Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 18.07.1995, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 18. JÚLÍ1995 C 17 - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll ríf Hóll rífandi sala - Hóll rífaodi sala - Hóll kynnir makaskiptalistann . Selbraut - Seltj. Giæsii. 220 im Nýlendugata. virðuiegt 136 fm II Makaskipti eru þægileg og fljótleg leið sem felur í sér minnstan tírha og fyrirhöfn fyrir seljendur fasteigna. Við á Hóli höfum nú útbúið sérstakan makaskiptalista með þeim aðilum sem vilja skipta á ódýrari eða dýrari eign. Hér ættir þú að geta fundið draumaeignina! Já, þetta er ekk- ert mál. Þú skráir bara eignina þína á listann og við finnum fyrir þig eign sem hentar 1 skiptum! Hafðu samband! Vinir Hafnarfjarðar! fSÓleyjarhlíð. Skemmtii. og vel skipul. 93 fm fb. á 3. hæð á vinsæt- um stað í Hafnarfirði sem er tilb. til afh. futifrág. að utan og tilb. til innr. að innan. Verð 6,6 mlllj. 3030. HraunbíÚn. Skemmtil. og feyki- rúmg. 163 fm efri sérh. í vinaiegu fjórbýl- ish. Sérinng. og innb. bilsk. prýða þessa. Já, drifðu þig nú að skoða! Verð 10,5 mlllj. 7001. StUÖlaberg. Veistaðsett 167 fm endaraðhús sem afh. tilb. til innr. Áhv. 4,2 mfllj. húsbr. Verö 10,6 millj. Teikn. á Hólí. 6675. í austurbæ - Kóp. á star skemmtil. útsýnisst. við Álfhólsveg vorum við að fá í sölu skemmtil. 83 fm íb. á neðri hæð með sérinng. í tvíb. 3 svefnherb. og rúmg. stofa. Skipti mögul. á minni eign. Verð 7,2 mlllj. 4877. Miðbærinn - laus. vei skipui 88 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð, miðsv. í Rvík. Lokaður garður. Verð 6,1 millj. 4870. Hraunbær. Vorum að fé i sölu afar snyrtilega 4ra herb. ib. á 2. hæð i 3ja hæða fjölb. Aldeills sanngjarnt verð, 6,9 millj. 4797. FífUSel - laUS. 4ra herb. 100 fm íb. á 2. hæð. Húsið endurn. og málað. Bil- skýli fylgir. Laus fljótl. Áhv. byggaj. 3,0 millj. VerA 7,3 millj. Laus. Lyklar á Hóli. 4867. Boðagrandi. Sérlega spennandi 95 fm ib. á 3. hæð m. bílskýli. Héðan er frá- bært útsýni út á hafiö blátí. Áhv. hagst. lón. Verðið er sanngj., aðeins 8,4 millj. 4617. FlÚðasel. Svo sannarlega falleg 4ra-5 herb. 100 fm íbúð é 2. hæð með bílskýli. Já, það er aldeilis gott aö búa i þessu barn- væna umhverfi! Ahv. hagst. lán. Verð að- elns 7,6 mlllj. 4795. Miðbærinn. Virkilega góö 74 fm fb. á 1. hæð austarlega við Grettisgötu. Nýtt eikarparket. Þetta er kjörinn staður fyrir þá sem kunna að meta líf og fjör miðbæjarins. Gott verð 5,5 millj. 4411. Hjarðarhagi. Virkilega falieg 116 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð í hjarta Vesturbæjar. Bflskýli. Ný glæsil. eldhúsinnr., 3 gðð svefn- herb. Áhv. byggsj. 3,4 millj. Verð aðelns 8,9 millj. 4502. Kleppsvegur - gott verð. Stór, björt og skemmtil. 120 fm endaib. á 3. hæð með tvennum svölum og útsýni yfir sundin blá og borgina. Verðið geta allir ráðið við, aðeins 7,0 millj. 4519. Háaleitisbraut. Afar hugguleg 4ra-5 herb. 105 fm íb. á 3. hæð í traustu fjölb. Útsýni yfir borgina. Btlsk. fylgir. Hagst. verð 8,3 millj. 4457. Smáíbúðahverfi. vei skipui. 4ra herb. íb. m. yfirbyggðum svölum o.fl. Óvið- jafnanl. staður. Líttu inn! Verð 7-7,5 millj. 4840. MÍðbær. Vinalegt parhús i miðbæ Reykjavíkur sem samanst. af 3 svefnh. og stofu. Sjón er sögu rikari. Verð aðeins 5,9 milii. 4994. Dalsel - laus - 4 svefnh. Falleg rúmg. og björt 100 fm íb. á 1. hæð m. bilskýli. Stór stofa. Ýmis makaskipti á milli eigna koma til greina. Lyklar á Hóli. Verð 7,5 millj. Áhv. 4,9 millj. 4532. Hæðir Langholtsvegur - skipti á ódýrari eign Víð Lækínn. Ný og glæsil. 92 fm 3ja herb. íb. á þessum vinalega stað mitt í njarta Hafnarfjarðar. Vönduð beykield- húsinnr., vandaðir skápar. Stórar suð- ursv. Laus nú þegar. Áhv. húsbr. 5,8 millj. Verð 8,6 millj. 4872. Staðarhvammur. Nýkomin i sölu falleg 2ja herb. fb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Sérþvottah. í íb. Sólskáli mót suðri. Glæsielgn á f rábærum stað. Áhv. byggsj. 5,1 millj. Verð 8,3 mlllj. 2458. GlaðheÍmar. Á þessum eftirsótta stað vorum við að fá í sölu 5 herb. 135 fm sérh. (1. hæð) sem skiptist m.a. í 3 svefn- herb., rúmg. stofu og borðst. Góðar svalir. Steypt bilskúrsplata fylgir. Húsið er nýl. viög. og málað. Þetta er fráb. eign. á frá- bærum stað. Verð 10,5 millj. 7862. í VeSturbæ - KÓp. Gullhugguleg 105 fm 5 herb. efri sérh. auk 25 fm bílsk. Þetta er rólegur og góður staður, tilvalinn fyrir barnafólk. Verð aðeins 9,3 millj. 7861. SkeÍðarVOgur. Sérstaklega falleg 102 fm hæð í fjórbýli. Eignin skiptist i 3 svefnherb., 2 stofur o.fl. Eignin skartar park.- etgólfum, flísum o.fl. Afar vandaðar innr. 36 fm bílsk. Já, þetta er góð eign á enn betri stað! Verö 10,7 millj. 7912. LangholtSVegUr. Bréðskemmtil. 100 fm íbhæð auk 18 fm vinnuskúrs. Hæð- in skiptist m.a. í 2 svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Láttu þér ekki nægja að keyra fram- hjé £essari. Verð 8,5 millj. 7910. Hamrahlíð. Gullfalleg 108 fm efri hæð í fallegu steyptu þríb. 2 svefnh. 2 saml. stofur. Suðursv. M.a. nýl. eldhús, gólfefni o.fl. Bílskréttur. Áhv. 3,2 millj. byggsj. og húsbr. Verð 9,5 millj. 7908. Gullfalleg 170fm 5 herb. parhús/tvíb. byggt '79. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Húsið er afar glæsil. innr. m.a. nýl. Marbau-parket, Ijósar flísar o.fl. Góður 25 fm bílsk. Verð 12,9 mlllj. 6750. raðh. á þessum einstaka stað á nesinu m.a. 4 svefnherb. og stórar stofur með góðum suðursv. fyrir grillmeistara og sól- dýrkendur. Áhv. 6,5 millj. Verð aðeins 13,7 millj. 6710. Hvannarimi. Aldeilis huggulegt 168 fm nýtt nánast fullb. tvíl. parh. með innb. bílsk. Hér er ekkert til sparað m.a. marmara- lögð gólf. Góð verönd út af stofu. Skipti á minni eign. Áhv. 6,8 milij. Verð 12,2 millj. 6775. Háhæð 17 - Gbæ - parhús í byggÍngU. Stórgl. 172 fm parhús með innb. bilsk. á eftirsóttum stað í Hæða- hverfinu í Garðabæ. Gert er ráð fyrir 4 svefn- herb. Húsið afh. fokh. að innan og fullb. að utan, glerjað, múrhúðað og með fullfrág. útihurðum svo og þakkanti. Byggingaraöilar taka vel á móti þér alla virka daga kl/ 9—18. Verðið er sanngjarnt 8,9 millj. 6758. Berjarími. Mjög skemmtil. 184 fm parh. m. innb. bílsk. Mahogny-innr. í eldh. Sólskáli. 4 rúmg. svefnherb. Áhv. húsbr. m. lágu vöxtunum 6,0 millj. Verð 12,5 millj. Makaskipti á minni eign vel ath. 6766. í Suðurhlíðum KÓp. Erum með í sölu 178 fm gullfalleg parh. m. innb. bílsk. Áhv. húsbr. á lágu vöxtunum 6,0 millj. Verðið er aldeilis sanngjarnt, aðeins 8,5 millj. 6722. ÁlfhÓISVegUr. Eigulegt 120 fm endaraðhús ásamt 40 fm fristandandi bilsk. í austurbæ Kóp. 3 svefnherb., 2 stofur. Húsið er nýviðgert og málað. Laus fljótl. Verð 9,5 millj. 6641. Furubyggð - MOS. Afar glæsil. fullb. parhús i þessu skemmtil. hverfi i Mosfellsbæ. Innr. í sérfl. Parket á öllum gólfum. 4 svefnherb. Góður bílsk. Verð: Tilboð. 6673. ÞíngáS. Gullfallegt bjart og skemmtil. hannað 155 fm endáraðhús á einni hæð með útsýni út yfir Rauðavatn. Innb. bílsk. Hægt er að fá húsið fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 mlllj. Eða tilb. til innr. Verð 9,9 millj. 6726. Mosfellsbær. Erum með í sölu vinalegt 100 fm parh. (hæð og ris) með frá- bærri geysistórri suðurlóð á rólegum og góðum stað við Reykjaveg. Þetta er eitt- hvað fyrir þá sem hafa græna fingurl Verð aðeins 8,2 mlttj. 6690. I GrafarVOgÍ. Afareigulegtfullb. 187 fm parhús með innb. bílsk. á fráb. útsýn- isst. Já, hér blasir Esjan við út um eldhús- gluggann! Verð 12,5 mlllj. 6603. Sumarparadis í Skorradal Erum með takmarkaðan fjölda af sumarhúsalóðum í landi Dagverðarness í Skorradal. Löndin sem eru ca Va-'/s hektari að stærð eru í einstaklega fatlegu skógivöxnu landi nálægt Skorradalsvatni. Stutt er í sundlaug og ýmsa þjónustu. Miklir möguleikar til útivistar á sumrum sem vetrum. Ein- stakt tækifæri til að láta drauminn rætast um sína eigin paradís!. Jón og Stína aðstoða alla áhugasama og veita góöfúslega upplýsingar í síma 437-0062 eða 852-8872. Heiðarhjalli - sérhæðir m. bílsk. - frábært verð Á þessum frábæra útsýnisstað i Suð- urhlíðum Kópavogs erum við með í sölu einstaklega skemmtilegar 118 fm sérhæðir auk bílskúrs. Hæðirnar afhendast á næstunni tilbúnar til inn- róttinga með uppsettum milliveggjum og fullbúnar að utan. Verðið er aldeil- is sanngjarnt, aðeins 8,5 millj. 4012. Blönduhlíð - sérhæð. Ein af þessum klassísku hæðum á þessum skemmtil. stað miösvæðis í borginni. Hæð- in sem er 112 fm skiptist i 2 saml. stofur og 2 rúmg. svefnherb. Verð 8,5 millj. 7743. I Laugarásnum. seri. giæsii. og rúmg. rishæð. Franskir gluggar prýða þetta slot og 3 stórar stofur auk 3ja svefnherb. Góður 25 fm bílsk. fylgir. Já, hér er aldeilis gott að búa. Verð 11,9 mlllj. 7905. Kambsvegur. Guiifaiieg 125 im neðri sórh. í tvíb. á þessum veðursæla stað í austurbæ Rvíkur. Parket. Suðursvalir. Góð- ur bilskúr innr. sem íb. Gott 1. táninginn eða tengdó! Engin sameign. Verð 10,9 mlllj. Skipti mögul. á minni eign. 7706. Víðimelur. Seljum á þessum eftir- sótta stað glansfína 107 fm efri hæð ásamt bílskúr. Eignin skartar m.a. nýju parketi, nýju baðherb., fallegum sérgarði og rúmg. aukaherb. í kj. Nýl. þak og rafmagn. Bein sala eða skipti á 3ja herb. íb. f gamla góða vesturbænum. Verð 9,8 millj. 7857. SkÓgargerðÍ. Stórglæsil. 4ra herb. 112 fm sérh. Hér er suðurgarður meö góðri verönd og ný sólstofa. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 9,5 millj. 7819. Rað- og parhús Nýtt fullbúið endarað- hÚS. Einstakl. glæsil. 151 fm fullb. endaraðhús við Mosarima i Grafarvogi. Granít og parket á gólfum. Skápar í öllum herb. Allur frég. í sérfl. Laust strax. Verð 12,9 millj. 5626. HjallaSel. Glæsil. parhús á þromur hæðum með innb. bílsk. 6 svefnherb., rúmg. stofur. Parket. Tvennar svalir með góðu út- sýni. Hellulögð verönd með skjólveggjum. Hagst. lán. Verð er aldeills sanngjarnt 12,9 mlllj. 6770. Lindarbyggð - Mos. Mjog fai- legt 160 fm parhús með innb. bilsk. 3 góð svefnherb., stór stofa og sólst. Góð stað- setn. Hér vantar bara herslumuninn til að húsið sé fullb. Áhv. 6 millj. Verð 11,2 millj. Skipti á minni mögul. 6985. í hjarta vesturbæjar! Afar fallegt 120 fm mikið endurnýjað parhús við Hringbraut, sem er á tveimur hæðum auk kj. þar sem möguleiki er á sérib. M.a. nýtt gler og gluggar, nýl. þak, gólfefni o.fl. Stór suðurgarður. Áhv. húsbréf 5,7 millj. Verð 9,9 mlllj. Skipti á minni eign í vest- urbæ möguleg. 6727. Einbýli einb. sem telur alls 6 herb. getur orðið þitt strax i dag. Þetta er svo sannanlega eign sem býður upp á mikla mögul. m.a. er hægt að útbúa þrjár íb. 35 fm bilsk. fylgir. Skoðaðu strax í dag - á morgun gæti það verið of seint! Verð 9,8 millj. 5765. VeStUrbœr. Mjög „rómantiskt" I einb. i vesturbænum samtals 151 fm. 14-5 herb., stór og björt stofa, sólskáli með vínberjatréi o.fl. Mögul. á arni. Stór bílsk. Fallegur viður á gólfum og innr. Endalausir mögul. Þetta er sko „ekta". Verð 11,9 millj. 5002. Alfaheíði. Einstakl.gott 180 fm I nýl. einbhús með innb. bilsk. 4 svefn- | herb. og 2 stofur, Sameiginlegt leik- svæði fylgir og stutt f skóla. Áhv. 7,0 millj. Verð 14,2 millj. 5911. I Dofraborgir Við Vesturberg Afar spennandi 186 fm einb. innst i botnlanga, sem stendur á frábær- um útsýnisstað við stórt óbyggt úti- vistarsvæði. 4-5 svefnherb. og rúmg. stofa. Sérinng. i kj. Bflsk. Falleg gróln lóð. Makask. mögul. Verð aðeins 12,9 millj. 5908. Einbýli á'Seltjarnarnesi Vorum að fá í sölu afar spennandi og vel viðhaldið 303 fm einb. auk 34 fm bílsk. Eign- in skiptist m.a. í 4 stórar parketlagðar stof- ur, 3-4 svefnherb. auk þess sem nýl. stand- sett einstaklingsib. með sérinng. er í kj. Fráb. verönd. og stþr garður. Eign fyrir vandláta. Verð 19,9 millj. Ýmis makasklpti hugsanl. 5006. GarðhÚS. Stórgl. 226 fm einb. ásamt tvöf. bilsk. 5 svefnherb. og 2 stofum. Arinn i stofu. Já, hér er aldeiiis gott að hvila lúin bein við snarkandi arineldinn á síðkvöldum. Fráb. garður í fullum skrúða. Tilvalið fyrir sólböð, afmælis- og grillveislur. Áhv. 5,1 millj. Verðið er sanngjarnt 15,7 millj. 5894. Háhæð — Gb. Guiifaiiegt 165 fm raðhús á einni hæð (þ.m.t. 20 fm milliloft). Innb. 25 fm bílsk. Fallegar og vandaðar innr. Áhv. 9,0 millj. Verð 14,5 millj. Fráb. stað- setn. 6774. DaltÚn - KÓp. Sérl. skemmtil. 270 fm einb. á þremur hæðum. Heitur pottur prýðir þessa eign, svo og stór bílsk. Hér er mögul. að hafa 2 íb. Skipti möguleg á minni eign. Verð 16,8 millj. 5631. GrafarVOgur. Nýkomiðísöluspenn- endi 195 fm einb. á einni hæð við Reyrengi með innb. rúmg. bílsk. Eignin er tæpl. fullfrág. en vel íbhæf. 4 svefnherb. o.fl. Áhv. 4,2 mlllj. húsbr. Verð 11,5 millj. 5904. Klapparberg. Alveg stórglæsilegt 244 fm einb. í sérflokki. Vandaðar og gullfal- legar innr. Mikið útsýni. Gosbrunnur og verönd prýða þessa eign. 4 svefnherþ. og 3 góðar stofur. Innang. i rúm. 30 fm fullb. bílsk. Þetta er eign fyrir þá sem vlta hvað þeir viljal Verðið er aldeilis sanngjarnt 15,5 millj. 5585. Glæsieign í Mosfellsbæ. Einstaklega fallegt 160 fm einbýlishús á einni hæð auk 35 fm bilskúrs. 4 svefn- herb., stór stofa meö arni. Eignin stendur á 1400 fm gróinni lóð á frábærum stað við stórt óbyggt svæði. Já, það jafnast ekkert á við sveitasæluna. Makaskipti vel hugsan- log. Verð 13,5 millj. 5010. Smáíbúðahverfi. skemmtn. 170 fm einbhús ásamt 36 fm bilsk. Nýl. eldhús- innr. o.fl. 6 svefnh. og góðar stofur. Maka- skipti a 4ra- 5 herb. ib. í sama hverfl. Verð aðeins 14,9 millj. 5623. Búagrund nr. 10 - Kjalar- nesi. Nýbyggt parhús á einni hæð með 4 svefnherb. ásamt stofu. Húsið er til afh. nú þégar fokh. að innan og fullb. að utan. Hægt er að fá húsiö lengra komið ef vill. Hér er kyrrðin einstök og sjávarútsýni heiil- ar hal og sprund! Verð 6,2 millj. 5582. Mosfellsbær. tíi söiu 170 fm timb- urhús með innb. bílskúr sem er rúml. tilb. undir tréverk að innan. Fullb. að utan. Verð 11,5 millj. 5995. Sumarbústaðir Hraunborgir - Grímsnesi Stórskemmtil. 50 fm sumarbústaður byggö- ur 1988 í 70 km fjarlægð frá Reykjavík. Rafmagn og kalt vatn. Húsiö stendur á 0,5 hektara leigulóð. Þjónustumiðst. er á svæð- inu með sundlaug, heitum potti m.a.s. golf- velli! Allt þetta færðu fyrir 3.950 þús. 8109. í Borgarfirði Afar glæsilegt nýbyggt 50 fm sumarhús (heilsárshús) auk ca 20 fm svefnlofts. Stall- að járn er á þaki. Rafmagn og rennandi kalt vatn. Allt innbú fylgir. 8104. Eiiífsdalur í Kjós Gullfallegur og vel við haldinn 45 fm sumar- bústaður á 3800 fm lóð. Kalt vatn og raf- magn. Innbú fylgir. Vorðið er afar sann- gjarnt aðeins 2,8 millj. 8008. Glæsil. 170 fm einb. með innb. bílsk. á einni hæð á fráb. stað í Grafarvogi. Húsið verður afh. fljótl. fullb. að utan og fokh. að innan með grófjafnaðri lóð nú i sumar. 4 sveínherb. Góður garður. Verð 9,6 millj. 5003. Seltjarnarnes. Giæsii. 2sofmeinb. á einni hæð við Sævargarða. Stór bílsk. og sólstofa. Verðlaunagarður. Þetta er hús sem að þú verður að skoða. Verð 19,5 millj. Makask. óskast á minni eign. 5597. Sumarhús Lóð fyrir sumarhús. vorum að fá í sölu eins hektara leigulóð skammt fré jörðinni Stóra-Kroppi í Borgarfirði. Á lóðinni eru steyptar undirstöður sem henta allt að 60 fm sumarhúsi. Rafmagn og vatn á staðn- um. Landið er hæðótt og fallegt með góðu útsýni. Litmyndir é Hóli. Verð 350 þús. Byggingalóðir Bollagarðar - Seltj. vorum að fá i sölu frábærlega vel staösetta 830 fm bygglóð sem ætluð er undir einbhús á einni hæð. Verð 2,5 millj. 114. í vesturbænum. vorum að a i sölu tvær góðar bygglóðir skammt frá Bjargi við Nesveg. Byggingameistarar, ykkar tími er kominn! 105. Rússar krefjast eigna upp á marga milljarða dollara Moskvu. Reuter. RÚSSAR hyggjast gera kröfu til þess að fá aftur fasteignir og hluta- bréf að verðmæti 9 milljarðar dollar- ar í 106 löndum, en erfitt getur reynst að sanna éignarréttinn að sögn starfsmanns fasteignanefndar rússneska ríkisins, GKI. „Vandinn er sá að sanna verður að landareignir, byggingar og hluta- bréf í fyrirtækjum tilheyri Rúss- landi," sagði Valeríj Fatejev, varafor- maður nefndarinnar, á blaðamanna- fundi. Fatejev sagði að Rússar gerðu kröfu til eigna síðasta keisara Rúss- lands og rússneskra aðalsmanna auk eigna Sovétríkjanna fyrrverandi. Erfði allar eignir Rússland erfði allar fyrrverandi eignir Sovétríkjanna með undirritun samnings við önnur fyrrverandi lýð- veldi eftir hrun Sovétríkjanna 1991. Samkvæmt samningnum sam- þykktu hin sovétlýðveldin 14 að af- sala sér sínum hluta í eignunum gegn því að Rússland tæki á sig hluta þeirra af skuldum gömlu Sov- étríkjanna. „Við verðum fyrst að sanna að allar kröfur Rússlands til fasteigna erlendis annarra en sendiráða séu réttmætar," sagði Fatejev, „og síðan reynum við að fá öllum kröfum okk- ar fullnægt." 1900 byggingar og landareignir Rússland gerir tilkall til um 1900 lóða, jarða^g bygginga, alls að verð- mæti að minnsta kosti 3.3 milljarðar dollarar, og hlutabréfa að verðmæti 5.9 milljarðar dollara í 500 fyrirtækj- um. Sérstök nefnd á vegum GKI hefur nýlega hafist handa um að rannsaka þessar miklu kröfur. í Þýskalandi einu þarf að kanna 65.000 skjöl í söfnum áður en reynt verður að sanna réttmæti krafnanna að sögn Fatejevs. Rússar gera kröfu til hlutabréfa að verðmæti 3 milljarðar dollarar í Bretlandi og gera ekki jafnviðtæka kröfu til hlutabréfa í nokkru öðru landi. Fatejevkvað það vandamál í fyrir- tækjum, sem Sovétríkin hefðu áður átt hlutabréf í, að mörgum þeirra hefði verið breytt í hlutafélög síðan kerfi kommúnista leið undir lok og lítið væri vitað um eigendur þeirra. Sárafá mál hafa unnist til þessa að sögn Fatejevs, en hann gerir sér vonir um betri árangur. „Við getum lært af rússnesku rétttrúnaðarkirkj- unni, sem hefur endurheimt margrar eignir," sagði hann. ? ? ? Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll r - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - AbbeylMat- : ionalkaup- ir N&P London. Reuter. BRESKI bankinn Abbey National Plc og byggingarfélagið National & Provincial Building Society (N&P) hafa sameinast í eitt fyrirtæki, sem mun ráða yfir rúmlega 15% af veð- lánamarkaði Bretlands. Abbey mun greiða N&P 185 millj- ónir punda og viðskiptavinum bank- ans fjölgar um þriár milljónir í 15 milljónir. Nýir viðskiptavinir eiga kost á að kaupa tryggingar og njóta annarrar þjónustu, sem bankinn hefur upp á að bjóða. Félagsmenn N&P fá að minnsta kosti 500 pund í hlutabréfum í'Ab- bey og aukagreiðslu, ef þeir hafa verið í félaginu í meira en tvö ár.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.