Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 18. JÚLÍ 1995 C 11 IfHúsvangur r562-1717 Fax 562 -1772 Borgartúni 29 VIÐARRIMI - EINBYLI - GRAFARVOGI Lz' '-'w'I~--i ¦ ¦ ¦¦ 'Ji i'" "J5i4: '--I - * ¦ ¦' Vel skipulagt 164 fm nýtt einbýli á einni hæð með 34 fm innbyggðum bílskúr. Húsið er í dag fullbúið að utan og fokhelt að innan. Garður er tyrðtur. Verð 9,5 milij. Hægt er að fá húsið afhent tilbúið til innréttingar og málunar á 10,9 millj. 2104. Finnbogi Hilmarsson, Geir Þorsteinsson, Hjálmtýr I. Ingason, Tryggvi Gunnarsson, Guðmundur Tómasson, Jónína Þrastardóttir, Guðlaug Geirsdóttir löggiltur fasteignasali. FELAG II FASTEIGNASALA I^HKyinnuhúsnæðH Skipholt NÝTT Bjart og vel staðsett atvinnuhúsn. ca 230 fm á jarðhæð. Húsn. er hólfað í 3 ein. Stórar innkeyrsludyr. Hátt til lofts og mikið gluggarými á einni hlið. Verð 13,5 millj. 2527. ftí Einbýlishús Staðarsel nýtt Fallegt 183 fm sérbýli með-4 hérb., 2 stofum og góðu fjölskherb. Húsið er vel staðs. m. faflegum garði. Bfl- skúr 28 frrt m. kj. Verð 13,5 millj. 2572. Þjórsárgata Gott ca 122 fm timburhús á tveimur hæðum. Hér eru tvær samþ. litlar Ib. Stór garður. 43 fm vinnuskúr. 15 fm stál- prófíls - gróðurhús o.fl. Verð 12,5 millj. 2526. Leiðhamrar nýtt Glæsil. ca 230 fm einb. ásamt 40 fm bíl- sk. 5 svefnherb. og góðar stofur. Húsið stendur innst í botnlanga með frábæru útsýni. Verð 19,2 millj. 2554. Fellsás - Mos. nýtt Einb. á tveimur hæðum með 2 samþ. íb., ca 400 fm. Á efri hæð eru 2 bað- herb., 2 eldh. og 7-8 herb. Á neðri hæð eru 4 mjög stór herb., gufubað og góð- ar geymslur. Parket. Meiriháttar útsýni. Verð 23 millj. 2528. Bæjargil - Gbæ. nýtt Glæsil. 210 fm einb. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. Á neðri hæð er eldhús og 3 stofur, snyrting og þvhús. Á efri hæð er stórt fjölskherb., baðherb. og 3 rúm- góð svefnherb. Parket og fllsar á öllu. Glæsil. suðurgarður. Verð 17,9 millj. 2323. Hófgerði - Kóp. Fallegt einb. á tveimur hæðum ásamt 40 fm bílskúr. Efri hæð 116 fm. 3 svefn- herb. Neðri hæð 50 fm og 2 svefnherb. Mögul. á séríb. á neðri hæð. Góður garður í rækt. Verð 13 millj. 2546. Furugrund - Kóp. Skemmtil. ca 240 fm 2ja íb. hús. Kj., hæð og séríb. í risi. Eign með mikla mögul. Ib.seljast saman eða hvor i sinu lagi. Stór lóð. Frábært verð 11,5 millj. 2419. # Raðhús - parhús Fannafold - byggsj. Ca 135 fm glæsil. parhús m. innb. bílsk. Parket á stofu og herb. 20 fm suðursv. Ahv. 4,8 millj. byggingasj. Verð 11,9 millj. 2298. Langhoitsvegur 170 fm glaesil. parhús á tvelmur hæðum. Parket á gólfum. Tvennar svallr. Fallegt útsýBt. Fullb. bílsk, Verö 12,9 millj. 2460. Jakasel - m. láni Ca 200 fm parhús á þremur hæðum ásamt bllsk. 3 svefnherb. Ib. í kj. með sérinng. Fallegur garður í rækt. Áhv. 4,2 millj. Verö 13,5 millj. 2491. Hjallaland Á þessum vinsæla stað ca 198 frn endaraðh. á 4 pöllum. 4 herb. og 3 stof- ur. Húsið er allt hið vandaðasta. Suður- sv. og góður garður. Nýl. þak. Fullb. bll- sk. Verð 13,9 millj. 2292. Réttarholtsvegur - byggsj. Fallegt 4ra herb. ca 104 fm raðh. á tveimur hæðum. 3 herb. og stofa. Góð gólfefni. Mikið endurn. hús. Fallegur suðurgarður. Áhv. 3,5 millj. byggsj. Verð 8,6 millj. Skipti á stærri eign. 1636. Huldubraut - Kóp. Ca 235 fm parh. á tveimur hæðum ásamt innb. bflsk. 4 svefnherb. Glæsil. eldh. Suður- og norðursv. Eign með mikla mögul. Sjávarútsýni. Verð 13,9 millj. 2243. Nesbali - Seltj. nýtt Mjög gott ca 200 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4 góð herb. m. parketi. Mjög góður suðurgarður. Ró- legur staður í botnlanga. Gott hús.Verð 14,7 millj. 2541. Sogavegur Góð ca 145 fm sértiæð í þrib. Sérsmíð- uð eikarinnr. 5 herb. og 2 stofur. Stórar suðursv. Fullb. bílsk. Verð 12,4 millj. 2409. Alfheimar. Glæsil. ca 157 fm sérh. f þrfb. ásamt 29 fm bílsk. Góðar svalir. Rúmg. stofur. Stutt í alla þjónustu. Mjög snyrtileg eign. Verð 13,4 millj. 2437. Kársnesbraut - Kóp. Ca 100 fm íb. á 2. hæð í þríb. ásamt 25 fm bílsk. Parket. Suðursv. Fráb. útsýni. Ahv. 4,9 millj. Verð 8,9 millj. Sklpti mögul. á minni eign. 2305. Logafold - byggsj. Ca 100 fm falleg neðri sérh. i tvib. Park- et. Góður garður í rækt. Útsýni. Áhv. 4,6 millj byggsj. Verð 8,7 millj. 2510. Hólmgai ður - byggsj. Hugguleg 3ja herb. sérb. I tvíbhosi. Arinn í stofu. Hiti f stéttum. Fallegur garður með sóipöllum. Áhv. bygg- sj. 3 millj. Verð 7,3 millj. 2422. Fífurimi nýtt 113 fm efri sérh. I fallegu fjórbýli ásamt innb. bílsk. Vönduð sérsmíðuð eldhlnnr. Vilja skipti á minni eign. Áhv. 5,2 millj. húsbr. með 5% vöxtum. Verð 9,8 millj. 2547. Fálkagata nýtt Snyrtileg 88 fm fb. á 2. hæö f fjórb. Parket. Suðursv. Góð lofthæö. Rúmg. og vel hönnuð eign með mikta mögui. Ahv. 3,7 millj. Verð 7,5 mlllj. 2567. Reykás - byggsj. Ca 96 fm falleg Ib. á 3. hæð I fjölb. Mer- bau-parket. Fallegt útsýni yfir Rauða- vatn. Áhv. 5 millj. byggsj. og húsbr. Verð 8,5 millj. 2531. Suðurhólar Ca 100 fm fb. á 2. hæð í fjölb. 3 herb., 2 stofur o.fl. Suðursv. Stutt f alla þjón- ustu og skóia. Ahv. 2,4 millj. Verð 6,9 millj. 2513. Hraunbær Ca 92 fm falleg íb. á 1. hæð. 3 svefn- herb. og góð stofa. Toppstaður fyrir fjölskfólk. Ahv. ca 3,8 millj. Verö 6,9 millj. 2515. Lynghagi - m. bílsk. Ca 110 fm fb. á 3. hæð (efstu) f fjórb. með 28 fm bflsk. 2 herb., 2 stofur og sólstofa, arinn í stofu. Fráb. útsýni. Verð 10,9 millj. 2485. Engjasel Ca 110 fm góð íb. á 2. hæð i fjölb. ásamt bílgeymslu. 3 rúmg. herb., 2 stofur með parketi. Suðursv. Gott út- sýni. Snyrtil. eign. Verð 8,3 m. 2499. Hraunbær - laus Ca 101 fm íb. á 2. hæð í fjölb. 3 góð herb. Þvherb. innan íb. Falleg eign. Verð 7,9 millj. Skipti mögul. á 2ja herb. ib. 2495. Nýbýlavegur - Kóp. Ca 75 fm góð 3ja-4ra herb. fb. á 1. hæð f þríb. ásamt bflsk. ÚJsýni. Verð 8,2 millj. Skipti mögul. 2471. Njalsgata Ca 95 fm góð Ib. á 2. hæð í fjölb. Góð sameign. Húsið er nýviðg. að utan. Verð 6,9 millj. 2477. Rauðhamrar - byggsj. Ca 120 fm glæsil. íb. á Jarðhaeð í fjölb. Húsið er nýl. málað aö utan. Sérinng. Ahv. 5,1 millj. byggsj. Verð 9,9 milij. 2478. Leifsgata - byggsj. 91 fm góð íb. á 2. hæð. 3 herb., saml. stofur o.fl. Parket. Áhv. 3,0 rnlt(i. by ggsj. Verð 6,9 mil^. 2tS1. Eyjabakki Ca 90 fm góð íb. á 1. hæð í fjölb. Þv- herb. inn af eldh. Vestursvalir. Ca 15 fm aukaherb. í kj. m. snyrtingu. Verð 7,2 millj. 2369. Boðagrandi - byggsj. 112 fm falleg 5 herb. fb. á 2. hæð í litlu fjölb. 4 rúmg. svefnherb. Fullb. bílsk. Ib. er laus. Ahv. 3,4 millj. byggsj. Verð 10,5 millj. 2273. Hvassaleiti - bflsk. nýtt Rúmg. ca 81 fm íb. á 4. hæð í fjölb. Parket á gólfum. Fallegt útsýni. Góð aðst. fyrir börn. Áhv. 4,3 millj. Verð 7,6 millj. 2549. Breiðvangur - Hf. 130 fm falleg endaíb. á 4. hæð í fjölb. ásamt bílsk. Þvottah. innan íb. 4 svefn- herb. Fráb. útsýni. Verð 9,5 millj. 2355. Skúlagata 162 fm glæsil. „penthouse" ib. á 5. og 6. hæð f lyftuh. ásamt stæði í bílag. Sól- skáli með suðursv. Rúmg. stofur. Fráb. eign. Verð 14,9 millj. 2334. Kjarrhólmi - Kóp. Góð ca 90 fm íb. á 3. hæð f fjölb. 3 rúmg. herb. Fallegt eldh. Sérþvottah. innan fb. Parket. Gott útsýni. Ahv. 3,6 millj. Verð 7,5 millj. 2505. Maríubakki nýtt Ca 80 fm stórglæsil. endaíb. á 2. haeð. Allar innr. sérsmíðaðar. Flfsar á holi og eldh. Parket á stofu og herb. Skápar í öllum herb. Glæsil. baðherb. Verð 6,9 mlllj. 2533. Hjálmholt Ca 100 fm íb. á jarðh. í kj. með sérinng. f þríb. Fallegur garður. Lokuð gata. (b. er laus fljótl. Verð 7,9 millj. 2476. Stallasel 138 fm glæsil. íbúð m. sérinng. á tveim- ur hæðum í rótgrónu hverfi. Parket og flísar á gólfum. Nýl. eldh. Glæsil. garð- ur. Áhv. 4,4 millj. Verð 9,4 millj. 2341. Bogahlíð nýtt Falleg 80 fm íb. á efstu hæð í fjölb. Góð stofa. Parket. Gott útsýni. Endurn. þak. Verð 6,9 millj. 2555. Meistaravellir nýtt I nýviðg. fjölb. ca 94 fm fb. á 4. hæð. 3 svefnherb. og rúmgóð stofa. Góðar suðursv. Ib. er laus. Gott verð, 7,2 millj. 2558. Grensásvegur Snyrtileg ca 70 fm fb. á 2. hæð f fjölb. Rúmg. stofa. Gott útsýni og svalir. Verð 5,9 millj. 2438. Vesturberg nýtt Mjög góð ca 77 frn Ib. á fráb. verði. 2 svefnh., góð stofa m. fallegu úts. yfir borgina. Nýl. fallegur dúkur á gólfum. Vestursv. Áhv. 2,4 m. V. 6,0 millj. 2561. Eyjabakki - 3ja-4ra 81 fm falleg íb. á 3. hæð. Suð-vestursv. Laus. Áhv. 3,0 milij. húsbr. Verö 6,5 millj. 2344. Opið alla virka daga frá kl. 9 -18 Tjamarmýri - Seltj. GlæsH. fb. á þessum vinsæla stað. 2 hérb, og falteg stofa. Vðnduð gólf- efhi. Éldhús með góðum tækjum og Alno-innr. Innangengt f bílgeymslu frá húsi. Áhv. ca 2,5 millj húsbr. Verð 9,4 millj. 2502. Flókagata - byggsj. Björt og falleg jarðhæð/kj. f góðu húsi. (búðin er mikið endurnýjuð, s.s. gólf- efni, baðherb o.fl. Frábær staðsetn. Ahv. ca 3,5 millj byggsj. Verð 7,9 millj. 2523. Flúðasel NÝTT 92 fm góð íb. á jarðhæð/kj. f litlu fjölb. Laus fljótl. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,2 millj. 2497. Hátún NÝTT Ca 73 fm góð fb. á 4. hæð. í lyftuhúsi. Fallegt útsýni. Húsið er nýl. viðgert og málað að utan. 2462. Jöklafold - byggsj nýtt Glæsi). 85 fm íb. á 1. hæð í snyrtil. fjölb. Góð herb. og eldhús. Þvhús innan fb. Sérgarður. Frábær aðstaða fyrir barna- fólk. Áhv. 4,7 byggsj. Verð 7,9 millj. 2553. Jörfabakki Falleg 74 fm íb. á 2. hæð í fjölb. Rúm- góð stofa. Suðursv. Nýmálað hús. Verð 5,9 millj. 1642. Laugarnesvegur nýtt Ca 73 fm fb. á 2. hæð f góðu fjölb. sem stendur f botnlanga. 2 góð herb. og stofa. Suðursv. Mjög góð fyrstu kaup. Verð 6,3 millj. 2548. Hörðaland 80 fm góð íb. á efri hæð í fjölb. á þess- um vinsæla stað. 2 góð svefnherb. mögul. á 3ja herb. Frábært útsýni. Verð 7,4 millj. 2509. Kaplaskjólsvegur Ca 70 fm góð íb. á 2. hæð í fjölb. Parket. Rúmg. eldhös, nýstandsett baðherb. Laus strax. Verð 6,3 milij. 2496. Austurströnd - Seltj. nýtt Glæsil. ca 80 fm íb. á 5. hæð I lyftuhúsi m. bflgeymslu. Fallegar og stílhreinar innr. Flísar á öllum gólfum. Rúmgóðar suðursv. Verð 8,3 millj. 2566. Frostafold - byggsj. 100 fm falleg fb. á 3. hæð í fjórb. Park- et á stofu. Suðursv. Þvherb. innan fb. Ahv. 3,4 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. 1852. Stekkjarsel - byggsj. Ca 80 fm falleg fb. f þríbhúsi. Parket á stofu og eldhúsi..Sérinng., -hiti og - garður. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,2 millj. 2488. Njörvasund - byggsj. Ca 80 fm góð fb. á jarðhæð/kj. f þrfb. Sérinng. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. Skipti mögul. á minni eign. 2433. Hverfisgata - byggsj. 80 fm mikið endurn. íb. á 2. hæð f fjórb. Nýtt eldhús og bað. Fallegur garður í rækt. Ahv. 2,3 millj. byggsj. Verð 6,5 millj. 2481. Nýbýlavegur - Kóp. Ca 75 fm snyrtil. íb. á 2. hæð í fjórb. ásamt 29 fm bílsk. Parket á stofu. Þv- herb. í fb. Verð 7,5 millj. Skipti mögul. á minna. 2440. Kleppsvegur Ca 85 fm góð Ib.-á 1. hæð í lyftuhúsi. Rúmg. eldhús, stórar stofur. Suðursv. Fráb. verð, 5,9 millj. 2470. Ugluhólar - laus 73 fm falleg íb. á 2. hæð f þessu litla fjölb. Góðar innr. í eldh. Rúmg. stofa með suðursv. Fallegt útsýni. Verð 6,4 millj. 2265. Hrísmóar - Gbæ Falleg ca 100 fm 3ja-4ra herb. íb. á tveimur hæðum f góðu fjölb, Góðar suð- ursv. Vingjaml. íb. á skemmtil. stað. Ahv. 1,7 millj. byggsj. Verð 8,6 millj. 2300. Krummahólar - laus 89 fm rúmg. íb. á 2. hæð í lyftuh. ásamt stæði i bílag. Suðursv. Fráb. verð 5,9 millj. Skipti mögul. á góðum bíl. 2277. Álftamýri - laus strax Ca 70 fm endafb. á 4. hæð í fallegu ný- viðg. fjölb. Rúmg. suðursv. Verð 6,2 millj. 2258. Hjarðarhagi - byggsj. Ca 82 fm glæsil. Ib. á 1. hæð I fjölb. Allt nýtt að baði og eldh. Parket og flísar á gólfi. Suðursv. Húsið nýl. viðg. að utan. Ahv. 3,5 millj. byggsj. Verð aðeins 6,9 millj. 2359. Skúlagata nýtt Falleg 66 fm ib. á 1. hæð fjölb. íb. er mikið endurn., s.s. etdhús, bað, gól- fefni, rafmágn o.fl. Suðursv. Göö aðstaða fyrir börn. 2564. Stóri-Ás við Nessveg nýtt Skemmtil. ca 56 fm rislb. i þrib. Parket ágólfum. Stórt herb. Nýl. eldhinnr. Tilvalín eign fyrir skólafólk. Losnar 1. sept 1995. Ahv. 1,5 mlHJ. Verð 4,1 millj. 2566. Ryðrugrandi nýtt Glæsil. 65 fm fb. á jarðh. t góðu fjölb. Nýl. parket. Flisal. baðherb. Sérgarður. Bílskúr getur fylgt. Verð 6,5 millj. án bílsk. Ahv. 4,5 millj. 3001. Lækjarfit - Gbæ nýtt Sérlega hugguleg ca 75 fm íb. á jarðh. m. sérinng. (b. er öll endurn. s.s. eld- hús, bað, gólfefni, gluggar o.sv.frv. Fal- legur suður garður með verönd. Topp- staðsetn. Verð 6,3 millj. 2543. Spóahólar nýtt Falfeg íb. á 2. hæð í litlu fjölb. (b. er ca 54 fm m. nýl. gólfefnum. og er öfl hin snyrtllegasta. Suðursv. m. góðu tttsýni. Verð ð,4 millj. 2562. Vallargerði - Kóp. nýtt Glæsileg 65 fm íb. á jarðh. í fjórb. m. sérinng. Rúmg. sjónvhol m. flísum. Stofa m. parketi. Flísal. baðherb., end- um. eldhús. Fallegur garður. Verð að- eins 5,3 millj. 2571. Kirkjuteigur NÝTT Góð 68 fm íb. í þríb. (b. er í lítið nið- urgr. kj. í góðu húsi. Stórir gluggar og herb., rúmg. stofa. Endurn. bað m. fllsum. Parket. Ahv. 3,0 miHj. Verð 6,5 millj. 2560. Gnoðarvogur - byggsj. Ca 58 fm góð íb. í liilu fjölb. Húsið er nýl.viðgert og íb. mikið endum. Áhv. ca 2,5 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. 2516. Kleppsvegur - byggsj. Góð ca 48 fm ib. i litlu fjölb. Húsið stendur til hliðar við Kleppsveg. Þv- herb. í íb. Fln fyrstu kaup. Áhv. ca 1750 þús. byggsj. Verð 4,5 millj. 2525. Furugrund - Kóp. Góð einstakt. fb. á 3. hæð f litlu flölb. Hús og sameign í ffnu standi.Ahv. ca 2 millj byggingasj. Verð 3,9 millj. 2522. Vesturberg nýtt Glæsil. 54 fm íb. á efstu hæð í fjölb. Gott útsýni. Parket og flísar. Þvhús inn- an ib. Blokkin er nýl. klædd. Vilja skip- ti á sérb. alit að 10,5 millj. Ahv. 2,5 millj. byggsj. Verð 5,2 millj. 2563. Samtún nýtt Á þessum vinsæla stað snyrtil. 2ja herb. (b. I kj. Mikið endurn. Fallegur suður- garður. Verð 3.950 þús. 2542. Lyngmóar - Gbæ 56 fm glaesil. fb. á 3. hæð. Parket. Suð- ursv. Hús nýl. málað að utan. Verð 5,6 millj. 2480. Lynghagi - laus Ca 45 fm ósamþykkt fb. í kjallara i fjórb. (búð sem hentar vel fyrir laghenta. Verð 1,9 millj. 2020. Þverbrekka - Kóp. Ca 45 fm ib. á 9. hæð f lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Vestursv. Áhv. 2,4 millj. bygg- ingasj. Verð 4,5 millj. 2517.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.