Morgunblaðið - 29.03.1995, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 29.03.1995, Blaðsíða 1
Auglýsing frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 8. apríl eðá 8. og 9. apríl 1995. Samkvæmt 42. gr. laga um kosningar til Alþingis er hér með gert kunnugt, að við alþingiskosningar 8. apríl eða 8. og 9. apríl 1995 verða þessir listar í kjöri. REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI: A-Iisti Alþýðuflokks- Jafnaðarmannaflokks íslands: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Jón Baldvin Hannibalsson, ráðherra, Vesturgölu 38. Össur Skarphéðinsson, ráöherra. Vesturgötu 73. Ásta B. Þorsteinsdóttir, hjúkrunarfr. og form. Þroskahjálpar, Hofgöröum 26, Seltjamamesi. Magnús Árni Magnússon, blaöam. og fulltrúi ROskvu f Stúdcntaráði, Grettisgötu 44A. Hrönn Hrafnsdóttir, viðskiptafræöingur og tul Iti úi Vöku i Háskóiaráöi, Espigeröi 6, Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, form. Starfsmannafél. Sóknar, Básenda 6. Vilhjálmur Þorsteinsson, kerfisfræöingur, Einarsnesi 8. Hildur Kjartansdóttir, varaform. Iöju, félags verksmiöjufólks, Austurbrún 23. Sigrún Benediktsdóttir, framkv.stj. Styrktarfél. lamaöra og fatlaöra, Sólbraut 13, Scltjamamcsi. Magnús Norðdahl, lögfræöingur, stj. formaöur Húnæöisstofnunar, Álfaheiöi 7, Kópavogi. Viggó Sigurðsson, handknattleiksþjálfari, Lindarseli 15. Margrét S. Björnsdóttir, aóstoöarmaöur iðnaöar- og viðskiptaráöhcrra, Miöstræti 5. Kristjana Geirsdóttir, veitingamaóur, Löngumýri 26B, Garðabæ. Bryndís Kristjánsdóttir, blaðamaður, Ægisíðu 72. Eiríkur Bergmann Einarsson, nemi í stjómmálafr., Flyörugranda 12. Bryndís Bjarnadóttir, nemi í heimspcki, Stórási 7, Garðabæ. Trausti Hermannsson, deildarstjóri, Skeljagranda 4. Hrefna Haraldsdóttir, form. Felags þroskaþjálfa, Bótstaðarhlfð 56. Jónas Þór Jónasson, kjötverkandi, Hciöargeröi 37. Fanney Kim Du, innkaupastjóri, Suöurmýri 48, Seltjamarncsi. Guðríður Þorsteinsdóttir, lðgfræöingur, Langholtsvegi 147. Snorri Guðmundsson, vélstjóri, Fjaröarseli 7. Eydís Ósk Sigurðardóttir. hjúkninarfræðingur, Óðinsgðtu 20B. Magnús Jónsson, veöurstofustjóri, Logafold 81. Guðmundur Haraldsson, form. Fimlcikasamb. ísl., Fífuseli 6. Helgi Danielsson, rannsðknarlðgreglumaöur, Fellsmúla 10. Valgerður Gunnarsdóttir, sjúkraþjálfari, Grandavcgi 45. Hallgrímur Helgason, rithðfundur, Skðlavöröustfg 17B. Signý Sæmundsdóttir, óperusðngkona, Urðarstckk 12. Pétur Jónsson, borgarfulltrúi, Laufásvegi 79. Sigurður E. Guðmundsson, framkvæmdastj. Húsnæöisstofnunar rlkisins, Raufarscli 11. Einar S. Einarsson, framkvæmdastjóri Visa - ísland, Fýlshöum 1, Herdís Þorvaldsdóttir, lcikari, Dunhaga 19. Atli Heimir Sveinsson, [ónskáld, Steinaseli 8. Ragna Bergmann, formaöur Verkakvennafél. Framsöknar, Háaleitisbraut 16. Gylfi Þ. Gíslason, prófcssor, fyrrverandi ráöhcrra, Aragötu 11. B-listi Framsóknarflokks: 1. Finnur Ingólfsson, alþingismaður, Jðklafold 15. 2. Ólafur Örn Haraldsson, landfræöingur, Frostaskjóli 97. 3. Arnþrúður Karlsdóttír, fréttamaður, Laugavegi 39b. 4. Vigdís Hauksdóttir, blómakaupmaður, Hagamcl 36. 5. Þuríður Jónsdóttir, lögfræöingur, Neöstalciti 16. 6. Ingibjörg Davíðsdóttir, stjómmálafræðingur, Eskihlfð 10a. 7. Friðrik Ragnarsson, verkamaður, Skúlagötu 56. 8. Ásrún Kristjánsdóttir, myndlistarmaöur, Mfmisvegi 2a. 9. Þór Jakobsson, veöurfræöingur, Espigeröi 2. 10. Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, hjúkrunar- og kynfræðingur, Veghúsum 31. 11. Guðrún Jónsdóttir, arkitekt, Bergstaöastræti 81. 12. Páll R. Magnússon, form. húsnæöisnefndar Reykjavíkur, Stigahlíö 37. 13. Bjarni Einarsson, hagffæöingur, Brekkugcrði 30. 14. Áslaug ívarsdóttir, lcikskólakcnnari, Rauöalæk 25. 15. Ólafur Jóhannes Einarsson, háskólanemi, Kaplaskjólsvegi 61. 16. Hildigunnur Friðjónsdóttir, hjúkrunarfræöingur, Sogavcgi 115. 17. Sigurður Svavarsson, vcrslunarmaöur, Asparfelli 6. 18. Guðrún Magnúsdóttir, kcnnari, Heiöarási 8. 19. Hallur Magnússon, sagnfræðingur, Ásgaröi 73. 20. Dagrún Jónsdóttir, verkakona, Grýtubakka 12. 21. Högni Þór Arnarson, framhaldsskólancmi, Tjamarseli 3. 22. Gissur Pétursson, vcrkefnisstjóri, Melhaga 10. 23. Hulda B. Rósarsdóttir, tannfneðingur, Klukkurima 41. 24. Lárus Þorsteinn Þórhallsson, verkamaður, Jórufelli 12. 25. Linda Stefánsdóttir, körfuknattleiksmaður, Heiöarseli 7. 26. Edda Kjartansdóttir, verslunarmaöur, Álftamýri 56. 27. Kristján Guömundsson, sjómaöur, Kóngsbakka 11. 28. Snjólfur Fanndal, framkvæmdastjðri, Mýrarseli 7. 29. Kári Bjarnason, handritavöröur. Barónsstfg 3. 30. Steingrímur Ólason, fisksali, Rckagranda 5. 31. Vilbergur Kristinsson, jarðeðlisfræöingur, Háageröi 13. 32. Dagný Jónsdóttir, nemi, Kaplaskjðlsvegi 31. 33. Steinunn Finnbogadóttir, forstððukona. Skipholti 53. 34. Jón Þorsteinsson, læknir, Hvassaleiti 73. 35. Hjálmar Vilhjálmsson, fiskifræðingur, Ásvaltagðtu 18. 36. Þóra Þorleifsdóttir, skrifstofumaöur, Aðallandi 5. 37. Sigrún Sturludóttir, kirkjuvöröur, Espigeröi 4. 38. Kristján Benediktsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, Eikjuvogi 4. D-listi Sjálfstæðisflokks: 1. Davíð Oddsson, forsætisráóhcrra, Lynghaga 5. 2. Friðrik Sophusson, fjármálaráðhcrra, Bjarkargðtu 10. 3. Björn Bjarnason, alþingismaður, Háuhlfö 14. 4. Geir H. Haarde, alþingismaður, Granaskjðli 20. 5. Sólveig Pétursdóttir, alþingismaður, Bjarmalandi 18, 6. Lára Margrét Ragnarsdóttir, alþingismaður, Bakkascli 27. 7. Guðmundur Hallvarðsson, alþingismaöur, Stuðlaseli 34. 8. Pétur H. Blöndal, stærðfræðlngur, Kringlunni 19. 9. Katrín Fjeldsted, læknir, Hólatorgi 4. 10. Magnús L. Sveinsson, form. V.R., Geitastekk 6. 11. Ari Edwald, aöstoöarmaöur ráðherra, Ásholti 8. 12. ÁstaMöller, formaður Fólags fslenskra hjúkrunarfræöinga, Ðleikjukvfsl 3. 13. Kristján Guðmundsson, húsasmiður, Holtsgötu 31. 14. Hanna Birna Kristjánsdóttir, stjómmálafræöingur, Baldursgðtu 20. 15. Helgi Arnason, skólastjóri, Rckagranda 2. 16. Ellen Ingvadóttir, löggiltur skjalaþýðandi, Suðurlandsbraut, Sólvangi. 17. Helgi Steinar Karlsson, formaður Múrarafélagsins. Búlandi 21. 18. Þórdís Sigurðardóttir, flugumferöarstjóri, Ægisfðu 64. 19. Kristinn Gylfi Jónsson, svfnabóndi, Lcifsgðtu 3. 20. Marta María Ástbjörnsdóttir, sálfræðingur. Kleppsvegi 128. 21. Sigurður Kári Kristjánsson, laganemi, Suðurhólum 2. 22. Ingvar Helgason, forstjóri, Sogavcgi, Vonarlandi. 23. Dagur Sigurðsson, handknattlciksmaður, Efstasundi 82. 24. Málhildur Angantýsdóttir, sjúkraiiði, Bústaöavegi 55. 25. Jónas Bjarnason, efnavcrkfræðingur. Rauöageröi 59. 26. Helgi Skúlason, leikari. Suöurgötu 31. 27. Þórunn Guömundsdóttir, hæstarétlarlögmaöur, Kleppsvegi 134. 28. Þorvaldur Þorvaldsson, bifreiðastjðri, Grundarlandi 24. 29. Þuríður Pálsdóttir, söngkenhari, Vatnsholti 10. 30. Guömundur H. Garöarsson, fyrrverandi alþingismaöur, Stigahlfð 87. 31. Már Jóhannsson, skrífstofustjóri, Stórageröi 4. 32. Vala Thoroddsen, húsmöðir, Efstaleiti 10. 33. Ragnheiður Hafstein, húsmóöir, Miðleiti 7. 34. Ema Finnsdóttir, húsmóöir, Dyngjuvegi 6. 35. Eyjólfur K. Jónsson, alþingismaóur, Brekkugeröi 24. 36. Auður Auðuns, fyrrverandi ráöherra og borgarstjóri, Ægisíðu 86. G-listi Alþýðubandalags og óháðra: 1. Svavar Gestsson, alþingismaður, Artúnsbletti 2. 2. Bryndfs Hlöðversdóttir, lögfræðingur ASÍ, Brávallagötu 24. 3. Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, Grímshaga 6. 4. Guðrún Helgadóttir, alþingismaóur, Túngötu 43. 5. Guðrún Sigurjónsdóttir, sjúkraþjálfari, Fomhaga 21. 6. Svanhildur Kaaber, kcnnari, Uröarstíg 13. 7. Björn Grétar Sveinsson, formaður Verkamannasambands íslands, Álftahólum 2. 8. Björn Guðbrandur Jónsson, umhverfisfræðingur, Sólvallagotu 29. 9. Linda Osk Sigurðardóttir, starfsm. Fél. starfsf. 1 veitinga- og gistihúsum, Hvcrfisgðtu 21. 10. Garðar Mýrdal, eðlisfræðingur, Drápuhlfð 5. 11. Jóharmes Sigursveinsson, verkamaöur, Grandavegi 9. 12. Rannveig Jóna Hallsdóttir, nemi, Gyðufelli 12. 13. Kristinn H. Einarsson, framkvæmdastjöri fél.fbúöa iðnnema, Krummahólum 6. 14. Halldóra Kristjánsdóttir, sjúkraliöi, Sæviðarsundi 28. 15. Tryggvi Friðjónsson, framkvæmdasijðri Vinnuh. Sjálfsbjargar, Siðragcrði 22.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.