Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 6
6 C ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ Jón Þ. Ingimundarsori, sölumaður Svonur Jónotansson, sölumaður Dröfn Ágústsdóhir, gjaldkeri Guðmundur B. Steinþórsson, löggiltur fosteignosali FASTEIGNASALA S uou rl a n d s b ra u t 46, (Bláu h ú s i n ) Opið virka daga kl. 9-18 588-9999 SIMBRÉF 568 2422 veana mikillar sölu undanfaríð! EKKERT SKOÐUNARGALP? FUNALIND - KOP. - NYBYGGING Erum með í sölu stórglæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í sex haeða lyftuhúsi. Hægt er að fá (búðirnar afh. tilb. til innr. Verð frá 6,6 mlllj. eða fullb. án gólfefna. Verð frá 7,7 millj. Frábært útsýni og greiðslukjör við allra hæfi. TEIGAR - BAKKAR Erum með kaupanda að 3ja-4ra herb. íbúð í Teigum. Einnig vantar 3ja-4ra herb. ibúð í Bökkum. Einbvli - raðhús Vesturberg. Glæsil. endaraðh. á einni hæð 128 fm ásamt 31 fm bílsk. Elgn í góðu ástandi. Ræktuð lóð. V. 11,8 millj. Bakkagerði. vorum að fá í söiu stórglæsil. nýl. einb. á einni hæð, 137 fm nettó ásamt 33 fm bilsk. Eign í toppstandi. Hagstæð lán áhv. Verð 15,7 millj. HríSholt - Gb. Fallegt einb. á tveim- ur hæðum ásamt tvöf. Innb. bllsk. samt. 340 fm. Sér 2ja herb. íb. á 1. hæð. Skipti mögul. á minni eign. FlÚðasel. Fallegt raðh. átveimurhæð- um samt. 157 fm nettó ásamt stæði í bilag. Verð11,3mlllj. 5-6 herb. oq hæðir Vallhólmi - KÓp. Glæsil. einb./tvíb. á tveimur hæðum samt. 261 fm. Fallegar innr. Suðurlóð. Glæsil. útsýni. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Eign í sérflokki. Verð 15,9 millj. Sólheimar. góö 142 fm hæð ásamt bílskúrsplötu. 4 svefnherb. Suð- ursv. Eign í góðu ástandi. V. 9,9 millj. Reykjafold. Mjög fallegt einbhús á einni hæð ásamt innb. bílsk., alls 158 fm. Fallegar innr., 3 rúmg. svefnherb. Vönduð verönd með potti. Verð 14,7 m. Sogavegur. Fallegt einbhús á tveim- ur hæðum 165 fm ásamt 24 fm.bílsk. 4 svefnherb. Falleg gróin lóð. Góð staðsetn. Verð 12,4 millj. Litlabæjarvör - Álftanesi. Fai- legt einbhús á einni hæð ásamt innb. bíl- sk. 4 rúmg. herb. Sjávarútsýni. V. 14,2 m. Stóriteigur - MOS. Fallegt rað- hús á tveimur hæðum með innb. bílsk. alls 181 fm. 4 svefnherb. Suðurlóð. Áhv. 6millj.Verð11,6millj. Hlégerði. Fallegt einb. átveimur hæð- um samt. 203 fm. Innb. bílsk. Nýtt þak. Fráb. staðsetn. Glæsil. útsýni. Falleg rækt- uð lóð. Verð 16,4 millj. Lerkihlíð. Glæsil. hæð og ris, 179 fm ásamt 29 fm bilsk. Fallegar innr. Parket. 4 svefnherb. Verð 12,9 millj. Prestbakki. Fallegt raðhús 182 fm ásamt 25 fm innb. bílsk. 4 svefnherb., góðar stofur. Suðurlóð. Fallegt útsýni. Verð 11,9 milij. Krummahólar. vorum að fá í söiu 132 fm „penthouse"-lb. Frábært útsýni. Hagstæð lán áhv. Verð 8,9 millj. KríuhÓlar. Falieg 5 herb. íb. á 3. hæð (4 svefnherb.). Parket. Sv-svalir. Sameign í góðu ástandi. Hagstæð lán áhv. V. 7,8 m. FÍSkakVÍSl. Gullfalleg 5-6 herb. (b. á tveimur hæðum ásamt 24 fm einstaklíb. 28 fm innb. bílsk., alls 210 fm. 4 svefnherb. Suðursv. Áhv. hagst. lán. Hringbraut - Hf. Góð efri sérhæð, 137 fm. fallegt útsýní yfir höfnina. Eign í góðu ástandi. Skipti mögul. á minni eign. Ahv. 3,3 millj. Verð 9,2 millj. ReykáS. Glæsileg 5-6 herb. Ib. 131 fm á tveimur hæðum. 4 svefnh. Glæsil. innr. Yfirbyggðar svalir. Fallegt útsýni. Áhv. 4,6 mill). Verð 10,3 millj. 4ra herb. Álfheimar. Falleg og rúmg. 4ra-5 herb. íb. 118 fm á 1. hæð. 3 svefnherb., 2 rúmg. stofur, suðursv. Áhv. hagst. lán. 5,5 millj. Verð 8,7 millj. KjarrhÓlmÍ - KÓp. Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð. Parket. Agætar innr. Fallegt útsýni. Eign í góðu ástandl. Hagst. lán áhv. Verð aðelns 6,8 millj. Eskihvammur - Kóp. Giæsii. nýl. einbhús á tveimur hæðum 204 fm ásamt 40 fm bílsk. Fráb. staðsetn. Sjón er sögu ríkari. Verð 16,5 millj. FrOStafold. Falleg 4ra herb. Ib. 101 fm á 4. hæð., fallegar innr. Parket. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Áhv. bygg- sj. 5 millj. Verö 8,6 millj. Hrísholt - Gbæ. Erum með ( sölu eitt af glæsil. einbhúsum á Stór-Rvlkursv. Stærð hússins alls um 449 fm á tveimur hæðum. Vandaðar Innr. Fráb. útsýni. 48 fm sundlaug, sauna, stórar stofur og tvöf. b(l- sk. VesturáS. Sérl. fallegt endaraðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk., alls 180 fm. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Áhv. 6,0 millj. Verð 14,9 millj. Ásgarður Bakkasel Efstasund Fannafold Gilsárstekkur Funafold V. 8,5 m. V. 12,9 m. V. 10,2 m. V. 12,9 m. V. 17,5 m. V. 16,9 m. Keilugrandi. Glæsil. 4ra herb. Ib. 99 fm nettó á 2. hæð ásamt stæöi I bíl- geymslu. Hagst. lán áhv. Verð 9,3 millj., Álfheimar. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð 106 fm nettó. Suðursv. Hús og sam- eign nýstandsett. Verð 7,5 mlllj. Seilugrandi. Falleg 4ra herb. íb. 99 fm nettó ásamt stæði í bílag. Parket. Fal- legt útsýni. Verð 9,2 millj. HáaleÍtÍSbraut. Falleg 4ra-5 herb. endaíb. 108 fm nettó á 4. hæð ásamt b(l- sk. Ný eldhinnr. Parket. Suðursv. Áhv. 4,9 millj. Verð 8,7 millj. Fífusel. Góð 4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Suðursv. Eign ( góðu ástandi. Verð 7,7 millj. VéSturberg. Gott 190 fm raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Góðar stof- ur m. parketi. Glæsil. útsýni. Verð 12,6 mlllj. Eyjabakkí. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Parket, flísar. Þvottahús og búr innaf eldh. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 6,9 millj. Breiðvangur - Hf. Sérl. rúmg. 4ra herb. íb. á 4. hæð ásamt bflsk. Fallegar innr. Verð 9 millj. Fagrahlíð - Hf. Falleg ný 4ra herb. (b. á 2. hæð 130 fm. Ib. er til afh. fullb. án gólfefna. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 9,9 mlllj. Álfheimar. Góð 4ra herb. íb. 98 fm nettó á 3. hæð. 3 svefnherb., suður- svalir. Verð 7,3 millj. Skipti mögul. á minni eign. Ásvallagata. 4ra herb. íb. á 3. hæð 72 fm nettó. 3 svefnherb. Góð staðstn. Áhv. 1 millj. byggsj. Verð 6,3 millj. Engihjalli. Falleg 4ra herb. ib. á 5. hæð 98 fm nettó. Tvennar svalir. Fal- legt útsýni. Verð 6,9 millj. . JÖrfabakkÍ. 4ra herb. íb. á 2. hæð 103 fm nettó ásamt aukaherb. ( sameign með aðgangi að snyrtingu. Suðursv. Verð 7,5 millj. Hraunbær. Góð 4ra herb. (b. 114 fm nettó á 1. hæð. Sérþvottah. Suðursv. Blokkin klædd að utan með Steni. Verð 7,8 millj. Reykjavegur - Teigar. Mjög fai- leg 4ra herb. íb. 120 fm l kj. í tvíbýli. 3 rúmg. svefnherb., 2 saml. stofur. Allt sérh. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,9 millj. KleppSVegur. Góð 4ra herb. endaíb. á 2. hæð ásamt góðu herb. með gafl- glugga ( risi með aðgangi að snyrtingu. Nýtt járn á þaki. Einnig nýtt rafmagn, gluggar og gler. Verð 6,5 millj. Hlíðarhjalli - KÓp. Mjög glæsil. 4ra herb. (b. 105 fm nettó á 2. hæð ásamt bíl- sk. Þvhús og búr f íb. Fallegar innr. Suður- svalir. Áhv. byggsj. 5,0 millj. V. 10,5 millj. Hrísrimi V. 8,9 m. Frostafold V. 9,1 m. Flúðasel V. 7,7 m. Laufvangur V. 7,9 m. Engjasel V. 7,0 m. 3ja herb. UgluhÓlar. Falleg 3ja herb. fb. 83 fm á 3. hæð (efstu). Rúmg. herb. Stór- ar suðursv. Glæsil. útsýni. V. 6,3 millj. Álfaheiði. Stórglæsil. 80 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagst. lán áhv. (byggsj. 4,9 millj.). Fráb. aðst. fyrir börn. Verð 8,7 millj. Jörfabakki - endaíb. Góð 3ja herb. íb. á 3. hæð. Parket á holi og stofu. Húsið endurn. Fallegur nýstandsettur garður. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja herb. Ib. 73 fm nettó á 2. haeö í 2ja hæða blokk. Parket. Flisar. Eign í góðu ástandi. Alfhólsvegur - Kóp. Giæsii. nýl. 3ja herb. íb. neðri sérh. ca 90 fm. Fallegar innr. Góð suðurlóð. Allt sér. Áhv. hagst. lán 4,0 millj. Verð 8,5 m. Lindargata. Endurn. 3ja herb. Ib. 74 fm nettó á 1. hæð ásamt 42 fm bflsk. Nýtt bað og eldhús. Útsýni. Áhv. 2,1 millj. Verð 6,3 millj. Bámgata. Mjög falleg 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð, samtals 86 fm nettó. Fallegar innr. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,8 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. Laufengi. Til sölu glæsil. 3ja herb. íb. 84 fm nettó á 2. hæð f nýju húsi. Ib. er full- frág. Verð 7.950 þús. . Öldugata. 2ja-3ja herb. fb. 74 fm nettó á Jarðh. Tvö svefnherb. Góð staðsetn. Áhv. 1,2 millj. Verð 5,7 millj. Hraunbær. Falleg 3ja herb. íb. 76 fm nettó á 2. hæð. Nýl. innr. Húsið nýviðg. að utan. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,5 millj. Bogahlíð. Falleg 3ja herb. Ib. á 1. hæð 80 fm nettó. 2 svefnherb., stofa, borðstofa m. parketi. Verð 6,7 mlllj. Ásbraut - KÓp. Góð 3ja herb. Ib. á 2. hæð I húsi sem búið er að klæða að utan. Mlkið útsýni í norður og vestur. Verð aðeins 5,7 míllj. Mögul. að taka bfl uppí. Bárugrandi V. 9,0 m Kársnesbraut V. 6,2 m Flétturimi V. 7,3 m Gerðhamrar V. 7,6 m Irabakki. Góð 3ja herb. Ib. 65 fm nettó á 2. hæð. Suðursv. Parket. Verð 5,8 millj. Dveigabakki. Gullfalleg3jaherb. íb. á 3. hæð ásamt 13 fm herb. í sameign m aðg. að snyrtingu og sturtu. Parket. Flísar. Húsið er nýl. málað. Verð 6,9 millj. Æsufell. Stórglæsll. 3ja herb. íb. 88 fm nettó á 3. hæð. Parket. Nýtt bað. Suður- svalir. Glæsil. útsýni. Áhv. 3,6 millj. Verð 6,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja fm ib. 85 fm nettó á jarðhæð. Sérþvottahús. Eign í góðu ástandi. Verð 6,2 millj. Laugateigur. Falleg og björt 3ja herb. fb. 79 fm nettó (kj. í tvíb. Allt sér. Fal- leg lóð. Áhv. hagst. lán 4,2 millj. Verð 6,5 mlllj. Hrísrimi. Áhv. 5,3 m. V. 7,8 m. MÓabarð - Hf. Falleg 3ja herb. fb. í kj. Nýtt eldh. og bað. Sérinng. Sérþvottah. Verð 6,9 millj. Skipasund. Mjög falleg 3ja herb. íb. 70 fm nettó I kj. Nýl. innr. Lagnir, rafm. og dren endurn. Sérlnng. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. Hraunbær. Falleg 3ja herb. fb. 62 fm nettó á jarðh. Fallegar innr. Sérlóð. Áhv. 3,5 millj. Verð 5,5 miilj. Víkurás. Falleg 3ja herb. Ib. á 3. hæð. Tvö góð svefnherb. Stofa og stórt sjón- varpshol. Parket. Ákv. sala. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. 2ja herb. Dalsel. Mjög falleg og rúmg. 2ja herb. íb. 63 fm nettó á 3. hæð ásamt stæði í bílg. Góðar innr. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,2 millj. ArahÓlar Falleg 2ja herb. fb. á 4. hæð 54 fm nettó ásamt 22 fm bflsk. Eignin í mjög góðu ástandi. Verð 6 millj. Eftihjalli. Góð 2ja herb. íb. á 2. hæð 53 fm nettó. Verð 5,4 millj. ÁstÚn KÓp. Glæsil. 2ja herb. íb. á 2. hæð. Fallegar innr. Parket. Hagstæð lán áhv., 2,3 millj. húsbr. og byggsj. Verð 5 millj. Laugavegur. 2-3ja herb. 82 fm ib. Áhv. húsbr. 3,8 millj. Verð 5,9 millj. Sklpti mögul. á bíl. Hringbraut 119. stórgiæsii. 2ja herb. fb. 62 fm í nýl. húsi. Fallegar innr. Merbau parket. Hagst. lán áhv. Vérð 5,4 millj. Laus strax. Hrísrimi. Sérl. falleg 2ja herb. nsfb. ásamt stæði I bílageymslu. Vandaðar innr. Gott útsýni. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 6,9 mlllj. Stóragerði - laus. Guiifaiieg 2ja herb. fb. 54 fm á jarðhæð ( þríb. Sérinng., -lóð og -bílastæði. V. 5,6 millj. Vesturberg. Glæsil. 2ja herb. fb. 64 fm nettó á 2. hæð f lyftuhúsi. Fallegar ínnr., parket, flfsar. Verð 5,2 mlllj. SkÓgaráS. Glæsil. 2ja herb. fb. 67 fm nettó á 1. hæð. Fallegar innr. Parket. Suð- urverönd. Áhv. 2 millj. Ver ð 6,4 millj. Urðarholt - MOS. Stór og glæsil. 2ja herb. íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Parket. Fllsar. Fallegar innr. Áhv. 3,2 millj. Verð 6,3 millj. OrrahÓlar. Mjög falleg 2ja herb. (b. á 6. hæð. Fráb. útsýni. Eign f góðu ástandi. Fallegar innr. Verð 5,5 mlllj. Hlíðarvegur - Kóp. Faiieg 2ja herb. fb. 69 fm nettó á jarðh. I góðu steinh. Nýjar innr. og gólfefni. Áhv. hagst. lán V. 6,2 m. Krummahólar V. 4,6 m. Víðimelur V. 4,7 m. Engihjalli V. 5,6 m. Veghús V. 6,9 m. Vindás V. 5,6 m. Skeljatangi - Mos. V. 6,5 m. Engíhjalli. Góð 2ja herb. Ib. 62 fm á 3. hæð f lyftuh. Húsið nýmál. Verð 5,0 millj. Hraunbær. Góð 2ja herb. íb. 60 fm nettó á jarðh. ofarl. v. Hraunbæ. Austurhlið klædd m. Steni. V. 4,9 m. I smíðum Fjallalind - KÓp. Fallegt parh. á tveimur hæðum ásamt innb. bllsk., alls 176 fm. Fullb. utan. Fokh. innan. Verð 8,4 millj. Starengi Fallegt 155 fm raðhús á einni hæð. 3-4 svherb. Suðurlóð. Verð 7,6 mlllj. Fitjasmári - KÓp. Vorum að fá I sölu 130 fm raðhús á einni hæð m. innb. bflsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,6 millj. r~f 551 2600 552 1750 Kleppsv. - 2ja - ódýr Góð 2ja herb. samþ. kjfb. Laus strax. Áhv. 1,3 millj. Verð 2,8 millj. Laugarvegur - 2ja Mjög góð íb. á 1. hæð í steinhúsi. Mik- il sameign i kj. Laus. V. 4,7 m. Laugarásvegur - 2ja Falleg 64,2 fm íb. á 2. hæð. Verð 5,2 m. Meistaravellir - 2ja Glæsil. ca 60 fm íb. á 1. hæð. Laus. Mávahlíð - 3ja Mjög falleg 3ja herb. risíb. Parket. Þvottah. á hæð. Laus. Verð 5,2 millj. Snorrabraut - 3ja 65 fm góð íb. á 2. hæð. Tvöf. verksm- gloi. Danfoss. Laus strax. Verð 5,5 millj. Seltjarnarnes - 3ja Falleg og rúmgóð íb. á jarðhæð við Kirkjubraut. Allt sér. Verð 6,4 millj. Eldriborgarar-3ja Glæsl|eg.3ja herb. 86,6 fm íb. á 1. hæð v. Grandaveg. Þvherb. i íbiið. Fallégt útsýni. Láus. Búðargerði - 4ra Falleg íb. á 1. hæð i fjórbhúsi. Stórt herb. í kj. ásamt aðgangi að snyrtingu fylgir. Laust fljótl. Eldri borgarar - 3ja i 102 fm íb. a 3. hæð í lyftuh. v. Skúlagötu. Þvherb. í fb. . Bílskýli. Brautarás - raðhús Glæsilegt 178,6 fm raðhús ásamt 38,5 fm bílskúr. Verð 13,9 millj. Flókagata - hæð og ris Glæsil. ca 200 fm efri hæð og nýl. innr. ris. 6 herb., eldhús og bað á hæðinni. 4 herb. og bað í risi. Yfirbyggðar suð- ursv. ogsvaliríaustur. Bílsk. Eignísérfl. Reynihvammur - tvíbýli Mjög fallegt 259,3 fm hús með tveimur samþykktum íb. við Reynihvamm, Kóp. 5 herb. og 2ja herb. íb. Innb. bílsk. Ystasel - einbhús Hús á tveimur hæðum ca 300 fm. Mögul. á séríb. á neðri hæð. Bílsk. ca 36 fm. Áhv. veðd. ca 2,5 m. V. 16,8 m. Eiríksgata - einb. Glæsil. 352,8 frn efnbhös ésamt 32 fm bílsk. os garðskéla. Húsið er kj. og tvær hæðfr. Suðursv. á báöumhæðum. Fallegur garður. Agnar Gústafsson hrl Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastofa Vatnshitarar fyrir sumarbústaði Einföld, ódýr og orkusparandi lausn þar sem rafniagn er til sraðar. • Hitar einungis það vaín sem -* notað er hverju sinni. • Engin bið eftir heilti valni • Lágmarkar orku- og vatnsnotkun • Hentug bœSi í sturlur og vaska • Ein lögn að blöndunarlaki * Verkfræðingar II Stangarhyl la, 110 Reykjavík J sími: 5678030fax: 5678015 HUSBREFAKERFIÐ ER HAGKVÆMT - KYNNIÐ YKKUR KOSTIÞESS íf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.