Morgunblaðið - 08.11.1995, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 08.11.1995, Blaðsíða 8
plrröMWMPW SÉRBLAÐ UM SJÁVARÚTVEG MIÐVIKUDAGUR 8. NOVEMBER 199S ÞURRKUÐ LOÐNA AIAPAIMSMARKAÐ • ÞRJÚ tonnaf þiirrkaðri loðnu verda send til Japans á næstunni frá Stöplafiski hf. i Reykjahverfi en pöntun þessi barst í f ramhaldi af þróunar- vinnu á sl. vori. í! tflut ningurintt er átaks- verkefni Atvinnuþróuuarf élags Þingeyinga, Rannsóknarstofu fiskiðnaðarins, Stöplaf isks og Sölumiðstöðvar hraðfrystihús- anna, en miklar vonir eru hundnar við að sala eigi eftir aðaukast. Mar kaðs l ei t er einnig haf in á Evrópumarkaði, en tilrauna- sending er nýfarin til Hollands þar sem vörunni verður dreift til nágrannalandannii. Að sðgn Aðalsteíns Árnason- ar frainkvæmdastjóra er fram- leiðsiugeta fyrirtiekisins urii 200 tonnáárí og mun meiri ef uœ vaktavinnu yrði að ræða. Þurrkun á loðnu er mjög at- vinuuskapandi þar sem hun er 8H pinnuð og mun S töplaf iskur því þurfa að bæta við sig f ólki. U«a er aðræða alit að 12-16 manns ef vonir ganga eftir með eftirspurn. Áður hafði fyrir- tækið þrjú ársverk í harðfiski. Búast má við að til Evrópu farí allt braefnið í neytenda- pakk ninga r en tíl Japans verð- ur sent í stærrí umbúðum. AÖALSTIINN Árnason og Erla Alfreðsdóttir hjá Stöpiafiski meðþurrkaðaloðnu. . Harðgrilluð loðna þykir her ramannsmatu r f austuri önd- um og á dögunum bauð fyrir- tækið fjSlmiðlafólki í grillvetslu tíl þess að kynna þessa nýju afurð. Mengun sjávarins frá landstöðvum verður heft FOLK Haraldur verkefnisstjóri á Kamtsjatka • RÁÐW hefur verið í þrjár stjórnunarstöður í landi sem auglýstar voru af íslenskum sjávarafurð- um vegna m samstarfs IS við rússneska útgerðarfyr- irtækið UTRF. Fyrir- tækið er í út- gerð frá Petropav- losk á Kamt- sjatka og gerir út fjölda togara og vinnsluskipa. Ráða þarf um 30 íslendinga til starfa þar eystra. Verk- efnisstjóri verður Haraldur Jónsson, viðskiptafræðingur, hefur ver- ið undanfarið með rekstur á eiginfrystihúsi í Keflavik, þar áður útgerðarstjóri hjá Sjóla- stSðinni. Útgerðarstjóri verð- ur Ólafur Magnússon. Hann er skipatæknifræðingur og hfur verið útgerðarstjóri hjá Víðtæk alþjóða samstaða um að draga úr mengun ÞJÓÐIR heims ákváðu að gera lagalega bindandi samning um varnir gegn mengun þrávirkra lífrænna efna á ráðstefnu sem lauk síðastliðinn föstudag í Washington. Á ráðstefnunni náðist Hiyrsta skipti víð- tæk samstaða um að draga úr mengun sjávaf frá landstöðvum, en talið er að um 70-80 prósent af mengun sjávar komi þaðan. Á ráðstefhunni var fjall- að um vamir við mengun sjávar frá landstoðvum, en þá er um að ræða mengun sem veitt er beint í hafíð 'með frárennsli og skólplögnum eða meng- un sem berst frá starfsemi í landi um andrúmsloftið. „Þarna voru þjóðir heims að vinna að gerð framkvæmdaáætlunar sem þær skuldbinda sig til að vinna eftir á næstu árum," segir Magnús Jóhannes- son, ráðuneytisstjóri Umhverfisráðu- neytisins, sem jafnframt var kosinn formaður annarrar aðalnefndar ráð- stefnunnar. „Hún tekur á öllum þáttum þessarar mengunar, s.s. heimilisskólpi, olíu- mengun frá landi, mengun af völdum lífrænna þrávirkra efna og annarra eiturefna, næringarefna og geisla- virkra efna og svo ýmissa annarra aðgerða, eins og efnisnáms á sjávar- botni sem getur haft áhrif á lífríki hafsins á strandsvæðum." Mesta fólksfjölgunin á strandsvæðum Þetta er í fyrsta skipti sem gerð er alþjóðleg framkvæmdaáætlun um varnir gegn mengun sjávar frá landi, að sögn Magnúsar. Hann segir að það sé athyglisvert með tilliti til þess að búið sé að gera fjölmarga alþjóðasamn- inga um varnir gegn mengun af at- höfnum á sjó, sem þó sé aðeins 20 prósent af sjávarmengun. „Það eru til nokkrir svæðasamning- ar, en aldrei fyrr hefur náðst svona víðtæk samstaða um aðgerðir," segir hann. „Þetta er líka mikilvægt í ljósi þess að sú mikla mannfjölgun sem er að verða í hejminum er mest á strand- svæðum. Þangað fiytur fólk úr sveitum í þróunarríkjunum, eins og gerst hefur í iðnríkjunum. Þessi vaxandi mengun frá byggð er mikil ógnun við lífríki sjávar, vegna þess að um 80% af frum- framleiðni sjávar á sér stað á grunn- sævi og strandsvæðum." Mikilvægur áfangl fyrir íslendlnga Magnús segir að mikilvægur áfangi háfi náðst á ráðstefnunni fyrir íslend- inga, þegar þjóðir heims hafi ákveðið að gera lagalega bindandi samning um varnir gegn mengun af völdum lífrænna þrávirkra efna. Ákveðið hafi verið að fyrst í stað næði slíkur samningur til 12 efna. I þeim hópi séu meðal annars skordýraeitrið DDTog PCB sem sé mik- ið notað í rafbúnað sem einangrunarefni. Gunnar Þórðarson Gunnlaugur Júlíusson „Þessi efni berast langar leiðir og hafa meðal annars verið að finnast á heimskautasvæðum langt frá upp- sprettum," segir Magnús. „Þau finnast líka hér við land, þótt það sé enn í litl- um mæli miðað við það sem gerist á nálægum hafsvæðum. En þetta er að margra dómi einhver mesta ðgnun við lífríki hafsins og það eru vaxandi vís- bendingar um það að þessi efni hafi líka umtalsverð heilsufarsleg áhrif á fólk." Vandinn mestur í þróunarlöndunum Hann segir að þjóðirnar muni setjast fljótlega niður og semja um hvernig hægt sé að koma þessum efnum úr notkun í áföngum. Mörg iðnríki hafi þegar bannað notkun þessara efni, en vandinn sé mestur í þróunarlöndunum. Þar séu þau enn' framleidd og mikið notuð, enda séu önnur efni sem geti komið í þeirra stað mun dýrari. Þróunarlöndin muni því gera kröfur um fjárhagslegan stuðning í staðinn. Hann segir að fordæmi fyrir því sé fyrir hendi varðandi ósoneyðandi efni. Þá hafi iðnríkin hafi lagt framlög í sjóð, sem síðan hafi styrkt þróunarríkin í að fjárfesta í öðrum efnum. „Stofnanir SÞ munu fá það verkefni að sjá til þess áætluninni verði fram- fylgt," segir Magnús. „Alþjóðabankinn mun leggja meiri áherslu á að fjár- magna verkefni sem vinna að bættum vörnum gegn mengun hafsins og hinar ýmsu sérstofnanir SÞ, sem tengjast hinum fjölmörgu þáttum málsins, munu líka vinna að þessu." Ólafur Magnússon Borgey hf. á H8fn í Horna- firði. Gunnlaugur Júlíusson verður fjármálastjóri. Hann er hagfræðingur að mennt og var um tíma hagfræðingur Stétt- arsambands bænda en hefur verið sveitarstjóri á Raufar- h8fn undanfarin misseri. Hann fær leyfi frá þeim störf- um í eitt ár. Framleiðslustjóri verður Gunnar Þórðarson, en hann hefur verið fram- leiðslustjóri hjá Básafelli á ísafirði. Hann var starfaði einnig um tíma á Nýfundna- landi. Gunnar hefur réttindi sem stýrimaður og er að klára sjávarútvegsfræði í Endur-^ menntunardeild Háskóla ís- lands. „Við erum á góðri leið með að ljúka öllum ráðning- um," segir Guðbrandur Sig- urðsson, forstöðumaður þró- unarsviðs ÍS. „Við erum búnir að ganga frá ráðningum stjórnenda í allar stöður í landi. Ætlum svo að ganga frá ráðningum í aðrar stöður fyrir lok vikunnar, en það fer eftir því hversu vel gengur að ná í menn í viðtöl, þeir búa margir útiálandi." Jósafat segir frá • ATHAFNAMAÐURINN Jósafat 1 liuri ksson hefur ekki setið auðum höndum að undan- förnu. Hann hefur nú lokið ritun ævisögu sinnar og kennir þar ýmissa grasa. Jósafat er þekktastur •fyrir smíði sína á toghler- um og blökkum, sem hann sel- ur um víða veröld, en minjasafn hans hefur einnig vakið mikla athygli. Jósafat er fæddur og uppalinn á Norðfirði og kynn- Jósafat Hinriksson ist ungur erfiðisvinnu í eld- smiðju föður síns. Hann fór síð- an að vinna fyrir aðra, fyrst á bryggjunni hjá Lúðvík Jóseps- syni, sem þá var stór atvinnu- rekandi á Norðfirði og var síðan til sjós á ýmsum skipum, meðal annars vélstjóri á aflaskipinu Neptúnusi, sem var í eigu Tryggva Ófeigssonar. Koma þar fjölmargir samferðamenn Jósafats til sögunnar. Um miðj- an aldur söðlaði hann um og setti á stofn vélsmiðju, sem nú er þekkt víða um heim. Saga Jósafats er sögð af honum sjálfum á þann hátt, sem hann er einn fær um. • * Hallgrímur og Kristján með nýju rækjutogarana • GENGIÐ hefurveriðfrá ráðningum skipstjóra og út- gerðarstjóra tveggja rækjutog- ara, sem keyptir hafa verið hingað til lands frá Græn- landi. Skipstjóri á stærra skip- inu, Erik, sem er af svipaðri lengd og Guðbjörgin á ísafirði eða 69 metrar, er Hallgrímur Hallgrrímsson, sem hefur verið með Baldur EA. Skipstjóri á minna skipinu, Kan, er Krist- ján Gíslason, en hann hefur verið fyrsti stýrimaður á N8kkva HU. Framkvæmda- stjóri útgerðarinnar verður Rafn Svansson, sem hefur ver- ið skipstjóri á Skutli ÍS, síðustu árin. Þeir sem kaupa skipið eru rækjuverksmiðjurnar Dögun hf. á Sauðárkróki, Rækjuver ehf. á Bíldudal, og Særún ehf. á BlömiiiÓKÍ. Skipin munu fara til veiða á Flæmska hattinum. Pönnusteikt síld með kókos og möndlum ÞAÐ ER vel vtðeigandi að halda áfram með sildarupn- skriftirnar á meðan sadarvertíðin er í fulluui gangi. FaNTWWVMB Að þessu sinni gefur Guðmundur iiriféiiMilllrillfiiW Ragnarsson, matreiðslumaðnr á veit- iiigastaðiiiiin Lauga-ási, lesendum Versins uppskrift með pönnusteiktri sfld, Hppskriftin er fyrír fjora og ástæða er til að itreka að undirstaða góðs sfldarréttar, að mati Guðmundar, er algjSr beinhreinsun. t réttínn þarf: 600 gr sfldarflSk 100 gr kðkos 70 gr mondlur Olívuolíu tíl steikingar 50 gr smjör Salt og hvítan pipar Að lokinni beinhreinsun á að velta síldarflökunum upp úr kókos. Þau eru síðan steikt i heitri oliu i 2-3 mínút- ur og krydduð með salti og pipar. Þá skal rista mðndl- urnar a heitri pSnnunni og gott er að setja smjðr sam- an við. Rétturínn er svo borinn fram með fersku salatí og pasta. >:Jh 1^,,-^ ;| P\'-' j

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.