Morgunblaðið - 09.08.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 09.08.1995, Blaðsíða 6
6 C MIÐVIKUDAGUR 9. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ MARKAÐIR F/skverð heima Alls fóru 97,3 tonn af þorski um fiskmarkaðina þrjá hér syðra í síðustu viku. Um Fiskmarkað Hafnarfjarðar fóru 3,9 tonn á 86,75 kr./kg. Um Faxamarkað fóru 75,8 tonn á 87,65 kr./kg og um Fiskmarkað Suðurnesja fóru 17,7 tonn á 84,11 kr./kg. Af karfa voru seld 8,1 tonn. í Hafnarfirði á 60,41 kr. (0,61), á Faxagarði á 25,04 kr./kg (0,51) en á 71,11 kr. (7,01) á F. Suðurnesja. Af ufsa voru seld 18,2 tonn. í Hafnarfirði á 45,81 kr. (1,31), á Faxagarði á 35,46 kr. (2,11) og á 56,48 kr. hvert kíló á Suðurnesjum (14,81). Af ýsu voru seld 24,6 tonn á mörkuðunum þremur hér syðra og meðalverðið 77,23 kr./kg. F/skverð ytra -Í:—:r— , j; i Júní Júlí 26. víka 27. vika i Þorskur 60 40 28. vika 29. vika 30. vika Eingöngu var seldur fiskur úr gámum í Bretlandi í síðustu viku. Ekki liggja fyrir upplýsingar um magn eða verð. Karfi tmmmmm Ufsi mmmmm Eitt skip seldi afia sinn í Þýskalandi í síðustu viku. Haukur GK 25 seldi 156,1 tonn á 101,94 kr./kg. Þar af voru 131,5 tonn af karfa á 102,72 kr./kg og 7,6 tonn af ufsa á 93,64 kr./kg. 2 milljarða vantar upp á úthafskarfann Mikil eftirspum á mörkuðunum ÍSLENSK skip hafa það sem af er þessu ári veitt rúmlega 18.000 tonn af úthafskarfa samkvæmt upplýsing- um frá Fiskistofu. Það er mun minni afli en á sama tíma í fyrra. Árið 1994 veiddust um 46.500 tonn af karfa í úthafinu en árið 1993 veiddust 19.700 tonn og 13.800 tonn árið 1992. Samkvæmt tölum frá Þjóðhags- stofnun nemur útflutningsverðmæti úthafskarfa á þessu ári um 850 milljónum króna, sem er ekki þriðj- ungur af því sem reiknað hafði ver- ið með á árinu. Útflutningsverðmæti úthafskarfa á árinu 1994 Voru um 2,2 milljarðar króna. Nú eru fjögur íslensk skip á úthaf- karfaveiðum, Siglir, Guðbjörg ÍS og Samheijatogararnir Baldvin Þor- steinsson EA og Víðir EA. { mars og apríl fengust um 2.700 tonn af karfa í úthafínu, í maí og júní um 12.600 tonn og innan við þúsund tonn í júlí. Gott verð hefur fengist fyrir karf- ann og hefur verðið hækkað að und- anfömu og eftirspumin er mikil enda virðist vanta karfa á markaðinn. Birgir Öm Amarson, hjá ÍS, sagði að verkfallið hafi vissulega haft mik- il áhrif á framleiðslu þeirra og að hún væri minni en reiknað hafði Pólland verið með. Bæði hafi veiðin verið mun lakari en menn gerðu ráð fyrir og verkfallið hafi ekki verið til að bæta. Verðið á karfanum hafí samt sem áður verið ágætt og hafi reynd- ar aðeins hækkað að undanfömu. Úthafskarfmn væri að vísu ódýrari en svokallaði strandkarfínn eða rauði karfinn en verðmismunurinn væri alltaf að minnka vegna þess að gæði úthafskarfans hefðu aukist eftir að Íslendingar hófu veiðar á honum. Útflutningiir á fiski fer stöðugt vaxandi Seljendur eru sammála um að afla- bresturinn og verkfall sjómanna í“* vor hafí komið í veg fyrir verðhmn á karfanum í ár. ÍS meö þúsund tonna minni framleiðslu íslenskar sjávarafurðir era aðeins með tvö skip á veiðum í úthafínu núna, Sigli frá Siglufírði og Hein- aste, sem Sjólastöðin hf. í Hafnar- fírði á, en er skráður í Litháen. Út- flutningur fyrirtækisins á úthafs- karfa fyrstu sjö mánuði ársins var rúm 2.000 tonn eða tæpum þúsund tonnum minni miðað við sama tíma- bil í fyrra. Útflutningsverðmæti út- hafskarfans í ár nemur um 251 millj- ón króna en nam í fyrra um 360 milljónum króna. • UTFLUTNIN GUR Pólverja á fiski og unnum sjávarafurðum hefur aukist verulega á síðustu tveimur árum og bendir flest til, að sú þróun muni halda áfram á næstunni. Á síðasta ári var útflutningur- inn 65.000 tonn, 66% meiri en 1993, og fór að langmestu leyti tíl Vestur-Evrópu. Keyptu Þjóð- veijar 41% útflutningsins, Danir 10% og Hollendingar 9% en alls fluttu Pólveijar út sjávarafurðir tíl 83 landa fyrir um 7,5 milljarða kr. Þess ber að geta, að inni í þessum tölum eru ekki landanir pólskra skipa í erlendum höfnum eða umskipun úti á sjó. Pólskur fiskútflutningur með þessum hætti var alls 136.000 tonn og verðmætið 8,3 milljarðar kr. Útflutningur á unnum sjávar- afurðum var 35% af heildarútflutn- ingnum og 60% af verðmæti. Inn- flutningur á unnum sjávarafurðum hefur hins vegar minnkað, sérstak- lega á niðursoðinni vöru, og það endurspeglar meðal annars miklu meiri gæði pólskrar vöru og aukna trú pólskra neytenda á henni. Er það ekki síst að þakka samstarfi við erlend fyrirtæki í þessari grein. Síld tll Úrúgvæ Pólveijar selja til margra landa eins og áður hefur komið fram og þeir hafa til dæmis fengið tíl- töjulega gott verð fyrir unna síld í Úrúgvæ eða nærri 2.200 kr. fyr- ir kg. Innflutningur á sjávarafurðum til Póllands var 188.600 tonn á síðasta ári og komu 45% hans frá Noregi. Var sumt unnið í Póllandi og flutt aftur út og aðallega til Samveldis sjálfstæðra ríkja eða Sovétríkjanna fyrrverandi. Hagnaður Pólverja á viðskiptum með sjávarafurðir var um 6,3 milljarðar kr. á síðasta ári. Birgir sagði að nú væra sex skip frá þeim í Smugunni en að minnsta kosti tvö þeirra hefðu væntanlega farið á karfaveiðar í úthafínu aftur ef það hefðu ekki verið möguleikar í Smugunni. SvlpuA f ramleiðsla hjð SH Hjá Sölumiðstöð hraðfrystihús- anna fengust þær upplýsingar að framleiðsla á úthafskarfa á þessu ári væri nú í kringum 16.000 tonn og að það væri svipuð framleiðsla og í fyrra. Þeir væra nú með fleiri erlend skip á karfaveiðum í úthafinu en í fyrra, m.a. frá Þýskalandi og Rússlandi. Því hefði verkfallið ekki haft eins mikil áhrif á þá og ella. Framleiðsla íslensku skipanna hafi þó dregist saman og því væri fram- leiðslan eitthvað minni en vonir stóðu til. Dræm velAI eins og er Að sögn Runólfs Birgissonar hjá Siglfirðingi _hf. er Siglir nú um 750 mflur frá íslandi. Hann sagði að veiðin væri dræm eins og væri, en menn væra nú að bíða og vona að hún lifnaði þegar líða færi á ágúst en veiðin hafi verið mjög dauf í júlí í fyrra en aukist þegar kom fram í miðjan ágúst. Hann sagði að talsverður fjöldi af allra þjóða skipum væri á þessu svæði en erlendu skipunum hafi gengið verr en þeim íslensku af því að íslensku skipin væra með stærri og betri troll. Runólfur reiknaði með að Siglir yrði á úthafskarfaveiðum þangað til í desember. Þá yrði gert eitthvað fyrir skipið og farið á loðnu líkt og í fyrra. Þá fékk Siglir loðnu úr nót- um loðnuskipanna og vann um borð. Rögnvaldur segir það hafa komið mjög vel út og þeir hafi fengið þar góða afurð. 12.000 ársverk 10.000 fiskvinnslu Ársverk í sjávarútvegi 1977-1991 í fiskveiðum 1*1 læaflHæ ff|§§ Éra Ww : K' ' ■ „lilf í Pf mM wm E . Jf. & Sui H fhÁ Wm WM <aí '88 '89 ’90 '91 1977 78 79 ’80 ’81 '82 ’83 ’84 '85 ’86 ’87 '88 ’89 ’90 ’91 '92 Heild Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna: Heildarframleiðsla jan.-júní 1994 og 1995, tonn 58.655 57.375 2% samdráttur í framleiðslu SH HEILDARFRAMLEIÐSLA Sölu- miðstöðvar hraðfrystihúsanna var um 2% minni fyrstu sex mán- uði ársins en hún var á sama tima á síðasta ári. Á metárinu 1994 voru framleidd á vegum sölusam- takanna 58.655 tonn fyrstu sex mánuðina. Á sama tímabili á þessu ári er framleiðslan 57.375 tonn. Framleiðslan dregstþví saman um 1.280 tonn. Sölumið- stöðin hefur hætt sölu fyrir Vinnslustöðina hf. í Vestmanna- eyjum en seldi fyrir fyrirtækið allt síðasta ár og skýrir það minni framleiðslu. Stóraukin fram- leiðsla erlendis fer langt með að vega upp þann samdrátt sem orðið hefur á framleiðslu inn- lendra viðskiptavina Sölumið- stöðvarinnar. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna: Skipting framleiðslu jan.-júní 1994 og 1995, tonn [W' ÆZm janúar til júnf Breyt. 1 fl 1994 1995 % Bolfiskur 30.435 28.985 -4,8 Skelfiskur 4.025 4.335 +7,7 Síldogloðna 16.975 15.445 -9,0 Kældar afurðir 570 890 +56,1 Erlend framl. 6.650 7.720 +16,1 Tegundír FRAMLEIÐSLAN hjá SH hefur breyst nokkuð milli ára. Fram- leiðsla á bolfiski hefur dregist saman um 5%. Þar munar mest um 21% minni framleiðslu á þorski og 36% minnkun á ufsa. Framleiðsla á karfa minnkar einnig en aukning er í ýsu og grálúðu. Framleiðsla á síld og loðnu minnkar um 9%. Hins veg- ar eykst framleiðsla á rækju, kældum afurðum og þó sérstak- lega framleiðslu erlendis sem eykst um 16%. Þar skiptír mestu máli 32% aukning í framleiðslu karfa.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.