Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 1995 C 9 : Fyrir eldri borgara hjá Sunnuhlíðarsamfökunum. Eigum lausa fatlega 2ja herb. Ib. i Fannborg 8. Yfirbyggt bílastæði og sólstofa. Gott verð og greiöslukjör. 4449 Fróðengi - í smíðum. vorum að fá ttl sölu glæsit. 61,4 fm 2ja herb., 99 frn 3ja herb. og 117 frn 4ra herb. fb. á frábær- urn útsýnisstað. íb. eru til afh. fljótl. fullb. með vönduðum innr. en án gólfefna. Ölt sametgn fullfrág. að utan sem innan. Hægt að kaupa bllskúr með. V. frá 6,5 m. 43S9 Sumarbústaður í Borgar- firðí. Til sölu glæsil. bústaður á frábærum stað við Valbjarnarvallaveg I Borgarfirði. Bústað- urinn er um 50,5 fm. að grunnfleti auk svefn- lofts. Þrjú Svefnherb., eldhús og baðherb. m. sturtu. Sólverönd allan hringinn. Rafmagn og hiti. Bústaðurinn stendur á fallegum útsýnisstað I kjarrivöxnu landi. Ljósm. á skrífst. V. 4,9 m. EIGNIR ÓSKASl Hæð og ris í Vesturborginni. Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 130-160 f. hæð og ris í Vesturborginni eða mið- svæðis. Einbýli í Fossvogi öskast. fraustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 150-250 fm. einbýli í Fossvogi. Mjög góðar greiðslu í boði. Rýming á húsinu er samkomulag. Götuhæð í nágr. Grensás- VegS ÓSkaSt Traustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 160-240 fm. húsnæði á götuhæð í Múlahverfi eða Skeifunni. Góðar greiðslur í boöi, EINBYLI ETGNAMIDUJMN % — Ábyrg.þjónusta í áratugi. ^íf. FASTElGNASALA Starfsraemi: Sverrir Krístrasson söhistjóri, lögg. fasteignasáli, Björn I>orri Viktorsson, lögfr., sölum., Þorleifur St. Guðniundsson,B.Sc, sölum., Guömundur Sigurjónsson lögfr., skjalagerð., Stefán Hrafn Stefánsson lögfr., sölum., Kjartan Þórólfsson, ljósinyudun, Jóhaima Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Hannesdóttir, símavarsla ög ritari. Sími: 588 9090 Síðumúla 21 Fax 588 9095 Vogaland - einbýli. vomm að ... , sölu vandað 281 fm einbýli á tveimur hæðum m. innb. bílskúr. Á efri hæð eru m.a. 2 stofur, borðst., 2 herb. eldh., baðh. og gestasn. Á neðr hæð eru m.a. 4 herb. geymslur, þvoth. o.fl. Glæsil. garöur m.verond. Vandaöar innr. V. 17,9 4670 HÚS Og bíll. Þettafallega 187fmhúser við Hjallabrekku í Kópavogi. 4 svefnherbergi, endurnýjað eldhús, gólfefni, snyrting o.fl. Stór vinnuaðstaða eða bílskúr á jarðhæð. Meö í kaupunum fylgir þessi Toyota Corolla 5 dyra árg. '92 að verðmæti ca. 700 þ. Verð alls að- eins 13,5 m. 4000 Alfaheíði Köp - Gott verð. Vorum að fá i sölu nýlegt vandað fullbúið 17Q fm elnb. m. 40 fm tnnb. bilsk. Mjög góð staðsatníng (innst Innl botnlanga f nánd víð. lelkvöll, lefkskóta o.fl.). Laust strax. Verðið alveg einstaktl 3,0 m. 4692 Langafit - Gbæ. vomm að té i ssiu 130 fm einbýlishú á einnl hæð ásamt 40 fm bll- skúr. 3 herb. Góður garður. Laust strax. V. 9,8 m.4669 Akrasel. Petta glæsilega 247 fm. hús stendur á stórbrotnum útsýnisstað. Á efri hæð eru m.a. glæsil. stofur, eldh., baðh, og 3 herb. Lítil séríb. og góð vinnuaðstaöa á jarðhæö. Góður tvöf. bílskúr og glæsilegur garður. Áhv. hagst. langt. lán. um 10 millj. ATh skipti á góðri minni eígn. V.18,9 m. 4589 Skerjaf jörður. Vorum að fá l sölu gull- fallegt 135 fm einb. á tveimur hæðum. Góður garður með miklum gróðri og timburverönd. Bílskúr. V. 10,9 m. 4658 Bjargartangi - Mos. Giæsiiegt 140 fm einb. á einni hæð auk 28 fm vandaðrar sól- stofu og 35 fm bílskúrs. Falleg lóö, sundlaug o.fl. Vandaðar innr. og gólfefni. Góð staðsetn- ing. V. 14,0 m. 4648 Suðurgata - HF. - tvær íb. Vorum að fá I sölu ca. 180 fm hús meö tveimur íbúðum. Önnur er 2ja en hin 4ra herb. Bílskúr. Fallegur garður. V. 12,0 m. 4571 GoðatÚn - Gbæ. Snoturt einb. á einni hæð ásamt 80,7 fm bílskúr/verkst. 3 svefnh. Arinn I stofu. V. 10,2 m. 4502 'n- Jmwm BÉ| NjÖn/aSUnd. Mjög rúmgott einb. á tveimur hæðum auk kj. um 272 fm. Góður 38 fm bílsk. Stór lóð. Húsið þarfnast standsetning- ar. V. 13,5 m. 4376 Lækjarberg - tvíbýli. Giæsii. tvi- býlishús á tveimur hæðum samtals um 295 fm. Húsið skiþtist m.a. í stóra efri sérh. og 3Ja herþ. íb. á jarðh. Tveir innb. bllskúrar. Húsið afh. fok- helt og glerjað fljótlega. V. 12,5 m. 4445 Funaf Old. Mjög fallegt og vel staðsett um 195 fm einb. á einni hæð auk fokhelds kjallara. Flísar á gólfum. Fallegar stofur arni. Fallegt út- sýni til suðurs. Áhv. 6,5 m. Skipti á góðri 3ja- 4ra herb. ib. I Vesturborginni eða miðsvæðis koma vel til greina. 4694 Laugarásvegur. vorum að tá i söiu eitt afþessum fallegu og vönduðu einbýlishús- um við Laugarásveg. Húsiö er um 275 fm m. aukalb. á jarðh Glæsilegur staður. Falleg lóð til suðurs. V. 22,5 m. 4689 EÍnÍmelur. Fallegt 294,9 fm einb. með innb. bílsk. á fráb. stað. 4-5 svefnh. 3 glæsil. stofur. Fallegur garður o.fl. V. 18,5 m. 4371 Melhæð - Gbæ. Glæsil. sérhannað um 460 fm einb. á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. Sundlaug. Húsið er ekki frág. en það sem búið er, er mjög vandað. Eign fyrir kröfuharöa. Losn- ar fljótl. Ahv. ca. 17 m. V. 23,6 m. 3860 Lóð á Arnarnesi. 1680 fm eignarioð fyrir einbýlishús á sunnanverðu Arnarnesi. V. 1,9 m. 4344 Básendi. Vel umgengið og fallegt um 190 fm einb. á tvelmur hæöum. Stórar stofur. Mögul. á íb. I kjallara. V. 12,7 m. 4350 Hjallabrekka. Giæsn. 168 fm einb, með innb. bflskl 4 svefnh. Nýtt parket og flíaar. Arinn i stofu. Fallegur garöur og út- sýni, Ahy.3,3 m, Byggsj. Ahv. sala. V. 13,5 m.4268 . Melgerði - KÓp. Fallegt 80 fm. ein- býlsihús ásamt risi á góðum stað. Stór og fal- leg suðurlóð. V. 8,7 m. 4700 Klyfjasel. Vandað og vel staðsett tvll. 187 fm einb. ásamt 28 fm bllsk. 4-5 svefnh. Fallegt útsýni. Skipti á 4ra herb. ib. koma til greina. Ahv. 7,5 m. V. 15,7 m. 3661 Lyngheiði. Glæsil. einb. á einni hæð um 170 fm. 25 fm bllsk. Parket. Garðskáli. Turn- herb. meö miklu útsýni. Húsið er mjög vel staö- sett á útsýnlsstað I enda götu. V. 14,9 m. 4244 í Vesturbæ KÓp. Vandað 192 fm einl. einbýli ásamt stórum bllsk. með 3ja fasa rafm. 4-5 svefnherb. Stórt eldh. og stórar stofur m. ami. Verðlaunalóð. V. 14,6 m. 4222 JÓrUSel. Mjög fallegt um 310 fm þrllyft einb. Húsið þarfnast lokafrágangs innandyra. Falleg eldhúsinnr. Góð og mikil eign. Skipti á minni eign æskileg. V. 14,9 m. 4166 Hnotuberg - Hf. Giæsii. 333 fm wíi. elnh. meö innb. tvöf. 63 fm bílsk. sem nýta mætti sem íbúöarrými. Húsið er mjög skemmtil. hannað og vel byggt. 4-5 svefnh. Stórar svalir. Fallegt útsýni. V. 15,9 m. 3753 PARHÚS FannafOld. Fallegt parh. é góðum stað við Fannafold. Húsið er um 130 fmm. bílskúr. Parket og vandaöar innr. Suðurgarður og ver- önd. Áhv. 8,0 m. húsbr. o.fl. V. 11,9 m. 4587 FramneSVegUr. Fallegt og mikið end- urnýjað parhús sem er kjallari og tvær hæðir um 100 fm (skráð 75 fm) Litað gler. Paret og flísar. Áhv. um 3,2 m. V. 6,8 m. 4695 Bakkasmári. Glæsil. parh. á einni hæð um 175 fm m. innb. bllsk. Húsið er tilb. til afh. tilb. að utan en fokh. að innan. Glæsil. útsýni. 4213 Suðargata - Hf. Nýtt 162 tm pamos m. innb. bllsk. sem stendur á fallegum útsýnis- stað. Húsið er ekki fullb. en með eldhúsinnr. og fullfrág. baði. 3-4 svefnh. Laust strax. V. aðelns 10,9 m. 4405 RAÐHUS A góðum stað í Seljahverfi. Vorum að fá t' einkasölu vandaö 186 fm endaraðhús á tveimur hæöum m. innb. bllskúr. 5 svefnh. Fallegar eikarinnr. og arinn I stofu. Nýstandsett baðh. Parket og flísar. Góð verönd I fallegum garði. V. 12,9 m. 4690 Bugðutangi - lítið raðh. vorum að fá I sölu um 87 fm 3ja herb. mjög vandað og fallegt endaraðhús á einni hæð. Gróin og falleg suðurlóð. Áhv.3,0 m. V.8,5 m. 4687 VÍð MÍklatÚn Mjög fallegt u.þ.b. 200 fm. raðhús sem er tvær hæðir auk kj. Góður 28 fm. bilsk. Suðurgarður. Vandað hús I topp- standi. V aðeins 11,5 m. 4676 HrauntUnga. Mjög fallegt og vel um- gengið u.þ.b 215 fm raðhús á tveimum hæð- um. Stór og glæsilegur garður. Húsið er enda- hús fremst I röð meö miktu útsýni. 4674 FagrÍhjallÍ. Fallegt raðhús á tveimur hæöum auk riss samtals um 198 fm. Innb. bíl- skúr. Park6t. Gott eldh. Stór um 25 fm sólpall- ur. Húsið er ekki alveg fullbúið. V. 13,5 m. 4635 Melbær - tvær íb. vomm að fá i sölu vandað 256 fm endaraðh. á þremur hæð- um í neðstu röö. Sér 2ja herb. íb. I kj. Bílskúr. V. 14,950 m. 4632 Mosarimi í smíðum. Mjög laiiegt 157 fm raðh. á einni hæö með 25 fm bílskúr. Gott skipulag. 3 rúmg. svefnh. Góðar stofur. V. 8,0 m. 4617 Ásholt - mikið áhv. Fallegt raðh. á tveimur hæðum um 138 fm ásamt tveimur stæðum I bílag. Útb. aðeíns 2,5 m. V. 11,7 m. 4440 SUÖUrhlíðum KÓp. Vorum að fá I sölu glæsil. 213 fm raðh. við Heiðarhjalla sem skilast fullfrág. að utan en fokhelt að innan.'Stór bilsk. og glæsil. útsýni. V. 10,5 m. 4407 SeljabraUt. Akafl. vandað og fallegt u.þ.b. 190 fm endaraðh. ásamt stæði I bílag. Vandaðar innr. Suðurlóð. V. 10,9 m. 3710 JÖklafOld. Glæsil.150 fm endaraðh. 4 svefnh.. 2 stórar suðurstofur o.fl. Massíft þarket og fllsar á gólfum. Vandaðar innr. Ahv. 5,6 millj. I hagst. langtlmal. V. 13,5 m. 3537 VeStUrberg. Vandað tvllyft 187 fm raðh. sem skiptist m.a. I 4 herb., hol, stóra stofu, eldh., baöherb., snyrtingu o.fl. Góður bílsk. Fal- legt útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 11,9 m. 4075 HÆÐIR Gnípuheiði - Suðurhlíðar KÓp. Mjðg fallegt um 126 fm efri sérhæð í tvíbýlis-tengihúsi. Vanaðar innr. og hurðir. Glæsil. útsýni og suðursvalir. Allt sér. Áhv. 6.0 húsbr. V. 10,9 m. 4698 HaukshÓlar. 198fm. vönduð sérhsxí á tveimur hæðum með miklu útsýnt". Hæðin skiptist m.a. í 4 svefnherb. (5 skv. teikn.), stofu m. arni, borðstofu o.fl. Innb. bílskúr V. 12,9 m. 4069 Suðurhlíðar Kópavogs. vo..™ að fá I sölu 147 fm. stórglæsilega efri hæð'í tvl- býlishúsi m. frábæru útsýni. 4 svefnh. Tvennar svalir. Til afh. fljótlega tæplega tilb. u. trév.. Áhv. húsbr. 6,2 m. V. 9,9 m. 4652 Skálaheiðí - KÓp. Falleg 112 fm neðri sérti. ásamt 28 fm bilskúr. 4 svefnh. Sér- þvottah. Vestursv. Ath. sk. á 2ja-3ja herb. I Kóþ. V. 9,6 m. 4593 LynghagÍ. Mjög rúmg. og björt um 108 fm hæð I fallegu steinh. ásamt 27 fm bílskúr. Fallegar stofur með ami. Garðskáli, 2 herb. o.fl. Frábært útsýni. V. 10,9 m. 4646 Efstasund 99 - nýtstandsett. Vomm að fá í sölu 4ra herb. neðri hæð m. sér inng. ib. hefur öll verið standsett m.a. nýtt eldh., baðh., skápar, hurðir, gler o.fl. Nýtt parket. Ib. er laus nú þegar. V. 7,5 m. 4580 Brekkulækur. 5 herb. bjðrt .«. falleg 11-5 fm hæð (2. hæð) auk 23 fm bllsk. I húsi sem mikið hefur verið standsett. Ákv. sala. V. 9,8 m. 4477 Hjallavegur - laUS. Snyrtileg og björt 4ra herb. efri hæð sem er að gólffleti ca. 80 fm ásamt geymslurisi. Húsið er tvíbýli I góöu standi, klætt aö utan. Góð lóð. Laus strax. V. aðelns 5,9 m. 4468 VeSturbær. Falleg 95,91m sérh. i gðmlu en mikið endumýjuðu timburh. við Vesturvalla- götu. Falleg gólfborð á gólfum. Nýtt eldh., gluggar, gler, klæðning og lagnir að hluta. Áhv. hagst. lán ca. 3 m. V. 8,1 m. 3431 Álfhólsvegur - góð kaup. 134 fm sérh. á 1. hæð í góðu 3-býli ásamt 26,6 fm bílsk. 4 svefnh. Eldh. og gler er endurn. að hluta. Ahv. 2,6 m. Byggsj. V. aðeins 8,4 m. 4230 NjÖrVaSUnd. Rúmg. og björt 122 fm neðri sérh. I traustu steinhúsi. V. 9,4 m. 4259 NeSVegur. 118 fm 4ra-5 herbergja neðri sérh. I nýl. hust. Allt sér (ínng., hitt, þvottaherb. o.fl.) Fatlegt utsýni. Akv. saia. V. 8,9 m. 3734 4RA-6 HER Garðastrætí - vönduð hæð. Um 115 fm 4ra-5 herb. hæð ásamt 20 fm bilskúr. Parket og vandaðar innr. Glæsil. baðh! Suðvestursv. Ahv. 5,5 m. V.9,4rn.4518 Engjasel. 4ra herb. glæsil. endaíb. á 2. hæö á einum besta útsýnisstað I Seljahv. Ein- staklega góð aðstaða fyrir bðm. Innang. I bllag. Parket á gólfum. Toppeign. Skipti á sérbýli I Seljahverfi koma til greina V. 8,5 m. 4508 Mávahlíð. MJög falleg og björt 85 fm. risíb. 14-býli. Parket á stofu, holi og herb. End- um. baðh. Mjög stórt eldh. m. mikilli fallegri innr. V.6,8 m. 4702 Krummahólar - „pent- hOUSe" 6-7 herb. mjög skemm!!,. og bjðrt fb. á 7. óg 8. hæð með stórglæsil. út- sýni. 4.svefnherb. Mýl. parket á gólfum. Nýstandsatt hús. Bílskúf. Ahv. 5 m. V. 8,9 m.4664 FífUSel. Vomm að fá í 100 fm 4ra herb. Ib. á 2. hæð i skemmtilegri 3ja hæða blokk. Stæði í bilag. V. 6,9 m. 4661 EyjabakkÍ. 4ra herb. góð og vel staðsett íb. á 2. hæð. Sérþvh. Einstakl. góð aðstaða f. börn. Ahv. 4,2 millj. V. 7,3 m. 3701 DrápUhlíð. MJög falleg og stór u.þ.b. 118 fm. lítið niðurgr. kj.lb. í glæsil. steinh. í þessari íb. em stórar stofur og vítt til veggja. Allt sér. Falleg suðurlóð. Áhv. 5,5 m. Byggsj. 4680 Bólstaðahlíð - bílsk. 5-6 i.e.b. góð 112 fm endaíb. á l.hæð ásamt bílsk. 4 svefnh. Tvennar svalir. Nýl. parket. Nýl. bað- herb. Akv. sala. V. 8,95 m. 4645 Úthlíð. Tll sölu um 120 fm 5 herb. Ib. á 1. hæð. íb. skiptist m.a. I 2 saml. stofur, 3 herb. o.fl. Sér inng. og hiti. Eftirsóttur staður skammt frá Miklatúni. Laus fljótlega. V. 9,3 m. 4649 Álfheimar - laUS. Falleg 98 fm lb. á 3. hæð. Endurnýjað eldh. og baðh. Nýtt gler og opnanleg fög. Góð sameign. Laus strax. Ahv. byggsj. m. 4,9% vöxtum 3,5 m. V. 7,5-7,6 m. 4641 KAUPENDUR ATHUGIÐ aðeins faluti eigna úr söluskrá okkar er auglýstur í blaðinu í dag. . UthlíO. Vorum að fá í einkasölu 4ra herb. fallega ib. á rish. Vandaöar innr. m.a. parket á gólfum og endurn. innr. í eldh. Suður svalir. Fallegur garður. V. 7,6 m. 4671 StÓragerðÍ. Vorum að fá i solu 96 fm 4ra herb. íb. ásamt bílskúr. Áhv. ca. 3,3 m. byggsj.V. 6,9. 4598 NÖkkvaVOgur. Vorum að ia l sölu góða 92 fm 4ra herb. ib. á 2-býli. Nýtt þak og gler. V. 6,5 m. 4636 Bogahlíð - góð kjör. góö8i,7 fm 4ra herb. (b. á 1. rœð ásamt aukah. I kj. Nýtt eidh. með: séram, innr. Nýviðgerð blokk. Laus strax. Lyklár á skrifst. Góð kjör í boðl fyrtf traustan kaupancta. V. 6,5 m. 4161 UgluhÓlar - bílskÚr. 4ra-5 herb. björt endaib. á 3. hæð (efstu) i lítilli blokk. Sér- smlðaðar innr. Parket. Glæsil. útsýni. Góður staður. Laus strax. Ahv. 3,6 m. V. 7,9 m. 4561 Háaleitisbraut - bílskúr. 4ra 5 herb. 108 fm mjðg falleg endaíb. (frá gðtu) á 2. hæð. Nýtt eldh., nýl. gólfefni, nýstandsett blokk. Ahv. sala. V. 8,9 m. 4581 Laufengi - lækkað verð. Faiieg um 111 fm íb. á 3. hæð sem afh. fljótl. tilb. u. trév. og málningu og m. innihurðum og sól- bekkjum. Góð kjör. Lyklár á skrifst. V. 6,9 m. 4198 Fálkagata. 4ra herb. falleg og björt ib. á 1. hæð með suðursv. Parket. Fráb. staösetning. Ahv. 3,0 m. byggsj. V. 7,1 m. 4475 Háaleitisbraut. vomm að ... tn sðiu um 102 fm góða ib. á 4. hæð. Parket á stofu. Innb. bílskúr. Suðursv. Fallegt útsýni. Laus fljót- lega. V. 8,2 m. 4408 Kleppsvegur - útsýni. 1.00,9 fm fb. á efstu hæð m. frábæru útsýni, Þvottaaðst. i ibúð. Stórar suðursv. o.fl. V. 6,3,m.4247 Hrísmóar - „penthouse". Glæsil. 5 herb. 126 fm Ib. á 5. og 6. hæð (efstu) ásamt stæði í þílag. Á neðri hæðinni em m.a. stór stofa, 2 herb., eldh., og baðh. ásamt sól- skála sem er á mjög stórum svölum. Á efri hæðinni eru 2 rúmg. herb. Fráb. útsýni. íb. er lausfljótl. V. 9,7 m. 4416 Þrastarhólar. Mjðg goð 120 tm 5-6 herb. (b. í góðu 5-býli ásamt 25 fm bllsk. 4 svefnh. Sér þvottah. og búr. Vandað eldh. Tvennar svalir. Laus strax. V. 8,5 m. 4431 Dvergabakki. 4ra herb. mfig góð ib. á. 1. hæð ásamt aukaherb. i kj. Sér- þvottah. innaf eldh. Nýstandsett blokk. V. 7,2 m. 4418 .. EgÍISborgÍr. 5 hab. falleg Ib. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neðri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. f risi eru 2 góð herb., snyrting og góð stofa. V. 10,5 m. 4406 EyrarhOlt - Hf. Fullb. glæsil. ib. á 2. hæð með sérstaklega fallegu útsýni. Laus strax. Skipti á minni eign koma vel til greina. Hagstæð greiðslukjör. V. aðeins 10,9 m. 4412 HátÚn. 4ra herb. 84 fm íb. á 2. hæð I lyf- tuh. sem nýl. hefur verið standsett að utan. Nýtt Uanlosske.fi. Laus strax. V. aðeins 6,2 m. 4411 Eyjabakki. 4ra he.h. falleg endaib. á 3. hæð. Sér þvottah. Hagst. langtímalán ca 5,0 m. V. 7,2 m. 3801 Háaleitisbraut - mikið áhv. Snyrtileg og björt endaíb. um 108 fm ásamt 22 fm bllsk. Áhv. 8,9 m. byggsj. og húsbréf. Útb. aðeins 600 þús. V. 9,5 m. 4334 ÞÍngholtín. Góð 71,3 fm íb. é 1. hæð I góðu timburh. við Lokastíg. Gólfborð á gólfum. 3 svefnherb. Ahv. hagstæð lán 2,8 m. V. 5,3 m. 4343 Kambasel - 5-6 herb. at>ð 149 fm ib. á tveimur hæðum. A neðri hæð em m.a. 3 herb., þvottah., baðh., stofa o.fl. í risi er baöh. og stórt baðstofuloft en þar mætti innr. 1-2 herb. V. aðeins 8,5 m. 4180 Álfheimar - 4-býlí. Falleg og björt um 92 fm þakhæð í fjórbýlish. Auk þess sól- stofa og stórar svalir. V. 7,5 m. 4013 LanghOltSVegur. 3ja tierb. björt og falleg þaklbúö. Suðursv. Nýtt parket. Fallegt út- sýni.V. 6,3 m. 4119 LjÓSheÍmar. Falleg 3Ja herb. endalb. um 90 fm á 7. hæð i lyftuh. Nýl. parket. Fallegt útsýni.V. 6,9 m. 4191 EskÍhlíð. Falleg 92 fm 3ja herb. íb. á efstuhæð i fjölbýli m. glæsilegu útsýni. Gott herb. I risi fylgir. Nýiega standsett blokk. V. 6,6 m4693 f '¦-' .?u?úb ifctv!

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.