Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 31. MARZ 1995 G 7 VANTAR HÆO EÐA SÉRBÝLI i austurbæ Rvíkur. 3-4 svefnherb. fyrir ékv. kaupanda. Uppl. gefur Pórarinn eða Ólafur. VANTARJ - VANTAR! - HLÍÐAR. Vegna óvenju mikillar eftirspumar eft- ir hæðum i Hlíðunum urtdanfarið óskum við eftir að þú, Ibúðareigandi góður. hafir samband ef þú ert f söluhuglelðingum. Uppl. gefur Ótafur Blöndal, sölustj. VANTAR! - VANTAR! - VESTURBÆR. Við erum að verða búnir með af lager allar séfhæðir i vesturbæ og er staðan orðin sú að eftirspumin er meirí en framboðið. Ef þú ert f söMuhugieiðingum, hafðu þá samband strax! Uppi. gefur Ólaf- ur Blöndol. sölustj. HRAUNBÆR - LAUS STRAX. 3ja herb. íb. á 2. hæð í góðu fjölb. Ýmis skipti mögul. Verð 6,7 mill). 4143. SÖRLASKJÓL. sölu góða 3ja' herb. m. sérínng. Björt fb. um. Ról. og góðu byggsj. ca 3.360 þu; 4260. Vorum að fá i 63 fm íb. i kj. m. suðurglugg-' staður. Áhv. . Vcrð 5,6 millj. GULLSMAR! F. 60 ARA OG ELDRI. Erum með 2ja og 3ja herb. fb. í vönduðu lyftuh. íb. sem og sam- eign verða afh. fullb. f 8prfl/maí m. aðgangl að þjðnustumiðstöð. Vurð é 2ja herb. 6,S-0 mill). Verð á 3ja herb. 7,3 millj. 4107. HALLVEIGARSTIGUR. wiikið end- urn. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Fallegt eldh. Parket. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 5,4 mlllj. 3670. ENGJASEL - V. AÐEINS 5,9 M. Falleg 3ja herb. íb. á 4. hæð m. fráb. út- sýni. Stæði í bilskýli. Áhv. 3,8 millj. lang- tfmal. Verð aðeins 5,9 millj. 3559. HRÍSRIMI - GLÆSILEG. Giæsiieg 76 fm risíb. m. mikilli lofthæð ásamt stæði i bilskýli. Áhv. ca 5,0 millj. Verð 7,5 niillj. 3714. ÁLFHÓLSVEGUR - BÍLSKÚR. Falleg 70 fm ib. á 2. hæð (efri) í 4ra íb. húsi sem er Steni-klætt að utan. Sérþvhús. Fallegt útsýni. Áhv. ca 3,0 niillj. byggsj. og húsbr. Verð 6,8 millj. 4065. KRUMMAHOLAR - GOTT VERÐ. Vorum að fá í sölu mjög skemmti- leg 43 fm 2ja herb. ib. á 5. hæð í góðu fjölb. Verð aðeins 3,8 millj. 4286. HRAFNHÓLAR - ÚTB. 1,8 M. Vorum að fá í sölu 65 fm íb. á 8. hæð í lyftuh. m. miklu útsýni. Góð kj'Ör í boði. Ahv. ca 3,0 milij. húsbr. 4138. HÁTÚN. Einstakl. íb. á 7. hæð í lyftuh. Góð sameign. Vorö 2,7 míllj. 4266. I1"1-"1-.............! ......¦'."¦¦......."........— ¦¦¦........................... FROSTAFOLD - UTB. 2,5 M. Óvenju glæsil. 2ja herb. 67 tm ib. í litlu fjölb. Atlar innr. og gólfafní mjög vandað. Suðursv. Áfw. 4,2 mHtJ, Verö 6,7 jniili. 3748. JQKLAFOLD - EINSTAKT VERO. Qlæsil. 57 fm fb. é jarðh. i litlu fjölb. Vandaðar innr. Parket. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Laus. Lyklar é skrifst. Verð aðeins 6,3 millj. 3768. RANARGATA. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð í steinh. Nokkuð endurn. Verð 4,4 millj. 3827. ASPARFELL. 2ja herb. ca 54 fm íb. á 1. hæð. Áhv. ca 2,5 mlllj. Verð aðelns 4,3 millj. 4092. GRETTISGATA. Góð 3ja herb. íb. é 1. hæð ca 85 fm. Eldh. m. nýl. beykiinnr. Suðursv. Sér bilastæði. Góð sameign. Hús byggt 1975. Verð 6,6 millj. 4268. SKERJABRAUT. Góð 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð i nýklæddu steinh. Mjög mikið endurn. Skipti mögul. á dýrari. Verð 6,0 millj. 4122. SEUABRAUT. Faileg 3ja herb. 65 fm íb. á efstu hæð í nýl. klæddu fjölb. Ris yfir íb. gefur mikla mögul. Áhv. 3,5 millj. Verð 6,4 millj. 4151. FROSTAFOLD - BILSKYLI. Glsssil. ca 87 fm 3ja herb. endaib. á 2. (efstu) hæð i litlu fjölb. Vandaðar irtnr. Miktð útsýni. Ahv, 4,7 mHI}. Byggsj. rflc Vcrð 8,5 míIIj. 4130. GRENSASVEGUR - LAUS. 3ja herb. 72 fm ib. á 3. hæð i mjög góðu fjölb. Verð 5,9 millj. 2232. UGLUHÓLAR - HAGST. VERÐ. Mjög góð ca. 85 fm íb. á 3. hæð í fjölb. Sérl. gott verð aðeins 5,9 millj. 3219. HRAUNTEIGUR. Góð ca 77 fm kjfb. ásamt ca 55 fm vinnuskúr á baklóð. Mikið endurn. Laus strax. Verð 6.950 þús. 4061. LEIFSGATA. Mikið endurn. 71 fm ósamþ. ib. á jarðh. Sérinng. V. 4,5 m. 3865. VESTURBERG. Góð 3ja herb. 74 fm ib. á 1. hæð. Endurn. bað. Gott skipul. Verð 5,7 millj. 1984. HULDUBRAUT M/BÍLSKÚR. Mjög góð og vel innr. 3ja herb. íb. á 1. hæð. ásamt bílskúr. Áhv. 2,2 millj. byggsj. Verð 8,5 millj. 3372. SKÓGARÁS - ÝMIS SKIPTI. MjSg góð 3ja herb. 86 fm ib. á 2. hæð Vandaðar innr. Fallegt útsýni. Ýmis skipti. Áhv. ca. 4,6 millj. Verð 7,7 millj. 4053. BARÓNSSTÍGUR - LAUS STRAX. Góð 3ja herb. 76 fm ib. á 3. hæð í steinh. ib. er töluv. endurn. Baðherb. o.fl. Lyklar á Gimli. Verð 5,8 mill). 4246. HRINGBRAUT - BÍLSKÝLI. Góð 82 fm 3ja herb. íb. í fallegu nýstandsettu fjölb. Stæði í lokuðu bílskýli. Ath. skipti mögul. á dýrari eign á ca 12-13 millj. í vesturbæ. Verð 6,6 millj. 4187. HVERAFOLD. Falleg 3ja herb. 88 fm ib. á 3. hæð í fjölb. Sérþvottah. Parket. Sérsmíðaðar innr. Vönduð tæki. Góð sam- eign. Verð 7,6 millj. 4157. HRÍSRIMI - GLÆSIÍB. Stórglæsil. 91 fm á 3. hæð (efstu). Allar innr. sérsmíðað- ar og glæsil. Vönduð tæki. Suðvestursv. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 5,0 millj. húsbr. Verð 8,3 millj. 2387. LÆKJARGATA - NÝL. ÍB. Giæsii. 85 fm íb. á 5. hæð og í risi í nýl. húsi í hjarta borgarinnar. Suðvestursv. Pvottaaö- staða í íb. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 9,2 millj. 4073. BLIKAHOLAR - HAGST. UTB. Falieg og b)ört 3ja herb. íb. ð 1. hæð ðsamt bilsk. íb. er mikið endum. m.a. eldhús og bað. Endaib. m. suðursv. Hús nýviðgert og málað. Ath. útborgun má dreifast ri 2 rir. Verð aðelns 6,6 millj. 3701. STIGAHLIÐ 46. Nýkomin fsötu f góð Sjaiwrb. 62 fm íb. í kj. í fjórb. Nýuppg. baðherb. Hus? gððu standi. Stutt í versl. Áhv. 2,4 mlllj. byggo). Verð 4,9 millj. 4256. MEISTARAVELUR. Vorumað fá f sölu sór). góða 5? fm íb. f nýstand- settufjórb. Nýi. eikarparket á góifum. Nýl. eldhús. Ver* S,7 trtlHJ, 4109. VESTURBERG. Falleg 3ja herb. ib. é 1. hæð. Endurn. bað, nýl. skápar. Parket. Hús nýl. standsett að utan. Endurn. gler. Ákv. sala. Verð 5,7 millj. 1984. ÆSUFELL - LAUS. Ca 85,3 fm ib. é 5. hæð í lyftuhúsi sem er allt riýl. stand- sett að utan og málað. Suðursv. 2 rúmg. svefnherb. Þvottaaðstaða á hæð. Verð að- eins 5,7 millj. 3966. BERGÞÓRUGATA. Nýkomin í söiu snotur 77 fm íb. á 1. hæð í þríb. Endurn. bað, gluggar og gler. Björt íb. Garður í suð- ur. Verð 6,2 millj. 3904. 2ja herb. íbúðir VESTURBÆR - GRANDAR. Mjög góð ca 62 fm íb. á 3. hæð í mikið viðg. fjölb. 4039. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. Falleg 52 fm íb. í steinh. Sérhiti. Góðar innr. Verð 4,8 millj. 4281. FRAMNESVEGUR. Faiieg fb. á 1. hæð í steinh. á horni Framnesvegar og Vesturgötu. Sérinng. íb. er mikið endurn. Falleg lóð. Parket. Verð 4,3 millj. 4283. ' FLYÐRUGRANDI. Mjögfalleg og mik- ið endurn. 2ja herb. 51 fm ib. i nyviðg. eftir- sóttu fjölb. Stórar suðursv. Nýl. fallegt eld- hús. Verð 5,5 mlllj. 4043. VESTURBÆR. Skemmtil. 71 fm 2ja herb. íb. á jarðh. í góðu nýstandsettu fjölb. Útgengt í sérgarð úr stofu. Áhv. byggsj. 3,0 millj. Verð 5,8-5,9 mlllj. 4040. ALFTAMYRI. VQrurn að fá i einkasölu bjarta og gpða 43 fm ib. f kj. f góðu fjölb. Mjög góð staðsetn. Ahv. 1750 þus. búsbr. Verð 3,8 mill}. 4240. WNGHOLTIN. Vorum eð fá i sölu mjög skemmtii. og góða 2ja herb. íb. á 2. haeð í mjög traustu steinh. á góðum stað. Áhv. 2,8 n)HI}. bygflsj. Verö 5,3 millj. 4262. ORRAHOLAR - LAUS STRAX. Vel m. farin og rúmg. 70 fm ib. á 3. hæð. Vandaðar innr. Störar vestursv. Verð 5,5 millj. 3921. ENGJASEL. Mjög skemmtil. 42 fm íb. á jarðh. nýl. eldhúsinnr. og parket. Verð 3,4 millj. 3804. GRETTISGATA. Mikið endurn. 32 fm ib. i kj. í góðu húsi. Laus fjótl. Verð 2,6 millj. 3093. NÖKKVAVOGUR - SÉRINNG. Vorum að fá í sölu 2ja herb. 53 fm ib, í kj. i tvib. Ról. staður. Verð 4,8 millj. 4236. DALSEL. Falleg 2ja herb. fb. á 3. hæð 69 fm. ásamt stæði í bílskýli. Góð sameign. Skipti á stærri. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,2 millj. 4265. LAUGAVEGUR. Góð risíb. í fjölb. ca. 46 fm. Stórir kvistir. Húsiö stendur á bak- lóð. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 3,9 millj. 4264. SKOLAGERÐI - KOP. 2ja herb ca 56 fm neðri hæð í tvíbýli. Sérinng. Verð 4,8 mlllj. 3710. HRAUNBÆR. Rúmg. ca 63 fm íb. á efstu hæð igóðu fjölb. Verð 4,3 millj. 3971. KARFAVOGUR - LÍTIL ÚTB. Snot- ur kj.ib. á ról. stað m. sérinng. Áhv. 2,8 millj. Verð 3,8 millj. 4165. VINDÁS - LAUS STRAX. Góð ein- stakl.ib. ca. 35 fm á 2. hæð í góðu fullb.fjölb. Áhv. byggsj. ca 1,4 millj. Verð 3,8 millj. 4201. HRAUNBRAUT - KÓP. - GOTT VERÐ. Góð 49 fm 2ja herb. íb. í kj. Sér- inng. Verð aðeins 3,8 millj. 3908. MIÐTÚN - LAUS. Góð 59 fm 2ja-3ja herb. íb. i kj. á góðum stað. Nýl. lagnir, rafmagn, gler og gluggapóstar. Sérþvhús. Sérinng. Verð 4,8 millj. 4184. EFSTIHJALLI. Mjög góö 57 fm 2)a herb. mikið endurn. ib. á 2. hæð. Parket. Suðursv. Gott skipulag. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,5 millj. 3383. SPÍTALASTÍGUR. M)ög skemmtil. og mikið ^ndurn. 52 fm efri hæð i tvíb. Áhv. alls 3,8 millj. Verð 4,8 millj. 4115. HRAFNHÓLAR - ÚTB. 1,9 M. Vorum að fá í sölu rúmg. 2ja herb. íb. 65 fm á 8. hæð (efstu) í nýviðg. lyftuh. Mjög snyrtil. ib. Áhv. húsbr. 3,0 millj. Verð 4.950 þús. 4138. HRAUNBÆR - LAUS. Góð 57 fm íb. á 1. hæð í fjölb. (sem er ný Steniklætt að utan að mestu leyti). Laus strax. Verð 4,7 mill). 4055. EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLÍN ÞETTA hús frá KNUTAB er 10 fermetrar með 5 fermetra ver- önd og kostar 289.000 kr. Þá er eftir flutningur og uppsetning, en efnið er afhent tilsniðið tilbúið til uppsetningar. Bjálkalríis frá 8TÍþjóó NOKKUR eftirspurn hefur verið hér eftir bjálkahúsum frá fyrirtækinu KNUTAB í Svíþjóð og eru nú risin rúmlega 40 hús af þessari gerð víðs vegar um landið. Þetta er nýlegur kostur á íslenskum byggingamark- aði. Árið 1990 var hafin kynning og sala á þessum nýstárlega byggingar- máta. Nýjungin felst fyrst og fremst í útfærslu á aldagamalli hefð í bygg- ingu bjálkahúsa, sjálfberandi eining- ar án grindarbyggingar. Kemur þetta fram í fréttatilkynningu frá Sjálfvali hf., sem er söluaðilinn hér. BYGGINGARMÁTI þessi hefur síðan verið þróaður og endur- bættur fyrir íslenskar aðstæður enda fengið vottun Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins. Vegna þess að vinnslan fer fram í fullkomnum sög- unarmyllum við skógarjaðarinn er verð og kostnaður húsanna einstak- lega lágur. Stærðir eru frá 3 mz og uppúr en kostir þeirra njóta sín best í stærðum frá 3 m2 til 30 m2. Upp- setning er mjög einföld með ítarleg- um leiðbeiningum og allt efni sniðið í réttar lengdir. Helstu notkunar- möguleikar eru sumarhús, gestahús eða geymsluhús í garða við sumar- hús og víðar. Verð húsanna er miðað við óupp- sett með einangraðri útihurð og tvö- földu gleri í gluggum, lömum og læsingum, svo og skrautlistum. Þak- járn er ekki innifalið en timburklæðn- ing fylgir. Vegna þess að húsin eru í stöðl- uðum einingum er auðvelt að bæta við þau síðar. Þau hafa verið sett upp víða um land. x < z o X < z ö LU <o X < z o ÚJ -I o x < z ö UJ 'O X < z a Ui o X z Ui O X < z o EIGNAHÖLLIN 4ra herb. Asparfell.Stórgl. íb. á 6. hæð m. bílsk. Fráb. innr. t.d. dökkt parket, flísar o.fl. Tvennar svalir. Áhv. 4,7m. Oskast keypt Raðhús óskast í skipt um fyrir stórgl. 4ra herb. íb. f lyftu- húsn. með bílsk. Hringbraut. stórgl. íb. með nýjum innr. (parket, flisar, bað- herb. uppgert). fvljög góð eign, Áhv. 2,8 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. Ath. mögul. á góðum stað- greiðsluafslætti. Reykjavík. Erum m'eð aðila sem leitar að góðri íb. allt að 100 fm, helst með miklu áhv., helst Byggsj. Milli- gjöf yrði staðgr. 3ja herb. í Rvík - góð út- borgun. Óskum eftir góðri 3ja herb. íb. í Reykjavík. Mjög góð útb. + yfirtaka á byggsjlánum 3ja herb. Þverholt. Rúmg. 82 fm íb. í glassil. nýju húsn. Fallegar innr. Tvær verandir. Bilskýli. Áhv. bygg- sj. til 40 ára 5,3 m. Hraunbær. Giæsii. ca 100 fm íb. á 3. hæð í einu snyrtil. fjölb. í Hraun- bæ. Björt og falleg íb. með góðum innr. Verð 7,4 millj. Njálsgata. Stórgl. nýuppgerð 4ra herb. ib. með sérinng. Allar innr. nýjar. Góð lán áhv. 4,5 millj. Fífusel. Stórgl. eign á 3. hæð í mjög góðu fjölb. Allar innr. 1. fl. Parket á gólfi alls staðar. Áhv. bygg- sj. 3,7 millj. Verð 7,5 mitlj. Vallarás. Glæsil. ca 48 fm einstakl-íb. með mjög góðum innr. Byggsjlán til 40 ára 1,9 mill Ásett verð 4,2 millj. Kambsvegur. stórgi. 100 fm íb. á jarðhæð í þrib. Allar innr. nýjar (flísar, hleðslugler o.fl). Áhv. 4,4 m. Suðurhvammur - Hf. Séri. glæsil. 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð f glæsil. fjölb. Park et, flisar. Nýjar innr. Áhv. 5,2 millj. byggsj. til 40 ára. Verð 9,4 millj. 2ja herb. Þangbakki. Góð B3 fm ib. á 2. hæð. Falleg eldhúsinnr. og rúmg. svefnherb. með góðum fataskáp. Áhv. góð lán. V. 5,6 m. Engihjallí. Stórgl. 78 fm íb. á 7. hæð. Góðar svalir með fráb. útsýni. mjög góð eign. Verð sem kemur á óvart. Furugrund - Kóp. Mjög fai- leg 2ja herb.'ib. í 3ja hæða blokk. öll íb. er nýmáluð. Góðar innr. Allt i góðu standi. Góð byggsjlán áhv. Verð 5,7 millj. Sólheimar 23. góö 85 fm íbúð í einu vinsælasta fjölb. í Reykjavík. 2 rúmg. svefnherb. Yfir- byggðar sval ir. Mögul. á húsbr. 4,7 millj. Serbyh - einbýli Berjarimi 55-57. Hofum fengið í sölu parhús sem er að hluta til tilb. u. trév. Ásett verð 8,4 millj. m o z > X O: m Ö z > X O' rn 5 z > X o> r- z m a z > .x o< Sunnuflöt - Gbæ. Giæsiiegt einb. m. tvöf. bilsk. ca 200 fm. 2 stofur, rúmg. herb. Mikið áhv. Verð 15,9 millj. Kaplaskjólsvegur. stórgiæsi- leg 77 fm íb. á 2. hæð í mjög góðu fjölb. Ný eldhinnr. Björt og falleg ib. Verð 6,9 millj. AusturstrÖnd. Góð 2ja herb. íb. í góðu lyftuhúsn. Stór stofa, svefn- herb. með góðum fataskápum. Ágætis innr. Góð lán áhv. Verð 5,7 millj. Réttarholtsvegur. i30fmfai- legt raðhús. Eldhúsinnr. ný m. nýjum tækjum (uppþvottav.) 4 svefnherb. Góð stofa. Góð lán áhv., byggsj. X O' r- r , 2 , m I o z l > X I O: I r-r Slmon Ólason, hdl. Hilmar Viktorsson, viðskiptafr. Jóhann Friðgeir, sölustj. Sigurjón Torfason, salumaður Kristfn Höskuldsdóttir, ritari m Ö l EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLÍN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN - EIGNAHÖLLIN

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.