Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 B 9 SKERJABRAUT - SKIPTI. góö 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð í steinh. Nýl. park- et. Áhv. 3,0 mlllj. Nýtt tvöf. gler. Skipti mögul. á eign f vesturbæ á verðbilinu 7-8 millj. Verð 6,0 millj. 4122. HALLVEIGARSTÍGUR. Mikia end urn. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Fallegt eldh. Parket. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 5,4 mlllj. 3670. SELAS - BILSKYLI. Gtesii. 85 fm 3ja herb. íb. á jarðh. i fullb. og frág. fjölbh. Stæði I bflskýtl. Hellu- lögð verönd f suður. Innr. og gólfefni injöy vönduð. Áhv. 3,3 inillj. Verð aðclns 7,4 mlllj. 3656. SEUAHVERFI - V. AÐEINS 5,9 M. Falleg 3ja herb. íb. á 4. hæð m. fráb. útsýni. Stæði i bilskýli. Áhv. 3,8 millj. lang- tfmal. Verð aðeins 5,9 millj. 3559. GRANDAR - HÆÐ OG RIS. Mjög góð vel innr. og vel skipul. 3ja herb. 87 fm ib. í fallegu fjölb. sem er nýstands. utan og málað. Stæði í bílskýli. Áhv. ca. 2,3 millj. byggingarsj. Verð 7,9 millj. 3215. BARÓNSSTÍGUR - LAUS. Skemmtil. 3ja herb. ca 80 fm íb. á 3. hæð i steinh. Tvö rúmg. svefnherb. Parket. Glæsilegt útsýni. Laus strax. Lyklar á skrif- stofu. Verð 6,1 millj. 4246. HAMRABORG - GLÆSIL. IB. Vönduð 82 fm ib. é 3. hæð (efstu). í nýl. stands. húsi. Suðursv. Bílskýli nýstandsett. Nýl. eldh., bað, parket o.fl. Áhv. bygging- arsj. rík. ca 3,3 millj. Verð 6,8 millj. 3743. EFSTASUND. Góð 85 fm ib. I kj. Itvíb- steinhúsi. Sérinng. Hús i góðu standi að utan. Verð 5,8 millj. 3988. ÆSUFELL - LAUS. Ca 85,3 fm íb. á 5. hæð í lyftuhúsi sem er allt nýl. stand- sett aö utan og málað. Suðursv. 2 rúmg. svefnherb. Þvaðstaða á hæð. Verð aðeins 5,7 millj. 3966. GRETTISGATA - GLÆSIL. Glæsil. 3ja herb. ib. é 2. hæð í góðu fjölb. ásamt stórri 17 fm geymslu í bakhúsi. Nýl. ofnar, gluggar, gler, gólfefni o.fl. Áhv. 3,6 mlllj. Verð 6,5 millj. 3684. NORÐURAS - LAÚS. Faiteg 3ja-4ra herb,. ib, é tveímur beeöum i S-íb. húsi. Suðursv. GóÖar innr. Lyklar á skrifst. Hagst. verð. 3923. SEILUGRANDI - TOPP- EIGfM. MJög skemmtil. og vel innr. 87 fm ib. hæð og rls f góöu fjölb. Stæði í bílskýti fylgir. Parket og flisar á gólfufn. Stórar auðursvaflr. Verð 7,8 mHIJ.3268. ÞINGHOLTIN. Nýkomin í sölu snotur 77 fm íb. á 1. hæð í þríb. Endurn. bað, gluggar og gler. Björt íb. Garður í suður. Verð 6,2 mlllj. 3904. 2ja herb. íbúðir HRISRIMI - GLÆSILEG. Giæsiieg 76 fm risíb. m. mikilli lofthæð ásamt stæði í bílskýli. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 7,5 mlllj. 3714. ÁLFHÓLSVEGUR - BÍLSKÚR. Falleg 70 fm ib. á 2. hæð (efri) í 4ra íb. húsi sem er Steni-klætt að utan. Sérþvhús. Fallegt útsýni. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. og húsbr. Verð 6,8 millj. 4065. SPÍTALASTÍGUR ÚTB. AÐEÍNS 1,0 M. MJög skemmtíl. og míkið ©ndurn. 52 fm sfri haeð f tvlb. Aukatofthæð rri. bitum. Fallegt parket. Ný|. innr. og Isgnir, Sérmng. Vef staðs. og smart fb. Ahv. alls 3,8 mlllj. Verð 4,8 millj. 41.15. NJÁLSGATA - LÆKKAÐ VERÐ 3,7 M. Glæsil. algjörl. endurn. 2ja herb. 45 fm íb. á 2. hæð i steinh. Nýl. rafmagn, gólfefni, innr. sképar o.fl. Áhv. ca. 2,3 millj. hagstæð lán. Verð 3,7 millj. 4027. VESTURBÆR - KÓP. - ODYR. Ca 52 fm íb. í kj. í mjög góðu húsi við Marbakkabraut. Ib. þarfn. stands. að hluta. Verð aðeins 3,3 millj. 4024. FLYÐRUGRANDI. Sér|. skemmtil. 62 fm 2ja herb. ib. á 3. hæð (gengið inn á 2. hæð) í vönduðu nýstandsettu fjölbhúsi. Stórar svalir. Vandaðar innr. og parket. Verð 6,2 millj. 4039. MEISTARAVELLIR. Vorum að fá í sölu sérl. góða 57 fm íb. í nýstandsettu fjórb. Nýl. eikarparket á gólfum. Nýl. eld- hús. Fallegt útsýni. Verð 5,7 millj. 4109. SEILUGRANDI - 71 FM - ÁHV. BYGGSJ. 3,0 M. Mjög rúmg. og skemmtil. 71 fm 2ja herb. íb. á jarðh. ígóðu nýstandsettu fjölb. Útgengt í sérgarð úr stofu. Verð 5,8-5,9 millj. 4040. FRAMNESVEGUR - RIS. Giæsii. nýstandsett 2ja-3ja herb. íb. á 3. hæð i góðu steinh. Sér bílastæði. íb. er nánast öll endurn. m.a. eldhús, bað, gólf, rafm. o.fl. Áhv. 2,7 millj. 4028. ÁSGARÐUR - ALLT NÝTT. Ný- komin i sölu 57 fm ný 2ja herb. ib. á jarð- hæð. Allt sér. Vandaðar innr. og gólfefni. Verð 5,3 millj. 4102. Verslunarhúsnæði við Laugaveg Vorum að fá í sölu 110 fm verslunarhúsn. í nýl. húsi á einum besta stað við Laugaveg. Uppl. veittar á skrifstofu. Fasteignamarkaðurinn hf., Óðinsgötu 4, símar 11540 og 21700, fax 620540. Jön Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteignasali, Ólafur Stefénsson, viðskfrœð, lögg. fasteignasali. MÁNAGATA. Góð2ja herb. fb. é 1. hœð í þríb. Fréb. staðsetn. Verð 4,6 mlllj. 4104. BLIKAHÓLAR - BÍLSK, Fat- leg og björt 3ja herb. íb. á 1. hæð ásamt bflsk. ib.er rriikíð endum. m.a. eldhús og bað. EntJaíb. m. suðursv. Verö aðelrts 6,6 millj. 3701. AUSTURBERG. Gullfalleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Verð aðelns 5,9 mlllj. 4037. VESTURBERG. Falleg 3ja herb. ib. á 1. hæð. Endurn. bað, nýl. skápar. Perket. Hús nýl. standsett að utan. Endurn. gler. Akv. sala. Verð 5,7 millj. 1984. UGLUHÓLAR. Rúmg. 3ja herb. ib. 85 fm á 3. hæð (efstu) í litlu fjölb. á skemmtil. stað. Verð aðelns 5,9 millj. 3219. GRETTISGATA. Góð 76 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Áhv. húsbr. og byggingarsj. ca. 3,6 millj. Skipti mögul. á 2Ja herb. Verð 5,5 millj. 3914. VESTURBÆR. Góð 60 fm 2ja-3ja herb. mikið endurn. íb. é 2. hæð í steinh. Gott verð, aðeins 4,9 millj. 4028. VIKURÁS - BYGGSJ. 5,5 MILLJ. Falleg tæpl. 60 fm á 3. hæð i fjölb. Hús kl. að utan m. varanl. klæðningu. Ahv. byggsj. rfkisins ca 3,5 millj. Verð aðelns 5,5 millj. 4154. TRÖNUHJALLI - SKIPTI. Nýi. 2ja herb. 67 fm ib. á 3. hæð í fjölb. Suðursv. Fallegt útsýni. Skipti mögul. á 3ja-5 herb. íb. í Kóp. á verðbilinu 7,0-9,0 millj. Verð 5,6 millj. 3894. SKEGGJAGATA. Ágæt 2ja-3ja herb. ib. í kj. í góðu þríbh. Mjög góð staðs. Skuld- laus. Verð aðelns 3,9 milij. 4124. BJARNARSTÍGUR - 2JA. Góðtaisv. endurn. 2ja herb. íb. á jarðh. Laus Skuld- laus. Verð 3,9 millj. 3285. HRAFNHÓLAR - ÚTB. 1,9 M. Vorum að fá í sölu rúmg. 2ja herb. ib. 65 fm á 8. hæð (efstu) i nýviðg. lyftuh. Mjög snyrt- II, fb. Áhv. húsbr. 3,0 millj. Verð 4.950 þús. 4138. HRAUNBÆR - LAUS. Góð 57 fm ib. á 1. hæð í fjölb. (sem er ný Steniklætt að utan að mestu leyti). Laus strax. Verð 4,7 millj. 4055. ÁSBRAUT - A HAGSTÆÐU VERÐI. Ágæt 2ja herb. fb. á 2. hæð f fjöfb. íb. er ekkt stór en rtýtist vel. Verð aðelns 3,2 millj. 3823, HAMRABORG - LYFTA. Göð 40 fm 2Ja herb. tb. a t. hæð ( lyftuh. Stædf i bilskýlf. Suðursv. Ahv. ca 900 púa. 2471. JOKLAFOLD. Falleg fullb. 2ja herb. 58 fm ib., án gólfefna, á 1. hæð (beint inn). Góð staðsetn. Gróið hverfi. Áhv. byggsj. 1,7 mlllj. Verð 5,3 millj. Laus strax. 3707. GRENIMELUR - LAUS. Góð 63 fm (b. í kj. á góðum stað á Melunum. Verð 4,6 millj. Laus strax. Lyklar á Gimli. 2358. FLYÐRUGRANDI. Gullfalleg 2ja herb. íb. á eftirsóttum stað. Ca 20 fm suðursval- ir. Skcmmtilogt útsýni yfir KR-völlinn. Skiptl mögul. á 3-4ra herb. fb. f miðbœn- um. Akv. sala. Verð 5,7 millj. 4043. NORÐURBRAUT - HF. Góð 52 fm risíb. i tvib. Nýl. parket. Panelklætt rými yfir íbúð að hluta. Ahv. ca 2,2 millj. Verð 3,9 mlllj. 4030. KARFAVOGUR - RÚMGÓÐ. Góð 60 fm íb. í kj. í góðu húsi. Útgengt á góða verönd úr stofu. Áhv. húsbr. ca 2,8 millj. Verð 4,2 mlllj. 3683. Ibúar Kjóssuiirepps 140 aö vetri en 1500 á sunirín íbÚUM Kgósarhrepps hefur farið ört fækkandi síðasta áratuginn eða úr kringum 250 í 146 hinn 1. des- ember síðastliðinn. Nú er búskapur rekinn á 30 bæjum í Kjósinni en fyrir tíu til fimmtán árum voru þeir 44 og eru jarðir enn ýmist að fara í eyði eða eru seldar án þess að _ búskapur sé rekinn þar áfram. íbúa- tala Kjósarhrepps er hins vegar mun hærri á sumrin eða hvenær sem eigendur sumarbústaða flykkjast í 'sveitina en þeir eru nú milli 410 og 420 og má því gera ráð fyrir að íbúum sveitarinnar fjölgi um allt að 1.300 þegar fólk er í öllum bústöð- um. Guðbrandur Hannesson oddviti Kjósarhrepps býr í Hækings- dal, innsta bæ í Kjósinni sem liggur að Þingvallasveitinni. Hann segir tekjur hreppsins ekki minnka enda séu greidd fasteignagjöld af eignum á bújörðum hvort sem þær séu nýtt- ar eða ekki og tilkoma sumarbústað- anna gefi einnig ákveðnar tekjur. Á móti komi hins vegar að veita þurfi sumarbústaðaeigendum mikla þjón- ustu, t.d. við sorphirðu sem sveitar- félagið greiðir að tveimur þriðju á móti húseigendum. -Jarðir hafa ver- ið að fara í eyði, menn selja fram- leiðslurétt innan sveitar eða í næstu byggðir, og ungt fólk leggur ekki í að hefja endurnýjun og uppbygg- ingu á þessum jörðum, segir Guð- brandur og segir að þær jarðir sem seljist séu þá kannski teknar undir hestamennsku. Sama þróun og í Mosf ellssveit og á Kjalarnesi -Við erum að lenda í sömu þróun og Mosfellssveitin og Kjalarnesið, segir Guðbrandur ennfremur. -Fyrir 30 árum var ég rnjólkurbílstjóri og þá voru um 30 mjólkurframleiðend- ur í Mosfellssveit, nú eru þeir kannski tveir eða þrír og það sama hefur gerst á Kjalarnesi sem nú er að verða þéttbýli þar sem íbúatalan hefur vaxið úr 100 í 500 á' fáum árum. Guðbrandur segir ljóst að finna verði ný atvinnutækifæri í Kjósinni því þeir sem ekki geta lifað lengur á landbúnaðinum sæki vinnu í þétt- býlið og gefist þá smám saman upp á að búa í sveitinni. Varpaði hann fram þeirri hugmynd í gamni og alvöru að ónefnt kanadískt olíufélag sem hér hefði sótt um aðstæðu gæti kannski fengið hana í Kjósar- hreppi, þar væri bæði hægt að út- vega land og hafnaraðstöðu. umferóarljosa í Reykjavík til skoöimar RÁÐGERT er að setja upp umferð- arljós á nokkrum gatnamótum í Reykjavfk á þessu ári en málið e'r nú til umræðu hjá umferðarnefnd. Talið er þó að borgin sé nánast „mettuð" af umferðarljósum en þrír staðir eru einkum til athugunar. Umferðarnefnd hefur samþykkt uppsetningu umferðarljósa á mótum Alfheima og Suðurlandsbraut- ar. Þau munu þó ekki verða sett upp fyrr en búið er að breikka Suðurlands- braut til austurs frá Álfheimum. Þá er til skoðunar að setja upp ljós á gatnamótum Sóleyjargötu og Njarð- argötu. Eru það einkum alvarleg umferðarslys sem ýta undir uppsetn- ingu ljósa en endanleg ákvörðun hef- ur ekki verið tekin. Einnig hefur ver- ið óskað eftir umferðarljósum á mót- um Holtavegar og Langholtsvegar. m Skógarhlíð 10 fmm I húsnæði Ísarns-Landleiða og Norðurleiða hf. eru til sölu eftirtaldir eignarhlutar: 415 fm góð skrifstofuhæð (2. hæð). 410 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði á götuhæð með góðum útstillingargluggum. 400 fm lagerhúsnæði. 400 fm verkstæðishúsnæði með góðri starfsmanna- aðstöðu. Góð aðkoma. Malbikuð bílastæði. Hiti í stéttum. Húsið stendur á frábærum stað við eina af fjölförnustu kross- götum borgarinnar. Húsnæðið selst í heilu lagi eða hlutum. Teikn. og frekari uppl. á skrifst. Fasteignamarkaðurinn hf., Óðinsgötu 4, simar 11540 og 21700, fax 620540. Jón Guðmundsson, sölustjóri, lógg. fasteignasali, Ólafur Stefánsson, viðskfrœð, lógg. fasteignasali. m EIGNAMIÐLUNIN H/ Sími 88 • 90 • 90 - Fax 88 • 90 • 95 - Síðumúla 21 Blikahólar - skipti. Faiieg 57 fm fb. á 3. fiæB. Parket á stofu, holi og herb. Flísar á eldh. og baöh. Vest- ursv. Glæsil. útsýni. Ahv. 1,0 m. Veöd. Sklpti á 3ja-5 herb. íb. eöa hæö m. btlsk. verð 7,5-10,5 m. V. 5,4 m.4223 Vesturberg. 2ja herb. björt 50 fm íb. á 3. hæð. Störar vestursv. og fallegt út- sýni. V. aöeins 4,5 m. 4176 Flyðrugrandi. 2ja herb. 50 fm fai- leg íb. á 3. hæð. 20 fm sólsvalir. Stutt í bjónustu fyrir aldraða. Laus 'strax. V. 5,9 m. 3706 Sólvaliagata. vorum að fá \ söiu mjög vandaöa um 70 fm 2ja-3ja herb. íb. á 2. hæð í steinhúsi sem allt hefur verið endurnýjaö. Nýtt gler, lagnir, bak o.fl. Marmari á gólfum. Halogen lýsing. Mikil lofthæð. Sérbílastæði. Ahv. ca 3,0 m. Byggsj. Eign fyrir vandláta. V. 6,8 m, 4122 Krummahólar. Falleg 2ia herb. íb. á l.hæð ásamt stæði í bilag. Ahv. 2,5 m. Skipti á stærri eign. V. aðeins 4,3 m. 4074 Flyðrugrandi. Björt og góð 56 fm íb. Stórar suðursv. Stutt í bjónustu fyrir aldraða við Álagranda. Laus strax. V. 6,1 m. 3932 AuStUrstrÖnd. Góð 64 fm herb. íb. á 2. hæð ásamt stæði i bílag. Stórar sval- ir og fallegt útsýni. Laus strax. V. 5,9 m. 3913 Hamraborg. 2ja herb. 64 fm góð íbúð á 1. hæð með svölum. Bílgeymsla. Laus fljótl. V. 4,4 m. 3479 Miðbærinn. Míkið endurn. 50 fm kjíb. Sérinng. Nýtt eldh., gólfefni, glugg- ar og gler. V. 3,950 m. 3212 Atvinnuhúsnæði 1.800 fm skrifstofuhús- næði Óskast. Traust fyrirtæki hefur beöið okkur að útvega 1.800 fm skrifstofuhúsnæði, gjaman miðsvæðis. Öruggar greiðsiur i boði. Skrifstofuhæð við Laugaveg. Vorum að fá til sölu 206 fm (2.) hæð í stein- húsi viö Laugaveg. Hæðin er innr. sem læknastofur og myndi henta vel sem slik, einnig fyrir lögmenn, arkitekta o.fl. 5244 Bolholt. Til sölu vandað um 327 fm skrifstofuh. á 2. hæö i lyftuh. Húsnæðiö skiptist m.a. í 9-10 góö herb., eldh., snyrt- ingar o.fl. Góö lýsing. Laust strax. Hag- stætt verö. Tindasel - efra Breiðholt. um 660 fm mjög gott atvinnuhúsnæði á 1. hæð. Hentar vel undir ýmiss konar þjón- ustu eöa verslun. Mjög gott verð og kjör í boði. 5245 SkÚtahraun. Mjög góð skemma um 882 fm með mikilli lofthæð. Afstúkuö skrif- stofa og starfsmannaaöstaða. Mjög góð kjör. 5208 EldshÖfðí. Vorum aö fá í sölu nýlegt, mjög gott iðnaöarhúsnæöi, sem skiptist í vinnslusai, gott lagerpláss og skrifstofur, samtals um 1.700 fm. Húsið er hæð, kj. og efri hæð er laust nú pegar. Mjög góð kjör i boöi. 5234 Bíldshöfði 18. Vorum að fá i sölu i húsinu nr. 18 við Bíldshöföa nokkur góð atvinnuhúsnæði, m.a. verkstæðispláss 181 fm, verslun og lager um 650 fm og skrifstofur um 257 fm. Húsiö selst í eining- um. Gott verð og greiðslukjör. 5229 Hlíðarsmári. um 460 im gott rými á jaröh. sem gæti hentað undir ýmiskonar þjónustustarfsemi. Húsnæðið er tilb. til afh. nú þegar. Góð aökoma. Hagstæö kjör. 5217 SÍMI 88-90-90 SÍÐUMÚLA 21 StHrfsm^nn; Sverrtt Kristinsson, siilustjóri, löpfi. fastripnasali, ltjörn þorri Viktorsson, söUim., l>orleifur St. GuomaDttHOQ, B.Sc.„ söluin., CuAmunilur Siguijóiissiui liijifr., Hkjalagt-ro, Ouftmuuclur Skiili llartvigsson, liigfr., fiöiiui!., Stcfán llrafn Stefánsson, liigfr., stildm., Kjartan Þórólfsson, ljósmyndun, Jóhanna VaUlimarsclóttir, auglýHÍngar, jyaUlkeri, Inga llannfsdóttir, símavarsla og rilari. SKIPTIÐ VIÐ FAGMANN Félag Fasteignasala

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.