Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIDJUDAGUR18.JÚLÍ1995 C 9 ¦ * ^<"^^ "W" ¦ ^^ Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík rULJD Viðar Böðvarsson FASTEIGNASALA viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali éjp Opið virka daga 9-18 - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 FOLDIFARARBRODDI Nýr valkostur í fasteignaviðskiptum í dag bjóðast kaupendum hagstæð lán til/5 ára án affalla til viðbótar hefðbundnum húsbréfum. Þessi nýju kjör á fasteignamarkaðnum auðvelda til muna kaup og sölu stærri eigna. Seljendur og kaupendur athugið- Hjá Fold fáið þið bækling og nánari upplýsingar. Þetta vandaða 2ja íbúða hús við Selbrekku í Kópavogi sem er með verð- launagarði og á frábærum útsýnisstað fæst t.d. með eftirfarandi kjörum: Verð 16.500.000.- Lán til 25 ára 5.000.000.- Húsbréfalán 5.000.000.- Mismunur 6.500.000.- Er greiðast má með íb. eða á 12 mánuðum. Eigendur stærri eigna athugíð! Hafið samband við sölumenn því nú er rétti tíminn til að selja. Arnar Pálsson, Bjarni Sigurðsson, Haraldur Kr. Ólason, Margrét Sigfúsdóttir, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson, Ævar Dungal. . Vesturbrún 1776 NY Stórglæsil. ca 260 fm 2ja hæða parh. með innb. rúmg. bílsk. Allar innr. og hurðar sér- smíðaðar. Stór stofa og borðstofa með út- gangi í stóra sólstofu. Vönduð gólfefni. 2 stór bamaherb. Rúmg. hjónaherb. með sérsnyrtingu og fataherb. Fráb. útsýni. Topp staðs. Eign sem þú verður að skoða. Verð 24 millj. Áhv. hagst. langtfmalán. Hæðir Einbvhshus Fellsás - Mos. 1745 Laugarás 1574 NY NY Mjög gott ca 400 fm einbýli með tveimur samþ. íb. Húsið er á tveimur hæðum og stendur á góðum og friðsælum stað með fallegu útsýni. Stofa með góðri lofthæð. Parket á gólfum. Gufubað. Verð 23 millj. Esjugrund 1372 Ca 285 fm hús sem skiptist í 3 íbúðir þ.e. 4 herb. sérhæö með bilsk. og tvær 2ja herb. ib. með sérinng. í kj. Góðar til út- leigu. Verð 12,8 millj. Leiðhamrar 1363 Stórglæsil. einb. á besta stað í Hömrum. 5 herb. og 2 stofur. Ca 40 fm bílsk. Skipti á minni eign. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 19,2 millj. Starhagi 1532 Ca 300 fm sérl. fallegt hús á fráb. útsýnis- stað. I húsinu eru tvær samþ. íb. Sú minni er ca 48 fm og er á efri hæð. Hentar vel fyrir stóra fjölsk. Fallegur garður. 32 fm bíl- sk. Gufubað o.fl. Verð 26 millj. Vesturhólar - tvær íb. NÝ Stórgl. 330 fm 2ja ib. einbhús á miklum út- sýnisst. Gegnheilt eikarparket. Sérsmið- aðar innr. 3 svefnherb. á efri hæð. Mögul. á 90 fm íb. á neðri hæð. Mikið óinnr. rými með sérinng 1814. Logafold 1604 Glæsil. fallega innr. 238 fm einb. 5 herb., björt og rúmg. stofa. Gegnheilt parket, flís- ar og panell. Stór suðurverönd. Innb. bíl- sk. Ahv. byggsj. Verð 16,9 millj. Rað- 02 parhus Hvannarimi 1819 NY Fallegt ca 170 fm tveggja hæða parh. með innb. bflsk. 3 svefnherb. auk svefnlofts. Terrazzó og marmari á gólfum. Útgangur úr stofu út á suðurverönd. Miklir mögul. Verð 12,3 millj. Fannafold 1774 NÝ Glæsil. 150 fm parhús á góðum stað. Allt fullklárað og vandað. 3 svefnherb. Lóð í rækt. Innb. bílsk. Áhv. 5 millj. Verð 12,9 ' millj. Norðurfell 1718 Stórglæsil. ca 215 fm endaraðhús með góðri ca 90 fm íb. í kj. Aðalíb. með parketi og flísum. 2 stofur og 4 herb. Sauna og stór flísalagður sólskáli. Góður bilsk. Toppeign. Verð 15,5 millj. Ásgarður 1804 NÝ Gott ca 126 fm endaraðh. á tveimur hæð- um. Á 1. hæð eru stofur, eldhús og snyrt- ing. Á 2. hæð eru 4 herb. og bað. Tvennar svalir. Góður garður. Rúmg. nýl. 28 fm bílsk. Verð 10,2 mllli. Glæsil. hæð og ris ca 202 fm í tvíb. ásamt 32 fm bílsk. 5-6 svefnherb. 3 stofur. Stór- kostlegt útsýni yfir Laugardal og borgina. Stór lóð. Framtiðareign á eftirsóttum stað. Snorrabraut 1529 Ca 124 fm ib. á 1. hæð. 2 herb., 2 stofur, andyri og hol ásamt herb. i kj. sem hægt er leigja út. Parket, suðvestursv. Bílsk. Verð 9,2 millj. Leirutangi - Mos 1783 Falleg ca 93 fm neðri sérhæð í fjórb. Flísar á gólfum. Nýl. baöinnr. Sérgarður og inng. Áhv. 3,6 miilj. byggsj. Verð 6,9 millj. Langabrekka - byggsj. 1749 Mjög góð 106 fm efri sérhæð i tvib. á þessum friðsæla stað. 3 svefnherb. og rúmgóð stofa. Sólríkur suðurgarður. Góð- ur 31 fm bílsk. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 9,9 millj. Hrísateigur 1570 Á þessum vinsæla stað ca 110 fm sérh. og ris. 4 svefnherb. og stofa. Parket. Nýtt þak og skólplagnir. 30 fm bílsk. Vilja skipta á minna. Verð 10,1 millj. Logafold - byggsj. 1778 NÝ Ca 100 fm falleg neðri sérh. I tvíbýli. Rúmg. 3 svefnherb. Vandaðar og snyrtil. innr. Falleg gólfefni. Stutt i alla þjónustu og skóia. Mögul. að stækka Ib. um 60 fm. Verð 8,7 millj. Áhv. 4,8 millj. byggsj. Blómvangur - Hf. 1817 NÝ Ca 140 fm efri sérhæð i tvib. ásamt bílsk. 3 svefnherb., stórar stofur. Geymsluloft. Gróðurhús. Verðlaunagarður. Skipti á minni eign. Verð 11,8 millj. Fálkagata 1201 Hér fáið þið neðri sérhæð i þríbhúsi á góðu verði. Ib. er ca 91 fm. 4 herb., rúmg. eldh. Sérinng. Fráb. staðsetn. Lóð i rækt. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 7,2 millj. 4ra-6 herb. Espigerði - lyftuhús 1825 NY Ca 110 fm Ib. á 8. hæð í snyrtilegu fjölb. 3 svefnherb. Rúmgóð stofa. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Sameign öll til fyrir- myndar. Samkomusalur á efstu hæð. Verð 9,8 millj. Eiðistorg - „penthouse" 1555 Glæsileg, vel skipulögð og björt 107 fm Ib. auk 10 fm sjónvarpshols á tveimur hæð- um I vlnsaelu lyftuhúsi. Parket, sólstofa, tvennar svalir. Innangengt í alla þjónustu. Verð 9,8 rnillj. Fífusel 1722 Mjög góð ca 97 fm Ib. i nýl. Steni-klæddu húsi. 3 svefnherb., góð stofa og stórar svalir. Pvhús innan ib. Leikvöllur bakatil. Merkt bilastæði. Verð 6.950 þús. Fagrabrekka - laus 1746 NY Langholtsvegur - laus NY Stór og björt 119 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Suðursv. og góður suðursv. Gott aukaherb. í kj. með aðgangi að sálerni. Frábært verð aðeins 8,1 millj. Hraunteigur 1550 Góð 112 fm risib. 4 svefnherb., stofa og borðstofa. Suðursv. Fallegt útsýni. Laug- ardalurinn við hendina. Verð 8,9 millj. Kleppsvegur 1830 NY Ca 97 fm 4ra herb. ib."á 3. hæð. Parket. Tvennar svalir. Tvær geymslur. Húsið allt nýviðg. Verð 7,5 millj. Álfheimar - hæð og ris 1519 Mjög skemmtileg ca 97 fm íb. á efstu hæð í fjölb. Parketlagt ris yfir íb. (gólfflötur 40 fm). Þakgluggar. Nýl. innr. Nýtt gler. Verð 8,6 millj. Hvassaleiti 1272_________NÝ Með bílsk. ca 100 fm ib. á 3. hæð i góðu fjölb. við nýja miðbæinn. 3 svefnherb. og stórar stofur. Suðursv. Parket. Bilsk. 21 fm og snyrtil. sameign. Hagst. verð 8,2 millj. Furugrund - laus 1744 Mjög góð og björt 83 fm ib. með bílskýli á þessum vinsæla stað. 3 rúmg. herb. og stór stofa. Flísar og parket. Suðursv. Nýl. viðgert hús. Áhv. 3 millj. byggsj. o.fl. Verð 7,4 millj. Efra-Breiðholt - byggsj. 1687 Rúmg. og björt 85 fm (b. 3 svefnherb. og rúmg. stofa með stórum suð-vestursv. Nýjar fallegar flisar á baðherb. Nýtt gler. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Fráb. verð aðeins 6,8 millj. Vesturbær - laus 1332 Góð 94 fm íb. til sölu. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Sólríkar suðursv. Áhv. 4,2 millj. Góðir grskilm. Verð 7,4 millj. Sólheimar 1646 Mjög góð 113 fm íb. í lyftuh. á þessum vin- sæla stað. Stórar stofur. 2 rúmg. herb. Fal- legt útsýni. Suðursv. Húsvörður. Mikil og góð sameign. Hrísrimi - Grafarv. 1621 NÝ Ca 96 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð ásamt bíl- geymslu. Flísar og parket. Suðaustursval- ir. Nýl. innr. Mjög góð sameign. Skipti á ódýrari athugandi. Verð 8,9 millj. Rúmg. og björt 80 fm kjíb. í þríbýli. 2 svefnherb. og stofa. Góður garður. Verð 6,2 millj 1743. Flókagata 1820 NÝ Góð ca 60 fm ib. í fjórb. á eftirsóttum stað. 2 svefnherb., rúmg. stofa. Nýtt gler. Verð 4,9 millj. Hrefnugata 1631_______. NÝ Falleg ca 70 fm 3ja herb. íb. í kjyjarðh. Nýtt gler og gluggar. Nýl. eldh. og baðherb. Vatns- og skolplagnir nýjar. Góður staður fyrir barnafólk. Áhv. 2,8 millj.Verð 6,5 millj. Æsufell 1367 Falleg ca 88 fm 3ja herb. endaíb. á 4. hæð í lyftuh. Stór og björt stofa. Svalir. Nýl. parket. og eldhinnr. Hús og sameign i fínu standi. Áhv. ca 1,3 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. Hraunbær - byggsj. 1788 NÝ 3ja herb. ca 78 fm íb. á 3. hæð. Parket. Flísar. Svalir í suðvestur. Gott leiksvæði fyrir börn. Húsið nýklætt. Áhv. 2,9 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. Hamraborg 1382 Rúmg. og björt 78 fm ib. i nýviðg. fjölb. Stór stofa og góð svefnherb. Suðursv. Góð sameign og bílageymsla. Stutt í alla þjónustu. Verð aðeins 5.990 þús. Skipti mögul. á minni eign. Álftamýri - laus 1682 Góð og björt 69 fm nýmáluð endaíb. á þessum vinsæla stað. 2 svefnherb. og rúmg. stofa. Ný teppi. Stórar suðursv. Verð 6,3 millj. Hraunbær 1740 Hraunbær með aukaherb. í kj. Góð og björt 84 fm íb. á þessum barnvæna stað. Parket. Suðursv. Gott aukaherb. í kj. með aðgangi að snyrtingu og sturtu. Fráb. leik- aðstaða fyrir börn. Verð 6,9 millj. 3ia herb. Hverfisgata - byggsj 1754 NY Björt og rúmgóð 60 fm íb. í góðu tvíbhúsi I hjarta borgarinnar. Nýl. endurn. baðherb. Húsið nýl. tekið í gegn að utan. Áhv. 1,7 millj. Byggsj. Verð 5,5 millj. Skipholt 1202 Notaleg og falleg 77 fm íb. á jarðhæð í þrib. 2 svefnherb. og rúmgóð stofa. Stórt eldhús og fallegt baðherb. Parket. Góður staður fjarri umferð og hávaða. Verð 6,2 millj. Ferjuvogur - byggsj 1771 Falleg og rúmgóð 81 fm ib. í góðu tvíb. á þessum frábæra stað. Stór herb. Parket. Fallegur sér suðurgarður. Áhv. 2,4 byggsj. Þessa eign verður þú að skoða. Verð aðeins 6,4 millj. Miðbraut - Seltj. 1828 NÝ Vorum að I einkasölu fallega 90 fm íb. í tvi- bhúsi ásamt bílsk. Sérinng. Verðlauna- garður. Gott hverfi. Verð 8,5 millj. Skipti á minni eign koma til greina. Eiðistorg 1787 Gullfalleg (b. á 1. hæð. Parket á herb., flfs- ar á holi og eldhúsi. Sér suðurgarður. Norðvestursvalir. Kjörin eign fyrir eldra fólk. Verslunarmiðstöðin Eiðistorg i næsta húsi. Verð 7,9 millj. Kaldakinn - Hfj. 1142 Góð 80 fm ib. á vinsælum stað i Firðinum. Áhv. 3 mlllj. byggsj. og húsbr. Verð 5,7 millj. Eiðistorg 1827 NÝ Rúmgóð 91 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölb. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu og verslun. Skipti mögul. á minni eign. Hraunbær - byggsj. 1788 Ca 78 fm íb. á 3. hæð. Parket og flísar. Suðvestursvalir. Nýviðgert hús. Gott leik- svæði fyrir börn. Ahv. 2,9 mlllj. byggsj. Verð 6,4 millj. Þórsgata 1822 NÝ Ca 65 fm risfb. í litlu steinh. f hjarta borg- arinnar. Ib. öll nýtekin í gegn. Parket á gólf- um og nýjir Velux þakgluggar. Verð aðeins 6 milij. Áhv. 2,7 millj. hagst. lán. Jórusel - laus fljótl. 1811 NÝ Ný ca 70 fm snyrtil. Ib. I tvlbýlish. á góðum stað f Seljahverfi. Stofa með parketi, 2 svefnherb. með dúk, baðherb. flfsal. Stutt i skóla og alla þjónustu. Áhv, 1,4 millj. f byggsj. Verð 6,7 millj. Blöndubakki - laus 1642 Mjög falleg og björt 82 fm endafb. á 3. hæð. Parket. Stórt baðherb. Hus'tð er nýl. viðg. og máiað. Gott aukaherb. í kj. með parketi og aðgangi að snyrt- ingu. Áhv. 2,5 mitlj. Verð 6,4 millj. Góðir greiðsluskilmálar. Sólvallagata 1809 NY Nýendurn. 3ja herb. risfb. í vinsælu hverfi. Parket. Allt nýtt á baði. Nýtt gler og raf- magn. Áhv. hagst. langtlán. Verö 6,4 millj. Bogahlíð 1668 Mjög góð ca 80 fm íb. á 3. hæð. 2 svefn- herb. og stór stofa.Fráb. staðsetn. Skipti mögul. á minni eign. Áhv. ca 3 millj. byggsj. o.fl. Verð 7,2 millj. Skúlagata 1815 Sérl. góð ca 66 fm íb. með nýju eldhúsi, baði, rafmagni, gólfefni o.fl. Suðursv. Lóð með leiktækjum. Verð 6,2 millj. 2ja herb. Rekagrandi - byggsj. 1816NY Sérstakl. falleg, björt og vel skipul. 67 fm fb. í góðu stigah. Falleg eldhinnr. Parket. Suð- vestur verönd. Verð 5,9 millj. Laus strax. Klapparstígur - bíll NÝ Góð 2ja herb. fb. á jarðh. I nýstandsettu húsi. Góður bakgarður. Verð 2,7 millj. Góð lán geta fylgt. Taka má bíl uppí. Starrahólar 1607 Góð og vel skipul. 61 fm íb. með fallegu útsýni. Rúmg. herb. Parket. Mjög góð ver- önd. Stutt f Elliðaárdalínn. Áhv. 3,2 millj. byggsj. o.fl. Verð 5,3 millj. Víðimelur 1001 Ca 80 fm mikið endurn. kjíb. á friðsælum stað. Nýl. góð eldhúsinnr. Parket og flísar. Garður í rækt. Laus fljótl. Áhv. 4 millj. Verð 5,7 miilj. Útborgun aðeins 1,7 millj. sem greiða má á 12 mán. Jöklafold - byggsj. 1702 Mjög falleg ca 58 fm fb. í litlu fjölb. Gott svefnherb. og rúmgóð stofa með vestursv. Góðar innr. Mjög góður garður með leik- tækjum. Þessa ib. þarftu að skoða. Ahv. 1,7 millj. byggsj. Verð 5.550 þús. Hraunbær 1677 NÝ Rúmgóð og björt 52 fm íb. á 3. hæð. Park- et og fllsar. Suðursv. Tiivalin sem fyrsta eígn. Skipti mögul. á stæm' eign. Verð 4,9 millj. Vesturbær - nál. HÍ1824 NÝ Sérl. falleg 62 fm íb. f snyrtilegu fjölb. Rúmgóð stofa. Suðursvalir. Nýjar lagnir. Nýtt gler. Aukaherb. í risi með aðgang að snyrtingu. Góöir leigumögul. Verð aðelns 5,6 millj. Áhv. 3,1 millj. Háteigsvegur 1701 Sérl. góð 50 fm íb. í fjórbýlish. á þessum fráb. stað. Uppgert eldh. og baðherb. Suðursv. Rúmg. stofa o.fl. Verð 5,1 millj. Áhv. 3 millj. Sólvallagata - laus 1725 Virkilega góð 2ja herb. íb. i góðu steinh. ca 53 fm og allt rúmg. Stór bakgarður. Nýl. rafmagn. og þak. Þessa verðið þið að skoða. Ekkert áhv. Verð 5,4 millj. Asparfell 1689 Mjög góð og vel skipul. 65 fm íb. í góðu lyftuhúsi. Sérinng. af svölum. Góðar suður- sv. Áhv. 3 millj. byggsj o.fl. Verð 5,2 millj. Hlíðarvegur - Kóp. 1828 NÝ Falleg ca 60 fm íb. í tvíbhúsi. Rúmgott eld- hús með borðkrók. Parket. Sérinng. Róiegt hverfi og góð staðsetning. Verð 5,6 millj. Krummahólar 1789_______NÝ Ca 55 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð. Sameiginl. þvottah. á hæðinni. Svalir í norður. Mikið útsýni. Áhv. 2,7 millj. Verð 4.650 þús. Þverholt 1747____________NÝ Sérstakl. falleg og mikið endurn. 66 fm íb. á 2. hæð I hjarta borgarinnar. Parket. Góð- ar innr. Áhv. 5.150 þús. Verð 6,9 millj. Mismunur aðeins 1.750 þús sem greiða má á 12 mánuðum. Flétturimi 1781 Ca 67 fm íb. á 3. hæð suðvestursvalir með útsýni. Eikarparket. Mögul. á aukaherb. Áhv. 4,5 millj. Verð 6,3 millj. Grettisgata mi NÝ Góð 47 fm íb. á jarðhæð. Rúmgóð stofa. Nýl. eldhúsinnr. Hringbraut 1737 Falleg og björt 63 fm íb. i nýl. fjölb. Vand- aðar mahogny innr. í stofu. Ný vönduð eld- hinnr. Merbau parket. Áhv. 3,2 millj. i byggsj. o.fl. Þessa íb. verður þú að skoða. Verð 5,8 millj. Kleppsvegur 1578 Hugguleg ca 59 fm íb. á 2. hæð í mjög góðu fjölb. Ib. snýr öll i suður, ekki að Kleppsvegi. Stórar suðursv. Nýviðg. hús og þak. Nýl. tvöf. gler. Verð 5,2 millj. Þórsgata - laus. 1742 Mjög falleg 33 fm risíb. (50 fm gólffl.) i hjarta borgarinnar. Stofa með stórum, fal- legum kvistgluggum. Parket. Áhv. 2,3 millj. Verð 3.950 þús. Mismunur 1.650 þús. Ásgarður 1805 NÝ Góð ca 60 fm íb. m. sérinng. Gengið út í garð úr stofu. Sérbílastæði fylgir. Góður staður. Verð 4,5 millj. Flyðrugrandi - byggsj. 1710 Ca 68 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð. Vestursv. Eikarparket. Mögul. á aukaherb. Sauna. Hús nýviðg. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,7 millj. Holtsgata 1775 ______NÝ Ca 40 fm fb. á 1. hæð í fjölb. Björt og rúmg. stofa, eldh. m. parketi. Baðherb. flí- sal. Góður bakgarður. Nýtt gler. Verð að- eins 3,7 millj. Austurbrún 1614 2ja herb. íb. á 8. hæð í fjölb. Glæsil. útsýni yfír alla borgina. Húsvörður. Örstutt i versl- un og þjónustu. Verð 4,9 millj. I smiðum Hólahjalli 1547 NY Stórglæsil. ca 300 fm einb. á 3 hæðum á frábærum útsýnisstað í Suðurhl. Kóp. Hús- ið selst fokh. Möguieiki á sérib. á neðstu hæðinni. Teikn. og frekari uppl. á skrifst. okkar. ÁHV. 6 M. TILBOÐ ÓSKAST. Lyngrimi 1667 Gott ca. 197 fm parhús ásamt innb. bfl- skúr. Húsið er fullb. utan og fokh. innan. Verð 8,7 millj. Þingholtsbraut 1238 Ca. 87 fm íb. á neðri hæð í fallegu húsi á frábærum útsýnisstað. Húsið afh. tilb. til innr. að innan. og fuilb. utan. Fallegur og gróinn garður. Atvinnuhusnæði Skipholt - frábær staðsetn. 1752______________________NÝ Mjög gott og bjart ca. 230 fm húsn. á jarðh. Húsnæðið skiptist í þrjá hluta, er m. stórum innk. hurðum. og góðri lofth. Höfðabakki 1150 Á þessum fallega útsýnisstað eru á 2. og 3. hæð rúmir 800 fm til sölu. Hæðirnar henta vel f. skrifst. eða þjónustufyrirt. Góðir greiðsluskilmálar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.