Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 15.08.1995, Blaðsíða 24
24 C ÞRIÐJUDÁGUR 15. ÁGÚST 1995 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNAMIÐLUN HF. l!HMIiliWH!HIiIil'l!IIIHIilíl FASTEIGNAMIÐLUNHF. FASTEIGNAMIÐLUN HF. sími 562 57 22 Borgartúni 24, Reykjavík Fax562 57 25 OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 = NÝTT Á SKRÁ Gísli E. Úlfarsson, sölustjóri, Þórður Jónsson, sölumaður, Erlendur Davíðsson, sölumað- ur, Nína María Reynisdóttir, ritari, Kristján V. Kristjánsson, lögg. fasteignasali, Sigurður Guðjónsson, framkv.stj. Einbýli, par-, raöhús Dverghamrar [JJ Mjög gott steinsteypt einbýlishús á einni haeð ásamt tvöföldum bílskúr, alls 188,7 fm. Húsið er vel staðsett og með fallegum garði. Fjögur rúm- góð svefnherbergi. Góð lán. Verð 15,9 millj. Víðiteigur Fallegt einbýli á einni haeð um160 fm ásamt stærðar bílskúr með 3ja metra lofthæð, 62 fm. Fjögur svefn- herbergi, stórt og gott eldhús m. búri. Áhv. um 2,5 millj. Verð 12,9 millj. Smárarimi [Jj Gott einbýli á útsýnisstað meo tvö- földum bílskúr (70 fm) alls um 207 fm. Eldhús m. fallegri innréttingu, stórar suðursvalir. Húsið er ekki fullbúið. Áhv. 5,6 millj. Verð 13,6 millj. Ásland Gott parhús 122,5 fm ásamt bílskúr 26 fm. Fallegt eldhús, parket á stofu og svefnherbergjum, sólstofa m. arni. Áhv. hagstæð lán 7 millj. Verð 10,9 millj. Kambasel Gott endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. um 187 fm. Fimm svefnherbergi, búr og þvottaher- bergi innaf eldhúsi. Ris yfir stofu. Áhv. ca 4 millj. Verð 12,5 millj. Kársnesbraut Mjög gott einbýli á einni hæð 165 fm ásamt tvöföldum 43 fm bílskúr (3ja fasa rafm.) Húsið er vel innrétt- að og með útsýni. Sólstofa og fal- legur garður. Verð aðeins 13,9 millj. Rauðagerði jjj Mjög gott og vel við haldið einbýli eða tvíbýli um 25 fm auk 50 fm rýmis óstandsettu. Húsið er á tveimur hæðum og er séríbúð á jarðhæð. Fallegur garður. Frábær staðsetning. Furubyggð IZl Gott parhús á tveimur hæðum 138 fm ásamt 26,7 fm bílski r. Þrjú rúm- góð svefnherbergi og möguleiki á því fjórða í risi Sólstofa Ekki fullbú- in eígn. áhv. 4,2 millj. Verð 11,9 millj. Hraunbraut [Jj Gott einbýli á tveimur æðum ásamt góðum bílskúralls um 260 fm. Fimm svefnherbergi, mjög gott eldhús með vandaðri innréttingu. End- urnýjað rafmagn og gler. Verð 18,5 millj. Tunguvegur [J| Gott raðhús 130 fm á þremur hæð- um, með þremur svefnherbergjum á efri hæð og einu í kjallara þar sem er snyrting m. sturtu. Áhv um 5 millj. Verð 8,5 millj. Grettisgata Nú til sölu eitt af þessum vinsælu litlu einbýlishúsum í miðbænum. Húsið er járnklætt timburhús á tveimur hæðum, mikið endurnýjað. Verð 6,2 millj. Hálsasel Mjög gott endaraðhús á teimur hæðum meö innb. bílskúr, alls um 186 fm. Fjögur góð svefnherb., nýl. eldhús, hús nýl. viðgert. Skipti möguleg. Verð 12,8 millj. Dalatangi Mjög gott um 87 fm raðhús á einni hæð meðfallegum garði. Þvottaher- bergi innaf eldhúsi, tvö svefnher- bergi, vinnuherbergi og geymsluris. Áhv. 1,2 millj. Verð 8,4 millj. Sérhæðir Langholtsvegur [JJ Mjög góð efri sérhæð 132 tm ásamt 28 fm bílskúr í steinsteyptu húsi byggðu 1980. Stór og mikil stofa, eldhús með góðri innréttingu, 3 svefnherbergi. Áhv. 5,2 millj. Verð 11,8 millj. Frostafold ffl, Glæsileg 137 fm íbúð i lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Fjögur svefn- herbergi, stofa og borðstofa m. parketi. Þvottaherbergi innaf eld- húsi. Áhv. Bsj.rík. 3,7 millj. Verð 12,2 millj. Staðarsel [JJ Góð efri sérhæð 186 fm ásamt bíl- skúr 28 fm. Möguleiki er á 6 svefn- herberjum, stofa með arni, sérsmíð- uð eldhúsinnrétting, fallegr garður. Áhv. ca. 7 millj. Verð 13,5 millj. Rauðalækur [JJ Góð 6 herbergja sérhæð á 2. hæð í fjórbýli um 120 fm. Forstofa og stofa m. nýju eikarparketi, baðher- bergi ný flísalagt, þrennar svalir. Áhv. 3,3 millj. Verð 9,4 millj. Lynghagi Góð sérhæð á 1. hæð með sérinn- gangi um 100 fm auk bílskúrs 22,5 fm. Tvö svefnherbergi með parketi, stofa og borðstofa. Möguleiki á skiptum á dýrari eign. Verð 9,9 millj. Hringbr. „penthouse" Glæsileg rúmgóð þakíbúð ásamt stæði í bílskýli. Ibúðin er öll parket- lögð nema baðherbergi sem erflísa- lagt og með kari og sturtu. Þvotta- aðstaða f fbúð. Verð 9,9 millj. Grundarstígur „penth." Glæsileg 143,6 fm þakíbúö á besta stað í bænum, útsýnið hreint frá- bært. Ibúðin er glæsilega innréttuð og hentar vel kröfuhörðum kaup- endum.Topp-eign. Verð 13,5 millj. Hlíðarvegur Glæsileg efri sérhæð um 146 fm auk bílskúrs 29 fm í húsi byggðu 1983. l'búðin er mjög vel innréttuð og sérlega vel skipulögð. Sérlega góð sérhæð. Áhv. um 2,3 millj. Verð 12,9 millj. Miðbraut f jjj Mjög góð efri sérhæð f fjórbýli 83,2 fm ásamt 23,8 fm bílskúr. Góð stofa m. parketi, tvö svefnherbergi m. parketi. Suðursvalir með góðu út- sýni. Verð 8,7 millj. Gnýpuheiði - nýbygg. Jj Mjög vel staðsett fokheld sérhæð í Suðurhlfðum Kópavogs, 124 fm auk 28 fm bílskúrs, gert er ráð fyrir 4 svefnherbergjum skv. teikningu. Áhv. 5,5 millj. Verð 7,5 millj. Álfhólsvegur Q Mjög góð efri sérhæð í tvibyli asamt bílskúr, 142,9 fm. Fjögur svefnher- bergi, stofa m. arni, suðursvalir m. góðu útsýni, falleg og ræktuð lóð. Áhv. 2,1 millj. Verð 11,3 millj. Hátún Góð sérhæð á 1. hæð um 85 fm ásamt bíiskúr um 25 fm. Glæsilegt nýtt eldhús, nýlega standsett bað- herbergi, 3 svefnherbergi. Skipti á stærra. Áhv. 2,5 millj. Verð 8,9 millj. Hvassaleiti [JJ Góð 5 herbergja sérhæð á 1. hæð 132 fm ásamt bílskúr 38,5 fm. Stofa og borðstofa m. parketi, 3 svefnher- bergi, suðursvalir, sérþvottaher- bergi. Áhv. Bsj. rík. 2,4 millj. 4ra herbergja Stóragerði Mjög góð 102 fm íbúð á 3ju hæð ásamt bílskúr. Nýtt eikarparket á holi, borðstofu og stofu, endurnýjað baðherbergi, tvö svefnherbergi, mikið skápapláss. Verð 8,3 millj. Safamýri Góð íb. á jarðhæð í þríbýli með sérinng., þrjú svefnherbergi, rúm- góð stofa, baðherb., flísalagt með kari og sturtu. Áhv. Bsj. rík. 3,4 millj. Verð 8,3 millj. Hraunbær Góð 100 fm íbúð á 2. hæð, nýtt eikarparket á holi og rúmgóðri stofu, 3 svefnherbergi, endurnýjað eldhús. Skipti mögul. á minni eign. Barnavænt umhverfi. Austurströnd Góð 4ra herbergja íbúð á 2 hæðum um 102 fm auk bílskýlis. Stofa og borðstofa m. parketi, góð eldhús- innrétting. Þvottaherbergi á hæð- inni. Áhv. 1,7 millj. Verð 9,2 millj. HörAaland [JJ Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð um 80 fm. Parket á eldhúsi, flísa- lagt baðherb . m. sturtu, búið er að opna milli barnaherbergja. Verð 7,4 millj. Dvergabakki Rúmgóð 123 fm íbúð á þessum barngóða stað, þrjú svefnherbergi, stór stofa, þvottaherbergi í íbúð. Skipti mögul. á 3ja herbergja í Seljahverfi eða Bökkum. Áhv. um 5 milij. Rauðalækur Góð 96 fgm íbúð á jarðhæð/kjallara með sérinngangi, eldhús með ágætum innréttingum, parket á stofu, gott baðherbergi. Áhv. Bsj. rík. 2,3 millj. Verð 7,4 millj. Markland [JJ Mjög góð 4ra herbergja íbúð, m. tveimur svefnherbergjum, glæsi- legu nýju eldhúsi, nýlega standsettu baðherbergi. Frábær áhv. lán frá Bsj. rík, 3,4 millj. Verð 7,9 millj. Kóngsbakki m Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæö 88,6 fm í nýlega viðgerðu húsi. Þrjú svefnherbergi, rúmgott baðher- bergi, stofa með parketi. Ahv 4,2 millj. Verð 6.950.000. Hraunbær [Jj Góð 4ra herbergja 97,7 fm ibúð a 3ju hæð. Búið er að klæða suður og austur gafl, yfirfarið þak og renn- ur. Þrjú svefnheroergi, parketlögð stofa. Áhv. 4,9 millj. Verð 7,2 millj. Garðhús Glæsileg íbúð á tveimur hæðum um 128 fm auk bílskúrs, glæsilegt eld- hús, tvö baðherbergi í fullri stærð, þvottaherbergi í íbúð. Áhv. 5,5 millj. Verð 10,5 millj. Fífusel B) Góð 113,7 fm íbúð á 1. hæð meö stóru aukaherbergi í kjallara með aðgangi að baðherbergi, auk stæðis í bílskýli. Skipti möguleg í Hafnar- fjörð. Áhv. 5,1 millj. Verð 7,9 millj. Krummahólar [Jj Góð 92 fm íbúö á 1. hæð meö ser verönd. Stofa og sjónvarpshol með parketi, eldhús með góðum innrétt- ingu, þrjú svefnherbergi. Áhv, 2,9 millj. Verð 7,3 millj. 3ja herbergja Kaplaskjólsvegur [Jj Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð um 70 fm. Nýtt baðherbergi m. kari, parketlögð stofa og hjónaher- bergi. Suðursvalir. Áfram KR. Verð 6,5 millj. Karlagata [Jj Góð 3ja herbegja íbúð um 53 fm á 2. hæð í þríbýli. Rúmgóð stofa. Geymsluris yfir íbúðinni. Góð stað- setning. Verð 4,9 millj. Þangbakka [JJ Góð 3ja herbergja íbúð 77,3 tm á 3ju hæð með góðum suðursvölum, í lyftublokk. Eldhús með góðri inn- réttingu, tvö svefnherbergi. Skipti möguleg á 2ja herbergja. Verð 7 millj. Grensásvegur Mjög góð 3ja herbegja 71 fm íbúð á 4. hæð Eldhús með uppgerðri innréttingu og borðkrók, rúmgóð stofa, tvö svefnherbergi. Áhv. 3,6 millj. 6,7 millj. Alfaheiði - Laus! Eins og lítið 'einbýlishús, allt sér. Um 80 fm 3ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð, nýtt parket, falleg eldhúsinnrétting. Frábært lán frá Bsj. rík um 5 millj. Verð 8,5 millj. Fellsmúli - Laus! Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð um 87 fm. Sérlega vel umgeng- in íbúð, stór stofa og tvö svefnher- bergi. Séð um þrif á sameign. Verð 7,5 millj. Dvergabakki [JJ Mjög góð 73,2 fm íbúð á 3. hæð, m. stóru aukaherb. í kjallara m. aðgangi að snyrtingu. Stofa m. parektí. Nýtt gler og póstar. Áhv. 2,8 millj. Verð 6,7 millj. Hrísmóar Mjög falleg 3ja herbegja íbúð á tveimur hæðum um 102 fm í góðu húsi. íbúðin er skemmtilega innrétt- uð og nýtískuleg. Áhv. 5 millj. Verð 7,9 millj. Lundarbrekka Góð 86,5 fm íbúð á 3ju hæð, geng- ið er inn af svölum, þvottaherbergi er á hæðinni. Góð stofa, góð svefn- herbergi. Áhv. um 3,5 millj. Verð aðeins 6 millj. Vesturgata [JJ Góð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð í járnklæddu timburhúsi, íbúðin er 80,7 fm. Parket á gólfum, gott eld- hús. Stór lóð. Verð 5,9 millj. Skógarás Sérlega falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði í suður. Þvottaherbergi innaf eldhúsi, bað- herbergi með sturtu og kari. Bílskúr ófrágenginn. Áhv. 2 millj. Verð 7,8 millj. Vallarás [JJ Góð 3ja hebergja íbúð á 5. hæð i lyftuhúsi um 83 fm. Opið gott eld- hús, tvö svefnherbergi og rúmgóð stofa, gott útsýni. Áhv. 3,1 millj. Verö 7,3 millj. Lyngmóar Góð 3/a herbergja 83 fm íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvö góð svefn- herbergi, rúmgóð stofa, yfirbyggðar svalir. Hús nýyiðgert og verður málað í sumar. Áhv. 4,2 millj. Verð 7,7 millj. 2ja herbergja Hæðargarður Glæsileg 2ja herberbja íbúð á 2. hæð m. sérinngangi, rúmgóð stofa með arni og rislofti, parket, gott eldhús, suðursvalir. Frábær lán frá Bsj. rík. 3,3 millj. Verð 6,5 millj. Hlíðarvegur Mjög góð 2ja herbergja íbúð í fal- legu húsi á þessum góða stað, 60 fm á 1. hæð með sérinngangi, góð stofa með parketi. Áhv. 3 millj. Verð 5,2 miilj. Efstihjalli [Jj Góð 2-3 herbergja íbúð á 1. hæð með rúmgóðu aukaherbergi í kjall- ara með aðgangi að snyrtingu. Parket á stofu, eldhúsi og holi. Verð 5 millj. Hringbraut Góð 2ja herbergja íbúð með auka- herbergi í risi með aðgangi að snyrt- ingu. Passar vel fyrir háskólanema. Nýtt rafmagn. Áhv. 3 millj. Verð 5,7 milli. Þverholt Mjög glæsilega endurnýjuð íbúð á 2. hæð, hús viðgert og málað. Glæsilegt eldhús og baðherbergi, parket á gólfum. Stórar svalir. Áhv. 5,2 millj. Verð 6,9 millj. Stelkshólar ffl Góð 2ja herbergja búð á 3ju hæð í góðu húsi, íbúðin er um 52 fm. Eldhús með ágætri innréttingu, góður staður. Ahv. 1,5 ¦nillj. Verð 5 millj. Spóahólar m. bílskúr Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr, eldhús með góðri innréttingu, flísalagt baðherbergi, stofa með parketi, suðursvalir. Verð 6,2 millj. Öldugrandi Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Rúmgóðstofa, vandað eldhús með parketi, flísa- lagt baðherbergi. Áhv. Bsj. rík. 3,4 millj. Verð 7,2 millj. Granaskjol Góð 2ja herbergja íbúð í kjallara 75 fm með sér þvottaherb. Rúmgóð stofa og svefnherbergi. Skipti möguleg á stærri eign. Áhv. 2,9 mlllj. Verð 5,1 millj. Austurstraönd Mjög góð 2ja herbergja 62,5 fm íbúð á 5. hæð i lyftuhúsi með frá- bæru útsýni yfir flóann. Eldhús með góðri innréttingu, parket á stofu. Áhv. 2 millj. Verð 5,6 millj. Grettisgata [JJ Góð ósamþykkt 68,6 fm íbúð í kjall- ara ásamt hlutdeild í þvottahúsi. Eignin er skráð samkvæmt veðbók- um sem 3ja herbergja. Áhv. 842.000. Verð 3,9 millj Vantar á skrá! Atvinnuhúsnæði Vantar allar gerðir og stærðir af atvinnuhús- næði á skrá til leigu eða til sölu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.