Morgunblaðið - 14.05.1993, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 14.05.1993, Blaðsíða 27
fMflÐHTCJVI GIQAJaVÍ'JOíIOM a se MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 14. MAÍ 1993 27 ippstokkun í ríkisstjórninni hefur verið sett í salt Sigurðsson út- 1 Steinar inn ð tala um uppstokkun í ríkisstjórn, þegar einn ráð- il annarra starfa og annar tekur hans sæti í stjórninni íkisstjórnarinnar, vegna um- orðinn hálfpínlegur, að ekki órnin getur engum um kennt •u oddvitar ríkisstjórnarinnar, ón Baldvin Hannibalsson, sem singu eftir stjórnarmyndun í ur árum, í þá veru að stokkað á miðju kjörtímabili hennar. ð, og sú uppstokkun sem við irfarandi: Jón Sigurðsson, við- a mun í júníbyrjun ákveða að unálum og taka við stöðu dr. Seðlabankastjóri. Inn í ríkis- iarl Steinar Guðnason koma. * um það hvort þessar tilfærsl- íni „Uppstokkun í ríkisstjórn" mt að vera skiptar. Sjálfstæðis- ið einum einasta ráðherra hjá ðherrar sem hugsanlega voru ikömmu, Halldór Blöndal, sam- íherra og Ólafur G. Einarsson, i nú valdað ráðherrastóla sína rður einu sinni hægt að stugga iðnaðar í einu atvinnuvegaráðuneyti og nýja verkaskiptingu flokkanna í kjölfar slíkrar sameiningar, sem hálfgert skemmtiefni á kratafundum eða lélega brandara. Þeir spyrja hvort kratar ætlist til þess að vera teknir alvarlega, þegar þeir bjóða upp á að taka við stjórn og starfsviði tveggja ráðuneyta, landbúnaðar og sjávar, gegn því að Sjálfstæðisflokkurinn haldi fjár- málaráðuneytinu, eða að þeir gefi eftir hálft verksvið viðskiptaráðu- neytisins, sem er iðnaðarráðuneyti, gegn því að fá í sinn hlut fjármálin. Það er skoðun ýmissa sjálfstæðis- manna að umræða kratanna um uppstokkun sé að mörgu leyti sprott- in af þeirra eigin vandræðagangi. Það verði ekki um neina uppstokkun að ræða, þótt Jón Sigurðsson setjist í seðlabankastjórastólinn og Karl Steinar komi inn fyrir hann. Kratar séu því að reyna að beina spjótum sínum að Sjálfstæðisflokknum og vekja athygli á að þar fari engin uníræða fram um stólaskipti, enda Morgunblaðið/Júlíus uhlíð r yfir. Safnast var saman á Hót- ikkið þar morgunkaffi, en síðan íiðborgina og að Öskjuhlíð. Langlíklegast er að eina breytingin í ríkisstjórn í sumar verði sú að Jón Sigurðsson, viðskipta- og iðnaðarráðherra taki við embætti Seðlabankastjóra og Karl Steinar Guðnason, alþingis- maður taki sæti hans í ríkisstjórn. AF INNLENDUM VETTVANGI AGNES BRAGADÓTTIR séu slík skipti ekki á döfínni. Raun- ar telja ákveðnir ráðherrar sem rætt hefur verið við, að það sé algjör misskilningur að nú sé skynsamlegt að hefja slíka uppstokkun. Það taki menn a.m.k. tvö ár að setja sig al- mennilega inn í ráðherraembætti og það væri að þeirra mati fásinna að skipta mönnum út, þegar þeir fyrst séu að ná góðum tökum á starfinu. Kratar hafa á hinn bóginn tengt umræðuna um eitt atvinnuvegaráðu- neyti í stað þriggja, verkefnum á sviði ríkisfjármála, sparnaðar, hagð- ræðingar og sameiningar ríkisstofn- ana. Jafnframt hafa þeir, líkast til réttilega, bent á að með einu slíku ráðuneyti og atvinnumálaráðherra, þá væri stórlega hægt að draga úr því hagsmunagæsluhlutverki sem atvinnuvegaráðherrarnir, einkum landbúnaðar- og sjávarútvegsráð- hérra, sinni í svo ríkum mæli. Sjálfstæðismenn eru þeirrar skoð- unar að utanríkisráðuneytið, sem Jón Baldvin hefur sagt að kæmi til greina að eftiriáta Sjálfstæðis- flokknum, fyrir annað hvort fjár- mála- eða sjávarútvegsráðuneyti, sé ekki lengur hin eftirsótta verslunar- vara sem það var, þar sem samning- um um Evrópska efnahagssvæðið sé lokið, og verksvið utanríkisráð- herra á næstunni verði vart annað en halda uppi diplómatískum tengsl- um við þau ríki sem ísland er í stjórn- Davíð Oddsson forsætisráð- herra mun ekki eiga svo gott með að hrókera í ráðherraliði Sjálfstæðisflokksins, eftir þau upphlaup sem urðu á vorþingi í sambandi við landbúnaðar- mál og starfsmannamál Sjón- varpsins. Raunar er því haldið fram að forsætisráðherra teb,'i ekki ráðlegt að breyta til í ráðherraliði Sjálfstæðis- flokksins, enn sem komið er. málasambandi við, fara í kurteisis- heimsóknir og fá aðra utanríkisráð- herra hingað til lands í samskonar heimsóknir óg hafa ofan af fyrir þeim. Vill halda í fóstra sinn og nafna Ákveðnir kratar halda því fram að Jóni Baldvin sé eftirsjá að fóstra sínum og nafna úr ríkisstjórn yfir í Seðlabankastjórastól og hann vilji mikið til vinna, til þess að lokka Jón Sigurðsson til áframahaldandi stjórnmálaþátttöku. Jón er ekki ginnkeyptur fyrir slíku og fátt sem gæti breytt þeirri ákvörðun hans um að þiggja stólinn í Seðlabanka, þeg- ar bankaráð Seðlabankans gerir til- lögu um hann sem Seðlabankastjóra í byrjun júnímánaðar. Það broslega við þá tillögugerð er að bankaráðið þarf að gera tillögu um Seðlabanka- stjóra við viðskiptaráðherra, Jón Sig- urðsson, sem í kjölfar þess mun ræða málið við samráðherra sína. Kratar telja að það eina sem gæti fengið Jón Sigurðsson til þess að ákveða áframhaldandi stjórn- málaþátttöki' óé tilboð um fjármála- ráðherrastólinn. Jón Baldvin væri að sögn reiðubúinn til mikilla við- skipta, ef það mætti tryggja áfram- hald nafna hans í pólitík, en ef af slíkum viðskiptum yrði, þá myndi formaður Alþýðuflokksins skilyrða þau því að Jón Sigurðsson gengist inn á að halda áfram að þessu kjör- tímabili loknu. Þá vandast aftur málið, því Jón Sigurðsson er ekki maður prófkjöranna, eins og kunn- ugt er. Hann féllst á framboð í Reykjavík á sínum tíma, gegn því að hann fengi öruggt þingsæti á silfurfati. Þegar hann fór fram í Jón Baldvin Hannibalsson, ut- anríkisráðherra, hefur reifað hugmyndir um uppstokkun og nýja verkaskiptingu ríkis- stjórnar í fjölmiðlum og á kratafundum, án þess að hafa minnst einu orði á þessar hug- myndir við samstarfsflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn. Reykjanesi, var hið sama uppi á ten- ingnum. Þannig að þótt kratar velti fyrir sér ýmsum hliðum á þessu máli og möguleikum, má telja svo til frágengið að niðurstaðan verði sú að Jón Sigurðsson verði orðinn Seðlabankastjóri um mitt sumar. Róttækari hugmyndir Einhver umræða hefur farið fram um það innan Alþýðuflokksins að viturlegra væri af hálfu flokksins að stokka upp í ráðherraliði sínu, með afgerandi hætti. Þeir fáu sem eru stuðningsmenn róttækra breyt- inga segja að ljóst sé að Eiður Guðnason sé að hætta í pólitík, hvort sem það verði hans ósk eða ekki. Hann eigi einfaldlega engan stuðn- ing til áframhaldandi þingsetu í sínu kjördæmi, Vesturlandi, og því sé sjálfhætt. Sömuleiðis liggi nokkuð ljóst fyrir að Karl Steinar muni ekki verða mikið lengur í pólitík og því væri jafnráðlegt að hann færi beint í forstjórastól Tryggingastofnunar, án millilendingar í ríkisstjórn og að Eiði yrði fundið sendiherraembætti og tveir nýir menn kæmu inn í ráð- herralið Alþýðuflokksins, þeir Össur Skarphéðinsson, þingflokksformað- ur, og bæjarstjórinn úr Hafnarfirði, . Guðmundur Arni Stefánsson, sem þá yrði að láta af stöðugri stjórnar- andstöðu sinni. Frómt frá sagt munu þetta vera vangaveltur örfárra manna og ekki njóta nokkurs stuðn- ings meðal forystumanna Alþýðu- flokksins, síst formannsins sjálfs. Jafnframt er vitað að Eiður Guðna- son hugsar sér ekki til hreyfings á miðju kjörtímabilinu og hyggst sitja sem umhverfisráðherra kjörtímabilið á enda. Sjávarutvegsráðherra um afgreiðslu hvalveiðiráðsins á kröfu Japana Niðurstaðan í fullu samræmi við það sem við reiknuðum með ÞORSTEINN Pálsson sjávarútvegsráðherra segir áð það hafi alls ekki komið á óvart að krafa Japana um að fá að veiða 50 hrefnur við Japansstrendur hafi verið felld á árs- fundi Alþjóða hvalveiðiráðsins í gær. „Þessi niðurstaða er í fullu samræmi við það sem við reiknuðum með, og ég hefði orðið miklu meira undrandi ef hvalveiðráðið hefði farið að samþykkja kvóta," sagði hann í samtali við Morgunblaðið. „Astæðan fyrir því að við sögðum okkur úr ráðinu var sú að við trúðum ekki gylliboðum þeirra sem sögðu að það væri rétt að bíða, og að því kæmi að hvalveiðiþjóðirnar myndu fá kvóta. Nú hefur það komið í ljós að Bandaríkin sem ráða ferðinni hafa hafnað vísindalegum niðurstöð- um, og þessi afstaða hvalveiðiráðsins er í fullu samræmi við þau sjónar- mið meirihluta ríkjanna að virða ekki hvalveiðisáttmálann," sagði sjávarútvegsráðherra. Frétt úr lausu lofti gripin Norsk fréttastofa, Norsk teleg- rambyrá, birti í gær frétt um að ríkis- stjórn íslands hefði rætt þann mögu- leika að hefja hrefnuveiðar á þjóðhá- tíðardaginn 17. júní, oghefðu Islend- ingar óskað eftir að fá aðgang að norskum rannsóknagögnum til þess að reikna út veiðikvóta. Þorsteinn Pálsson sagði þessa frétt algerlega úr lausi lofti gripna, og hefði hún ekki við nein rök að styðjast. „Það hefur verið mjög gott samstarf milli íslenskra og norskra vísindamanna, en við eigum mjög góð vísindaleg gögn og höfum lagt þau fram fyrir Alþjóða hvalveiðiráðið árum saman og ráðum alveg yfir nægjanlegri vís- indalegri þekkingu. En við metum auðvitað mjög mikils gott samstarf við norska vísindamenn," sagði hann.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.