Morgunblaðið - 06.02.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 06.02.1996, Blaðsíða 24
24 ÞRIÐJUDAGUR 6. FEBRÚAR 1996 MORGUNBLAÐIÐ MENIUTUIU Fjölmennur fundur haldinn í Skólamálaráði um vímuefnamál unglinga Foreldrum stend- ur ekki á sama um unglingana SKOLAMALARAÐ Reykjavikur efndi í síðustu viku til fundar með stjórnarmönnum í foreldra- félögum og foreldraráðum um fikniefnamál. Var fundurinn vel sóttur og upplýstu foreldrar meðal annars hvernig samskipt- um við unglinga væri háttað í þeirra skólum eða hverfum. Kristín Arnadóttir, aðstoðarkona borgarstjóra, sagði frá nefnd þeirri sem hún er formaður fyrir vegna framtíðarstefnumótunar vímuefnavarna borgarinnar og Guðbjörg Björnsdóttir talaði fyr- ir hönd Samfoks. Sigrún Magnúsdóttir, formað- ur Skólamálaráðs, sagði í sam- tali við Morgunblaðið að fundur- inn hafi eingöngu verið hugsaður sem samræðufundur. Hún tók fram að það sem hef ði kannski verið eftirtektarverðast og í raun aðdáunarvert, væri að í sumum skólum sé skipulagt foreldrarölt um hverfin um helgar. „Ég held að það sé eitthvert albesta for- varnastarf sem til er. Ungling- arnir skynja að foreldrunum stendur ekki sama um þá," sagði Sigrún. Borgin vill aðstoða Foreldrarölt fer þannig fram að foreldrar taka sig saman um að gahga um hverfin, vera á staðnum þar sem unglingar hitt- ast en hafa sig ekki í frammi. Þeir mynda samt ákveðið aðhald þannig að mál fara ekki úr bönd- um. „Starfið hefur óneitanlega komið niður á tiltölulega fáum foreldrum," sagði Sigrún. „Við buðum því fram aðstoð okkar, þannig að hafi foreldrar áhuga á að taka upp skipulagt og mark- visst foreldrarölt gætum við boð- ið afnot af félagsmiðstöð í hverf- inu eða í skólum, sem við vorum að stinga upp á." Hennar hugmynd er að á þess- um ákveðna stað væri hægt að koma fyrir upplýsingastreymi á milli foreldra. Hefðu þeir í hyggju að bregða sér út að kvöldi og unglingurinn ætlaði að bjóða kunningjum heim væri hægt að biðja foreldravaktina um að Morgunblaðið/Ásdís FORELDRAR fjölmenntu til að ræða vímuefnamál á fundi með borgarfulltrúum í Skólamálráði. ganga þar við. Oft gætu sakleys- isleg boð farið úr böndum ef fréttist af þeim. Slíkt væri hægt að skipuleggja án þess að mikill kostnaður fylgdi í kjölfarið. Sigrún tók fram að engin ákvörðun um framhald hef ði ver- ið tekin á fundinum, enda væri nauðsynlegt bæði fyrir foreldra og borgarfulltrúa að gefa sér tíma til að melta það sem fram hefði komið áður en gripið yrði til aðgerða. „Ég vonast svo sannarlega til góðs samstarfs við foreldra því í þessu máli þurfa allir að vinna saman. Ég tel að mikilvægi f or- eldrastarfsins megi alls ekki van- meta og set það í raun í fyrsta sæti," sagði hún. Tilraunaverkefni í Grafarvogi um reynslusveitarfélög í Reykjavík SERSTÖK hverfanefnd sem hefði ákveðið valdsvið og umsagnarrétt varðandi skipan ýmissar opinberr- ar þjónustu í innan hverfísins, er ein af þeim hugmyndum sem eru á umræðustigi hvað varðar. til- raunaverkefni í Grafarvogi, að sögn Snjólaugar Stefánsdóttur framkvæmdastjóra verkefnisins. Er reiknað með að hverfanefndin starfi undir pólitískri forystu. Stefnt er að því að tillögum verði skilað fyrir 1. júlí. Eins og fram hefur komið í fjöl- miðlum samþykkti borgarráð að skipa verkefnisstjórn til að sam- ræma þjónustu ýmissa opinberra aðila eins og sérfræðiþjónustu skóla, leikskóla og Félagsmála- stofnunar ásamt fleirum og kanna Auðveldar íbúum að leita úrræða í skóla- málum sem öðru möguleika á stofnun einnar hverfaskrifstofu fyrir starfsemina. Markmiðið er að bæta þjónustu og gera hana aðgengilegri fyrir íbúa, þannig að þeir þurfí ekki að leita til hinna ýmsu stofnana víðs vegar um borgina heldur geti sótt hana innan hverfísins. „í Grafarvogi búa nú í kringum 12.000 manns en íbúatalan þar er áætluð 20.000 þegar hverfið verður fullbyggt. Því skiptir máli að geta byggt upp fram- bærilega félagslega þjónustu fyrir þennan fjölda," sagði Snjólaug. Auk þess verður samvinna aukin við lögreglu, heilsugæslustöð hverfisins, kirkjuna, íþróttafélög og íbúasamtök. „Við viljum sjá alla þessa hópa vinna saman að sömu markmiðum, þ.e. að gera þjón- ustuna aðgengilegri. Þar fyrir utan langar okkur að vera hvetjandi í ýmsum fyrirbyggjandi verkefnum og vinna saman að þeim," sagði Snjólaug. „Fulltrúi ÍTR gæti hugsanlega verið ákveðinn menningar- og frí- stundafulltrúi í hverfinu. Bókasafn er væntanlegt í hverfið, þannig að starfseminni er líka ætlað að verða hvetjandi til menningar- og félags- legra frístunda." . Hugmyndin er að fá íbúana til samstarfs og í því skyni hafa verið stofnaðir tveir vinnuhópar, í öðrum sitja fulltrúar ýmissa hagsmuna- hópa hverfisins en í hinum fulltrúar stofnana og fyrirtækja. Ensku- kennarar ídBra a alnetið SVO MIKILL áhugi ríkir meðal enskukennara að læra á alnet, sér og nemendum sínum til framdráttar, að námskeið sem auglýst var að morgni í grunn- og framhaldsskólum var orðið fullbókað að kvöldi. Biðlistinn er það langur að auðvelt er að fylla annað námskeið, að sögn umsjónarmannsins Margrétar Pálsdóttur málfræðings. Kennarar víðs vegar af land- inu sóttu námskeiðið sem hófst fyrir rúmri viku í húsnæði Kennaraháskóla íslands. Mið- ast það annars vegar við að kennari geti aflað sér upplýs- inga til eigin fræðslu eða náms og hvað um er að vera í öðrum skólum. Hins vegar hvað hægt er að láta nemendur gera. „í þeim tilgangi er hægt að finna námsefni eða jafnvel próf og koma á nemendasamskiptum," sagði Margrét. Auk þess verður kennt hvernig hægt er að nota alnet til að komast á ráðstefnur og halda fundi. Með því móti geta enskukennarar um allt land hist á ákveðnum tíma á ákveð- inni rás og rætt saman. „Þann- ig sé ég fyrir mér að þeir haldi áfram samstarfinu eftir að ég hef sleppt af þeim hendinni." Námskeiðinu verður haldið áfram á netinu í febrúar og tekur alls 20 stundir. Auðveldar upplýsingaöflun Gerður Guðmundsdóttir, for- maður Félags enskukennara, segir að ákveðið hafi verið að bjóða upp á námskeiðið til þess að auðvelda kennurum að finna nýtanlegar upplýsingar, því framboðið væri gífurlegt. Aðspurð hvort hún vissi til að forrit væru notuð til ensku- kennslu í skólum sagði hún að eitthvað væri um slíkt og sömu- leiðis að komið hefði verið á samskiptum við nemendahópa í öðrum löndum. Hún benti hins vegar á að oft sé erfitt að kom- ast í tölvur skólanna því marg- ir séu um hituna. ffl vm g___*r m m$& SKOlcii/ilðii 1SK6IO handavinna ¦ Ódýr saumanámskeið Samvinna við Burda. Sparið og saumið fötin sjálf. Mest 4 nemendur í hóp. Faglærður kennari. Sigríður Pétursd., s. 55173S6. heiísurækt ¦ Grænmetisréttir - námskeiöin eru byrjuð aftur Viltu læra að elda ódýran mat úr græn- meti og ávöxtum? Námskeið 1: Indverskir réttir mán. Námskeið 2: Mexíkóskir réttir þri. Námskeið 3: Blandað alþjóðlegt mið. Tími: Kl. 18-21.30. Verð á kvöld 2.500. 6-8 manns í hóp. Tvö brauð og fimm laukar, sími 587 2899, Steinunn. tónlist ¦ Píanókennsla Einkakennsla á píanó og í tónfræði. Upplýsingar og innritun í s. 553 1507. Anna Ingólfsdóttir. tölvur ¦ Tölvunámskeið Starfsmenntun: - 64 klst tölvunám - 84 klst. bókhaldstækni Stutt námskeið: - PC grunnnámskeið - Windows 3.1 og Windows 95 - Word grunnur og framhald - WordPerfect fyrir Windows - Exeel grunnur og framhald - Access grunnur - PowerPoint - Paradox fyrir Windows - PageMaker fyrir Windows - Internet námskeið - Tölvubókhald - Novell námskeið fyrir netstjóra - Barnanám - Unglinganám í Windows - Unglinganám í Visual Basic - Windows forritun Kennt er á nýjustu útgáfur og veglegar kennslubækur fylgja öllum námskeiðum. Upplýsingar og skráning í síma 561 6699. Qj TölvusKóli ReyKjavíkur Borflartimi 28, ními 561 6699. tungumál ¦ Dönskuskólinn, Stórhöfða 17 ' Kennsla hefst mánudaginn 15. janúar. Danska kennd í litlum samtalshópum. Einnig unglinganámskeið. Upplýsingar og skráning í símum 567 7770 og 567 6794. ¦ Enskunám í Englandi Við bjóðum enskunám við.einn virtasta málaskóla Englands. Skólinn sér þér fyr- ir fæði og húsnæði hjá enskri fjölskyldu. Um er að ræða alhliða ensku, 18 ára og eldri, 2ja-4ra vikna annir; unglinga- skóla, júlí og ágúst, 13-17 ára, 4ra vikna annir; viðskiptaensku, 2ja og 4ra vikna annir. Allar nánari upplýsingar gefur Jóna María Júlíusdóttir eftir kl. 18 fsíma 462-3625. ymislegt ¦ Ættfræðinámskeið Lærið sjálf að leita uppruna ykkar og frændgarðs. Frábær rannsóknaaðstaða. Ættfræðiþjónustan, s. 552 7100. ¦ Virkjum íslenskt hugvit Hugvirkir 1, grunnnámskeið fyrir hug- myndasmiði og frumkvöðla. Viðfangsefni: Lifsmarkmið hugmynda- smiðs, orð, hugtök og aðferðir til að greina hugmyndir, aðferðir til að greina verðmæti hugmyndasmiðs, vinna við stefnumótun og framkvæmdaáætlun. Skráningarsímar 552 0218 og 565 1476. Landssamband hugvitsmanna. Barnfóstru- námskeið 1996 1. 6., 7., 11. og 12 mars. 2. 13., 14., 18. og 19. mars. 3. 20., 21., 25. og 26 mars. 4. 10., 11., 15. og 16. aprfl. 5. 17., 18., 22. og 23. aprQ. 6. 6., 7., 8. og 9. maí. 7. 29. og 30. maí, 3. og 4. júní. • 8. 5., 6., 10. og 11. júní. Kennsluefni: Umönnun ungbarna og skyndihjálp. Upplýsingar/skráning: Sími 568 8188 kl.8-16. Reykjavfkurdeild RKÍ. myndmennt ¦ Námskeið í keramik Keramiknámskeiðin á Hulduhólum hefj- ast 19. febrúar. Byrjendanámskeið, framhaldsnámskeið. Upplýsingar í sfma 566 6194. Steinunn Marteinsdóttir. ¦ Keramiknámskeið hefjast nú í febrúar. Upplýsingar í síma 551-5997, og eftir kl. 17 í síma 564-2642. Rannveig Tryggvadóttir, Keramik gallerí, Laugavegi 32. ¦ Listmálun - leirlist Nýtt námskeið að byrja í listmálun og leirlist. Morgun- og kvöldtfmar. Innritun í símum 552 3218 og 562 3218. Ríkey Ingimundardóttir, myndhöggvari.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.