski- þingi að við þyrftum að draga úr tilkostnaði veiða og vinnslu og að þessu verkefni þyrftu menn að ein- beita sér á næstu mánuðum, því mikið sé í húfi. „Þetta er hins vegar ákaflega vandasamt verk og við- kvæmt en óhjákvæmilegt er að lausnin felist að hluta í því að óhag- kvæmustu fyrirtækin, eða deildir innan fyrirtækja, hætti starfsemi og aflakvótar þeirra og framleiðsla verði flutt til fyrirtækja með hagkvæmari rekstur. Mikill ávinningur getur orðið af svona skipulagsbreytingum. Sem dæmi má nefna að hætti þau 10% fyrirtækja, eða deilda, sem versta afkomu hafa og aflakvótar þeirra Þorsteinn Gíslason sagðist ekki ætla að leggja dóm á réttlæti markmiðsins, né heldur hvort ein- hverjir telji sig hafa náð því. „En alla þá ólgu, þær afleiðingar og ós- ætti, sem blasir við okkur, verður að kveða niður, sem kemur jafnvel frá hinum lærðustu mönnum, sem vegna vanþekkingar skynja bókstaf- lega ekki hverju þeir menn fórna og leggja að veði, sem draga fisk úr sjó af IslandsTriTðum. Það er eflaust í mörgum tilfellum þessi vanþekking, sem leitt hefur af sér hjáróma tal um auðlindasköttun. En eitt er víst að í fjöregginu brest- ur ef það hjálpar ekki hver öðrum þegar uppákomur verða. Lítum til dæmis á hvernig umdeildur Hagræð- ingarsjóður hjálpar loðnuflotanum í ár eftir veiðibrest. Þess vegna eru býsna margir ósáttir við að veita og framleiðsla flytjast til annarra fyrirtækja í greininni hækkar verg hlutdeild fjármagns í sjávarútvegi um 2%. Áhrifin á hreina afkomu fara eftir því hvort og hvað hag- kvæmari fyrirtækin þurfa að greiða fyrir aflakvótana, sem þau fá." Þórður sagði að skipulagsbreyt- ingar af þessu tagi hljóti hins vegar að hafa áhrif á starfsfólk og byggð- arlög. „Þess vegna er afar mikilvægt að þær séu vel undirbúnar. Árangur skipulagsbreytinganna byggist á að í reynd hætti á hagkvæmustu fyrir- tækin rekstri og önnur fyrirtæki auki framleiðslu að sama skapi og bæti þannig nýtingu framleiðslu- tækja- og krafta. I þessu efni er þýðingarmikið að velta því fyrir sér hvort þessar breytingar geti gengið eftir af sjálfu sér við markaðsaðstæð- ur eða hvort stjómvöld geti tryggt hagfelldari árangur með einhverjum hætti. Þess þarf þó jafnan að gæta að opinber íhlutun skapi ekki meiri vanda en hún leysir. Þjóðhagsstofnun vinnur nú að því að meta áhrif hugsanlegra skip- ulagsbreytinga í sjávarútvegi út frá mismunandi sjónarhornum. I þessu efni skiptir miklu máli hvernig lána- stofnanir munu bregðast við. Mest áhrif verða augh'óslega af því að fækka fyrirtækjum og færa afla og framleiðslu þeirra, sem hætta starf- semi, til fyrirtækja með hagkvæmari rekstur. Þetta getur hins vegar stangast á við önnur markmið, eink- um um atvinnu- og byggðaþróun. Vandinn er að finna lausnir, sem tryggja mesta hagræðingu án þess að tefla markmiðum í atvinnu- og byggðamálum í meiri tvísýnu en ás- ættanlegt er þegar til lengri tíma er litið." Í dag, þriðjudag, flytja erindi á Fiskiþingi Grímur Valdimarsson, for- stjóri Rannsóknastofnunar fiskiðn- aðarins, og Jakob Jakobsson, for- stjóri Hafrannsóknastofnunar. Þá fjallar Jón Ólafsson um starfsemi Hafrannsóknastofnunar, Eríkur Tómasson talar um mótun heild- stæðrar sjávarútvegsstefnu og end- urskoðun laga um stjórn fiskveiða, Teitur Stefánsson ræðir um fisk- markaði og verðlagsþróun, Kristján Ásgeirsson fjallar um afkomumál sjávarútvegsins og Þorsteinn Gísla- son fiskimálastjóri flytur skýrslu. Á morgun fjallar Guðjón A. Kristjánsson um nýtingu veiðarfæra og sókn í fiskistofna eftir veiðarfær- um og Jónas Haraldsson talar um öryggis- og fræðslumál. T
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.