Morgunblaðið - 04.01.1995, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 04.01.1995, Blaðsíða 2
2 B MIÐVIKUDAGUR 4. JANÚAR 1995 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Hagnaður á rekstri Hólaness hf. í fyrra SKAGASTROND - ÞRATT fyrir mikla erfiðleika, í rekstri Hólaness á Skagaströnd undanfarin misseri, er ljóst að hagnaður verð af rekstri þess á síðasta ári. Rækja hefur verið uppistaðan í visnnlu fyrirtæk- isins, síðan fiskvinnsla lagðist þar af fyri rúmu ári. Aðalfundur Hólaness hf. var haldinn í kaffistofu frystihúss fé- lagsins milli jóla og nýárs. Miklar breytingar urðu á stjórn félagsins, þar sem þrír stjórnarmanna voru nú tilnefndir af Landsbankanum, sem er stærsti hluthafinn. Miklir erfiðleikar hafa verið í rekstri Hólaness hf. á undanförnum árum, enda hefur ekki verið unnin fiskur í frystihúsi þess frá því ág- úst 1993. Ljóst er þó, að sögn Lár- usar Ægis Guðmundssonar, fram- kvæmdastjóra, að síðasta ár verður gert upp með nokkrum hagnaði. Hefur verið lög áherzla á rækju- vinnslu nú að undanförnu og voru unnin 2.400 tonn af rækju hjá fé- laginu á síðasta ári. Fram kom á aðalfundinum, að leitað verði allra ráða til að tryggja enn betur hráefn- isöflun rækjuvinnslunnar með út- vegun á rækjukvóta. Eftir að félagið fór í nauðarsamn- inga samþykktu Lándsbankinn og fleiri að breyta skuldum þess í hlutafé. Þannig eignaðist bankinn meirihluta í félaginu og á nú 56 til 57% hlutafjár. Höfðahreppur á 25% og 35 aðilar, það sem eftir er. Nú hefur félagið verið opnað þannig að hver sem er getur keypt hluta- bréf í því, en áður höfðu hluthafar forkaupsrétt að bréfunum. Á aðalfundinum var kjörin ný stjórn fyrir Hólanes hf. en hana skipa nú Adolf J. Berndsen, um- boðsmaður Skagaströnd, Óskar Þórðarson, fjármálastjóri Skaga- strönd. Páll Gústafsson, fiskverk- andi Seltjarnarnesi. Jón Sveinsson, lögfræðingur í Reykjavík og Helgi Þórðarson, verkfræðingur í Hafnar- firði. Voru þrír hinir síðastnefndu tilnefndir í stjórnina af hálfu Lands- bankans. Kvikmynd um störf og menntun vélstjóra VÉLSTJÓRAFÉLAG íslands, Vél- skóli íslands og Sparisjóður vél- stjóra hafa í sameiningu staðið að gerð myndar um menntun og störf vélstjóra hér á landi. Myndin er ætluð til sýninga í skólum og til þess að hvetja ungt fólk til náms í vélstjórn. Þá er gert ráð fyrir sýn- ingu myndarinnar í ríkissjónvarp- inu. í myndinni er sagt frá fjórum vélstjórum, sem vinna við ólík störf og einum nema í Vélskólanum. Slegið er á létta strengi og meðal annars kemur fram að vélskólanem- anum gengur vel í skólanum, en á í nokkrum vandræðum með stúlk- una, sem hann er skotinn í. Fræðandl og skemmtileg í frétt frá Vélstjórafélagi íslands segir meðal annars að myndin sé í senn fræðandi og skemmtileg. Áhorfendur kynnist náminu í Vél- skólanum og hversu fjölbreyttir starfsmöguleikar vélstjóra séu. í- skólanum sé lögð áherzla á að nem- endur tileinki sér þekkingu á víðu sviði, allt frá vélsmíði að tölvu- tækni, en líka sé tryggt að þeir fái ítarlega kennslu í þeim fræðigrein- um sem liggja til grundvallar tækni- umhverfi nútímans. Tileinka sér nýjungar „Vélstjórar verða að kunna að vinna með þá tækni, sem þegar er í notkun í atvinnulífinu, en þeir verða líka að geta tileinkað sér nýjungar jafnóðum og þær koma fram. Þar kemur undirstöðumennt- un úr Vélskólanum að góðum not- um; sá sem einu sinni hefur skilið grundvallarlögmálin í eðlisfræði, rafmagnsfræði, kerfisfræði og vél- fræði stendur ekki á gati, þótt hann þurfi að fara að vinna með tæki, sem hann hefur ekki séð áður," segir í frétt um gerð myndarinnar. Helgi Sverrisson stjórnaði upp- tökum. Jón Proppé sá um texta- gerð, en Guðmundur Lýðsson átti einnig mikinn þátt í gerð myndar- innar LAÐ A GRUNDARFIRÐI ÁVALLT reyna menn að nýta fiskinn sem mest og best. Hhrti af góðri nýtíngu er að gella fiskinn. Það er Guðmundur Péturs- son, sem hér er að gella þann gula hjá Hraðfrystíhúsi Grundar- fjarðar. Öll skip með GMDSS- fjarskiptakerfi 1999 NÝ reglugerð um fjarskiptabún- að og fjarskipti íslenskra skipa hefur tekið gildi. Reglugerðin er sett með hliðsjón af GMDSS- kerfinu og um leið og hún tók gildi hófust námskeið fyrir starf- andi skipstjórnarmenn við Stýri- mannaskólann í Reykjavík. GMDSS-fjarskiptakerfið er talin mikilvægasta breyting sem hefur orðið á fjarskiptum síðan rad- íóviðskipti hófust fyrir nærri 100 árum. Fjarskiptabúnaður skipa sam- kvæmt GMDSS-kerfinu er mið- aður við fjarlægð frá landi og hafsvæðið sem skipið siglir um. Fram til þessa hefur fjarskipta- búnaður verið miðaður við stærð skipa. GMDSS-kerfið gerir skip- um kleift að senda skeyti eftir mismunandi leiðum og tryggir þar með að neyðarskeyti eða önnur mikilvæg skilaboð komist ávallt til skila með aðstoð fjar- skiptatækja í skipum, strandar- stöðvum og ekki síst með aðstoð gervihnatta. Samkvæmt GMDSS er haf- svæðum jarðarinnar skipt í fjora flokka: A-l nær um 20-30 sjómíl- ur frá landi og er innan lang- drægni G metrabylgjustöðvar. A-2 nær um 100 sjómílur frá'landi og er utan við hafsvæði A-l en innan langdrægni millibylgju. A-3 er utan hafsvæða A-l og A-2 sem miðbaugs-fjarskiptahnettir IMM- ARSAT ná fil. A-4 er utan haf- svæða A-l, A-2 og A-3. Skip sem sigla á þessu haf- svæði verða að vera með HF, MF og VHF fjarskiptabúnað. 1. febr- úar 1999 eiga öll skip að uppfylla allar kröfur GMDSS-kerfisins. Stýrimannaskólinn áformar að halda næsta námskeið í GMDSS- fjarskiptakerfinu nú í byrjun jan- úar, en 90 manns hafa þegar lok- ið prófum og fengið í hendur al- þjóðlegt GMDSS-skírteini. Alþjóðlega neyðar- og öryggisfjarskiptakerfið GM NORGfíEN MARTONAIR L0FTL0KAR, LOFnjAKKAR RÖR OG FITTINGS * HÖNNUM 0G TEIKNUM VÉLBÚNAÐ LOFTSTÝRINGAR 0G L0FTKERFI SKIPULEGGJUM VINNSLURÁSIR INTEK ÍSIENSKA lONTÆKNIWÓNUSÍAN HF BÆJARHRAUNI14,220 HAFNARFIRÐI SÍMI: 91-654904 FAX. 91-652015 40BMHZ 243 MHz 121,5 MHz. | I .- . IHMARSAT -¦ T'- Jarðstöö NeyBarsendibauja (frílljótandi) : i' Loftskeytastöð í\ (Metrabvinia. VHf Öryggis- , '^(Metrabylgþ, VHF) tiikynningar iÍC*> til sætarenda^ Björgunar- stjómstöð >Loftskaytastíð (Millibytgía ogstuttbylgja, MF/HF) Fréttir vikunnar Fiskverðið hækkar erlendis ¦ VERD á Bjávarafurðum heldur áfram að hækka á erleiidum mörluiðum. Hækk- unin milli nóvember og des- embermánaða nam 1,5% reiknað i mynteiningunni SDR. Verðvísitalan er þá 102,5 og hefur hækkað um 8,7% fráþví í anríl síðastliðn- um, er hún var lægst, Hækk- unin er tæp 3%, sé miðað við meðaital sSðasta árs, Löndunarbann óheimilt ¦ VTORÆÐUR Færeyinga og Norðmanna um fiskveiði- róttindi eru enn í hnút, «n fulltrúar þjóðanna funduði tvisvar í desember. Norð- rnenh krefjast þess að sett verði lðgt sem banni að fiski úr Smugunni veriO landað í Færeyjum. StjornvÖld í Fær- e yjum hafa hafnað þeirri kröfu, enda leiðir níðurstaða köimunnar til þess að óheim- ilt sc að setja slíkt bann sam- kvæmt GATT-samningum frá 1965. Silfurlax fékk ríkisábyrgð ¦ HAFBEITARSTÖBIN Silfurlax í Hraunsfirði á Snæ- fellsnesi hefur fengið ríkis- áhyrgð fyrir 50 miíljóna króna láni. Alþingi sam- þykkti ábyrgðina með 24 at- kvæðum gegn 20.10 þing- menn greiddu ekki atkvæði og 9 vorii fjárveraudi. Stöðin hefur átt við rekstrarerf- iðleika að striða, en stjórn- völd taka veð i fiski, sem væntaníegur er af beitílend- u m hafsins á árínu 1996. Auk Silfurlax eru tvær hafbeitar- stSðvar starfandi, í Lárósi A Snæfellsnesi og Hafbeitar- sI ö<) ríkisitts í Kollafirði Minniaflien meira verðmaeti ¦ BOTNFISKAFLIásiðasta ári varð iniiini en nokkru sinní siðasta áratuginn eða aðeins um 540.000 tonn. Þorskafli dróst saman um 81.000 tonn, sem er um þriðj- ungs samdrá ttur ínilli ara. Þorskafli af íslandsmiðum hefur ekki verið jaf nlítill í nærrí háifa öld. Verðmætí úlfluttra sjávarafurða hefur hins vegar aukizt og hefur aldreí verið meira. Nú.voru verðmætin 86,6, samkvæmt upplýsingum frá Fískifélagi íslands, en 76,1 árið áður. I»etta gerist þrátt fyrir saro- drátt í heildarafla miili ára um 12,3%. Bjargaðúr sjávarháska ¦ GÆZLAN og björgunar- sveit Varnarliðsins á Kefla- víkurflugvelli björguðu milli jóla og nýárs 7 fullorðnum og einu uugbnrni úr holl- enzka fhituiugaskipinu Hendrik B. Skipið var statt suður af Vestmannaeyjum, þegar það fékk á sig brot og tðldu skip vorjar sig í veru- legri hættu. 6þeirra var bjargað nm borð í þyrlu Gæzlunnar TF SIF, en þyrlur Varnariiðsins björguðu tveimur. Skipið hélzt reyndar ofan sjávar og hefur Gæzlan sigltþví til hafnar. Ekki er enn ^óst hve mikil björgunar- laun vegna þessa verða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.