Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 17
H MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 B 17 ¦i-ininiiMM Æ 11 .X FASTEIGNAMIÐLÍIN itmmmmmmmmmmmammsmmmKmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm SaÐURLANDSBRAUT 46 (bláu húsin) SÍMI 685556 • FAX 685515 Kaupendur - seljendur athugið! Nú er besti sölutíminn hafinn og allt áfullriferð ífasteignaviðskiptum. Nú er rétta tækifærið til að selja eða kaupa. Skoðum og verðmetum samdægurs. Skoðunargjald innifalið ísöluþóknun. FÉLAG ITfASTEIGNASALA MAGNUS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. Sími 685556 OPIÐ LAUGARDAG KL. 12-14 Einbýli og raðhús LALAND-FOSSV. 1616 Höfum til sölu vandað einbhús ca 200 fm á einni hæð m. innb. bílsk. Húsið. stendur á einum besta stað í Foss- vogi. Vandaðar innr. Fallegur gróinn garður. Áhv. 3,1 millj. Verð 17,0 millj. HAMRATANGI isss Fallegt 175 fm nýl. raðh. m/innb. bíisk. Húsið er ekki alveg fullb. að innan. Áhv. húsbr. 6,0 millj. Mjög hagst. verð aðeins 9,5 millj. VIÐITEIGUR/MOS. 1707 Fallegt raðhús 94 fm á einni hæð. 2 svefnherb. Parket. Suðurgarður með tiniburvorönd. Áhv. húsnlán 2,2 mlllj. til 40 ára. Verð 8,4 millj. ARNARTANGI - MOS. 1522 Fallegt 100 fm endaraðh. á einni hæð ásamt 28 fm bíisk. Parket. Góðar innr. Gróinn garður. Áhv. húsbr. 4.850 þús. Laust strax. Verfi 8,8 millj. BJARGARTANGI - MOS. 1720 Höfum til sölu þetta fallega 210 fm einb. m. tvöf. bílskúr. f kj. er að auki 80 fm pláss m. sérinng. Húsið er staðsett á góðum stað innst í botnlanga. Fallegt útsýni. Verð 13,5 millj. Skipti koma til greina á minni eign. HVERAFOLD 1756 Glæsil. einbhús á bremur pöllum 223 fm m. innb. 32 fm bilsk. Fallegar innr. Parket. Arinn í stofu. Hornsvalir f suður og vestur. 4-5 svefnherb. Fallegt útsýni. I smíðum MOSARIMI 1767 Höfum i sölu betta fallega 170 fm einbhús á einni hæð m. innb. bílsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan. 4 svefnherb. Teikn. á skrifst. Gott verð 8,8 millj. 5 herb. og hæðir VANTAR - VANTAR Vantar nauðsynlega allar stærðir af hæðum i vestur- og austurbæ. SKIPASUND/BILSK. 1463 Falleg 4ra herb. íb. 100 fm á 1. hæð í þríb. ásamt 36 fm góðum bílsk. Parket. Suðursvalir. Ahv. húsbr. og byggsj. 3,0 millj. HAALEITISBRAUT 1708 Glæsil. 5 herb. endaíb. 122 fm á 1. hæð í nýviðg. fjölbhúsi efst v. Háaleit- isbr. Ljóst parket. Stórar stofur, sér- þvhús í íb. Tvennar svalir. Sérhiti. Nýtt bað. Verð 9,0 millj. EYRARHOLT-HF. 1715 Ný falleg 168 fm „penthouse"(b. hæð og ris í 6-fb. húsi. Sérþvhús í fb. Út- sýni yfir miðbæinn. Áhv. húsbr. 5,0 m. NORÐURMYRI 1795 Höfum til sölu fallega íb. 125 fm sem er hæð og ris ásamt 37 fm góðum bílsk. 5 svefnherb., 2 fallegar stofur. Tvöf. gott gler. Sérhiti. Nýmál. hús. Verð 10,4 millj. HRAUNBRUN-HF. 1697 Glæsil. efri sérhæð í þríb. 140 fm ásamt ca 26 fm bílsk. innb. í húsið. Stórar hornsvalir í suður og suðvest- ur. Allt sér. Falleg staðsetn. Fallegt útsýni. Verð 10,9 mlllj. HVERFISGATA 1792 Höfum til sölu 210 fm íb. á 3. hæð i góðu steinh. (b. er samþ. en óinnr. að miklu leyti. Gæti vel hentað sem íb. og vinnuaðstaða. Lyfta í húsinu. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Hagst. verð 7,8 millj. ÞINGHOLSBRAUT 1388 Falleg 105 fm 4ra herb. neðri sérhæð í þrib. Nýjar fallegar innr., nýtt rafm. Parket. Sér- hiti, sérinng. Suðursvalir. Útsýni. Nýl. málað hús. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 8,9 millj. BLÓMVALLAGATA i7ei Falleg 6 herb. íb. hæð og ris 130 fm í 4ra fb. húsi. 4 svefnherb., 2 fallegar stofur m. parketi o.fl. Nýtt stórt eldhús. Góður stað- ur. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 9,5 mill). GAMLIBÆRINN 1667 Vorum að fá í sölu afar sérstaka 200 fm rishæð sem er nýendurg. Innb. norðursvalir með útsýnt yfir Esjuna og sundin. Lyfta gengur uppí íb. Laus strax. SÖIumenn sýna. 4ra herb. HJALLAVEGUR6 1779 4ra herb. 90 fm risib. á 2. hæð í 5- ib. húsi. 22 fm bílsk. fylgir. Stór stofa og hol, 3 svefnherb. Sérhiti. Nýl. gler og gluggar. Verð 7,5 millj. TJARNARBOL SELTJ. 17196 Glæsil. 4ra-5 herb. 106 fm íb. á 2. hæð ásamt bílsk. innb. f húsið. Nýl. fallegar innr. Nýtt parket. Suðaust- ursv. Húsið nýl. viðg. og málað. Nýtt gler. Verð 9,3 millj. LEIRUBAKKI 1152 Falleg 4ra herb. 91 fm íb. á 2. hæð í nýmál. húsi. Sérþvhús í íb. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. V. 6,9 m. KLEPPSVEGUR 1703 Falleg og sérst. 4ra-5 herb. 111 fm íb. á 4. hæð. Arinn í stofu. Suðursval- ir. Sérþvhús í íb. Nýtt gler. Viðg. hús að utan. Verð 7,5 millj. HOLMGARÐUR 1783 Til sölu falleg mikið endurn. 4ra herb. íb. á jarðh. 82 fm. Sérinng., sérhiti. Góðar innr. Áhv. 2,1 millj. húsbr. Verð 7,6 millj. NJORVASUND 1775 Falleg 4ra herb. ib. 85 fm á 2. hæð i þríb. Nýtt eldhús, ný gólfefni. Fráb. staðsetn. Sérhiti. Fallegt útsýni. Verð 7,6 mlllj. FIFUSEL/BILSKYL11766 Glæsil. 4ra-5 herb. endaíb. 106 fm á 2. hæð i góðu húsi ásamt góðu aukaherb. í kj. og bílskýli. Sjónvhol, sérþvhús í íb., parket og steinflisar á gólfum. Suð-austursv. Góðar innr. Verð 7,7 millj. GRAFARVOGUR 1516 Höfum til sölu nýja nánast fullb. 111 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölbhúsi ásamt bílskýli. Áhv. 5,2 millj. húsbr. m. 5% vöxtum. Verð 8,1 millj. Lyklar á skrifst. SÓLVOGUR-FOSSV. 1723 FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI Glæsil. ný 133 fm ib. á 1. hæð með sér- garði. Fallegar Alno-innr. Sölumenn sýna. ÞORFINNSGATA 1721 Gullfalleg nýendurn. 4ra herb. efri hæð í þríb. á þessum vinsæla stað. 80 fm ásamt 27 fm bílskúr. Sérþvh. í íb. Austursvalir. I ntli.il 11. rafm. oghitalagniro.fi. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,9 millj. Verð 7,5 millj. 3ja herb. VANTAR - VANTAR Höfum fjársterkan og góðan kaup- anda að 3ja herb. íb. í miðborginni. VESTURBÆR 1471 Glæsil. 3ja-4ra herb. 90 fm íb. á 3. hæð í góðu steinh. (b. er öll endurn. á glæsil. hátt s.s. nýjar fallegar innr., parket, flísar, rafm., gluggar o.fl. Suð- ursvalir. Sérhiti. Ahv. byggsj. 3,5 millj. tll 40 ára. Verð 7,2 millj. AUSTURSTROND i65i Falleg 3ja herb. 80 fm íb. á 5. hæð í lyftubl. ásamt bflskýli. Fallegt út- sýni. Þvhús á hæðinni. Verð 8,0 mlllj. KARSNESBRAUT i69i Falleg 3ja herb. 72 fm íb. á 2. hæð m. sérinng. Parket. Nýtt eldhús. Sér- hiti. Ahv. byggsj. 3,6 millj. V. 5,9 m. NYLENDUGATA i65o Falleg 3ja herb. 75 fm jarðhæð í þrib. Sérþvhús, sérinng. Áhv. byggsj. 2,9 millj. til 40 ára. V. 6,2 m. SMAIBUÐAHVERFI i488 Falleg neðri hæð 72 fm á góöum stað v. Sogaveg. Parket. Góðar innr. Þvhús é hæðinni. Sérinng. Nýtt gler. Góður garður. Verð 6,8 millj. HJARÐARHAGI -BÍLSKÚR 1790 Falleg 3ja-4ra herb. 85 fm íb. á 2. hæð ásamt bílskúr. Góðar innr. Ný- mál. hús að utan. Suðursvalir. Verð 7,7 mlllj. ÆSUFELL 1653 Rúmg. 3ja herb. íb. 86 fm á 2. hæð í lyftuh. Sjónvhol. Suðursvalir. Búr og þvhús innaf eldh. Nýviðg. og málað hús. Ahv. byggsj. 3,1 millj. til 40 ára. SPÓAHOLAR 1528 Falleg 3ja herb. 85 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölbhúsi. Austursvalir. Þvhús í íb. Nýl. viög. og máfað hús. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 6,6 millj. LANGHOLTSVEGUR 1399 Falleg 3ja herb. íb. 80 fm í tvíb., steinh. ásamt bílsk. Góðar stofur, nýtt eldh. og bað. Verð 6,5 millj. HRAUNBÆR 1591 Falleg 3ja herb. ib. á 2. hæð m. sér- inng. af svölum. Fallegt nýtt eldhús. Vestursvalir. Ahv. byggsj. 2,8 millj. Verð 5,9 millj. HLÍÐARHJALLI Ul-*rBr GÓÐUR BÍLSKÚR FYLGIR. Falleg 3ja herb. 90 fm endaíb. á 3. hæð ásamt 25 fm góðum bilsk. Fallegar Ijósar innr. Góðar suðursvalir. Fallegt út- sýni. Áhv. 5,0 millj. byggsj. til 40 ára. Verð 8,8 millj. BERGSTAÐASTRÆTI 1663 Höfum til sö!u 57 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt geymsluplássi í útiskúr. Góður stað- ur. Ákv. sala. Verð 4,6 millj. NJÁLSGATA isea Höfum til sölu 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð sem þarfn. lagf. Sérhiti. Steinhús. 2 stofur, 2 svefnherb. Verð 5,7 millj. DALSEL 1595 Falleg rúmg. 90 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt stæði i nýju bílskýti. Gott sjónvarpshol. Nýjar Ijósar steinfl. á gólfum. Stórar svalir. Fráb. útsýni. Verð 6,9 millj. FROSTAFOLD «75 Gullfalleg 3ja herb. íb. á 2. hæð 91 fm í lyftubl. Fallegar innr. Parket. Sérbvhús í íb. Rúmg. svefnherb. Áhv. 4,6 mlllj. þar af byggsj. 3,4 mlllj. tll 40 ára. íb. getur losnað strax. Verð 7,2 milli. ORRAHOLAR - LAUS 1724 Vönduð 88 fm 3ja herb. íb. á 6. hæð m. fráb. útsýni. Suðursv. Parket. Húsvörður. Ahv. hagst. lán 4,2 millj. Áætluð greiðslu- byrði á mán. 31,0 þús. Verð 6,5 millj. DALSEL 1582 Glæsil. 3ja herb. 90 fm íb. á jarðhæð í nýl. viðgerðu húsi. Nýjar fallegar innr. Ahv. 3,3 millj. byggsj. til 40 ára. Verð 6,7 millj. EIRIKSGATA-BILSK. i559 Falleg 3ja herb. 80 fm íb.'á 1. hæð i þríb. Parket. Nýl. rafmagn og ofnar. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. GRENSÁSVEGUR 1722 Falleg 3ja herb. 72 fm íb. á 3. hæð i fjölb. á horni Grensásvegar og Espigerðis. Suð- vestursv. Laus strax. Hagst. verð 5,9 m. BÁRUGRANDI 1694 Falleg nýl. 3ja-4ra herb. endaíb. á 1. hæð ca 90 fm ásamt stæði í bílskýli. Mögul. á 3 svefnherb. Parket. Suðursv. Verð 8,8 millj. Áhv. byggsj. til 40 ára 5 millj. 2ja herb. VANTAR - VANTAR Höfum verið beðnir að útvega 2ja herb. fb. á 1. hæð, 2. hæð eða í lyftuh. helst miösvæðis í Rvík. Stað- greiðsla í boði. LAUGATEIGUR 1753 Falleg og rúmg. 2ja herb. 70 fm íb. f kj. m. sérinng. Parket, flísar. Gott gler. Hús í góðu éstandi. Góöur garð- ur. Ahv. húsbr. 2,7 millj. V. 5,3 m. JOKLASEL 1725 Glæsil. 2ja herb. 71 fm ib. á 2. hæð í litlu fjölbhúsi. Parket. Sérþvhús í íb. Fallegar innr. Ahv. húsbr. og byggsj. 3,0 millj. Verð 5.980 þús. GARÐAVEGUR/HF. 1674 Nýstandsett og falleg 2ja herb. neöri hæð i tvib. 52 fm. Sérinng. Nýtt gler og gluggar, nýtt rafm., nýjar pípulagn- ir. Áhv. byggsj. og húsbr. 2,0 millj. Verð 4.350 þús. HOLMGARÐUR 1632 Falleg 62 fm neðri sérhæð í tvíbh. Sérinng. Sérbilastæði. Nýir sképar o.fl. Húsið er nýl. mél. að utan. Góð- ur suðurgarður. Verð 5,8 m. KRUMMAHOLAR 1747 Falleg rúmg. 63 fm ib. á 1. hæð. Ljós- ar innr. Sér garður. Tvöf. gler. Þvhús é hæðinni. Verð 4,9 millj. MIÐHOLT-MOS. 1683 Falleg ný 42 fm einstaklib. á jarðhæð m. sér garði i suðvestur. Sérþvhús. Parket. Fallegar innr. Laus strax. Verð 3,9-4,0 millj. LANGHOLTSVEGUR 1496 Til sölu snotur 50 fm 2ja-3ja herb. íb. í risi. Húsiö kiætt að utan. Hagstætt verð. HRAFNHÓLAR Falleg 2ja herb. 65 fm íb. á 8 í lyftubl. m. glæsil. útsýni yfir ina. Stórár vestursvalir. Góðar Húsvörður. Ahv. góð lán 3,1 Verð 4.950 þús. 1509 hæð borg-innr. millj. HRAFNHOLAR 1793 Falleg 55 fm 2ja herb. (b. á 1. hæð i lyftubi. Góðar innr. Suðaustursv. Ahv. byggsj. og húsbr. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. KRÍUHÓLAR 1734 Falleg stór 64 fm 2ja herb. ib. á 2. hæð i góðu lyftuhúsi. Parket. Yfirb. svalir. Áhv. 3,0 millj. Byggsj. og húsbr. Verð 4,9 rrrillj. ÆSUFELL-LÁN 1709 Góð 54 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð í lyftuh. Áhv. byggsj. til 40 ára 3,1 millj. V. 4,8 m. HRINGBRAUT 1733 Rúmg. 2ja herb. 62 fm íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í risi. Parket. Suðursvalir. Laus fljótl. Lyklar á skrifst. Verð 4,9 millj. HVASSALEITI/LAUS 1706 Falleg 2ja herb. ib. i kj. í blokk. Nýl. eldhús, parket, gluggar og gler. Áhv. byggsj. 3,1 mlllj. til 40 ára. V. 4,5 m. FOSSVOGUR 1788 ELDRt BORGARAR 55 ÁRA OG ELDRI. Vorum að fá i einkasölu alveg nýja 2ja herb. ib. 70 fm á 1. hæð m. sér garði í suður. Parket. (b. er laus nú þegar. SAMTUN 1782 Góð 2ja herb. íb. á 1. hæð í fjórbh. 40 fm. Sérinng., sérhiti. Parket. Nýl. rafm. V. 3,6 m. ALFTAMYRI 1772 Mjög falleg 2ja herb. íb. á 3. hæð. Nýl. innr. Parket. Fallegt útsýni. Suð- ursvalir. Ahv. byggsj. 2,1 millj. Verð 5,0 millj. ENGJASEL-LAUS 1729 Falleg einstaklíb. é jarðh. ca 43 fm. Samþykkt. Sér garður. Lyklar á skrifst. Verð 3,5 millj. KAMBASEL 1751 Vorum að fá í sölu gullfallega 2ja herb. íb. 60 fm á 1. hæð. Nýjar vandaðar innr. Park- et. Sérþvhús. Sér suðurgarður m. hellu- lagðri verönd. Góð íb. sem getur losnað fljótl. Ahv. 2,0 millj. Verð 5,8 millj. HAMRABORG - LAUS i63o Falleg, óvenju rúmg. 2ja herb. íb. á 3. hæð, 76 fm í lyftubl. Góðar stofur. Bflskýli. Suð- ursv. Húsvörður. Stór íbúð. Verð 5,7 millj. ÞANGBAKKI 1282 Góð 2ja herb. (b. á 2. hæð í lyftubl. 63 fm. Góðar svalir. Þvhús a hæðinni. Áhv. húsbr. og Bsj. 2,7 millj. Verð 5,6 millj. EIGNASKIPTIAUDVELDA OFT SOLU STÆRRIEIGNA (F FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.