Morgunblaðið - 29.06.1993, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 29.06.1993, Blaðsíða 4
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 29. JÚNÍ 1993 Sýslumaðurinn í Bolungarvík fjallar um kæru Sambands dýraverndarfélaga á bjarndýrsdrápið Kannað hvort veiðiað- ferðin varðar við lög SAMBAND dýraverndarfélaga íslands hefur lagt fram kæru á hend- ur Jóni Péturssyni skipstjóra á Guðnýju ÍS 266 frá Bolungarvik. Sakarefnið er að hafa snarað bjarndýr og hengt við skipshlið. Ásta Valdimarsdóttir sýslumaður í Bolungarvík segir bjarnaveiði löglega samkvæmt konungstilskipun frá 1849 en kannað verði hvort veiðiað- ferðin hrjóii í bága við dýraverndunarlög. Össur Skarphéðinsson umhverfisráðherra leggur þunga áherslu á að frumvarp um vernd, friðun og veiðar á villtum dýrum verði samþykkt fyrir jól. Þá verði hvítabirnir á sundi og ís friðaðir. Jón Pétursson skipstjóri segir björn- inn hafa drepist skjótlega eftir að snaran hertist að. Hann telur kæruna vera auglýsingabragð Sambands dýraverndarfélaga; skrípa- samtaka. í kærubréfi frá Sambandi dýra- verndarfélaga Íslands til sýslu- mannsins í Bolungarvík segir m.a. að þessi veiði sé tvímælalaust brot á lögum um dýravernd, auk þess séu ísbirnir í útrýmingarhættu og því alfriðaðir samkvæmt alþjóða- samþykktum. Sambandið kærir Jón Pétursson skipstjóra sem ábyrgan fyrir þessu verki og krefst þyngstu VEÐUR refsingar er lög leyfa. Þess er og krafist að tafarlaust verði lagt hald á hræ ísbjarnarins og það krufíð á Tilraunastöðinni á Keldum og því síðan eytt. Sambandið hefur ennfremur ósk- að eftir aðstoð Össurar Skarphéð- inssonar umhverfisráðherra „ti] þess að koma lögum yfir þá sem unnu ofangreint níðingsverk og koma í veg fyrir að þeir geti gert sér það að féþúfu." „Á sá björn, er fyrst kemur banasári á hann" Ásta Valdimarsdóttir, settur sýslumaður, í Bolungarvík staðfesti að sér hefði borist kæran. Sýslu- maður sagðist ekki vera kunnugt um alþjóðasamþykktir sem hefðu bein réttaráhrif á íslandi varðandi þetta mál. Samkvæmt íslenskum lögum væri bjarnaveiði heimil. Til- skipun um veiði á íslandi frá 20. júní 1849, væri í fullu gildi: „Birni má hver maður elta og veiða hvar sem hann finnur, og á sá björn, er fyrst kemur banasári á hann. En sá, er þar á veiði, og þeir menn, er að veiði bjamarins voru, skulu ekki hafa nema endurgjald fyrir aðstoð sína." IDAGkl. 12.00 Heimto; VeOurstofa Isiands (Byggtí veðurapákl 16.15 f gssr) VEÐURHORFURI DAG, 29. JUNI YFIRUT: Yfir Grænlandshafi er víöáttumikil 886 rrib lægð sem þokast hasgtaustur. SPA: Sunnan- og suðaustanátt, stínningskaldi suðaustanlands en ann- ars kaldívíðast hvar. Skúrir verða sunrtanlands oq vestan en norðausta-n tíl verður skýjað með köflum en úrkomulftið. Híti verður á bilínu 8-14 stig, hlýjast f innsveitum norðanlands. VEÐURHORFUR NÆSTU DAGA: HORFUR Á MIÐVIKUDAO: Suðlæg átt, vfða kaidi. Skúraleiðingar sunn- an- og vestanlands en úrkornulaust og víða bjartviðri norðaustanlands. Hiti 9-1S §tig, hlýjast í innsveitum fyrir norðan. HORFUR Á FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG: Fremur hæg breytileg eða norövestlæg átt. Súldarloft og fremur svalt á annesjum norðanlands en bjartviðri og alit að 16 stiga hiti sunnan- og suðaustanlands. Nýir veðurfregnatímar. 1.30, 4.30, 7.30, 10.4S, 12.46, 16.30, 19.30, 22. 30.Svarsímt Veðurstofu íslands — Veðurfregnir: 990600. o Heiðskírt r r r r r r r r Rigning :QS :<Æ wk Léttskýjað Hálfskýjað Skýjað Alskýjað 0:1 Skúrir Slydduéf Él * r * * r r * r Slydda * * * * * * Snjókoma Sunnan, 4 vindstig. Vindörin sýnir vindstefnu og fjaðrirnar vindstyrk, heil fjöður er 2 vindstig 10° Hitastig ',' Súld == Þoka rtig.. FÆRÐ A VEGUM; m. 17.30 <9**) Greíðfært er um alla helstu þjóðvegi landsins. Á vestfjörðum eru Þorska- fjarðar- og Tröllatunguheiðar jeppafærar. Hálendisvegir eru öðum að opnast hver af öðrum og er t.d. orðið fært um Uxahryggi, í Eldgjá að sunnan, Veiðivötn, Jökulheima, KerlingarfjÖH að sunnan, Heröubreiðar- lindir og KverkfjÖII. Víða er unnið við vegagerð og eru vegfarendur beðnir að virða þær merkingar sem þar eru. Upplýsingar um færð eru veittar hjá Vegaeftiriiti { síma 91-631500 og i grænni línu 99-6316. Vegagerðin. VEÐUR VIÐA kl. 12.00 ígær Akureyri Reykjavfk llití 15 12 UMHEIM að fsl. tíma veður skýjað Momafflrennd Bergen Helslnki Kaupmannahöfn Narssarasuaq Ntiuk Oaló Stokkhólmur Þórohöfn 13 19 5 1 22 17 13 skýjað úrkomaígrennd alskýjaS súld þrumuveður súldás.klst. Algarve Amsterdam Baroelona Berlín Chicago Feneyjar Frankfurt Glasgow London LosAngeles Lúxemborg Madríd Malaga Montraal NewYork Qriando Parfa Madeira ftóm Vfn Wirtnipeg 23 skýjað 17 skýjað 25 léttskýjað 16 skýjað 16 Skúr 25 léttskýjað 18 skýjuð 21 skýjsð vantar 23 lóttskýjað 17 alskýjað 16 skýjað 25 léttskýjað 30 heiSskín 28 léttskyjað 20 skýjað 26 skýjað 24 skýjaö 20 léttskýjað 22 léttskýjað 29 hálfskýjað 16 skýjað 24 skýjað 10 alakýjað Morgunblaðið/Gunnar Hallsson Hvítabjörn BOLVIKINGUM þótti hvitabjörninn vel tenntur en þó ófrýnilegur. Ásta Valdimarsdóttir sýslumaður sagði næsta skref í þessu máli að taka skýrslu af skipstjóranum um hvernig staðið hefði verið að þess- ari veiði m.a. með hliðsjón af dýra- verndunarlögum, þar væri kveðið á um að þegar dýr væru deydd, bæri að gæta þess að deyðing færi fram með jafnhröðum og sársaukalitlum hætti og frekast væri völ á. En Ásta benti á að samkvæmt greinar- gerð frá 1957 þegar frumvarp til dýraverndunarlaga var samþykkt virtist þetta ákvæði fremur varða aflífun húsdýra en villtra dýra. Frumvarp um vernd og veiði Össur Skarphéðinson umhverf- iðsráðherra minnti á að á síðasta þingi hefði verið lagt fram frum- varp þar sem gert væri ráð fyrir friðun hvitabjarna þegar þeir væru á sundi eða á ís. En fella mætti hvltabjörn sem gengi á land og fólki eða búfénaði væri talin stafa hætta af. Þetta frumvarp hefði ekki náð fram að ganga. Islendingar væru því í þeirri sérkennilegu stöðu að konungstilskipunin frá 1849 væri gildandi lög. Það væri því erfitt að segja annað en að skipverjar á Guðnýju hafí haft rétt til veiðanna. „Þó að siðferðilega virðist fram- koma þeirra umdeildanleg," sagði umhverfísráðherra. Ráðherra sagði þennan atburð undirstrika nauðsyn þess að sam- þykkja fyrrgreint frumvarp. Hann vænti þess fastlega að það yrði að lögum fyrir næstu jól. Umhverfis- ráðherra benti einnig á að í fyrr- nefndu frumvarpi væri gert ráð fyrir því að felld dýr yrðu þjóðar- eign og Náttúrfræðistofnun fengi það til sinna umráða. Umhverfísráðherra -sagði að ís- lendingar væru ekki aðilar að al- þjóðasamþykktum er vörðuðu veiði eða friðun bjarndýra. Össur minnti á að eftirlit með veiði á hvítabjörn- um í þeim löndum, þar sem þeir eiga heimkynni væri mjög strangt. í gildi væri samningur milli Kanada, Noregs, Sovétríkjanna fyrrverandi, Bandaríkjanna, og Dannmerkur fyrir hönd Grænlands. Það mætti veiða í vísindaskyni og til að forða tjóni og mannaskaða og einnig mættu innfæddir veiða með hefð- bundinni veiðiaðferð. Jöf n skipti Jón Pétursson skipstjóri á Guðnýju vildi fá orð hafa um kæru Sambands dýraverndarfélaga ís- lands. „Ætli þau séu ekki að vinna fyrir kaupinu sínu og auglýsa sig upp,. Þau eru eins og þau eru þessi samtök; „skrípasamtök." Aðspurð- ur sagði Jón það ekki hafa tekið langan tíma að bana dýrinu. Það hefðu liðið fimm mínútur frá því að snaran hertist að, þangað til þeir hefðu slakað á, en hann héldi að það hefði tekið fljótar af. Skip- stjórinn á Guðnýju reiknaði með því að hræið af bjarndýrinu yrði selt. Hann gerði ekki ráð fyrir öðru en því að bjarnarverðinu yrði skipt jafnt millri allra fimm skipsverja. Fjöldi fyrirspurna og tilboða hefði borist bæði innanlands og erlendis frá. Hann vildi ekki tilgreina um hvaða aðila væri að ræða en hæsta tilboð væri enn 500.000 kr. Fimm dæmdir £yrir fjársvik og tékkafals Þyngsti dómurinn er 20 mánada fángelsi KVEÐINN hefur verið upp dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur yfir fímm mönnum sem sakaðir eru um fjársvik og tékkafais auk inn- brota. Mennirnir hlutu misþunga dóma en sá þyngsti nam 20 mán- aða fangelsi. Allir hafa þeir áður hlotið refsidóma. Þeim fimmmenninganna sem tengjast starfsemi framangreinds hlaut þyngsta dóminn er gefið að með ýmsum hætti, m.a. þátttöku í sök umboðssvik og fjársvik, tékka- svik, skjalafals og tékkafals og nemur tjón það sem hann olli með þessu hátterni sínu nokkuð á aðra milljón króna. í dómnum segir að líta verði til þess að brot ákærða voru mjög mörg og að hann hefur litlar bætur greitt vegna þeirra. Með hliðsjón af þessu þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 20 mánuði. Auk þess er honum gert að greiða yfir 40 aðilum skaða- bætur vegna svikanna og falsins. Eins til sjö mánaða fangelsi Þeir fjórir aðrir sem dóma hlutu fölsun skuldabréfa til notkunar í bflaviðskiptum auk þess að þeir eru dæmdir fyrir innbrot í nokkur fyrir- tæki. Dómarnir eru misþungir eða frá eins mánaðar fangelsi og upp í sjö mánaða fangelsi, þar af fjórir mánuðir skilorðsbundnir. Þrír hinna ákærðu sátu í gæsluvarðhaldi, frá 7 dögum upp í 58 daga, og kemur sú vist til frádráttar fangelsisdó- munum. Öllum er gert að greiða réttargæslu og málsvarnarlaun og skipta með sér saksóknarlaunum. Það var Sverrir Einársson hér- aðsdómari sem kvað upp dómana.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.