Morgunblaðið - 05.05.1995, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 05.05.1995, Blaðsíða 25
I MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 5. MAÍ1995 D 25 FASTEIGNASALA Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali JB* Opið laugard. kl 11-15, sunnud. 12-15, virka daga 9-18 - Sími 21400 - Fax 21405 OPIÐ HUS - VIÐARRIMI 49 - GRAFARVOGI Þetta fallega ca 160 fm einbhús er til sölu. 4 svefnh., 2 stofur og að auki ca 40 fm bil- sk. Húsið er tilb. til máln. að utan og að mestu tilb. að innan. Herb. eru rúmg. og hús- ið vel skipul. Staðs. á hornlóð í botnlanga í góðu hverfi. Frábært fyrir fjölskfólk. Hús- ið er opið til skoðunar á laugardag frá kl. 13-15. Geir tekur vel á móti ykkur. Arnar Pálsson, Bjarni S. Einarsson, Finnbogi Hilmarsson, Geir Þorsteinsson, , Haraldur Kr. Ólason, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson. Einbýlishus Reykjabyggð - Mos. 1003 Ca 146 fm fallegt einb. á góðum stað. Ar- inn. Garður. Suðurverönd. Ca 58 fm bílsk. Skipti mögul. Verð 13,9 millj. Garðaflöt - Gbæ 1173 Glæsil. 168 fm einb. með 32 fm bílsk. 3-4 herb., stórar stofur. Góð verönd. Gróður- hús. Skipti mögul. Verð 13.990 þús. Starhagi 1532 Ca 300 fm sérlega fallegt hús á fráb. út- sýnisst. I húsinu eru tvær ibúðir Hentar sérlega vel fyrir stóra fjölskyldu. Fallegur garður. Ca 32 fm bílsk. Verð 26 millj. Fáfnisnes - Skerjafj. 1636 Ný Sérlega glæsil. 316 fm hús. 7 herb., 3 stof- ur, 3 baðherb. Arinn. Garðskáli. Upplýstur garður. Marmari á baði. Stór bílskúr. Mjög vandað hús. Verð 19.980 þús. Esjugrund - Kjalarn. 1372 NV Ca 285 fm hús sem skiptist (3 íb. 4ra herb. séríb. m. bílsk. og tvær 2ja herb. íb. I kj. m. sérinng. Góðar til útleigu. Verð 12,8 millj. Hryggjarsel - 2ja íb. hús Ný Mjög gott ca 220 fm 2ja íb. hús. Aðalíb. á tveimur hæðum, 3 herb., 2 stofur, parket, flísar, arinn o.fl. 2ja herb. Ib. I kj. m. sér- inng. Tvöf. 50 fm bílsk. Verð 15,5 millj. 1374 Viðarrimi 1629 Mjög gott ca 200 fm einb. á einni hæð. 4 svefnherb., stofa og borðst. Ca 40 fm bíl- sk. Falleg maghoni-eldhúsinnr. Gólfefni vantar að hluta. Lóð er frág. utan hellulagn- ar. Áhv. 6,5 miltj. húsbr. Verð 14,9 millj. Rað- os parhus Viðarás m/bílsk. 1305 Ca 161 fm fallegt raðh. 4 herb. og stofa. Útbyggður suðurgluggi í stofu. Góðar innr. Verð 13,3 millj. Grenibyggð - Mos. 1348 Fallegt 107 fm raðhús í góðu hverfi. 3-4 svefnherb. Stór stofa. Góð útivistarsvæði. Verð 9,9 millj. Hraunbær 1639 Sérlega glæsil. ca 173 fm 5 herb. raðh. á einni hæð. Nýuppg. hús, nýtt eldh. m. (s- skáp og uppþvottavél. Nýtt baðherb. m. hornbaði m. nuddi. Parket. Nýtt þak, suð- urgarður o.fl. Góður bllsk. Tjarnarmýri - m/bílsk. Glæsilegt 251 fm 6 herb. endaraðh. á þremur hæðum ásamt innb. bílsk. Fallegar innr. Arinn. Parket. Mjög fallegt hús á vin- sælum stað. Áhv. húsbr. Verð 18,5 millj. 1679. Hæðir Borgarholtsbraut - Kóp. NÝ Mjög rúmg. ca 113 fm hæð I tvíb. Parket. Ný hita lögn og ofnar. Góð suðurverönd I fallegum garði. Nýmálað hús. Góður 30 fm bllsk.Áhv. ca 2,4 milj. byggs). Verð 8,9 millj. Vallarbraut - laus 1681 Fatleg og björt 100 fm íb. á jaröh. ásamt 31 fm bílsk. með gryfju. 3 svefnh. Rúmg. stofa. Beykiinnr. I eldh. Parket. Fallegur garður. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 9,2 millj. Túnbrekka - Kóp. 1615 Ný Ca 88 fm 4ra herb. (b. á 2. hæð í fjórbýlis- húsi ásamt rúmgóðum bílskúr. Húsið allt nýviðgert. Verð 8,1 millj. Skipti mögul. á minni eign. Kópavogur - Vesturbær Mjög falleg og rúmg. 4ra herb. efri sérh. Flísal. suðursv. Fallegt útsýni. Innb. bílsk. Verð 9,9 millj. Flókagata - Hfj. 1242 MJög falleg ca 120 fm efri sérh. 4 svefnh. Parket. Litað gler í stofu. Suðursv. Stór- glæsil. útsýni. Skipti á dýrara eign eða raðh. helst i Hafnarf. Blönduhlíð m. bílsk. IW Snyrtil. ca. 124 fm 4ra herb. 2. hæð. Suð- ursv. Bílskúr. Garður I rækt. Verð 9,9 millj. Skipti mögul. á 3ja herb. fb. 1671. Drápuhlíð 1511 Hér færðu fallega ca 109 fm 4ra-5 herb. neðri sérh. í Hlíðum. Nýl. innr. parket. Lóð I rækt. Húsið er byggt seinna en önnur hús i götunni. Skipti mögul. á einb. eða raðh. í Grafarv. eða í Kvislum. Bugðulækur 1271 Ca 151 fm íb. í fjórb. á góðum stað. 4 svefnherb., þar af 2 herb. með sérinng. og -baðherb., stofur með parketi. Stórar suð- ursv. Hagst. verð 9,9 millj. Skipti mögul. á minni eign. Njörvasund 1623 Ca 105 fm björt og falleg íb. á 2. hæð ( tv(b. Dökkt parket. Rúmg. eldh. 3 svefnh. og stofur.' Þetta er íb. sem tekur vel á móti þér. Skipti mögul. á minni eign. Verð 8,7 millj. Rauðalækur - nýl. hús Ca 135 'frn' heeð i sérl. glaesil. húsi. Gegnheilt parkst, Fatlegur arinn. Suð- ursv. o.fl. Góður bflsk. Björt og opln íb. á góðum stað. 1656 Listhús - Laugardal 1622 Stórgl. íb. á 2. hæð í vönduðu húsi. Sér- smíðaðar fallegar innr. Sólstofa. Einstakt tækifæri til þess að eignast Ib. á þessum stað. Hrísateigur 1570 NV Ca 110 fm sérh. og ris. 4 svefnh. og stofa. Parket. Nýtt þak og skolplagnir. 30 fm b(l- sk. Gosbrunnur. Verð 10,1 millj. Laugarnesvegur 1000 Ca 95 fm 4ra herb. Ib. á 1. hæð í þríb. Stórt og bjart eldh. Suðursv. Bílskúr. Sérgarður I rækt. Verð 8,1 millj. 4ra-6 herb. Vesturberg m. byggsj. Nif Rúmg. og björt 85 fm Ib. 3 svefnherb. og rúmg. stofa m. stórum suðvestursv. Nýjar fallegar fKsar á baðherb. Nýtt gler. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Frábært verð aðeins 6,8 millj. 1687. Háaleitisbraut - m/bílsk.ca 107 fm (b. á 3. hæð. Suðvestursvalir. Bll- skúr. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. I Austurbæ. 1591 Efstihjalli - Kóp.1688 NV Ca 87 fm 4ra herb. Ib. á 2. hæð (fjórb. 3 svefnherb. Stofa. Ca. 20 fm aukaherb. I kj. Verð 7,5 millj. Drápuhlíð 1560 Falleg 73 fm Ib. á 3. hæð I fjórb. 3 herb., stofa, rúmg. eldh. Parket. Verð 6,9 millj. Hrafnhólar m. bílsk iW Hvammabraut - Hafnarfj. 1328 Gultfalteg 4ra-5 herb. (b, á 3. hæð m. risi. Parket. Paneil. Glæsil. yfirbygg, á suðursv. Bílageymsla. Verð 11,5 millj. FOLDIFARARBRODDI Asparfell 1304 Ca 88 fm 4ra herb. íb. á 6. hæð I lyftuh. Gott útsýni og sameign. Verð 5.950 þús. Fálkagata - laus 1261 Hér fáið þið neðri sérh. ( þríbhúsi á góðu verði. Ib. er ca 91 fm. 4 herb. og rúmg. eldh. Frábær staðs. og lóð I rækt. Ahv. 4,4 millj. húsbr. Verð 7,5 millj. Ránargata 1342 Falleg, mikið endurn. og vel skipul. 3ja-4ra herb. ib. á 4. hæð I hjarta borgarinnar. Ný eldhús- og baðinnr. Parket. Stórar suður- sv. Verð 7,1 mlllj. Álagrandi 1279 Mjög rúmg. cá 110 fm íb. á 2. hæð í fjölb. 3 svefnh., stofa og borðstofa. Parket. Góðar svalir og leiksvæði fyrir börn. Álagrandi 1686___________Ný Glæsilag og björt 104 fm íb. á þessum frá- bæra stað. I íb. eru 3 svefnherb., borð- stofa og stór stofa. Parket á gólfum. Tvennar svalir. Góð leikaðstaða fyrir börn. Áhv. 1,6 millj. byggsj. Verð 9,5 millj. Vesturbær 1278 Góð ca 68 fm (b. á 2. hæð. Ný eldhinnr. Ný teppi. Ný tæki á baði. Nýtt tvöf. gler. Ný- máluð o.fl. Verð 5,8 millj. Hraunbær - góð staðsetn. Vel sktpul. (b. (fjötb. Parket. Vestursv. Verslun og sundlaug vlð hendina. Áhv. byggsj. Verð 6,3 millj. Skipti. 1306. Mjög góð 4ra herb. Ib. á 7. hæð I lyttuh. á þessum vinsæla stað. 3 svefnherþ. Góð stofa. Útsýni. Ca. 27 fm bdsk., m. hita, vatni og rafm. Húsið er I góðu standi. Verð 7,7 millj. 1632. Hraunbær - byggsj. 1648 NÝ Vel skipul. og björt 73 fm íb. á 2. hæð. 2 rúmg. svefnherb. og stór stofa. Parket. Húsið nýl. klætt að utan. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. ÆSUfell 1367 Falleg 88 fm endaíb. á 4. hæð. Björt stofa. Svalir. Nýl. parket og innr. Lyfta. Áhv. 1,3 niillj. byggsj. V. 6,6 m. Ránargata - m/byggsj. Ný Mjög rúmg. og björt 53 fm mikið endurn. risklb. Rúmg. stofa og tvö stór herb. ásamt manng. háalofti. Baðherb. nýl. standsett. Nýtt þak, gler og rafmagn. Áhv. 2 millj. byggsj. Verð aðeins 5 millj. Rauðarárstígur 1459 Mjög góð 3ja herb. íb. i Norðurmýri. Góð- ar innr. Parket. Áhv. ca 2,8 millj. Verð 5,1 millj. Seljavegur 1294 Snyrtil. ca 77 fm Ib. á 1. hæð I góðu þríb. Góð staðs. Agætar eldri innr. Laus fljótl. Verð 5.990 þús. Meistaravellir 1640 Góð 68 fm íb. i kj. á þessum vinsæla stað. Tvö svefnherb. Stór stofa og rúmg. eldh. Frábært verð aðeins 5,2 millj. 2ja herb. Austurbrún 1614 Góð 2ja herb. íb. á 8. hæð (fjölb. Suðvest- ursv. Glæsil. útsýni yfir alla borgina. Hús- vörður. Örstutt I verslun og þjónustu. Verð 4,9 millj. Hraunbær 1625___________NÝ Mjög góð ca 55 fm Ib I nýuppgerðu fjölb. Parket. Flísar. Nýir gluggar og gler. Verð 4,6 millj. VANTAR A MARKAÐINN! ? Einbýli og raðhús í Garðabæ. ? Raðhús í Fossvogshv. og Suðurhlíðum. ? Hæðir í Laugarneshverfi. ? 2ja og 3ja herb. íbúðir í Vesturborginni. ? 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. í Laugarnes- og Vogahverfi. ? íbúðir með byggingasjóðsiánum. Sólheimar - lyftuh. Mjög góð ca 113 fm íb. á 10. hæð (fjölbýli með fráb. útsýni I þrjár áttir. 2 stofur og 2 rúmg. herb. Húsvörður. Mikil og góð sam- eign. Verð 8,9 millj. 1646. Kríuhólari274 Ca 112 fm 4ra-5 herb. íb. (írtiu fjölb. 3 svefnh., átóf stofa, sjónvherb., svalir, þvottah. í fb. Nýt. viðg. hús. Verð 6,9 millj. Flyðrugrandi 1579 Björt og falleg fb. Gegnheilt parket. Sauna i sameign. Stórar sameign o.fl. Góð lóð með leiktækjum. Ný viðg. hús. Verð 6,7 millj. Furugrund - m. aukah. NÝ Falleg ca 76 fm 3ja herb. endaíb. á 1. hæð í litlu fjölb. 2 svefnherb., stofa, aukaherb. í kj. Stutt i Fossvogsdalinn. Verð 6,4 millj. 1658. Hrefnugata 1031 NV Krummahólar 1351 Mjög falleg ca 92 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð. Parket. Nýjar hurðir. Nýtt gólfefni. Góðar innr. Áhv. 2,2 millj. Verð 6.950 þús. Snæland - Fossvogur 1377 Mjög góð 4ra-5 herb. íb. á góðum stað I þessu vinsæla hverfi. Suðursvalir. Góð stofa. Efsta hæð f litlu fjölb. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,9 millj. Hvassaleiti - m/bílsk. Ný Ca 100 fm Ib. á 3. hæð í góðu fjölb. við nýja miðb. 3 svefnherb. og stórar stofur. Suður svalir. Parket. 21 fm bílskúr og snytil. sameign. Hagstætt verð, 8,3 millj. Fellsmúli 1241 Mjög góð ca 114 fm 5 herb. endaíb. á 4. hæð (góðu fjölb. Stór stofa, Fallegt útsýni. Parket, flfsar. Verð 7,5 millj. Hrísrimi 1621 Ca 96 fm 4ra herb. Ib. á 2. hæð ásamt bll- geymslu. Flísar"og parket Suðaustursval- ir. Nýl. innr. Góð sameign. Verð 8,9 millj. Skipti inögul. á ódýrari. Falleg 3ja herb. íb. ( k)./jarðh. Nýtt gler og gluggar. Nýl. eldh. og baðherb. Vatns- og skólplagnir eru nýjar. Góður staður fyrir barnafólk. Verð 6,5 millj. Engihjalli - Kóp. 1653 Skemmtil. ca 80 fm fb. á 2. hæð í nýviðg. lyftuh. Góð gólfefni. Fallegt bað. Þvottah. á hæðinni. Gervihnsjónv. Verð 5.950 þús. Spóahólar - byggsj. 1559 Eiðistorg - „penthouse" 1555 Glaesll. vet sklpul. og björt 107 fm fb. á tveimur hæðum I vinsælu lyftuhósi. Rúmg. stofa, failegt eldhús, Parket. Sólstofa. Tvennar svatir. Innang. f alla þjónustu. Meistaravellir - laus 1332 Mjög góð 94 fm íb. á 4. hæð á vinsælum stað. Rúmg. stofa og 3 svefnherb. Góöur garður. Verð 7,4 millj. 3ja herb. Dvergabakki 1626 Mjög góð íb. á 3. hæð I hjarta bakkanna. Ib. er björt og vel skipul. 2 herb. og stofa. Nýl. dúkar á herb. og parket á stofu og holi. Stórt aukaherb. f kj. Áhv. ca 2,8 millj. húsbr. Verð 6,9 millj. Þangbakki nai Á þessum sérlega góða stað er ca 77 fm Ib. sem snýr öll í suður og er á 4. hæð. Lyftuh. m. allri þjónustu á jarðh. og I nágr. Mjög rúmg. fb. Verð 6,9 mlllj. Falleg 85 frn fb. á 3. hæð í litlu fjölb. Góð gólfefni. Pvottah. í íb. Nýviðg. og málað hús. Verð 6,6 millj. Skipholt 1202 Notaleg og falleg 77 fm íb. á jarðh. I þrib. Parket. Fallegt baðherb. Góður staður fjarri umferðarhávaða. Snyrtil sameign. Verð 6,2 millj. Grænakinn - Hfj. 1400 Mjög rúmg. ca 76 fm Ib. Sérinng. Nýtt rafm. og gler. Gott eldh. og björt herb. Verð 5,9 millj. Rauðalækur 1368 Ca 85 fm jaröhæð/kj. í nýuppgerðu húsi. Nýtt á baði. Nýl. parket og dúkar. Stórir og bjartir gluggar. Sérinng. Verð 6,7 millj. Álftamýri - laus__________NÝ Góð og björt 69 fm nýmáluð endafb. á þessum vinsæla stað. Tvö svefnherb. og rúmg. stofa. Stórar suðursv. Verð 6,3 millj. 1682. Brekkustígur 1680 Á 1. hæð ca 77 fm íb. f góðu húsi. Nýtt þak. Ib. sem hentar vel fyrir handlaginn eða smið. Ahv. ca 3 mllli. byggsj. Verð 5,9 millj. Grettisgata 1692 Björt ca 56 fm íb. f tv(b. á 2. hæð. Nýl. innr. Parket. Bílastæði. Skúr á lóð fylg- ir, tilvaltnn sem vinnuaðstaða. Ib. er taus. Jöklafold 1702 W Mjög falleg ca 58 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölb. Gott herb. og rúmg. stofa með vest- ursv. Falleg innr. Mjög góður garður. Áhv. 1,7 millj. Asparfell 1689 Ný Mjög rúmg. og vel skipul 65 fm fb. í góðu lyftuh. Sérinng. af svölum. Góðar suðursv. Ahv. byggsj. o.fl. 3,0 millj. Verð 5,2 inillj. Mismun, rúmar 2,0 millj. má greiða á 1 ári. Háteigsvegur 1701 W Sérlega góð íb. á 1. hæð í fjórbh. á þess- um frábæra stað. Uppgert eldh. og bað- herb. Suðursv. Rúmg. stofa. Verð 5,1 millj. Öldugata 1690 NY Falleg og mikið endurn. 40 fm kj.íb. í ný- viðg. húsi. Góðar innr. og falleg gólfefni. Nýjar vatns- og rafm.lagnir. Verð 3,9 millj. Keilugrandi 1683_________NV Falleg og vel skipul. 52 fm íb. ásamt 27 fm stæði í bílageymslu. Falleg eikarinnr. ( eldh. og rúmg. stofa. Þessa ib. verður þú að skoða. Fráb. verð aðeins 5,9 millj. Seilugrandi - byggsj. 1S4G Falleg og vel skipul. 52 fm íb. á 2. hæð. Góðar innr. Parket og flísar. Áhv. 1,7 millj. byggsj. Verð 5,7 millj. Starrahólar 1607 Falleg ca 61 fm Ib. á jarðh. í tvfb. Sérinng. Fallegt útsýni. Þessa verður þú að skoða. Áhv. 3,2 millj. Verð 5,3 millj. Víðimelur - stór íbúð Ca 80 fm mikið endurn. íb. í kj. á friðsæl- um stað. Nýleg góð eldhúsinnr. Parket og flisar. Garður í rækt. Laus fljótl. Verð 5,7 millj. Áhv. 4 millj. Útb. aðeins 1,7 millj. 1001. Kambasel 1677 Gullfalleg ca 64 fm endaib. í litlu fjölb. Gó.ðar irtnr., falfeg gólfefni o.fl. Húslð nýl. vlðgert. Hægt er að bæta við herb. Áhv. 3,1 millj. Ib. er taus fljótl. Miðtún - laus 1678 Björt ca 49 fm ib. í kj. Mikið uppgerð. Parket. Flísar á baði. Nýtt tvöf. gler. Gott hús. Verð 3,9 millj. Kambsvegur 1564 Falleg ósamþ. 36 fm íb. (þríb. Rúmg. eldh. og baðherb. Parket. Sérinng. Aðgangur að þvottah. Verö 2,8 mlllj. Kleppsvegur 1578 Hugguleg ca 59 fm íb. á 2. hæð í mjög góðu fjölb. fb. snýr öll I suður, ekki að Kleppsveginum. Stórar suöursv. Nýviðg. hús., þak og tvöf. gler. Verð 5,2 millj. OPIÐ ALLAR HELGAR -+

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.