Morgunblaðið - 14.11.1995, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 14.11.1995, Blaðsíða 28
28 ÞRIÐJUDAGUR 14. NÓVEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ MENNTUN DEILDARST JORARNIR Helgi Gestsson (t.v.) og Jens Arnhótsson Ií<.íi inn í tíma hjá nemendum i iðnaðartæknifræði. Morgunblaðið/Þorkell Rekstrardeild Tækniskóla Islands 10 ára Námið tengist at- vinnulífinu verulega REKSTRARDEILD Tækniskóla ís- lands var stofnuð fyrir tíu árum eftir nokkra umræðu í atvinnulífinu um þörf á stuttu, sérhæfðu námi á háskólastigi. Síðan þá hefur hún tekið stöðugum breytingum og er í sífelldri þróun. Skólinn setur tveggja ára starfs- reynslu sem skilyrði fyrir inntöku. „Við erum mjög harðir á því að fólk hafí verið nokkurn tíma á vinnumarkaði og hafí þekkingu á atvinnulífinu áður en það hefur nám. Um leið erum við að gefa því tækifæri á að komast í skóla, þar sem andrúmsloftið er ekki hefð- bundið heldur meira í tengslum við atvinnulífið," sögðu Helgi Gestsson og Jens Arnljótsson- deildarstjórar í rekstrardeild. Nám í rekstrardeild skiptist i iðn- rekstrarfræði, iðnaðartæknifræði og útflutningsmarkaðsfræði. Iðn- rekstrarfræðinám snertir flesta þætti fyrirtækjareksturs allt frá markaði til framleiðslu. Hægt er að velja um þrjú svið; markaðs-, framleiðslu- og útvegssvið. Breytingar haustið 1996 Sú breyting verður á námskröf- um í iðnaðartæknifræði næsta SÉRSTAÐA REKSTRARDEILDAR • Hópvinna við hagnýt verkefni frá byrjun náms. • Inntaka eldri nemenda er leyfð án stúdentsprófs. • Krafa er gérð um starfsreynslu úr atvinnulifi. • Sfmatskerfi er notað í iðnrekstrarfræðinámi. • Hagsmunasamlök atvinnulífs eru virk við þróun námsbrauta. • Lokaverkefni eru unnin að óskum fyrirtækja og styrkt af þeim. skólar/nárnskeið ýmíslegt ¦ Opin vinnustofa - LISTFENGI mánudaga kl. 14.00-23.00, miðvikudaga kl. 14.00-23.00. Pappírsgerð - glerskurður - silkimálun - aðventuskraut - jólaskraut o.fl. o.fl. Fjólbreytt föndurnámskeió fyrir börn mánudaga kl. 15.00-17.00, 8-10 ára, miðvikudaga kl. 16.30-18.30,10-12 ára. Hópar geta fengið aðstöðu og leiðsögn á öðrum tímum. LISTFENGI ehf., Eiðistorgi 11, 170 Seltjarnarnesi, símar 562-2770/561-0865. tölvur T O L V U STJÓRNUNARFÉLAGS (SLANDS OG NÝHERJA 569 7640 <ö> 569 7645 nýherji ¦ Tölvuskóli i' fararbroddi. Öli hagnýt tölvunámskeið. Fáðu senda námsskrána. ¦ Tölvunámskeið - Windows 3.1 - Windows 3.11 ásamt Mail og Scedule - Word 6.0 fyrir Windows og Macintosh - WordPerfect 6.0 fyrir Windows - Excel 5.0 fyrir Windows og Macintosh - PageMaker 5.0 f. Windows/Macintosh - Access 2.0 fyrir Windows - PowerPoint 4.0 f. Windows/Macintosh - Tölvubókhald - NoveU námskeið fyrir netstjóra - Word og Excel uppf ærsla og framhald - Unglinganám, Windows eða forritun - Windows forritun * Internet grunnur, frh. eða HTML skjöl Kennt er á nýjustu útgáfur og veglegar kennslubækur fylgja öllum námskeiðum. Upplýsingar og skráning í síma 561-6699. Tólvuskóli Rgjuðyjtor Borgartúni 28, sími 561 6699. handavinna ¦ Ódýr saumanámskeið Samvinna við Burda. Sparið og saumið fötin sjálf. Mest 4 nemendur í hóp. Faglærður kennari. Sigríður Pétursd., s. 551 7356. haust að ekki verður gerð krafa til þess að nemendur hafi lokið iðn- rekstrarfræði eins og hingað til. „Við munum taka inn stúdenta af eðiisfræði- og náttúrufræðibrautum framhaldsskóla .og úr raunagreina- deild Tækniskólans og mun námið taka 3'/2 ár. Nú er það 2'/2 ár auk iðnrekstrarfræðinnar sem tekur 2 ár. Ástæðan er sú að við og mennta- málaráðuneytið töldum 4'/2 árs nám of langt fyrir BS-gráðu og því er þessu breytt til samræmis við annað tæknifræðinám," sagði Jens. Hann sagði ennfremur að um væri að ræða hagræðingu á nám- inu, það yrði enn hnitmiðaðra og borið uppi af rekstrar- og tækni- áföngum. Um tuttugu nemendur geta hafið nám í iðnaðartæknifræði næsta haust. Útflutningsmarkaðsfræði er þriggja anna nám að loknu iðn- rekstrarfræðinámi af markaðssviði eða sambærilegu _ námi og . lýkur með BS-gráðu. Útflutningsmark- aðsfræðingar eru hæfir til hvers kyns markaðsstarfa en sérhæfðir í öflun markaðar fyrir íslenska vöru og þjónustu erlendis. Námið er hið eina sinnar tegundar á háskólastigi hériendis'. Starfsmöguleikar ágætir Deildarstjórarnir segja starfs- möguleika nemenda úr rekstrar- deildinni ágæta, enda vinni þeir lokaverkefni í samvinnu við fyrir- tæki. Margir fá jafnvel störf við sama fyrirtæki og unnið hafði verið fyrir. Lokaverkefni taka frá einu upp í tvö ár, en tími þeirra er mis- munandi eftir námsbrautum. „Verkefnin eru alltaf undir stjórn leiðbeinenda sem við teljum mikil- vægt," sagði Jens. Aðspurðir um hvort næg hagnýt verkefni séu til staðar fyrir nemend- ur rekstrardeildar yfír námstímann svöruðu þeir að umframeftirspurn sé frá fyrirtækjum. „Á undanförn- um árum hafa verið unnin milli 20 og 30 verkefni en yfir 40 beiðnir hafa að meðtaltali legið fyrir frá fyrirtækjum. Nemendur hafa því þó nokkurt val á verkefnum," sagði Helgi. Þess má geta að þeir sem vilja kynna sér frekar þau verkefni og það nám sem fram fer í Rekstrar- deild Tækniskóla íslands geta heim- sótt hann næstkomandi sunnudag kl. 11-17, þar sem verður opið hús. Útskriftarnemar í iðnaðartæknifræði Þróakavíarúr skarkolahrognum „LOKAVERKEFNI okkar er að þróa kavíar úr skarkola- hrognum á Frakk- landsmarkað í sam- vinnu við Bakkavör hf.," sögðu þeir Sig- þór Hallf reðsson verkefnissljóri og Olafur Sörli Krist- mundsson í samtali við Morgunblaðið. Með þeim félögum eru einnig í hópnum þeir Garðar Bald- ursson og Karl Ósk- ar Viðarsson. Ein- ungis átta nemendur eru á lokaári í iðn- aðartæknifræði af þeim þrettán sem hófu þar nám. Iðnað- artæknifræðin tekur nú fimm annir, þar af er uiinið að loka- verkefni í fjórum þeirra.s Takmark hópsins er að vera til reiðu i vor með tilbúna vöru í neytenda- pakkningar. „í framhaldi af því verður hægt að taka ákvörðun um hvort hægt verði að þróa hana áfram á mark- að eða hvort fram- Ieiðslan svari kostnaði, gæði náist eða hvort eitthvað standi í veginum," sagði Ólafur. Ýmislegtkom tilgreina Áður en ákvörðun um skar- kola var tekin höfðu þeir velt fyrir sér frostþurrkun, ýmsum mðguleikum varðandi síld auk skelfisksúrgangs. „Ein önn er ætluð í að Ieita að þróunarverk- efni og á þeirri næstu er reynt að halda áfram með það verk- efni sem valið var. Það er þó ekki skilyrði, því ýmislegt getur komið upp á þannig að það borgi sig ekki að halda áf ram að vinna hugmyndina," segir Sigþór. „Það er eðli vöruþróunar, að ekki gengur allt upp sem byrjað er á," bætir Ólafur við. Þeir segja að ósk forsvars- manna Bakkavarar hefði verið að nýta hrogn úr fiski sem fram til þessa hefðu verið vannýtt. Þeir hefðu því snúið sér að hrognum úr gulllaxi. „Við vor- um komnir langt af stað með það verkefni síðastliðið vor og biðum eftir hrognum. Fullir til- hlökkunar settum við okkur í stellingar, en þá skall sjó- mannaverkfallið á. Það stóð Sigþór Hallfreðsson Olafur Sörli Kristmundssci yfir hrygningartím- ann þannig að við fengum engin hrogn. Þá urðum við að endurmeta stöð- una og vðldum skar- kola." Nú er undirbún- ingsvinna komin á það stig að í þessari viku byrja þeir að vinna með sjálf hrognin, sem Bakka- vör á bæði söltuð og frosin. „Við vitum að sjálfsögðu ekki hver útkoman verður," segja þeir en benda á að skólinn fullmeti verkefnið hvort sem ráðist verður í fram- leiðslu eða ekki. Mikil áhersla er lögð á vðruþróun í deildinni, sem end- urspeglast í hóp- verkef num nem- cnda. „Markmiðið með náminu er að geta samræmt hóp- vinnu starfsmanna eða sérfræðjnga úr ýmsum stéttum," sögðu þeir Ólafur og Sigþór. Nemendur í iðnað- artæknifræði hafa þurft að ljúka fyrst iðnrekstrarfræði, en að öðru leyti koma þeir víða að og hefja nám á mismunandi aldri. Nám- inu lýkur með BS-gráðu. Sigþór er 34 ára og lauk stúd- entsprófi frá Menntaskólanum á Laugarvatni, en hefur einnig lokið prófi í framreiðslu. Lengstum var hann þó á sjónum. Ólafur er 26 ára og tók stúdents- próf frá Menntaskólanum við Sund en hefur aðallega unnið við járnsmíðar hjá fðður sínum. Garðar kemur hins vegar úr Menntaskólanum í Reykjavík og er flugmaður og Karl frá Fjöl- brautaskólanum á Akranesi, „þaulvanur loðnusjómaður" eins og þeir félagar orðuðu það. Þeir segja að það sé einn af kostum skólans að fólkið sé ekki steypt í sama mótið. „Ég held að það lýsi því einna best hversu skólinn hefur verið á undan sinni samtíð að þær hugmyndir sem verið er að ræða innan Verslunarháskólans nú eru þær sömu eða svipaðar og námið er hér," sagði Sigþór. „Iðn- rekstrarfræði byrjaði hér fyrir 10 árum, en nú hafa tveir aðrir skólar tekið upp slíkt nám, Sam- vinnuháskólinn á Bifrðst og Háskólinn á Akureyri." Fiöldatakmarkanir í Háskóla Islands wmmmmmmr ~ " ¦mmmmmmm Fjöldatakmarkanir eru íátta deildum innan Háskóla íslands og hafa takmarkanir verið svipaðar undanfarin ár. Að sögn Þórðar Kristinssonar kennslusijóra HÍeru meginrökin fyrir takmörkunum þau að hiiiti námsins felst í starfsþjálfun á stofnunum og aðstaða til að vetta nemendum haha ertakmörkuð. Háskólinn endurskoðar (jöldatakmarkanirnar árlega. Fjöldatakmarkanir deilda: (hversu margir komastt gegn um samkeppnispróf) Læknisfræði 30 Hjúkrunarfræði 60 Sjúkraþjálfun 18 Afs viðbótamám/starlsnám: (fjöldatakmarkanir Innl deildir) Hagnýt fjölmiðlun 17 Félagsráðgjöf 1S Námsráðgjöf______12_ Tannlæknadeild € Kennslufræði 79
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.