Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 12
12 C ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ "f 1 \ Sími 5654511 HRAUNHAMAR FASTEIGNA & SKIPASALA BÆJARHRAUNI 22, HAFNARFIRÐI, SÍMI 565 4511 Fax 565 3270 Magnús Emilsson, löggiltur fasteigna- og skipasali. Helgi Jón Harðarson, Ævar Gfslason, Haraldur Gíslason, sölumaður skipa. Kristján Pálmar Arnarsson, Alda B. Larsen. Opið virka daga kl. 9-18 Seljendur ath.! Eins og ávam bjóöum vlð myndatöku og sýningarglugga okkar tll afnota, meöan rýml leyfir, ykkur að kostnaðarlausu. BETRI ÞJÓNUSTA - BETRI ÁRANGUR. Einbýli/raðh./parh. Setbergsland. Nýkomið í einka- sölu glæsil. fullb. einl. einb. meö innb. tvöf. bilsk. Samtals ca 220 fm. Glæs- II. garður. Upphitað bílaplan. 4 svefn- herb. Eign í sérfl. Áhv. byggsj. ríkis- ins ca 2,4 millj. Öldugata - Hf. Nýkomin mjög falleg og mikið endurn. ca 160 fm einb. á þessum vinsæla stað við Hamarinn. Suðurgarður með verönd. Góð eign. Verð tilboð. Úthlíð - Hf. Sérl. fallegt einl. einb. 130 fm auk 34 fm bílsk. Nær fullb. eign. Skipti mögul. Áhv. 5,8 millj. 13902. Hellisgata - Hf. - einb./tvíb. Nýkomin í einkasölu sérl. fallegt og vel umgengið tvíl. einb. með innb. bilsk. Um er að ræða hæð, ris og bílsk. samt. 146 fm auk 67 fm 2ja herb. samþ. íb. á jarðh. með sérinng. Hraunlóð. Verð 12 millj. 29203. Háihvammur - Hf. - frábært Útsýni Og verð. Glæsil. 360 fm full- búið einb. vandaðar innr. Góð staðsetn. Sklpti mögul. Verð 16,9 millj. 14994. Birkiberg - Hf. Nýkomið í einkasölu glæsil. tvfl. einb. með bílskúr samt. 300 fm. Arinn, útsýni. Góð staðsetning. Áhv. byggsj. 3,8. Verð 17 millj. Einihlíð Hf. - Nýtt. Glæsil. palla- byggt. einb. með innb. bílskúr, samt 190 fm. Afh. strax fullb. utan og fokhelt að innan. Teikning: Vífill Magnússon. Verð 10,2 millj. Einiberg Hf. - 2 íb. Skemmtii. einb./tvíb. samt. 180 fm, auk 32 fm bílsk. Byggt 1964. Sér 2ja herb. risíb. V. 10,5 millj. Vesturvangur. Sórí. fallegt pallab. vel staösett einb. með tvöf. innb. bílskúr samt. ca 150 fm. Hornlóð, útsýni. Skipti mögul. Verð 15,4 millj. Norðurbær - Hf. Giæsii. 180 fm tvi- lyft einb. auk 30 fm bílsk. 5 svefnherb. Park- et. Hornlóð góð eign. Áhv. húsbr. Verö 16,4 millj. 27521. Álfaskeið. Nýkomið i einkasölu glæsil. nýl. tvilyft einb. með bílsk. samtals 290 fm. Góð staðsetn. Hraunlóð. Mögul. á lítilli íb. með sérinng. Verð tilboð. 27990. Selvogsgata - Hf. Sérl. fallegt og mikið endurn. 140 fm einb. á þessum eftirsótta stað. 4 svefnherb., 2 baðherb. Allt nýlegt. Fallegur garður afgirt- ur. Skipti mögul. á sérbýli í Hlíðunum. Áhv. byggsj. rík. ca 2,4 millj. 10299. Smáratún - Álftan. Séri. fai- legt nýl. einlyft 147 fm einb. auk 48 fm bílsk. 4 rúmg. herb. Áhv. byggsj 5 millj. Verð 11,5 millj. 25393. TÚngata - Alftan. Mjög fallegt ca 80 fm einb., mikið endurn., vel staðs. á stórri lóð. Mögul. á stækkun. Áhv. ca 4,4 millj. Verð 6,3 millj. 22945. Norðurbær - Hf. - einb./tvíb. Sérl. fallegt og vel staðsett einb. ca 200 fm auk 52 fm b/lsk. Lítil sérib. I kj. með sér- inng. Verð: Tilboð. 22749. Birkigrund - KÓp. Mjög fallegt pallab. einb. ásamt innb. bílsk. samt. 220 fm. Fráb. staðsetn. Skipti mögul. 12986. Reykjabyggð - Mos. Séri'. faiiegt 167 fm nýl. einb. auk 40 fm bílsk. 5 svefnherb. Fullbúin eign. Róleg staðsetn i botnlanga. Áhv. byggsj og húsbr. ca 7,3 millj. 13195. Fífuhjallí — KÓp. í einkasölu á einum besta stað í suðurhl. Kóp. 334 fm einb. m. innb. bílsk. Eign sem býður upp á mikla mögul. Gott 45 fm vinnuherb. Ekki fullb. eign. Áhv. htisbr. 8,5 millj. Verð 13,6 millj. teikn. á skrifst. 23292. Setbergsland - nýtt. í einkasoiu á veðursælum staö, glæsil. pallabyggt einb. m. innb. tvöf. bílsk. samtals 245 fm. Arinn. Útsýni. Afh. strax fokh. 28620. Suðurgata 11 - Hf. Sýslumannshúsið. Nýkomið ca 320 fm glæsil. virðul. nýl. endurbyggð húseign, timburh. á steyptum kj. Miklir mögul. m.a. á tveimur ib. fhúsinu. Verð tilboð. 8980. Öldugata 2 - Hf. Sérl. fallegt 130 fm tvíl. einb. á þessum vinsæla stað rétt við Hamarinn og lækinn. Laust fljótl. 26428. Hafnarbraut - Kóp. Nýkomjð ca 150 fm tvil. einb. auk 100 fm bílsk. Mjög góð vinnuaðstaða. Miklir mögul. Áhv. 4,2 millj. Verð aðeins 7,9 millj. 27874. Furuhlíð - Hf. Glæsil. tvíl. raðhús með innb. bilsk. Samtals ca 160 fm. 4 svefn- herb. Afh. strax tilb. u. trév. Verð 10,5 millj. Lindarberg - parh. Giæsii. pn. parhús með innb. bilsk. Samtals 265 fm. Ath. strax tæpl. tilb. u. trév. Úthlíð - raðh. Mjög fallegt einl. endaraðh. ásamt innb. bíls. Samtals 143 fm. Arinn. Afh. strax tilb. u. trév. V. 9,5 millj. Úthlíð - Hf. Glæsil. einl. endaraðh. m. innb. bílsk., samtals ca 145 fm að auki mögul. að hafa 40 fm milliloft. Afh. fullb. utan, fokh. innan. Verð 7,9 mlllj. 26130. Háaberg - parh. Giæsii. tvíiyft parhús með innb. bílskúr samt. 250 fm. Fráb. stað- setn. Veðursæld. Skipti mögul. Verð tiib. 13424. Ennfremur fjöldi sérbýla og nýbygginga á söluskrá. 5-7herb. og sérh. Setbergsland - glæsileg sér- hæð. Nýkomín glæsíl. efrí sérhæð í nýl. tvíb. með innb. bilsk. Samtals ca 210 fm. Fulib. eign í algjörum sárfl. Áhv. húsbr. Góð staðsetn. í botnlanga. Álfholt - Hf. 5 herb. glæsil. ca 140 fm nýl. ib. í litlu nýl. fjölb. Fullb. eign í algjörum sérfI. Laus fljótlega. Verð 9,5 millj. 12612. Skerseyrarvegur - m. bílsk. ( einkasölu falleg 3ja-4ra herb. ca 100 fm á efri hæð í góðu tvíb. á þessum ról. stað. 36 fm bílskúr. Sólskáli. Hús klætt utan. Sérinng. Áhv. húsbr. Verð 7,8 millj. Brekkugata - Hf. - sérh. góö 102 fm efri hæð í tvíb. á þessum vinsæla stað, örstutt frá miðbænum. Útsýni yfir höfnina. Verð 6,4 millj. 26632. Breiðvangur - sérh. Nýkomin mjög falleg og vel umg. 154 fm neðri sérh. í tvíb. auk 30 fm bílsk. Parket. Róleg staðs. Verð 11,3 mlllj. 29450. Breiðvangur - Sérh. Sérlega falleg 190 fm neðri sérh. í góðu tvib. auk 34 fm bílsk. 4 rúmg. svefnh. Arinn. Parket. Góð eign. Verð 12,9 mlllj. 29346. Breiðvangur Hf. - 5 herb. Mjög falleg 110 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. 4 svefnh. Sérþvottah, í íb. Svalir. Verð 7,8 millj. 12425. Hjallabraut Hf. - laus. Nýkomin giæsil. 140 fm íb. á 2. hæð i nýviðg. fjölb. Parket. Endurn. innr. Þvottah. i ib. Áhv. húsbr. 5,0 millj. Verð 9,5 millj. 28564. Hverfisgata - Hf. Skemmtii. ca 120 fm efri sérh. í tvíbýií. Sérinng. Áhv. 5 millj. húsbr. Verð 6,5 millj. 29235. Hólabraut - Hf. Sérl. falleg og mikið endurn. 121 fm neðri sórh. í göðu tvíbýli. 4 svefnherb. Nýl. eldhinnr., parket, gler, póst- ar, rafmagn, drenlögn o.fl. Hús nýmálað að utan. Hagst. áhv. lán. Verð 9,2 millj. Skipti mögul. á stœrri eign. 15770. Blómvangur - Hf. Nýkomin í söiu falleg 160 fm efri sérh. m. innb. bílsk. auk ca 50 fm rislofts (vinnuaðstaða). 4 svefnh. Fallega ræktaður garður m. gróðurh. Verð 11,8 millj. Skipti mögul. 10293. Sléttahraun - Hf. Mjög falleg og björt 128 fm efri sórh. ['tvib. auk 32 fm bilsk. Róleg og góð staðs. Verð 10,5 mlllj. 4693. Lækjarkínn m/bílsk. Nýkomin falleg 3ja-4ra herb. ca 100 fm efri sórh. í tvíb. auk 26 fm bílsk. Allt sér. Verð 7,9 millj. 23955. 4ra herb. Traðarberg. Giæsii. 130 fm ib. á 2. hæð í nýl. litlu fjölb. 3 rúmg. svefnherb. Áhv. húsbr. Skipti mögul. á 2ja eða 3ja herb. íb. Fagrahlíð. Nýkominn glæsil. 120 fm íb. á 3. hæð (efstu) í nýju vönduðu fjölb. Suð- ursv. Parket. Áhv. húsbr. Hjallabraut. Mjög falleg ca 120 fm íb. á 1. hæð í nýmáluð fjölb. Hagst. lán. Verð aðeins 7,9 millj. ÁlfhÓISVegur - KÓp. Nýkomin falleg 95 fm íb. á 1. hæð. 3ja-4ra herb. + auka- herb. í kj. sem er í útleigu auk vinnuherberg- is. Parket. Útsýni. Hús nýmálað. Hagst. lán ca 3 millj. Verð 7,9 millj. Eyrarholt. Glæsileg ca 120 fm íb. é 1, hæð í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Parket. Út- sýni. Verð 9,8 millj. AlfaskeÍð.Góð 100 fm endaib. á 2. hæð í góðu fjöib. Laus strax. Verð 6,8 millj. NæfuráS - Rvk. Nýkomin í einkasölu glæsil. 120 fm ib. á 3. hæð í litlu fjölb. Allt nýtt á baði. Frábært útsýni. Bílsk.plata. Áhv. 4,8 mlllj. hagst. lán. Verð 9,3 millj. 25037. Eyrarholt - m. bílskúr. Ný- komin mjög skemmtileg sérhæð á 2. hæð með innb. bilskúr samt. 142 fm, Afh. strax tilb. u. trév. Hagst. verð 7,5 millj. Suðurhvammur - m. bflsk. Ný- komin mjög falleg 110 fm íb. i nýmáluðu fjölb. auk 30 fm bílsk. Frábært útsýni. Áhv. 5 millj húsbr. Verð 9,4 mlllj. 19182. Fagrahlíð - Hf. Giæsii. 120 fm íb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Merbau-parket. Suðursv. Þvottaherb. í íb. Laus strax. 12601. Álfaskeið - m/bílsk. Falleg 110 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. auk bílsk. Út- sýni. Suðursv. Skipti mögul. á 3ja herb. Verð aðeins 7,6 millj. 4784. Lækjargata - Hf. - skipti bfli. I einkasölu vel skipul. 121 fm íb. á efstu hæð í nýi. fjölb. tilb. u. trév. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 8,5 millj. Skiptl á bfl mögul. 28000. Suðurgata - Hf. - við sundlaug- ina. Sérlega falleg fullb. 100 fm íb. á 2. hæð auk 50 fm bflsk. Áhv. húsbr. Laus. Lyklar á skrifst. Verð 9,8 mlllj. 5550. Breiðvangur - Hf. Faiieg 125 fm íb. á efstu' hæð i nýkl. fjölb. Parket. Áhv. byggsj. ca 3,0 millj. Verð 8,2 millj. Góð greiðslukj. 8034. Álfaskeið. Falleg 120 fm endaíb. í góðu fjölb. Þvottaherb. Suðursv. Skipti mögul. á 3ja herb, sérbýli. Verð 7,9 millj. 20124. Hringbraut - Hf. Snotur, litii risíb. í góðu þríb. Svalir. Frábært útsýni. Áhv. byggsj. ca 2,6 millj. Verð 5,4 millj. 4529. Höfum fjöldann af 4ra herb. íb. á skrá sem ekki eru augiýstar. 3ja herb. Skólatún - Álftanesi. Nýkomin glæsil. 105 fm íb. á 2. hæð (efstu) í litlu nýju fjölb. Parket. Útsýni. Áhv. húsbr. Verð 8,7 millj. ÖldutÚn. Mjög falleg ca 70 fm íb. á 1. hæð í 5-ib. húsí. Svalir. Hús ný- málað. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verð aðeins 5,9 millj. Brattakinn - parh. Faiiegt 3ja-4ra herb. litið parh. Sérgarður. Parket. Sérinng. Endurn. eign. Verð 6,5 millj. 24523. Hraunkambur Hf. - sérh. Mjög skemmtil. 80 fm neðrisérh. í tvíb. rúmg. herb. Sérinng. Áhv. húsbr.+ byggsj. ca 3 m. Verð 5,9 m. Ásbúðartröð - sérh. í einkasóiu mjög falleg ca 65 fm neðri sérhæð. í tvib. Rúmg. herb. Parket. Sérinng. og garður með verönd. Hagst. lán. Eyrarholt Hf. - nýtt.skemmtii. 85 fm risib. í fallegu þríþ. Ein iþ. á hæð. Útsýni. Afh. strax. tilb. u. trév. Verð 5,5 mlllj. Olduslóð — Hf. Nýkomin í sölu sérlega falleg og mikið endurn. ca 65 fm íb. á jarðh. í góðu þríb. Sérinng. Nýl. eldhinnr., parket, baðherb. o.fl. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 2,6 millj. Verð 6,3 millj. 28950. Vesturbraut - Hf. f einkasölu mikið endurn. 70 fm íb. á efstu hæö í þríbýli. Ný eldhinnr., sképar, gler, póstar, rafmagn, ofnar, lagnir o.fl. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. ca 2,2 millj. Verð 8,8 mlllj. 29163. Amarhraun. Nýkomin í einkasölu 85 fm íb. á 2. hæð. Þvottaherb. í íb. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 5 mlllj. Verð 6,1 mlllj. 29241. Fagrahlfð - Hf. - nýtt. Faiieg og vel skipul. ca 75 fm ib. í nýju litlu fjölb. Afh. nær fullb. Áhv. 3,1 millj. húsbr. Verð að- eins 6,9 millj. 22023. Skúlaskeið - Hf. Falleg vel staðsett ca 65 fm efri sérh. í góðu tvíbýli. Nýl. þak og Steniklæðning að utan. Gott útsýni. Ahv. húsbr. 3,4 millj. Verð 5,9 millj. 28872. Selvogsgata - Hf. - laus. í einka- sölu falleg 3ja-4ra herb. ca 80 fm neðri sérh. í góðu tvibýli. Verð 5,9 millj. 12413. Suðurbraut - Hf. - bflsk. Nýkomin í einkasölu ca 70 fm endaíb. á 1. hæð. Nýl. eldhinnr. Suðursv. Hús Steniklætt að utan. Bílskúr. Verð 6,5 millj. 28895. Vesturbraut - Hf. Nýkomið I sölu ca 80 fm parh. auk 32 fm bílsk. Sérgarðui. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,5 millj. 28710. Vitastígur - Hf. Nýkomin í einkasölu falleg ca 75 fm neðri hæð í góðu tvib. Nýl. baðherb., parket o.fl. Sérinng. Áhv. 1,3 millj. Verð 5,8 millj. 26476. Sléttahraun. Falleg 80 fm íb. í nýl. viðg. fjölb. Parket. Suðursv. Þvottaherb. á hæð- inni. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. 25938. Höfum fjöldann af 3ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. 2ja herb. Fagrahlíð - Hf. Giæsii. 70 fm íb. á .1. hæð i nýl. litlu fjölb. íb. er að hluta til á tveimur hæðum. Vand- aðar innr. og gólfefni. Sérgarður. Eign i sérflokki. Áhv. húsbr. Verð 6,9 millj. Stekkjarhvammur - m. bflsk. Mjög falleg ca 70 fm neðri hæð í raðhúsi auk 24 fm bílsk. Allt sér. Hagstæð lán Verð 6,7 millj. 22683. Suðurgata - Hf. - Sérh. skemmt- il. ca 65 fm neðri sérh. í virðulegu góðu tvíb. nýl. eldhús. Stutt í miðbæinn. Góð geymsla. Verð 5,7 mlllj. 27576. Stekkjarhvammur - sérh. I einkasölu mjög falleg ca 80 fm neðri sérh. 2ja-3ja herb. í raðh. Parket. Sérinng. Allt sér. Garður með verönd. Ahv. byggsj. ca 2,8 millj. V. 6,5 mlllj. Selvogsgata. Nýkomin snotur 50 fm risib. i þrib. Nýl. gler + póstar. Áhv. byggsj. ca 2 millj. Verð 4,3 millj. Fagrakinn. Nýkomin falleg og snotur risíb. í góðu steinhúsi. Nýl. gler + póstar. Parket. Góð geymsla. Ahv. húsbr. og byggsj. ca 2,7 millj. Verð 4,7 millj. Brattakinn. Góð ca 40 fm ósamþ. kjíb. með sérinng. Útigeymsla. Verð 2,3 millj. Alfaskeið. Nýkomin mjög falleg 57 fm íþ. á 1. hæð í fjölb. auk bilsk- sökkuls. Parket. Svalir. Ahv. byggsj. ríkisins ca 3,5 millj. Verð 5,5 millj. HverafÓld - Rvk. Nýkomin í einkasölu mjög falleg ca 65 fm íb. á 1. hæð með sér- garði í nýl. fjölb. Parket. Ahv. byggsj. ca 3,4 millj. Verð 5,7 millj. Traðarberg - Hf. - lítil útb. Nýkomin í einkasölu falleg og mjög vönduð 2ja herb. íb. á 1. hæð m. sérgarði og verónd. Áhv. byggsj. ca 5,2 mlllj. Verð 6,9 millj. 26601. ÖlduslÓð - Hf. ( einkasölu falleg mikið endurn. 70 fm ib. á jarðh. Sérinng. Endurn. baðherb. Nýl. eldhinn., gólfefni, rafm. o.fl. Ahv. byggsj. og húsbr. ca 2,9 millj. 29194. Miðvangur. Falleg 57 fm ib. á 6. hæð i lyftuh. Stórar suðursv. Frá- bært útsýni. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 6,4 millj. 18342. Suðurbraut - Hf. Nýkomin í einka- sölu falleg 60 fm ib. á 2. hæð í góðu fjölb. Suðursv. Útsýni. Áhv. byggjs. rík. ca 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 29129. Skerseyrarvegur - Hf. Nýkomin í einkasölu falleg ca 68 fm neðri hæð i tví- býli. Nýl. eldhinnr. Róleg staðsetn. Áhv. 2,4 millj. Verð 5,4 millj. 28767. Eyrarholt - Hf. Nýkomin íeinka- sölu sérl. falleg 70 fm íb. á jarðh. Vandaðar innr. Þvottaherb. i íb. Sér- garður. Útsýni. Ahv. húsbr. Verð 6,2 millj. 19046. Vitastígur - Hf. I einkasölu falleg ca 65 fm risib. í góðu tvíbýli. Parket. Nýl. gler og póstar. Útsýni yfir höfnina. Geymsluloft yfiríb. Ahv. 2,2 millj. Verð 4,7 millj. 27954. Sléttahraun - Hf. Nýkomin i einka- sölu sérl. falleg ca 55 fm íb. i nýmáluðu fjölb. Suðursv. Ahv. 3,2 mlllj. húsbr. Verð aðeins 5,1 millj. 29079. Miðvangur - laus. Sórl. falleg 57 fm íb. á 5. hæð í lyftuh. Suðursv. Útsýni. Nýl. eldhinnr. og eikarparket. Áhv. 3 millj. húsbr. Góð greiðslukjör. 28481. Álfaskeið m. bflskúr. Sérlega falleg mikið endurn. 45 fm íb. á 2. hæð auk 24 fm bilsk. Nýjar innr. skápar, parket o.fl. Verð 5,4 millj. 26350. Setbergsland. I einkasölu falleg 70 fm (b. á 2. hæð í nýl. fjölb. Áhv. byggsj. ca. 4,5 millj. Verð 6,7 millj. 7879. Sléttahraun. I einkasölu falleg 55 fm íb á 2. hæð i góðu fjölb. Ahv. byggsj. og húsbr. ca. 3,4 millj. Verð 5,3 millj. 25452. Reykjavíkurvegur - Hf. í einkas. snyrtil. 45 fm kjíb. Sérinng. Mikið endurn. eign t.d. gler, póstar, rafmagn, þak o.fl. Ahv. 1,6 millj. húsbr. Verð 3,7 millj. 18275. UrðarStígur - Hf. Sérl. falleg 60 fm neðri sérh. í tvíbýli á þessum ról. stað. Sér- inng. Mikið endurn. eign. Ahv. byggsj. ca 2,8 rnillj. Verð 5,4 millj. 10893. Sléttahraun. Til sölu mjög falleg ca 55 fm íb. á 1. hæð i fjölb. Nýl. eldhinnr. Suður- svalir. Áhv. byggsj. Verð 5,3 millj. 19181. Laufvangur - Hf. Falleg 65 fm íb. é 3. hæð i fjölb. Suðursvalir. Sérþvottaherb. i íb. Verð aðeins 5,4 millj. 18008. Höfum fjöldann af 2ja herb. íb. á skrá sem ekki eru auglýstar. Reykjavík Höfum fjölda eigna í Reykjavík á söluskrá. Uppl. á skrifstofu. Garðabær Hæðahverfi - einb. Nýkomið i einka- sölu glæsil. nýtt tvíl. einb. með innb. bilsk., samtals ca 280 fm, á þessum vinsæla stað. 5 svefnherb., arin-stofa o.fl. Ahv. húsbr. Teikn. Kjartan Sveinsson. Verð 17,8 millj. Þrastanes - einb. Giæsii. tvíi. einb. með innb. tvöf. bílsk. Hornlóð. Eignin ekki alveg fullb. Útsýni. Verð 17,5 millj. Faxatún - einb. Mjög fallegt og vel umgengið einl. einb. með innb. bilsk. á þess- um veöursæla stað. Samtals 185 fm. 4 svefnherþ. Góður garður. Verð 11,3 millj. Brekkubyggð - m. bflsk. Nýkomið sérl. fallegt 3ja-4ra herb. tvíl. 90 fm raðhús auk 20 fm bílsk. Parket. Útsýni. Verð 9 millj. Langamýri - einb. stórgi. eini. einb. með innb. bilskúr ca 240 fm. Arkitektateikn- að hús. Vandaðar innr. og gólfefni. Fullb. eign. i algj. sérflokki. Verð 19,8 millj. Urðarhæð - einb. Nýkomið mjög fallegt nýl. einl. einb. með innb. bílsk. samtals 162 fm. 3 rúmg. svefn- herb. + herb. innaf. bilskúr með sérút- gang. Parket. Stór verönd. Plata f. sólskála. Vandað hús á góðum stað. Áhv. húsbr. Krókamýri - Nýtt. Giæsii. vandað tvn. parh. ásamt innb. bílsk. samt. ca 200 fm. Áhv. húsbr. Afh. strax tilb. u. tréverk. Brekkubyggð - raðh. Nýkomið mjög fallegt 90 fm tvíl. raðhús auk bflskúrs. Park- et. Útsýni. Allt sér. Verð 9 millj. Lyngmpar - 3ja. Faiieg ca 90 fm íb. á 2. hæð með innb. bilskúr. Hagst. lán. Verð 7,8 mlllj. Naustahlein - Gbæ - eldri borgarar - lækkað verð. Glæsil. nýl. 90 fm endaraðh. á einni hæð. Vandaðar innr. og gólfefni. Eign i algjörum sérfl. Laus strax. Þjónusta við DAS, Hafnarfirði. 22802. ÁsbÚð - einb./tvíb. Nýkomið mjög fallegt 220 fm raðhús með innb. tvöf. bilsk. 4 svefnherb. Parket. Lítil aukaíb. á jarðhæð. Verð 14,5 mlllj. 29502. Krókamýri. Glæsil. nýtt ca 200 fm einl. einb. innst i botnlanga. Innb. 36 fm bilsk. Vandaðar Mahogni innr., flísar og kirsu- berjaparket á gólfum. Verðursæld. Teikn. á skrifst. Verð 16,6 millj. 28857. Breiðás — Gbæ. Nýkomin í einkasölu ca 145 fm tvíl. einb. auk 28 fm bílsk. 4 svefnh. Parket. Róleg staðs. Áhv. 3,8 millj. Verð 12,3 mlllj. 29417. Goðatún. l' einkasölu fallegt einlyft 115 fm einb. m. 36 fm innb. bílsk. á þessum veðursæla stað. Verð 9,6 millj. 28199. Krókamýri. íeinkasölu 167fmeinb. auk 36 fm bílsk. Afh. fullb. utan, tilb. u. trév. að innan. Teikn. á skrifst. Gðð lán til 25 ára geta fylgt + húsbr. 27969. Hrísmóar - m/bflskúr. Giæsii. „penthouse"-íb. með innb. bílsk. samt. 180 fm. 4 svefnherb. Parket, flisar. Sólskáli. Fráb. útsýni. Ahv. hagst. Inn ca 7 millj. Skipti mögul. Verð: Tilboð. 15882. Lyngmóar — 3ja. Nýkomin mjög falleg og vel umgengin ca 80 fm íb. á 3. hæð í litlu fjölb. auk 20 fm innb. bílsk. Suðursv. Útsýni. Parket. Ahv. húsbr. Verð 7,5 millj. Hrísmóar. Mjög falleg 3ja herb. íb. 118 fm með sólskála á 3. hæð í lyftuh. Parket. Bilskýli. 28486. LyngmÓar - bflsk. Falleg 2ja herb. íb. á efstu hæð í góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íb. Suðursv. Fráb. útsýni. Bílsk. Áhv. byggsj. og húsbr. ca 4 millj. Verð aðeins 6,2 millj. 28884. Markarflöt - einb. v. 16,3 m. Holtsbúð - einb. v. 12,4 m. Við Álftanesveg. v. 15,8 m. Bæjargil - einb. V. 17,5 m. Faxatún - einb. v. 1,1,6 m. Dalsbyggð - einb. v. 17,5 m. Hagaflöt - einb. v. 15,4 m. Holtsbúð - einb. v. 15,8 m. Krókamýri - einb. v. 14,5 m. Langamýri - einb. v. 19,8 m. Kjarrmóar - raðh. v. 12,4 m. Hofslundur - raðh. v. 12,9 m. Brekkubyggð - raðh. v. 8,2 m. Aratún - parh. v. 11,9 m. Goðatún - sérh. v. 7,3 m. Lyngmóar - 4ra v. 9,5 m. Laufás - 4ra v. 8,9 m. Lyngmóar - 3ja. v. 7,9 m. Hrísmóar - 3ja v. 8,6 m. Höfurri fjölda eigna á skrá sem ekki eru auglýstar m.a. eignir í myndagluggum okkar. Heiðargerði. Nýl. mjóg fallegt 3ja herb. ca 80 fm parhús. Bílskréttur. Ahv. húsbr. 4 millj. Verð 5,8 millj. Ennfremur fjöldi sérbýla á skrá í Vogunum. \ I \ \ í

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.