Morgunblaðið - 18.01.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 18.01.1995, Blaðsíða 6
6 C MIÐVIKUDAGUR 18. JANÚAR 1995 MORGUNBLAÐIÐ MARKAÐIR Fiskierð heima Alls fóru 198,2 tonn af þorski um fiskmarkaðina þrjá hér syðra í síðustu viku. Um Fiskmarkað Hafnarfjarðar fóru 23,5 tonn á 121,04 kr./kg. Um Faxamarkað fóru 75,1 tonn á 116,28 kr./kg og um Fiskmarkað Suðurnesja fóru 99,6 tonn á 118,42 kr./kg. Af karfa voru seld 32,4 tonn. í Hafnarfirði á 70 kr. (16 kg.), á Faxagarði á 82,44 kr. (17,71) og á 118,80 kr. (14,61) á Fiskm. Suðurnesja. Af ufsa voru seld 292,5 tonn. í Hafnarfirði á 65,00 kr. (2,71), á Faxagarði á 65,31 kr. (286,21) og á 48,28 kr. hvert kíló á Suðurnesjum (3,61). Af ýsu voru seld 87,8 tonn á mörkuðunum þremur hér syðra og meðalverðið 123,93 kr./kg. Eitt skip, Drangey SK1, seldi afla í Bretlandi í síðustu viku samtals 120,1 tonn. Þarafvoru 62,0 tonn af þorski á 188,31 kr./kg, og 22,1 tonn af ýsu á 200,74 kr./kg. Úr gámum voru seld 45,2 tonn. Þaraf voru 12,8 tonn af þorski á 214,76 kr./kg og 16,8 tonn af ýsu á 196,80 kr./kg. Meðalverð á þorski var 192,40 kr./kg. Þrjú skip seldu afla sinn í Þýskalandi í síðustu viku. Skagfirðingur SK 4 seldi 145,3 tonn á 191,66 kr./kg, Hegranes SK 2 seldi 144,1 tonn á 163,71 kr./kg og Haukur GK 25 seldi 127,5 tonn á 155,68 kr. hvert kíló. Samtals vom um 410 tonn af karfa seld í síðustu viku á 172,41 kr./kg, en ufsaverðs varekki getið (lítið magn). Stjórn fiskveiða í Ástralíu tekin miklu fastari tökum KJÖT hefur lengi Brugðist við minni kvóta J með aukinni fullvinnslu fískneysia he&r þó verið að aukast a sið- ari árum, meðal annars vegna áhrifa frá innflytjendum til landsins. Ástralir eru að vísu miklir útflytjendur á krabbadýrum og skelfíski en fiskveiðilögsagan, sem er níu milljónir ferkílómetra, er frekar snauð og helmingur allra sjávarafurða, sem neytt er í landinu, er innfluttur. Heild- arveiðin í Ástralíu er 130.000 tonn af físki og 80.000 tonn af skelfiski. Á síðustu árum hefur stjóm físk- veiða í Ástralíu verið hert til muna og leyfum fækkað. Eru reglumar nokkuð mismunandi frá einu ríkinu til annars og er ýmist eða hvort- tveggja í senn miðað við heildar- kvóta og framseljanlega kvóta. Hefur það leitt til þess, að meiri áhersla er nú á ferskan físk og fullunna vöm en áður og fjárfesting í fískeldi og sókn á fjarlæg mið hefur aukist. Fiskveiðarnar úti af suðaustur- strönd Ástralíu em mikilvægastar og helsta uppspretta sjávarafurða fyrir stóm borgimar í þeim iands- hluta. Þar er um að ræða 20 tegund- ir nytjafíska, sem margar em of- nýttar, en verðmætastur er búrfísk- urinn. 1990 var landað alls 40.000 tonnum af búranum en kvótinn er nú ekki nema fjórðungur þess, sem hann var mestur. Túnffskeldi Önnur verðmætasta tegundin er túnfískur, sem Ástralir veiða í sam- vinnu við Japani en aflinn er næst- um allur fluttur til Japans ferskur eða frosinn. Var settur kvóti á tún- fískinn fyrir nokkmm ámm og í framhaldi af því hefur verið stofnað til túnfískseldis í stómm sjókvíum. Niðursuðuiðnaðurinn í Ástralíu er lítill en helstu tegundirnar þar em sæeyra, sem er flutt til Asíu, og dáiítið af túnfíski og áströlskum laxi fyrir innanlandsmarkað. Ástr- alski laxinn, sem svo er kallaður, er raunar ekki af laxfískaætt, held- ur skyldur aborranum. Hinn eigin- legi lax á borðum Ástrala er fluttur inn frá Alaska, Kanada og Japan en auk þess ala Ástralir nokkuð af Atlantshafslaxi. Er framleiðslan um 3.000 tonn á ári og seld dýrum dómum innanlands og í Japan. Sardína og rækjueldi í Vestur-Ástralíu er vaxandi sardínuiðnaður og þar hafa verið smíðaðar vélar, sem hreinsa beinin úr sardínunni áður en hún er lögð niður. Á gmnnslóðinni við Ástralíu Noregur SAUTJÁN eldisstöðvar urðu gjaldþrota I Noregi á síðasta ári en 1993 voru gjaldþrotin 20. Voru sex stöðvanna í eldi fyrir neytendamarkað en hinar í seiðaeldi eða með sjávarfisk. Þrátt fyrir þessi gjaldþrot er útkoman á síðasta ári ein sú besta í Noregi frá upphafi en eru einnig veiddar meira en tíu teg- undir af rækju og er mikið af henni flutt út. Mestan hluta rækjuneyslu sinnar flytja Ástralir hins vegar inn frá Tælandi og Malasíu. Rækjueldi í Ástralíu er vaxandi og aðallega með útflutning i huga og hefur fengist mjög gott verð fyrir hana í Japan. Er búist við mikilli aukningu í þessu eldi á næstu árum enda hafa komið upp miklir erfíðleikar vegna sjúkdóma í eldinu í Kína, Tævan og Japan. Mesta arðsemin I humri Af einstökum greinum innan ástralska sjávarútvegsins hefur arðsemin lengi verið langmest í humrinum, jafnt fyrir veiðar sem vinnslu. Hún hefur hins vegar minnkað í vinnslunni vegna þess, að útflutningur á lifandi humri hef- ur aukist mikið. Áður var næstum allur útflutningurinn frystir humar- halar, sem fóru til Bandaríkjanna og Japans, en á tveimur árum hefur útflutningur á lifandi humri vaxið úr 13% í 30% af afla. Japan er enn frá 1986 hafa alls 225 eldisstöðv- ar orðið gjaldþrota. Urðu þau flest 1991 eða 87 alls. Hér er átt við eldi fyrir neytendamark- að en í eldi lax- og silungsseiða hafa orðið 125 gjaldþrot frá 1986 og flest 1990, 34. Eftir landshlutum eru gjaldþrotin langflest í Norðlandi. stærsti markaðurinn en Tævan er komið fram úr Bandaríkjunum í öðru sæti. Vaxandi fiskneysla Fiskneysla er ekki mikil í Ástral- íu eins og áður segir og hún er að langmestu leyti bundin við veitinga- staði. Hún er þó vaxandi og fyrst og fremst fyrir áhrif frá innflytjend- um frá Asíu og Evrópu en auk þess eru stórmarkaðirnir famir að sýna sjávarafurðum meiri áhuga enn áður. Varð mikil breyting hvað það varðar með tilkomu Big Fresh- verslananna í Sydney fyrir tveimur ámm og síðan hafa aðrar verslanir komið í kjölfarið. Þá var fískmark- aðurinn í Sydney, sá stærsti í land- inu, einkavæddur í nóvember sl. en hann hafði verið ríkisrekinn frá því á sjötta áratugnum. Er búist við, að það muni leiða af sér aukna markaðskynningu og líflegri við- skipti með sjávarafurðir innanlands. Flestir stofnar fullnýttir Langflestir fískstofnar við Ástr- alíu era fullnýttir eða ofnýttir ef undan em skildir nokkrir á fjarlæg- um miðum fyrir sunnan og norðan álfuna. Meðal þeirra em smokkfísk- ur og stóri bramafiskur en físki- fræðingar telja, að af honum megi veiða miklu meira en gert er. Stóru togaranir em aðallega á alþjóðlegu hafsvæði milli Ástralíu og Nýja Sjá- lands en ekki er búist við, að þar muni fínnast nein ný mið. Mesti vaxtarbroddurinn í ástr- alskri fískframleiðslu er í eldinu. Eldi á Atlantshafslaxi, Kyrrahafs- ostru og rækju eykst ár frá ári og túnfisks- og sæeyraeldi er komið vel af stað. Miklar vonir em einnig bundnar við silfuraborrann, ástr- alskan vatnafisk, sem vex mjög hratt, og sumir telja, að hann muni jafnvel geta skákað ameríska vatnasteinbítnum. Gjaldþrot í fiskeldi alls 225 á síðasta ári Kaupendur Utflutningur á fiskimjöli frá Islandi1994 Til: Bretlands Danmerkur Finnlands 40.000 I tonn 80.000 I 69.117 - 42,1% 41.746 i 25,4% 16.557 -10,1% Frakklands Jj] 10.029 - 6,1% Noregs Jl 9.996 - 6,1% Þýskalands 8.342 - 5,1% Annarra Ij 8.290-5,1% ríkja H Alls 164.097 tonn •BRETAR eru langstærstí kaup- andi fiskimjöls héðan frá Islandi. Þeir keyptu alls nærri 70.000 tonn af mjöli héðan í fyrra, en heildarútflutningur nam þá 164.000 tonnum. Danir kaupa einnig mikið af mjöli, þó þeir framleiði einnig mikið mjöl. Þangað fóru alls um 42.000 tonn árið 1994. Þá kaupa Finnar tölu; vert, Norðmenn og Þjóðveijar. í þessum löndum er mjölið notað í skepnufóður og fisk- og loð- dýraeldi séu gæði nijölsins nægi- leg. Annars fer mjölið héðan víða, meðal annars Suður-Kóreu og Grænlands. Að mestu leyti er um loðnumjöl að ræða, en síldar- nýöl er einnig nokkur hlutí út- flutningsins. Tímabil •ÚTFLUTNINGUR á mjölinu dreifist misjafnlega á mánuði ársins í samræmi við veiðar á loðnu og síld. Langmest af mjöli fór utan í febrúar, marz og apríl, enda mest veitt þá mánuði. At- hylgisvert er að í nóvember nam útflutningur um 13.000 tonnum. Þar af voru aðeins 2.000 tonn af loðnuny'öli, en 10.000 tonna af öðru mjöli, væntanlega síldar- rnjöli, en þá stóð síldarvertíð sem hæst. Minnst fór utan í júní, að- eins 4.700 tonn. Það er veiðin og framleiðslan, sem ræður miklu um útflutninginn, en verð og eft- irspurn ytra hefur auðvitað mik- il áhrif líka. Það er þvi samspil þessara tveggja þátta, sem ræður útflutningnum. -------------------—

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.