Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 31.03.1995, Blaðsíða 22
22 C FÖSTUDAGUR 31. MARZ1995 MORGUNBLAÐIÐ =4= il e % JL. X z z x 3 X i z £3 2 H- 1 Einbýlis- og raðhús Bakkasel - NYTT Mjðg fallegt 236 fm raðhús á þremur hæð- um. Sarnl. stofur, 4 svefnherb. Lltfl 2ja herb. sérfb, á neðstu hæð. 20 fm bllsk. Verð 13,6 millj. Skiptf á minni etgn mögul. Fannafold - NYTT Mjög akemmtll, 110 fm parhús. Góö stofa. 3 svefnherb. Partet. 25 fm bflsk. Sðkklar að sólstofu komnir. Áhv. 7,4 mfllj. húsbr. o.fl. Verð 12 míflj. Hlíðarbyggð - NYTT Fatlegt 210 frn endaraðþ.. m. Jnrib. bftsk. Góöar stofur, 3-4 svefnh. Flisar, parket og teppi á gölfum. Qufubað. Faltegur grðinn garður. Verð 13,7 millj. Markarflöt - NYTT Fatlegt 135 fm einl. einb. 53 fm bífsk. Gðð stofa, 3 svéfnherb. Parket á gótfurn. Fafleg- ur garður. Eignin er laus til afh. strax. Áhv. 4,9 mfllj. húsbr. og byggsj. Verð 13,5 mllfj. Kúrland - NYTT Mjðg fatleg 190 fm raðh. á tvelmur hæðum. Storar stofur m. suðursvölum. 4 svefnberb, Parkét. 26 fm bilskúr. Falfegur grófnn garð- ur. Verð 14,0 mlllj. VeSturstrÖnd. Óvenju vandað og vel umgengið 215 fm tvíl. raðh. m. innb. bilsk. Saml. stofa og borðstofa. 4-5 svefnherb., eldhús, bað- herb., gestasn., þvhús og gufubað. Glæsil. sér- smlðað tréverk. Góðar geymslur. Fráb. útsýni. Gróin lóð m. skjólgóðri suðurverðnd. Mjög góð efgn. Engar áhv. veðskuldir. Eignasklpti mögul. Hjallasel. Fallegt og vandað 238 fm tvfl. endaraðh. auk rislofts. 2 stofur með blómaskála útaf, 5 svefnherb., 2 baðherb. Parket og flisar. Bilsk. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Elgn f sérflokki. Borgarholtsbraut. Mjöggotmsfm einl. einb. Góðar stofur, 5 svefnherb., baðherb. og gestasnyrt. 29 fm bilsk. Gðð afg. lóð. Útsýni. Áhv. 5,2 míllj. húsbr. Verð 12 millj. Njálsgata 30 - opið hús Fallegt 132 fm timburhús. Skiptist i 3 saml. stof- ur, eldhús, baðherb. og 3 svefnherb. auk 2ja herb. íb. I kj. Húsið nýklætt aö utan. Þak end- urn. Nýjar raflagnir. Áhv. 5,1 millj. húsbr. o.ff. Verð 12,8 millj. Húsíð verður tii sýnis á morg- un, laugardag, frá kl. 15-18. VeStlirbOrgÍn. Mjög fallegt og vandað 187 fm raðhús. Stórar saml. stofur m. suð- ursvðlum. 4 svefnherb., rúmg. eldhús, vandað bað og gestasnyrting. 30 fm bilsk. Fallegur gró- inn garður. Verð 14,9 míllj. Brekkubær. Fallegt 250 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt kj. þar sem er sér ein- staklíb. Á hæðinni eru saml. stofur og eldhús. Uppi eru 4 svefnherb. og bað. Skipti mögul. á 4ra herb. fb. f Háaleitlshverfl. Áhv. 5,5 millj. húsbr./byggsj. Verð 14,2 millj. SelbraUt - Seltj. Glæsil. 302 fm elnb. Saml. stofur, húsbherb., 5 svefnherb. Kj. undír hluta hússins. Innb. bilsk. Eign f sérfl. Skipti á 100-120 fm ib. f vesturbæ mögul. Við Laugardalinn. Mjðg gott 200 tm raðhús, tvær hæðir og kj. þar sem er 2ja herb. sérib. Á hæðinni eru saml. stofur, eldhús og gestasn. Uppi eru 3 svefnherb. og baðherb. Góð nýting á húsinu. Gæti hentað stðrri fjölsk. Verð 14,2 millj. MávaneS. Glæsll. 260 ftn einbhús á sjáv- arlóð. Saml. stofur, arinstofa, sjónvarpsstofa, 4 svefnherb. Kj. undlr öllu húsinu. 62 fm bilsk. Skfptf á eign með 3 svefnherb. miðsvæðis I Reykjavfk mögul. SkeíðarVOgur. Gott 141 fm raðh., tvær hæðir og kj. Á hæðinni er góð stofa, 1 herb. og eldh. Uppi eru 3 herb. og baðh. Svalir. I kj. er 2ja herb. séríb., þvottah. o.fl. Verð 10,5 millj. Reykjabyggð - Mos. skemmtn. 136 fm einl. ttmbureinb. auk 35 fm bilskúrs. Saml. stofur 4 svefnherb. Parket. Lóð frág. að mestu. Verð 12 millj. NjálSgata. Parhús á þremur hæðum auk geymsluríss, samt. að grfl. 168 fm. Mðgul. á þremur íb. auk atvhúsn. á jarðh. Eignin þarfn. lagf. Verö10,5millJ. Réttarholtsvegur. Mikið endum. 110 fm raðhús. 3 svefnherb. Ahv. 3,6 mlllj. byggsj. Verö 7,8 millj. Byggingarlóðir. Höfum tn sðiu bygg- Ingarlððlr á eftirtðldum stððum: 690 fm við Skildinganes, 1005 fm við Bakkavör, 1540 fm vlð Lambhaga, Bessastaðahreppl og bygglðð undir parhús við Hffðarás I Mos. Birtingakvísl. Skemmtll. 153 fm tvíl. raðh. með innb. bflsk. Nlðri er forstofa, 4 svefn- herb., gestasnyrt. o.fl. Uppi er stofa með garð- stofu út af, eldh., baðherb. og 1. herb. Háa loft yfir öllu. Hitalagnir I stétt. Áhv. 2,2 milij. byggsj. rfk. Verð 13,6 millj. Jökulgrunn v. Hrafnistu. vand- að 95 fm einl. raðh. eldrl borg ara I tengslum v. þjón. DAS í Laugarási. Parket. Sólstofa. Vand- aðar innr. Verð 10,5 mlllj. Laust strax. Reykjafold - einbýli. Faiiegt 220 fm elnb. m. tvöf. innb. bllsk. saml. stofur, 4 svefnh. Góðar innr. Afglrtur sólpallur. Áhv. 3,6 mlllj. gðð langtfmalán. Verð 16,8 mlllj. Skipti á mlnnl eign é svipuðum slððum mðgul. Dvergabakki. Góð 68 tm a>. á 3. hæð. 2 svefnherb. Suðursv. Aukaherb. í kj. Áhv. 2,8 millj. húsbr. Verð 6,9 millj. Álftamýri. Góð 70 fm íb. á 4. hæð. 2 svefnherb. Suðursv. Verð 6,2 millj. FjÖlnÍSVegUr. Góð 3ja-4ra herb. efri hæð f þrib. 2 svefnherb. Verð 8 millj. LjÓSheÍITiar. Góo 85 fm lb. a 2. hæð 16- íb. húsi. 2 svefnherb. Verð 7,2 mfllj. Grettisgata. Góð 75 fm ib. & 2. næð í timburh. 2 svefnherb. Áhv. 3,0 millj. byggsj. ÓÐINSGÖTU4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 SSSiSUia.F*fl«tafc*at« i...... ......,......,., ||............hm ,.,nln---rll.-... ujTrmi................ it ¦ ., -T-fi rv ¦;¦ rr'-nnr n ii i i i i i i-inii.-iT-Tnfrfi.il i i ....... ' fjÓrb. StÓr Stofa, 2 SVefílh.., tVOfimir SValÍI-. ít.l. er Öll standsett á vandaðan hátt. Parket. Áhv. 4,2 miilj. húGbr./byggsj. Verð 7,5 millj. m FASTEIGNA MARKAÐURINN HF ÓSKUM EFTIR 600 - 800 FM SKRIFSTOFUHUSNÆÐI Ásamt 200-400 fm lageitiúsnæði á góðum stað innan Elllðaáa. Húsnæðið þarf að vera með góðrt aðkomu og biíasteeðum. Þarf ekkí að vera fyllínnrótt- að. Traustur kaupandi. Álfaheiðí - KÓp. Fallegt, vandað 170 fm tvíl. einbh. m. 30 fm innb. bllsk. Góð stofa, 3 svefnh. Suðursv., Sökklar og plata komin að sólst. Sólríkur og skjólgóður garður. Laust 1. maf. V. 14,3 m. Vðnduð fullb. elgn. Seljugerði Vandaö 275 fm tvílyft einbhús með innb. bílsk. Saml. stofur. Stórar suðursv. 4 góð svefnherb. Mðgul. á sérfb. á neðri hæð. Afar glæsileg eign. Áhv. 8,4 millj. húsbr. Frekari uppl. á skrif- stofu. \m 4ra, 5 og 6 herb. Alfheimar - NÝ Góð 96 fm fb. á 4. hæð tll hægrf. Saml. stof- ur, 2 svefnherb. Suöursvaltr. Gott útsýnl. Verð 6,9 mlllj. Vesturborgin - NÝ SkemmtH 175 fm fb. á tyslmur hæðum (3. og 4.). Á aðathæð eru atórar saml. stofur með norðí-íestiB»v.,; gott svefnherb. með suöursv., gott aldhús og bað. Ifþpl eru 2 rumg. svefnherb., snyrting og sjonvhof. Áhv. 6 mWJ. byggaj. o.fl. Verð 11,3 mttj. Rauðalækur - NÝ paflea 120 fm 6 harb, Ib, á 3, hæð f fjórb- húsi. Saml. stofur, 3 svefnherb. og tprstherb. Parket. SvaUr. Verð 8,9 miftj. Sklriti mðgu). áSJahorb. fb. Bóistaöarhlíð - NY MJðg goð 120 fm endafb. «4, hæð. Saml. stofur, 3 svefnherb. fjetá yerið 4), nýl. eld- húsinnr. Tvennar svaltr. Ahv. 2,2 mlflj. bygg- sj. Verð 8 míllj. Melstaraveltir - NÝ Mjög góð 94fm ib. á 4. hæS. Góð stpfameð suðursv. 3 svefnharb. Slokkin nýtekin í gágn. Sllspfan ny máfblkað. Ahv. 4,8 millj. húsbr. Vorð 7,6 mllij. Dalsel - NY Mjðg gðð 100 fm íb. á 1. hæð. Gqð stofa, Yfirbyggðar svafir. 3 avefnharb. Stœðt I bil- skýli. Skiplptl é minni eign mögul. Áhv. 4,3 millj. húsbr. og byggsj. Verð 7,6 míllj. Staðarsei-NY Glæsil. 184 fm efr) Sérhæð I tvlbhúsi. Saml. stofur, arífln, 4 svaffiherb. Vandaðar Snnr. í k(. erstðrt fbhérb. og sjónvherb. 28 fm bflsk. Sérgaröur. Áhv, 0,7 millj. húsbr.íbyggsj. v«« 13,S mlllj. Hlíðar - NY Falleg 5 herb, 137 fm neðrt sémasð f þrfb- húsl. Saml. stofur, 3 svetnherb. Parket Suð- ursv, 2S fm bftsk. Skfptl á 3}a nerb. ib. á svipuðum alóðum mðgut. ÁHv. 5 mlflj, hús- br.Verðt-tÆmitJj. Hvassaleiti - NY . Fatlág 87 fm Ib. á 3. hasð. Saml. stofur, 2 svefhherb., nýf. efrihúsfnnr. Parket. Suð-r vestursv. 20 fm blfek. Ahv. 2y» millj. byggsj. Verð 8,4 mlllj. Sjávargrund. Giæsii. 160 tm íb. & tveimur hæðum. Stórar stofur, 4 svefnh. Tvenn- ar svalir. Stæði I bllskýli. Áhv. 6,0 millj. húsbr. Verð 13,5 míllj. Til grelna kemur að lána eftirst. kaupverðs f 12-15 ár. Laufvangur. Gðð no fm«-,.;, i. h.-«,. Rúmg. stofa m. suðursvölum. 3 svefnh., þvhíis i ib. Verð 7,5 millj. HoltSbÚð. 233 fm glæsll. efrl hæð ásamt hluta I kj. og tvðf. bílsk. i tvíbhúsi. Áhv. húsbr. og byggsj. 10 millj. Verð 15,8 millj. Sklptl á 4ra-5 herb. fb. mögul. Grænahlíð. Skemmtil. 110 fm ib. á efstu hæð f fjðrb. Saml. stofur, 3 svefnherb. auk for- stherb. Suðursv. Bllskréttur. Skipti á gððri 2ja- 3Ja herb. fb. I Hlfðunum mögul. Verð 7,9 mlllj. Hraunbær. góö 100 tm ib. & 1. hæð neðst f Hraunbænum. 3 svefnherb. Suðursv. Ahv. 3,9 millj. húsbr. Verð 7,6 milfj. NÖkkvaVOgUr. Gðð hæð ásamt kj. samt. 131 fm. Saml. stofur, 3 svefnherb. Sér^ inng. Ahv. 4,7 millj. húsbr./byggsj. Laus 1. júnf nk. Verð 8,2 millj. Hjarðarhagi. góö 90 tm é, a 2. tœð. Saml. stofur, 2 svefnherb. Parket. Suðursvalir. Ahv. 3,4 millj. byggsj. rik. Verð 7,5 mfllj. Haliveigarstígur. skemmtn. 1251»< ib. á tveimur hæðum. Saml. stofur, 4 svefnherb. Suðvestursvalir. Ahv. 5,3 millj. húsbr./byggsj. Verð 9,8 millj. ÞÓrSgata. Mjðg falleg 120 fm fb. á 3. hæð. Ftúmgóð stofa með suð-austursv„ bóka- herb., 2 svefnherb., ný eldhúsinnr. Parket. Mjög gðð ib. Verð 10 millj. Barónsstígur. góö 90 tm ib. 13. hæð i þribhúsi. Saml. stofur, 2 svefnh. Parket. íbherb. i kj. m. aðgangi að snyrtíngu. V. 8 m. Háaleitisbraut. Giæsii. 122 tm h, á 1. hæð i góðtí fjölb. Samf. stofúr, 3-4 avefnherb,, enciurbíett eldhúsinrtr. með nýl- um tækjum, baðherb. nýstandsott. Tvennar svalir. AhV. 2,3 millj. langtfmalán. Verð 8,8 m«J. Dalsel. Björt og rúmg. 107 fm Ib. á 1. hæð. Parket. Þvhús i íb. Suð-vestursv. Gott útsýni. Stæði i bilskýli. Húsið klætt að utan með Steni á áveðurshlið. Hagst áhv. lén. Verð 7,6 millj. HraunbrÚn. Mjög góð 140 fm efri sér- hæð (þrlbhúsl. Saml. stofur, 3 svefnherb. Suð- ursvallr. 26 fm bilsk. Verð 10,9 mlllj. Seiiugraridi. Mjðg falleg 109 tm Ib. á tveimur hæðum. Niöri eru saml. stofur, 1 herb., eldh. og bað. Uppi eru 2 svefnh., sjónvhol og baðlierb. Parket. Útsýni. Stæðl f bílskýli. Ahv. 6,8 millj. húsbr./byggsj. Verð 10,6 millj. Eskíhlíð. Gðð 4ra herb. 87 fm efrl hæð I fjórbýlish. Saml. stofur. Parket. 2 svefnherb. Suöursv. Þak nýl. viðg. 40 fm bllsk. Verö 7,7 millj. Skiptl á mlnni fb. mögul. Víð Laugardalinn. Faiiegnofm ib. á 4. hæð. Samt, stofur, 2 avefnherb. Parket. Suðursv. Áhv. 2,3 rnillj. byggsj. Verð 7,6 millj. Laus ftjótl. KleppsVegur. Falleg 95 fm Ib. á 3. hæð. Stofa með vestursv., 3 svefnherb. Parket. Verð 7,5 millj. AUStUrberg. Falleg 106 fm endalb. á 2. hæð. Góð stofa, 4 svefnherb. Fllsar á gólfum. Þvhús I ib. Stórar suð-austursv. Aukaherb. i kj. Bilsk. Áhv. 2,3 mlllj. byggsj. Verð 8,4 millj. KaplaskjÓISVegur. Falleg og vel umgengin 4ra herb. íb. á 2. hæð I nýl. fjötb. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Parket. Ahv. 2,8 millj. húsbr./byggsj. o.fl. Verð 8,1 millj. Háaleitísbraut. Mjög gðð 105 fm ib. á 3. hæð. Rúmg. stofa, 3 svefnh. Vestursv. Ahv. 3,5 millj. byggsj. Verð 8,0 millj. KambSVegUr. Gðð 140 fm efri sérhæð I þrib. ásamt bílsk. Saml. stofur, 4 svefnh. Þrennar svalir. Áhv. 2,5 m. húsbr. Verð 10,9 m. Hofteigur. Vðnduð og vel umgengin ca 100 fm ib. Saml. stofur, 2 svefnherb. (eða 3 svetnh. og 1. stota). Laus strax. Stutt i alla þjðnustu, leikskðla, barnaskðla og sundlaug. Fráb. staðsetn. Eíríksgata. Glæsil. 90 fm lb. & 1. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb., ný eldhúsinnr., raf- magn og lagnir. Parket. Hús nýtekið! gegn. Verð 8,5 millj. Álfaskeið. Gðð 106 fm lb. á A. hæð. Saml. stofur, 3 svefnherb. Parket. Suðursv. Verð 7,9 millj. Álagrandi. Gæsii. 1041<» ib. ,< 2. hæð i góðu fjölb. 3 svefnherb. Parket. Ahv. 4 millj. hagst. lán. Verð 10,5 millj. Espigerði. Mjoggðð 131 tmfb,«.s híeðum (8. og 9. haiðí I lyftuh. 3 avetnhertj., saml. stofur. Tvennar svalir. Stórkostl. út- sýni. Stæðl I bllskýlí. Verð tllboí. Eyjabakki. góo 89 tm ib. & 1. hæð. 3 svefnh. Svalir. Laus. Lyklar. Verð 7,3 mlllj. Öldugata. Falleg 80 lt» íl... ,< 2. hæð. Saml. stofur. 2 svefnh. Parket. Nýtt gler, gluggar og þak. Ahv. 5,1 m. mjög hagst. lán. V. 7,6 m. Safarnýri. MJðg taltag 4ra herb. !b. á. 4. hæö. Fréb. staðsatning og útsýinl. OSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SKRÁ MÍðtÚn. Falleg 80 fm neðri hæð i þrib. Saml. stofur. Parket. 2 svefnh. Eldh. m. nýl. innr. Bílsk. Hús mikið endurn. Nýjar rennur, pípul. o.fl. Ahv. 3,6 millj. ByggsJ. rík. Verð 7,5 mfllj. LÍndaStnárÍ. Skemmtlf. 108fmá2; hæð. Afh. tltb. u. trév. ffjðU. Vérð 7^ mjlQ. FrÓðengi. Hðfum \ sðlu glæsil. niu Ib. hús. Ib. eru 2ja, 3ja og 4ra herb. afh. fullb. fljotl. Fal- legt útsýni. Bilsk. getur fylgt. Sanngjarnt verð. Brávallagata. i-aiieg 86 tm ib. & 2. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb., nýl. eldhinnr. Verð 7,5 millj. 3ia herb. Keilugrandi - NY Mlðg skemmtiteg 87 fm.ib.:á tvelmur hæð- um. Niðrt w rúmg. atofa, avefhh., etdh, og vandað baðh. Oplð rymt upþi. Parkat. Stæðf f bllskýlí. Laus íljótt. Ahv. 2,5 millj. góð langtlmal. Verð 7,3 milij. Þórsgata-NY Gtæsileg 80 fm ib. á tveimur hæðum f gððu Bteinh. Stór stofá, 2 svefnh. Vandaðeidh!, og bað. ib. er öll nýinnr. Nýtt rafm., gfer og gluggar endurn. Parket. Elgn i algjðrum sérfl. Ahv. byggsj. 1,4 millj. Vorð 8,5 millj. Skúlagata - NY Mjðg góð 80 fro tb. á 1. hæð. 2 svefnherb. Parket. Ahv. 3,3 millj. byggsj. Grettisgata - NY Gtassii 100 tm Ib. á íarðhasð ínýluhúsf. Stðt stofa, 2 svefnherb. Fifsar á állrl fb. Lofthæð 2,70 m. Sértnng. Tvð bllast. fylgja. Ahv. 5 mRIJ. huabr. Verð 8,2 mulj. Víðímelur-NY Falleg 76 fm fb. á.2. hæð, Samt. skíptanl. stofur, gott svefnherb. Parket. Nýtt gler, Sameign nýstancfsett. Ahv. 3,6 millj. bygg- 8j.Ver»7á!mÍl!L Bollagata - NY Góð 78 fm fb. i kf, með aérinng. 2 svefnherb. Áhv. 3,6 millj. húsbr. Verð 6,2 milfj. Frakkastígur - NY • Skemmtfl, 74 fm !b. á 2. hæð f fallegu timb- urhusi. Saml. stofur, 2 avefnherb. Ahv. 4,1 mlllj. húobr. Verð 6,4 mlHj. Laus fljðtt. Keilugrandi. Mjðg falleg 85 fm fb. á 3. hæð. Góð stofa, 2 svemherb. Parket. Tvennar svalir. Stæði i bllskýli. Blokk nýviðg. og máluð. Ahv. 4,7 mlllj. Itúsbr./byggsj. Verð 7,7 mlllj. Grundarstígur. skemmtn. 76 fm m>. á 4. hæð. Stofa m. vestursv. 2 svefnherb. Fráb. útsýni yfir Tjömina og víðar. Ahv. 4,0 millj. hús- br./byggsj. Verð 6,7 millj. Hagamelur. Gðð 86 fm ib. < kj. i tjðrb- húsi. Stór stofa, 2 svefnherb. Parket. Sérlnng. Verö 6,6 mlllj. LeÍfSgata. Mjðg góð 113fm lb. á2. hæð. 2 svefnherb. 32 fm bllsk. Ahv. 4,5 millj. byggsj. o.fl. Verð 8 mlllj. Barmahlíð. Góð 78 fm lb. I kj. m. sér- inng. 2 svefnh. Nýtt þak, gler og vatnslagnir. Verð 5,9 millj. Vesturberg. Gðð 75 tm ib. & 2. hæð. 2 svefnherb. Suðursvalir. Verð 6,5 millj. FrOStafold. Glæsil. 100 fm lb. á 3. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb. Suðursvaltr. Þvhús í ib. 21 fm bllsk. Ahv. 4,9 mlllj. byggsj. rik. Verð 9,6 millj. HoltSgata. Góð 90 tm lb. & 1. hæð. Saml. stofur, 2 svefnherb. Parket. Nýl. eldhúslnnr. Góðar geymslur. Ahv. 3,1 millj. húsbr. Verð 6,6 millj. Kaplaskjólsvegur. qm so i»< ib. .-< 1. haað auk bílsk. og 40 fm rýrnis i kj. sem hent- ar undir atvrekstur. Ýmsir nýtlngarmðgul. Laus strax. Verð 7,5 millj. Snorrabraut. Gðð 65 tm ib. & 2. hæð. 2 svefnherb. Talsvert endurn. Nýl. þak. Verð 5,8 mlllj. Skaftahlíð. Góð 83 fm (b. & efstu hæð (ris) i fallegu stelnhúsi. 2 svefnherb. Yfirbyggðar suð-vestursv. Verð 7 mlllj. SÖrlaskjÓI. Góð 65 fm Ua lb. I tvibhúsl. 2 svefnherb. Verð 5,8 mlllj. Hraunbær - góð kaup. 77 tm ;íb. á 3. hæð. 2 svefnherb. Vestursv. Laue. Lyklar. Verð 5,5 millj. Góð greiðslukjör. Berjarimi. Skemmtil. 3ja herb. íb. á 1. hæð I glæsil. fjðlbh. Afh. fullb. strax. Vandaðar innr. Parket. Stæði i bílskýli. Útsýni. Verð 8,3 mlllj. 2ja herb. Hverafold-NY Glæslf. 70 fm lb. á 3. hæð. Vandaðar tnnr. ¦Þarket og fllsar. Vestursv. Ahv. 4,7 milij. byggsj. Verð 6,8 millj. Hávallagata - NY Bjðrt og falteg litið nlðurgr. 60 fm ib. f kj. með sérinng. Grðtnn garður. Ahv. 3,4 milli. hua- or. Rekagrandi - NY Gðð 52 fm fb. á 2. tœeð; Stofa með suðursv. Patket, Laus strasí. tyklar. V«* 5,3 miili. Ásholt - NÝ Faíleg 2ja herb. fb. á 3. hæð f lyftuhúsi. Stæði f bflskýli. Anv. 4 millj. húsbr. Verð 6 mffli. Fannborg. Óvenju rúmg. 82 fm íb. á 2. hæð m. sérlnng. Stórar flisal. vestursvalir. Út- sýni. Verð 6,5 millj. Hentug fyrír aldraða. Boðagrandi. góö 53 tm íb. á 5. hæð i eftirsóttu tyftuhúsi. Suðaustursv. Verö 5,3 millj. Hríngbraut. Mjög falleg 50 fm Ib. á 4. hæð I nýl. húsl. Suðursv. Stæði f bllskýli. Verð 6,2 mlllj. Góð grkjör f boði. Asparfell. Falleg 61 fm ib. á 3. hæð i lyftuhúsi. Parket. Suðursv. Útsýni. Pvhús á hæð. Ahv. 3,2 millj. byggsj. Verð 5,2 mlllj. Óðinsgata. Mikið endurn. 50 fm 2ja herb. einlyft einbhús úr steinl. Húsið er nýkl. að utan. Lagnir endurn. Verð 3,9 millj. Kambsvegur. Gðð stúdiðib. 1 kj. Park- et. Sérinng. Áhv. 1 mlllj. langtl. Verð 2,8 millj. FrakkaStígur. Mjðg falleg 45 fm ib. á jarðh. m. sérinng. ib. er ðll nýstandsett á mjög vandaðan hátt. Verð 3,9 mfllj. Reynímelur. G6ð 65 fm ib. I kj. með sér- inng. Laus fljótl. Verð 4,7 millj. Alagrandi. Falleg 63 fm Ib. á 2. hæð. Rúmg. stofa, suðv. svalir. Góðar innr. V. 6,2 m. Kaplaskjólsvegur. Mjög gðð 55 tm ib. á 2. hæð. Baðherb. nýstandsett. Parket. Suðursv. Verð 5,3 rnillj. Hringbraut. Glæsil. riy stands. 60 fm kjíb. i fjórbh. m. sérinng. Parket. Góðar innr. Góður garður. Ahv. 3,4 millj. húsbr. Verð 5,7 millj. MJög góð fb. Atvinnuhúsnæði Ármull. Gðð 200 fm skrifsthæð (2. hæð) vel innr. 5 skrifstherb. ásamt 70 fm risi þar sem er setustofa, kaffistofa, skjalageymsla o.fl. LágmÚIÍ. Hðfum f sölu heila húseign sem sk. I tvær 390 fm skrifsthæðir (2. og 3. hæð - lyfta), 1170 fm versl.- og þjónhúsn. á götuhæð, 1000 fm iðnaðarhúsn. m. góðri aðkomu og inn- keyrslu og 1000 fm óinnr. skrifsthæð m. serinng. Selst l einu lagi eða hlutum. Fráb. staðsetn. SkÓgarhlíð. TH sölu 415 fm skrlfsttiæð (2. hæð), 410 fm versl.- og þjónhúsn. á götu- hæð, 400 fm lagerhúsn. og 400 fm verkstæðis- húsn. Góð aðkoma og bilastæði. Fráb. stað- setn. v. eina af fjðlfðrnustu krossgötum borgar- innar. Selst I einu lagi eða hlutum.' Hlíðasmárí. Glæsil. 390 fm skrifsthæð (2. hæð) á þessum eftlrsótta stað. Hæðin skipt- ist 19 skrlfstherb., 60 fm húsn. sem I dag er hár- grelðslustofa, móttöku, fundarsal, eldhús, s-iyrt- ingu o.fl. Til afh. strax. GarðaflÖt. 455 fm atvinnuhúsn. i mjög góðu ástandi. Næg bilastæði. Faxafen. Tll sðlu 1.500 fm atvhúsn. á götuhæð. Hentar undir ýmisk. atvrekstur. Hagst. áhv. langtlmalán. VÍðarhÖfðÍ. 4.000 fm atvhúsn. sem hægt er að sklpta 1 margar smærrl ein. 1.400 fm lag- erhúsn. sem hægt er að stækka I 2.200 fm. Góðar Innkdyr. HÖfðabakkÍ. TiI sölu eða lelgu 290 fm skrifstofuhúsnæði þ.e. 120 fm á götuhæð og 170 fm á 2. hæð. Húsnæðlð er allt nýl. tekið I U. cc o oc < i o ^ Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og sklpasali. Ólafur Stefánsson, viöskiptafræðingur og lögg. fastelgnasali 9e9"°9 gæs' ' gr'' yfrvr„;,j;s':ai:s „, i.:. I',- a.-;Z (1PASTEIQNAMARKAÐURINN HF tl&yy-J-. ¦'•" - • ' .....# , Óðinsgötu 4. Símar 551 -1540, 552-1700 -.r.—

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.