Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 5
MORGÚNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 31. MARZ 1995 C 5 s>s«5^ GARÐUR S.62-1200 62-1201 Skipholti 5 SÍMATÍMl LAUGARDAG KL. 12-14 2ja-3ja herb. Hraunbær. 2já,herb. 50 fm fb. á 2. hæð. Suðuríb. Verð 5 millj. Furugerði. zja herb. mjög velstað- sett i'b. l'b. sem er á jarðh. er laus. Hagstaeð lán. Aðalstræti. Tll söiu 2ja herb. gullfallegarfullb. íb. ívand- aðri nýbyggingu. Stœrð frá 61,9 fm. Lyfta. Einstakt tækifæri til að eignast nýja íb. í hjarta borg- arinnar. (b. er til afh. strax. Vesturberg. 2ja herb. tb. á 3. hæð ( vesturíb.) í lyftuh. Mikíð utsýni yfir borgina og sundin. Sameiginl. þvotta- herb. á hseðinni. Verð 5,3 millj. Laus. VíkuráS. 2ja herb. 58,8 fm falleg íb á 2. hæð í góðri blokk. Stæði í bílg. fylgir. Verð 5,6 millj. Norðurmýri. Einstakl.tb. 31,8 fm í kj. í góðu steinh. íb. er öll endum. m.a. nýtt bað, gluggar og gler. Nýtt parket og hurðir. Sérhlti. Verð 3,8 millj. Hverafold. 2ja herb. 67,6 fm glaesileg íb. á 1. hæð. Bílsk. fylgir, Verð 7,2 mlllj. Engjasel. 2ja-3ja herb. 64 fm íb. á efstu hæð í blokk. Bíla- stæði í bílahúsi fylgir. Eyjabakki. 3ja herb. endaíb. 79,6 fm á 1. hæð. Björt.og góð ib. Verð 6,5 millj. Æsufell. 3ja-4ra herb. góð íb. á 5. hæð. Mikið og fagurt útsýni yfir Sundin og borgina. Góð sameign m.a. frystihólf. Hús í góðu ástandi. Sanngjarnt verð. Kaplaskjólsvegur. 3Ja herb. fb. á efstu hæð. Björt, notaieg íb. Mikið útsýni. Góð sameign. Verð 6,5 millj. Digranesheiði - Kóp. 3ja herb. ib. á neðri hseð í tvfbýlish. Sérhiti. Þvottaherb. f íb. Mjög snotur íb. á fal- legum útsýnisstað. Mjög stór bílsk. fylgir. Verð 7,1 mitlj. SléttUVegur. 3ja herb. 95,2 fm mjög falleg ný íb. á 3. hæð. Góður bílskúr. i sameign er heit- ur pottur o.fl. Draumaíbúð eldri borgara. Árkvörn. 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Sérinng. íb. er ekki fullgerð. 4ra herb. og stærra lyngmóar - Gbæ. 4ra herb. íb. 104,9 fm ásamt innb. bílsk. Stórar suðursv. Verð 8,9 millj. Skaftahlíð. 4ra-5 herb. 104,10 fm íb. á 2. hæð f vinsæili blokk. Áhv. 4,4 millj. luisbr. Barmahlíð. 4ra herb. 94,5 fm gull- falleg uppgerð kjfb. m.a. nýtt í eld- húsi. MJög góður staður. Grettisgata. 4ra herb. góð ibúð á 1. hasð. Nýl. parket og nýt. á baði, Verð 5,5 milli. Háaleitisbraut. Endaíb. 121,7 fm. á 1. haeð. íbúðin skipt- ist f stofu, 3 óvenju stór og góð herb. Eldhús, baðherb., þvotta- herb. /búr. ib. er öll í mjög góðu ástandi. M.a. nýtt baðherb. Parket á flestum gólfum. Húsið í mljög góðu lagi. Mjög björt og falleg íb. á góðum stað og á réttri hæð. Verð 8,9 millj. Rauðarárstígur. 4ra herb. 103,5 fm íb. é tveimur hæðum, (efstu) f nýl. blokk. Stærði f bilag. fylgir. Verð 9,3 millj. Bæjarholt. 4ra herb'. 96,5 fm ný fullg. falleg fb. á 3. hæð, efstu, í blokk. Þvottaherb. f fb. Til afh. strax. Verð 8,6miltj. Hraunbær. 4ra herb. 100,8 fm íb. á 2. hæð á góðum stað í Hraunbænum. Þvherb. í íb. Suð- ursv. Getur losnað strax. Verð aðeins 6,9 millj. Vesturberg. Gullfalleg 4ra herb. íb. á efstu hæð." Nýl. í eldh. og nýl. á gólfum. Mikið útsýni. Laus. Skipti á bíl mögul. V. 6,9 m. Áhv. Byggsj. 2,5 millj. KríuhÓlar. Toppfb. 4ra herb. fb. á efstu hæð í tiáhýsi. Yfirb. svalir. Mjög mikiö og fagurt útsýni. Verð 6,9 millj. Valhúsabraut - Seltj. 4ra herb. 98,2 fm fb. á 1. hæð f tvíb. Nýl. eldhús. Gott baðherb. Sérhiti. Sértnng. 45 fm bflsk. Verð 8,8 millj. Háteigsvegur. Hæð og rls á góðum stað, samt. 227,3 fm. ásamt 30,6 fm bílskúr. Eign sem gefur mikla mögul. Verð 15 millj. Raðhús - einbýlishús Arnarhraun — Hfj. Tvíl. faitegt einb. Gott steinh. 170,6 fm. Á haaðinni eru stofur, eldh., forstofa, gestasnyrt. þvottaherb. Inngangur að þvottaherb. og eldh. Bflskúr 27,2 fm (inngangengt f íb.) Uppf geta verið 4 svefnherb. og sjónvarsphol. Göð kaup. Laust. Verð 13,2 milj. Giljasel. Einb. 264fm m. innb. tvöf. bílskúr, Húsið er upphafl. vandað m. fallegum innréttingum. Mjög góður staður. Verð 14,9 millj. Sunnufiöt. 2ja'fb. hús á mjðg fal- legum og rót. stað við Lækinn. Stærrt íb. er ca 180 fm, 2ja herb. kj. fb. Tvöf. bflskúr. Verð 18,5 millj. Endaraðhús - smá- íbúðahverfi. Vorum að fá í einkasölu mjög gott og fallegt endaraðh, hæð og ris. Á hæð- inni eru stofa, borðstofa, sjón- varpshol (sem má breyta í barna- herb.) Stórt mjög glæsil. bað- herb. m. hornkari. Eldhús, for- stofa og glæsil. sólstofa. í risi eru 3 svefnherb., snyrt- ing/þvottaherb. og geymsla. Húsið er sérl. vel umgengið. Frág. fallegur garður. Skipti mögul. á góðri 4ra herb. íb. i Fossvogi eða Háaleitishverfi. Ásgarður. Raðh., tvær hæð- ir og kjallari undir öllu húsinu. Samt. 129,6 fm. Gott hús á vin- sælum stað. Skipti á eign. í hverfinu. Verð 8,3 millj. Hveragerði. Einb. 100 fm. auk 48 fm tvöf. bílskúrs. Htisið sk. f stórar stofur, stórt eldh., rúmg. hjónaherb., eitt ágætt barnaherb., bað og forstofu. Mjög gott hús f. t.d. fólk sem er að minnka við sig. Verð 8 millj. Vesturberg. Eini. faiiegt vandað endaraðh. ásamt bílskúr Mjög notal. vel umg. hús. Arinn. Fallegur garður. Skipti mögul. á 3-4ra herb. íb. Mjög hagstætt verð. ArtÚnsholt. Endaraöh. 183,8fm auk 28,1 fm bílsk. Mjög ról. staður. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 13,9 millj. Hraunflöt við Álftanesveg. Nýl. gullfallegt einbhús á einni hæð. Húsið skiptist í stofur, 3 svefnherb., baðherb. o.fl. Rúmg. bílsk. nú sem 3ja herb. fb. Stór falleg ióð. Mikið útsýni. Laust. Verð 18 millj. I smíðum Fróðengi. 5 herb. U5fm fb. á 2 hæðum (efstu) í líttlli blokk. fb. selst tilb. til innr. Til afh. strax. Stæði í bíla- húsi á jarðh. fylgir. Svaiir á báðurn hæðum. Frábært útsýni. Mjðg gott verð 7,5 millj. Lindasmári. Raðhús ein hæð 169,4 fm m. innb. bílsk. Selst tilb. til. innr. Til afh. strax. Verð 10,8 millj. BANDARIKIN Álfholt - Hafnarfj. Hæð og ris ca t42 fm. Tilb. til innréttingar. Tit afh. Strax. Skemmtil. hönnuð íbúð. Verð 8,9 millj. Skúlagata. 4ra-5 herb. glæsilegar endafbúðir í lítilli biokk tilb. ttt innrétt- inga. Mikið útsýni. Ibúðir t.d. fyrir þá sem vilja minnka við sig. Kári Fanndal Guðbrandsson. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasali Axel Kristjánsson hrl. M i n n i sala fasteigna vestanhafs í februar Washinglon. Reuter. SALA íbúðahúsnæðis dróst saman um 5% í Bandaríkjunum í febrúar miðað við næsta mánuð á undan vegna vaxtahækkana og uggs vegna niðursveiflu að sögn sam- bands bandarískra fasteignasala, NAR. NAR kennir skammtíma vaxta- hækkunum á undanförnum tólf mánuðum um að sala minnk- aði í 3,43 milljónir eigna á árs- grundvelli úr 3,61 milljón í jan- úar, þar sem dregið hafi úr hag- vexti og atvinnuástand versnað. Uggur um að atvinnuleysi muni aukast kemur í mörgum tilfellum í veg fyrir kaup á húsum og íbúð- um að sögn forseta NAR, Edmund Woods. Salan í febrúar minnkaði um 10,8% á ársgrundvelli samanborið við febrúar 1994. Hagfræðing- ar í Wall Street höfðu spáð að endursala í febrúar yrði 3,58 millj- ónir eininga á ársgrundvelli. John Tuccillo, yfirhagfræðingur NAR, sagði að þótt nokkur vaxta- lækkun væri orðin beindist at- hygli neytenda að því að slæmar horfur væru á aukinni atvinnu. Húsum og íbúðum til sölu fjölg- aði í 1,76 milljónir úr 1,53 milljón- um í janúar. Að sögn NAR voru 1,75 milljónir húsa og íbúða til sölu í febrúar 1994. Flest hús og íbúðir voru seld í Suðurríkjunum (1,320,000). Mið- vesturríkin komu næst (840,000) og síðan Vesturríkin (730,000). Sala var dræmust í Norðaustur- ríkjunum (540,000). Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 <f Opið laugardag 12-14 Opið sunnudag 12-14 Atvinnuhusnæði FREYJUGATA Á horni Freyjugötu og Baldursgötu eru til sölu 164 fm, vinnustofur eða samkomu- salir. Um er að ræða 3. og 4. hæð í steyptu húsi um 90 fm é 3. hæð en um 70 fm á 4. hæð. Hentar vel til félagsstarfs eða sem vinnustofur. Góðir gluggar og bjart húsnæði. SÚÐARVOGUR Tvö 150 fm pláss á 2. hæð. Heppileg sem iönaðar- eða skrifstofuhúsnæði. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Til afh. strax. AUSTURSTRÖND - SELTJARNARNESI TvÖ mjög góð pláss á 1. hæð undir versl- un eða þjónustustarfsemi. 62 og 56 fm stærðir. Auk þess jafnstórt eða stærra pláss í kjallara sama húss. Heppílegt fyrir lagera eða geymslur. Einbýlishús LÆKJARFIT - GBÆ 128 fm steypt hús á einni hæð með 32 fm bílskúr. Nýtt þak. Góð lán. Lækkað verð. Húsið á að seljast. Verð 10,4 millj. NÖKKVAVOGUR Á friðsælum stað hús á tveimur hæðum 160,7 fm. Steyptur kjallari, timburhæð. ( húsinu eru 4 góð svefnherb., 2 samliggj- andi stofur og 2 baðherb. Góður garður. Verð 12,0 millj. BORGARHOLTSBRAUT- KÓP. Vel staðsett hús á einni hæð 135 fm með 29 fm bílskúr. Björt og falleg stofa með góðu útsýni, 5 svefnherb. Áhvílandi hús- bréfalán 5,1 millj. Verð 12,0 millj. HJALLABREKKA - KÓP. Vandað og vel byggt tveggjaíb. hús. Stór íb. 212 fm með 5 herb., stofum, fjölsk-. og tómstundaherb., bílsk. og gróðurskála auk þess góð 2ja herb. íb. Vel staðset eign i góðum garði. Rað-og parhús FOLDASMARI - KOP. Nýtt endaraðh. á tveim hæðum 192 fm. Neöri hæð, stofa, eldh., forstfuherb., snyrting ásamt innb. bílsk. Á efri hæð 4 stór herb. og baðherb. með baðkari og sturtuklefa. Verð 13,7 millj. MÓAFLÖT - GARÐABÆ Gullfallegt raðhús á einni hæð 177 fm auk 10 fm sólstofu. Góður innb. bílsk. Falleg- ar stofur meö-arni, 4 svefnherb. Góður og skjólgóður garður með stórri nýrri verönd. KAMBASEL Gott 2ja hæða raðhús 180 fm með innb. bílskúr. Góðar stofur, 4 svefnh. Laust. ÁLFHÓLSVEGUR Gott endaraðhús 179,4 fm, kj. og tvær hæðir með góðum stofum og 6 svefn- herb. Skjólgóður suöurgarður. 40 fm bílsk! Skipti mögul. Verð 12,0 millj. REYNIMELUR Góð 2. hæð í fjórb, 103 fm. 2 stofur, 3 svefnh. Bflsk. 21,5 fm. Góð lén éhv. 3,8 millj. Verð 10,3 millj. NJÖRVASUND Ný á skrá góð 4ra herb. íb. á miðhæð í þríbýli ásamt 28 fm bílsk. Falleg lóð og matjurtagarður. Eign á vinsælum stað. Gamalt húsnstjlán 2.040 þús. KÁRSNESBRAUT Efri sérh. í tvíbýlishúsi 136 fm ásamt 28 fm bílsk. Vel skipul. eign. Verð 10,4 millj. SÓLHEIMAR Ljómandi skemmtileg 105 fm íbúð á efstu hæð í fjórbýlishúsi með góðum svölum og sérþvottahúsi. ÁSGARÐUR ibúð með sérinng. á tveimur hæðum i raðhúsi 122 fm, 4 svefnherb. Parket á stofum. Suðursv. Nýl. 28 fm bílsk. Verð 10,0 millj. LANGAFIT - GARÐABÆ Um 100 fm efri sérh., stofa og 3 svefnh. Bílskúrsplata. Laus fljótlega. Fæst á góðu veröi. MIKLABRAUT Skemmtileg efri sérh. 98 fm við austan- verða götuna. 2 saml. stofur, 2 herb. Gott geymsluris. 4ra-5 herb. DALALAND Falleg 4ra herb. 80 fm íbúð á miðhæð í góðum stigagangi. Suðursvalir. Nýl. park- et. Áhv. Byggsjl. 2,4 millj. Verð 7,8 millj. Lögfræðingur Þórhildur Sandholt Sölumenn Gisli Sigurbjórnsson Sigurbjörn Þorbergsson REYKJAVIK - AKUREYRI Gullfalleg 111 fm íbúð með fallegu útsýni á 3. hæð í góðu húsi í Næfurási. Góðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús í íbúð. Verð 9,0 millj. Góður möguleiki er á skipt- um á litlu raðhúsi eða sérhæð á góðum stað á Akureyri. DALALAND Mjög góð 120 fm íb. á miðhæð ásamt bflskúr. íbúðin skiptist í stóra stofu, tvö svefnherb. og sjónvarpshol. Stórar suður- svalir. Nýl. parket á gólfum. Laus strax. KAPLASKJÓLSVEGUR Falleg 5-6 herb. 146 fm íbúð á 2. hæð i lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar. Parket á gólfum, fli'sal. bað. Tvennar svalir. Laus í maí. SKEGGJAGATA Nýkomin á skrá 4ra herb. íb. á 1. hæð í tvíbýlish. ásamt tveim herb. i kj. Nýtt þak og nýir gluggar. Laus. Verð 7,0 millj. SMYRILSHÓLAR Gullfalleg 5 herb. endaíbúð á 2. hæð í nýviðgerðu fjölbhúsi. Losnar 1. júní. Verð 7,4 millj. HRAUNBÆR 144 Góð 4ra herb. 100 fm íb. m. sérþvottah. á 2. hæð m. suðursv. Verð 6,9 millj. SKAFTAHLÍÐ Mjög góð lítið niðurgr. 112 fm íb. Nýl. tvöf. gler. Góð staðs. TJARNARBÓL 4 Gullfalleg 115 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Fallegar og vandaðar nýl. innréttingar og parket á gólfum. Laust fljótl. KLEPPSVEGUR Góð 92,3 fm ibúð á 1. hæð í fjölbýlis- húsi. íbúðin er laus nú þegar. HRAUNBÆR - GOTT LÁN Góð 4ra herb. íb. 80,3 fm á jarðhæð ífjölb- húsi. Gamalt hússnl. 3,5 millj. Laus eftir samkomulagi. Verð 6,7 millj. HJARÐARHAGI Falleg og vel staðsett endaíb. í vestur á 2. hæð, 112 fm. Stórar stofur, 3 her- bergi. Mjög góður 28 fm bilsk. Laus strax. 3ja herb. BIRKIMELUR Mjög skemmtilega skipulögð 85 fm 3ja- 4ra herb. endaíbúð í austur á 3. hæð við Hagatorg. Laus. Vel staðs. eign í hjarta borgarinnar BIRKIMELUR Vel skipulögð endaíb. í vestur á 1. hæð í góðum stigagangi ásamt aukaherb. í risi. Góðar geymslur og frystihólf i kj. Laus strax. Verð 6,5 millj. EFSTIHJALLI - KÓP. Góð 3ja herb. 79 fm íb. á efstu hæð í 6-ib. stigagangi. Björt stofa með suðursv. 2 svefnh. Parket á gólfum. Verð 5,6 millj. GRETTISGATA 16 140 fm íbhæð nú nýtt sem tvær ibúðir, annars vegar skemmtil. ný- innr. 100 fm íb. Stór stofa og 2 herb. Einnig 2ja herb. íb. Gamalt húsnstjl. 2,9 millj. Verð 9,4 millj. BOGAHLIÐ Falleg og björt 3ja-4ra herb. 80 fm íbúð á 3. hæð. Áhvílandi 2,4 millj. Ákveðin sala. GUNNARSBRAUT Skemmtil. 3ja herb. íbúð í portbyggðu risi. Saml. stofur og 1 svefnherb. Sérhiti. Verð 5,3 millj. GNOÐARVOGUR Mjög góð 3ja herb. 68 fm íb. á 3. hæð í fjölbhúsi. Vandaðar nýjar innr. Parket. Gamalt húsnstjl. 3.580 þús. ORRAHÓLAR - GÓÐ KJÖR Gullfalleg 3ja herb. íb. 87,6 fm á 6. hæð í lyftuhúsi. Parket. Glæsilegt útsýni. Hús- vörftur. Laus. Áhv. lán 2.970 þús. Góðir skiimálar á greiðslum. Verð 6,8 millj. DÚFNAHÓLAR Falleg 71,4 fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi sem nýiega hefur verið tekið í gegn og klætt að utan. (búðin er laus nú þegar. Parket á gólfum. Yfirbyggðar svalir. Möguleiki á skiptum á ódýrari eign. TRÖNUHJALLI - KÓP. Glæsil. 3ja herb. 92 fm ibúð á 2. hæð i nýl. fjölbýlish. Mjög vel staðsett eign með góðu útsýni. Falleg fullbúin lóð. Skipti koma til greina á góðri 2ja herb. íbúð. 2ja herb. HORÐALAND Mjög vel umgengin og falleg ibúð á 1. hæð 54 fm í vel staðsettu fjölbýlishúsi. Getur losnað strax. Verð 5,4 milíj. KRUMMAHÓLAR Snotur 43 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð með stæði í bilskýli. Verð 4,3 millj. SUMARBUÐIR A FRABÆRUM STAÐ 3 góð sumarhús um 46 fm hvert ásamt því fjórða sem er bað- hús með saunabaði og tómstundaaðstöðu. Heitt og kalt vatn og rafmagn. Búðirnar standa á eignarlandi í kjarrivöxnum hæðar- drögum nyrst í Biskupstungum íiandi Efri-Reykja. Staður þessi (um 11 km fyrir austan Laugarvatn) er mjög vel í sveit settur og stutt til merkra staða, um 10 km í Skálholt, í Geysi, í Ara- tungu, Laugarvatn. Sundlaugar víða í nágrenninu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.