Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 8
8 B FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ Félag fasteignasala Opið virka daga kl. 9-18. Opið laugard. kl. 11-14. Póstfax 20421. Einbýli BRUNASTEKKUR Vel skípul. og vandað einbhús m. innb. bílsk. alls ca 191 fm að stærð. 5 svefnh., stofa og borðstofa. Arinn. Sérþvottah. innaf eldh. Fallegur garður í góðri rækt. Góð staðs. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 14,9 millj. 4155. BLESUGRÓF - HAGST. LÁtM. Gott 140 fm eínb. ásamt 56 fm tvöf. bílsk. m. kj. undfr. Míkllr mögul. Endurn. baðherb. Áhv. 8,0 míllj. vlS byggsj. og húsbr. Verð aðelns 12,8 millj. 4127. SIGURHÆO - GBÆ. Giæsíl. 292 fro eínbfi. á tveimur hæðurn m. innb. ca 4Ð fm bflsk. Húsið er nær fulrfrág. Glæsil. teíkn. 5 svefrth. Hús som tektð er eftir. Áhv. húsbr. 6,0 millj. SNIptl mögut. á ódýrarl eign. Verð 18,8 rnH|. 3951. FANNAFOLD Vorum að fá í einkasölu þetta fallega einb. 154 fm á eínni hæð m. innb. 37 fm bílsk. Húsið er skemmtil. staðs. innst í botnlanga. Fallegur frág. garður. Áhv. byggsj. ca 2,2 millj. og lífeyrlssj. 1,5 millj. Verð 13,9 millj. 3965. BYGGÐARENDI - EINB. MEÐ 2 ÍBÚÐUM Mjög gott 317 fm vel byggt einbhús á tveim- ur hæðum m. rúmg. 2ja herb. ca 70 fm íb. á neðri hæð m. sórinng. Innb. bílsk. 4 svefnh. á hæð. Glæsil. útsýni. Góður rækt- aður garður. Eftirsótt staðs. í grónu hverfi. Skípti mögul. á ódýrarí eign. 4153. VESTURHUS Vorum að fá í einkasöiu þetta fatega 200 frn einb. á besta síað f Húsahv. m. stórkosti. útsýnl yfiriandtðog mlðin. Allur frág. hinn vandaðasti. Futlb, bús, Sldpti mögui. á 3ja-4ra herb. fb. í Graf- arv. Verð 16,8 millj. 4113. REYKJABYGGÐ - MOS. vorum að fá í sölu mjög gott steinsteypt einb. á einni hæð, 146 fm ásamt 58 fm tvöf. bílsk. Arinn í stofu. Fallegur garður m. heitum potti. Skipti á ódýrari eign. VerS 13,8 millj. 4110. SKÓGARHJALLI - KÖP. í GLÆSIL. EINBÝLI. Sjórglæsll. 220 fm eínb. á 2 hæðum. m, innb. bílskúr auk 32 fm einstakl. íb. m. sérinngartgí. Glaasil, sérsmíð. innréttingar. 5 svefnherb. Áhv. húsbr. ca 7,4 millj. Eign í sérflokki. Laust. Verð 18,8 millj. 4334. LINDARSEL - GLÆSIHUS Erum með t sölu þetta gullfaílega einbýli m. sér 3ja-4ra herb. fb. á neðri hæð. Húsið sk. i efri hæð sem er ca. 160 fm m. 50 fm tvöf. bílskúr. og neðri hæðin er ca. 140 fm m. óllu sér. Allt híð vandaðasta. Verð til- boS. Tll greina koma sklpti á odýrari eign. 3076. HLÍÐARVEGUR - KÓP. - FRÁB. VERÐ. Fallegt ca 140 fm einb. á sér- stakl. skjólgóðum stað. 40 fm bílsk. Nýlegt eldh. Fatlegur ræktaður garður. Skipti mögul. á ódýrari eign. VerS aðeins 11,5 millj. 3690. MURURIMI - EINB. Mjögfaf- leg ca 125 fm etnb. ásamt 30 fm bfisk. Glsesll. eidhús, vandað bað- herb. Áhv. ca 5,3 millj. husnlan tll 40 ára. Verð 12,5 millj. 3717. HVANNALUNDUR S - GBÆ. OPK> HÚS - SUNNUO. KL. 14-17 Mjög gott oa 95 fm elnb. á eínni hæð ásamt 38 fm bflskúr. Glæstlegur ræktaður garður. Parket. ÓIBf og Anton taka a móti ykkur. Áhv. ca 3,5 millj. hagstæð lán. Verð 10,8 mlllj. 4120. ALFTANES - SUNNANMEGIN. Fallegt ca 146 fm einb. á einni hæð ásamt 51 fm bilsk. Eign í toppstandi. Fallegur ræktaður garður. Suöurverönd. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 3953. Raðhús/parhús Vofufn að fá t etnkasölu faitegt enda- raöh., vel staðs. rteðan götu. Bfta- stæði við íring. og stutt í bilsk. Húsið er nýl. sprunguviðg. og málað. Hagst. verð aðeins 13,3 millj. GRASARIMI. Fallegt 168 fm raðh. fullb. að innan en ópússað að utan. Vandaðar sérsmíðaðar innr. Skipti mögul. á ódýrari ib. VerS 12,6 millj. 4101. ÁSBÚÐ - RAÐHÚS. Mjög gott ca 170 fm raðhús á 2 hæðum m. innb. bílsk. 4 svefnherb. Góður afgírtur suðurgarður. Mjög hagstætt verð aSeins 11,9 millj. 3453. ÁRTÚNSHOLT. MJÖg gott lullb. 141 frn raöhús á 3 pölium ásamt 28 frri bilskur, 5 svefnherb. Suður- verönd og garður. Áhv. 3,3 mHij. byggingarsj. til 40 ára. og ca 3 millj. húsbr. m. 5% vöxtum. Verð 13,5 millj. Beln sala sða ekipti mögul. á 2|a-3]a herb. fb. 4068. RAUÐIHJALLI - ENDA- HUS. Glæsll. endaraðh. 209 fm atls m. fnnb. bílskúr. Mildð endurn. m.a. nýl. eldh., baðnerb. og góffefni að hluta. Fallegur garður. Ahv. 6,8 millj. Ath. ýmls sklptl rrtögul. & ódýrori eign. V«rð 12,8 mlllj. 3115. TUNGUBAKKI - RAÐH. Fallegt 189 fm raðhús m. innb. bílskúr. Húsið er ný- stands. utan og er allt í mjög góðu lagi inn- an. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 12,7 miltj. 4048. OTRATEIGUR - ENDARAÐHÚS - SKIPTI Á ÓDÝRARI. Fallegt 167 fm endaraðhús ásamt bílsk. 2ja herb. séríb. í kj., alls 167 fm ásamt bflsk. Endurn. gluggar og gler, rafm., þak o.fl. Góð staðs. (fjær götu). Skipti ath. á ödýrari eign. Áhv. 2,2 millj. Verð aðeins 12,0 millj. 3963. MOSFELLSBÆR - RAÐ- HÚS Á AÐEINS 7,9 MILLJ. 145 fmfallegt raðftús. Sólskali. Arfnn. Parket. Útgengt á suðurverönd, Verð aðeins 7,9 millj. 3620. ASBUO - GBÆ - NYLEGT. Glæsilegt 263 fm futlb. parhús a tveimur hæðum meðfnnb. 46 ffn tvöf. bt'lsk. Ca 60 fm fatfeg sért'b. á jarð- hæð. Vandeðar fnrtr. og góffefnf. faf- legt útsýrti. Áhv. ca 3 mBIJ. VerS 14,8 millj. 3919. I smíðum SUÐURÁS Glæsil. raðh. á tveimur hæðum, 164 fm ásamt 27,5 fm bílsk. Er til afh. strax, tilb. að utan og málað, fokh. að innan. Frábært fyrir hestamenn. Verð 8,0 milij. 4156. GARÐHÚS - RAÐHÚS. Skemmtii. 193 fm endaraðhús m. innb. bílskúr. Húsíð er fullb. utan og málað. Að innan er búið að einangra útveggi og loft. Allir ofnar og ofnalagnir fullfrág. Bílskúr fullmúraður og frág. Skipti mögul. á ódýrari eign. Áhv. húsbr. 2,0 millj. 4050. MURURIMI - EINB. Skemmtil. ca 190 fm einb. m. innb. bílsk. Til afh. strax fokh., m. frág. járni og gleri í gluggum. Ein- angrað að innan m. frág. pípu og vantslögn og einangruðu lofti. Áhv. húsbr. 4,5 millj. Verð tilboð. 3803. Sérhæðir og 5-6 herb. íbúðir SKOGARAS - SKIPTI. Gullfalleg 130 fm (b. á tveimur hæðum í nýl. viðg. og máluöu fjölb. 4 svefnh. Þvottaherb. i íb. Suðursv. Verð 9,8 millj. Bein sala eSa sklpti á ódýrari íb. 1297. . BÓLSTAÐARHLÍÐ - BÍLSK. Góð 121 fm ib. á 2. hæð i nýviðg. fjölbh. Bilsk. fylgir. 4 rúmg. svefnh. Stór stofa. Tvennar svalir. Skipti mögul. á ódýrari 3ja herb. fb. Verð 8,7 millj. 4114. KÓPAVOGSBRAUT SÉRH. Nýkomín t sölu falleg og bjðrt neðri sérh. 141 fm ásamt 26 fm góðum bflsk. Stórar stofur m. fallegu utsýni. Nýtt kifsuberjaviðarparket á góffum. Allt sér. Sklpti mögul. 6 ödýr-. ari. Áhv. húsbr. 4.850 þús. 4139. BJARKARGATA - SERH. Vorum að fá i einkasölu 4ra herb. sérh. 123 fm á 1. hæð í góðu steinh. við þessa eftir- sóttu götu. Glæsil. útsýni yfir Tjórnina. Fráb. staðs. Sérinng. Áhv. húsbr. 5.260 þús. Verð 10,8 millj. 4142. GARÐABÆR - SÉRH. Mjög góð ca 140 fm efri hæð ítvíb. ásamt bílsk. 4 svefnh. Frábært útsýni. Verð 10,5 millj. Skipti mög- ul. á ódýrari eígn. 4026. FROSTAFOLD. Giæsif. 137 fm. ib. á 2: haéð f fatlagu lyftuh, ásamt stæðí i'bflskýli. 4 svefnh. Rdmg. sér- þvottah. Áhv. byggsj. 5.060 þús. til 40 ára. Verð 10,8 miilj. 4095. SOGAVEGUR. Gullfalleg og vel umg. 122 fm hæð í fallegu fjórbh. Góður bílsk. 4 svefnh. Eign i toppstandi. Skipti mögul. á rúmg. 3)a herb. íb. Verð 10,8 millj. 2927. TJARNARBOL - GOÐ EIGN. Mjög góð 4ra-5 herb. 118 fm íb. í nýstands. fjölb. Uppg. eldh. og bað. Nýl. parket. Gtæsil. útsýni m. 3Uðursv. Skipti mögul. á ðd. eign. VerS 8,6 millj. 3864. HLIÐAR - SERH. Mjög goð ca 110 fm sérh. á 1. hæð. Rúmg, stof- úr, 3 svefnh. Endum. gler og þak. Góð stað8. 4093. ÆGISGATA - OVENJULEG EIGN. MjÖg sérstök og skemmtil. 144 fm fb. á 2. hæð f virðulagu steinh. semveríðeraðktáraaðstands. BJört íb. m. mikílli iofthæð og góðu útsýni. Ahv. 5,5 millj. Verð 9,7 mlllj. 3288. BLÓMVALLAGATA. Skemmtil. 5-6 herb. íb., hæð og ris, á frábærum stað í góðu þríbýlishúsi. Ib. er mikið endurn. m.a. glæsil. eldhús. Parket o.fl. Mögul. að nýta risið sem sérib. Skemmtil. bakgarður, ný- standsettur m. góðri sólbaðs- og grillað- stöðu. Áhv. ca. 3,5 millj. byggingarsj. Verð 9,5 mlllj. 2331. FANNAFOLD. Skemmtil. enda- raðh. á tveimur hæðum ásamt 24 fm bílsk. 4 svefnh. Áhv. 6,5 inillj. að mestu leyti mjög hagst. lán. Skipti mögul. á 4ra herb. íb. f Rvík. Verð 10.850 þús. 3315. MOSFELLSBÆR - NÝLEG HÆÐ OG RIS. Glæsil. 5-6 herb.120 fm fullb. hæð. ásamt óinnréttuöu háu ca. 40 fm risi. Stigi milli hæða. Suðursvalir. Áhv. bygging- arsj. ca. 5 mlllj. Verð 9,8 millj. GóS. kjör. 2961. BÚSTAÐAVEGUR - 2 ÍB. vorum að fá í sölu ca 135 fm efri sérhæð ásamt nýbyggðu risi. Húsið er allt Steni-klætt að utan. Gler og gluggar endurn. Ofnar end- urn. m. Danfoss, Nýtt þak. Fallegt útsýni. Eigninni er í dag skipt í 2 íb. Miklir mögul. Skipti mögul. é minni eign. 4085. ÞVERHOLT - 6 HERB. Ca 160 fm ný íb., hæð og ris, í glæsil. lyftuhúsi. Stæði í bilskýli fylgir. 4 stór svefnherb., rúmg. stofa með góðum vestur-sv. Parket. Til afh. strax. Verð 11,8 millj. Lyklar é skrifst. 3667. ÞVERBREKKA - ÓDÝR - VERÐ 6,5 M. 5 herb. ca 106 fm íb. á 2. hæð I lyftuh. m. mögul. á 4 svefnherb. Glæsil. úts. Stutt i skóla. Skipti mögul. á ódýrari. Verð aðeins 6,6 millj. 3694. SUÐURGATA - HF. MEÐ 47 FM BILSKUR. Vorum að fá í sölu mjög góía 4ra herb. fb. ásamt ca 47 ím bilsk. 2 auka- herb. á jarðhæð. Mjög skemmtil. útsýni. Skipti mögul. á ódýrari fb. Ahv. húsbr. ca 4150 þús. Verð 10,7 mlllj. 4032. . 4ra herb. íbúðir DALSEL. Vet skipul. íb. 109 fm á 2. hæð. Hús tdætt að utan. 3 svefnh. Rúmg. stofa. Suðursv. Goð ssmeign. Skipti mögul. á 2jo horb. Ib. Verð 8,2 mlllj. 4162. LEIFSGATA. Göð 4ra herb. íb. á 1. hæð í ágætu steinhúsí. Nýtt eld- hus, nýtt bað. Endurn. rafl. Goður garður, Áhv. byggsj. ce 2,B m8^. Varð 6,4 millj. 4176. LAUFVANGUR - HF. Vei skipui. 110 fm íb. á 2. hæð í sérb. Góð stofa, 3 herb., sérþvottah. innaf eldh. Flísal, baðh. Stórar svalir. Góð sameign. Verð 6,9 millj. 4158. FLÚÐASEL - ÚTB. AÐEINS 500 ÞÚS. Góð 100 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði í bilskýli. Verð aðeins 7,2-7,3 millj. Áhv. húsbr. og byggs). ca 6,6 millj. Ein- stakt tækifæri. GreiðslubyrSI ca 50 þús. pr. mán. 3736. HAALEITÍSBRAUT ÚTSÝNI. Góð 107 fm fb. á 3. hæð í nýt. stands. fjölb, Parket, suðursv. Glæsil. útsýni. Laus fljotl. Verð að- eins 7,9 millj. 4126. DALSEL - HUS I GOÐU STANDI. Nýkomin í sölu rúmg. 4ra herb. ib. á 1. hæð. Húsið er nýl. viðg. að utan og málað. Góð sameign. Stæði í bílskýli. Áhv. 2,3 millj. Verð 7,7 millj. 4147. KRUMMAHÓLAR - LYFTA. Falteg 4ra herb. fb. á 6. hæð f nýstands. fjötb. Glæsil. út- sýni. Áhv. ca 3,6 millj- byggsj. og ca 400 þus. lif s|. Verð 6.8 mlllj. 4125. HRAUNBÆR - VERÐ AÐEINS 6,7 M. Góð 4ra herb. 98 fm ib. á efstu hæð í fjölb. m. glæsil. útsýni. Verð aðeins 6,7 millj. Áhv. ca 4,5 mlllj. 3512. ÁSVALLAGATA. Vorum að fá í oinkasölu 105 fm 4ra herb. ib. m. aukaherb. í kj. Góð lofthæð. fslýl. parket. Miklir mögul. m. skipul. ib. 2 sérgeymslur. Áhv. ca 2,7 millj. VerS 7,4 mlllj. 4140. LEIFSGATA. Góð 4ra herb. ósamþ. 91 fm íb. á góðum stað. Parket á flestum gólf- um. Útgengt úr íb. i góðan garð. Áhv. hagst. Iffeyrissjlán ca 1,2 millj. Verð 4,7 millj. 3867. EIÐISTORG - LAUS. Nýkomin í sölu 96 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýstands. vönduðu fjölb. (Mögul. é stæði f bftskýli ef fólk vill.) Tvennar svaifr. Gott skipulag. Stutt íalla þjðn- ustu. VerS 8,4 m. bflskýti, anrtars 8,9 in skýlis. Ath. má skipti ú ódýr- arl eign. 4111. EFSTALAND - VÓNDUÐ EIGN. Vorum að fá í eínkasölu sðrl. giæsfi. 4ra herb. fb. á 1. hæð i fallegu nýstands. litlu fjölbh. Vandaðar inrtr. í eldh. Nýi. parket o.fl. Verð 8,2 mijlj. 4137. FOSSVOGUR - TOPPEIGN. Mjög falleg og mikið endurn. 4ra herb. 80 fm íb. á 1. hæð í nýstands. fjölb. Öll gólfefni end- urn„ skápar o.fl. Gott útsýni af suðursv. Áhv. byggsj. 2,4 millj. Verð 7,8 millj. 4136. KAPLASKJOLSVEGUR. Faf- leg 4ra herb, fb. é 3. hæð m. vonduð- um innr., tvennum svötum, fallegu útsýni. Sauna í sameign. Þvottah, é hæö. Verð aðeins 7,7 millj. Laus etrax. 4023. NYI MIÐBÆRINN - GLÆSI- ÍBUÐ. Mjög vönduð ca. 120 fm ib. á 3 hæð ásamt stæði í bflskýli. Suðursv. Glæsi- legt útsýni. Sér þvottah. Góð sameign. Góð staðsetning. Verð 10,8 millj. 3977. HRISATEIGUR- SERH. Fai lag 3ja-4ra herb. aérft. á 1. hæft ásamt góðum bílskúr rn. rafm., hlta ogsjálfvírtíurnhurðaopn8ra. Nýl.gólf- efni. Frébær staðsetntng. Verð 7,6 mill). 4086. ENGIHJALLI - MJÖG GÓÐ. Faiieg og rúmg. 4ra herb. íb. á 8. heeð. Tvennar svalir. Mjög gott skipul. Skipti mögul. á ca. 120-150 fm hæS f SmáfbúSahverfi. Verð 7,1 mill). 4087. ÁLFTAMÝRI - ÚTB. 2,6-2,7 M. Góð 4ra herb. 101 fm íb. á 4. hæð í enda í góðu fjölb. Bílsk. fylgir. Mjög fallegt út- sýni. Áhv. húsbr. 5,0 millj. m. 5% vöxtum. Verð 8,1 millj. 3759. UÓSHEIMAR - LYFTA. Góð 95 im 4ra herb, tb. á 6, hæft (göðu lyftuh. Býður «pp á failegt írtsýrjl og sérinng. af svdlum. Sérbvhús. Verð 8.850 þö*. 3920. SKAFTAHLÍÐ - LÍTIL ÚTB. Guil falleg og björt 4ra herb. íb. á jarðhæð (lítið niðurgr.). 3 svefnherb. Sérinng. Eign í góðu húsi. Ahv. hagstæð lán ca 4,6 mlll). Einnig er mögul. fyrlr kaupanda að yflrtaka ca 1.400 þiis. hagstæð lán tll vlðb. ef kaup- andi hefur annað veð. Verð 7,1 mlllj. 4081. FURUGRUND - SKIPTI. Falleg oa 90 fm íb. á 1. hæð í góðu fjölb. sem er nýviðgert að utan og málað. Eign í góðu standi. Vestursv. Skipti mögul. á 3jn herb. fb. t.d. við Engihjalla. Annað kemur til greina. Verð 7,5 millj. 3957. FRAMNESVEGUR. Góð 4ra herb. 92 fm íb. á 2. hæð í þrfb. 3 svefnh., 2 stofur. Nýl. flfsar og parket á gólfum. Áhv. 3,1 millj. Verð 7,1 mlllj. 3533. GARÐHUS - BILSKUR. Góð 107 fm íb, á 2. hæð ásamt tnnb. bilsk. i nýl. fallegu húsí. Sktpö mögut. á ódýrari íb. Áhv. Byggsj. 5,3 millj. tll 40 ára. Verð 9,3 millj. 4108. AUSTURBÆR - KOP. Falleg mikið endurn. ca 100 fm 4ra herb. efri hæð. Glæsi- legt útsýni yfir borgina. Aukaherb. í kj. með sérinng. fylgir íb. Nýl. eldhús, baðherb., gluggar og gler. Áhv. byggsj. rikisins 3,2 millj. Verð 7,8 millj. 3926. GRAFARVOGUR. Glæsil. fullb. 113 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. ásamt innb. bflsk. Sérþvhús. Suðursvalir. Áhv. 5,5 millj. Verð aðeins 9,6 millj. Bein sala eða sklpti á 3ja herb. 3112, KJARRHÓLMI - KÓP. Mjöggóð4ra herb. ca 90 fm íb. á 3. hæð m. glæsil. út- sýni. Parket. Suöursv. Óvenju stór geymsla fylgir íb. Verð 7,1 millj. 3902. ENGIHJALLI - V. 6,5 M. Góð 93 fm fb. á 3. hæð með suðursv. í lyftuh. Fráb. verð, aðeins 6,5 millj. Bein sala eða skipti á 2)a-3)a herb. íb. 3362. 3ja herb. íbúðir OPIÐ HÚS - SEILU- GRANDI 9. MJög skemmtll. og vel innr. 87 fm (b. á 3. hæð ásamt risf og stæði f bílskýli. Parket og flis- ar. Suðursv. Ahv. ca 3,8 mitl). hagst. lán. Ath. hagst. verð aðeins kr. 7,5 mlllj. Óli og Agnes toka á móti þör á sunnudag milli kl. 13 og 16. 3268. HÆÐARGARÐUR - BYGGSJ. RfK'3,1 M. vorum að fá í einkasölu góða 3ja herb. 82 fm íb. á 1. hæð (beint tnn). Sérínng. Eftírsott staðs. Hús nýkl. að utan. Áhv. byggsj. rík ca 3,1 millj. Verð 8,5 millf. 3709. UNNARBRAUT - ALLT SÉR. Sérl. falleg 3ja herb. 78 fm ib, á 1. hasð (beint ínn). Nyt. eidh. Nyt fallegt parket. Sórþvottah. og 'geymsla í ib. Sérinng. BJört og vel staðs. fb. Áhv. ca 2,0 milij. Verð 7,0 millj. AUSTURSTRÖND - 70 FM SUÐSV. Vorum að fá i sölu mjög góða 81 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt tvöf. stæði í bílg. Parket á gólfum. Gott skipulag. Hús er nýl. stands. að utan og málað. Áhv. 1750 þús. Verð 8,5 millj. 4179. HRAUNBÆR. Góð 3ja herb. íb. í mjög góðu fjölbh. Snyrtil. sameign. Stutt í alla þjónustu. Skuldlaus. Verð 5,7 mlllj. 4143. ÞINGHOLTIN - MIKIO ENDURN. Nýkomín f sölu falleg 83 fm t'b. sem skíptist f 2 rúmg, svefnh., nýt. innr., endurn. lagnfr. Parkat. Eign i toppstandi. Áhv. husbr. og byggsj. ca 3,5 millj. Verð 8,2 millj. 4131. VESTURBÆR. Nýkomin í sötu falleg 3ja herb. ca 70 fm ib. á ffáb. stað við VesturvallagBtu. Rtimg. stofa, Z svefnh. Vel yiðhaldin etgn. Verð 6,3 mlllj. 4145. DÚFNAHÓLAR. Ágæt 3ja herb. 72 fm íb. á 2. hæð í góðu lyftuh. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. Ib. m. góðum lánum. Áhv. byggsj. rík. 3,1 millj. Verð 6,2 millj. 4146. HVERAFOLD. Falleg 3ja herb. 88 fm ib. á 3. hæð I fjölb. Sérþvottah. Parket. Sérsmíðaðar innr. Vönduð tæki. Góð sam- eign. Verð 7,6 millj. 4157. LÆKJARGATA - NÝL. ÍB. Giæsii 85 fm íb. á 5. hæð og i risi í nýl. húsi í hjarta borgarinnar. Suðvestursv. Þvottaað- staða í íb. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 9,2 millj. 4073. HRISRIMI - GLÆSHB. StórBlassil. 91 fm é 3. hæð (efstu). Atlar Innr. sérsmíðaðar og glæsil. Vönduft taeki. Suðvestursv. Sjón er sögu rikafi. Áhv. 6,0 miilj. húsbr. Verð 8,3 mlllj. 2387. LAUGAVEGUR. Mjög góð mikið end- urn. 3ja herb. íb. á 4. hæð í fjölb. Ib. er al- gjörl. endurn. fyrir ca 5 árum, gólfefni, gler gluggar o.fl. Verft aðeins 4,8 millj. 4123. SKÁLAHEIÐI A BÍLSK. W GLÆSIL: ÚTSÝNI. Gullfalleg oa 90 fm sérh. m. gbðum 27 fm bflsfc NýX parket, Suðurev. Glaasif. útsýní. Áhv. byggsj. rík. 3,1 millj. húsbr. oa 2,0 mlllj. Verð 8,3 mlllj. 4046. KÓPAVOGUR - 90 FM Á AOEINS 5,4 M. Góð 90 fm íb. m. glugga a þrjá vegu í nýstands. fjötbh. 2,7 milD. éhv. ián geta fylgt. Verð aðeins 5,4 mlllj. 3073.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.