Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 03.02.1995, Blaðsíða 20
20 B FÖSTUDAGUR 3. FEBRÚAR1995 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNASALA, II SKÓLAVÖRÐUSTÍG 38A 29077 Fax: 29078 Opið virka daga kl. 9-18 og laugardaga kl. 11-15. Einbyhs-ograðhus GarðhÚS. Nýtt raðh. á tveimur hæðum 143 fm ásamt bílsk. 3 góð svefnherb. (mögul. á 4). Útsýni. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 11,4 millj. BaughÚS. Parhús á tveimur hæðum 187 fm. Innb. 35 fm bílsk. 3-4 svefnherb., rúmg. stofa. Útsýni. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 12,5 mlllj. ÁsbÚð - Gbæ. Timburh. Í56 fm ásamt 44 fm bílsk. 4-5 svefnherb. 25 fm garðskáli. Stór lóð. VerS 13,8 millj. Bræðratunga - Kóp. Raðh. » tveimur hæðum um 200 fm ásamt bilsk. Sérib. á jarðh. Verð 14,2 millj. Einiberg - Hf. Einb. 150fmásamt tvöf. 50 fm bílsk. 4 svefnherb., tvær stofur. Fallegur garður. Verð 14,7 millj. DaltÚn - KÓp. Einb. 270 fm með innb. bílsk. Einstaklingsíb. á jarðh. JP-innr. Skipti mögul. á minni eign. Verð 17 millj. GrettÍSgata. Timburh. kj., hæð og ris. 3-4 svefnherb. Mögui. á fb. í kj. Verð 7,9 millj. Huldubraut - KÓp. Parh. 240 fm með ínnb. bílsk. 4 svefnherb. Fallegt eldh. Útsýni. Verð 14,4 millj.. Kambasel. Endaraðh. 180 fm með innb. bi'lsk. 4 svefnherb. Góðar innr. Suð- ursv. Verð 12,5 millj. Fáfnisnes. Glæsil. 400 fm einbhús sem skiptist í 5-6 svefnherb., 2 stofur, sól- stofu, rúmg. eldh. og arinn, tvöf. bilsk. Verð 23,0 milij. Birkihlfð. Glæsil. endaraðh., kj. og tvær hæðir ásamt bílsk. um 280 fm. Séríb. [ kj. 5 svefnherb. Vönduð eign á góðum stað. Verð 17,4 millj. Melaheiði. Glæsil. einb. á tveimur hæðum, 280 fm, ásamt 33 fm bílsk. 4 svefn- herb., fallegar stofur með arni. Foldasmári. Parhús á 2 hæðum, 185 fm. 4 svefnherb. Innb. bilskúr. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 13,5 millj. Aflagrandí. Stórglæsilegt endaraðh. á tveimur hæðum, 214 fm. Vandaðar innr. 4 rúmg. herb., öll með skápum. Innb. bílsk. Ahv. 7,8 millj. Verð 17,3 millj. Birkigrund - Kóp. Éfiibbús á tveimur hæðum m. innb. bílsk., alls 260 fm. 4-5 svefnherb. Séríb. á jarðh. Verð 16,9 mlllj. Urðarstígur - Hf. steinh. um no fm. 4 herb. í risi. Parket. Töluvert endurn. eign. Áhv. húsbr. 4 millj. Verð 7,5 millj. I smiðum KÖgurhæð. Einb. 220 fm með innb. bílsk. Sólstofa. Arinn. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 10,9 millj. Foldasmári - 190 fm. Raðh. a tveimur hæðum með 5 svefnherb. Innb. bilsk. Til afh. nú þegar fokh. Áhv. húsbr. 4,5 mlllj. Verð 8,7 millj. Laufrimi. Raðh. 182fmmeðinnb. bílsk. 3-4 herb. auk fjölskherb. Verð fokh. frá 7,9 millj. Mosfellsbær. Steinhús 150 fm m. 25 fm bílsk. á mjög góðum stað. Til afh. nú þegar fokh., fullfrág. að utan. Birkihvammur - Kóp. iso fm parh. é tveimur hæðum ásamt bílsk. Áhv. 6,0 millj. húsbréf. Verð 8,9 millj. Hæðir og sérhæðir Bólstaðarhlíð. Nýkomið i söiu 122 fm hæð. Tvær stofur, 3 svefnherb. Arinn. Fallegar innr. Verð 10,9 millj. Hrefnugata. Efri hæð 112 fm i prf- býli. Talsvert endurh. Áhv. 3,5 millj. Byggsj. Verð 8,2 millj. Hátröð - KÓp. Neðri hæfi i tvfbýli ásamt 70 fm bílsk. hentugur fyrir léttan iðn- að. Sólstofa. Parket. Verð 9,5 millj. Hlíðarbraut - Hf. Neðri hæð 115 fm. 3 svefnherb. Sérþvottah. Fallegt eldh. Verð 9,4 millj. Álfheímar. Mjög fafleg 92 fm 3ja herb. efsta sérh. (þakhæð) í góðu fjórbýli. Mikið endurn. Nýtt flísal. bað. Parket á öllum gólf- um. Áhv. 2,4 millj. hagst. lán. Verð 7,4 millj. StÓragerðÍ. Falleg 130 fm hæð i þrib. m. 3 svefnh., tveimur stofum. Sórþvottah. á hæð. 25 fm bílsk. Verð 11,5 millj. Sogavegur. Stór sérh. í þrib. 160 fm. 5 svefnh., rúmg. stofa. Sórþvhús. Gesta- snyrting. Baðh. Bílskúr. Verð 13,2 mlllj. Bogahlíð - vandaðar tb. meS bílskýli Eígum nú aðeins.eftír S fbúðlr ( þessu glæsil. húsi. 3ja harb. 105 fm íb. Verð 9,9 millj. 4ra herb, end3ib. 125 fm. Verð 12,2 millj. 135 fm „penthouse"íb. Verð 12,2 milij. íb. afh. tilb. u. trév. með futifrág. samelgn. Bygglngaraðili Óskar og Brági hf. 4-5 herb. íbúðir Eyjabakki. 4ra herb. íb. á 2. hæð. 3 svefnherb. Sérþvottah. Flísal. bað. Verð 6,9 mlllj. BlíkahÓlar. 4ra herb. íb. á 2. hæð. 3 rúmg. svefnherb. 25 fm bílsk. Suðursv. Verð 8,3 millj. Fellsmúli - 130 fm. 5-6 herb. endaib. 4 svefnherb., rúmg. stofur. Sér- þvottah. Verð 9,5 millj. FlÚðaSel. 4ra herb. íb. á tveimur hæð- um 92 fm. Sérþvottah. Parket. Nýtt gler. Verð 7,1 millj. LjÓSheímar. 4ra herb. endaíb. á 7. hæð í lyftuh. 2 svefnherb., 2 stofur. Sér- þvottah. Húsvörður. Áhv. 2,3 millj. veðd. Skipti mögul. á minni eign. ReykáS. 160 fm íb. á tveimur hæðum ásamt bílsk. i vönduðu fjölb. 4 svefnherb. Áhv. 2,1 mill. Byggsj. KjarrhÓlmÍ. 4ra herb. Ib. » 4. hæð. Fallegt útsýni. Sérþvottah. Áhv. 3 millj. veðd. Verð 7,2 millj. ÞÍnghÓlsbraut. 4ra hefb. ib. íi jarðh. 102 fm. Sérinng. 3 svefnherb. Áhv. 3 millj. ByggsJ. Verð 7,3 millj. AlfatÚn. Glæsil. 4ra herb. íb. ásamt bílsk. í litlu fjölbhúsi. 3 rúmg. svefnherb., 2 stofur. Verð 11,0 millj. Sólheimar — lyftuh. Glæsil. 5 herb. endaíb. á 4. hæð 124 fm ásamt 25 fm bilsk. 3 svefnherb. meö parketi, 2 rúmg. stofur, endurn. baðherb. HvaSSaleítÍ. 4ra herb. ib. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefnherb., flisal. bað, tengt f. þvottavél. Áhv. húsbr. 4,5 mlllj. V. 7,4 m. Hraunbær. 4ra herb. íb. á 1. hæð m. suðurverönd. 3 svefnherb., rúmg. stofa. Hentug ib. f. barnafólk. Seilugrandi - lítil útb. GiæsH. 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar innr. Áhv. 8,0 millj. hagst. langtlán. Verð 10,0-10,5 millj. Eiðistorg - 3ja herb. + ein- Staklíb. allS 130 fm. Vorumaöfá i sölu 3ja herb. íb. á þessum vínsæla stað ásamt einstaklíb. í kj. u. íb. Verð 9,8 millj. FífUSel. 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt íbherb. i kj. 3 svefnherb. á hæðinni. Sér- þvottah. Áhv. 3,5 millj. húsbr. Verð 7,2 mlllj. FlÓkagata. Vinaleg 4ra-5 herb. rish. á fráb. stað beint á móti Kjarvalsstöðum með fallegu útsýni yfir Miklatún. Suðursv. Verð 7,1 millj. VeStUrbær. 4ra herb. íb. 93 fm á 3. hæð. 3 svefnh., sjónvhol, borðst. og stofa. Laus strax. Verð 7,8 millj. 3ja herb. ibuðir LjÓSVallagata. Falleg 3ja herb. íb. á jarðh. 70 fm. Tvær skiptanl. stofur. Rúmg. svefnherb. Endurn. eign. Áhv. 3,1 rnillj. veðd. Verð 6,5 millj. Vesturvallagata. 3ja herb. ib. ;> 1. hæð 70 fm. 2 svefnherb., ágæt stofa. Verð 6,3 millj. AuStUrberg. 3ja herb. íb. á jarðh. Rúmg. stofa og sérgarður fyrir framan. Áhv. 2,9 millj. húsbr. ByggsJ. Verð 5,8 millj. Framnesvegur. 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt ibherb. í kj. Áhv. húsbr. 3,5 mlllj. Verð 5,8 millj. Framnesvegur. 3ja herb. bj. ,-í 1. hæð í nýl. húsi (byggt 1976) ásamt bílsk. Verð 6,7 millj. FrakkaStígur. 3ja herb. „pent- house"ib. á tveimur hæðum í nýl. húsi. Bil- skýli. Áhv. 2,3 millj. Byggsj. Þverholt. Glæsil. endurn. íb. á 2. hæð 75 fm. Vandaðar nýjar innr. Áhv. 5,2 mlllj. húsbr. Verð 7,7 mlllj. Eyrarholt — Hf. Glæsil. 3ja herb. íb. 109 fm á 2. hæð i lyftuh. ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar innr. Laus strax. Gunnarssund - Hf. 3ja herb. 65 fm íb. á jarðh. Sérinng. Sérhiti. Öll ehdurn. VeStUrberg. 3ja herb. íb. á 4. hæð með fallegu útsýni. Nýl. eldhinnr. Sér- þvottah. Verð 5,9 mlllj. Skógarás. 3ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. 87 fm. Sérgarður. Upphitaöur bílsk. Ahv. 3,6 mlllj. ByggsJ. Verð 8,3 millj. Skeíðarvogur. 3ja herb. kjíb. með sérinng. Nýtt gler og gluggar. Áhv. 2,2 millj. ByggsJ. Verð 6,5 millj. SléttUVegur. Glæsil. 95 fm 3ja herb. (b. ásamt bílsk. í húsi fyrir eldri borgara. Vandaðar innr. Verð 12,9 mlllj. IMjálsgata. 3jaherb. 90fmíb. á1. hæð ásamt bílsk. Laus strax. MosgerðÍ. 3ja herb. risib. i tvíbýli. Nýl. gler og póstar. Nýl. rafmagn. Verð 5,4 millj. GrettÍSgata. 3ja herb. 65 fm íb. á 3. hæð í steinh. 2 svefnherb. Fallegt eldh. Sér- bílast. Verð 5,5 millj. Skólavörðustígur. Glæsil. 3ja herb. 70 fm ib. á neðri hæð i timburh. Öll uppg. frá grunni og til afh. nú þegar tilb. til innr. Efstihjalli - KÓp. Hlyl. 3ja herb. ib. á 1. hæð í tveggja hæða blokk. Góð aðstaða fyrir börn. Getur losnað fljótl. Hagst. verð. BlÖndubakkÍ. 3ja herb. íb. á 3. hæð 106 fm. Rúmg. stofa. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Góð aðst. fyrir barnafólk. Áhv. byggsj. 3,7 rnillj. AuStUrStrÖnd - laUS. 3ja herb. íb. 80 fm á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Fallegt sjávarútsýni. Áhv. byggsj. 2,0 millj. Verð 7.750 þús. HríngbraUt. 3ja herb. endaíb. á 4. hæð 88 fm ásamt herb. í risi. Útsýni. Engjasel. 3ja herb. 84 fm íb. á 1. hæð. Búið að klæða húsið. Áhv. byggsj. og húsbr. 4,2 millj. Verð 6,5 millj. HátrÖð - KÓp. Glæsil. 3ja herb. 81 fm risíb. ásamt bílsk. 2 rúmg. svefnh. og vinnuh. Parket og flísar á öllu. Ahv. 3,9 millj. EÍríksgata. 3ja herb. ib. á 1. hæð í þríb. 80 fm. 2 rúmg. svefnh. Stofa m. park- eti. Bflsk. m. rafm. Áhv. 4,2 m. Verð 6,5 m. 2ja herb. íbúðir Langabrekka. ?\» herb. (b. á jarðh. Sérinng. og sérgarður. Áhv. 3,5 mlllj. Verð 4,6 millj. Hamraborg. 2ja herb. 52 fm íb. á 8. hæð ásamt bílskýli. Suðursv. Laus strax. Útsýni. Áhv. 2,9 millj. húsbr. Verð 4,8 millj. KleppSVegur. 2ja herb. ib. 65 fm á 4. hæð. Sérþvottah. Útsýni. Svaiir. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verð 5,1 mlllj. Krummahólar. ?\a herb. 43 fm fb. á 3. hæð ésamt bilskýli. Parket. Laus strax. Verð 4,5 millj. KáraStígur. 2Ja-3Ja herb. m, á 1. hæð 47 fm með sérinng. Verð 4,7 millj. Bergstaðastræti. 2ja herb. m im íb. á 2. hæð í tvíbýli. Smekkl. endurn. íb. með eikarparketi og nýjum innr. Áhv. 2,1 millj. húsbr. og lifsj. Verð 5 millj. Ásvallagata. 2]a herb. íb. á 1. hæð 50 fm. Nýl. eidh. Endurn. bað. Laus fljótl. Verð 5,4 millj. I ngólfSStrætÍ. 2ja herb. íb. á efri hæð í þríb. Nýl. gler. Verð 4,6 millj. EfStaland. 2ja herb. 40 fm jarðhæð. Vérð 4,8 millj. BaldurSgata. 33 fm einstakllb. á 2. hæð í steinh. Áhv. 2,0 millj. Verð 3,6 mlllj. Fífurimi - 2ja + bílsk. Ný 70 fm séríb. Til afh. strax ásamt bílsk. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Útb. aðeins 2,2 millj. Hringbraut. Nýt. 2ja herb. íb, á3. hæð 60 fm ásamt bilskýli. Ahv. 2,5 millj. ByggsJ. + 600 þús. húsbr. Verð 6,2 millj. Grænahlíð. 2ja-3ja herb. íb. í kj. um 70 fm. Sérinng. Sérhiti. Verð 5,6 millj. VeStUrberg. 2ja herb. Ib, á 5. hæð í lyftuh. Fallegar innr. Svalir til vesturs með glæsil. útsýni. Þvottah. á hæð. AuStUrberg. Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð. Ahv. byggsj. 3,0 millj. Verð 5,1 millj. Fálkagata. Vinaleg 2ja herb. ib. á 1. hæð með sórinng. um 40 fm. Verð 3,9 millj. Atvinnuhusnæði EÍðÍStOrg. 86 fm vel staðsett versl- húsn. í verslunarmiðst. Hagst. verð. SkÚtUVOgur. Vandað nýtt iðnaðar- og lagerhúsn. 660 fm með 5,5 m lofthæð. Hagst. langtímalán. Starmýr'l. Húsn. hentugt f. léttan iðnað t.d. matvælaiðnað. Húsn. skiptíst í 90 fm efri hæö og 60 fm jarðh. Hamraborg. Glæsil. skrifsthœðir í nýju húsn. með lyftu og vandaðri sameign. SkÍpaSUnd. 80 fm húsn. sem nú er i útlelgu fyrir söluturn. Góð staðs. Ágœtar leigutekjur. EldshÖfðl'. Vandað 180 fm húsnæði. 4 ára leigusamningur, tryggar leigutekjur. Góð fjárfesting. Viðar Friðriksson, löggiltur fasteignasali. Fasteignasala, Suðurlandsbraut 10 Ábyrgð - Reynsla - Öryggi Hilmar Valdimarsson. SÍMAR 687828 og 687808 Opið laugardag frá kl. 12-14. 2ja herb. LAUGAVEGUR Vorum að fá í sölu fallega 40 fm stúdíó- íbúð á 3. hæð í nýlegu húsi við Lauga- veg. Suðursv. Sérbílast. ÖÐINSGATA Vorum að fá í sölu 2ja herb. 51 fm íb. í parhúsi. Sérinng. Laus. Verð 3,5 millj. HRAUMBÆR Góð 2ja herb. 56 fm íb. á 1. hæð. Stór- ar svalir. Laus V. 4,6 m. SNORRABRAUT , Glæsil. 2ja herb. 64 fm íb. á 7. hæð. Fráb. útsýni. (b. fyrir 55 ára og eldri. KRÍUHÓLAR Vorum að fá > sölu glæsii. 4ra-5 herb. 116 fm endaíb. á 5. hæð. Stórar stofur. Yfirbyggðar svallr. Hús og sameign i góðu standl. Serhæðir DIGRANESVEGUR Falleg sérhæð (efri hæð) 140 fm ásamt 22 fm bilsk. 4-5 svefnh. Fráb. útsýni. Verð 11,1 millj. 3ja herb. AUSTURSTRÖtMD Falleg og rúmg. 3ja herb. ib. á 4. hæð í lyftu húsi. Stofa, hol, 2 svefnherb. o.fl. Stórar suðursvalir. Bilskýli. V. 7,9 m. FÁLKAGATA Vorum að fá í sölu góða 83 fm ib. á 1. hæð. Góð suðurverönd. Ahv. 3,9 m. húsbr. 5,1% vextir. ÁLFTAMÝRI Glæsil. 3ja herb. 70 fm endaíb. á 4. hæð. Ný eldhinnr. Suðursvalir. 40 ára lán fré Húsnst. Hagst. verð. 4ra—6 herb. UÓSHEIMAR 3ja-4ra herb. 96 fm íb. á 3. hæð í lyftu- húsi. 2 svefnherb., geta verið 3. Sér- inng. af svölum. Verð 6,4 millj. ÁLFASKEIÐ Mjög góð 4ra-5 herb. 115 fm endaíb. á 2. hæð. Þvhús og búr innaf eldh. Tvennar svalir. 24 fm bílsk. Verð 8,5 millj. Skipti á minni eign mögul. SAFAMYRI Vorum að fá í sfílu góða 134 fm sérhæð ásamt 24 fm bílsk. 4 svefnherb, V, 10,9 m. HÁALEÍTtSBRAUT Vorum að fá í söiu góða 4ra herb. 105 frn endafb. 4 2. hæð. Súður- svalir. HAGAMELUR Falleg 4ra herb. 96 fm efri hæð. 2 svefn- herb. og 2 stórar stofur. Góður bílskúr. Verð 8,5 millj. Laus. RAUÐHAMRAR Vorum að fá í sölu við Rauðhamra glæsil. 4ra herb. 118 fm endaíb. á 1. hæð auk bílsk. Vandaðar innr. Parket. SEUAHVERFI Mjög góð 170 fm íb. á tveimur hæðum. 5 svefnherb., 2 baðherb. Bílskýli. Skipti á minni eign mögul. Hagst. verð. BREIÐVANGUR - HF. Falleg 154 fm sérhæð ásamt 30 fm bílskúr. HOLTAGERÐI Vorum að fá í sölu góða 114 fm efri sérhæð í tvíbhúsi 34 fm bílsk. Einbyli - raðhus KARSNESBRAUT Glæsil. einbhús 160 fm auk 45 fm bílsk. VIÐARÁS Nýtt 186 fm einbhús á einni hæð ásamt 30 fm bilsk. Vel hannað hús ekki alveg fullb. Lóð frág. BERJARIMI Nýtt raðh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. samt. 170 fm. Fráb. útsýni. GILJALAND Glæsilegt pallaraðhús 210 fm ásamt 26 fm sérb. bílsk. Húsið er staðsett neðan götu. í húsinu eru m.a. 5 svefnh., stórar stofur. Parket á stofum og göngum. allt endurn. é baði. Hús í sérfl. hvað varðar viðhald og umgengni. HULDUBRAUT Til sölu parh. m. innb. bílsk. samtals 216 fm. Hús sem býður upp á mikla mögul. Atvinnuhúsnæði VEGMULI Til sölu glæsil. skrifstofuhúsn. 171 fm. ÞARABAKKI Til sölu 226 fm þjónustu- og/eða skrifst- húsnæði á 3. hæð. Bjart og skemmtil. pláss. Gluggar á þrjé vegu. j££ Hllmar Valdimarsson, Brynjar Fransson lögg. fasteigna- og sklpasali. FIMM lóðir hafa verið skipulagðar í landi Eyrarkots í Kjós þar sem byggja má heilsárhús en með þessu reynir yfirsrjórn hrepps- ins að auka íbúatölu sveitarinnar á ný. Eignarlóóir tíl sölu í liiiicli Eyrarkots í LANDI Eyrarkots í Kjósarhreppi eru nú fáanlegar eignarlóðir þar sem reisa á heilsárshús en lóðirnar eru frá rúmum tveimur hekturum að stærð og uppí nærri fimm hekt- ara. Guðbrandur Hannesson oddviti Kjósarhrepps segir að með þessu sé hreppurinn að snúa vörn í sókn og vilji þannig reyna að fá menn til að taka upp fasta búsetu í hreppnum án þess að stunda hefð- bundinn búskap. Lóðirnar eru ekki langt frá Lax- árvogi en í landi Eyrarkots, þrjár neðan eða norðan við þjóðveginn, þ.e. sjávarmegin, en tvær ofan við veg. Gefa á eigendum kost á nokk- uð frjálslegum byggingarmáta, íbúðarhús og fleiri hús eftir því sem þarfir hvers og eins krefjast en byggingarnefnd verður þó að sam- þykkja teikningar. Verð á hvern hektara lóðar er 200.000 kr. og er innifalin vegagerð og vatnslögn að lóðamörkum. Eigendur verða hins vegar sjálfir að kosta raflögn og frárennsli. -Við höfum merkt áhuga fólks á að byggja heilsárshús og viljum prófa að skipuleggja sérstakt svæði undir það, segir Guðbrandur odd- viti. - Þetta eru stórar lóðir þar sem menn geta stundað garðrækt og jafnvel haft einhverjar skepnur. Þetta gætu verið hentugir bústaðir fyrir listamenn eða fræðimenn sem vilja draga sig út úr skarkala þétt- býlisins en vera þó ekki langt und- an. Við vonumst til að þetta verði til þess að fjölga á ný íbúum Kjósar- hrepps.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.